Marugg Generatie VII

VII.. JOHANN MICHEL MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1851, ged. Prot. Curaçao 06-05-1855 (get. Maria Catharina Verhelst), sergeant der inf., koopman, koster en aanspreker der VPG (Fort­kerk), lidmaat VPG 06-08-1874, vrijmetselaar Loge Igualdad, † Curaçao (stadsdistrict) 25-07-1913, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.M. Marugg, tr. (Bs en Prot. Kerk) Cura­çao (aan huis) 07-01-1880 (get. Johan Frederik Lodewijk Romijn, 23 jr., sergeant, Frederik Gijsbert de Jongh, 30 jr., sergeant, David Hoogenbergen, 32 jr., sergeant en Jacob Bennebroek Verhelst, 47 jr., handelaar) ANTHO­NIA CATHARI­NA HOL­LANDER geb. C­ura­çao (stadsdistrict) 24-10-1865, lidmaat VPG 10-04-1881, † Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1939, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.M. Marugg, dr. van Roma­nus Martu­lus Hol­lan­der, seinmeester en Laetitia Eustatia Rogge [Curaçao, Piscadera].

Loge Igualdad met bezoekende broeders van La Perseverance, staand vierde van rechts J.M. Marugg, ca 1900, collectie Loge Igualdad

Loge Igualdad met bezoekende broeders van La Perseverance, staand vierde van rechts J.M. Marugg, ca 1900 (collectie loge Igualdad)

Zij woonden vanaf circa 1895 op een landhuis bij de Piscaderabaai (3de district). De vruchten die daar groeiden werden verkocht aan kleinhandelaren in de stad. Anthonia’s oom Conrad Bercks (1835-1914), commandant-inspecteur der brigade marechaussées en tante Maria Louise Bercks-Hollander (1848-1946) waren eigenaar van een huis en bijgebouw nabij het fort Piscadera aan de monding van de Piscaderabaai (huidige locatie Hilton Hotel). De overlevering (plaats- en routebeschrijving vanuit de stad) maakt het zeer waarschijnlijk dat het dit huis was dat zij samen met haar (kinderloze) oom en tante Bercks-Hollander bewoonden. Op een topografische kaart van Curaçao uit 1922 (uitgegeven door J. Smulders) komt deze locatie aan de baai overeen met een kleine plantage of tuin genaamd ‘Enoch’.  

Uit dit huwelijk:

 1. SOPHIA MARIA CATHARINA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-02-1880, ged. Prot. Curaçao 01-02-1881 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst) volgt VIII..
 2. WILLEM FREDERIK MARTINUS MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-03-1882, ged. Prot. Curaçao 23-09-1883 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt VIII..
 3. CHARLES LODEWIJK HENDRIK MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-05-1884, ged. Prot. Curaçao 22-11-1890 (huisdoop, get. David Hoogenbergen en Maria Louise Bercks, geb. Hollander) volgt VIII..
 4. ELISABETH WILHELMINA CONSTANCIA MARUGG geb. Curaç­ao (stadsdistrict) 20 mei 1887, ged. Prot. Curaçao 11-01- 1889 (huisdoop, get. Johan J.A. Hollander en Johanna Frederika Willems), † Curaçao 13-01-1889, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda alg. begraafplaats nr. 11
 5. ELISABETH WILHELMINA CONSTANCIA MARUGG geb. Curaç­ao (stadsdistrict) 12-05-1890, ged. Prot. Curaçao 22-11- 1890 (huisdoop, get. Casten Lodewijk Timmer en Wilhelmina Catharina Elisabeth Timmer, geb. Peiliker) volgt VIII..
 6. JOHANN ISAÄC ABRAHAM MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-03-1893, ged. Prot. Curaçao 05-02-1899 (huisdoop, get. Eduard Christiaan Hendrik van Eps en Sophia Maria Catharina Marugg) volgt VIII..
 7. ALBERT WILHELM HOLLANDER MARUGG geb. Curaçao (3de district) 06-11-1895, ged. Prot. Curaçao 05-02-1899 (huisdoop, get. Theodorus Cornelis Boskaljon en Louisa Augustina Frederika Redelfina Fijnje) volgt VIII..

VII.. ERMINIA MARIA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1855, lidmaat VPG 23-11-1874, † Curaçao (stadsdistrict) 23-09-1892, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (2de district, op Piscadera) 14-07-1875 (get. Willem Hendrik Hage, 37 jr., deurwaarder, Gerardus Reynaars, 50 jr., bakker, Gerard Daal, 32 jr., tuinopzichter en Martinus Marugg, 43 jr., gepensioneerd onderofficier) DAVID HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1848, ged. Prot. Curaçao 04-09-1849 (get. niet vermeld), sergeant der artille­rie, seinmeester der telegrafie, lidmaat VPG 06-04-1865, † Cu­raçao (stadsdistrict) 03-06-1896, begr. Curaçao Prot. kerkhof alg. begraafplaats nr. 14, zn. van Johannes Hendri­kus Hoogen­ber­gen, marechaussee en Johanna Catha­rina Coepijn [Curaçao].

Na het overlijden van David en Erminia werden de vier kinderen Hoogenbergen in 1896 ondergebracht bij hun grootmoeder Sophia Marugg-Verhelst. Als voogden werden benoemd hun oom van moederszijde, Johann M. Marugg en oom van vaderszijde Willem H. Hage (tevens oud-oom van moederszijde).

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA CATHARINA SOPHIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 04-04-1876, ged. Prot. Curaçao 14-04-1876 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Catharina Sophia Marugg, geb. Verhelst), † Curaçao 16-04-1876
 2. CATHARINA SOPHIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 01-01-1878, ged. Prot. Curaçao 15-06-1878 (huisdoop, get. Gregorius Johannes Franciscus van der Linde en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst) volgt VIII..
 3. JOHAN MARTINUS WILHELM HOOGENBERGEN geb. Curaçao 27-04-1880, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 05-1881 (huisdoop, get. niet vermeld, de moeder wordt vermeld als Erminia Hoogenbergen, geb. Daems?!) volgt VIII..
 4. WILLEM FREDERIK HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao 03-02-1882, ged. Prot. Curaçao 11-04-1884 (huisdoop, get. Gerardus Petrus Theodorus Martijn en Anna Maria Martijn, geb. Verhelst) volgt VIII..
 5. SOPHIA MARIA LEONORA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 16-11-1885, ged. Prot. Curaçao 27-06-1886 (kerkdoop, get. Johan Michel Marugg en Cornelia Pieternella Vegt) volgt VIII..
 6. HENDRIK MARTINUS WILHELM HOOGENBERGEN geb. Curaçao 25-11-1887, ged. Prot. Curaçao 20-03-1888 (huisdoop, get. Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst en de vader), † Curaçao 20-03-1888, begr. Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder nr. 107
 7. MARIA CATHARINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 21-02-1889, ged. Prot. Curaçao 16-03-1890 (huisdoop, get. niet vermeld), † Curaçao 23-01-1891, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda alg. begraafplaats nr. 29
 8. CORNELIA WILHELMINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 03-09-1891, ged. Prot. Curaçao 06-05-1893 (huisdoop Otrobanda, get. Johan Michael Marugg en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander), † Curaçao 08-05-1893, begr. Curaçao Prot. kerkhof alg. begraafplaats nr. 28 

VII.. HIERONYMA SOPHIA VAN DER HANSZ (MARUGG) geb. Curaçao (3de district) 03-10-1865, ged. Prot. Curaçao 15-06-1865 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst), † Curaçao (stadsdistrict) 01-11-1931, tr. Curaçao (4de district) 05-08-1885 (get. Coenraad Ludwig Bercks, 49 jr., brigadier-majoor, Hendrik Godfried Hollander, 46 jr., sergeant, Gerard Daal, 42 jr., koopman en Johan Coenraad Faarup, 30 jr., koopman) JOHANN GEORG HEINRICH SCHLAG geb. Langenaubach, Duitsland ..-..-1857, brigadier der marechaussee, ambtenaar van recherche, zn. van Johann Georg Schlag en Anna Margaretha Schmith [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELM LOUIS JOHANN GEORG HEINRICH SCHLAG geb. Curaçao (4de district) 21-03-1887, ged. Prot. Curaçao 01-05- 1887 (huisdoop, get. niet vermeld)
 2. WILHELM CONRAD GERHARD SCHLAG geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-01-1890, ged. Prot. Curaçao 28-11-1890 (huisdoop, get. Van der Hans en Maria Louise Bercks, geb. Hollander), † Curaçao (4de district) 28-02-1891
 3. ADOLF JULIUS WILHELM SCHLAG geb. Curaçao (3de district) 19-01-1896, ged. Prot. Curaçao 18-02-1899 (huisdoop, get. A. van Uytrecht en Dirk Hendrik van der Hans) volgt VIII..
 4. GUSTAV ADOLF SCHLAG geb. Curaçao (3de district) 27-12-1898, ged. Prot. Curaçao 18-02-1899 (huisdoop, get. Gustav Adolf Huith en Rosalia Augustina Huith, geb. Hollander) volgt VIII..
 5. JOHANNA MARGARETHA SCHLAG geb. Curaçao (3de district) 01-12-1901 volgt VIII..

