Hollander

I. SAUL JOSEPH HOLLANDER geb. Amsterdam tussen 1760 en 1790, koopman, tolk-vertaler, † Amsterdam 19-07-1841, tr. ………… ..-..-18.. SIPORA (SIBELLE / SIBBETJE / REBECCA) JACOBS WAALEWIJK geb. Amsterdam ..-..-1787, † Amsterdam (ten huize Uilenburgerstraat 75) 06-11-1872, begr. Zeeburg 08-11-1872 [Amsterdam].

Sipora woonde bij haar overlijden op de Houtgracht 138 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

 1. NAATJE (HANNAH/ANNA) SAUL HOLLANDER geb. Bordeaux, Frankrijk 20-04-1811 volgt IIa.
 2. BETSY SAUL HOLLANDER geb. Göteborg, Zweden 1816 volgt IIb.
 3. SOPHIE SAUL HOLLANDER geb. Göteborg, Zweden ..-05-1817 volgt IIc.
 4. ABRAHAM SAUL HOLLANDER geb. Göteborg, Zweden 08-04-1818 volgt IId.
 5. SARA SAUL HOLLANDER geb. Göteborg, Zweden 27-07-1821 volgt IIe.
 6. HESTER SAUL HOLLANDER geb. Amsterdam 11-03-1819, † Amsterdam 25-01-1823
 7. MARIA SAUL HOLLANDER geb. Amsterdam 16-02-1822 volgt IIf.
 8. BETJE SAUL HOLLANDER geb. Amsterdam 20-09-1825 volgt IIg.
 9. MARION SAUL HOLLANDER

IIa. NAATJE (HANNAH) SAUL HOLLANDER geb. Bordeaux, Frankrijk, 20-04-1811, naaister, † Londen ..-12-1890, tr. Amsterdam 31-08-1835 JACOB JUDAH LEVIE STODEL geb. Amsterdam 14-07-1809, onderwijzer, † Londen 13-02-1881, zn. van Judah Jacob Stodel en Esther David Cohen Overstridj [Duke Street 40, Londen].

In 1881 komt Hannah voor in de UK Census en woont zij in de Duke Street 40 te Spitalfields, Whitechapel, Middlesex, Londen. Zij wordt dan genoemd met haar zoon Moses (32 jaar, sigarenmaker).

Uit dit huwelijk:

 1. BAREND JACOB STODEL geb. Amsterdam ca. 1836, † Amsterdam 16-05-1854
 2. ESTHER JACOB STODEL geb. Amsterdam 12-03-1837, tr. SIMON MAYER WEIL slager [Londen].
 3. CAROLINE JACOB STODEL geb. Amsterdam 07-07-1838, † Mile End, Londen 1891, tr. JUDAH HENRY MILLER geb. ca. 1839, sigarenmaker [Londen].
 4. JUDAH JACOB LEVIE STODEL geb. Amsterdam 24-05-1840, tr. ……………… [Londen].
 5. CHARLES SAUL STODEL geb. Londen 06-07-1842, † New Haven, Connecticut na 1900, tr. Londen 20-12-1865 ESTHER ISAAC CORPER [New Haven, Connecticut].
 6. ANDRIES JACOB STODEL geb. Amsterdam 03-04-1844, † New Haven, Connecticut 24-07-1845, tr. GRIETJE JULIA MAYER WEIL [New Haven, Connecticut].
 7. ANGEL JACOB STODEL  geb. Londen ca. 1845, tr. …………….. [Londen].
 8. ABRAHAM JACOB STODEL geb. Amsterdam 11-06-1846, † Manhattan, New York 01-11-1891, tr. ROSE RACHEL MAYER WEIL [New York].
 9. MOSES JACOB STODEL geb. Amsterdam 23-07-1848, sigarenmaker, † Londen ca. 1900 [Londen].
 10. SARAH JACOB STODEL geb. Amsterdam 25-05-1850, tr. Amsterdam 03-11-1880 ISRAEL MARCUS CROST [New York].
 11. MURRAY JACOB STODEL geb. Amsterdam 1851
 12. LENA JACOB STODEL geb. Amsterdam 1852, tr. ……………. MILLER [Londen].
 13. SIENTJE JACOB STODEL geb. Amsterdam ..-04-1853, † Amsterdam 19-10-1854
 14. LOUIS JACOB STODEL geb. Londen ca. 1855, † Londen ca. 1891 [Londen].
 15. SOPHIA JACOB STODEL geb. Amsterdam ca. 1856, † Londen na 1897, tr. Amsterdam 27-10-1886 MICHAEL MEYER ZIEKENOPASSER RAPHAEL [Londen].

