Marugg Generatie VIII

VIII.. SOPHIA MARIA CATHARINA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-02-1880, ged. Prot. Curaçao 01-02-1881 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst), lidmaat VPG 10-12-1913, † Curaçao (stadsdistrict) 30-01-1955, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1899 (get. Johan Wilhelm Adolf Faulborn, 59, gepens. onderofficier, Jacobus Willem Dirk Mensing, 48, gepens. onderofficier, Miguel Béthencourt, commercieel agent van Venezuela en Johan Willem Coenraad Pietersz, 33, koopman) EDUARD CHRISTIAAN HENDRIK VAN EPS geb. Curaçao 24-03-1878, ged. Prot. Curaçao 05-01-1879 (huisdoop, get. Thomas Stockbroo Pietersz en Jannetje Dorothea Pieternella Pietersz, geb. Neuman), goud- en zilversmid, hofmees­ter, † Curaçao 30-09-1952, zn. van Karel Wilh­elm van Eps, commies 1ste kl. der belastingen, en Jeannet­te Eli­zabeth Tramm [Cura­çao].

Deel-eigenaar gronden Sans Souci, met opstal van huis, regenbak en verdere gebouwen, later als zelfstandig perceel bekend onder de naam Villa Victoria (3de district).

Uit dit huwelijk:

 1.  JEANNETTE ANTHONIA ELISABETH VAN EPS geb. Curaçao 20-03-1900, ged. Prot. Curaçao 27-10-1901 (get. Karel Wilhelm van Eps en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander) volgt IX..
 2. FREDERIK HENDRIK VAN EPS geb. Curaçao 24-12-1909, ged. Prot. Curaçao 21-09-1910 (huisdoop, reeds overleden, get. Johann Michel Marugg en Jeannette Anthonia Elisabeth van Eps), † Curaçao 21-09-1910, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr 122.

VIII.. WILLEM FREDERIK MARTINUS MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-03-1882, ged. Prot. Curaçao 23-09-1883 (huisdoop, get. niet vermeld), apotheker, † Curaçao 20-12-1971, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder W.F.M. Marugg, 1ste relatie met SIMONA CLARINA FIDANQUE geb. Curaçao 28-10-1873, † Curaçao 07-04-1949, dr. van David Fidanque, koopman en Henriëtte Carolina Pasveeris, zij tr. 1ste Curaçao (ten huize Pietermaai 74) 06-06-1894 (get. Johann de Vos, stiefvader, z.b., Josias Pardo Fidanque, broer, redacteur van het blad Oficina Maritima, Gerald Leander, schrijnwerker, Daniel Abraham Cardoze, 42, koopman (huw. ontbonden)) Ferdinand Abraham Dirk Douwe Zalm  geb. Curaçao 15-12-1870, ged. Prot. Curaçao 15-03-1871 (huisdoop, get. Ferdinand Dirk Douwe Jonkman en Jannetje Aartszkool Vegt), eigenaar-directeur en oprichter drukkerijen Typografía Americana en Typografía Eléctrica (1928), zn. van Johannes Abraham Zalm en Janetta Adriana Vegt, tr. Curaçao (ten huize Pietermaai 251, Berg Altena) 09-11-1907 (get. Willem Coenraad Evertsz, 53, koopman, Eduard Christiaan Hendrik van Eps, 29, zeeman, Charles Lodewijk Hendrik Marugg, 23, seinwachter, Pieters Charles Peiliker, 22, zeeman) ANNA SOPHIA VER­PLAATS geb. Aruba 14-01-1889, † Cu­raçao 07-07-1976, dr. van (bij doop nr 2 en 3 moeder Evertsz genoemd) Evertsz en Euranie Ila­ria Verplaats [Cur­açao].

Ui de 1ste relatie:

 1. ANTHONIA CATHARINA FIDANQUE geb. Curaçao 05-12-1903 volgt IX..

Uit dit huwelijk:

 1. EURANIE ELISABETH MARUGG geb. Curaçao 20-12-1907, ged. Prot. Curaçao 21-04-1921 (huisdoop, get. Albert Wilhelm Hollander Marugg en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander) volgt  IX..
 2. HELENA SOPHIA MARUGG geb. Curaçao 17-05-1909, ged. Prot. Curaçao 21-04-1921 (huisdoop, get. Eduard Christiaan Hendrik van Eps en Sophia Maria Catharina van Eps, geb. Marugg) volgt IX..
 3. WILLEM FREDERIK MARTINUS MARUGG geb. Curaçao 22-11-1910, ged. Prot. Curaçao 20-12-1926 (huisdoop, get. de ouders), † Curaçao 24-10-1983 [Curaçao].
 4. CHRISTIAAN HENDRIK  MARUGG geb. Curaçao 29-09-1912, ged. Prot. Curaçao 06-05-1913 (huisdoop, get. Charles Lodewijk Hendrik Marugg en Cornelia Rudolphina Sophia Martijn) volgt IX..
 5. JEANNETTE ROSABELLA MARUGG geb. Curaçao 02-07-1914, ged. Prot. Curaçao 20-12- 1926 (huisdoop, get. R. de Witt en Elisabeth Wilhelmina Constancia Peiliker, geb. Marugg) volgt IX..
 6. JULIA SELINDA MARUGG geb. Curaçao 15-11-1916, ged. Prot. Curaçao 09-06-1917 (huisdoop, get. Johann Isaac Abraham Marugg en Jeannette Anthonia Elisabeth van Eps), † Curaçao 12-06-1917
 7. LELIA IMELDA MARUGG geb. Curaçao 22-04-1918, ged. Prot. Curaçao 20-12-1926 (huisdoop, get. Charles Rudolf van Giersbergen Jacobs en Jeannette Anthonia Elisabeth Jacobs, geb. Van Eps) volgt IX..
 8. GERRIT MARUGG geb. Curaçao 03-04-1923, ged. Prot. Curaçao 20-12-1926 (huisdoop, get. Franke Scheper en Rosa Amalia Scheper, geb. Zalm) volgt IX..
 9. ALBERT WILHELM MARUGG geb. Curaçao 26-05-1926, ged. Prot. Curaçao 20-12-1926 (huisdoop, get. Man Löwenthal en Elisabeth Wilhelmina Constancia Peiliker, geb. Marugg) volgt IX.. 
Ch.L.H. Marugg (1884-1964), Curaçao ca. 1920 (particuliere collectie)

Ch.L.H. Marugg (1884-1964), Curaçao ca. 1920 (particuliere collectie)

VIII.. CHARLES LODEWIJK HENDRIK MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-05-1884, ged. Prot. Curaçao 22-11-1890 (huisdoop, get. David Hoogenbergen en Maria Louise Bercks, geb. Hollander), boekhouder, vrij­metselaar, logebeheerder Loge De Vergenoeging, lid Schuttersraad (1912), lidmaat VPG 02-04-1914, mede-oprichter Vrijwilligers Korps Curaçao (1929), † Cu­raçao (landhuis Zeelandia) 18-04-1964, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder C.L.H. Marugg, tr. (Bs en Prot. Kerk) Cura­çao (Riffort) 19-11-1902 (get. Willem Hendrik Hage, 64, gepens. gouv. ambt., oom, Gerrit van der Horst, 31 sergeant der inf., Friedrich Wilhelm Pieter Winkel, 28, koopman, Karel Wilhelm van Eps, 48, gekwalificeerde bij de recherche en grootmoeder W.S. Marugg-Verhelst (gescheiden van tafel en bed)) SOPHIA MARIA LEONO­RA HOOG­ENBER­GEN geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 16-11-1885, ged. Prot. Curaçao 27-06-1886 (kerkdoop, get. Johann Michel Marugg en Cornelia Pieternella Vegt), lidmaat VPG 10-12-1913, † Aruba 10-07-1934, begr. Aruba Prot. kerkhof Oranjestad grafkelder Marugg, dr. van David Hoogen­bergen, seinmeester en Ermi­nia Maria Marugg [Curaçao/Aruba].