VII.. WILHELM HERMAN HAGE geb. Curaçao 13-09-1863, ged. Prot. Curaçao 24-05-1864 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst), kapitein der inf. Oost-Indisch Leger, lidmaat VPG 19-09-1879, 15-05-1880 attestatie afgegeven voor Hervormde Gemeente van Kampen, † Amsterdam (?) voor 1935,  tr. Kampen 18-05-1887 (get. ………………………….) MARIE ELIZE VAN DER SCHALK geb. Makassar, Celebes 24-02-1862, † ’s-Gravenhage 25-04-1935, dr. van Jan Hendrik van der Schalk, kapitein der inf. O.I.L. en Adèle Lincklaen Westenberg [’s-Gravenhage, Johan van Oldebarneveltlaan 89].

In het militair stamboek wordt Wilhelm Herman als volgt beschreven: aangezicht lang, voorhoofd lang, ogen lichtblauw, neus klein, mond gewoon, kin spits, haar blond en wenkbrauwen blond. Zij vertrekken per stoomschip van Java naar Rotterdam (NRC 30-08-1911)
W.H. Hage, (collectie Halwasse CBG)

Portret van W.H. Hage, ca. 1900 (collectie Halwasse CBG)

Dubbelportret van J.H. van der Schalk (1833-1940 en A. van der Schalk - Linclaen Westenberg (1840-1914), ouders van Marie Elize Hage - van der Schalk, Ubbo Scheffer, ca. 1850-1874 (particuliere collectie)

Dubbelportret van J.H. van der Schalk (1833-1940) en A. van der Schalk – Lincklaen Westenberg (1840-1914), ouders van Marie Elize Hage – van der Schalk, Ubbo Scheffer, ca. 1850-1874 (particuliere collectie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.. FREDERIK JOHANNES HAGE geb. Curaçao 26-01-1866, ged. Prot. Curaçao 13-05-1866 (get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Verhelst), kantooremployé, consulair ambtenaar, lidmaat VPG 03-12-1886 attestatie ingediend, afgegeven door Hervormde Gemeente van Geertruidenberg, † Rotterdam 16-01-1907, tr. Rotterdam 24-12-1890 (get. ………………………….) ELIZABETH GRAAFLAND geb. Rotterdam 20-03-1860, † Rotterdam 28-01-1939, dr. van Pieter Graafland en Aaltje Roemeijer [Rotterdam, Goudscheweg 21a].

Frederik vertrekt op 11 mei 1882 met de Nederlandse driemastschoener Koerier naar Amsterdam. Hij is als militair onder andere gestationeerd geweest in Geertruidenberg en vestigt zich in 1886 aan de Hofkade 25 (pension?) te Rotterdam (inschrijving bevolkingsregister 24 jan. 1886). Nog hetzelfde jaar keert hij terug naar Curaçao (aankomst met de Oranje Nassau in juli 1886) waarna hij zich vervolgens definitief vestigt in Rotterdam (inschrijving bevolkingsregister 23 april 1890) (Curaçaosche Courant 12 mei 1882, 13 juli 1886).

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES BAPTISTE HAGE geb. Rotterdam 28-03-1887 volgt VIII..
 2. MARIA HERDINA HAGE geb. Rotterdam 19-09-1891 volgt VIII..
 3. WILLEM HENDRIK HAGE geb. Rotterdam 10-01-1893 volgt VIII..
 4. WILHELM HERMAN HAGE geb. Rotterdam 05-08-1894 volgt VIII..
 5. PIETER MARTINUS HAGE geb. Rotterdam 01-02-1896, † Rotterdam 17-08-1897
 6. JOHANNA ELISABETH HAGE geb. Rotterdam 26-01-1900 volgt VIII..
 7. HELENA ELISABETH HAGE geb. Rotterdam 01-11-1902 volgt VIII..

VII.. JOHANNA ELISABETH HAGE geb. Curaçao 20-02-1872, ged. Prot. Curaçao 14-07-1875 (huisdoop, get. Johann Martinus Bartels en Margaritha Magdalena Henriëtte Bartels), lidmaat VPG 29-03-1887, in mei 1894 attestatie afgegeven voor de Hervormde Gemeente van Rotterdam, † Curaçao 17-09-1952, tr. Rotterdam 20-11-1895 (get. ……………………………) FRIEDRICH WILHELM PIETER WINKEL geb. Curaçao 04-01-1873, ged. Prot. Curaçao 02-07-1876 (huisdoop, get. Albertus Halbers Gerardus Dirk Jansen en Eva Jansen), koopman, oprichter exportfirma met schoonvader W.H. Hage te Rotterdam, lid firma C. Winkel & Zonen en later oprichter en directeur La Maravilla te Curaçao, plv.-lid schattingscommissie invoeraccijnzen koopmanschappen (1906), bestuurslid Algemeen Nederlands Verbond, Groep Nederlandse Antillen (-1921), lid van de Koloniale Raad (1912-1924), bestuurder Curaçaose Spaar- en Beleenbank (1923-), lid commissie van aanslag voor Petroleumraffinaderijbelasting (1925-), lid van de Schoolcommissie (1921-, 1935-), lid (1931-1943) en voorzitter (1943-†) van de Kamer van Koophandel, diaken der VPG (1910), vrijmetselaar, gedep. grootmeester Loge De Vergenoeging, † Curaçao 08-10-1945, zn. van Christiaan Winkel, koopman en Anna Elisabeth van Rijssen [Curaçao, Otrobanda, Frederikstraat 94].

Hij was voorzitter van de commissie ter inzameling van middelen ter verbetering van het openbaar onderwijs in de kolonie (1911), penningmeester commissie eeuwfeest Admiraal Luis Brion (1921), lid commissie voor inzameling van gelden voor de slachtoffers van de aardbeving te Cumaná (1929), reisde samen met zijn broer Dr. W.H. Winkel, apotheker M. de Veer Daal en R. Gomez Nadal namens het hulpcomité, alsmede 14 Dominicanen met het schip H.M. ‘Arend’ vol hulpmiddelen naar het door een orkaan getroffen Sto. Domingo (1930).

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN WINKEL geb. Curaçao 17-08-1896, ged. Prot. Curaçao (geen datum vermeld) 08-1897 (huisdoop, get. Willem Hendrik Hage en de wed. Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen), koopman, eigenaar Park Hotel, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 04-05-1974
 2. MARIA GERDINA WINKEL geb. Curaçao 20-05-1898, ged. Prot. Curaçao 20-05-1899 (huisdoop, get. Johan Nicolaas Winkel en Maria Gerdina Hage, geb. Marugg), † Curaçao 19-04-1922
 3. WILLEM HENDRIK WINKEL geb. Curaçao 07-01-1901, ged. Prot. Curaçao 20-02-1902 (Hendrik Christoffel Hage en Eva van der Ree, geb. Winkel) volgt VIII..

