Van Groot Davelaar

I. HENDRIK CORNELISZ VAN GROOT DAVELAAR plantage-eigenaar, eigenaar huis Prinsenstraat te Willemstad Curaçao, op 06-10-1715 werd Hendrik samen met zijn echtgenote Jannetje en dochter Elisabeth als lidmaten te Durgerdam ingeschreven, tr. JANNETJE VOS, begr. Durgerdam 13-01-1740, zij otr. 2de N.G. Hagestein 18-06-1719, tr. Durgerdam 06-07-1719 Wilhelmus Crinius ged. N.G. Hagestein 03-09-1689 (get. niet vermeld), zn. van Ds. Theodorus Crinius, predikant te Hagestein en Megtelina van Bambergen, lidmaat te Durgerdam 01-10-1719, 12-05-1743 uitgeschreven en vertrokken naar IJsselstein [Curaçao/IJsselstein].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIS VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, volgt IIa.
 2. ELISABETH VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, volgt IIb.
 3. GIJSBERT VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao 1701, volgt IIc.
 4. SARA VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, volgt IId.
 5. WILLEM VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, volgt IIe.

IIa. CORNELIS VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, koopman, eigenaar plantages Casjoetuin en Welgelegen (a) Groot Davelaar (Ruiterkwartier) en Wastuin (OD) en een huis in de Kuiperstraat, hij werd samen met kapitein Jan Bertrand gecommitteerd door de gouverneur om de muren van het fort te inspecteren (17-05-1737), † voor 1782, otr. N.G. Curaçao 07-06-1720 (get. Kapitein Cornelis Otter en Maria Evertsz, huisvr. van Gerard (Gerrit) Striddels), tr. Curaçao 24-03-1720 ELISABETH BLOM geb. Curaçao, dr. van Adriaan Blom en Maria Evertsz [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan in de Kuiperstraat. Na ontvangst van het overlijdensbericht in 1740 van zijn moeder Jannetje Vos, echtgenote van Wilhelmus Crinius in Durgerdam, machtigde Cornelis van Groot Davelaar de heer Barthout Ockers te Amsterdam voor de afwikkeling van haar nalatenschap.  

Uit dit huwelijk:

 1. ADRIAAN VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao ca. 1725 volgt IIIa.
 2. HENDRIK VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 06-08-1731 (get. Wilhelmus Crinius en Johanna Crinius, geb. Vos), † jong
 3. GERARD VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 03-03-1733 (get. Gabriël Striddels en Cornelia Blom) volgt IIIb.

IIb. ELISABETH VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, tr. Durgerdam 10-08-1717 Ds. PETRUS JANSZN. WIJNSTOK predikant te Wormer (-1724) en Harderwijk (1724-1772) [Harderwijk].

Uit dit huwelijk:

 1. PETRUS JOHANNES WIJNSTOK ged. N.G. Wormer 12-03-1719
 2. JOANNES HENDRIK WIJNSTOK ged. N.G. Wormer 20-04-1721 volgt IIIc.
 3. JOANNA ELISABETH WIJNSTOK ged. N.G. Wormer 05-01-1723, otr. Enkhuizen 16-10-1751 FLORUS JACOBUS SCHELLWALD geb. Dierdorf 1721, conrector (1750-1754), rector (1754-1771) Latijnse School te Enkhuizen
 4. ELISABETH JACOBA WIJNSTOK ged. N.G. Wormer 14-04-1724
 5. SARA BALTHINA WIJNSTOK ged. N.G. Harderwijk 15-11-1726, begr. Harderwijk 28-05-1801
 6. Mr. PETRUS GIJSBERTUS WIJNSTOK geb. Harderwijk 1730, jurist, promoveerde aan de Gelderse Academie 04-07-1764, maakte deel uit van de Gezworen Gemeente, rentmeester 1775-1795, begr. Harderwijk 04-07-1808, Bron: Evers, M, 1996, De vormingsjaren van A.C.W. Staring; brieven en documenten betreffende zijn studie in Harderwijk en Göttingen 1784-1789, Hilversum.
 7. CATHARINA PETRONELLA WIJNSTOK ged. N.G. Wormer 06-08-1734, tr. Hierden (Harderwijk) 10-08-1756 Ds. DAVID NICOLAAS VAN NES ged. N.G. Leiden Hooglandse Kerk 23-05-1726 (get. Judith Dees en Nicolaas Stam), predikant te Schokland, Heerde, Hierden (Harderwijk) en conrector te Kampen, † Harderwijk 13-03-1794, zn. van Coenraad van Nes en Petronella Stam