Uit dit huwe­lijk:

 1. ANTHONIA CATHARINA MARUGG geb. Curaçao 27-11-1904, ged. Prot. Curaçao 25-07-1907 (huisdoop bij Johann Michel Marugg, get. Johan Wilhelm Martinus Hoogenbergen en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander) volgt IX..
 2. JOHAN DAVID MARUGG geb. Curaçao 25-08-1908, ged. Prot. Curaçao 11-09-1909 (huisdoop, get. Johann Michel Marugg en Catharina Sophia van der Horst, geb. Hoogenbergen) volgt IX..
 3. ERMINIA SOPHIA MARUGG geb. Curaçao 13-12-1910, ged. Prot. Curaçao 13-12-1916 (huisdoop, get. Willem Frederik Hendrik Hoogenbergen en Sophia Maria Catharina van Eps, geb. Marugg), † Curaçao 11-04-1922
 4. ANNA ELISABETH MARUGG geb. Curaçao 01-10-1913, ged. Prot. Curaçao 13-12-1916 (huisdoop, get. Eduard Christiaan Hendrik van Eps en Catharina Sophia van der Horst, geb. Hoogenbergen) volgt IX..
 5. AURA MARIA MARUGG geb. Curaçao 24-04-1915, ged. Prot. Curaçao 13-12-1916 (huisdoop, get. Christiaan Winkel, F.W.P.zn. en Rosabella J. Hellmund) volgt IX..
 6. THELMA MARUGG geb. Curaçao 16-05-1917, ged. Prot. Curaçao 21-12-1924 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt IX..
 7. CHARLES LODEWIJK HENDRIK MARUGG geb. Curaçao 14-02-1919, ged. Prot. Curaçao 21-12-1924 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt IX..
E.W.C. Peiliker - Marugg (1890-1976) in New York

E.W.C. Peiliker – Marugg (1890-1976), in New York

VIII.. ELISABETH WILHELMINA CONSTANCIA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-05-1890, ged. Prot. Curaçao 22-11-1890 (huisdoop, get. Casten Lodewijk Timmer en Wilhelmina Catharina Elisabeth Timmer, geb. Peiliker), lidmaat VPG 10-12-1913, 19-05-1920 attestatie afgegeven voor New York, † New York 19-03-1976, tr. Cu­raçao (ten huize Overzijde 74/79) 25-07-1907 (get. Gerardus Ecker, 49, koopman, Karel Wilhelm Alexander Peiliker, 39, handelaar, oom, Wilhelmus J.G. van den Beld, 34, Eduard Christiaan Hendrik van Eps, 29, zeeman) PIETERS CHARLES PEILIKER geb. Curaçao 10-12-1884, koopman te New York, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † New York 11-10-1958, zn. van Johan Wilhelm Frederik Peiliker, koopman en Antoinette Telesfora Hollander [New York].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANN WILHELM HENDRIK PEILIKER geb. Curaçao 27-09-1908, ged. Prot. Curaçao 17-12-1913 (huisdoop, get. Johan Wilhelm Frederik Peiliker en Antonia Catharina Marugg, geb. Hollander) volgt IX..
 2. CHARLES EDWIN MICHEL PEILIKER geb. Curaçao 11-06-1911, ged. Prot. Curaçao 17-12-1913 (huisdoop, get. Karel Jacob Petrus Peiliker en Jeannette Helena Peiliker) volgt IX..
 3. SILVIA ANTHONIA PEILIKER geb. Curaçao 10-10-1914, † Curaçao 17-10-1914, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.M. Marugg nr. 155
 4. ALFRED PEILIKER geb. Curaçao 20-11-1916, † Cu­raçao 20-11-1916, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.M. Marugg nr. 155
 5. EDWARD OSWALD PEILIKER geb. Curaçao 03-11-1920, ged. Prot. Curaçao 24-10-1925  (huisdoop, get. Albert Wilhelm Hollander Marugg en Wilhelmina Adelaida Amelia Peiliker) volgt IX..

VIII.. JOHANN ISAÄC ABRAHAM MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-03-1893, ged. Prot. Curaçao 05-02-1899 (huisdoop, get. Eduard Christiaan Hendrik van Eps en Sophia Maria Catharina van Eps, geb. Marugg), ­winkelier, † Curaçao 12-02-1968, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder J.I.A. Marugg, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (thuis, stadsdistrict) 09-12-1914 JOHANNA HELENA CURIEL geb. Cu­raçao 10-12-1887, † Curaçao 24-11-1961, dr. van Hendrik Nicolaas Curiel en Jeannette Christina Rink [Curaça­o, Witteweg].

Uit dit huwelijk:

 1. ANTHONIA CATHARINA MARUGG geb. Curaçao 23-11-1910, ged. Prot. Curaçao 09-12- 1914 (huisdoop, get. Albert Wilhelm Hollander Marugg en Antonia Catharina Marugg, geb. Hollander) volgt IX..
 2. JEANNETTE SOPHIA MARUGG geb. Curaçao 06-05-1914, ged. Prot. Curaçao 22-11-1914 (huisdoop, get. niet vermeld), † Curaçao 23-11-1914, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.I.A. Marugg 23-11-1914
 3. EMILIO ALEJANDRO MARUGG geb. Curaçao 23-03-1916, ged. Prot. Curaçao 15-10-1916 (huisdoop, get. Pieters Charles Peiliker en Sophia Maria Catharina van Eps, geb. Marugg), lidmaat VPG 13-08-1933, Shellemployé, † Curaçao
 4. ISAÄC OSCAR MARUGG geb. Curaçao 09-08-1918, ged. Prot. Curaçao 11-03-1926  (huisdoop, get. Willem Frederik Hendrik Hoogenbergen en Henriëtte Amelia Hoogenbergen, geb. Curiel) volgt IX..
 5. HELENA CELINA MARUGG geb. Curaçao 18-07-1921, ged. Prot. Curaçao 11-03-1926  (huisdoop, get. Johan Frederik Polidor Hollander en Anthonia Catharina Hollander, geb. Marugg) volgt IX..
 6. SILVIO ALBERTO (TIP) MARUGG O.O.N. geb. Curaçao 16-12-1923, ged. Prot. Curaçao 11-03-1926 (huisdoop, get. Eduard Christiaan Hendrik van Eps en Jeanne Erminia Hoogenbergen), luitenant 2de kl. der  infanterie, hoofdredacteur tijdschrift De Passaat, Nederlands- en Papiamentstalig dichter en schrijver, † Curaçao 22-04-2006, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder J.I.A. Marugg [Curaçao] volgt Tip Marugg
 7. DELTA VINOLIA MARUGG geb. Curaçao 12-01-1927, ged. Prot. Curaçao 11-12-1938 (get. niet vermeld) volgt <PRIVÉ>
 8. FRANK WALTER MARUGG geb. Curaçao 23-10-1929, ged. Prot. Curaçao 11-12-1938 (get. niet vermeld) volgt <PRIVÉ>
 9. DONALD MARUGG geb. Curaçao 01-03-1932, ged. Prot. Curaçao 03-08-1933 (huisdoop, reeds overleden), † Curaçao 03-08-1933
A.W. Hollander Marugg (1895-1958)

A.W. Hollander Marugg (1895-1958)

VIII.. ALBERT WILHELM HOLLANDER MARUGG geb. Curaçao (3de district) 06-11-1895, ged. Prot. Curaçao 05-02-1899 (huisdoop, get. Theodorus Cornelis Boskaljon en Louisa Augustina Frederika Redelfina Fijnje), commies-verifica­teur der belastingen, hoofd pakketpostdienst posterijen te Curaçao, vri­jmet­se­laar Loge Igualdad, mede-oprichter Vrijwilligers Korps Curaçao (1929), † Cu­raçao, Groot Kwartier 15-06-1958, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder A.W.H. Marugg, 1ste relatie met MARIA­NNE LAUF­FER geb. Curaçao, landhuis Heintje Kool (MD 1ste district) 22-06-1893, † Cu­raçao (stadsdistrict) 12-05-1920, begr. Curaçao R.K. kerkhof Otrobanda grafkelder i.o.v. (neef) Van den Wall Arnemann, dr. van Jacob Lauff­er, koopman, goudsmid en Adèla Clemencia Kroon, tr. (Bs en Prot. Kerk) Cu­raçao (thuis, stadsdistrict) 10-04-1926 (get. Willem Frederik Hendrik Hoogenbergen, 43, koopman, Charles Rudolf van Giersbergen Jacobs, 31, gouvernementsambtenaar, Johann Isaac Abraham Marugg, 33, koopman, Frederik Alexander Hollander, 48, gouvernementsambtenaar) JULIA MARIA SILLÉ geb. Cu­raçao 14-09-1903, R.K., † Curaçao 30-10-1978, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder A.W.H. Marugg, dr. van Anthonie Jan Hendrik Sillé en Anastacia Girigoria [Cura­çao, Groot Kwartier].

