Neuman

I. MAGNUS NEUMAN geb. 01-01-1702, Zoll-Director te Heidelbeck bij Maagdenburg, † 03-12-1777, tr. N.N. [Heidelbeck].

II. JOHAN FREDERIK NEUMAN geb. Potsdam 03-02-1734, visitateur te Curaçao, † Curaçao 16-01-1819, tr. 1ste Curaçao 03-03-1766 ANTOINETTE SCHAUP geb. Curaçao, † Curaçao 12-12-1771, dr. van Johan Andreas Schaup en Maria Niemand, otr. 2de N.G. Curaçao 13-11-1773 (get. Lourens Hartingh en Theresia Horst), tr. 2de Curaçao 22-11-1772 MARIA JOOST(EN) geb. Curaçao 1749, † Curaçao 22-02-1816, dr. van Dirk Joosten en Catharina Booden [Curaçao].

Zij woonden op Scharloo. Overlijdensbericht DCC 23-01-1819. “DEATHS: In Scharlo on the 17th instant Mr. Johan Frederik Neuman – …” Maria’s moeder Catharina Booden hertrouwde in 1754 als wed. van Dirk Joosten met Lourens Hendriksz Hartingh van Neumünster.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. FREDERIK MAGNUS NEUMAN Curaçao 13-11-1767, ged. Luth. Curaçao 29-11-1767 (get. Magnus Neuman en Elisabeth Merret) volgt IIIa.
 2. HEINRICH LUDWIG NEUMAN Curaçao 15-11-1769, ged. Luth. Curaçao 03-12-1769 (get. Friedrich August Neuman, Marten Tornquist en Maria de Jongh) volgt IIIb.

Uit het 2de huwelijk:

 1. AUGUST WILHELM NEUMAN Luth. Curaçao 18-07-1773 (get. Dirk Smid, Adriana Smid, Johannes Teubner en Catharina Jacobsz, huisvr. van Hendrik Eman) volgt IIIc.
 2. ELISABETH CATHARINA NEUMAN Curaçao 07-12-1774, ged. Luth. Curaçao 15-01-1775 (get. Hendrik Ehmann en Johanna Margaretha Huijsleeven), † Curaçao (stadsdistrict) 09-05-1852, tr. Curaçao (voor de secretaris) ..-..-1797 REINIER PHILIP MECKELENBURG ged. R.K. Amsterdam Kerk De Zaaijer 19-02-1776 (get. Philippus Koenen en Everdina Meckelenburg), chirurgijn op ’s Lands oorlogsschip de Medusa, zn. van Gerardus Meckelenburg en Alida Oxfort
 3. ELISABETH ANNA NEUMAN Luth. Curaçao 14-09-1777 (get. Johan Philip Kaiser en Catharina Swart, geb. Merret)
 4. DIRK CAREL NEUMAN N.G. Curaçao 08-08-1779 (get. Johan Philip Kaiser en Willemina Tornquist) volgt IIId.
 5. CARL MAGNUS NEUMAN Curaçao 10-05-1783, ged. Luth. Curaçao 15-05-1783 (get. Hendrik Severijn Hartingh en Anna Maria Hartingh) volgt IIIe.
 6. ELISABETH HELENA NEUMAN Curaçao 03-10-1785, ged. Luth. Curaçao 30-10-1785 (get. Jurrian Schaup, Helena Hartingh, Pieter Gerhard Schinderwolff [Schoonewolff] en Elisabeth Hartingh desselfs huisvrouw), † Curaçao (stadsdistrict) 08-10-1840, otr. Curaçao (ten huize van de predikant) 22-01-1808 (get. bg. Casten Meyer en Maria Lesire en br. Johan Frederik Neuman en Maria C..ffe.., wed. van Pieter Pietersz), tr. Curaçao (aan hun huis) 07-02-1808 JULIUS PONTELIUS geb. (van Stockholm), wednr. van Charlotta Dorothea Scharle
 7. JOHAN FREDERIK NEUMAN Curaçao 07-09-1787, ged. Luth. Curaçao 23-09-1787 (get. Leendert Gerwes en Elisabeth Muskus) volgt IIIf.
 8. JOHANNA FREDERICA NEUMAN Curaçao 14-03-1790, ged. Luth. Curaçao 25-03-1790 (get. Frederik Magnus Neuman en Elisabeth Catharina Neuman)

IIIa. FREDERIK MAGNUS NEUMAN geb. Curaçao 13-11-1767, ged. Luth. Curaçao 29-11-1767 (get. Magnus Neuman en Elisabeth Merret), extra visitateur (1824), onder-visitateur (1827), † Curaçao (stadsdistrict) 28-05-1836, tr. Curaçao (stadsdistrict) 03-05-1822 DINA VAN DUYCK LINDBERGH ged. N.G. Curaçao 08-10-1775 (get. Maria Rasmijn, huisvr. van Cornelis Veeris, Catharina Koeijers, huisvr. van Dirk Aartsz Kool, Cornelis Veeris en Dirk Aartsz Kool), † Curaçao (stadsdistrict) 07-07-1837, dr. van Pieter Lindbergh en Johanna Maria de Jong [Curaçao].

Dina van Duyck Lindbergh is anders dan Krafft vermeldt niet de dochter van Dina van Duyck, maar van Johanna Maria de Jong. Dina van Duyck, ook geschreven als Van Dyck en Van Dijk, was haar grootmoeder die in 1727 trouwde met Jan Lindberg afkomstig van het stadje Anklam in Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Een naamgenoot was Dina van Dijk Lindbergh ged. N.G. Curaçao 21-04-1782 (get. Pieter Jacob Coeymans en Cornelia Adriaansz), dr. van Isaac Lindbergh en Anna Dewinger, vermoedelijk haar nicht.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA ANTOINETTE NEUMAN Luth. Curaçao 28-05-1800 (get. Johan Frederik Neuman en Johanna Catharina Charjé), begr. Curaçao 08-05-1803
 2. FREDERIK HENDRIK NEUMAN Luth. Curaçao 16-05-1803 (get. Jan Hendrik Schaup en Elisabeth Beaujon)
 3. FREDERIK AUGUST NEUMAN Curaçao 01-12-1805, ged. Luth. Curaçao 20-01-1806 (get. Dirk Carel Neuman en Johanna Maria Neuman, geb. Schreuder)
 4. JAN HENDRIK NEUMAN Luth. Curaçao 19-10-1804 (get. Jan Hendrik Schaup, Elisabeth Catharina Neuman, huisvr. van Reinier Philip Meckelenburg)
 5. JOHANNA MARIA NEUMAN Curaçao 29-07-1813, ged. Luth. Curaçao 12-09-1813 (get. Dirk Carel Neuman en Dina Lindberg), † Curaçao (stadsdistrict) 18-12-1882
 6. ANTOINETTE MARGARETHA NEUMAN Curaçao 18-07-1816, ged. Luth. Curaçao 01-09-1816 (get. Jan Hendrik Schaup en Maria Catharina Neuman)
 7. ANNA EVELINA NEUMAN Curaçao 11-11-1819, † Curaçao (stadsdistrict) 15-09-1903

