Bell

I. JACOB BELL † tussen 1709 en 1711, tr. N.N. [Curaçao].

Begin 18de eeuw komen twee personen met de naam Bell voor op Curaçao:
 • Jacob Bell komt voor op een lijst van “opgesetenen” uit 1709 en woont dan met vrouw en drie (thuiswonende) kinderen in de Breestraat. Het oudste kind is volgens de registratie dan boven de 12 jaar en de andere twee zijn tussen de 6 en 12 jaar oud. Dat betekent dat het oudste thuiswonende kind voor 1697 werd geboren en de twee jongere kinderen tussen 1697 en 1703. Blijkens een afgegeven verklaringen van volmacht zijn de kapitein Willem Bell en Jannetje Bell broer en zus. Op grond van wederzijds optreden als getuigen bij doop en trouwen en naamgeving van de kinderen en kleinkinderen is vrijwel zeker dat Willem Maria en Jannetje de drie niet met name genoemde kinderen van Jacob Bell zijn (NA 1.05.01.02, 571, p. 61-65).
 • Andries Bell komt voor op een lijst van “opgesetenen” in 1707 en woont dan in de Joodestraat. Nauwe verwantschap ligt voor de hand gezien het wederzijds optreden als getuigen bij doop en trouwen van kinderen en kleinkinderen op Curaçao én in Amsterdam. Mogelijk is Andries de oudste (in 1707 niet meer bij zijn vader inwonende) zoon van Jacob Bell of wellicht zijn (jongere) broer.

Uit het huwelijk van Jacob Bell met N.N:

 1. WILLEM BELL geb. Curaçao ca. 1693 volgt IIa.
 2. MARIA BELL geb. ca. 1695 volgt IIb.
 3. JANNETJE BELL geb. Curaçao ca. 1700 volgt IIc.

IIa. WILLEM BELL geb. Curaçao, ca. 1693, zeekapitein, koopman, † tussen 29-11-1751 en 26-10-1752, otr. N.G. Curaçao 31-05-1720 (get. Pieter Huijssert en Maria Dam, huisvr. van Jan Jongbloed), tr. Curaçao 16-06-1720 MARIA DOORIS geb. Curaçao [Curaçao].

Zij testeerden op 21-03-1733 (OAC 801, 89). Maria heeft net als Anna Bell, geb. Oligh familiebanden op St.-Thomas.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA HILL BELL geb. Curaçao ca. 1722 volgt IIIa.
 2. JACOB HUIJSER BELL geb. Curaçao ca. 1722 volgt IIIb.

IIb. MARIA BELL geb. ca. 1695, † tussen 27-11-1722 en 20-04-1725 tr. PIETER HUIJSSER geb. Dordrecht, koopman in natte waren (wijn en bier), † voor 06-09-1729, zn. van Jacobus Huijsser en …….….., hij otr. 2de N.G. Curaçao 20-04-1725 (get. bg. Jacob Bel en br. Neeltje van Grevenbroeck, huisvr. van Gerardus Willemsz Arentsz) Belia Arentsz geb. Nijmegen, dr. van Gerardus Willemsz Arentsz, compagniesbakker der W.I. Compagnie (1721), adsistent der W.I. Compagnie (1724) en Neeltje van Grevenbroeck [Curaçao].

Opmerkelijk is dat zij bij het huwelijk Altroogh-Bell in 1722 Maria Hiell, huisvr. van Pieter Huijsers wordt genoemd.

IIc. JANNETJE BELL geb. Curaçao ca. 1700, otr. 1ste N.G. Curaçao 27-11-1722 (get. bg. Pieter Statema en br. Maria Hiell, huisvr. van Pieter Huijsers), tr. Curaçao 13-12-1722 MELCHIOR ALTROOGH ged. R.K. Amsterdam Kerk op de Raamgracht 25-11-1697, zn. van Frederik Altroogh (Altero) en Maria Zegers hij otr. 1ste Amsterdam 08-08-1720 (bg. van Amsterdam, oud 24 jr., woont op de Lindegracht, ouders dood, geadsisteert met Dirk Rijerse Servaas en br. van Amsterdam, oud 26 jr., woont op de Lindegracht, geadsisteert met haar vader Arend Ham) Marritje Ham geb. Amsterdam 1694, begr. Amsterdam Karthuizer Kerkhof 06-06-1721, dr. van Arend Ham en Marritje Servaas, otr. 2de N.G. Curaçao 19-11-1728 (get. bg. Pieter Huijser en br. Jacomina Geel, wed. van Richard Hill), tr. Curaçao 07-12-1728 JURRIAAN DE POOL de Jonge geb. Koningsbergen, zeekapitein, koopman, zn. van Jurriaan de Pool, van Koningsbergen, zeekapitein op de bark Philipo Quinto (1717), hij otr. 1ste N.G. Curaçao 14-07-1724 (get. bg. Hendrik Evertsz en br. Allegonda Kock, huisvr. van Christiaan Boom), tr. Curaçao 05-08-1724 Willemina van der Leyden geb. Curaçao, hij otr. 3de N.G. Curaçao (ten huize van de bruid) 17-03-1747 (get. bg. Willem Bell en br. Neeltje van Greevenbroek, wed. van Gerardus Willemsz Arends) tr. Curaçao 03-04-1747 Elisabeth Grootenstam geb. 1700, † Curaçao 03-11-1786, begr. Curaçao 04-11-1786 “een swarte zije sluijer & hand”, wed. van Ebbe Wijmers en eerder wed. van Willem Arentsz, adsistent der W.I. Compagnie, zn. van Gerardus Willemsz Arentsz en Neeltje van Grevenbroeck [Curaçao].  

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JACOB ALTROOGH geb. Curaçao ca 1725, tr. JOHANNA RAVEN geb. Curaçao, dr. van Cornelis Raven en Maria Hill, zij otr. 2de N.G. Curaçao 02-11-1753 (get. bg. de Heer Hero Ellis en Juffr. Anna de Peyster, huisvr. van Hero Ellis en br. Jurriaan de Pool en Elisabeth Grootenstam, huisvr. van Jurriaan de Pool), tr. Curaçao (aan huis) 18-11-1753 Jacobus Spencer geb. New York, zn. van James Spencer en Maria van Brunt volgt genealogie Hill & Raven

Uit het 2de huwelijk:

 1. MARIA DE POOL ged. N.G. Curaçao 25-09-1729 (get. Jan Klein en Anna Bell)
 2. CATHARINA DE POOL ged. N.G. Curaçao 05-06-1731 (get. Jan Ellis Danielszn en Jannetje Redoch)
 3. WILLEM DE POOL ged. N.G. Curaçao 05-08-1732 (get. Gulleam van Nieuwenhuisen en Catharina Schots), † jong
 4. WILLEM DE POOL ged. N.G. Curaçao 08-11-1733 (get. Jan Lijnse, jus loco Willem Axson en Cornelia Schots, jus loco C. van der Leyden), tr. ELISABETH WEBB geb. Curaçao 01-04-1730, dr. van Philip Webb, zeekapitein en eigenaar plantages Paradera en St. Clara en Hillegonda Wijngaart
 5. FREDERIK DE POOL geb. Curaçao 
 6. ANDRIES DE POOL geb. Curaçao
 7. HENDRIK DE POOL geb. Curaçao

IIIa. MARIA HILL BELL geb. Curaçao ca. 1722, begr. Curaçao 17-11-1797 “voor sluyer & handschoen” , tr. Curaçao (?) STEPHEN RASMIJN geb. Curaçao ca. 1720, zeekapitein op de bark St. Anthony de Padua (na de dood van zijn broer Dirk) en eigenaar plantage Cattenberg (a) Gasparito of Ma Retraite, † tussen 08-03-1767 en 15-02-1771, zn. van Adriaan Rasmijn, van Bergen (Noorwegen), zeekapitein op de bark De Industria  en Neeltje Mol, van Amsterdam [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA RASMIJN geb. Curaçao, volgt genealogie Rasmijn
 2. WILLEMINA RASMIJN geb. Curaçao, volgt genealogie Rasmijn
 3. ADRIAAN RASMIJN ged. Curaçao N.G. 06-04-1756 (get. Willem Webb Cock en Catharina Decker)
 4. WILLEM RASMIJN geb. Curaçao 1759 volgt genealogie Rasmijn

IIIb. JACOB HUIJSER BELL geb. Curaçao ca. 1722, † voor 07-12-1766, tr. MARIA THIJSSEN † 26-06-1804, begr. Curaçao 27-06-1804, dr. van Harmen Thijssen en Elizabeth Webb [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM BELL geb. Curaçao, aangeslagen voor Zwarte Hoofdgelden in 1768 voor 2 slaven, † Curaçao 29-01-1780, begr. Curaçao 31-01-1780 “in sijn huys dood gevonden”, otr. N.G. Curaçao (aan de Overzijde) 05-12-1766 (get. bg. Steven Rasmijn en Maria Thijssen, wed. Jacob Huijser Bell en br. Jan de Veeren Johanna Margaretha [Janse], huisvr. van Hendrik Rijnders Rogge), tr. Curaçao 14-12-1766 ERKJE THIELEN dr. van Alexander Thielen en Erkje de Veer [Curaçao].

 

I. ANDRIES BELL † voor 1715, stuurman op de bark Rachel, tr. ANNA OLIGH (OLIJ) handelaarster in natte waren (wijn en bier), herbergierster, zij otr. 2de N.G. Curaçao 19-07-1715 (get. Andries Kock en Afie Andriesz Kock, wed. van Barend Schoon), tr. Curaçao 06-08-1715 Hendrik (van) Wijnbergh geb. Amsterdam, tapper, handelaar in natte waren, wednr. van N.N. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN BELL volgt IIa.
 2. HELENA BELL volgt IIb.
 3. ANNA BELL volgt IIc.

IIa. JAN BELL geb. Curaçao, zeekapitein, eigenaar plantage Hof en Berg, † voor 15-10-1771, otr. Curaçao (voor de secretaris) 29-03-1738 (get. bg. Hendrik Wijnbergh en br. Sara Wielix, huisvr. van Jan Smakzeyl), tr. Curaçao (fort Amsterdam) 17-04-1738 WILLEMINA SMAKZEYL geb. Curaçao, begr. Curaçao 15-10-1771, dr. van Jan Jurriaansz Smakzeyl, van Amsterdam en Sara Wielix [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANDRIES BELL
 2. ANNA BELL volgt III.
 3. ELISABETH BELL † Curaçao, begr. Curaçao “op Verzaly van J.B. Hueck” 30-01-1813, tr. (huwelijkse voorwaarden Curaçao 23-08-1785) JAN MATTHIAS GRAAFF geb. Curaçao, visitateur, opziender der vreemde vaartuigen en peilmeester der W.I. Compagnie, begr. Curaçao 31-12-1806, zn. van Evert Christiaan Graaff (Grave) en Maria Siro, hij otr. 1ste N.G. Curaçao 11-08-1758 (get. bg. Evert Christiaan Grave (Graaff) en Maria Siro, huisvr. van Evert Christiaan Grave (Graaff) en br. de heer Philip Schonenboom en Catharina van der Veen, huisvr. van P. Quant), tr. Curaçao 20-08-1758 Regina Marina van der Veen geb. Curaçao, otr. 2de N.G. Curaçao (fort Amsterdam, ten huize van de bruidegom) 24-06-1763 (get. bg. Johannes Stuylingh Samuelszn. en Maria Siro, wed. van Evert Christiaan Graaff), tr. Curaçao (in de kerk) 03-07-1763 Anna Maria Thiessing geb. Curaçao [Curaçao]
 4. CATHARINA HELENA BELL, begr. Curaçao “op Verzaly” 07-12-1820
 5. JACOBA BELL geb. Curaçao 1756, begr.Curaçao (in de zerk van M. Fouro) 29-02-1820, otr. N.G. Curaçao 20-10-1786 (get. bg. Jan Bontekoe Hoppe en Jannetje Bouman en br. Willem Jansz Vermeulen en Sara Gijsbertha Hansz), tr. Curaçao 05-11-1786 JACOB ELIAS HELMERDINGH OF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 24-04-1754 (get. Johannes Stuyling, Hendrik David Horst en Dorothea Willemina Horst), adjunct-adsistent der W.I. Compagnie(1775), † Curaçao 14-11-1787, begr. Curaçao 15-11-1787, zn. van Jan Helmerdingh of Bontekoe, zeekapitein en Johanna Margaretha Loman

IIb. HELENA BELL, † 10-05-1782, begr. Curaçao 10-05-1782, otr. N.G. Curaçao ..-01-1731 (get. Jan Ellis Danielszn. en Anna Oligh huisvr. van Hendrik Wijnbergh) GERARDUS (GERRIT) ONBEHOUWEN ged. R.K. Amsterdam, Mozes en Aäronkerk 19-10-1705 (get. Jacobus de Iong en Catharina Rademaker), konstabel op de bark De Jonge Abraham (1731), zn. van Jurriaan Onbehouwen en Cornelia de la Falle [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CORNELA ONBEHOUWEN ged. N.G. Curaçao 31-03-1733 (get. Hendrik Wijnbergh en Anna Olij)
 2. MARGARETHA ONBEHOUWEN † 09-10-1797, begr. Curaçao 10-10-1797

IIc. ANNA BELL geb. Curaçao, begr. Amsterdam Karthuizer kerkhof 06-05-1743, otr. N.G. Curaçao 05-02-1729 (get. bg. Capt. Dirk Jenkin en br. Jannetje Bell, huisvr. van Jurriaan de Pool Jr.), tr. Curaçao 15-02-1729 JAN KLEIJN geb. Harlingen [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. JUDICH KLEIJN ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 18-06-1730 (get. Hendrik Kleijn en Judich Sanders)
 2. MARIA JACOBA KLEIJN ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 06-01-1740 (get. Willem Bell en Jannetje Bell)
 3. MARIA KLEIJN ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 24-08-1742 (get. Adrianus Cant, Catharina Sas, Willem Ebelingh en Johanna Christina Huijsingh)
 4. JACOBA KLIJN ged. N.G. Amsterdam Wester Kerk 24-08-1742 (get. Adrianus Cant, Catharina Sas, Willem Ebelingh en Johanna Christina Huijsingh), tweeling met Maria

III. ANNA OLIJ BELL geb. Curaçao, † Curaçao 18-05-1799, begr. Curaçao 19-05-1799, otr. N.G. Curaçao (ten huize van Jan Bell) 02-09-1763 (get. bg. Hiëronymus Durer en Maria Durer, geb. Bernier en br. Jan Bell en Petronella Maria Luls, geb. Beys), tr. Curaçao 16-09-1763 DAVID LUIJDENS geb. Curaçao, adsistent der W.I.Compagnie, † tussen 1774 en 19-05-1799, zn. van Elias Luijdens, van Amsterdam, boekhouder der W.I. Compagnie en raad van Curaçao en Cornelia Jacoba Redoch, hij otr. 1ste N.G. Curaçao 02-06-1758 (get. bg. de Ed. heer Elias Luijdens en zijn Ed. huisvr. Mejuffr. Cornelia Jacoba Redoch en br. de heer Pieter Diedenhoven en zijn huisvr. Mejuffr. Perona van Namen), tr. Curaçao 18-06-1758 Maria Frino Durer geb. Curaçao

Uit dit huwelijk:

 1. …………?

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie