De With & Lix Raaven

I. N.N. DE WITH tr. N.N. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MAGDALENA DE WITH geb.  verm. Curaçao, volgt IIa.
 2. CATHARINA DE WITH geb.  verm. Curaçao, volgt IIb.

IIa. MAGDALENA DE WITH geb. verm. Curaçao, tr. JAN VOS den Ouden geb. ca. 1690, adsistent der W.I.C. (1735), schipper der W.I.C. (1739-), zeekapitein, † kort voor 08-02-1751, hij tr. 2de Curaçao Wendelina Arentsz, dr. van Gerard Willems Arentsz, van Nijmegen, compagniesbakker (1721), adsistent der W.I.C. (1724) en Neeltje van Greevenbroeck [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan ‘Agter het Fort’ (Pietermaai).   
Op 08-05-1751 riepen Gijsbert Vos Janszn. en Pieter de Mey Lzn., in hun kwaliteit van executeurs testamentair van de boedel en nalatenschap van Jan Vos den Oude, een ieder op die meent een actie of pretentie te hebben ten laste van genoemde nalatenschap zich bij hen te melden.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. GIJSBERT VOS geb. Curaçao ca. 1715 volgt genealogie Vos
 2. JAN VOS geb. Curaçao 16-03-1719 volgt genealogie Vos
 3. JACOB VOS geb. Curaçao, volgt genealogie Vos
 4. HENDRIK CORNELIS VOS geb.  Curaçao, volgt genealogie Vos
 5. SIMON VOS ged. N.G. Curaçao 03-04-1727 (get. Nicolaas Houtschildt en Elisabeth Blom)
 6. BARTHOLOMEUS VOS ged.  N.G. Curaçao 09-..-1728 (get. Nicolaas Houtschildt, Evert Houtschildt, Juffr. Elisabeth Blom en Juffr. Gijsbertha F……(?))
 7. GABRIËL VOS geb. Curaçao 09-12-1730, ged. N.G. Curaçao 17-12-1733 (get. Gabriël Lix Raaven en Catharina de Wit)
 8. JANNETJE VOS geb. Curaçao 26-04-1733, ged. N.G. Curaçao 17-12-1733 (get. Willem Lix Raaven en Susanna Chewel) volgt genealogie Vos

IIb. CATHARINA DE WITH geb. verm. Curaçao, tr. 1ste ANTHONY MULLER zeekapitein, eigenaar plantage Wastuin, zn. van Christiaan Muller, factoor van de plantage Sint Maria en Margaritha Soeleman, otr. 2de N.G. Curaçao 13-02-1722 (get. bg. Balthasar Coeymans en br. Margaritha Soeleman, wed. Christiaan Mulder), tr. Curaçao 24-02-1722 GABRIËL LIX RAAVEN geb. Curaçao, raad van Curaçao, eigenaar plantages Rustenburg (a) Groot Kwartier, St.-Pieter en St.-Sioen, † voor 1763 [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan aan de ‘Zeekant’. Blijkens het doopboek van de Hervormde Kerk van Amsterdam verbleef het echtpaar Lix Raaven – de With in 1751 te Amsterdam. Zij zijn dan doopgetuigen van Gabriël Lixraaven, zoon van Jan Lixraaven en Henriëtta Maria Dabenis   
Blijkens een akte uit 1763 waren Jan Lix Raaven, Jannetje Lix Raaven en Willemina Lix Raaven, in huwelijk hebbende Jan Veeris erfgenamen van Catharina de Witt, wed. van Gabriël Lix Raaven (Hamelberg 2590).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JAN MULLER † voor 1747, tr. JANNETJE BOUMAN van Jan Abel Bouman en Catharina Erkelens, zij testeerden in 1742 (Hamelberg 2054).

Uit het 2de huwelijk:

 1. JAN LIX RAAVEN geb. Curaçao 1724 volgt IIIa.
 2. JANNETJE LIX RAAVEN ongehuwd, begr. Curaçao 26-02-1781
 3. MARIA MARTHA LIX RAAVEN ged. N.G. Curaçao 22-03-1729 (get. Jan Martin en Maria Martha Martin)
 4. WILLEMINA LIX RAAVEN geb.  Curaçao volgt IIIb.
 5. WILLEM(INA?) LIX RAAVEN ged. N.G. Curaçao 01-12-1733 (get. Willem Meyer en Jannetje Cock)

IIIa. JAN LIX RAAVEN geb. Curaçao 1724, luitenant-ter-zee, lid van de Krijgsraad te Curaçao (1740), commandant over het garnizoen (1764-), raad van Curaçao, commissaris over de train en vivres (1764-), luitenant-gouverneur van Curaçao (1781-1782) wegens ouderdom en zwakte van de gouverneur Jean Rodier werd hij als zodanig toegevoegd, begr. Curaçao 17-08-1792, otr. Amsterdam 27-05-1751 (bg. van Curaçao, oud 27 jr., woont aan de Singel, zijn vader Gabriël Lix Raaven te Curaçao, vaders consent goed ingebracht en br. van Amsterdam, oud 24 jr., woont op de Groenburgwal, geadsisteert met haar moeder Catharina Maria Muilman, akte verleend om te Abcoude te trouwen), tr. Abcoude 14-06-1751 HENRIËTTE MARIA DABENIS ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 21-05-1727 (get. Jonathan Dabenis en Maria Blom), dr. van Johan Dabenis en Catharina Maria Muilman [Amsterdam].

In 1780 bood Jan Lix Raaven het besloten testament van zijn zuster Jannetje ter opening aan. Jannetje Legateerde aan Catharina Senenbergh en Gabriel Veeris kinderen van haar zuster Wilhelmina Lix Raaven, huisvr. van Jan Veeris (Hamelberg 3304).
Jan Lixraaven was universeel erfgenaam van Elisabeth Born, wed. van Pieter van Keulen (Hamelberg 2985).

Uit dit huwelijk:

 1. GABRIËL LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 17-10-1751 (get. Gabriël Lix Raaven en Catharina Lix Raaven, geb. De Witt) volgt IVa.
 2. SIMON QUIRIJN LIX RAAVEN ged.  N.G. Amsterdam Zuiderkerk 06-03-1754 (get. Quirijn Dabenis en Maria van Strijen) volgt IVb.
 3. WILLEM LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 28-12-1755 (get. Johannes Dabenis en Anna Elisabeth Sterrevelt) volgt IVc.

IIIb. WILLEMINA LIX RAAVEN geb. Curaçao, begr. Curaçao 07-12-1800, otr. N.G. Curaçao 31-08-1753 (get. bg. Jan Hendrik Brugman en Elisabeth Brugman en br. Willem Lix Raaven en Catharina de Wit, huisvr. van Gabriel Lix Raaven), tr. Curaçao 16-09-1753 ARNOLDUS SENENBERGH geb. Sprockhövel (Noordrijn-Westfalen), wednr. van Anna Croes, otr. 2de N.G. Curaçao 11-09-1761 (get. bg. Cornelis Veeris en Sara Gijsbertha Veeris, wed. van Hermanus Rojer en br. Jan Lix Raaven en Christina [Catharina] de Wit, wed. van Gabriël Lix Raaven), tr. Curaçao (ten huize van de Wed. Lix Raaven) 27-09-1761 JAN VEERIS geb. Curaçao, accijnsmeester (1739), † Curaçao 10-12-1769, zn. van Abraham Veeris, van Amsterdam, assistent, later deurwaarder der W.I.C. en Anna Maria van den Nieuwburg en wednr. van Aaltje Kock [Curaçao].

Zij testeerde in 1781 (Hamelberg 3634) en in 1787 (Hamelberg 4254).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. CATHARINA SENENBERGH geb. Curaçao 25-10-1756, eigenares plantage Rustenberg, † Curaçao (stadsdistrict) 21-03-1832, tr. 1ste SAMUEL RIBBIUS, otr. 2de Curaçao 11-08-1780 (get. de heer Mr. Hubertus Coerman, fiscaal en mevrouwe Florencia Coerman, geb. Ribbius) GERARD STRIDDELS geb. Curaçao, koopman, raad van Curaçao, eigenaar huis Molenplein en de plantages San Juan, Kleine Kloof (a) Pannekoek, Cas Grandi, Groot en Klein Malpais, Terburg á Tessel, een bark De Jongvrouw Cornelia “uitgerust met vierponders canonnen,” † Curaçao, plantage Zorgvliet 03-05-1790, zn. van Samuel Striddels en Catharina van Uytrecht, hij otr. 1ste Curaçao 29-04-1762 (get. bg. Casper Lodewijk van Uytrecht en Catharina van Uytrecht, wed. van Jacob Striddels en br. Cornelis Berch en Geertruida Maria Ellis, huisvr. van Cornelis Berch), tr. Curaçao (aan huis) 15-05-1762 Martha Elisabeth Berch geb. Curaçao, † voor 28-04-1769, dr. van Cornelis Berch, koopman (firma C. Berch & Zoonen), raad van Curaçao en plantage-eigenaar en Geertruida Maria Ellis, hij otr. 2de Curaçao 28-04-1769 (get. bg. Cornelis Berch oud-raad en zijn huisvr. Geertruida Maria Ellis en br. Jacob Bennebroek Berch en Gerbrecht Vos, geb. Berch), tr. Curaçao 14-05-1769 Anna Catharina Berch geb. Curaçao, † Curaçao 09-01-1774, dr. van Jacob Bennebroek Berch, koopman (firma C. Berch & Zoonen), weesmeester en plantage-eigenaar en Cornelia Willemina Ellis [Curaçao]. Zie Claesz Generatie VII

Uit het 2de huwelijk:

 1. GABRIËL VEERIS geb. Curaçao 08-07-1763, ged. N.G. Curaçao 19-07-1763 (get. Jan Lix Raaven en Henriëtte Maria Dabenis, zijn Ed. huisvrouw loco jus Jannetje Lix Raaven) volgt IVd.

IVa. GABRIËL LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 17-10-1751 (get. Gabriël Lixraaven en Catharina Lix Raaven, geb. De Witt), secretaris van de Burgersociëteiten van Leimuiden en Rijnsaterwoude (1796), † Woubrugge ..-09-1805, otr. Amsterdam 04-06-1779 (bg. van Amsterdam, Geref., oud 27 jr., woont op de Achtergracht, zijn vader Jan Lix Raaven te Curaçao, vaders consent goed ingebracht en br. van Amsterdam, Geref., oud 33 jr., woont op het Vlakkeveld, geadsisteert met haar vader Lambertus Rink), tr. Amsterdam 11-06-1779 CORNELIA RINK ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 15-10-1745 (get. Wouter Rink en Petronella  Vertouw), dr. van Lambertus Rink, van Maasbommel en Christina Maria van Ommeren [Woubrugge].

Het geslacht Rink vangt aan met (I) Jan Rinck geb. ca. 1490, schepen van Zaltbommel (1525-1539) en gegoed onder Zaltbommel en Haaften. De grootvader van Cornelia en Maria was (VIIbis.) Wouter Rink (1694-1770) schepen en dijkschout van Maasbommel. Bron: Ned. Patriciaat jrg. 8, 1917.
Een broer van Cornelia en Maria was Pieter Jacobus Rink (Amsterdam 1744-1796). Zijn zoon Gabriel Lambertus Rink ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 01-02-1792 (get. Gabriel Lix Raaven en Maria Catharina Pijl, geb. Limbagh) vertrok naar Curaçao en trouwde aldaar met Jannetta Rees. Zie genealogie Rijnders