IIIb. HEINRICH LUDWIG NEUMAN geb. Curaçao 15-11-1769, ged. Luth. Curaçao 03-12-1769 (get. Friedrich August Neuman, Marten Tornquist en Maria de Jongh), tr. Curaçao 28-06-1793 MARIA ELISABETH WENDEL dr. van Lourens Wendel en Anna Magdalena Ladich [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN FREDERIK NEUMAN Luth. Curaçao 07-02-1794 (get. Johan Frederik Neuman en Frederik Magnus Neuman, Maria Magdalena Ladich en Christina Jacoba Wendel), † jong
 2. LOURENS WENDEL NEUMAN Curaçao 21-02-1798, ged. Luth. Curaçao 18-11-1798 (get. Johan Frederik Neuman en Maria Joost), begr. Curaçao 15-11-1799
 3. JOHAN FREDERIK NEUMAN Luth. Curaçao 21-12-1800 (get. Johan Frederik Neuman en Maria Neuman, geb. Joost)
 4. LOURENS WENDEL NEUMAN Curaçao 30-12-1811
 5. MARIA ANTOINETTE NEUMAN Curaçao 04-01-1812, ged. Luth. Curaçao 13-02-1812 (get. Jan Hendrik Schaup en Dina van Dijck Lindbergh)

IIIc. AUGUST WILHELM NEUMAN geb. Curaçao 06-07-1773, ged. Luth. Curaçao 18-07-1773 (get. Dirk Smid, Adriana Smid, Johannes Teubner en Catharina Jacobsz, huisvr. van Hendrik Eman), ijk- en rooimeester (-1834), eigenaar smederij, wijkmeester Scharloo (1827), diaken der VPG (1825), eigenaar plantage Rust (OD) (1815-1829), † Curaçao (stadsdistrict) 03-08-1846, tr. Curaçao (voor de secretaris) 16-04-1797 JOHANNA CATHARINA CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 04-02-1776 (get. Jan Hendrik Hansz en Susanna Gijsbertha Hansz), † Curaçao (stadsdistrict) 09-02-1859, dr. van Mozes Charjé en Susanna Jacoba Hansz [Curaçao].

Zij woonden op Scharloo nr. 11.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JACOBA NEUMAN Curaçao 08-03-1798, ged. Luth. Curaçao 09-04-1798 (get. Johan Frederik Neuman en Susanna Jacoba Hansz, wed. van Mozes Charjé)
 2. JURRIAAN NEUMAN Curaçao 11-08-1800, ged. Luth. Curaçao 12-09-1800 (get. Johannes Charjé en Maria Neuman, geb. Joost), tr. ANNA MARIA GAHNE geb. Curaçao 07-07-1796, ged. N.G. Curaçao 08-03-1797 (get. Jan Craneveldt Prince en Wilhelmina Gahne), † Curaçao (stadsdistrict) 10-06-1839, dr. van Johan Gahne en Anna Cornelia Huyblingh
 3. FREDERICA WILHELMINA NEUMAN Curaçao 17-02-1803, ged. Luth. Curaçao 03-04-1803 (get. Jan Hendrik Godfried Eman en Jannetje Weeber, geb. Charjé), † Curaçao (stadsdistrict) 19-05-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 01-03-1826 JOHAN ANTON QUAST geb. Curaçao 08-11-1803, koloniaal secretaris, majoor-tit. der Schutterij, † Curaçao (stadsdistrict) 02-04-1858, zn. van Jan Hendrik Quast, kapitein der Burgerwacht en Maria Jacoba Luydens
 4. JOHAN FREDERIK NEUMAN Curaçao 13-11-1805, ged. Luth. Curaçao 19-12-1805 (get. niet vermeld) volgt IVa.
 5. SUSANNA JACOBA NEUMAN Curaçao 17-03-1808, ged. Luth. Curaçao 09-05-1808 (get. Amelia Siedreghtsz), † Curaçao (stadsdistrict) 06-06-1856, tr. Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1826 JOHAN CASPAR GAERSTE geb. Curaçao 14-06-1802, ijk- en rooimeester (1834-), † Curaçao (stadsdistrict) 06-04-1865, zn. van David Gaerste, beëdigd vertaler, procureur, landdrost en auditeur-militair en Johanna Cornelia Hueck. Gaerste volgde in 1834 zijn schoonvader A.W. Neuman op in de functie van ijk- en rooimeester en zette de ijking voort in de smederij van A.W. Neuman op Scharloo nr. 11.
 6. AUGUST WILHELM NEUMAN Curaçao 29-04-1810, ged. Luth. Curaçao 24-06-1810 (get. Maria Jacoba Neuman), tr. Aruba 07-11-1849 CATHARINA THIJSSEN YARZAGARAY geb. Aruba 10-12-1824, † Curaçao (stadsdistrict) 11-12-1911, dr. van Joseph Anthony Yarzagaray en Catharina Thyssen Croes
 7. CORNELIA CATHARINA NEUMAN Curaçao 03-06-1812, ged. Luth. Curaçao 29-07-1812 (get. Otto Römer en Cornelia Catharina Römer)
 8. CONSTANTINUS PETRUS NEUMAN Curaçao 26-06-1814, ged. Luth. Curaçao 09-10-1814 (get. Dirk Carel Neuman en Cornelia Wilhelmina Pearse) volgt IVb.

IIId. DIRK CAREL NEUMAN ged. N.G. Curaçao 08-08-1779 (get. Johan Philip Kaiser en Willemina Tornquist), wijkmeester 3de wijk Willemstad (1824, 1825), eigenaar tuintje Hof en Berg (OD), tr. Curaçao (voor de secretaris) 25-05-1800 JOHANNA MARIA SCHREUDER geb. Curaçao 04-12-1777, ged. Luth. Curaçao 01-01-1778 (get. Pieter Breede en Anna Maria Breede, geb. Cottry), † Curaçao (stadsdistrict) 07-07-1833, dr. van Jan Hendrik Schreuder en Johanna Pomerel [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA CATHARINA NEUMAN Curaçao 18-11-1801, ged. Luth. Curaçao 04-01-1802 (get. Johan Frederik Neuman en Anna Maria, wed. Pieter Pietersz), † Curaçao (stadsdistrict) 03-08-1887, tr. Curaçao (stadsdistrict) 18-05-1823 JOHANNES MICHAEL KRAPF geb. Curaçao
 2. JOHANNA PETRONELLA NEUMAN Luth. Curaçao 21-03-1804 (get. Carl Magnus Neuman en Gijsbertha Schreuder, wed. van Johan Frederik Hageman)

IIIe. CARL MAGNUS NEUMAN geb. Curaçao 10-05-1783, ged. Luth. Curaçao 15-05-1783 (get. Hendrik Severijn Hartingh en Anna Maria Hartingh), 1ste gouvernementsopzichter te Bonaire, kapitein der Indianen, eigenaar plantages Eendracht (MD) (1809) en Goed Begin (a) Janwé (OD) (1839-1845) te Curaçao, † (aangifte) Bonaire 11-03-1854, otr. 1ste Curaçao (ten huize van de heer Johan Frederik Neuman) 24-05-1811 (get. bg. Johan Frederik Neuman en desselfs huisvrouw Maria Joos en br. Julius Pontelius), tr. Curaçao 09-06-1811 LUCIA EMERENCIA JUHL geb. Bonaire 06-07-1794, † Bonaire (?) 30-10-1827, dr. van Jurgen Juhl, zeekapitein en Sophia Josephia Visser tr. 2de tr. Curaçao (stadsdistrict) 12-03-1828 CLARA ORSALINA WEYGEL geb. Curaçao 01-06-1803, † Curaçao (stadsdistrict) 18-12-1885, dr. van Johan Carel Sixtus Weygel, 2de gouvernementsopzichter te Bonaire en Cornelia Cecilia Faber [Bonaire].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. CAREL FREDERIK NEUMAN Bonaire 19-02-1812, ged. Luth. Curaçao 14-10-1812 (get. Julius Pontelius en de Wed. Juhl, Johan Frederik Neuman en Elisabeth Catharina Mecklenburg) volgt IVc.
 2. JURRIAAN HENDRIK NEUMAN Bonaire 22-12-1813, † Bonaire 16-03-1821
 3. ANNA MARIA NEUMAN Bonaire 21-06-1816 volgt IVd.
 4. SOPHIA NEUMAN Bonaire 08-08-1818, ged. Luth. Curaçao 16-11-1820 (get. Izaak de Brot, Magdalena Gijsbertha Geijzels uxor Dirk Carel Neuman en Johanna Maria Schreuder uxor) volgt IVe.
 5. WILLEM NEUMAN Bonaire 01-10-1820, † Bonaire 07-10-1820
 6. ELISABETH NEUMAN Bonaire 13-01-1822, ged. Luth. Curaçao 19-06-1822 (get. Willem Prince en Petronella Prince, uxor)
 7. MARGARETHA NEUMAN Bonaire 18-05-1824, ged. Luth. Curaçao 28-09-1824 (get. Willem Prince en Margaretha Craneveldt Prince), † Curaçao (stadsdistrict) 11-09-1873, tr. Curaçao (stadsdistrict) 12-12-1849 HENDRIK CAREL HERMAN BERGEN geb. Curaçao 13-08-1822, koopman, † (aangifte) Bonaire 17-01-1864, zn. van Anthony Hendrikus Bergen, hospitaalmeester en Jeannette Catharina van Schnafski [Bonaire/Curaçao].

Uit het 2de huwelijk:

 1. AUGUST WILHELM NEUMAN Bonaire 21-12-1828, zeeman, † Curaçao (stadsdistrict) 23-05-1876
 2. JOHAN FREDERIK NEUMAN Bonaire 27-04-1831 volgt IVf..
 3. CORNELIA LOUISA NEUMAN Bonaire 05-06-1833 volgt IVj.
 4. CASPER LODEWIJK NEUMAN Bonaire 20-02-1835 volgt IVg.
 5. WILLEMINA HENDRIKA EMILIE NEUMAN Bonaire 24-03-1837, † Curaçao (stadsdistrict) 25-05-1914
 6. JOHANNES RUDOLF LATTÉ NEUMAN Bonaire 15-11-1838, † Curaçao (stadsdistrict) 02-02-1844
 7. CAROLINA ORSALINA NEUMAN Curaçao (OD 2de district) 25-02-1841 volgt IVh.
 8. SUSANNA GIJSBERTHA NEUMAN Curaçao 02-04-1844, † Curaçao (stadsdistrict) 24-10-1941, tr. Curaçao 01-05-1867 JOHANNES RUDOLF LATTÉ QUAST geb. Curaçao 08-01-1839, zeekapitein, † Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1897, zn. van Cornelis Ringeling Quast, 1ste luitenant der Schutterij en Catharina Elisabeth Latté [Curaçao].

IIIf. JOHAN FREDERIK NEUMAN geb. Curaçao 07-09-1787, ged. Luth. Curaçao 23-09-1787 (get. Leendert Gerwes en Elisabeth Muskus), wijkmeester 3de wijk Pietermaai (1816), † Curaçao (stadsdistrict) 05-10-1860, otr. Curaçao (ten huize van de predikant) 09-07-1813 (get. bg. Jan Frederik Godlieb Ziegler en de wed. Hendrik A. Munnigh en br. Jacob Hoyer en Elisabeth Catharina Mecklenburg), tr. Curaçao Fortkerk 25-07-1813 ANNA CLASINA HOYER geb. Curaçao 26-10-1796, † Curaçao (stadsdistrict) 27-01-1877, dr. van Friedrich Lobegott Hoyer en Anna Christina Coenen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. FREDERIK AUGUST NEUMAN Curaçao 1816, † Curaçao (stadsdistrict) 19-02-1853
 2. JAN FREDERIK GODLIEB NEUMAN Curaçao 23-11-1817, ged. Luth. Curaçao 18-01-1818 (get. Jan Frederik Godlieb Ziegler en Johanna Gerarda Ziegler)
 3. MARIA ANGENITA NEUMAN Curaçao 15-04-1819, ged. Luth. Curaçao 06-06-1819 (get. Andries Anton Munnigh en Angenita Munnigh, geb. Van Gorcum), † Curaçao (stadsdistrict) 01-07-1889
 4. JOHN HENRY ANTHONY NEUMAN Curaçao 28-12-1821, ged. Luth. Curaçao 07-01-1822 (get. Basil Anthony Roche en Bregtje Dorothea Munnigh) volgt IVi.
 5. DIRK PIETER NEUMAN Curaçao 24-09-1824, zeeman, † Curaçao (stadsdistrict) 09-10-1876
 6. CASTEN HOLLEN NEUMAN Curaçao 20-12-1826 volgt IVj.
 7. CHARLES NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1831, † Curaçao (stadsdistrict) 23-07-1831
 8. ELISABETH NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 21-10-1832 volgt IVk.
 9. ANNA CHRISTINA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 02-09-1835, † Curaçao (stadsdistrict) 18-10-1924, tr. Curaçao (stadsdistrict) 30-05-1866 PIETER MEYER geb. Amsterdam 25-05-1825, † Zevenbergen 06-03-1896, zn. van Josua Lourens Meyer, tabakswerker en Hendrike Landewaard
 10. JANNETJE DOROTHEA PETRONELLA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 14-03-1838 volgt IVl.

IVa. JOHAN FREDERIK NEUMAN geb. Curaçao 13-11-1805, ged. Luth. Curaçao 19-12-1805 (get. niet vermeld), koopman, mede-eigenaar drukkerij De Curaçaosche Courant, 1ste luitenant der Schutterij (1841), † Curaçao (stadsdistrict) 21-11-1868, tr. Curaçao (stadsdistrict) 20-06-1827 JANNETJE MAGDALENA DE WINDT geb. Curaçao 18-06-1807, ged. Luth. Curaçao 22-02-1807 (get. Willem de Windt en Martha Derido Muller, geb. Ruel), † Curaçao (stadsdistrict) 27-04-1886, dr. van Cornelis Jacobus de Windt, chirurgijn en Catharina Jacoba Muller [Curaçao].

Johan Frederik Neuman trad in 1833 toe als vennoot van de drukkerij-onderneming De Curaçaosche Courant van August Leberegt Statius Muller (1797-1884), neef van zijn moeder, en bleef verbonden aan de onderneming tot zijn overlijden in 1868. Vanaf 1843 werkten ook zijn oudste zoons Cornelis Jacobus Neuman en August Wilhelm Neuman in de drukkerij. Zijn zoon Constantinus Petrus trad later eveneens toe tot de firma. In 1876 trad Muller, inmiddels 78 jaar, terug uit de onderneming en werd deze overgenomen door de gebroeders Neuman. In een advertentie bedanken zij Muller voor zijn verdienstelijk werk, het bestuur van de kolonie voor de gunst die de krant ten deel viel en het publiek voor het vertrouwen in de krant (DCC 05-02-1876).

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA CATHARINA NEUMAN Curaçao 10-05-1828, † Curaçao (stadsdistrict) 06-11-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 08-04-1863 JAN FREDERIK QUAST geb. Curaçao 24-09-1828, postdirecteur, † Curaçao (stadsdistrict) 29-10-1890, zn. van Johan Pieter Quast en Johanna Henriette Beaujon
 2. CORNELIS JACOBUS NEUMAN Curaçao 06-06-1829 volgt Va.
 3. AUGUST WILHELM NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 15-09-1830 volgt Vb.
 4. AUGUST FREDERIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 11-06-1832 volgt Vc.
 5. MARIA FREDERIKA SUSANNA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1833, † Curaçao (stadsdistrict) 13-04-1885
 6. AUGUSTA SOPHIA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1836, † Curaçao (stadsdistrict) 08-11-1920
 7. FREDERIK WILHELM NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 29-01-1839 volgt Vd.
 8. FREDERIKA WILHELMINA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 24-09-1840, † Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1841
 9. CONTANTINUS HENDRIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 18-08-1842, † Curaçao (stadsdistrict) 15-02-1907
 10. CONSTANTINUS PETRUS NEUMAN Curaçao 29-11-1844, ged. Prot. Curaçao 13-04-1845 (get. de vader en zuster Johanna Catharina Neuman) volgt Ve.
 11. JOHAN ANTON NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 19-07-1847 volgt Vf.
 12. FREDERIKA WILHELMINA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 03-12-1850, † Curaçao (stadsdistrict) 15-04-1851
 13. JANNETJE MAGDALENA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 09-06-1854, † Curaçao (stadsdistrict) 21-09-1913, tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-02-1881 PIETER LOURENS DE HASETH geb. Curaçao 14-12-1844, † Curaçao (stadsdistrict) 10-10-1905, zn. van Philip Frederik de Haseth en Eliza Belt

IVb. CONSTANTINUS PETRUS NEUMAN geb. Curaçao 26-06-1814, ged. Luth. Curaçao 09-10-1814 (get. Dirk Carel Neuman en Cornelia Wilhelmina Pearse), relatie met MARIA FRANCISCA BELT [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CATHARINA ADELAIDA PETRUSINA NEUMAN / BELT Curaçao 12-04-1835 volgt IVg.
 2. AUGUST WILHELM NEUMAN Curaçao 14-09-1837, † Curaçao (stadsdistrict) 21-10-1871

IVc. CAREL FREDERIK NEUMAN geb. Bonaire 19-02-1812, ged. Luth. Curaçao 14-10-1812 (get. Julius Pontelius en de Wed. Juhl, Johan Frederik  Neuman en Elisabeth Catharina Mecklenburg), districtmeester, 2de luitenant der Korps Landstorm en hulp-ambtenaar van de Burgerlijke Stand in het 1ste district Middendivisie (1846-†), eigenaar plantage Luchtenberg, † Curaçao (stadsdistrict) 12-02-1857, tr. Curaçao Fort Amsterdam 16-10-1839 (get. Carl Magnus Neuman en Dominique Michaël Verhelst) CORNELIA PETRONELLA JUNCK geb. Curaçao 24-06-1811, † Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1881, dr. van Andreas Junck, zeeman en Maria Adriana Verhelst [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. NANCY CONSTANCIA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 26-07-1840, † Curaçao (stadsdistrict) 16-04-1903
 2. MARY ANN NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 20-09-1841, † Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1933
 3. CAROLINA FRANCINETTE NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1843, † Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1900
 4. CAREL FREDERIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 01-01-1846, † Curaçao (stadsdistrict) 14-06-1900
 5. CAREL MAURITS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 01-06-1847, † Curaçao (stadsdistrict) 07-05-1888
 6. CORNELIS HERMANUS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 05-09-1849
 7. MARIA ANTOINETTE NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 19-06-1851 volgt Vg.