VII.. PIETER MARTINUS HAGE geb. Cu­raçao 03-03-1876, ged. Prot. Curaçao 17-10-1877 (huisdoop, get. Johann Michel Marugg en Anna Maria Oudenaller, geb.  Vegt), koopman, plv.-lid schattingscommissie invoeraccijnzen koopmanschappen (1906), lid van de Schuttersraad (1903), vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 21-10-1946, tr. (BS en Prot. Kerk) Curaçao 26-07-1899 (get. Carl Jacob George Meyer, 43 jr., machinist, Johan Herman van der Ree, 38 jr., boekhouder) MARIA MAGDALENA HILDEMAN geb. Curaçao 14-10-1864, RK, † Porto Cabello, Venezuela ..-..-1937, dr. van Carl Joseph Hilde­man, grondeigenaar, mede-oprichter NV De Curaçaosche Hypotheekbank en Adriana Scheidelaar [Cura­çao].

Uit dit huwelijk:

 1. CAREL JOSEPH HENDRIK HAGE geb. Curaçao 13-05-1900 volgt VIII..
 2. WILLEM HENDRIK HAGE geb. Curaçao 02-01-1902 volgt VIII..
 3. ADRIANA MARIA HENDRINA HAGE geb. Curaçao 10-09-1903 volgt VIII..

VII.. EVA WINKEL geb. Curaçao (MD 2de district) 17-09-1862, ged. Prot. Curaçao 01-04-1863 (get. Martinus Marugg en Catharina Verhelst), † Curaçao 13-04-1940, tr. Curaçao 07-10-1891 (ten huize Willemstad, get. Jan Hendrik Rudeloff Beaujon, oud-gezaghebber van St.-Maarten, Gustaaf Adolf Schrils, onderofficier, Johan Nicolaas Winkel, handelaar (huw. ontbonden)) JOHAN HERMAN VAN DER REE geb. Curaçao 01-07-1862, boekhouder, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 10-05-1935, zn. van Johannes Christiaan van der Ree, landsonderwijzer te Curaçao en Catharina Elisabeth van Berkel [Curaça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. HERMAN CHRISTIAAN VAN DER REE geb. Curaçao 22-06-1892, ged. Prot. Curaçao 31-08-1892 (huisdoop, Otrobanda Berg, get. Christiaan Winkel en Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen, de vader geen lidmaat), † Curaçao 31-08-1892
 2. CHRISTIAAN VAN DER REE geb. Curaçao 29-05-1893, ged. Prot. Curaçao 10-11-1895  (huisdoop, get. niet tegenwoordig), koopman te Caracas, † Caracas ..-10-1973, tr. LUCINA PARIS
 3. WILLEM HENDRIK VAN DER REE geb. Curaçao 04-09-1894, ged. Prot. Curaçao 10-11-1895  (huisdoop, get. niet tegenwoordig) volgt VIII..
 4. ANNA CATHARINA ELISABETH VAN DER REE geb. Curaçao 14-05-1896, ged. Prot. Curaçao 01-07-1898 (huisdoop, get. Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen en Elias Araujo), † Curaçao 26-09-1976
 5. EVA VAN DER REE geb. Curaçao 05-02-1898, ged. Prot. Curaçao 01-07-1898 (huisdoop, get. Eva Elisabeth van Kesteren en Gustaaf Adolf Winkel) volgt VIII..

VII.. GUSTAAF ADOLF WINKEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-12-1871, ged. Prot. Curaçao 02-04-1872 (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Schrils en Wilhelmina Catharina van Rijssen), koopman (firma C. Winkel & Zonen), oprichter en directeur NV Winkel Export & Import Maatschappij te Rotterdam (1923-), lid schattingscommissie invoeraccijnzen koopmanschappen (1904), lid van de Kamer van Koophandel (1909-, 1929-), lid en plv.-voorzitter schattingscommissie der grondbelasting (1913), lid schattingscommissie inkomstenbelasting (1916), vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † New York 03-09-1945, tr.  (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (Fortkerk) 28-09-1894  EVA ELI­SABETH VAN KESTEREN geb. Curaçao (stadsdistrict)  28-03-1873, ged. Prot. Curaçao 15-12-1873 (huisdoop, get. Albertus Halbers Gerardus Dirk Jansen en Catharina Maria Wilhelmina Winkel), † Curaçao 12-12-1932, dr. van Albertus Daniel Rijk van Kes­te­ren, gouvernementsambtenaar en Anna Catharina Jansen [Curaç­ao].

Hij was lid van de commissie van ontvangst van bijdragen voor de getroffenen van de overstromingen in de zuidelijke provincies van Nederland (1906),  

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN WINKEL geb. Curaçao 12-07-1899, ged. Prot. Curaçao 17-01-1904 (get. Albertus Daniel Rijk van Kesteren en Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen) volgt VIII..
 2. ANNA CATHARINA WINKEL geb. Curaçao 29-05-1901, ged. Prot. Curaçao 17-01-1904 (get. Johan Nicolaas Winkel en Maria Theodora van Kesteren, geb. De Veylder) volgt VIII..
 3. ALBERT DANIEL RIJK WINKEL geb. Curaçao 04-11-1902, ged. Prot. Curaçao 17-01-1904 (get. Willem Hendrik Winkel en Jannetje Albronda), † Curaçao 22-08-1914
 4. ALIDA ELISABETH WINKEL geb. Curaçao 26-09-1904, ged. Prot. Curaçao 28-05-1905 (huisdoop, ten huize van Gustaaf Adolf Winkel, get. Carel Nicolaas Winkel en Henriëtte Maria Winkel), † Wassenaar 20-06-1960
 5. CARLOS ADOLFO WINKEL geb. Curaçao 18-01-1905, ged. Prot. Curaçao 28-05-1905 (huisdoop, ten huize van Gustaaf Adolf Winkel, get. de ouders)
 6. GUSTAAF ADOLF WINKEL geb. Curaçao 17-09-1906, ged. Prot. Curaçao 23-12-1910 (huisdoop, get. Evert Winkel en Alida Catharina Winkel, geb. Van Kesteren) volgt VIII..
 7. PIETER HENDRIK WINKEL geb. Curaçao 10-12-1907, ged. Prot. Curaçao 23-12-1910 (huisdoop, get. Hendrik Willem Johan van Kesteren en Johanna Cornelia Wilhelmina Winkel) volgt VIII..
 8. WILLEM ARNOLD WINKEL geb. Curaçao 03-11-1909, ged. Prot. Curaçao 23-12-1910 (huisdoop, get. Friedrich Wilhelm Peter Winkel en Eva Winkel) volgt VIII..
 9. JOHAN FREDERIK NICOLAAS WINKEL geb. Curaçao 31-05-1911, ged. Prot. Curaçao 13-08-1911 (huisdoop, get. Johanna Elisabeth Winkel, geb. Hage en Maria Theodora van Kesteren, geb. De Veylder) volgt VIII..

VII.. EVERT WINKEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-05-1876, ged. Prot. Curaçao 12-08-1876 (huisdoop, get. Frederik Hendrik Schrils en Sophia Catharina Hencke, wed. van Evert de Veylder), koopman (firma C. Winkel & Zonen), vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 15-09-1915, tr. Cu­raçao (stadsdistrict) 16-11-1903 ALIDA CATHARINA VAN KESTE­REN geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-03-1883, ged. Prot. Curaçao 23-12-1910 (huisdoop, get. Michael Brown Gorsira Pzn. en Johanna Cornelia Brown Gorsira, geb. Brown Gorsira), † Curaçao 30-10-1924, dr. van Albertus Daniel Rijk van Kes­teren, gouvernementsambtenaar en Anna Catharina Jansen [Curaça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN WINKEL geb. Curaçao 26-03-1906, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 11-1914 (huisdoop, get. Johan Gerard van Kesteren en de wed. Maria Theodora van Kesteren, geb. De Veylder), † Curaçao 16-06-1925
 2. ANNA CATHARINA WINKEL geb. Curaçao 28-09-1913, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 11-1914  (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Winkel en de wed. Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen) volgt VIII..

VII.. ALBERTUS JANSEN WINKEL geb. Curaçao  (stadsdistrict) 28-06-1879, ged. Prot. Curaçao 04-07-1881 (huisdoop, get. niet vermeld), goudsmid, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 03-12-1913, tr. 1ste Coro 28-03-1901 (huw. ontbonden) REGINA DE CARMEN BOOM geb. ………………. ..-..-18.., dr. van Martinus Boom en Carmen Maria de las Mercedes Rivas, tr. 2de  Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1909 (get. Gustaaf Adolf Winkel, koopman en Friedrich Wilhelm Pieter Winkel, koopman) ANNA JULIANA MONART geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1882, Prot., † Curaçao 19-01-1969, dr. van Johan Frederik Monart en Maria Catharina Wilhelmina Albronda Winkel [Curaçao].

Uit het 2de huwelijk:

 1. CHRISTIAAN WINKEL geb. Curaçao 12-04-1911, ged. Prot. Curaçao 28-06-1911 (huisdoop, get. Johan Nicolaas Winkel en Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen) volgt VIII..
C.N. (Shon Cai) Winkel, met rechts kolonel V.J.L. Blom, commandant der mariniers der N.A., en links commandeur A.J. de Graaff, commandant van de zeemacht der N.A. en de kapitein-luitenant A. Krijger, commandant van de basis Parera tijdens een heildronk op de jarige kolonel Winkel commandant der V.K.C. in zijn woonhuis op Scharloo, Amigoe 16-01-1958.

C.N. (Shon Cai) Winkel, met rechts kolonel V.J.L. Blom, commandant der mariniers der N.A., en links commandeur A.J. de Graaff, commandant van de zeemacht der N.A. en de kapitein-luitenant A. Krijger, commandant van de basis Parera tijdens een heildronk op de jarige kolonel Winkel, commandant der V.K.C. in zijn woonhuis op Scharloo, Amigoe 16-01-1958.

VII.. CAREL NICOLAAS WINKEL O.O.N. met de zwaarden, R.N.L. geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-01-1882, ged. Prot. Curaçao 11-04-1884 (huisdoop, get. Johan Nicolaas Winkel en Eva Winkel), koopman, commissaris (1957-) firma C. Winkel & Zonen NV, lid van de Koloniale Raad (1928-, 1936-), vice-voorzitter van de Staten (1939-), oprichter, kolonel, commandant Vrijwilligers Korps Curaçao (1929-1968), bestuurder Curaçaose Spaar- en Beleenbank (1931-, 1939-), mede-oprichter en directeur NV Onderlinge Hypotheekbank (1942), lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen (1958-), voorzitter van de VPG kerkeraad, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 01-06-1973, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, tr. Curaçao 16-12-1905 EVELINA DEL CARMEN SCHEMEL geb. Cristo de Aranga, Vene­zuela 28-09-1884, RK, dr. van Federico Evaristo Schemel, koopman en Evelina Hernandez [Curaçao].

Hij was lid comité van regenten NV Sanatorium Het Groene Kruis (1930), oprichter, bestuurslid Nederlandse Padvinderij Vereniging, afdeling Willemstad (1930-), lid commissie ter oprichting van een gedenkzuil voor Simon Bolivar (1930), mede-oprichter Santa Barbara Golfclub (1931), voorzitter Algemeen Nederlandsch Verbond, afd. Nederlandse Antillen (1935-), voorzitter Protestantse vereniging voor liefdadigheid en maatschappelijk werk (1935-), stichter Koningin Wilhelmina Tehuis (landhuis Zeelandia), bestuurslid Curaçaose Bond voor Lichamelijke Oefening, C.B.L.O. (1935-), voorzitter Sociedad Bolivariana (1937), mede-oprichter Rotary Club Curaçao, lid feestcommissie Koninklijk huwelijk (1937), lid comité Pro-damnificados del Zúlia (inzameling van geld, kleding etc. voor de door watersnood getroffen Venezolaanse provincie Zulia) (1959), Officier in de Orde van de Bevrijder Simon Bolivar, eigenaar landhuis San Nicolas.

Uit dit huwelijk:

 1. AURA EVELINA WINKEL geb. Curaçao 14-10-1906 volgt VIII..
 2. CHRISTIAAN FREDERIK WINKEL geb. Curaçao 13-11-1912 volgt VIII..
 3. CARLOS ALBERTO WINKEL geb. Curaçao 24-09-1914 volgt VIII..

VII.. Dr. WILLEM HENDRIK WINKEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-03-1885, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 08-1897 (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Winkel en Johanna Cornelia Wilhelmina Winkel, de vader overleden), arts, hoofd van de kl­iniek voor venerische ziekten, mede-op­rich­ter en 1ste voorzitter Rode Kruis Curaçao, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 01-10-1943, tr. Curaçao 21-04-1920 MARIA ELI­SABETH BROWN GOR­SIRA geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-05-1898, ged. Prot. Curaçao 21-04-1908 (get. Christoffel Steinmeier Gorsira en Anna Elisabeth Brown Gorsira), † Curaçao 26-03-1987, dr. van Michael Brown Gorsira, koopman, vrijmetselaar
Loge De Vergenoeging en Johan­na Cornelia Brown Gorsi­ra [Cur­aça­o].

Bestuurslid CBLO Curaçaose Bond voor Lichamelijke Oefening (1935).

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CORNELIA WINKEL geb. Curaçao 31-01-1921, ged. Prot. Curaçao 25-04-1923 (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Winkel en Johanna Cornelia Brown Gorsira, geb. Brown Gorsira) volgt VIII..
 2. CHRISTIAAN MICHAEL WINKEL geb. Curaçao 28-02-1923, ged. Prot. Curaçao 25-04-1923 (huisdoop, get. Michael Brown Gorsira en Anna Elisabeth Winkel, geb. Van Rijssen) volgt VIII..
 3. MAY BROWN WINKEL geb. Curaçao 30-03-1924, ged. Prot. Curaçao 01-05-1927 (huisdoop, get. Friedrich Wilhelm Peter Winkel en A.C.B. de Haseth Gorsira)
 4. <PRIVÉ> WINKEL geb. Curaçao 10-12-1935, ged. Prot. Curaçao 31-01-1936

VII.. CHRISTIAAN WINKEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-06-1887, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 08-1897 (huisdoop, get. Johan Herman van der Ree en Eva Elisabeth van Kesteren, de vader overleden), diamanthandelaar, handelsreiziger op Cuba en New York, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 22-11-1942, tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1911 ELEONO­RE VIRGINIE DAAL geb. Curaçao 29-09-1891, † Cu­raçao 08-10-1959, dr. van Matthias Hermes Daal, koopman en Henriëtte Bartels [Curaçao].

Zij wonen jaren lang in New York.

Aangenomen kind:

 1. EDNA VINCENT WINKEL geb. New York 22-05-1914 volgt VIII..

VII.. JOHANNA CATHARINA DAAL geb. Curaçao 26-12-1874, † Curaçao (stadsdistrict) 02-10-1931, tr. Curaçao (3de district) 16-02-1893 JOHANNES CAREL MARTINUS DE WINDT geb. Curaçao 11-11-1857, † Curaçao, tuin Enog (3de district) 16-02-1904, zn. van Gijsbert Petrus de Windt en Charlotta Augusta Insernia [Curaçao, tuin Enog].

Uit dit huwelijk:

 1. GILBERTO DE WINDT geb. Curaçao (3de district) 13-12-1891
 2. CONSTANT CORNELIS LOUIS DE WINDT geb. Curaçao (3de district) 17-02-1893
 3. CHARLOTTE WILHELMINA DE LA CRUS DE WINDT geb. Curaçao (3de district) 24-11-1894
 4. GIJSBERT NICOLAS ROMANO DE WINDT geb. Curaçao (3de district) 06-12-1895, † Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1947
 5. CATHARINA WILHELMINA VERONICA DE WINDT geb. Curaçao (3de district) 11-07-1898
 6. JOHANNA CATHARINA DE WINDT geb. Curaçao 01-05-1902, † Curaçao (stadsdistrict) 27-11-1902
 7. JOHANNES CAREL MARTINUS DE WINDT geb. Curaçao 11-11-1903, † Curaçao, tuin Enog (3de district) 27-05-1905

VII.. CHRISTIAAN HERMES DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-10-1876, bootsman ter koopvaardij (1920), † Curaçao (stadsdistrict) 28-12-1923, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 02-10-1907 BARTHOLOMINA EMELEIDA SNEEVELS geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-08-1876, † Curaçao 01-09-1917, dr. van Constancia Sneevels, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 09-06-1920 MARIA GODELIVA BARBOLINA PARDO geb. Curaçao 6 juli 1888, † Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1956, dr. van Mauricio Pardo en Petronella Poulina Sneevels [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HELENA GUILLERMINA DAAL geb. Curaçao (3de district) 14-06-1921, † Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1922

VII.. GERARD NESTOR DAAL geb. Curaçao (2de district) 27-02-1879, koopman, grondeigenaar, † Curaçao (2de district) 09-04-1949, tr. Curaçao (3de district) 27-05-1903 (get. Gerard Daal, 60 jr., koopman, oom, Francisco Romano Meijer, 34 jr., timmerman, broer) CLARA FLORENCIA MEIJER geb. Curaçao 13-08-1878, † Curaçao (stadsdistrict) 06-01-1936, dr. van Magdalena Meijer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ROSARIA WILHELMINA DAAL geb. Curaçao (3de district) 02-03-1905
 2. GUSTAMANTE PEDRO DAAL geb. Curaçao (3de district) 01-08-1908

VII.. JOHANNA NARCISIA DAAL geb. Curaçao (MD 2de district) 21-10-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 17-01-1916, tr. Curaçao 21-07-1892 (get. Mozes David de Castro, Johan Wilhelmus Frederik Peiliker, Theodorus Cornelis Boskaljon en Gustaaf Adolf Schrils) TEOFILO PENSO geb. Aruba 23-09-1865, koopmansklerk, † Curaçao 24-02-1937, zn. van Manuel Mozes Penso en Prudencia Vidalia [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GERARDO MANUEL PENSO  geb. Curaçao 2 dec. 1892 volgt VIII..
 2. JACOB CHRISTIAAN PENSO geb. Curaçao 17 febr. 1894 † Curaçao 28 nov. 1960
 3. DALIA ELIZABETH PENSO geb. Curaçao 2 april 1895 † Curaçao 8 april 1916
 4. JULIO ANTONIO PENSO geb. Curaçao 9 juli 1896 [Santo Domingo].
 5. MAXIMO ADOLFO PENSO geb. Curaçao 21 febr. 1898 [Panama].
 6. TEOFILO MOISES PENSO geb. Curaçao 22 sept. 1901 [Caracas, Venezuela].
T. Penso (1865-), ca. 1905 (particuliere collectie)

T. Penso (1865-1937), Curaçao ca. 1920 (particuliere collectie)

J.C.E. Vidal Baez - Daal (1868-?), Santo Domingo 1927 (particuliere collectie)

J.C.E. Vidal Baez – Daal (1868-?), Santo Domingo 1927 (particuliere collectie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.. JEANNETTE CATHARINA ELISABETH DAAL geb. Curaçao 4de district 08-03-1868, † …………….. ..-..-19.., tr. Curaçao (stadsdistrict) 25-01-1893 (Overzijde 74/79, get. Maurits Philip de Jongh, 67 jr., zonder beroep, Damian Báez, 57 jr., militair, Frederik Hendrik Schrils, handelaar, Lodewijk Lingstuijl, 79 jr., goud- en zilversmid) LORENZO FRANCISCO VIDAL BÁEZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-12-1867, koopman, zn. van Tadeo Vidal y Mercadal, koopman en Irene Báez y Méndez [Santo Domingo].

Buenaventura Baez Mendez (1812-1884), ca. 1865 (collectie Instituto Dominicano de Genealogia)

Buenaventura Baez Mendez (1812-1884), ca. 1865 (collectie Inst. Dom. de Genealogia)

Lorenzo’s vader Tadeo Vidal werd geboren in de stad Mahón op het Spaanse eiland Menorca in 1820 en kwam als koopman op Curaçao. Hij trouwde daar met Irene Báez y Méndez, geboren te Azua, Santo Domingo in 1831. Zij stamde uit een vooraanstaande familie in de Dominicaanse Republiek. Haar grootvader Antonio Sánchez-Valverde y Ocaña (1729) was een intellectueel en schrijver. Hij trouwde met N.N. Filpo. Haar vader was Pablo Altagracia Báez (†1840) en trouwde met Teresa de Jesús Méndez (1788-1873). Haar broer Buenaventura Báez y Méndez (1812-1884) was president van de Dominicaanse Republiek.

 

 

Uit dit huwelijk:

 1. FELIX DAMIAN VIDAL DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict)16-10-1888
 2. LORENZO GERARDO VIDAL DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-12-1890
 3. PABLO ALTAGRACIA VIDAL DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-04-1892 volgt VIII..
 4. IRENE ELISABETH VIDAL DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-02-1894 volgt VII.. en VIII..
 5. ROSA ALTAGRACIA VIDAL DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-08-1895 volgt VIII..
 6. CATHARINA ELISABETH VIDAL DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-03-1897
 7. CARMEN CHRISTIANA VIDAL DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1898, † ………………. 31-01-1987
 8. ISABEL VIDAL DAAL geb. Santo Domingo (?) volgt VIII..
 9. CONSUELA VIDAL DAAL geb. Santo Domingo (?) 29-10-1904 volgt VIII..  

VII.. HENDRIK  AUGUST DAAL geb. Curaçao  (4de district) 30-03-1872, koopman, goudsmid, † Curaçao (stadsdistrict) 23-12- 1905, tr. Curaçao (stadsdistrict) 30-01-1895 (Overzijde 49 get. Johann Conrad Faarup, koopman, Jan Monsanto, koopman, Gustaaf Adolf Schrils, gouv. ambt., Wenceslau Simon Philip de Jongh, handelaar) LEONORA ELISABETH ALBERTUS geb. Bonaire 11-04-1871, dr. van Leopold Albertus en Maria Magdalena Trouw [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. ALEXIO GUSTAAF JOZEF DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-07-1892, † Curaçao (stadsdistrict) 29-02-1912
 2. FLORENCE ELISABETH DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-09-1894
 3. HENDRINA JULIANA DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-06-1896
 4. HENDRIK  AUGUST DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-07-1898
 5. GERARDUS ANTONIO DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-12-1899, † Curaçao (stadsdistrict) 01-03-1900

VII.. JOHANNES HENDRIK DAAL geb. Curaçao (4de district) 29-03-1876, ambtenaar van recherche, † Curaçao (stadsdistrict)11-03-1905, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Boskaljon, tr. Curaçao (3de district) 25-11-1903 (get. Theodorus Cornelis Boskaljon, 37, koopman en Adolf Wilhelm Faulborn, 63, gepens. militair) JEANNETTE ISABELLA VAN DER GEN geb. Curaçao 08-04-1876, ged. Prot. Curaçao 15-12-1876 (huisdoop, get. Anthonius Dittmar en Gabriëlla Anna Sophia Dittmar, geb. Guillemin), † Curaçao (stadsdistrict) 22-07-1946, dr. van Albertus van der Gen, wachtmeester der marechaussee en Wilhelmina Catharina Sophia Keijzer, zij tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 22-02-1911 Ernesto Felipe de Jongh geb. Curaçao 12-02-1889, zn. van Wenceslao Simon Philip de Jongh, koopman en Maria Merced van Evertsz [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. ……………?

VII.. HENRIËTTE ANNA DAAL geb. Curaçao  (4de district) 24-02-1870, † Curaçao (stadsdistrict) 26-10-1904, tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-07-1891 (get. Pieter Carel Gorsira, koopman, Elias Araujo, koopman, Johannes Wilhelm Adolf Faulborn, onderofficier, Stephanus Theodore van der Linde) THEODORUS CORNELIS BOSKALJON geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1865, ged. Prot. Curaçao 21-02-1866 (huisdoop, get. Eugène Gazan en Hermina Leopoldina Gazan, geb. Clement), koopman, lidmaat VPG (lijst 1878), † Curaçao (stadsdistrict) 10-03-1907, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, kelder Boskaljon), zn. van Willem Boskaljon, adjudant, sergeant-majoor der inf., mede-oprichter van Sociëteit Aurora (1873) te Curaçao en Johanna Pieternella van Dommen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA ELISABETH BOSKALJON geb. Curaçao  (stadsdistrict) 12-04-1893, † Curaçao (stadsdistrict) 31-12-1916
 2. WILHELMINA GERARDINA BOSKALJON geb. Curaçao  (stadsdistrict) 18-03-1894, † Curaçao (stadsdistrict) 16-02-1897
 3. CORNELIS CHRISTIAAN BOSKALJON geb. Curaçao  (stadsdistrict) 23-02-1896 volgt VIII..
 4. WILHELMINA GERARDINA HENRIËTTE BOSKALJON geb. Curaçao  (stadsdistrict) 15-08-1897 volgt VIII..
 5. CATHARINA EMERENCIA BOSKALJON geb. Curaçao  (stadsdistrict) 05-04-1899, † Curaçao (stadsdistrict) 29-07-1917
 6. CAREL FREDERIK BOSKALJON geb. Curaçao  (stadsdistrict) 01-05-1901 volgt VIII..
 7. FLORENCIA RUDOLFINA BOSKALJON geb. Curaçao  (stadsdistrict) 20-12-1902 volgt VIII..

VII.. JOHAN HENDRIK PEILIKER SCHRILS R.O.N. geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-04-1884, onderwijzer, hoofd openbare school te Aruba en Saba (1909) en aan de Hendrikschool te Curaçao (1924-1928), oprichter en bestuurder van afdeling Aruba van het Algemeen Nederlandsch Verbond (1906), secretaris van de Voogdijraad op Saba (1911), wnd.-griffier (1912) en griffier kantongerecht en fungerend ambtenaar van de burgerlijke stand op Saba (1919), wnd.-gezaghebber van Saba (1915), plv.-gezaghebber, ontvanger van Saba en secretaris van de Raad van Politie (1920-1921), commies griffie (1928) en wnd.-substituut-griffier Hof van Justitie te Curaçao, werkz. Verzekering-Afd. Maduro & Curiel’s Bank (1951), vrijmetselaar, lidmaat VPG 25-03-1896, † New York 16-01-1951, tr. Saba 23-10-1912 JOSEPHINE SIMMONS geb. Saba 12-03-1884, handwerkonderwijzeres, dr. van Edward James Simmons, griffier kantongerecht op Saba, tevens belast met functie van havenmeester en scheepsmeter en Josephine Simmons [Curaçao, Julianaplein 36].

Voorzitter subcommissie, Commissie ter bestudering van het drankvraagstuk (1936), mede-oprichter van liberale politiek partij Curaçaose Unie Partij (1936), lid feestcommissie Koninklijkhuwelijk 1937 en penningmeester Geboortefeest 1939, bestuurslid ANV 1937, voorzitter Curaçaose Sport Club 1938 , erelid 1950, lid Kieskringcommissie (1941), vice-voorzitter Comité Neerlands Vrijheidsdag (1942-1944) verslag vurige rede Amigoe 11-05-1942 en 01-09-1944, voorzitter vereniging Buziau 1942, aftredend vice-voorzitter ANV Groep ‘Nederlandsche Antillen’ (1942), verslag Afscheid JHP Schrils Amigoe 01-06-1938. Het Algemeen Nederlandsch Verbond  (ANV) is een literaire vereniging opgericht in 1895. In 1907 was hij actief in een toneelvereniging te Aruba. Ter gelegenheid van een bezoek van de gouverneur aan het eiland dat jaar voerden zij een historisch drama ‘De Boodschapper of Loevestein in 1570’ op (Amigoe 21-09-1907). Hij behaalde zijn onderwijsakte Engels in 1910 en Spaans in 1912. In een artikel over de begroting van Curaçao voor het jaar 1917wordt gemeld dat de onderwijzer Schrils werd opgeleid tot onderwijzer in de zeevaartkunde (Amigoe 18-03-1916).

Uit dit huwelijk:

 1. VIOLET AMELIE SCHRILS geb. Saba 16-09-1913, ged. Prot. Curaçao 18-02-1918 (huisdoop, get. Bos Petrus Peiliker Schrils en Olive Henriette Simmons), examen typiste Spaanse taal (1944), tr. Curaçao 05-03-1945 HAROLD WOODROW PHILIP geb. New York, NY ..-..-1913
 2. CARL HENRY SCHRILS geb. Saba 26-01-1915, ged. Prot. Curaçao 18-02-1918 (get. Henry Simmons en Jeannette Cornelia Wilhelmina Schrils) volgt VIII..

VII.. HENRY CAREL PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-08-1887, ged. Prot. Curaçao 20-05-1888 (huisdoop, get. Gerard Daal en Eva Winkel), lidmaat VPG 03-04-1908, tr. Cape Haïtien 06-07-1920 (huw. toestemming verleend door A.C.A. Schrils-Peiliker) JEANNE MARIE LOUISE CARMEN LEROY geb. Cap Haïtien, Haïti 28-11-1901, dr. van Frederic Leroy en Lormina Mathurin [Cap Haïtien, Haïti].

Uit dit huwelijk:

 1. ………………….?
B.P. Peiliker Schrils, uit: Krafft, Oude families van de N.A.

B.P. Peiliker Schrils, uit: Krafft, Oude families van de N.A.

VII.. BOS PETRUS PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-04-1890, ged. Prot. Curaçao 19-10-1890 (huisdoop, get. John Wilhelm Frederik Peiliker en Josefina Christina Luisinda Timmer), ambtenaar Openbaar Ministerie bij het kantongerecht en wnd.-ontvanger te Bonaire (1915, 1916), secretaris van de Raad van Beroep voor Grond- en Gebruiksbelasting (-1923), hoofdcommies posterijen en klerk Curaçaosche Bank ter Administratie van Fin. (1926), wnd.-administrateur van Financiën (1928), directeur der posterij­en (1936-1938), secretaris van de Curaçaose Bank (1938-), hypotheekbewaarder van Curaçao (1938), mede-oprichter en commissaris NV Onderlinge Hypotheekbank (1942), commissaris van het Algemeen Curaçaos Pensioenfonds (1937, 1944), lid van de Commissie van Beroep Mijnproductieverordening (1942), lidmaat VPG 03-04-1908, † Curaçao 06-10-1945, tr. ………….. ..-..-19.. DOLO­RES INOCENCIA DIAZ geb. Venezuela 28-12-1895, † Curaçao 20-05-1993, begr. Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder Schrils, dr. van ………….­….­….­…. Diaz en …………­..­….­….­…. en wed. van Theodore Rudolf Peiliker Schrils [Curaç­ao].

Lid Sociëteit De Gezelligheid, lid commissie 60 jubileum (1931), toegevoegd lid Verkiezingsbureau (1937).

Uit dit huwelijk:

 1. RUDOLPH SCHRILS geb. Curaçao 18-12-1936 volgt VIII..

VII.. KAREL WILLEM FREDERIK PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-02-1893, ged. Prot. Curaçao 15-01-1894 (huisdoop, get. Louis Henri Snoek en Anna Carolina Elisabeth Snoek, geb. De Groot), koopman, lidmaat VPG 11-12-1910, † Santo Domingo 01-11-1962, tr. Santo Domingo (?) ..-..-19.. IRENE ELISABETH VIDAL DAAL geb. Curaçao 04-01-1894, † Santo Domingo (?) 17-10-1978, dr. van Lorenzo Francisco Vidal Báez en Jeannette Catharina Elisabeth Daal [Santo Domingo].

Uit dit huwelijk:

 1. GLADYS AMELIA SCHRILS VIDAL geb. Santo Domingo 16-02-1922, † New York 08-07-2005, tr. LUIS ANTONIO DUNCAN TAYLOR geb. San Andrés, Colombia 17-07-1897, † Santo Domingo 06-02-1971 (5 kinderen)
 2. GUSTAVO ADOLFO SCHRILS VIDAL geb. Santo Domingo 19-12-1924, † Santo Domingo 18-05-1980, tr. 1ste <PRIVE> OLEAGA CASTÍLLO, tr. 2de <PRIVE> SAVIÑÓN RUÍZ (7 kinderen)
 1. FEDORA CATHARINA SCHRILS VIDAL geb. Curaçao 19-06-1926, ged. Prot. Curaçao 22-05-1927 (huisdoop, get. Christiaan Penso en Merces Penso), tr. <PRIVE> BAKMEIJER
 2. FEDERICO ENRIQUE SCHRILS VIDAL, tr. <PRIVE> FLAQUER
 3. <PRIVE> SCHRILS VIDAL

VII.. THEODORE RUDOLF PEILIKER S­CHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-01-1899, ged. Prot. Curaçao 09-09-1899 (huisdoop, get. Johan Hendrik Peiliker Schrils en Carmen Johanna Schrils), ……………….., lidmaat VPG 24-03-1915, † Curaçao 18-10-1932, tr. ……………. ..-..-19.. DOLORES INOCENCIA DIAZ geb. Venezuela 28-12-1895, † Curaçao 20-05-1993, begr. Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder Schrils, dr. van ……………. Diaz en ……………………. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GUSTAAF ADOLF FRANS SCHRILS geb. Curaçao 04-10-1922 volgt VIII..

VII.. CARMEN JOHANNA SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-06-1882, RK, † Curaçao 17-10-1947, tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-03-1905 NILES PAULUS FAARUP geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-10-1878, ged. Prot. Curaçao 11-04-1879 (huisdoop, get. Frederik Oduber en Margaretha Adelaida Wallbaum), koopman, † ………….. ..-..-19.., zn. van Johannes Coenraad Faarup, koopman (firma Faarup & Gorsira) en Anna Clemencia Geertruida Oduber [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CLEMENCIA GEERTRUIDA FAARUP geb. Curaçao 18-06-1905, † Curaçao 25-04-1908, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Faarup
 2. FREDERIK HENDRIK FAARUP geb. Curaçao 30-01-1907, ged. Prot. Curaçao 03-05-1908 (huisdoop, get. Antoine Adolf Schrils en Anna Clemencia Geertruida Faarup, geb. Oduber)

VII.. ANTOINE ADOLF SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-07-1884, electrotechnicus, † Lakewood, New Jersey ..-..-1958, tr. HENRIETTA S………………. BORNECK, geb. New York 21-07-1887, † Lakewood, New Jersey ..-09-1969, dr. van Peter Borneck en Marie …………………….. [Lakewood, New Jersey].

Anthony en zijn vrouw wonen eerst te Hoboken, New Jersey alwaar hij voorkomt als electricien (1915) en mechanical engineer (1918). De New York Sate Census van 1925 vermeld op het adres 2604 Newkirk Avenue in Brooklyn, NY Anthony Schrils, 40 jr., white, afkomstig van West Indies, electronical engineer en zijn vrouw Henrietta Schrils 37 jr., white, afkomstig uit USA, huisvrouw. Er worden geen kinderen vermeld. In 1930 (US Federal Census) wonen zij in bij Henriettas ouders Peter en Marie Borneck op 629 Riverside Burlington, New Jersey. Henriettas ouders zijn beiden te New York geboren uit Franse ouders. In 1940 (US Federal Census) woont het gezin aan de Lakehurst Road te Lakewood, New Jersey.

Uit dit huwelijk:

 1. FRANCINETTE SCHRILS geb. New York ..-..-1928

VII.. CORNELIA CATHARINA SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-02-1886, RK, † Curaçao 30-05-1968, tr. Curaçao 23-12-1914 (Klipstraat 93, get. Bernardus Evert van der Veen Zeppenfeldt, hypotheekbewaarder, Johan Maximiliaan Hueck, koopman, Abraham Barend Willem Luder, koopman, Carel Nicolaas Winkel, koopman) JORGE SUTHERLAND geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-04-1875, advocaat (practizijn) bij het Hof van Justitie, plv.-kantonrechter (1900-1911), lid van de Koloniale Raad (1907-1925), lid van de Voogdijraad (1911), bestuurder Curaçaose Spaar- en Beleenbank (1915), plv.-lid raad van beroep voor de inkomstenbelasting (1919), lid van de commissie watervoorziening (1926), RK, † Curaçao 02-07-1934, zn. van Jorge Sutherland en Johanna Cornelia Rojer [Curaçao, Otrobanda].

Jorge Sutherland was de kleinzoon van Jorge Sutherland (Maracaibo 1823-Curacao 1873) generaal en oud-president van Zúlia (afgescheiden staat van Venezuela) en op Curaçao eigenaar van plantage Groot Piscadera. Hij was genoodzaakt als plv.-kantonrechter in 1911 ontslag aan te vragen wegens aanverwantschap met de nieuw benoemde kantonrechter H.J.T. Boomgaart. Bij de Venezolaanse overval op Fort Amsterdam in 1929 werd Sutherland op straat aangeklampt door de revolutionair Rafael Urbina die hem verzocht als tolk op te treden bij het bekend maken van zijn eisen aan de gouverneur op het gouvernementspaleis. (Amigoe 15-06-1929).

Uit dit huwelijk:

 1. LYGIA SUTHERLAND geb. Curaçao 17-02-1915 volgt VIII..
 2. JORGE SUTHERLAND geb. Curaçao 15-05-1916, † Curaçao 21-04-2004
 3. JOHANNA CORNELIA SUTHERLAND geb. Curaçao 21-03-1918 volgt VIII..

VII.. GERARD MATTHIAS VAN DER DIJS geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-10-1868, ged. Prot. Curaçao 12-05-1869 (get. Johan August Ferdinand Hellmund van der Dijs en Dirkje Christina Eleonora Bartels, geb. Van Meeteren), commies 1ste  kl. der belastingen, † Curaçao (stadsdistrict) 05-11- 1918,  begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder 187, tr. Curaçao (3de district) 10-03-1898 ISIDORA SEVILLA SILVANS (SILVANO, SELVANS) geb. Curaçao (3de district) 04-04-1871, † Curaçao ..-..-19.., dr. van Johannes Silvano Geertruida en Anna Christina Inees [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN HENRY VAN DER DIJS geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-03-1889, † Aruba 20-11-1912
 2. WILLEM MARCELIE VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district) 06-02-1891 volgt VIII..
 3. GERARD MATTHIAS VAN DER DIJS geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-05-1893 volgt VIII..
 4. ANNA SOPHIA CATHARINA VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district) 14-09-1895 volgt VIII..
 5. HENRIËTTE CATHARINA VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district) 11-08-1898
 6. JOHAN AUGUST FERDINAND VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district)  14-01-1901
 7. JEANNE LOUISE THEODORA VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district)  09-05-1904 volgt VIII..
 8. JOHANNES ALFRED VAN DER DIJS geb. Curaçao (3de district) 10-11-1907 volgt VIII..
 9. ANNA MARGARITHA CHRISTINA VAN DER DIJS geb. Aruba 17-04-1910 volgt VIII..

VII.. HENRIËTTE CHRISTINA BARTELS geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-11-1868, RK, † Curaçao (stadsdistrict) 06-12-1919, tr. (Bs en Prot. Kerk) Cu­raçao (aan huis) 12-11-1890 (huw. ontbonden) MATTHI­AS HERMES DAAL geb. Curaçao 06-08-1866, koopman, 1ste luitenant Stedelijke Schutterij, lid Schuttersraad (1892), † Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1922, zn. van Mat­thias Daal, koopman, mede-oprichter Collegium Neerlandicum (1865), mede-oprichter NV De Curaçaosche Hypotheekbank (1875), bestuurder Curaçaose Spaar- en Beleenbank, eigenaar plantage Rio Magdalena, violist en secretaris en penningmeester muziekgezelschap Harmonie (1866 opgeheven), mede-oprichter Sociëteit De Gezelligheid (1871) en Marie Virgi­nie Le­vy [Curaça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. ELEONORE VIRGINIE DAAL geb. Curaçao 29-09-1891 volgt VII..
 2. MATTHIAS BARTELS DAAL geb. Curaçao 23-09-1893 volgt VIII..

VII.. VARA ORT geb. Illinois ..-..-1881, tr. CLARENCE W………. SMITH geb. Illinois 1873 [Hermit, Riverside, Californië].