Uit dit huwelijk:

 1. JAN QUIRIJN LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 21-05-1780 (get. Jan Lix Raaven en Christina Maria van Ommeren), begr. Amsterdam Zuiderkerk (eigen graf L K N 11) 09-08-1780 “op de Achtergracht bij de Utrechtsestraat”

IVb. Mr. SIMON QUIRIJN LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 06-03-1754 (get. Quirijn Dabenis en Maria van Strijen), secretaris van de Kleine Raad en auditeur-militair te Curaçao (1780-), otr. Amsterdam 16-07-1779 (bg. van Amsterdam, Geref., oud 25 jr., woont in de Utrechtsestraat, zijn vader Jan Lix Raaven te Curaçao, vaders consent goed ingebracht en br. van Amsterdam, Geref., oud 28 jr., woont op het Vlakkeveld, geadsisteert met haar vader Lambertus Rink, akte verleend om in de Engelse kerk te trouwen) MARIA RINK ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 09-03-1749 (get. Wouter Rink en Petronella Vertouw), dr. van Lambertus Rink, van Maasbommel en Christina Maria van Ommeren [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB LIX RAAVEN geb. Curaçao 02-05-1780, ged. N.G. Curaçao 03-05-1780 (get. Jacob baron de Petersen en Jannetje Lix Raaven), begr. Curaçao 13-08-1780
Portret van Abraham Kuvel (1757 - 1832), vice-admiraal en broer van W.S. Lix Raaven - Kuvel, prent naar schilderij van J.A. Kruseman, 1832 (RKD)

Portret van Abraham Kuvel (1757-1832), vice-admiraal en broer van W.S. Lix Raaven – Kuvel, L. Desguerrois, ca. 1832-1849, prent naar schilderij van J.A. Kruseman (RKD)

IVc. WILLEM LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 28-12-1755 (get. Johannes Dabenis en Anna Elisabeth Herrevelt), rijksontvanger, firmant en medeoprichter pannen- en tegelbakkerij Van Zorgen & Lix Raaven te Westraven aan de Vaartse Rijn bij Utrecht, † Utrecht 27-06-1832, tr. (huw. voorwaarden) 30-08-1788 WILHELMINA SUSANNA KUVEL geb. 1766, † Utrecht 06-01-1848, dr. van Mr. François Kuvel, advocaat aan het Hof van Utrecht en Geertruida Françoise van der Schilden [Utrecht].

In 1780 verbleef Willem Lixraaven in Suriname. In het Utrechts Archief wordt het archief van de familie Van Beuningen en aanverwante families (1595-2010) bewaard. Dat archief bevat enkele stukken waaronder genealogische aantekeningen aangaande de families Lix Raaven, Kuvel en Dabenis en een silhouetportret van Ds. W.G.S. Lix Raaven (UA inv. 1339).  
Henriette Maria Lix Raaven 1788 18 64 1800 1824 silhouetportret anoniem (particuliere collectie)

Silhouetportret van Henriette Maria Lix Raaven (1788-1864), anoniem, ca. 1800-1824 (particuliere collectie)

Johannes Jacobus van Beuningen 1783 1813 1800 1824 silhouetportret anoniem (particuliere collectie)