IVd. ANNA MARIA NEUMAN geb. Bonaire 21-06-1816, † Curaçao (stadsdistrict) 07-06-1898, begr. Curaçao Prot. 07-06-1898, tr. Curaçao (stadsdistrict) 17-12-1851 WILLIAM PETRUS VERHELST geb. Curaçao 19-09-1826, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 26-10-1864, zn. van Dominique Michaël Verhelst, koopman, reder, wijkmeester 4de wijk Overzijde (1831-1847) en Anna Maria Rasmijn [Curaçao/Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA VERHELST Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1852, ged. Prot. Curaçao 17-05-1854 (get. Johan Frederik Neuman Cz en Elisabeth Neuman), lidmaat VPG 23-11-1874
 2. CARL MAGNUS NEUMAN VERHELST Curaçao (stadsdistrict) 19-01-1855, † Curaçao (Overzijde 5de wijk ) 22-01-1855
 3. WILLEM FREDERIK RUDOLF VERHELST Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1857

IVe. SOPHIA NEUMAN geb. Bonaire 08-08-1818, ged. Luth. 16-11-1820 (get. Izaak de Brot, Magdalena Gijsbertha Geijzels uxor Dirk Carel Neuman en Johanna Maria Schreuder uxor), † Curaçao (stadsdistrict) 07-06-1908, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr 87 (Vegt) 07-06-1908, tr. Bonaire/ Curaçao 12-09-1849 (get. D.M. Verhelst en G.M. Rasmijn, get. otr. 31-08-1849 Carel Hendrik Herman Bergen) PIETER JOSEPHUS VERHELST geb. Curaçao 27-07-1828, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 26-03-1901, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 87 26-03-1901, zn. van Dominique Michaël Verhelst, koopman, reder, wijkmeester 4de wijk Overzijde (1831-1847) en Anna Maria Rasmijn [Curaçao/Bonaire].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd Sophia Verhelst-Neuman schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van 9 slaven met een tegemoetkoming van P. 1.800,-. Haar echtgenoot verbleef op Bonaire en zij woonde te Willemstad. Haar slaven waren allen huisbedienden.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA VERHELST Curaçao (stadsdistrict) 06-12-1849, ged. Prot. Curaçao 08-08-1851 (get. Dominicus Verhelst en Gerbrecht Maria Rasmijn)
 2. CAREL MAGNUS VERHELST Curaçao (stadsdistrict) 29-04-1851, ged. Prot. Curaçao 08-08-1851 (get. C.F. Neuman en Susanna Gijsbertha Debrot) zie IVh sub 2
 3. MICHAËL ADRIANUS VERHELST Bonaire 17-12-1856

IVf. JOHAN FREDERIK NEUMAN geb. Bonaire 27-04-1831, zeekapitein, districtmeester 4de district te Bonaire (-1873), † Curaçao (stadsdistrict) 27-05-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 02-02-1859 CATHARINA ADELAIDA PETRUSINA (NEUMAN) BELT geb. Curaçao 12-04-1835, † Curaçao (stadsdistrict) 31-08-1903, dr. van Constantinus Petrus Neuman en Maria Francisca Belt [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA FRANCISCA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 26-03-1860, † Curaçao (stadsdistrict) 20-01-1892
 2. CAREL MAGNUS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict)29-09-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 27-01-1888
 3. CONSTANTINUS PETRUS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 03-05-1863, † Curaçao (stadsdistrict) 07-05-1863
 4. CLARA ORSALINA WEYGEL NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 26-02-1867, † Curaçao (stadsdistrict) 06-12-1921
 5. CONSTANTINUS PETRUS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 01-03-1870
 6. AUGUSTA WILHELMINA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1872, † Curaçao (stadsdistrict) 05-08-1874

IVg. CASPER LODEWIJK NEUMAN geb. Bonaire 20-02-1835, districtmeester 4de district te Bonaire (1873-), landraad van Bonaire (1877-1897), † Bonaire (aangifte) 16-11-1911, tr. Bonaire 18-01-1899 LOUISA LEOLYDA JANGA geb. Bonaire 28-06-1849, † Bonaire (aangifte) 31-08-1928, dr. van Geertruida Janga [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA CECILIA PRISCA NEUMAN Bonaire 18-01-1874, † Bonaire (aangifte) 04-10-1951
 2. ABRAHAM JACOB NEUMAN Bonaire 15-04-1876, rooimeester te Bonaire, † Bonaire (aangifte) 09-10-1941, tr. JEANNETTE THODÉ
 3. AUGUSTA WILHELMINA NEUMAN Bonaire 15-07-1878, † Bonaire (aangifte) 14-08-1952
 4. REBECCA NEUMAN Bonaire 06-03-1885, tr. HYPOLITE SERAUS
 5. JOHAN FREDERIK NEUMAN Bonaire 10-10-1889, tr. MATHILDA CANUTA COFFIE
 6. CLARA ORSALINA NEUMAN Bonaire 01-04-1892, tr. HERMAN JOZEF POP

IVh. CAROLINA ORSALINA NEUMAN geb. Curaçao (OD 2de district) 25-02-1841, † Curaçao (stadsdistrict) 21-05-1925, tr. Bonaire 02-07-1862 FRANS PONNE geb. Curaçao 15-01-1829, landraad van Bonaire (1867-1874), † Curaçao (stadsdistrict) 22-03-1883, zn. van Gerrit Sjoerds Ponne en Maria Pieternella Mensing [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. GERRIT SJOERDS PONNE Bonaire 21-07-1862
 2. CLARA URSULINA MARIA NELIA PONNE Bonaire 04-10-1864, † Curaçao 09-11-1939, tr. Curaçao 21-11-1917 (ten huize Overzijde nr 9 IJzerstraat, get. Manuel Perez, consul van Sto. Domingo, Johannes Petrus Gerardus Ecker, 59, koopman, Johan Herman de Haseth, 55, koopman, Jan Barend Antonio Palm, 31) CAREL MAGNUS VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-04-1851, ged. Prot. Curaçao 08-08-1851 (get. C.F. Neuman en Susanna Gijsbertha Debrot), zeekapitein, † Curaçao 23-03-1928, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda 24-03-1928, zn. van Pieter Josephus Verhelst, koopman en Sophia Neuman [Curaçao].
 3. MARIA PIETERNELLA MENSING PONNE Bonaire 26-03-1869, † Curaçao (stadsdistrict) 23-08-1876