IIb. BETSY SAUL HOLLANDER geb. Göteborg, Zweden ca. 1816, tr. Amsterdam 01-06-1842 AARON ELIASER KESNIG geb. Amsterdam 1815, zn. van Eliaser Levie Kesnig en Bele Aron van Collem [Uilenburgerstraat 111, Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. ……………..?

IIc. SOPHIE SAUL HOLLANDER geb. Göteborg, Zweden ..-05-1817, tr. Amsterdam 17-09-1834 MARCUS MORDECHAI ABRAHAM BOCHESLIJPER SAPHIER geb. Amsterdam ..-06-1808, zn. van Abraham Marcus Mordechai Saphier Bocheslijper en Roosje Reits David Schreiber  

Uit dit huwelijk:

 1. ROSALIE SAPHIER geb. Amsterdam 1849
 2. LEAH SAPHIER geb. Amsterdam 12-11-1851,  tr. Amsterdam 11-05-1870 MOSES (MAURICE) BRUSKE geb. Amsterdam 19-06-1848, † Hackney, Londen 1921, zn. van Jacob Marcus Mordechai Bruske en Sara Saul Hollander [Londen].
 3. ELISABETH SAPHIER geb. Amsterdam 13-02-1855

IId. ABRAHAM HOLLANDER geb. Göteborg, Zweden 08-04-1819, marechaussee te Suriname, Curaçao en St.-Maarten (-1853), winkelier, fruithandelaar te Londen (1873-), † Londen (17 Alexandra Building Spitalfields) 26-11-1894, 1ste relatie met HENRIËTTE CAROLINA KOHLMEYER geb. Curaçao 12-01-1824, N.G., † Curaçao (stadsdistrict) 23-03-1861, dr. van Johann Heinrich Kohlmeyer en Anna Elisabeth Nieweis, 2de relatie met ANNA CATHARINA KOHLMEYER ged. N.G. Curaçao 10-12-1818 (get. Abraham Perret en Nicolina Sybilla Rogge, wed. van Heijns), † Curaçao (stadsdistrict) 07-02-1860, dr. van Johann Heinrich Kohlmeyer en Anna Elisabeth Nieweis, tr. Amsterdam 15-06-1870 (met koninklijke dispensatie, art. 88, gehuwd oom en nicht, get. David Koningswinter, Aaron Kesnig, Hartog Hartog van Sijs, Jacob Samuels Kops) 15-06-1870 CATHARINA KONINGSWINTER geb. Amsterdam 11-06-1846, † Londen 19.., dr. van Emanuel David Koningswinter en Betsy Saul Hollander [Curaçao/Londen].

Abraham woonde laatstelijk bij zijn ouders te Amsterdam toen hij zich aanmeldde bij het Korps. Hij diende eerst te Suriname, vanaf 10-10-1834 op Curaçao en vanaf 08-03-1849 op St.-Maarten. Bij K.B. van 11-07-1853 (nr. 45) werd zijn ontslag als marechaussee te St.-Maarten goedgekeurd. In het militair stamboek wordt Abraham als volgt beschreven: aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen bruin, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, haar zwart en wenkbrauwen zwart. Na zijn pensionering verliet hij zijn vrouw en kinderen op Curaçao en vestigde zich te Amsterdam. In het Bevolkingsregister werd hij op 04-07-1852 ingeschreven op het adres Valkenburgerstraat (Markenstraat) (kleinnr.) 89 te Amsterdam. Hij woonde in bij zijn zus en zwager Bruske-Hollander. Zij verhuizen een aantal keer en vestigen zich in november 1869 in de Batavierstraat 54 en kort daarop aan de Houtgracht 138 te Amsterdam, alwaar ook zijn moeder woonde. Op ..-..-187. verhuisde Abraham met zijn vrouw en dochtertje Betsie naar Londen. Daar komen zij in 1881 voor in de UK Census. Zij wonen dan in de Shepherd Street (thans Toynbee Street) 25 te Spitalfields, Whitechapel, Middlesex, Londen. Abraham is dan fruithandelaar en 50 jaar (dit is evident onjuist), zijn vrouw wordt dan Clarah genoemd (34 jaar) en hun kinderen, dochter Betsy (10 jaar, scholar), Sipora (1 jaar scholar), Emanuel (2 jaar) en Chalie (4 jaar). In de UK Census 1891 komt Catharina Hollander in de Shepherd Street voor. Zij is dan 45 jaar, afkomstig uit Holland en geboren in 1846.

Uit de 1ste relatie:

 1. HENDRIK GOTTFRIED HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-03-1839, ged. Prot. Curaçao 19-08-1839 (get. Cornelis Pronck Rogge en Helena Frederike Sieber (?)) volgt IIIa.

Uit de 2de relatie:

 1. ROMANUS MARTULUS HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1841 volgt IIIb.
 2. SOPHIA ELISABETH HOLLANDER geb. Curaçao  (stadsdistrict) 24-09-1845, ged. Prot. Curaçao 04-03-1846 (get. Christiaan Friedrich Garmes en Anna Catharina Kohlmeyer) volgt IIIc.
 3. MARIA LOUISA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-10-1848, ged. Prot. Curaçao 06-05-1849 (get. Cornelis Pronck Rogge en Anna Margaritha Molenhuijzen) volgt IIId.

Uit het huwelijk:

 1. BETSY HOLLANDER geb. Amsterdam 19-07-1871, † Londen (Whitechapel) 1889
 2. SIPORA HOLLANDER geb. Londen 1874, † Londen 1875
 3. CHARLES SAUL HOLLANDER geb. Londen 1877, winkelier in schrijf- en tabakswaren op 42th Frith Street, SoHo, Londen, tr. Londen 1901 ELIZABETH LEVY geb. Manchester, [Londen].
 4. EMANUEL HOLLANDER geb. Londen 1879, tr. Londen (Whitechapel) 1908 FANNY VAN AMSTEL [Londen].
 5. SIPORA HOLLANDER geb. Londen 1880
 6. DAVID HOLLANDER geb. Londen 1881
 7. HANNAH HOLLANDER geb. Londen 1883
 8. JOSEPH HOLLANDER geb. Londen 1885, boot operator, tr. Londen (Whitechapel), Sandy Row Synagogue 24-12-1911 DEBORAH KING, geb. 1888, naaister, dr. van Jacob King [29 Tenter Street (Spitalfields), Londen].
 9. MOSES MAURICE HOLLANDER geb. Londen 1887, tr. Londen (Mile End Old Town) 1913 JANE SLUTSKY [Londen].

IIe. SARA SAUL HOLLANDER geb. Göteborg, Zweden 24-07-1821, tr. Amsterdam 14-04-1847 JACOB MARCUS MORDECHAI BRUSKE geb. Amsterdam 21-02-1821, winkelier, zn. van Marcus Joseph Mordechai  Bruske (Briske(r)), koopman en Sara Salomon Zalman Grobets-Levie [Londen].

Blijkens het Bevolkingsregister wonen zij in 1864 aan de Houtgracht 138 te Amsterdam. Op 31-10-1871 verhuisde Sara, met haar man en kinderen Moses, Saul en Joseph naar Londen. In 1881 komen zij voor in de UK Census en wonen zij in de Anne Street 1 te Spitalfields, Whitechapel, Middlesex, Londen. Zij worden dan genoemd met hun zoon John (23 jaar, sigarenmaker).

Uit dit huwelijk:

 1. MOSES (MAURICE) BRUSKE geb. Amsterdam 19-06-1848, † Hackney, Londen 1921, tr. Amsterdam 11-05-1870 LEAH SAPHIER geb. Amsterdam 12-11-1851, dr. van Marcus Mordechai Abraham Bocheslijper Saphier en Sophie Saul Hollander [Londen].
 2. SAUL BRUSKE geb. Amsterdam 17-..-1852
 3. JOSEPH BRUSKE geb. Amsterdam 24-12-1857, pianist, tr. Londen, Dalston Synagogue, Poet’s Road, Canonbury 10-12-1890 SOPHIA LESSER [Londen].

IIf. BETJE SAUL HOLLANDER geb. Amsterdam 20-09-1825, † Londen (Whitechapel) 03-10-1904, tr. Amsterdam 07-06-1843 EMANUEL DAVID KONINGSWINTER KOP geb. Amsterdam 03-03-1823, koopman, † Londen 19-10-1915, zn. van David Emanuel Mendele Koningswinter Kop en Kaatje Joseph Zwolser [Londen].

Blijkens het Bevolkingsregister wonen zij in 1864 in de Uilenburgerstraat 127 te Amsterdam. In 1881 komen zij voor in de UK Census en wonen zij in de Tenter Street 1 te Spitalfields, Whitechapel, Middlesex, Londen. Zij worden dan genoemd met hun kinderen Joseph (19 jaar, diamantslijper), Sophia (13 jaar, kleermaakster), Rosa (11 jaar, kleermaakster) en Emanuel (12 jaar, scholier).

Uit dit huwelijk:

 1. DAVID KONINGSWINTER geb. 1844, tr. Amsterdam 08-07-1863 ELISABETH VAN EMBDEN geb. Mijdrecht 1839, † Londen ca. 1910, dr. van Joseph van Embden en Aaltje Gompers
 2. (CLARA) CATHARINA KONINGSWINTER geb. Amsterdam 11-06-1846 volgt IId.
 3. SARAH KONINGSWINTER geb. Amsterdam 30-11-1848
 4. SAUL KONINGSWINTER geb. Amsterdam ..-04-1851, † Amsterdam 11-04-1855
 5. ESTHER KONINGSWINTER geb. Amsterdam ..-08-1853, † Amsterdam 06-08-1855
 6. JOHANNA KONINGSWINTER geb. Amsterdam 09-04-1856, tr. Londen (Spitalfields) 04-01-1880 PHILIP AVIGDOR BARZELAY geb. Portugal (?) ca. 1855
 7. ABRAHAM KONINGSWINTER geb. Amsterdam 19-04-1858, diamantslijper, † Londen 23-11-1943, tr. Londen, Hambro Synagogue 09-12-1877 ESTHER GOUDEKET [Londen].
 8. JOSEPH KONINGSWINTER geb. Amsterdam 05-09-1862, diamantslijper, † Poplar, Londen 05-12-1950, tr. MATILDA WATERMAN geb. Londen (Spitalfields) 1864, dr. van Levy Waterman en Betsy Waterman [Londen].
 9. ROSA (ROSETTA) KONINGSWINTER geb. Amsterdam 24-07-1864, † Glasgow 08-01-1923, tr. Londen (Whitechapel) 09-07-1884 SAMUEL PESACH SHINWELL geb. Polen 1865, † Londen 1959, zn. van Levy Shinwell en Sarah Shinwell [Londen].
 10. SOPHIA KONINGSWINTER geb. Londen of Amsterdam 27-06-1867
 11. EMANUEL KONINGSWINTER geb. Londen of Amsterdam ca 1869

IIg. MARIA SAUL HOLLANDER geb. Amsterdam 1826, tr. Amsterdam 12-06-1844 HIJMAN ELIASER KESNIG geb. Amsterdam 26-02-1810, venter, zn. van Eliaser Levie Kesnig en Bele Aron van Collem, tr. 2de Amsterdam 09-09-1857 ABRAHAM MEYER DE GROOT geb. Amsterdam 1817, diamantversteller, zn. van Meyer Abraham de Groot en Betje Moses Jool

Uit het 1ste huwelijk:

 1. SAUL (SALOMON) KESNIG geb. Amsterdam 24-04-1844, sigarenmaker, tr. Amsterdam 28-08-1867 MARIANNE VAN BEEZEMA geb. Amsterdam 1843, dr. van David Jacob van Beezema en Sara Samuel Weeler
 2. BELIA KESNIG geb. Amsterdam 27-04-1846, tr. Amsterdam 16-12-1868 SALOMON GOUDEKET geb. Amsterdam 16-12-1843, zn. van Emanuel Salomon Goudeket en Marjana (Mani) Salomon Kornalijnslijper [Londen].
 3. ELISABETH KESNIG geb. Amsterdam 1848, tr. Amsterdam 24-09-1873 MOSES BARZILAY geb. Amsterdam 1848, zn. van Jacob Moses Barzilay en Sara Aron Plote
 4. ELIASER HIJMAN KESNIG geb. Amsterdam 1855, sloper van bouwwerken, † Amsterdam 10-04-1931, tr. Amsterdam 05-11-1873 JANSJE STODEL geb. Amsterdam 20-07-1851, † Amsterdam 19-11-1934, dr. van Benedictus Stodel en Saartje Meijer Wittenburg

Uit het 2de huwelijk:

 1. JACOB DE GROOT geb. Amsterdam 1860, diamantslijper, tr. 1ste Amsterdam 09-03-1882 REBECCA SEALTIEL geb. Amsterdam 1861, dr. van Raphael Sealtiel en Judik Elias de Vos, tr. 2de Amsterdam 09-02-1898 RACHEL SEALTIEL geb. Amsterdam 1866, dr. van Raphael Sealtiel en Judik Elias de Vos
 2. MOSES DE GROOT geb. Amsterdam 1863, diamantslijper, tr. Amsterdam 22-04-1885 ELISABETH BARTELS geb. Amsterdam 1861, dr. van Alexander Isaac Bartels en Engel Hijman Plukker

IIIa. HENDRIK GOTTFRIED HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-03-1839, ged. Prot. Curaçao 19-08-1839 (get. Cornelis Pronck Rogge en Helena Frederike Sieber (?)), sergeant der infanterie, lidmaat VPG 22-03-1860, † Curaçao 05-10-1906, tr. Curaçao (stadsdistrict) 12-08-1868 (get. Hendrik Paulus Kranwinkel, Maria Paulina Kranwinkel, Karel Frederik Heykoop, Maria Louisa Hollander) PAULINA GIJSBERTHA HENRIQUEZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-06-1833, † Curaçao (stadsdistrict) 19-05-1926, dr. van Isaac Abraham Henriquez en Maria Antoinette Giribaldi, zij tr. 1ste  Curaçao (stadsdistrict) 11-02-1859 Gregorio Garcia geb. Santo Domingo 1824, zn. van José Maria Garcia en Manuela Maria Rodriguez [Curaçao].

In het militair stamboek wordt Hendrik als volgt beschreven: aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen bruin, neus ordinair, mond klein, kin lang, haar donkerbruin en wenkbrauwen donkerbruin. Uit het 1ste huwelijk van Paulina met Gregorio Garcia werd een zoon geboren: Jose Maria Garcia geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-08-1860.

Uit dit huwelijk:

 1. ANTOINETTA TELESFORA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-01-1866 volgt IV..
 2. JOHANNES ARSENIUS HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-07-1869, marechaussee, † Curaçao (stadsdistrict) 30-10-1913
 3. IZAAK ALEXIUS HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-07-1872 volgt IV…
 4. MARIA JOSEPHINA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-02-1875 volgt IV..

IIIb. ROMANUS MARTULUS HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1841, seinmeester, lidmaat VPG 1861, † Curaçao (stadsdistrict) 28-05-1882, tr. Curaçao 27-06-1866 (get. Pieter Jacob Reedijk, Antonia Florencia Evertsz, Anton León, Geertruida Fere) LAETITIA EUSTATIA ROGGE geb. Curaçao 29-03-1841, lidmaat VPG 23-07-1909, † Curaçao 24-07-1919, dr. van Cornelis Pronck Rogge en Anna Helena Vrolijk [Curaçao].

In het militair stamboek wordt Romanus als volgt beschreven: aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen bruin, neus ordinair, mond klein, kin ordinair, haar zwart en wenkbrauwen zwart.

Uit dit huwelijk:

 1. ANTHONIA CATHARINA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-10-1865, tr. JOHANN MICHEL MARUGG volgt genealogie Marugg
 2. JOHAN HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-01-1868, 2de commies 2de kl. der belastingen, † Curaçao (stadsdistrict) 18-06-1938
 3. WILLEM HENDRIK HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1870, deurwaarder bij het kantongerecht te St.-Eustatius en Saba, † Aruba 23-04-1938, tr. Aruba 15-01-1902 BRIGIDA WINTERDAAL geb. Aruba 20-09-1882, † Aruba 01-08-1968, dr. van José los Santos Winterdaal en Silania Thijssen
 4. FREDERIK KONING HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-12-1873, † Curaçao (stadsdistrict) 23-05-1875
 5. ANNA HELENA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-05-1876, ged. Prot. Curaçao 04-03-1877 (huisdoop, get. Gerardus Reijnaars en Elisabeth Helena van Alphen, geb. Meyer), † Curaçao 07-06-1877
 6. FREDERIK ALEXANDER HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-03-1879, ged. Prot. Curaçao 07-01-1881 (huisdoop, get. Johann Michel Marugg en Elisabeth Helena van Alphen, geb. Meyer, moeder vermeld als RK) volgt IV.. 

IIIc. SOPHIA ELISABETH HOLLANDER geb. Curaçao  (stadsdistrict) 24-09-1845, ged. Prot. Curaçao 04-03-1846 (get. Christiaan Friedrich Garmes en Anna Catharina Kohlmeyer), † Curaçao 20-03-1900, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda [St.-Maarten/Curaçao].

Kinderen:

 1. ROSALIA AUGUSTINA HOLLANDER geb. Philipsburg, St.-Maarten (aangifte) 25-08-1871 volgt IV..
 2. GUSTAVE BOZARRES HOLLANDER geb. Philipsburg, St.-Maarten 17-09-1873, † Philipsburg, St.- Maarten (aangifte) 03-01-1933
 3. HENRY AZEVEDO HOLLANDER geb. Philipsburg, St.-Maarten (aangifte) 18-05-1876
 4. LOUISA ROBERTINA HOLLANDER geb. Philipsburg, St.-Maarten (aangifte) 04-03-1879, † St.-Maarten 02-01-1957

IIId. MARIA LOUISA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-10-1848, ged. Prot. Curaçao 06-05-1849 (get. Cornelis Pronck Rogge en Anna Margaritha Molenhuijzen), lidmaat VPG 06-04-1865, † Curaçao (stadsdistrict) 08-12-1946, tr. Curaçao 06-09-1871 (get. Christiaan Winkel, Jan Willem van Alphen, Pieter Anthonie Goeman, Lodewijk Cornelis Willemse) CONRAD LUDWIG BERCKS geb. Aken 01-12-1835, commandant-inspecteur der brigade marechaussées, mede-oprichter van Sociëteit Aurora (1873), voorzitter van het toneelgezelschap Vooruitgang zij ons streven (1874), † Curaçao 03-07-1914, zn. van Franz Joseph Bercks en Maria Juliana von Othegraven [Curaçao].

Dit huwelijk was kinderloos. Zij waren eigenaar van een een landhuis op Piscadera. 

IV..  ANTOINETTA TELESFORA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-01-1866, † Curaçao 31-08-1915, begr. R.K. kerkhof Otrobanda alg. begraafplaats 174, relatie met JOHAN WILHELM FREDERIK PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-04-1860, ged. Prot. Curaçao 21-10-1860 (get. Simon Petrus van der Dijs en  Elisabeth Helena Louw, geb. Meyer), sergeant der inf., koopman te Curaçao, Aruba en later te New York, lid van de commissie van toezicht op de mijnen te Aruba (-1910), † New York 22-07-1934, zn. van Wilhelm Johannes Petrus Peiliker, sergeant der inf. en Jeannette Pieternella Bos, hij tr. Curaçao (ten huize Overzijde 2de wijk nr. 82) 26-02-1886 (get. Gustaaf Adolph Schrils, 34 jr., Willem Boskaljon, 51 jr., sergeant-majoor, Theodore van der Linde, 41 jr., boekhouder en Johan Marin Frederik Statius van Eps, 38 jr., gouvernementsambtenaar) Julia Charlotta Penso geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-06-1859, † New York ..-..-19.., dr. van Manuel Mozes Penso en Maria Helena [New York].

Uit deze relatie:

 1. PIETERS CHARLES PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-12-1884, koopman te New York, tr. ELISABETH WILHELMINA CONSTANCIA MARUGG volgt genealogie Marugg

IV.. IZAAK ALEXIUS HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-07-1872, boekbinder, † Curaçao (stadsdistrict) 17-08-1933, tr. Curaçao (stadsdistrict) 18-08-1897 (get. Bonifacio Obispo Wiegenraad, 36 jr., scheepskapitein, Philippus Martes John Semerel, 26 jr., boekbinder) JOHANNA LAZARO SEMEREL geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-12-1874, † Curaçao (stadsdistrict) 15-11-1917, dr. van Hendrik Evertsz Semerel en Maria Mathilda Barkmeyer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN HENDRIK HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1898
 2. JOHAN POLICARIO HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-01-1901
 3. IZAAK ALEXIUS HOLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-01-1901, † Curaçao (stadsdistrict) 15-03-1901
 4. ANTONIO MARIANO HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-01-1905, † Curaçao (stadsdistrict) 30-11-1954

IV.. MARIA JOSEPHINA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-02-1875, tr. Curaçao (ten huize Overzijde op de Berg nr 191) 19-09-1895 (get. Jan Borchard Prince, 49 jr., onderwijzer, Willem Coenraad Evertsz, 49 jr. koopman, Frederik Lodewijk Romein, 38 jr., gouvernementsambtenaar, C.P. van Romondt, 28 jr., koopman) GERRIT WENDHOLT geb. Aruba 06-02-1875, ambtenaar van Politie 1ste kl., † Curaçao (2de district) 18-02-1927, begr. Prot. kerkhof Otrobanda (alg. begraafplaats nr. 233, vermeld als Rooms) 19-02-1927, zn. van Gerrit Wendholt en Anna Maria Laclé [Utrecht].

Uit dit huwelijk:

 1. ANTOINETTA MARIA LOUISA WENDHOLT geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-10-1897, ged. Prot. Curaçao 24-02-1897 (huisdoop, get.  Hendrik Gotfried Hollander, beide ouders R.K.), † Utrecht 01-12-1918
Frederik Alexander Hollander

Frederik Alexander Hollander

Frederik Alexander Hollander met vrouw en kinderen, Curaçao 1908

Frederik Alexander Hollander met vrouw en kinderen, Curaçao 1908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.. FREDERIK ALEXANDER HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-03-1879, ged. Prot. Curaçao 07-01-1881 (get. Johann Michel Marugg en Elisabeth Helena van Alphen, geb. Meyer, moeder vermeld als R.K.), 1ste commies der belastingen te Aruba, † Curaçao 13-10-1950, tr. Aruba 24-03-1904 ANITA NICANOR WILD geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-09-1889, † Curaçao 21-05-1957, dr. van Oduber/Wild en Theolinda León [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. FRITS WILHELM HOLLANDER geb. Aruba 27-05-1904 volgt V..
 2. JOHANNES FREDERIK POLIDOR HOLLANDER geb. Aruba 18-05-1906 volgt V..
 3. FREDERIK ALEXANDER HOLLANDER geb. Aruba 22-04-1908 volgt V..
 4. JOHAN RICHARD HOLLANDER geb. Aruba 18-08-1909 volgt V..
 5. SOPHIA LETICIA HOLLANDER geb. Aruba 19-03-1911 volgt V..
 6. ALBERT LEOPOLD HOLLANDER geb. Aruba 06-08-1913, † Aruba 06-10-1917
 7. JOZEF ARTHUR HOLLANDER geb. Aruba 10-03-1915 volgt V..
 8. ALBERT LEOPOLD HOLLANDER geb. Aruba 29-12-1917 volgt V..
 9. VIOLA ANTHONIA HOLLANDER geb. Aruba 20-01-1921 volgt V..

IV.. ROSALIA AUGUSTINA HOLLANDER geb. Philipsburg, St.-Maarten 25-08-1871, Prot., † Aruba 18-11-1959, tr. (BS en Prot. Kerk) Curaçao (ten huize van C.L. Bercks) 30-01-1895 (get. George Faessel, 55 jr., brigadier der marechaussée, Hendrik Johan Appel, 47 jr., gepensioneerd brigadier der marechaussée, Auguste Eugène Bienvenue, 44 jr., brigadier der marechaussée) GUSTAV ADOLF HUITH geb. Menningen, Duitsland 13-09-1869, commies der belastingen, wnd.-ontvanger en hoofd van het postkantoor te St.-Maarten, † St.-Maarten (aangifte) 01-05-1939, zn. van Konrad Huith en Maria Katharina Eck [St.-Maarten].

Uit dit huwelijk:

 1. KATHARINA MARTINA HUITH geb. St.-Eustatius (aangifte) 01-04-1903, tr. EDUARD TOTH
 2. KARL HUITH  geb. Philipsburg, St.-Maarten (aangifte) 07-06-1905, † Philipsburg, St.-Maarten (aangifte) 22-01-1912
 3. AGNES HUITH  geb. Philipsburg, St.-Maarten 02-09-1907 volgt V..
 4. MAXIMILIAN JOSEPH HUITH geb. Philipsburg, St.-Maarten 05-06-1909 volgt V..
 5. LOUISA ANTONIA HUITH geb. ……………….. 11-06-1914 volgt V..

V.. FRITS WILHELM HOLLANDER geb. Aruba 27-05-1904, boekhouder (afdelingshoofd) Shell, R.K., † Curaçao 11-10-1949, tr. Curaçao ..-..-19.. BELLA HELENA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 04-01-1909, ged. Prot. Curaçao 01-09-1910 (huisdoop, get. niet vermeld), lidmaat VPG 14-04-1933, ged. R.K. ca. 1989, † Curaçao 19-11-1992, dr. van Willem Frederik Hendrik Hoogenbergen en Henriëtte Amelia Curiel  [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>

IX.. JOHANNES FREDERIK POLIDOR HOLLANDER geb. Curaçao 18-03-1906, shipping master Shell, † Curaçao 28-05-1949, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (thuis) 22-02-1930 ANTHONIA CATHARINA MARUGG geb. Curaçao 23-11-1910, ged. Prot. Curaçao 09-12- 1914 (huisdoop, get. Albert Wilhelm Hollander Marugg en Antonia Catharina Marugg, geb. Hollander), † Curaçao 19-09-1946, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Hollander-Marugg, dr. van Johann Isaac Abraham Marugg en Johanna Helena Curiel [Cura­çao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ> 12 kinderen

V.. FREDERIK ALEXANDER HOLLANDER geb. Aruba 22-04-1908, † Curaçao ..-01-1970, begr. R.K. kerkhof Otrobanda, tr. CARMEN RODRIGUEZ [Cura­çao].

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>

V.. JOHAN RICHARD HOLLANDER geb. Aruba 18-08-1909, boekhouder, R.K., † Curaçao 26-03-1998, tr. Curaçao 04-08-1942 ETNA CELINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 20-08-1916, ged. Prot. Curaçao 16-11-1926 (huisdoop, get. niet vermeld), vrijwilliger Jeugdhuis Oleander, lidmaat VPG 13-08-1933, † Curaçao 08-02-2010, begr. Curaçao begraafplaats Bottelier, dr. van Willem Frederik Hendrik Hoogenbergen en Henriëtte Amelia Curiel [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>

V.. SOPHIA LETICIA HOLLANDER geb. Aruba 19 -03- 1911, † Utrecht 10-10-1987, tr. Curaçao 23-08- 1943 JAN CORNELIS KUIT geb. Hellevoetsluis 13-10-1914, sergeant-instructeur der mariniers, zn. van Cornelis Kuit en Angeniet Hoogenboom [Doorn].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> KUIT volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> KUIT volgt <PRIVÉ>

V.. JOZEF ARTHUR HOLLANDER O.O.N. geb. Aruba 10-03-1915, apotheker, penningmeester Nederlands Antilliaanse Apothekersvereniging (1955-), voorzitter Curaçaose Vereniging tot Bevordering van de Pharmacie (1964), lid van de Kamer van Koophandel (1969-), bestuurslid Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (1970-), lid en plv.-voorzitter Algemene Rekenkamer van de Nederlandse Antillen (-1975), † Curaçao ..-12-1992, begr. R.K. begraafplaats te Santa Rosa, tr. MARIA DORILLA GUERRERO dr. van José Gregorio Santiago Guerrero en Maria Elisabeth van der Dijs [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 7. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>

V.. ALBERT LEOPOLD HOLLANDER geb. Aruba 29-12-1917, hoofd Burgerlijkestand en Bevolkingsregister te Curaçao (-1968), lid van de Raad van Toezicht Sociale Verzekeringsbank (1968-), † …………….. 02-10-1997, tr. <PRIVÉ> PRINCE [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>

V.. VIOLA ANTHONIA HOLLANDER geb. Aruba 20-01-1921, practizijn (advocaat) aan het Hof van Justitie van Curaçao, tr. JOHN GEEVERS [New Jersey].

Zij was in 1946 de eerste vrouw op Curaçao die werd beëdigd als praktizijn, een in de kolonie opgeleide advocaat. 

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> GEEVERS volgt <PRIVÉ>

V.. AGNES HUITH geb. St.-Maarten 02-09-1907, organiste St.-Theresiakerk te Curaçao, drager eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, R.K., tr. St.-Maarten 19-08-1925 CAREL FREDERIK BOSKALJON geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1901, adjunct-commies te St.-Maarten (-1927), wnd.-gezaghebber van St-Maarten (1927), adjunct-commies Dienst Openbare Werken Curaçao, secretaris Gezondheidscommissie Openbare Gezondheidsdienst (1828-), † Curaçao, (stadsdistrict) 03-11-1929, zn. van Theodorus Cornelis Boskaljon, koopman en Henriëtte Anna Daal [……………….].

V.. MAXIMILIAN JOSEPH HUITH O.O.N. geb. Philipsburg, St.-Maarten 05-06-1909, gezaghebber van St.-Maarten (1947-1948), directeur der belastingen te Curaçao, R.K., † Borculo 19-03-1993, tr. ……………… ..-..-19.. CYNTHIA BERNADINE LABEGA geb. Philipsburg, St.-Eustatius 21-05-1908, † ………………… ..-..-1998, dr. van William Frederick Adolphus Labega, onderwijzer, beëdigd tolk-vertaler N/E/Fr, rooimeester en Marie Isabel Roberts [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HUITH volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HUITH volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HUITH volgt <PRIVÉ>

V.. LOUISA ANTONIA HUITH geb. ……………….. 11-06-1914, onderwijzeres, dichteres, R.K., † Deventer 24-02-1999, tr. ………………. ..-..-19.. JOHANNES CORNELIS OLTHOF geb. Deventer 19-12-1922, inspecteur van politie, bestuurslid International Police Association, afd. Nederlandse Antillen (1981), † Deventer 01-11-1995, zn. van …………………. Olthof en ……………………………………. [Deventer].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> OLTHOF volgt <PRIVÉ>

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s