Uit de 1ste relatie:

 1. WILFRED LEON LAUFFER geb. Cu­raçao 11-04-1916, ged. R.K. Curaçao 17-05-1916 (get. Clémencia Cecilia Cardoze, geb. Pietersz) volgt IX..
 2. ADÈLA MARIA LAUFFER geb. Curaçao 02-09-1918, ged. R.K. Curaçao 31-12-1918 (get. Estella Eleonora Nabas, geb. Striebeek) volgt IX..

Uit het huwelijk:

 1. MERRITT FRANCIS MARUGG geb. Curaçao 03-12-1930, ged. Prot. Curaçao 08-06-1935 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt <PRIVÉ>
 2. SYBEL GWILI MARUGG geb. Curaçao 28-01-1933, ged. Prot. Curaçao 08-06-1935 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> MARUGG
 4. ALBERT JOHAN MARUGG geb. Curaçao 06-01-1936, † Curaçao Cu­raçao 15-11-1992, begr. Curaçao maçonieke begraafplaats volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> MARUGG
 6. <PRIVÉ> MARUGG
 7. <PRIVÉ> MARUGG
 8. <PRIVÉ> MARUGG
C.S. van der Horst - Hoogenbergen en G. van der Horst en kinderen ca. 1905

C.S. van der Horst – Hoogenbergen (1878-1960), G. van der Horst (1871-1948) en kinderen, Soublette & Fils, Curaçao ca. 1907 (particuliere collectie)

VIII.. CATHARINA SOPHIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 01-01-1878, ged. Prot. Curaçao 15-06-1878 (huisdoop, get. Gregorius Johannes Franciscus van der Linde en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst), lidmaat VPG 25-03-1896, † Curaçao 13-04-1960, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder Van der Horst, tr. Curaçao (op de tuin Australië) 12-07-1899 (verklaring van toestemming aan Catharina van voogd Johann Michel Marugg, get. Karel Wilhelm van Eps, oud-onderofficier, Peter Eskildsen, boekhouder, Friedrich Wilhelm Pieter Winkel, handelaar, Hendrik Christoffel Hage, handelaar) GERRIT VAN DER HORST geb. Hattem 10-07-1871, ambtenaar van politie, vrijmetselaar Loge ……………………., † Curaçao 17-08-1948, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder Van der Horst, zn. van Gerrit van der Horst en Catha­rina Winter [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GERRIT DAVID VAN DER HORST geb. Curaçao 01-04-1900, ged. Prot. Curaçao 18-11-1900 (get. Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst en Johann Michel Marugg) volgt IX..
 2. HERMAN FRANCISCUS WILHELM VAN DER HORST geb. Curaçao 07-09-1901, ged. Prot. Curaçao 19-11-1902 (get. Friedrich Wilhelm Peter Winkel en Sophia Maria Catharina van Eps, geb. Marugg) volgt IX..
 3. ERMINIA CATHARINA SOPHIA VAN DER HORST geb. Curaçao 24-12-1903, ged. Prot. Curaçao 20-10-1904 (get. Charles Lodewijk Hendrik Marugg en Maria Catharina Hage) volgt IX..
 4. CATHARINA VAN DER HORST geb. Curaçao 17-09-1910 volgt IX..

VIII.. JOHAN MARTINUS WILHELM HOOGENBER­GEN geb. Curaçao 27-04-1880, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 05-1881 (huisdoop, get. niet vermeld), opzichter Mijn maatschappij Curaçao, lidmaat VPG 25-09-1909, † Curaçao 04-04-1971, tr. Curaçao (ten huize Pietermaai 216) 25-03-1903 (verklaring van toestemming aan Anna van voogd Willem Hendrik Hage en toeziend voogd Johan Marin Frederik Statius van Eps, get. Willem Hendrik Hage, 64, gepens. gouv. ambt., Isaac Osorio, 61, koopman, Johan Bernardus Evertsz, 49, horlogemaker, Gerrit van der Horst, 31 en grootmoeder W.S. Marugg-Verhelst) ANNA SOPHIA VAN DER VELDE geb. Curaçao 13-01-1883, lidmaat VPG 25-03-1909, † Curaçao ..-..-19.., dr. van Petronilia Theolina van der Velde [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. DAVID HENDRIK WILHELM HOOGENBERGEN geb. Curaçao 09-01-1904, ged. Prot. Curaçao 27-02-1906 (huisdoop, Willem Hendrik van der Velde en Catharina Sophia van der Horst, geb. Hoogenbergen), † Curaçao 28-02-1906, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder nr. 111
 2. PETRONILIA THEOLINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 21-05-1905, ged. Prot. Curaçao 27-02-1906 (huisdoop, get. Willem Frederik Hendrik Hoogenbergen en Petronilia Theolina van der Velde), † Curaçao 27-04-1906
 3. WILLEM HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao 28-03-1907, ged. Prot. Curaçao 28-03-1909 (huisdoop, get. Gerrit van der Horst en Catharina Elisabeth van Eps, geb. Van der Velde) volgt IX..
 4. JOHAN WILHELM HOOGENBERGEN geb. Curaçao 05-01-1910, ged. Prot. Curaçao 13-12- 1916 (huisdoop, get. Charles Lodewijk Hendrik Marugg en Maria Catharina Haayen), † Curaçao 24-08-1917
 5. ERMINIA CATHARINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 06-12-1914, † Curaçao 21-01-1915, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder G.S. Ponne Jr.
 6. MARIA LOUISA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 21-03-1916, ged. Prot. Curaçao 13-12-1916 (huisdoop, get. W. van den Brink en Johanna Elisabeth Winkel, geb. Hage) volgt IX..
W.F.H. Hoogenbergen (1883-1959) op Plantersrust