Silhouetportret van Johannes Jacobus van Beuningen (1783-1813), anoniem, ca. 1800-1824 (particuliere collectie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 1. HENRIËTTE MARIA LIX RAAVEN geb. Utrecht 17-10-1788, † Arnhem 16-06-1864, tr. Utrecht 17-10-1809 Ds. JOHANNES JACOBUS VAN BEUNINGEN geb. Woudenberg 24-07-1783, predikant te Maartensdijk, Harlingen en Utrecht, † Utrecht 10-07-1813, zn. van Ds. Samuel van Beuningen, predikant en Anna Jacoba van Someren
 2. GEERTRUIDA FRANÇOISE LIX RAAVEN geb. Utrecht 28-05-1790, † Utrecht 19-01-1859, tr. Utrecht 08-03-1815 Ds. ANTHONY JACOBUS BUYS BALLOT geb. Middelharnis 19-03-1786, predikant te Standdaarbuiten (1814-1816), Kloetinge (1816-1820), St.-Laurens, Walcheren (1820-1823), Brakel (1823-1850), † Utrecht 13-01-1851, zn. van Ds. Christophorus Henricus Didericus Ballot, predikant en Anna Petronella Buys
 3. CORNELIA WILLEMINA SUSANNA LIX RAAVEN geb. Utrecht 1794, † Nijmegen 27-07-1820, tr. Utrecht 25-03-1817 ANTHONY PETRUS LA MOTTE geb. Kruiningen 1781, luitenant-kolonel der art. (1817), † Oude Tonge 30-10-1877, zn. van Ds. Jacobus Petrus La Motte, predikant en Jacomina Schouwenaar
 4. CHRISTINA PHILIPPINA LIX RAAVEN geb. Utrecht 1796, † Utrecht 20-12-1886
 5. CATHARINA FRANÇOISE LIX RAAVEN geb. Utrecht 1798, † Utrecht 20-09-1889, tr. Utrecht 22-11-1820 JOHANNES VAN GRUTING geb. Arnhem 1790, † Utrecht 20-04-1853, zn. van Jacobus van Gruting en Hendrika Haverkamp
 6. ADRIANA ALLARDINA HENRIËTTE JACOBA LIX RAAVEN geb. Utrecht 16-01-1800, † Delft 01-02-1875, tr. Oudenrijn 25-08-1826 Dr. GERARD VAN WIERINGHEN BORSKI geb. Vleuten 29-01-1800, litt. dr., rector van het gymnasium (1835-), schoolopziener (1839-) en leraar in de Ned. stijl en letterkunde aan de Koninklijke Academie tot opleiding van burgerlijke ingenieurs (1845-) te Delft, † Delft 02-02-1869, zn. van Johannes van Wieringhen Borski, hoogheemraad van het Groot Waterschap van Woerden en Aleida van Noord
 7. ANNA CHRISTINA MARTINA ELISABETH LIX RAAVEN geb. Utrecht 1801, † Utrecht 22-04-1845
 8. WILLEM GABRIEL SIMON LIX RAAVEN geb. Utrecht 12-12-1804, predikant te Loenen, Steenderen en Bronkhorst, † Steenderen 20-05-1847, tr. Arnhem 12-02-1833 GOZEWINA BEATRIX FRANCISCA BOONZAIER geb. Arnhem 21-04-1807, † Zutphen 05-11-1871, dr. van Mr. Allardus Boonzaier, procureur bij het Provinciaal Gerechtshof en Arrondissementsrechtbank te Arnhem en Geertruida Wilhelmina van Rijsewijk
 9. SUSANNA MARIA LIX RAAVEN geb. Utrecht 1806, † Utrecht 27-12-1886
Prof. dr. C.H.D. Buys Ballot, veertig jaar hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, Ludwig Jünger, Johan Philip Mathias Menger, Willem Jacobus Schammer, 1887 (Rijksmuseum)

Bronzen penning ter ere van de meteoroloog Prof. dr. C.H.D. Buys Ballot (1817-1890), zoon van IVc onder 2, veertig jaar hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, Ludwig Jünger, Johan Philip Mathias Menger, Willem Jacobus Schammer, 1887 (Rijksmuseum)

IVd. GABRIËL VEERIS geb. Curaçao 08-07-1763, ged. N.G. Curaçao 19-07-1763 (get. Jan Lix Raaven en Henriëtte Maria Dabenis, zijn Ed. huisvrouw loco jus Jannetje Lix Raaven), eigenaar plantages  Zorgvliet, Rustenberg en Bona Vista (MD), † Curaçao 22-09-1815, otr. Curaçao 19-04-1782 ANNA CATHARINA VEERIS geb. Curaçao, † Curaçao 03-12-1804, dr. van Barend Veeris en Maria Elisabeth Klinkert [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN VEERIS Curaçao 04-02-1783, ged. N.G. Curaçao 11-02-1783 (get. Barend Veeris, Abraham Veeris, Willemina Lix Raaven, wed. van Jan Veeris en Catharina Senenbergh, huisvr. van Gerard Striddels), † Curaçao (stadsdistrict) 21-06-1842, tr. Curaçao 30-12-1804 SUSANNA VAN DER VEEN PITT ged. N.G. Curaçao 25-03-1787 (get. Simon van der Veen, Susanna Adderly en Johanna Adriana Hartogsveld), † Curaçao (stadsdistrict) 13-03-1853, dr. van Benjamin Pitt en Regina van der Veen
 2. MARIA ELISABETH VEERIS Luth. Curaçao 11-07-1784 (get. Barend Veeris, Abraham Veeris Barendzn., Maria Elisabeth Klinkert, huisvr. van Barend Veeris en Catharina Senenbergh, huisvr. van Gerard Striddels), tr. Curaçao 13-03-1808 (get. Gabriel Veeris en Maria Rasmijn, wed. van Cornelis Veeris) ABRAHAM VEERIS geb. Curaçao 11-09-1771, ged. N.G. Curaçao 20-10-1771 (get. Jan Aartsz Kool en Adriana Rasmijn, huisvr. van Pieter Hansz), zn. van Cornelis Veeris, koopman en reder en Maria Rasmijn Zie genealogie Rasmijn
 3. BAREND VEERIS N.G. Curaçao 02-09-1785 (Abraham Gijsbert Veeris en Maria Elisabeth Klinkert, huisvr. van Barend Veeris), tr. Curaçao 23-02-1806 ANNA ELISABETH VEERIS geb. Curaçao 05-03-1785, ged. N.G. Curaçao 03-04-1785 (get. Abraham Veeris Barendzn. en Anna Catharina Veeris, huisvr. van Gabriel Veeris), † Curaçao 08-05-1823, dr. van Abraham Gijsbert Veeris en Dorothea Barbara Solicoffer
 4. WILLEM KLINKERT VEERIS N.G. Curaçao 21-12-1787
 5. WILLEMINA LIX RAAVEN VEERIS N.G. Curaçao 13-09-1789 (get. Abraham Veeris Barendzn. en Anna Catharina Veeris)
 6. ANNA MARIA VAN DEN NIEUWBURG VEERIS Curaçao 05-09-1791, ged. N.G. Curaçao 25-09-1791 (get. Jan Hendrik de Lannoy, Dorothea Barbara Veeris, geb. Solicoffer, Abraham Gijsbert Veeris en Maria Schotborgh, geb. Veeris)
 7. JOHANNA ADRIANA VEERIS Curaçao 14-04-1794, ged. N.G. Curaçao 08-05-1794 (get. Hermanus Solicoffer Veeris en Johanna Hendrika Brinkman)
 8. WILLEMINA ABRAHAMINA VEERIS Curaçao 30-11-1795, † idem
 9. ABRAHAM VEERIS Curaçao 16-12-1797, ged. N.G. én Luth. Curaçao 24-01-1798 (Pieter Hebo Koeijers, Françoise Koeijers, geb. Aartsz Kool, Jan Veeris en Maria Elisabeth Veeris), † Curaçao 22-07-1799
 10. JOHANNA PETRONELLA VEERIS Curaçao 30-10-1799, ged. Luth. Curaçao 28-11-1799 (get. Johann Rudolf Lauffer en Petronella Lauffer, geb. Rojer), † Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1843
 11. CORNELIS VEERIS Curaçao 20-04-1802, ged. N.G. Curaçao 17-05-1802 (get. Abraham Veeris en Maria Elisabeth Veeris)

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie