Hansz

I. HANS JANSZ † voor 1746,tr. MARIA HOUTVAT [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. LUCAS HANSZ volgt IIa.
 2. verm. JAN/JOHANNES (HENDRIK) HANSZ volgt IIb.
 3. DAVID HANSZ volgt IIc.
 4. verm. ABRAHAM HANSZ geb. Curaçao volgt IId.

IIa. LUCAS HANSZ † voor 1780, tr. JACOBA VERWITTE dr. van Pieter Verwitte, van Amsterdam, koopman en Catharina de Wit, van Zomerdijk in Zeeland, zij tr. 1ste Christiaan Holtman [Curaçao].

Zij testeerden in 1746 (Hamelberg). Uit het huwelijk Holtman-Verwitte volgden 1) Anna Holtman en 2) Catharina Holtman.

Uit dit huwelijk :

 1. JOHANNES HANSZ Lucaszn. geb. Curaçao 1743 volgt IIIa.
 2. PIETER HANSZ geb. Curaçao volgt IIIb.
 3. CHRISTINA HANSZ In 1780 droeg haar moeder Jacoba Verwitte, laatst wed. van Lucas Hansz een slavin aan haar op die haar toekomt uit de nalatenschap van haar grootmoeder Maria Houtvat, wed. van Hans Jansz (Hamelberg) volgt verm. IIIc.

IIb. JAN/JOHANNES (HENDRIK) HANSZ tr. JOHANNA CATHARINA CROESEN begr. Curaçao 30-10-1806, dr. van Hendrik Croesen en Catharina Raven [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. SUSANNA JACOBA HANSZ geb. Curaçao ..-02-1743 volgt IIId.
 2. SARA GIJSBERTHA HANSZ volgt IIIe.
 3. JAN HENDRIK HANSZ ged. N.G. Curaçao 17-02-1754 (get. Jan Blaauwardt en Cathelijntje Burgh) volgt IIIf.
 4. ANNA MARGARITHA HANSZ ged. N.G. Curaçao 01-11-1755 (get. David Hansz en Anna Boekhoudt) volgt IIIg.
 5. CORNELIS RAVEN HANSZ volgt IIIh.
 6. LUCAS HANSZ ged. N.G. Curaçao 26-05-1763 (get. Sigismundus Weeber en Catharina Hansz), tr. verm. MARIA GIJSBERTHA HANSZ ged. Luth. Curaçao 21-04-1767 (get. Gijsbert van Heumen en Anna Cornelia van Heumen, geb. Houtvat), lidmaat Luth. Kerk 1781, † Curaçao 12-10-1799, begr. Curaçao 13-10-1799 “Maria Gijsbertha Hansz, wed. Lucas Hansz”, dr. van Barend Hansz en Johanna Christina Martijn

IIc. DAVID HANSZ klerk, deurwaarder en gerechtsbode der W.I. Compagnie, begr. Curaçao 27-08-1769, tr. ANNA BOEKHOUDT dr. van Frans Boekhoudt, van Flensburg en Johanna Raven [Curaçao].

Bij akte van 17-02-1749 machtigde hij, naar patria gaande, zijn echtgenote (Hamelberg). In 1784 donateerde Anna Boekhoudt, wed. David Hansz aan haar nichten Johanna Raven Boekhoudt en Maria Boekhoudt, beiden dochters van Cornelis Raven Boekhoudt en Grietje Kock. Voogdes over deze kinderen is hun tante Johanna Margaretha Houtkamp, wed. James Spencer (Hamelberg).
Dit huwelijk was vermoedelijk kinderloos.

IId. ABRAHAM HANSZ geb. Curaçao, schoolmeester, eigenaar plantage Suikertuin, otr. N.G. Curaçao 10-10-1745 (get. David Hansz en Jacoba Hoppe, huisvr. van Jurriaan Boom) ELISABETH JACOBA FRANKEN VAN OVERSCHIE geb. Curaçao, dr. van François Franken van Overschie en Anna Boom, zij tr. 1ste Poulus Bolderslee geb. ca. 1715, † voor 1745, zn. van Jacob Pieterz Bolderslee en Margaritha Poulisz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ………..?

IIIa. JOHANNES HANSZ Lucaszn. geb. Curaçao 1743, schoolmeester der W.I. Compagnie en koster en voorzanger der Gereformeerde Kerk, † Curaçao 17-01-1787, begr. 18-01-1787, “een paar handschoen” otr. N.G. Curaçao (in de stad) 25-04-1766 (get. bg. Balthasar Coeymans en Catharina Lackrum en br. Coenraad Visser en Maria Lackrum, huisvr. van Coenraad Visser), tr. Curaçao (aan huis) 04-05-1766 JANNETJE BLOM geb. Curaçao, † Curaçao 04-09-1815 begr. Curaçao 05-09-1815 “op Stadt, Zee en Landzigt van Lucas Hansz” [Curaçao].

Zijn zoon Lucas noteerde in het grafboek: “In dezelvde dato ben ik Lucas Hansz; oudste Zoon van de voorgenoemde overleedene; door den Wel Edele Achtbaare Heer Johannes de Veer Abmzn., gouverneur over Curaçao &&& Provisioneel aangesteldt in dienste van mijn vader Johs. Hansz Lzn.” en verder“God Alleene Zijt de Eere dat mijn vader tot dus verre met Eere tot zijn Eeuwigheijdt heeft Doorgebragt”

Uit dit huwelijk:

 1. LUCAS HANSZ geb. Curaçao 30-03-1769, ged. N.G. Curaçao 16-04-1769 (get. David Hansz en Anna Boekhoudt), schoolmeester der W.I. Compagnie en koster, voorzanger en aanspreker der Gereformeerde Kerk, penningmeester begrafenis sociëteit De Eensgezindheid (1822), wijkmeester 4de wijk Pietermaai, † Curaçao (stadsdistrict) 26-11-1836, otr. N.G. Curaçao (achter de fortresse in presentie van de ouderling Schoon) 05-03-1790 (get. bg. Cornelis Raven en Jannetje Hansz, geb. Blom en br. Cornelis Ellis en Magdalena Ellis, geb. Vos), tr. Curaçao 21-03-1790 JACOBA ELLIS geb. Curaçao 10-11-1771, † Curaçao (stadsdistrict) 29-11-1856, dr. van Johannes Ellis Herozoon en Magdalena Vos
 2. DAVID HANSZ ged. N.G. Curaçao12-07-1772 (get. Johannes Ellis, predikant te Curaçao, Catharina Lamont, huisvr. van Johannes Ellis, Johan Caspar Adolph Quast, predikant te Curaçao en Maria Catharina Quast, geb. Janszen), begr. 18-03-1812 “mijn [Lucas Hansz] broeder begraven door Hendrik Westen op Stadt, Zee en Landzigt”
 3. ANDRIES HANSZ ged. N.G. Curaçao12-07-1772 (get. Johannes Ellis, predikant te Curaçao, Catharina Lamont, huisvr. van Johannes Ellis, Johan Caspar Adolph Quast, predikant te Curaçao en Maria Catharina Quast, geb. Janszen), begr. Curaçao 05-01-1795
 4. JACOBA MARIA ELISABETH HANSZ ged. N.G. Curaçao21-04-1776 (get. Johannes Hansz Lzn. en Maria Elisabeth Hansz), † Aruba 11-03-1837, tr. CORNELIS RAVEN ged. N.G. Curaçao 20-08-1777 (get. Cornelis Raven en Magdalena Vos, huisvr. van Johannes Ellis Herozn.), † Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1848, zn. van Jan Hendrik Raven en Anna Ellis
 5. PIETER HANSZ ged. N.G. Curaçao 11-06-1777 (get. Jan Matthias Graaff, Catharina Holtman, wed. van Isaac Abraham Holtman en Anna Maria Thiessing, huisvr. van J.M. Graaff)
 6. CATHARINA ADRIANA HANSZ ged. N.G. Curaçao 26-11-1779 (get. Adriaan Schoonenboom, Catharina Schoonenboom, wed. van Smith, Adriana Schoonenboom en Johannes Hansz Lucaszn.)
 7. CATHARINA HANSZ ged. N.G. Curaçao 12-08-1781 (get. Johannes Hansz Lucaszn. en Jannetje Claassen)
 8. JAN HENDRIK HANSZ ged. N.G. Curaçao 22-01-1783 (get. Adriaan Schoonenboom en Johanna Hansz)
 9. ANNA MARIA HANSZ geb. Curaçao 03-07-1786, ged. N.G. Curaçao 27-08-1786 (get. de vader en Gerrit Hendrik en Catharina Saalberg (?))

IIIb. PIETER HANSZ geb. Curaçao, † vóór 11-09-1771, otr. N.G. Curaçao 15-02-1771 (get. bg. Jan Hansz Lucaszoon en desselfs huisvr. Jannetje Blom en br. Cornelis Veeris en Maria Hiel Bell, wed. Steven Rasmijn), tr. 24-02-1771 ADRIANA APOLLONIA (PLONIA) RASMIJN ged. N.G. Curaçao 30-10-1731 (get. Jan Kock en Maria van Klinkenburgh), begr. Curaçao, kerkhof Overzijde 16-11-1821, dr. van Adriaan Rasmijn, zeekapitein en Neeltje Mol [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA HIEL HANSZ begr. Curaçao 28-09-1803
 2. JACOBA HANSZ ged. N.G. Curaçao 26-08-1776 (get. Jacoba Verwitte, wed. Lucas Hansz)

IIIc. CHRISTINA HANSZ geb. Curaçao, lidmaat Luth. Kerk 1785, tr. CASPAR STARCK Janszn. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTINA ADELHEID ELISABETH (ALIDA) STARCK geb. Curaçao 01-11-1786, ged. Luth. Curaçao 03-12-1786 (get. Godlieb Jacob Usko en Maria Elisabeth Hansz, uxor), † Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1865, otr. N.G. Curaçao 19-01-1821 (get. bg. Hendrik Boom Czn., Jannetje Wilhelmina Boom, geb. Van Risum en br. Lucas Hansz en Elisabeth Vaughan, geb. Beaujon), tr. Curaçao (wegens afwezigheid van de bruidegom) 01-04-1821 CHRISTIAAN BOOM Hendrikzn. geb. Curaçao 12-12-1795, ged. N.G. Curaçao 19-05-1796 (get. Jan Hendrik Roode en Anna Sophia Roode, geb. Schreuder), † Curaçao (stadsdistrict) 03-07-1839, zn. van Hendrik Boom Christiaanszn. en Johanna Wilhelmina van Riesum
 2. LUCAS JACOB CORNELIS STARCK ged. Luth. Curaçao 07-06-1789(get. Cornelis Ellis en zijn huisvr. Dirkje Ellis, geb. Kock)
 3. ANDREAS GEORG STARCK ged. Luth. Curaçao 26-12-1791 (get. Coert Hansen en zijn huisvr. Catharina Hansen, geb. Jacobsz)
 4. HENDRIK CHRISTIAAN STARCK ged. Luth. Curaçao 07-04-1795 (get. Hendrik Peijer en Elisabeth Christina Muller), tr. MARGARITHA PIETERNELLA LESEUR geb. Curaçao 18-05-1795, ged. N.G. Curaçao 20-04-1796 (get. Andries Ottingh, Willemina Prince, geb. Gahne, Nicolaas Breeker Hill en Pieternella Margaritha Hoppe), dr. van Johannes Leseur en Anna Margaretha Hill

IIId. SUSANNA JACOBA HANSZ geb. Curaçao ..-02-1743, † Curaçao 18-09-1829, begr. Curaçao, Prot. kerkhof Pietermaai 19-09-1829, otr. N.G. Curaçao 20-08-1769 (get. bg. de Heer Jacob Charjé en zijn huisvr. Anna Sophia Wilster en br. de Heer Sigismundus Weeber en Mejuffr. Johanna Catharina Croesse, huisvr. van Jan Hansz), tr. Curaçao 08-09-1769 MOZES CHARJÉ geb. Curaçao, † voor 09-04-1798, zn. van Jacob Charjé en Jannetje Bolderslee [Curaçao].

Zij testeerden in 1783 (Hamelberg)

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 14-10-1770 (get. Jacob Charjé en Johanna Catharina Croesse, huisvr. van Johannes Hansz), † Curaçao (stadsdistrict) 12-04-1852, tr. JOHANNES WEEBER ged. N.G. Curaçao 17-09-1769 (get. Mozes Charjé en Sara Gijsbertha Hansz), zn. van Sigismundus Weeber en Catharina Snijder Hansz
 2. JACOB CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 22-06-1774 (get. Lodewijk Charjé en Catharina Hansz, huisvr. van Sigismundus Weeber en in desselvs plaatsz Sara Gijsbertha Hansz)
 3. JOHANNA CATHARINA CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 04-02-1776 (get. Jan Hendrik Hansz en Susanna Gijsbertha Hansz), tr. Curaçao (voor de secretaris) 16-04-1797 AUGUST WILHELM NEUMAN ged. Luth. Curaçao 18-07-1773 (get. Dirk Smid, Adriana Smid, Johannes Teubner en Catharina Jacobsz, huisvr. van Hendrik Eman)
 4. ANNA MARGARETHA CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 09-01-1780 (get. Sigismundus Weeber en Anna Maria Vos, huisvr. van Jan Hendrik Hansz)

IIIe. SARA GIJSBERTHA HANSZ tr. WILLEM JANSZ VERMEULEN [Curaçao].

Zij testeerden op ..-..-1781 (nr 84, deel II)

Uit dit huwelijk:

 1. EBBETJE VERMEULEN ged. N.G. Curaçao 11-11-1782 (get. Jan Hansz en Cornelia Dorcas, wed. van Frans Evertsz)
 2. JOHANNES VERMEULEN ged. N.G. Curaçao 29-06-1787 (get. Johannes Evertsz Johanneszn., Johanna Catharina Croesen, Johannes Weeber en Adriana Hendrika Evertsz)
 3. MATTHIAS VERMEULEN ged. N.G. Curaçao 31-05-1789 (get. Cornelis Raven Junior en Jannetje Charjé)

IIIf. JAN HENDRIK HANSZ ged. N.G. Curaçao 17-02-1754 (get. Jan Blaauwardt en Cathelijntje Burgh), raad van Curaçao (behoorde samen met C. Berch Jr. tot de hoofden van revolutionaire partij), eigenaar plantages Drie Gebroeders en Westerveld, † Curaçao 25-02-1811, begr. Curaçao 26-02-1811 “in zijn eige zerk aan de Roodeweg”, otr. Curaçao 17-05-1776 (get. Jan Vos en Gerbrecht Vos, geb. Berch) ANNA MARIA VOS geb. Curaçao, † Curaçao 16-06-1796, begr. Curaçao 17-06-1796, dr. van Jan Vos, factoor der W.I. Compagnie, meester en ouderling en Gerbrecht Berch [Curaçao].

In 1784 machtigde Jan Hendrik Hansz, op reis gaande, zijn echtgenote, zijn broer Cornelis Raven Hansz en zijn zwager Willem Jansz Vermeulen (Hamelberg).

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA CATHARINA HANSZ ged. N.G. Curaçao 08-06-1777 (get. Sigismundus Weeber, Gerbrecht Berch, wed. Jan Vos en Geertruida Maria Ellis, wed. Cornelis Berch), † Curaçao 24-02-1823, begr. Curaçao “in de zerk van den heer Willem Raven, een handschoen” 25-02-1823, otr. Curaçao 20-05-1796 (get. bg. de Wel Ed. Heer Jean Baptiste Tierce en mevrouwe Elisabeth Jacoba Perret Gentil, geb. Lijnslager en br. de Wel Ed. heer Jan Hendrik Hansz en mevrouwe Anna Maria Hansz, geb. Vos), tr. Curaçao 05-06-1796 CLAUDE FRANÇOIS PERRET GENTIL geb. Paramaribo 21-05-1777, kapitein der inf., raad van Curaçao, † Batavia 22-01-1818, zn. van Abraham Perret Gentil, brigade-generaal te Frankrijk en Elisabeth Jacoba Lijnslager
 2. JAN VOS HANSZ ged. N.G. Curaçao 19-11-1779 (get. Jan Vos, Johanna Catharina Croese, Lucas Hansz en Maria Vos)
 3. JOHANNES SIGISMUNDUS HANSZ ged. N.G. Curaçao 23-09-1781 (get. Cornelis Raven Hansz, Moses Charjé, Anna Vos en Catharina Vos)
 4. ANNA GERBRECHT HANSZ geb. Curaçao 15-02-1784, ged. N.G. Curaçao 14-03-1784 (get. Elias Goetzee, Cornelis Raven Hansz, Catharina Hansz, wed. Sigismundus Weeber en Cornelia Jacoba Vos, huisvr. van Elias Goetzee), † Curaçao (stadsdistrict) 30-04-1839, begr. Curaçao 30-04-1839 verzoek haar te mogen begraven op de familie buitenplaats alwaar zij woonde (OAC 1.05.12.02, 162), otr. N.G. Curaçao (aan haar huis) 11-09-1812 aan haar huis (get. bg. Kapitein Bever en de Wed. R. Raven en br. Frans Rojer en Johanna Catharina Perret Gentil, geb. Hansz), tr. Curaçao 27-09-1812 WILLEM RAVEN geb. Curaçao 06-09-1786, ged. N.G. Curaçao 15-10-1786 (get. “door den ouders zelf ten doop aangeboden”), gouvernements timmermansbaas, † Curaçao 08-08-1825, begr. Curaçao “in zijn eigen zerk aan de Roodeweg” 09-08-1825, zn. van Richard Raven en Johanna Laan

IIIg. ANNA MARGARETHA HANSZ ged. N.G. Curaçao 01-11-1755 (get. David Hansz en Anna Boekhoudt), tr. CORNELIS RAVEN Jr. geb. Curaçao 16-03-1753, ged. N.G. Curaçao 27-04-1753 (get. Richard Raven en Catharina Raven, wed. van Jan Blaauwardt), huistimmerman der W.I. Compagnie (1778-), zn. van Cornelis Raven, huistimmerman der W.I. Compagnie en Maria Croessen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIS RAVEN ged. N.G. Curaçao 30-04-1775 (get. Cornelis Raven, Maria Croessen, Jacobus Vos en Maria Rijninck)
 2. JOHANNA CATHARINA RAVEN ged. N.G. Curaçao 02-04-1777 (get. Johannes Hansz en Johanna Catharina Croesse), † Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1848, tr. Curaçao 06-07-1806 JOHAN THEODORE ENGELBERT VAERST eigenaar plantage Land en Zeezicht (OD) (1819-1828)
 3. MARIA RAVEN ged. N.G. Curaçao 01-11-1779 (get. Cornelis Raven en Maria Raven, geb. Croessen)

IIIh. CORNELIS RAVEN HANSZ koopman (firma Lucas & Cornelis Raven Hansz), vrijmetselaar loge De Vergenoeging (toetreding 29-03-1785), † voor 1837, tr. tussen 1781 en 1786 JANNETJE VOS geb. Curaçao 28-11-1767, † Curaçao (Overzijde 159) 12-11-1837, dr. van Jan Vos, factoor der W.I. Compagnie, meester en ouderling en Gerbrecht Berch [Curaçao].

De Wed. Raven Hansz verzoekt kort voor haar overlijden bij rekwest aan de gezaghebber om brieven van manumissie voor haar slavin Maria Hendrienette. Het verzoek werd ingewilligd. Op 15-09-1837 werd in de Curaçaosche Courant de algemene kennisgeving van het besluit gepubliceerd.

NIET GEPLAATST:

…. JOHANNA HANSZ geb. Curaçao 09-03-1767, † Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1834

…. BAREND HANSZ tr. JOHANNA CHRISTINA MARTIJN dr. van Daniel Martijn en Christina Houtvat

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA GIJSBERTHA HANSZ ged. Luth. Curaçao 21-04-1767 (get. Gijsbert van Heumen en Anna Cornelia van Heumen, geb. Houtvat), lidmaat Luth. Kerk 1781, † Curaçao 12-10-1799, begr. Curaçao 13-10-1799 “Maria Gijsbertha Hansz, wed. Lucas Hansz” tr. verm. LUCAS HANSZ ged. N.G. Curaçao 26-05-1763 (get. Sigismundus Weeber en Catharina Hansz), zn. van Jan Hendrik Hansz en Johanna Catharina Croesen
 2. CHRISTINA ELISABETH HANSZ ged. Luth. Curaçao 14-10-1770 (get. Johann Caspar Hueck en Maria Elisabeth Martijn), begr. Curaçao 17-06-1796
 3. JOHANNES FREDERIK HANSZ ged. Luth. Curaçao 08-12-1771 (get. Conrad Frederik von Bippen, Aletta Heuneman, Johann Eberhard Morian en Maria Elisabeth Morian, geb. Martijn)

…. MARIA ELISABETH HANSZ tr. GODLIEB JACOB USKO geb.Halle, Maagdenburg, zn. van Pieter Usko en Eva Helena Schröder, hij tr. 2de 1788 Catharina Leonora Wierman, † Curaçao 12-02-1806, hij tr. 3de Anna Coperwijk de Pool geb. Curaçao 16-01-1765, † Curaçao (stadsdistrict) 06-07-1835, wed. van Jan Rootjes [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HELENA JACOBA USKO ged. Luth. Curaçao 15-02-1781 (get. Andreas Christiaan Stegeman en Christina Hansz)
 2. PIETER USKO ged. N.G. Curaçao 26-08-1782 (get. de vader zelf en Johanna Jacoba Blom), † jong
 3. HELENA JACOBA USKO ged. Luth. Curaçao 31-03-1784 (get. Ds. Frederik Hendrik Quitman en Mevr. Margaretha Gerharda van Brandt, geb. Stuyling), † Curaçao (stadsdistrict) 13-10-1743, tr. JAN GERARD CONQUET
 4. PIETER LUCAS CHRISTIAN USKO ged. Luth. Curaçao 07-07-1786 (get. Christian Lodewijk Gerding en Anna Elisabeth Quitman, geb. Hueck)

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

 

 

Advertentie