IIc. GIJSBERT VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao 1701, eigenaar huis en erf aan de westzijde van de Nes, schuin tegenover de Halsteeg (Damstraat) te Amsterdam (gekocht 14-02-1723), grondeigenaar (boerderij De Grote Brander) te Okkenbroek (Deventer),  eigenaar obligaties in de Directie van de Oostersche Handel en Reederijen, begr. Deventer, Grote of Lebuinus Kerk (grafzerk nr 602), otr. Amsterdam 05-02-1728 (bg. van Curaçao, oud 27 jr., woont op de Voorburgwal, zijn moeder Johanna Vos te Durgerdam, moeders consent goed ingebracht en br. van Winterswijk, oud 35 jr., woont op de Fluwelenburgwal, ouders dood, geadsisteert met haar broer Herman Schutte) MARGARETHA SCHUTTE geb. Winterswijk 1693 [Deventer].

In 1780 verklaarden resprectievelijk Maria van Groot Davelaar, wed. van Frans Grootenstam van Uytrecht en Gerard van Groot Davelaar in afzonderlijke akten voor de secretaris allebei de som van fl. 3000,- te hebben ontvangen uit de boedel van Gijsbert van Groot Davelaar en Margaretha Schutte, in leven echtelieden binnen Deventer. Deze som van fl. 3000,- was voor beiden hun aandeel in de totale som van fl. 12.000,- waarvan wijlen Sara van Groot Davelaar, wed. van Wiggert Winters het vruchtgebruik heeft genoten. Executeurs testamentair waren Diederik en Abraham Schutte te Amsterdam (OAC ……… 1780 dl III en dl V).

IId. SARA VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, otr. Amsterdam 04-06-1728 (op akte van C. Visscher, koster te Durgerdam ingetekend, bg. jm. en woont op de Hopmarkt en br. jd. woont te Durgerdam, akte verleend op 21-06-1728 om te Durgerdam te trouwen) WIGGERT WINTERS van Amsterdam

IIe. WILLEM VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, scheepskwartiermeester (1729), † voor 1735, tr. Curaçao 21-12-1733 JANNETJE STRIDDELS † voor 1735,dr. van Gerard Striddels en ……………… [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 19-01-1734 (get. Gerard Striddels en Jannetje Vos, huisvr. van Wilhelmus Crinius) volgt IIId.

IIIa. ADRIAAN VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao ca. 1725 commandant, luitenant van de Burgerwacht, raad van Curaçao, eigenaar plantage Welgelegen (a) Groot Davelaar (Ruiterkwartier) en een huis in de Kuiperstraat, begr. Curaçao 03-01-1786 “aan een beroerte overleeden”, otr. N.G. Curaçao 24-08-1753 (get. bg. Cornelis van Groot Davelaar en Elisabeth Blom desselfs huisvr. en br. Jan Hendrik Specht en Catharina Jacob Plier, huisvr. van Gerrit Specht), tr. Curaçao 09-09-1753 GEERTRUIDA ALETTA PLIER dr. van Hendrik Plier, raad van Curaçao, eigenaar plantage Steenwijk [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIS VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, volgt IVa.
 2. MARIA CATHARINA VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, volgt IVb.
 3. ELISABETH VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao 1766 volgt IVc.

Vermoedelijk had Adriaan een relatie met MARIA PILAR GONZALES geb. Curaçao 12-10-1756, † Curaçao (Scharloo nr. 48) 15-01-1841, uit welke relatie:

 1. HERMINA CORPUS DAVELAAR geb. Curaçao 03-06-1777, ged. R.K. Curaçao 29-06-1777 (get. Albertus Guilelmus en Maria Beatrix Gayde), † Curaçao, landhuis Bleinheim 24-07-1872, tr. JOHANN RUDOLF LAUFFER Zie genealogie Lauffer

IIIb. GERARD VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 03-03-1733 (get. Gabriël Striddels en Cornelia Blom), otr. N.G. Curaçao 30-10-1767 (get. Evert Evertsz, Maria van Groot Davelaar huisvr. v. Frans Grotenstam van Uytrecht, Evert Evertsz en Susanna Clasina Evertsz, wed. Caspar Snijder Hansz), tr. Curaçao 15-11-1767 CHRISTINA DE GOYER SNIJDER HANSZ geb. Curaçao 22-11-1749, † Curaçao (stadsdistrict) 04-11-1832,dr. van Caspar Snijder Hansz, eigenaar plantages Parera (a) Berg Carmel en Klein St.-Michiel en Susanna Clasina Evertsz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ELISABETH VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 18-10-1770 (get. Poulus Snijder Hansz en Elisabeth Blom, wed. van Cornelis van Groot Davelaar) volgt IVd.
 2. CASPAR SNIJDER HANSZ VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 18-10-1775 (get. Jan Gerard Snijder Hansz en Johanna Christina Evertsz, wed. Caspar Snijder Hansz) volgt IVe.

IIIc. Ds. JOANNES HENDRIK WIJNSTOK ged. N.G. Wormer 20-04-1721, predikant te Westmaas (1749), otr. Amsterdam 12-06-1749 (op akte van Florentius van Warmond, predikant te Cillershoek ingetekend, bg. jm. predikant te Westmaas en br. jd. woont op de Herengracht, akte verleend op 29-06-1749 om te Westmaas te trouwen) JOHANNA PALMBOOM ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 30-03-1731(get. Jilles de Vilje en Johanna Gekeer), dr. van Cornelis Palmboom en Catharina de Groot […………].

Uit dit huwelijk:

 1. PETRONELLA JOHANNA ELISABETH WIJNSTOK geb. Westmaas 29-06-1753 volgt IVf.

IIId. MARIA VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 19-01-1734 (get. Gerard Striddels en Jannetje Vos, huisvr. van Wilhelmus Crinius), begr. Curaçao 12-10-1800 otr. N.G. Curaçao 25-07-1757 (get. bg. Caspar van Uytrecht en Dorothea Brugman, wed. Willem van Uytrecht en br. Willem van Groot Davelaar en Elisabeth Blom, wed. Cornelis van Groot Davelaar), tr. Curaçao 14-08-1757 (huw. ontbonden) FRANS GROTENSTAM VAN UYTRECHT geb. Curaçao, eigenaar plantage Malpais, begr. 23-05-1776, zn. van Willem van Uytrecht en Dorothea Brugman, hij otr. 1ste N.G. Curaçao 23-04-1751 (get. bg. de Heer Dirk van Uytrecht en Mejuffr. Dorothea Brugman, wed. van Willem van Uytrecht en br. de Heer Hermanus Rojer en Mejuffr. Sara Gijsbertha Veeris, huisvr. van Hermanus Rojer), tr. Curaçao 02-05-1751 Anna Maria Rojer geb. Curaçao, dr. van Hermanus Rojer, diaken en ouderling der N.G. kerk, eigenaar plantage Eendracht en Sara Gijsbertha Veeris [Curaçao].

Dit huwelijk was vermoedelijk kinderloos.

IVa. CORNELIS VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao, eigenaar plantage Wastuin en de tuin Nooitgedacht (OD), † Curaçao 1824, relatie met de samba MARIA MAGDALENA [Curaçao].

Cornelis prelegateerde de tuin Nooitgedacht aan de kinderen van de samba Maria Magdalena, met name Nicolaas, Maria Martina, Willem, Johannes, Cornelia, Adriaan en Hermanus (OAC-II 1126, nr. 20-21).

Uit deze relatie:

 1. NICOLAAS (VAN GROOT) DAVELAAR geb. Curaçao
 2. MARIA MARTINA (VAN GROOT) DAVELAAR geb. Curaçao 17-02-1790 geb. Curaçao 17-02-1790, eigenares plantages Nooitgedacht (OD) en Mountifort, † Curaçao (2de district) 07-06-1868, tr. ADOLF FREDERIK IDOKUSSON HUYBREGTS geb. Curaçao 22-04-1786, ged. N.G. Curaçao 05-06-1786 (get. Jacobus Frederik Ferdinand Reiffenberg, zijn huisvr. Maria Geertruida van ………….( ?), Louis Adolph Winkler en Geertruida Winkler), † Curaçao 23-04-1835, zn. van Idokus Huybregts en Maria Winkler [Curaçao].
 3. WILLEM (VAN GROOT) DAVELAAR geb. Curaçao 23-03-1797, laatst wonend plantage Mountifort, † Curaçao (1ste district OD) 11-09-1863
 4. JOHANNES (VAN GROOT) DAVELAAR geb. Curaçao
 5. CORNELIA (VAN GROOT) DAVELAAR geb. Curaçao
 6. ADRIAAN (VAN GROOT) DAVELAAR geb. Curaçao
 7. HERMANUS (VAN GROOT) DAVELAAR geb. Curaçao
Mr. P.B. van Starkenborgh (17 -  ), uit Krafft

Mr. P.B. van Starkenborgh (1752-1820), uit: Krafft, Oude families van de N.A.

IVb. MARIA CATHARINA VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao,† Curaçao 16-06-1823, otr. N.G. Curaçao 13-12-1776 (get. de Ed. Gestrenge heer Jan Nicolaas van Starckenborgh, Petronella Druschke van Starckenborgh, de heer Adriaan van Groot Davelaar en Maria Henriëtte Plier, huisvr. van Jan Specht) Mr. PETRUS BERNARDUS VAN STARCKENBORGH ged. N.G. Utrecht 24-12-1752 advocaat, fiscaal, secretaris van de Grote Raad, notaris, auditeur-militair, president van de Raad van Criminele en Civiele Justitie (1806), vice-president van de Raad van Politie en Civiele Justitie (1807), gouverneur en opperbevelhebber van de zee- en landmacht a.i. (1819-1820), eigenaar huize Stroomzicht en plantage Valentijn (a) Ravenstein (MD), † Curaçao 12-07-1820, begr. Curaçao, plantage Valentijn 21-07-1820, zn. van Bernardus van Starckenborgh, commissaris over de slavenhandel, recognitiën en vendumeester en Petronella Druschke [Curaçao].

Dit huwelijk was kinderloos

IVc. ELISABETH VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao 1766, begr. Amsterdam Oude Kerk (noordzijde grafnr. 201) 03-12-1802, tr. 01-04-1783 NICOLAAS ABRAHAM CAMBIER geb. Vianen 12-03-1758, ged. N.G. Vianen 16-03-1758 (get. niet vermeld), kapitein-ter-zee, † Amsterdam 11-10-1814, zn. van Jacob Cambier, ontvanger der verponding en rentmeester te Hagestein, burgemeester van Vianen en Jacoba Catharina Anna Elisabeth Ofzen [Amsterdam].

Cambier was gedurende de twisten met de Keizer in 1784 bevelhebber op de sloep De Lynx en werd met het schip De Gelderland naar zee gezonden om de Haringvloot binnen te brengen. Later was hij kapitein op het schip Frederik Hendrik van 64 stukken, dat in het begin januari 1795 voor Amsterdam lag. Op 25-01-1795, toen de kapitein niet aan boord was van het schip en het grootste gedeelte van het scheepsvolk het schip had verlaten om aan het muiten te slaan, werd de Frederik Hendrik ingenomen door de Fransen. Cambier onderscheidde zich door buitengewone kunde en ijver en werd tot de bekwaamste zeeofficieren van zijn tijd gerekend.
Zijn broer Mr. Jacob Jan Cambier C.N.L. (Vianen 1756 – Wassenaar 1831) was een Nederlands patriot en minister. Hij werd in 1796 lid van de Eerste Nationale Vergadering. In 1807 werd hij door Koning Lodewijk Napoleon aangesteld tot staatsraad, belast met de portefeuille van het ministerie van Justitie en Politie. In 1808 werd hij minister van Koloniën en vervolgens minister-president van de Staatsraad. Daarna was hij korte tijd minister van Oorlog en van 1811 tot 1813 lid van het Wetgevend Lichaam onder het Franse bestuur. In 1814 werd hij door Koning Willem I als ambassadeur uitgezonden naar Spanje. Na zijn terugkeer in Nederland was hij van 1817 tot 1821 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Bron: Van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden    
Bij de begraafintekening van Elisabeth wordt als woonadres de Herengracht bij de Huidenstraat vermeld.  

Uit dit huwelijk:

 1. PETRONELLA MARIA CAMBIER ged. N.G. Vianen 24-02-1788 (get. Maria Catharina van Groot Davelaar en Mr. Petrus Bernardus van Starckenborgh), † Zutphen 08-10-1835
 2. JACOB NICOLAAS CAMBIER geb. 23-12-1794, controleur bij ’s Rijks directe belastingen, † Arnhem 11-12-1867
 3. ADRIAAN CAREL CAMBIER geb. Vreeswijk 14-01-1796, ged. N.G. Vreeswijk 24-01-1796 (get. de vader), kapitein-ingenieur, tr. Maastricht 30-11-1842 MARIA ANNA KOELEN geb. Maastricht 1809, dr. van Willem Koelen en Joanna Hamelers
 4. JOAN PIETER CORNELIS CAMBIER geb. Vreeswijk 14-01-1799, ged. N.G. Vreeswijk 27-01-1799 (get. Joan Cambier), resident van Menado, Celebes, † 22-12-1842, tr. Ternate 20-07-1831 WILHELMINA NEYS geb. Amboina 14-04-1810, dr. van Johannes Alexander Neys, resident van Ternate en Jacoba Frederika Fisser

IVd. ELISABETH VAN GROOT DAVELAAR geb. Curaçao 23-08-1777, † Curaçao (Overzijde nr. 133) 27-06-1835,otr. N.G. Curaçao (Pietermaai) 04-10-1793 (get. bg. Jan Schotborgh, Elisabeth Snijder Hansz en br. Claude François Perret Gentil en Christina de Goyer Snijder Hansz, wed. Van Groot Davelaar), tr. Curaçao 20-10-1793 JOHANNES HENDRIK VAN DER DUSSEN geb. Hertogdom Berg, luitenant Britse leger (1813) [Curaçao/Amersfoort].

Zij is zeer waarschijnlijk dochter van Gerard van Groot Davelaar en Christina de Goyer Snijder Hansz. De geboortedatum in overlijdensakte is, zoals vaker voorkomt, vermoedelijk onjuist.
Van der Dussen was in dienst van de Britten en bij de overgave van de koloniën door de Britten in 1803 werd hij gedwongen Curaçao verlaten. Hij diende daarna onder de koning Lodewijk in Frankrijk. Nadien hoorden zijn vrouw en kinderen niets meer van hem totdat zijn dochter een brief van hem ontving vanuit Amersfoort. In die brief zegt hij gedwongen te zijn geweest om met een weduwe te trouwen. Zijn vrouw heeft geweigerd mee te werken aan een verzoek om ontbinding van hun huwelijk (rekwesten 1813, Hamelberg verspreide aantekeningen).  

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA NICOLINA VAN DER DUSSEN geb. Curaçao 23-08-1795, ged. N.G. Curaçao 07-03-1796 (get. de Hoog Ed. Gestrenge Heer Mr. Jan Nicolaas van Starckenborgh en Mevrouw Maria Catharina van Starckenborgh, geb. Van Groot Davelaar), † Curaçao (stadsdistrict) 20-11-1866, tr. Curaçao (stadsdistrict) 29-12-1824 NICOLAAS FRANÇOIS DAM geb. Curaçao, † Curaçao 29-06-1835
 2. CHRISTINA JOHANNA CATHARINA VAN DER DUSSEN geb. Curaçao 11-12-1796, ged. N.G. Curaçao 30-01-1798 (get. Johann Rudolf Lauffer en Johanna Catharina Perret Gentil, geb. Hansz), † Curaçao (stadsdistrict) 30-10-1845
 3. ANNA MAGDALENA VAN DER DUSSEN geb. Curaçao 10-01-1800, † Curaçao (stadsdistrict) 14-05-1843, tr. JAN HENDRIK BOOM geb. Curaçao 15-07-1805, ged. Luth. Curaçao 25-07-1805 (get. Daniël Franken en Anna Cornelia Barends), zn. van Jacob Exsteen Boom Christiaanszn. en Maria Elisabeth Scholten

IVe. CASPAR SNIJDER HANSZ VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 18-10-1775 (get. Jan Gerard Snijder Hansz en Johanna Christina Evertsz, wed. Caspar Snijder Hansz), otr. N.G. Curaçao 01-09-1793 (get. Evert Weeber en Elisabeth Evertsz, geb. Snijder Hansz), tr. Curaçao 16-09-1793 MARGARETHA WEEBER geb. Curaçao, zij tr. 1ste Willem Huyblingh [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTINA DE GOYER VAN GROOT DAVELAAR ged. N.G. Curaçao 08-10-1793 (get. Evert Weeber en Adriana Gruys, geb. Evertsz)

IVf. PETRONELLA JOHANNA ELISABETH WIJNSTOK geb. Westmaas 29-06-1753, † Harderwijk 28-06-1787, tr. Harderwijk 27-02-1771 DITHMAR BERNHARD MARTINIUS ged. N.G. Elspeet 01-09-1748, † Harderwijk 27-10-1789, zn. van Ds. Dithmar Martinius, predikant te Elspeet en Hendrika Fabritius [Harderwijk].

Dr. H.G. Jordens (1769-1801)

Dr. H.G. Jordens (1769-1801), August Dietzer, 1790 (particuliere collectie)

H.J.E. Jordens geb. Martinius (1772-1791)

H.J.E. Jordens geb. Martinius (1772-1791), August Dietzer, 1790 (particuliere collectie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIKA JOHANNA ELISABETH MARTINIUS ged. N.G. Harderwijk 12-07-1772, † Hierden (Harderwijk) 12-10-1791, tr. Hierden 01-05-1791 Dr. HENDRIK GERARD JORDENS geb. Deventer 25-07-1769, med.dr., geneesheer en schepen te Hoorn, † Hoorn 26-11-1801, zn. van Mr. Coenraad Alexander Jordens, burgemeester van Deventer en Johanna Wilhelmina Scheltinga
 2. JOHANNA PETRONELLA MARTINIUS geb. Harderwijk 01-10-1774, ged. N.G. Harderwijk 02-10-1774, † Ede 02-08-1839, tr. Harderwijk 04-01-1790 Jhr. Mr. ISAAC JOHANNES RAMMELMAN ELSEVIER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 19-12-1770 (get. Hermanus de Gorter en Margaretha de Gorter), secretaris, en later schepen en raad van Harderwijk (1795-1802), schout, secretaris en ontvanger van Barneveld en Voorthuizen (1802-1811), vrederechter en notaris aldaar (1811-1815), gegradueerd lid, voorzitter Raad van Civiele en Crimineele Justitie te Curaçao, wnd.-gouverneur van Curaçao (1820), gezaghebber van Curaçao en onderhorige eilanden (1828-1836), † Ede 06-05-1841, zn. van Louis Elsevier en Johanna de Gorter [Curaçao/Epe].
 3. CHRISTINA HELENA MARTINIUS ged. N.G. Harderwijk 12-01-1777
 4. GEERTRUIDA CHRISTINA MARTINIUS ged. N.G. Harderwijk 07-05-1780
Jhr. Mr. I.J. Rammelman Elsevier (1770-1841), toegeschreven aan Johannes Anspach, ca. 1800-1824 particuliere collectie)

Jhr. Mr. I.J. Rammelman Elsevier (1770-1841), toegeschreven aan Johannes Anspach, ca. 1800-1824 (particuliere collectie)

J.P. Rammelman Elsevier - Martinius (1774-1839), toegeschreven aan Johannes Anspach, ca. 1800-1824 (particuliere collectie)

J.P. Rammelman Elsevier – Martinius (1774-1839), toegeschreven aan Johannes Anspach, ca. 1800-1824 (particuliere collectie)

 

 

 

 

 

 

Uit het huwelijk Rammelman Elsevier – Martinius volgden tien kinderen waaronder een zoon Jhr. Isaac Johannes Rammelman Elsevier Jr. (Barneveld 1802 – Amsterdam 1877). Deze zoon trad in zijn vaders voetsporen als bestuurder in de West Indische koloniën en was onder meer gouverneur van Curaçao (1849-1854).

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

 

Advertentie