IVi. JOHN HENRY ANTHONY NEUMAN geb. Curaçao 28-12-1821, ged. Luth. Curaçao 07-01-1822 (get. Basil Anthony Roche en Bregtje Dorothea Munnigh), eigenaar plantage Goed Begin (a) Janwé en Rust en Vrede (a) De Vergenoeging (OD), † Curaçao (stadsdistrict) 06-05-1878, tr. Curaçao (stadsdistrict) 09-03-1853 CATHARINA GEERTRUIDA PANNEFLEK geb. Curaçao 31-05-1828, † Curaçao (stadsdistrict) 20-04-1912, dr. van Willem Frederik Panneflek en Anna Catharina Stock [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 02-12-1853, † Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1889
 2. WILLEM FREDERIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 14-11-1855, † Curaçao (stadsdistrict) 25-06-1857
 3. JOHANNA CORNELIA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 19-10-1857, † Curaçao (stadsdistrict) 13-11-1907, tr. Curaçao (2de district) 21-08-1889 GERRIT SJOERDS PONNE geb. Curaçao 21-10-1855, zn. van Sjoerd Gerrit Ponne en Jannetje Elisabeth Sabala, hij tr. 2de Dorothea Pieternella Neuman
 4. JOHAN FREDERIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 11-07-1860, † Curaçao (stadsdistrict) 03-12-1889
 5. WILLIAM HENDRIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 31-08-1862 volgt Vh.
 6. MARIA HERMITA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 28-09-1864, † Curaçao (stadsdistrict) 08-03-1941
 7. MARIA ELISABETH NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 10-12-1866, † Curaçao (stadsdistrict)
 8. DOROTHEA PIETERNELLA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 27-10-1870, † Curaçao (stadsdistrict) 19-08-1958, tr. Curaçao (stadsdistrict) 20-06-1917 GERRIT SJOERDS PONNE geb. Curaçao 21-10-1855, zn. van Sjoerd Gerrit Ponne en Jannetje Elisabeth Sabala

IVj. CASTEN HOLLEN NEUMAN geb. Curaçao 20-12-1826, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1902, tr. Bonaire 04-08-1858 CORNELIA LOUISA NEUMAN geb. Bonaire 05-06-1833, † Curaçao (stadsdistrict) 19-04-1914, dr. van Carl Magnus Neuman en Clara Orsalina Weygel [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CECILIA NEUMAN Bonaire 15-01-1860 volgt Vi.
 2. CAREL AUGUST WILHELM NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 07-03-1863 volgt Vj.

IVk. ELISABETH NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-10-1832, † Curaçao (stadsdistrict) 09-12-1868, tr. Curaçao (stadsdistrict) 18-08-1852 ABRAHAM HENRY VEERIS geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-06-1830, † Curaçao (stadsdistrict) 20-06-1876, zn. van Jan Veeris en Susanna van der Veen Pitt [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN AREND VEERIS Curaçao (stadsdistrict) 29-11-1852, † Curaçao (stadsdistrict) 19-05-1853
 2. SUSANNA ARENDINA VEERIS Curaçao (stadsdistrict) 21-02-1855, † Curaçao (stadsdistrict) ……………, tr. Curaçao (2de district) 20-02-1878 JOHANNES STEPHANUS VEERIS
 3. JAN FREDERIK WILHELMUS VEERIS Curaçao (stadsdistrict) 13-02-1858, † Curaçao (stadsdistrict) 21-05-1895
 4. BENJAMIN PITT VEERIS Curaçao (stadsdistrict) 15-10-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 15-01-1922, tr. Curaçao (stadsdistrict) 05-04-1905 CIPRIANA ELISABETH PANNEFLEK

IVl. JANNETJE DOROTHEA PETRONELLA NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-03-1838, † Curaçao (stadsdistrict) 04-09-1914, tr. Curaçao (stadsdistrict) 29-01-1862 THOMAS STOCKBROO PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1834, ged. Prot. Curaçao 06-04-1834 (get. Nicolaas Maack en Regina Elisabeth Hueck), † Curaçao (stadsdistrict)  20-07-1916, zn. van Coenraad Willem Pietersz en Catharina Boom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA PIETERSZ Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1864, ged. Prot. Curaçao 23-06-1865 (huisdoop, get. Hendrik Nicolaas Pietersz en Maria Angenita Neuman), † Curaçao (stadsdistrict) 07-10-1942, tr. Curaçao (stadsdistrict) 05-01-1881 JACOB ALEXANDER PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-03-1857, ged. Prot. Curaçao 06-06-1858 (get. Andries George en Delphina Wilhelmina van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 05-07-1911, zn. van Lourens Exsteen en Catharina Margaretha van der Dijs
 2. JOHAN WILLEM COENRAAD PIETERSZ Curaçao (stadsdistrict) 18-11-1866, ged. Prot. Curaçao 22-05-1867 (get. Johan Hendrik Anthon Neuman en Johanna Magdalena Hart), kapitein der rustende stedelijke schutterij, † Curaçao (stadsdistrict) 15-05-1937, tr. Curaçao (stadsdistrict) 11-07-1888 ANNA MARIA WALTER BOOM geb. Bonaire 18-06-1866, † Curaçao (stadsdistrict) 18-07-1932, dr. van Carel Simon Boom en Susanna Maria Barbier Debrot

Va. CORNELIS JACOBUS NEUMAN geb. Curaçao 06-06-1829, koopman, mede-eigenaar drukkerij De Curaçaosche Courant , † Curaçao (stadsdistrict) 10-06-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1855 BENJAMINA CAROLINA EVERTSZ geb. Curaçao (OD 1ste district) 29-11-1831, † Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1912, dr. van Johannes Philippus Evertsz en Anna Elisabeth de Haseth [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN FREDERIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 09-11-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 10-07-1862
 2. ANNA ELISABETH NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 05-10-1863, † Curaçao (stadsdistrict) 15-07-1944, tr. DAVID EVERTSZ
 3. JOHANNES PHILIPPUS EVERTSZ NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 07-02-1867, † Curaçao (stadsdistrict) 08-01-1930, tr. JOHANNA JACOBA DE HASETH GORSIRA
 4. JANNETJE MAGDALENA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 27-04-1872, † Curaçao (stadsdistrict) 19-08-1873
 5. JANNETJE MAGDALENA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 12-03-1875, † Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1955

Vb.  AUGUST WILHELM NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-09-1830, koopman, mede-eigenaar drukkerij De Curaçaosche Courant , † Curaçao (stadsdistrict) 20-05-1904, tr. Curaçao (stadsdistrict) 05-09-1855 DOROTHEA DE HASETH geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-11-1834, † Curaçao (stadsdistrict) 24-07-1909, dr. van Pieter Lourens de Haseth en Clasina Jacoba Gorsira [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN FREDERIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 06-08-1856, † Curaçao (stadsdistrict) 22-08-1860
 2. PIETER LOURENS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1858, † Curaçao (stadsdistrict) 28-12-1925
 3. JANNETJE MAGDALENA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 13-07-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 26-07-1951, tr. PIETER LOURENS DE HASETH
 4. CORNELIS JACOBUS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 04-03-1866
 5. CLASINA JACOBA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 23-07-1868, † Curaçao (stadsdistrict) 27-02-1842, tr. CHRISTOFFEL STEINMEIER GORSIRA
 6. JOHANNA CATHARINA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1870, † Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1951
 7. HENDRINA CAROLINA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1873
 8. CAREL PIETER NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 18-09-1875, tr. FELICISIMA MARIA PERDOMO
 9. MARIA FREDERIKA SUSANNA NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 06-03-1878

Vc. AUGUST FREDERIK NEUMAN geb. Curaçao 11-06-1832, zeekapitein, † Curaçao (stadsdistrict) 01-07-1872, tr. Curaçao (stadsdistrict) 06-06-1868 JOHANNA CATHARINA WILHELMINA PERRET GENTIL geb. Curaçao 17-01-1839, ged. Prot. Curaçao 15-03-1840 (get. Godhelp Israel Hoyer CZ en Anna Maria Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 24-12-1870, dr. van Jan Hendrik Perret Gentil en Cornelia Maria Hendriks [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA MARIA HENDRIKS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 03-08-1868, tr. Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1910 ERNST FREDERIK VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1852, koopman (firma Mattey & Van Eps), † Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1916, zn. van Johan Frederik Karel van Eps en Urania Louisa Sticht
 2. JOHAN FREDERIK NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1870, † Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1870

Vd. FREDERIK WILHELM NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-01-1839, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 06-05-1927, tr. Curaçao (stadsdistrict) 12-03-1873 ZENOVIA GUILHOUX geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-10-1842, † Curaçao (stadsdistrict) 25-12-1938, dr. van Johannes Bernardus Anthony Guilhoux en Selly Cohen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. SELLY LEONI ANTOINETTE NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 28-05-1875, tr. SYLVESTER ABRAHAM VAN BEELEN administrateur en procuratiehouder (NV Botica Juliana)
 2. ELISE MERCELINE NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 12-12-1878
 3. JOHANNES BERNARDUS ANTHONY NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 18-10-1880, † Curaçao (stadsdistrict) 23-11-1957, tr. DOROTHEA DE HASETH

Ve. CONSTANTINUS PETRUS NEUMAN geb. Curaçao 29-11-1844, ged. Prot. Curaçao 13-04-1845 (get. de vader en zuster Johanna Catharina Neuman), koopman, lid firma C.P.Neuman & Co., mede-eigenaar drukkerij De Curaçaosche Courant, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging 27-02-1869, lid van de Schuttersraad (1869, 1871), † Curaçao (stadsdistrict) 17-05-1909, tr. Curaçao 09-06-1873 (ten huize Scharloo nr. 52, get. Jan Jacob Pietersz, 28, koopman, J.R. Lauffer, 26, koopman, broeder van de bruid, Cornelis Jacobus Neuman, 44, gouvernementsambtenaar, Frederik Wilhelm Neuman, 34, koopman, broeders bruidegom) HERMINA GEERTRUIDA MARIA LAUFFER geb. Curaçao 30-01-1849, ged. Prot. Curaçao 15-07-1849 (get. Rudolph Adriaan Lauffer en Johanna Rudolphina Pietersz), lidmaat VPG 11-03-1864, † Curaçao 27-08-1944, begr. Prot. kerkhof Pietermaai Sociëteit De Welgezindheid nis 1, dr. van Willem Tell Lauffer, koopman (handelsfirma Gebr. Lauffer), districtmeester 2de  district Oostdivisie (1842-1863), 2de luitenant (1844) en 1ste luitenant der Korps Landstorm, 1ste district Middendivisie (1846-), districtmeester en kapitein der Korps Landstorm 3de district Oostdivisie en (Anna) Maria Hermina Pietersz [Curaçao].

Firma C.P. Neuman & Co gevestigd in de Breedestraat te Willemstad (1869).
Constantinus’ vader trad in 1833 toe als vennoot van de drukkerij-onderneming De Curaçaosche Courant van August Leberegt Statius Muller en bleef verbonden aan de onderneming tot zijn overlijden in 1868. Vanaf 1843 werkten ook zijn oudste zoons Cornelis Jacobus Neuman en August Wilhelm Neuman in de drukkerij. In 1876 treedt Muller, inmiddels 78 jaar, terug uit de onderneming en wordt deze overgenomen door de gebroeders Neuman. In een advertentie bedanken zij Muller voor zijn verdienstelijk werk, het bestuur van de kolonie voor de gunst die de krant ten deel viel en het publiek voor het vertrouwen in de krant (DCC 05-02-1876). Constantinus trad later eveneens toe tot de firma.
Lid van de commissie ter oprichting van een monument voor de heer A.J. Pijpers. Namens de commissie maakt C.P. Neuman bekend dat de onthulling van het monument, door zijn dankbare leerlingen op diens graf gesteld, op dinsdag 25 aug. 1874 zal plaatsvinden. Hij roept alle vrienden en leerlingen van de heer A.J. Pijpers bij deze plechtigheid aanwezig te zijn en zich daartoe om 16:30 te verzamelen ten huize van zijn schoonvader W.T. Lauffer op Scharloo (DCC 22-08-1874).

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA HERMINA NEUMAN Curaçao 05-07-1874, ged. Prot. Curaçao 14-05-1875 (huisdoop, get. niet vermeld), † (stadsdistrict) 14-05-1875
 2. JOHAN FREDERIK NEUMAN Curaçao 20-09-1877, ged. Prot. Curaçao 20-09-1878 (huisdoop, get. Cornelis Jacobus Neuman en Maria Hermina Pietersz, wed. Lauffer) volgt VIa.
 3. MARIA HERMINA NEUMAN Curaçao 30-09-1880, ged. Prot. Curaçao 26-08-1882 (huisdoop, get. Jacob Lauffer en Geertr. Elis. Pietersz), † Curaçao 02-07-1934
 4. WILLEM TELL NEUMAN Curaçao 28-11-1883, ged. Prot. Curaçao 24-08-1887 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt VIb.
 5. JANNETJE MAGDALENA NEUMAN Curaçao 24-08-1886, ged. Prot. Curaçao 24-08-1887 (huisdoop, get. niet vermeld)
 6. JOHANN RUDOLPH LAUFFER NEUMAN Curaçao 30-05-1889, ged. Prot. Curaçao 27-03-1898 (huisdoop, get. Frederik Wilhelm Neuman en Augusta Sophia Neuman) volgt VIc.