Uit dit huwelijk:

 1. GERTRUDE E………. SMITH geb. Illinois 1906
 2. ORIN E………. SMITH geb. Hermit, Riverside, Californië 1918

VII.. PIERRE CHARLES ORT geb. Amsterdam 11-12-1881, vennoot firma Gebr. Ort, boekhandel en handel in kantoorart. (tot 1909), handelsreiziger, boekhouder Walen Weeshuis te Amsterdam (v.a. 1915), † Amsterdam 18-02-1944, tr. Amsterdam 05-09-1912 (get. Jan Hendrik Duijvendak, neef, kantoorbediende, 29 jr., Cornelis Jacobus van Piggelen, broer, zaalbediende, 33 jr., Hendrik Willem Ort, broer, boekhandelaar, 28 jr. en Gerrit Jan Duijvendak, neef, zonder beroep, 21 jr.) WILHELMINA FREDERIKA VAN PIGGELEN geb. Amsterdam 04-05-1883, † ………………. ..-..-19.., dr. van Cornelis van Piggelen, kantooremployé en Wilhelmina Frederika Röfekamp [Amsterdam, Argonautenstraat 81].

Bij beschikking d.d. 09-09-1904 van de kantonrechter te Amsterdam werd aan de broers Pierre Charles Ort en Hendrik Willem Ort, beiden woonachtig bij hun moeder in de P.C. Hoofstraat 136, handlichting verleend tot het uitoefenen van het vak van boekhandelaar (Algemeen Handelsblad 12-09-1904).

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA FREDRIKA ORT geb. Amsterdam 10-11-1913

VII.. HENDRIK WILLEM ORT geb. Amsterdam 19-05-1884, directeur firma Gebr. Ort boekhandel en handel in kantoorart., † (begr. Amsterdam, Nieuwe Ooster) 25-09-1963, tr. Amsterdam 04-05-1911 (get. Peter Heinrich Carl Schopmann, zwager br., stoffeerder, 40 jr., Anton Landa, broer, stoffeerder, 27 jr., Pierre Charles Ort, broer, kantoorbediende, 29 jr. en Jacobus Hendrik Wilhelm Duijvendak, neef bg., sigarenhandelaar, 25 jr.) HENDRIKA LANDA geb. Amsterdam 19-07-1878, † (begr. Amsterdam, Nieuwe Ooster) 12-09-1955, dr. van Jacobus Landa en Antje Helena Drees [Amsterdam, Weteringschans 133].

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIKA ORT geb. Amsterdam 29-04-1913 volgt VIII..

VII.. GEORGE FREDRIK CORNELIS VERGOUWE R.O.N. geb. Amsterdam 13-03-1878, journalist, redacteur van de Arnhemsche Courant, secretaris Vereniging De Arnhemsche Pers (1818), † Arnhem 20-02-1960, tr. Arnhem 16-10-1903 JOSEPHINE CHRISTINE TREFFERS geb. Leeuwarden 11-05-1881, † Arnhem 29-12-1964, dr. van Cornelis Lambertus Treffers, landmeter Kadaster, raadslid van Arnhem en Caroline Christine Josephine Schütt [Arnhem, Burg. Weertsstraat 51].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES CORNELIS VERGOUWE geb. Arnhem 23-12-1904 volgt VIII..
 2. CAROLINE CHRISTINE JOSEPHINE VERGOUWE volgt <PRIVÉ> 
 3. FRITS VERGOUWE  volgt <PRIVÉ>

VII.. Mr. dr. JAN ORT geb. Amsterdam 24-04-1883, doctor in de rechtsgeleerdheid  Amsterdam 1911, hoofdcommies Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, † ‘s-Gravenhage 01-01-1914, tr. Amsterdam 10-12-1908 (get. Matthée Corneille Valeton, conrector gymnasium, 61 jr., te Arnhem, Jhr. Willem Antonie Ortt, oom, kapitein der art., 40 jr., te Hellevoetsluis, Albert Louis Bendien, zwager, fabrikant, 32 jr., te Almelo en Julius Herman Boeke, zonder beroep, 24 jr.) LÉONTINE VALETON geb. Amsterdam 17-12-1882, † Rijswijk 24-07-1981, dr. van Prof. dr. Isaäc Marinus Josué Valeton, hoogleraar oude geschiedenis en Romeinse antiquiteiten Universiteit van Amsterdam en Jkvr. Henriëtte Susanna Ortt [ ’s-Gravenhage, Van Lumeystraat 68 ].

Hij was bestuurslid (rector) van Amsterdams Studenten Corps, A.S.C. (1904-1905). Zijn proefschift is getiteld ‘Het inkomensbegrip’. In het Algemeen Handelsblad (06-01-1914) wordt verslag gedaan van zijn begrafenis. Een vriend schetste zijn (korte) leven van willen en werken en roemde zijn “schoonen, fijngevoelenden, rusteloozen geest. Er werd gesproken van het uitzonderlijke feit dat Jan al zijn wetenschappelijke examens cum laude heeft afgelegd en dat hem zeer zeker een ” schoone toekomst” te wachten stond in zijn ambtelijk leven.    
Zij was  verbonden als leidster van meisjeskampen aan de vereniging ‘Woodbrokers in Holland’ (1921), lid van de Centrale Oudercommissie voor lager onderwijsscholen in Den Haag (1922). Zij  wordt vermeld als adhesiebetuiger in de eerste publicatie van de Vredesraad voor het te houden Wereldcongres voor Algemene Ontwapening en Vrede in Moskou en in het zelfde jaar wordt in een krantenartikel haar steunbetuiging aan de herdenking van de Februaristaking vermeld (De Waarheid 03-02 en 09-06-1962).  

Uit dit huwelijk:

 1. THÉRÈSE ORT geb. Amsterdam 29-01-1910  volgt VIII..

VII.. MARIA ELISABETH JAQUEMET geb. Amsterdam 24-06-1886, onderwijzeres, † ……………….. ..-..-19.., tr. Amsterdam 21-06- 1917 (get. Johan Friedrich Nutbey, broer, fabrikant, 33 jr., te Tiel en Jacobus Hanneman, zwager, koopman, 38 jr.) LAURENS GERRIT PIETER NUTBEY geb. Amsterdam 13-03-1878, boekhouder, †  (begr. Amsterdam, Nieuwe Ooster) 15-10-1956, zn. van Gerrit Nutbey, ambtenaar De Nederlandsche Bank en Gerharda Holtkamp [Amsterdam, Van Breestraat 87].

VII.. Ir. JOHANNES MARTINUS HAVER geb. Amsterdam 14-05-1888, scheikundig ingenieur, leraar wis-, schei- en natuurkunde aan de Koningin Emma School voor technisch onderwijs te Soerabaja (1938-), raadslid gemeente Huizen (1930-), † Winterswijk 27-06-1961, tr. Hannover 26-05-1925 KARLA OLGA WILKE geb. Hannover 16-05-1906, † Rijswijk 07-04-1990, dr. van Karl Wilke en Ida Kühno [Rijswijk].

Hij studeerde scheikunde aan de Technische Hogeschool te Delft (nu TU Delft). Als tijdelijk leraar geeft hij onder andere les aan de Koning Willem III-school te Batavia en de H.B.S. te Medan.  

Uit dit huwelijk:

 1. MARGARETHA SOPHIA IDA HAVER geb. Huizen, huis De Bremstruik 28-03-1927 volgt <PRIVÉ>
 2. KARLA LUCIE MARIE HAVER geb. Medan, Sumatra, Oost-Indië 19-02-1932 volgt <PRIVÉ>

VII.. Mr. SIEGFRIED LEONARD HAVER geb. Amsterdam 06-06-1893, jurist, adj.-referendaris departement der Marine (1930), commies-redacteur Bezoldigingsbureau, departement van Financiën te Batavia (1938), † ‘s-Gravenhage ..-..-1966, tr. Batavia ..-..-19.. THERESA W……………. DE CALUWÉ geb. Oost-Indië ..-..-19.., pensionhoudster a/d Bezuidenhoutseweg te ‘s-Gravenhage, † ‘s-Gravenhage ..-..-1980, dr. van ………………. de Caluwe en ………………………….. [’s-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg].

Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en vestigde zich in Nederlands-Indië. Door een incompatilité des humeurs met zijn leidinggevende kreeg hij een demotie van adj-referendaris tot commies-redacteur. Tijdens de Japanse bezetting is hij in een interneringskamp gevangen gezet.

Aangenomen kind:

 1. AZO VAN DIEPEBRON HAVER geb. Tjibadak, Java ..-..-1943 (vondeling bij een waterbron in Indië), † ‘s-Gravenhage 28-04-1959
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s