W.F.H. Hoogenbergen (1883-1959) op Plantersrust

VIII.. WILLEM FREDERIK HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao 03-02-1883, ged. Prot. Curaçao 11-04-1884 (huisdoop, get. Gerardus Petrus Theodorus Martijn en Anna Maria Martijn, geb. Verhelst), militairverpleger op Plantersrust (-1911), winkelier, vrijmetselaar, logebeheerder Loge De Vergenoeging, † Curaçao 04-01-1959, tr. Curaçao (3de district) 13-05-1903 (verklaring van toestemming aan Willem van voogd Johann Michel Marugg, get. Karel Wilhelm van Eps, 48, gouv. ambt., Gerrit van der Horst, 31, serg. der inf., Willem Hendrik Hage, 64, oud-ambt. en Guion Joubert, 61, koopman) HENRIËTTE AMELIA CURIEL geb. Curaçao 01-09-1885, ged. Prot. Curaçao 07-08-1887 (huisdoop, get. niet vermeld), † Curaçao 09-12-1975, dr. van Hendrik Nicolaas Curiel en Jeanette Christina Rink [Curaça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. JEANNE ERMINIA (JOHANITA GIMINIA) HOOGENBERGEN geb. Curaçao 27-08-1905, ged. Prot. Curaçao 01-09-1910 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt IX..
 2. BELLA HELENA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 04-01-1909, ged. Prot. Curaçao 01-09-1910 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt IX..
 3. ANNA SOPHIA CATHARINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 12-09-1911, ged. Prot. Curaçao 16-11-1926 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt IX..
 4. AURA ANTHONIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 26-10-1914, ged. Prot. Curaçao 16-11-1926 (huisdoop, get. niet vermeld) ), lidmaat VPG 13-08-1933, † Curaçao 26-07-1983 volgt <PRIVÉ>
 5. ETNA CELINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 20-08-1916, ged. Prot. Curaçao 16-11-1926 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt IX..
 6. FRIDA AMELIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 22-12-1918, ged. Prot. Curaçao 16-11-1926 (huisdoop, get. niet vermeld), lidmaat VPG 14-04-1933, † ………………….. ..-..-19.., tr. Curaçao 05-04-1946 GERHARDUS ANTONIUS MENSINK [Amstelveen].
 7. ELKA CECILIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 5 febr. 1922, ged. Prot. Curaçao 16 nov. 1926 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt IX..
 8. WILLEM FREDERIK HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao 16 nov. 1925, ged. Prot. Curaçao 16 nov. 1926 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt <PRIVÉ>

VIII.. ADOLF JULIUS WILHELM SCHLAG geb. Curaçao (3de district) 19-01-1896, ged. Prot. Curaçao 18-02-1899 (huisdoop, get. A. van Uytrecht en Dirk Hendrik van der Hans) oprichter en eigenaar Exelsior Motor Shop (1927), chef werkplaatsen Parera D.O.W., adjudant (1936) Vrijwilligers Korps Curaçao, tr. MARIA HENDRIKA GREVENSTETTE † 21-06-2009 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> SCHLAG
 2. <PRIVÉ> SCHLAG
 3. <PRIVÉ> SCHLAG

 VIII.. GUSTAV ADOLF SCHLAG geb. Curaçao (3de district) 27-12-1898, ged. Prot. Curaçao 18-02- 1899 (huisdoop, get. Gustav Adolf Huith en Rosalia Augustina Huith, geb. Hollander), boekhouder, zaakwaarnemer Gomez Enterprises, gedeputeerde Eilandsraad (1959), oprichter Racing Club Curaçao (RCC) tennisclub (1926), vice-voorzitter (1929) en secretaris (1931) Curaçaosche Voetbalbond, † Curaçao 08-02-1971, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, tr. AURORA CAROLINA VAN EPS geb. Curaçao 26-10-1913, ged. Prot. Curaçao 07-11-1915 (kerkdoop, get. Caster Neuman Pietersz en Alida Quast), secretaresse van de minister-president E. Jonckheer (v.a. 1955), † Curaçao ..-10-1986, begr. Prot. kerkhof Otrobanda 21-10-1986, dr. van Pieter Hendrik Maal van Eps en Cornelia Louisa Catharina Neuman [Curaçao, Karel Doormanweg 14].

Uit dit huwelijk:

 1. GUSTAV ADOLF SCHLAG geb. Curaçao ..-..-1951, † Curaçao (stadsdistrict) 09-05-1952

VIII.. JOHANNA MARGARETHA SCHLAG geb. Curaçao (3de district) 01-12-1901, tr. GERARD HENRI VAN EERTEN geb. Leiden 09-09-1896, cartograaf, ambtenaar Dienst Kadaster (maker van de kaart (?) Stratennet van Willemstad, Curacao, Juli 1947, 250 x 100 cm op celluloid (bron; Nieuwe West-Indische Gids), kunstschilder, † Curaçao (stadsdistrict) 08-06-1948, zn. van Klaasje van Eerten, hij tr. 1ste Tilburg 04-03-1919 Maria Catharina Jansen geb. Tilburg, dr. van Antonie Jansen en Maria Walthera Catharina van de Wouw [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> VAN EERTEN
 2. <PRIVÉ> VAN EERTEN
 3. JOHANNES MARINUS VAN EERTEN geb. Curaçao 28-12-1937, ged. Prot. Curaçao (in het hospitaal) 30-12-1937, † Curaçao (stadsdistrict) 28-04-1942

VIII.. JOHANNES BAPTISTE HAGE geb. Rotterdam 28-03-1887, koopman in lijsten, † Rotterdam 02-04-1956, tr. 1ste Rotterdam 09-01-1907 (huw. ontbonden) CORNELIA HENDRIKA DE VOS geb. Rotterdam 31-05-1889, † ………… ..-..-19.., dr. van Laurentius Hendrikus Josephus de Vos en Johanna Maria van Gaalen, tr. 2de Rotterdam 09-02-1921 CORNELIA HAHNÉ geb. Rotterdam 06-08-1897, † Rotterdam 01-10-1962, dr. van Gerrit Johan Hahné en Ardriana Cornelia Anker [Rotterdam, Bergstraat  55a].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. ELISABETH JOHANNA HAGE geb. Rotterdam 27-01-1907, †  U.S.A. 04-11-1989

VIII.. MARIA HERDINA HAGE geb. Rotterdam 19-09-1891, † …………… 11-03-1958, tr. Rotterdam 28-09-1910 SYBRAND JACOBUS SCHAGEN geb. Rotterdam 18-05-1885, winkelier, † …………. ..-..-19.., zn. van Pieter Schagen en Neeltje Kaper [Rotterdam, Bergstraat].

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER SCHAGEN geb. Rotterdam 31-10-1911 volgt <PRIVÉ>
 2. FREDERIK JOHANNES SCHAGEN geb. Rotterdam 31-05-1914 volgt <PRIVÉ>

VIII.. WILLEM HENDRIK HAGE geb. Rotterdam 10-01-1893, spiegel- en lijstenmaker, † …………. ..-..-19.., tr. Rotterdam 05-04-1922 LUCIA KULMAN geb. Rotterdam 05-05-1900, † …………… ..-..-19.., dr. van Lucas Wolfgangus Frederik Wilhelm Kulman en Jacoba Eshuys [Rotterdam, Goudseweg 21a].

VIII.. WILHELM HERMAN HAGE geb. Rotterdam 05-08-1894, koopman in lijsten, † ………….. ..-..-19.., tr. Rotterdam 01-08-1923 JOHANNA VAN GEERENSTEIJN geb. Rotterdam 31-05-1895, † ………… ..-..-19.., dr. van Jacob van Geerensteijn en Maria Brons en wed. v. Gijsbertus Emile Adriaan Breedveld [Rotterdam, Diergaardesingel 59b].

VIII..     JOHANNA ELISABETH HAGE geb. Rotterdam 26-01-1900, † ……….. ..-..-19.., tr. Rotterdam 19-03-1924 ARIE STIERMAN geb. Rotterdam 18-07-1902, † ………….. ..-..-19.., zn. van Johannes Stierman en Adriana de Kwant [Rotterdam, Van der Dussenstraat 65a.].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> STIERMAN

VIII.. HELENA ELISABETH HAGE geb. Rotterdam 01-11-1902, † …………. ..-..-19.., tr. Rotterdam 01-07-1925 WILHELMUS JOSEPH MARIA WILLEMSEN geb. Rotterdam 09-05-1900, kantooremployé, † …………… ..-..-19.., zn. van Petrus Hendrikus Willemsen en Elizabeth Maria Helena Beker [Rotterdam, Van der Dussenstraat 5a].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WILLEMSEN

VIII.. WILLEM HENDRIK WINKEL geb. Curaçao 07-01-1901, ged. Prot. Curaçao 20-02-1902 (Hendrik Christoffel Hage en Eva van der Ree, geb. Winkel), koopman, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 31-07-1947, tr. Curaçao .. …. 19.. AURA EVELINA WINKEL geb. Curaçao 14-10-1906, † Curaçao 08-07-2002, dr. van Carel Nico­laas Winkel, koopman en Evelina del Carmen Sche­mel [Curaç­ao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHARLES HENDRIK WINKEL geb. Curaçao 25-02-1928, ged. Prot. Curaçao 28-10-1931 (huisdoop, get. Friedrich Wilhelm Peter Winkel en Johanna Elisabeth Winkel, geb. Hage) volgt IX..
 2. MARY WINKEL geb. Curaçao 15 mei 1929, ged. Prot. Curaçao 28 okt. 1931 (huisdoop, get. Carel Nicolaas Winkel en Evelina del Carmen Winkel, geb. Schemel) volgt IX..
 3. FEDERICO WINKEL geb. Curaçao 27 okt. 1930, ged. Prot. Curaçao 28 okt. 1931 (huisdoop, get. Christiaan Winkel F.H.P.zn. en M.A. Fehrer Parra) volgt IX..
 4. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. CAREL JOSEPH HENDRIK HAGE geb. Curaçao 13-05-1900, electrotechnicus, tr. Porto Cabello MADELEINE  ……………………… geb. New York 1897 [New York].

Uit dit huwelijk:

 1. MADELEINE HAGE geb. New York 1927

VIII.. WILLEM HENDRIK HAGE geb. Curaçao 02-01-1902, electrotechnicus, tr. (New York?) ELIZABETH ……………………. geb. Duitsland [New York].

Uit dit huwelijk:

 1. EDITH M……………. HAGE geb. New York 1928

VIII.. ADRIANA MARIA HENDRINA HAGE geb. Curaçao 10-09-1903, lerares Spaans, acte behaald 22-05-1920, † Aruba 20-06-1990, begr. Aruba Prot. Kerkhof Oranjestad, tr. New York 17-06-1926 JAN RÜDELOFF BEAUJON geb. Curaçao 03-12-1891, electrotechnicus, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Aruba 06-07-1965, zn. van Mr. Jan Jacob Beau­jon, advocaat-generaal, notaris, districtmeester en Maria Josephi­na Quant [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> BEAUJON
 2. <PRIVÉ> BEAUJON
 3. PIETER JACOB BEAUJON geb. Maracaibo, Venezuela 23-04-1934, † Aruba 01-11-2002 volgt <PRIVÉ>
 4. RICHARD HENRY BEAUJON geb. Aruba 07-05-1936, † Aruba 29-11-1978 volgt <PRIVÉ>
 5. Ir. EVERETT ALLAN BENJAMIN BEAUJON geb. Aruba 06-09-1937, ged. Prot. Curaçao 12-05-1938, werktuigbouwkundig ingenieur, † ……………….. U.S.A. 30-03-2003 volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> BEAUJON volgt <PRIVÉ>

VIII.. WILLEM HENDRIK VAN DER REE geb. Curaçao 04-09-1894, ged. Prot. Curaçao 10-11-1895  (huisdoop, get. niet tegenwoordig), onderwijzer, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, tr. ANNA HILDA TROCONIS [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ALICE EDNA VAN DER REE geb. Maracaibo, Venezuela 15-05-1921 volgt IX..
 2. WILLEM HENDRIK VAN DER REE geb. ………………… 1924
 3. ALBERTO VAN DER REE geb. ………………….. 04-10-1929 volgt IX..

VIII.. EVA VAN DER REE geb. Curaçao 05-02-1898, ged. Prot. Curaçao 01-07-1898 (huisdoop, get. Eva Elisabeth Winkel, geb. Van Kesteren en Gustaaf Adolf Winkel), † Curaçao 05-05-1987, tr. Curaçao .. …. 1930 CHRIS­TIAAN WINKEL geb. Curaçao 12-07-1899, ged. Prot. Curaçao 17 jan. 1904 (get. Albertus Daniel Rijk van Kesteren en Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen), koopman, directeur, later commissaris C. Winkel & Zonen NV, lid van de Kamer van Koophandel (1944-), wnd.-gouverneur van het Rijks­deel Nederlandse Antillen (1961-†), luitenant Vrijwilligers Korps Curaçao, vrijmetselaar, gedep.-grootmeester Loge De Vergenoeging, † Curaçao 09-08-1962, zn. van Gustaaf Adolf Winkel, koopman en Eva Eli­sa­beth van Keste­ren [Cur­aça­o].

Hij was voorzitter van de Association of Shelldealers, voorzitter van de Protestantse vereniging voor liefdadigheid en maatschappelijk werk, lid en penningmeester Curaçaos Philharmonisch Orkest. Hij overleed kort voor zijn definitieve benoeming tot gouverneur.
Uit dit huwelijk:
 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. ANNA CATHARINA WINKEL geb. Curaçao 29-05-1901, ged. Prot. Curaçao 17-01-1904 (get. Johan Nicolaas Winkel en Maria Theodora van Kesteren, geb. De Veylder), onderwijzeres, † Curaçao 25-08-1983, tr. ……… .. …. 1926 Prof. mr. dr. JOHANNES VAN LOON geb. Veere 05-09-1888, advocaat (1919-1920), juridisch adviseur bedrijfsleven (1920-1928), privaatdocent recht te Delft (1928-1932), bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht (1932-) en aan de Technische Hogeschool Delft (1935-), president van de Hoge Raad der Nederlanden (1941-1943), commissaris C. Winkel & Zonen NV, † Curaçao 10-09-1975, zn. van Jan Willem van Loon en Trijntje Maasland [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> VAN LOON volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> VAN LOON volgt <PRIVÉ>

VIII.. GUSTAAF ADOLF WINKEL geb. Curaçao 17-09-1906, ged. Prot. Curaçao 23-12-1910 (huisdoop, get. Evert Winkel en Alida Catharina Winkel, geb. Van Kesteren), koopman (C. Winkel & Zonen NV), † Curaçao 07-05-1962, tr. Curaçao 27-02-1929 ANNA CHRISTI­NA BOOM geb. ……………., Venezuela 04-02-1910, † Curaçao 14-12-1971, dr. van Isaäc De­brot Boom en Anna Clara Nouel [Curaça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. PIETER HENDRIK WINKEL geb. Curaçao 10-12-1907, ged. Prot. Curaçao 23-12-1910 (huisdoop, get. Hendrik Willem Johan van Kesteren en Johanna Cornelia Wilhelmina Winkel), koopman, † Curaçao 24-11-1970, tr. 1ste Curaçao 14-06-1932 (huw. Ontbonden) OLGA ETNA PERRET GENTIL geb. La Guaira, Venezuela 09-12-1904, ged. Prot. Curaçao 28-12-1918 (huisdoop, get. Caspar Arturo Perret Gentil en Maria Virginie Clemencia Daal), † Rotterdam 01-10-1995, dr. van François Hendriks Louis Perret Gentil en Carmen Yuniares, tr. 2de Curaçao 28-04-1948 HERMINA CHRISTI­NA FREDERIKA ROESKE geb. Coronie, Suriname 16-06-1924, † Haarlem 09-08-2006, dr. van Willem Frederik Roeske en Christina Faerber [Heemstede].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

Uit het 2de huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. WILLEM ARNOLD WINKEL geb. Curaçao 03-11-1909, ged. Prot. Curaçao 23-12-1910 (huisdoop, get. Friedrich Wilhelm Peter Winkel en Eva Winkel), koopman, directeur C. Winkel & Zonen NV, vrijmetselaar, gedep.-grootmeester Loge De Vergenoeging, † Curaçao 12-04-1983, tr. Curaçao .. …. 19.. ADRIANA EDITH BOSCH geb. ………… ..-..-19.., dr. van …………………… Bosch en ………………..­….. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. JOHAN FREDERIK NICOLAAS WINKEL geb. Curaçao 31-05-1911, ged. Prot. Curaçao 13-08- 1911 (huisdoop, get. Johanna Elisabeth Winkel, geb. Hage en Maria Theodora van Kesteren, geb. De Veylder), hoofd-inspecteur der belastingen, vrijmetselaar, †.Curaçao 14-06-1979, tr. 1ste ……………. 11-06-1937 MARTHA ANNA ELISABETH DRIJVER, tr. 2de  DORA BRUNNER geb. Schaffhausen, Zwitserland 01-10-1918, dr. van …………­…. Brunn­er en Lina Pfister [Curaça­o].

Uit het 2de huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 4. GUSTAAF CONRAD WINKEL geb. Curaçao 12-01-1951, † Curaçao16-01-1951
 5. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. ANNA CATHARINA WINKEL geb. Curaçao 28-09-1913, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 11-1914 (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Winkel en de wed. Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen), † Curaçao 11-12-1987, tr. 1ste  ………… .. …. 1­9.. ­Dr. CHRISTIAAN FREDE­RIK WINKEL geb. Curaçao 13-11-1912, arts, †  Bogota, Colombia 21-05-1970, zn. van Carel Nico­laas Winkel en Eveli­na del Carmen Schemel tr. 2de Cu­raçao 31-10-1946 PIJPERS VAN MEETE­REN geb. Curaçao 09-10-1918, ged. Prot. Curaçao 20-10-1923 (huisdoop, get. J.H.A. Neuman en P.N. Neuman), zn. van Antoi­ne Jean Pijpers van Meeteren en Jea­nnette Hen­riët­te Neuman [Curaç­ao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. CHRISTIAAN WINKEL geb. Curaçao 12-04-1911, ged. Prot. Curaçao 28-06-1911 (huisdoop, get. Johan Nicolaas Winkel en Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen), ………………, † Valencia, Spanje 27-01-1986, tr. …………. ..-..-19.. MARIA CECILIA ELADIA DE WINDT geb. Curaçao 18-02-1911, † Curaçao 08-09-2007, dr. van Hipolite Donat de Windt en Augustina Kranwinkel [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. Dr. CHRISTIAAN FREDERIK WINKEL geb. Curaçao 13-11-1912, arts, † Bogota, Colombia 21-05-1970, tr. 1ste  ….­……  .. …. 19.. ANNA CATHARINA WINKEL geb. Curaçao 28-09-1913, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 11-1914 (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Winkel en de wed. Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen), † Curaçao 11-12-1987, dr. van Evert Winkel en Alida Catharina van Keste­ren, tr. 2de …………. .. …. 19.. ANNA FOKJE WITKOP geb. Batavi­a, Oost-Indië 01-06-1920, dr. van ……………­…­ Witkop en ……­…….­……..­… [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

Uit het 2de huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. Prof. dr. CARLOS ALBERTO WINKEL geb. Curaçao 24-09-1914, kinderarts, hoogleraar kindergeneeskunde, † Bogota, Colombia 12-09-1989, tr. ……… .. …. 19.. FRANCISCA INES MEKEL [Cur­aça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII. Dr. ANNA CORNELIA (NELLY) WINKEL geb. Curaçao 31-01-1921, ged. Prot. Curaçao 25-04-1923 (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Winkel en Johanna Cornelia Brown Gorsira, geb. Brown Gorsira), pedagoog, ouderling der VPG,† Rijswijk 30-01-2003, tr. FRANCISCUS WILHELMUS PRINS

VIII.. Dr. CHRISTIAAN MICHAEL WINKEL geb. Curaçao 28-02-1923, ged. Prot. Curaçao 25-04-1923 (huisdoop, get. Michael Brown Gorsira en Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen), psychiater, hoofd polikliniek kinderpsychiatrie Academisch Ziekenhuis Groningen, universitair docent te Addis Abeba (1980-1982), adviseur Departement van Volksgezondheid en Milieu te Curaçao (1983-1987), mede-oprichter Caribbean Mental Health Organization, voorzitter Rode Kruis Curaçao, †  Curaçao 31-03-1987, tr. Curaçao 10-10-1945 THELMA MAAL geb. Göttingen, Duitsland 04-11-1923, ged. Prot. Curaçao 29-07-1931 (huisdoop, get. niet vermeld), † Curaçao 29-10-2012, dr. van Dr. Pieter Hen­drik Maal, arts en Johanna Cornelia Zeppen­feldt [Cura­çao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ
 6. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

VIII.. EDNA VINCENT WINKEL geb. New York 22-05-1914, † Curaçao 08-10-1975, tr. Curaçao .. …. 19..  JOSÉ ANTONIO FRANCISCO GUERRERO geb. Curaçao 12-12-1911, werkz. Maduro & Curiel’s Bank † Curaçao 9 okt. 1967 zn. van José Gregorio Santiago Guerrero en Maria Elisabeth van der Dijs [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1.  <PRIVÉ> GUERRERO volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> GUERRERO volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> GUERRERO volgt <PRIVÉ>

VIII.. GERARDO MANUEL PENSO geb. Curaçao 02-12-1892, koopman, † Caracas, Venezuela 15-06-1955, tr. MARGARETHA SIMONA RÖMER geb. Curaçao 28-10-1887, † Curaçao 13-07-1969, dr. van Nicolaas Constantinus Petrus Römer, goudsmid en Helena Feliciana Vinck [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JORGE SATURNO RÖMER geb. Curaçao 29-11-1911, †  Curaçao 10-02-1912
 2. MARIA MANUELA RÖMER geb. Curaçao 17-06-1913, †  Curaçao 28-06-1913
 3. ALCIDES NARCISO RÖMER geb. Puerto Cabello, Venezuela 01-06-1918 volgt IX..
 4. LIGIA MARIA RÖMER geb. Puerto Cabello, Venezuela 01-05-1919 volgt IX..
P.A. Vidal Daal (1892-1974)

P.A. Vidal Daal (1892-1974), Santo Domingo ca. 1940 (particuliere collectie)

VIII.. PABLO ALTAGRACIA VIDAL DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-04-1892, † ………….. 07-04-1974, tr. 1ste RAMONA CAMINERO LEGREAUX geb. ………….. 11-09-1897, † ……………… 19-01-1976, dr. van José Maria Caminero Martínez en Ramona Legreaux Amaral, tr. 2de CLELIA MARIA MORETA MARÍNEZ, tr. 3de MERCEDES CARABALLO [Santo Domingo].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. ALBA PASTORA VIDAL CAMINERO geb. Santo Domingo 28-04-1922, † Santo Domingo 09-09-2001, tr. RAFAEL BUENAVENTURA SANTOS MORENO geb. ………………….. 29-02-1928, † ……………………. 11-10-1952, zn. van Rafael Buenaventura Santos Luna en Josefa Amanda Moreno Martínez
 2. MARIA ESTELLA VIDAL CAMINERO geb. Santo Domingo 22-07-1923, † Santo Domingo 27-12-2008, tr. <PRIVE> BUTLER TOMEY
 3. <PRIVE> VIDAL CAMINERO 

Uit het 2de huwelijk:

 1. <PRIVE> VIDAL MORETA
 2. <PRIVE> VIDAL MORETA

Uit het 3de huwelijk:

 1. <PRIVE> VIDAL CARABALLO

VIII.. IRENE ELISABETH VIDAL geb. Curaçao 04-01-1894, † Santo Domingo (?) 17-10-1978, tr. 1ste ANDREA (ANDRÉS) SERRANO geb. Italië, tr. 2de KAREL WILLEM FREDERIK PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-02-1893, ged. Prot. Curaçao 15-01-1894 (huisdoop, get. Louis Henri Snoek en Anna Carolina Elisabeth Snoek, geb. De Groot), koopman, lidmaat VPG 11-12-1910, † Santo Domingo 01-11-1962, zn. van Gustaaf Adolf Schrils en Amelia Carolina Augusta Peiliker [Zie VII..] [Santo Domingo].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. VICTORIA ALTAGRACIA SERRANO VIDAL geb. Santo Domingo (?) 23-12-1917, tr. ANDRÉS RODRIGUEZ [Santo Domingo].

Uit het 2de huwelijk:

Zie VII..

VIII.. ROSA ALTAGRACIA VIDAL DAAL geb. Curaçao 22-08-1895, tr. JOSÉ ANTONIO OCHOA MARTÍ 

Uit dit huwelijk:

 1. CLARA ELENA HUMBELINA OCHOA VIDAL, tr. RAFAÉL AUGUSTO MENCÍA LISTER geb. ………………. 14-04-1922, † …………………. 28-04-1999 (2 kinderen)

VIII.. ISABEL VIDAL DAAL, tr.GUERRERO geb. ………….. 07-01-1918, † …………………….. 07-12-1976

Uit dit huwelijk:

 1. RAFAEL GUERRERO VIDAL

VIII.. CONSUELA VIDAL DAAL geb. ……………….. 29-10-1904, † ………………. 01-04-1976, tr. 1ste FÉLIX GIMBERNARD, tr. 2de <PRIVE> GARCÍA

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JULIO CÉSAR FÉLIX VIDAL GIMBERNARD tr. ALVARADO (kinderen)

VIII.. CORNELIS CHRISTIAAN BOSKALJON geb. Curaçao 23-02-1896, tr. Curaçao 03-03-1920 RAIMUNDA MARTIRIANA PRINCE geb. Curaçao 15-03-1886, dr. van Leon Pablo Prince en Requilda Torres [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> BOSKALJON volgt <PRIVÉ>

VII.. WILHELMINA GERARDINA HENRIËTTE BOSKALJON geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1897, onderwijzeres aan de Hendrikschool (-1924) en Wilhelminaschool (1924-), † …………. ..-..-19.., tr. Curaçao 12-02-1927 (huw. ontbonden) PHILIP JOSEPH HENRY DE JONGH geb. Curaçao 26-02-1906, † Costa Rica ..-..-19.., zn. van Henry Eduard Charles de Jongh en Johanna Jeannette Elisabeth Tweeboom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WALTER ARTHUR DE JONGH geb. Maracaibo, Venezuela 31-07-1927 volgt <PRIVÉ>
 2. ETHEL HENRIËTTE DE JONGH geb. Curaçao 22-05-1929 volgt <PRIVÉ>

VIII.. CAREL FREDERIK BOSKALJON geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1901, adjunct-commies te St.-Maarten (-1927), wnd.-gezaghebber van St-Maarten (1927), adjunct-commies Dienst Openbare Werken Curaçao, secretaris Gezondheidscommissie Openbare Gezondheidsdienst (1828-), † Curaçao, (stadsdistrict) 03-11-1929, tr. St.-Maarten 19-08-1925 AGNES HUITH geb. St.-Maarten 02-09-1907, organiste St.-Theresiakerk te Curaçao, drager eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, dr. van Gustav Adolf Huith, commies der belastingen, wnd.-ontvanger en hoofd van het postkantoor te St.-Maarten en Rosalia Augustina Hollander [……………….].

VIII.. FLORENCIA RUDOLFINA BOSKALJON geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1902, † Curaçao 03-10-1988, tr. Curaçao 15-02-1928 HENRY JEAN DE JONGH geb. Curaçao 15-05-1904, koopman, directeur firma De Jongh’s Sporthuis (Salinja, Otrobanda en Suffisant te Curaçao),  † 23-05-1985, zn. van Henry Eduard Charles de Jongh en Johanna Jeannette Elisabeth Tweeboom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> DE JONGH volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> DE JONGH volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> DE JONGH volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> DE JONGH volgt <PRIVÉ>

VIII.. CARL HENRY SCHRILS geb. Saba 26-01-1915, ged. Prot. Curaçao 18-02-1918 (get. Henry Simmons en Jeannette Cornelia Wilhelmina Schrils), directeur verzekeringsmaatschappij, † …………. ..-..-19.., tr. Aruba 04-08-1949 ANTOINETTE ODUBER geb. Cumarebo, Venezuela 30-08-1922, † Caracas, Venezuela 24-12-1988, dr. van Dr. Francisco Oduber, arts en Constanza van der Biest [Curaçao].

Zij was in 1959 lid van het comité Pro-damnificados del Zúlia (inzameling van geld, kleding etc. voor de door watersnood getroffen Venezolaanse provincie Zulia).

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>

VIII.. Dr. RUDOLPH SCHRILS geb. Curaçao 18 dec. 1936, professor Yale University, † Lexington, U.S.A. 28-05-1979, tr. <PRIVÉ> WIGGINS BUTLER

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>

VIII.. GUSTAAF ADOLF FRANS SCHRILS geb. Curaçao 04-10-1922, hoofd departement Onderwijs en Wetenschappen, tr. Curaçao 30-08-1951 OLGA L………….. KRIJT geb. …………….. ..-..-19.., dr. van Frans Josef Krijt en Louisa Christina Eugènie Raven [Curaçao].

Hij was penningmeester sociëteit Club De Gezelligheid (1956), 2de vice-president Lions Curaçao (1964), secretaris Curaçaose Sport Club  (1967), lid Protestantse Vereniging voor Liefdadigheid en Maatschappelijk werk (1983)

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> SCHRILS volgt <PRIVÉ>

VIII.. LYGIA SUTHERLAND geb. Curaçao 17-02-1915, wnd.-voorzitter Voogdijraad (1969), † Miami, U.S.A. 23-11-1980, tr. ………….. ..-..-19.. AUGUST DAMIAN JONCKHEER geb. Curaçao 10-03-1911, ged. Prot. Curaçao 19-01-1919 (huisdoop, get. Corneille Eugène Jonckheer en Aura Palmira Yrausquin), sigaretten- en rumfabrikant  (San Pablo) Handelsmaatschappij A.D. Jonckheer NV, Concordia NV, eigenaar drukkerij  La Prensa, mede-oprichter Democratische Partij, † Curaçao 18-08-1995, zn. van Willem August Jonckheer en Sophia Yrausquin [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> JONCKHEER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> JONCKHEER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> JONCKHEER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> JONCKHEER volgt <PRIVÉ>

VIII.. JOHANNA CORNELIA SUTHERLAND geb. Curaçao 21-03-1918, lid bioscoopcommissie (1964-, 1969-), † Curaçao 31-05-2009, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, tr. ROLANDO PIETERSZ O.O.N. geb. Curaçao ..-..-19.., administrateur ter Algemene Secretarie (1967), † Curaçao ..-04-1986, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, zn. van Petrus Coenraad Pietersz en Henriëtte Dorothea van Uytrecht [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> PIETERSZ volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> PIETERSZ volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> PIETERSZ volgt <PRIVÉ>

VIII.. WILLEM MARCELIE VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district) 06-02-1891, zeeman, † New York 01-01-1941, tr. Curaçao 10-02-1912 (get. John Silvans, 46, oom, schrijnwerker en Augustus Salomons 29, handelaar) JULIA VIRGINIA BARBOLINA  geb. Curaçao 11-02-1892, dr. van Henriëtte Barbolina [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>

VIII.. GERARD MATTHIAS VAN DER DIJS geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-05-1893, koopman, † …………  ..-..-19.., tr. Aruba 04-02-1914 MATHILDA AMAYA geb. Aruba 24-02-1872, † Aruba 26-06-1960, dr. van Juliana Amaya [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1.  ………….?

VIII.. ANNA SOPHIA CATHARINA VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district) 14-09-1895, † Curaçao 25-03-1957, tr. 1ste Curaçao ..-07-1920 (ontbonden) TOMÁS ENIRO COLINA geb. Barawed, Venezuela 14-03-1896, † ……………. ..-..-19.., zn. van Hortencia Colina, tr. 2de VALDEMAR FRANCISCO ECHOBARDO (ESCOBAR) geb. Curaçao 02-04-1911, hoofdmonteur Telefoondienst Curaçao, (1956), † Curaçao 26-09-1998, zn. van Hermanus Rojer en Theodora Maria Obispo [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. AMADA L……………. COLINA geb. Curaçao 21-02-1923, † Curaçao 06-08-2002

Uit het 2de huwelijk:

 1. <PRIVÉ> ECHOBARDO volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> ECHOBARDO volgt <PRIVÉ>
 3. VALDEMAR CORNELIS ECHOBARDO geb. ……………….. 22-12-1935, ged. Prot. Curaçao 28-12-1936 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt IX..

VIII.. JEANNE LOUISE THEODORA (LUCY) VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district) 09-05-1904, tr. CORNELIS WILLEM HENDRIK HUECK geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-02-1897, ged. Prot. Curaçao 14-03-1915 (kerkdoop, get. niet vermeld), zn. van Lodewijk Cornelis Casper Hueck, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging en Eva Nicolina Rojer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HUECK volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HUECK volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HUECK volgt <PRIVÉ>

VIII.. JOHANNES ALFRED VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district) 10-11-1907, † Curaçao (begr. 04-01-1993), tr. IRMA REDELFINA EVERTSZ geb. Curaçao 24-12-1911, dr. van Eline Ursula Evertsz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> VAN DER DIJS volgt <PRIVÉ>

VIII.. ANNA MARGARITHA CHRISTINA VAN DER DIJS geb. Aruba 17-04-1910, † Aruba ..-..-19.., tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (thuis) 03-09-1930 JAN EVERTS geb. Hilversum 14-02-1908, laborant, † Medellín, Colombia 09-03-1973, zn. van …………………………. Everts en ……………………………………… [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN EVERTS geb. ……………… 20-10-1931, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 12-1931 (huisdoop, get. Cornelis Willem Hendrik Hueck en Felipa Christina Dominguez) volgt <PRIVÉ>
 2. RONALD EVERTS geb. Aruba 20-09-1936 volgt <PRIVÉ>
M.B. Bartels Daal uit: Krafft, Oude families van de N.A. enz.

M.B. Bartels Daal uit: Krafft, Oude families van de N.A. enz.

VIII.. MATTHIAS B. BARTELS DAAL R.O.N. geb. Curaçao 23-09-1893, wnd.-districtmeester (1921-1931), hoofd Centraal bureau Bevolkingsregister en ambtenaar van de burgerlijke stand Curaça­o (1935-), hoofdcommies (1936-), wnd.-gouvernementssecretaris (1937), wnd.-ge­zag­hebber van Aruba (1938), referendaris (1952), † Curaçao 02-06-1961, tr. Curaçao 07-12-1918 ELVI­NIA MARGARITA LEÓN geb. Cu­raçao 20-06-1893, † Curaçao 08-08-1946, dr. van Carlos Eusebio León, koopman, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging en Zara­goza Runeta Remi­lia Rolandus [Cu­raça­o, Van Engelen].

Hij ontving bij Koninklijk Besluit d.d. 08-10-1920 toestemming om Bartels toe te voegen aan zijn achternaam Daal. Tot die tijd droeg hij Bartels als tweede voornaam; adverteert een huis voor verhuur, nl. de bovenverdieping van het geriefelijk woonhuis Breedestraat 105 te Otrobanda (bad en wc) door M. Bartels Daal, Breedestraat 107 (Amigoe 31-07-1926, idem huis alsook een gemeubileerd herenhuis aan de Werfstraat (bad en wc) (Amigoe 31-12-1927); idem een herenhuis Breedestraat Overzijde (Amigoe 21-01-1928); plv.-bestuurslid ANV Groep NA 1929 en bestuurslid 1931, aftreden 1933; lid ontvangst/ feestcommissie Mgr. Verriet 1932; lid feestcommissie 50-jarig jubileum Hendrikschool 1933 (oud-leerlingen); bestuurslid CBLO Curaçaose Bond voor Lichamelijke Oefening (1935); voorzitter en leider elftal CVB Suriname-reis voetballers 1935; lid feestcommissie Koninklijkhuwelijk 1937; grootverlof 9mnd naar NL wegens 11 jaar onafgebroken dienst 1936; vertrekt met gezin met de Coast Rica (Amigoe 20-06-1936); familie 02-10-1936 met SS Costa Rica in Amsterdam ingescheept terug naar Curaçao (Amigoe 17-10-1936); lid dagelijks bestuur Vereniging voor Luchtbescherming Curaçao (1939-), de vereniging had tot doel de bevolking in het algemeen vertrouwd te doen geraken met de luchtbeschermingsgedachte en mede te werken tot het beperken van de gevolgen van een eventuele luchtaanval. (Amigoe 30-09-1939 en later); plv.-hoofd luchtbeschermingsdienst Curaçao (1941) naast luitenant Van de Laarschot, commandopost Fort Amsterdam; vertaalde rede minister Welter in het Papiaments 1941; voorzitter Commissie Regeling Burger en Vrouwenarbeidsplicht 1943; rouwadvertentie Elvinia; sterfhuis Van Engelen 43c, op de begrafenis werd de gouverneur vertegenwoordigd door zijn adjudant Kapt. Van de Laarschot; oprichter samen met Dr. Ph. De Haseth Möller, M. Capriles, J.F. Haayen, A. Thielen en Dr. J. Oduber van Curaçaose Sport Club 1949, ereleden zijn: Dr. Ph. De Haseth Möller, J.H.P. Schrils en Dick Capriles.

Uit dit huwelijk:

 1. ELMER CARL BARTELS DAAL geb. Curaçao 28-09-1919 volgt IX..
 2. RÜNA BARTELS DAAL geb. Curaçao 07-05-1922 volgt IX..
 3. <PRIVÉ> BARTELS DAAL

VIII.. HENDRIKA ORT geb. Amsterdam 29-04-1913, † Amsterdam 10-05-1997, tr. JANNIS HENDRIK DE HULLU geb. ……….. 11-12-1912, † ………… (begr. Amsterdam) 15-10-1966 [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ>

VIII.. JOHANNES CORNELIS VERGOUWE R.O.N. geb. Arnhem 23-12-1904, bedrijfsleider fabriek Algemene Kunstzijde Unie NV (AKU) Arnhem-Tivolilaan, reserve kapitein, commandant bij slag om Grebbeberg (1940), † Arnhem 06-11-1993, tr. 1ste Arnhem 07-12-1931 JOHANNA HENDRIKA DE GREEF geb. …………… 06-07-1906, † Velp 08-06-1954, dr. van Fredrik Johan de Greef en Grada Hendrika Reumerman, tr. 2de Amsterdam 09-09-1955 HENRIËTTA LOUISA HOUTMAN geb. ……………… 21-11-1899, † Oosterbeek 20-09-1987, dr. van …………………… Houtman en …………………………….. [Oosterbeek].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> VERGOUWE volgt <PRIVÉ>
 2. FLEUR CHARLOTTE SOPHIE VERGOUWE geb. Velp 07-04-1946, †  Laag-Soeren 08-12-1993

VIII.. THÉRÈSE ORT geb. Amsterdam 29-01-1910, tuinarchitecte, † ……… 25-06-1999, tr. Apeldoorn 19-09-1931 Prof. ir. SAMUEL JOSUA VAN EMBDEN geb. Amsterdam 13-10-1904, architect, stedebouwkundige, directeur architectenbureau, tegenwoordig OD205, (1948-1969), adj.-directeur Dienst Wederopbouw Rotterdam, hoogleraar TU Delft (1964-1969), mede-oprichter Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen, † Bladel 20-09-2000, zn. van Herman van Embden en Isabella Wilhelmina Jacobs [Bladel].

Thérèse volgde haar opleiding aan het instituut Huis te Lande te Voorburg opgericht door de bekende tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999).

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> VAN EMBDEN volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> VAN EMBDEN volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> VAN EMBDEN volgt <PRIVÉ>

 

Advertentie