Vf. JOHAN ANTON NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-07-1847, koopman, wijkmeester Scharloo (1905), † Curaçao (stadsdistrict) 29-07-1925, tr. Curaçao (stadsdistrict) 31-07-1878 ROSINDA GUILHOUX geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-05-1850, † Curaçao (stadsdistrict) 06-05-1924, dr. van Johannes Bernardus Anthony Guilhoux en Selly Cohen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES BERNARDUS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 06-11-1879
 2. CORNELIS JACOBUS NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 17-09-1881, † Curaçao (stadsdistrict) 30-12-1881
 3. LEON GUILHOUX NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 16-10-1882
 4. JOHAN FREDERIK WILHELM NEUMAN Curaçao (stadsdistrict) 02-01-1885

Vg. MARIA ANTOINETTE NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-06-1851, tr. Curaçao 09-07-1874 AUGUSTUS FREDERICK HART geb. Kingston, Jamaica 1852, zn. van Simon Hart en Eulalia Olivier [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHARLES FREDERICK HART Curaçao (stadsdistrict) 12-11-1874
 2. AUGUSTO LORENZO HART Curaçao (stadsdistrict) 10-08-1876
 3. LOUISA MARIA NEUMAN HART Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1880

Vh. WILLIAM HENDRIK NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-08-1862, koopman, tr. Curaçao (stadsdistrict) 24-03-1886 ANNA JOSEFA GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-10-1865, † Curaçao (stadsdistrict) 30-05-1917, dr. van Johanna Margaretha Pieternella Groos [Barranquilla, Colombia].

Uit dit huwelijk:

 1. PAULINA NINFA NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-02-1886, ged. Prot. Curaçao 26-06-1890 (huisdoop, get. Johannes Petrus Alfonso en Paulina Jansen Raven), tr. Curaçao (stadsdistrict) 14-10-1926 (get. Silvanio Samuel Maduro Lopez, 52, koopman, Johan Gerrit Veeris, 39, onderwijzer, Simon Petrus van Berkel, 36, machinist, Anton Gotthard Persson Herding, 36, ingenieur) JOHANNES VAN DER REE VAN BERKEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-05-1888, ged. Prot. Curaçao 22-06-1888 (huisdoop, get. J.H. van der Ree en Catharina Severeyn, geb. Van Berkel), machinist NV Nederlands-Indische Gas Mij., † Curaçao 09-04-1950, zn. van Jan Baptist van Berkel, gouvernementsambtenaar en Maria Wilhelmina van der Ree, hij tr. 1ste Curaçao (R.K. Sta. Anna) 28-07-1923 (get. Noul Lamper (?) en Istelita Mingerius) Hipolita Guadalupe Lauffer geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-12-1890, ged. R.K. Curaçao 19-12-1890 (get. Antonio Manuel Palm en Julieta Correa), † Curaçao 18-08-1923, dr. van Jacob Lauffer en Adèle Clemencia Kroon [Curaçao].
 2. JEANNETTE HENRIËTTE NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-09-1887, ged. Prot. Curaçao 26-06-1890 (huisdoop, get. Gerrit Sjoerd Ponne en Amelia Christina Schreuder), tr. Curaçao (stadsdistrict) 30-11-1912 ANTOINE JEAN PIJPERS VAN MEETEREN geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1884, gouvernementsambtenaar, deskundige voor de keuring van motorrijtuigen (1923), † Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1958, zn. van Nicolaas Dirk David van Meeteren en Carolina Antoinette Pijpers
 3. JOHAN HENRY ANTONIE NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-06-1889, ged. Prot. Curaçao 21-06-1890 (get. Luis Gabriel Perdomo en Johanna Catharina Elisabeth Raven)
 4. SYLVIA CARMEN NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1891, † Curaçao (stadsdistrict) 13-07-1929, tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-01-1918 JOHAN VAN MEETEREN geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-04-1892, gouvernementsambtenaar, elektrotechnicus, bedrijfsleider Electra, lid Voogdijraad Aruba (1935-), † Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1941, zn. van Nicolaas Dirk David van Meeteren en Carolina Antoinette Pijpers, hij tr. 2de Aruba 14-03-1931 Catharina Constancia Ponson geb. Aruba 08-12-1892, dr. van Karel Theodorus Ponson en Johanna Sophia Constancia Beaujon [Aruba].
 5. PETRONILLA GEERTRUDA NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-11-1896, ged. Prot. Curaçao 10-11-1897 (huisdoop, get. Thomas Stockbroo Pietersz Nzn. en Johanna Cornelia Ponne, geb. Neuman), tr. Curaçao (stadsdistrict) 02-02-1924 ANTHON GOTTHARD PERSSON HERDING geb. Landskrona, Zweden 1891, ingenieur, zn. van Sven Persson Herding en Cecilia Persson

Vi.  ANNA CECILIA NEUMAN geb. Bonaire 15-01-1860, † Curaçao (stadsdistrict) 30-03-1922, tr. Curaçao (stadsdistrict) 09-04-1884 HENDRIK WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-05-1854, ged. Prot. Curaçao 08-04-1855 (get. Johannes Craneveldt Maack en Margaretha Craneveldt Maack), † Curaçao (stadsdistrict) 13-09-1909, zn. van Lourens Exsteen Pietersz en Catharina Margaretha van der Dijs [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CATHARINA PIETERSZ
 2. CASPER PIETERSZ
 3. LOURENS PIETERSZ

Vj. CAREL AUGUST WILHELM NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-03-1863, † Curaçao (stadsdistrict) 17-12-1932 tr. Curaçao (3de district) 04-04-1894 CAROLINA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 04-09-1858, R.K., † Curaçao (stadsdistrict) 09-04-1929, dr. van Adrianus Alexander van der Hansz en Catharina Elisabeth Westerhout [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. AUGUST WILHELM NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 09-10-1887, tr. Curaçao 20-01-1910 volgt VId.
 2. CORNELIA LOUISA CATHARINA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 18-02-1890, ged. Prot. Curaçao 15-12-1890 (huisdoop, get. Willem van der Hans en Petronella Wilhelmina van der Hans) volgt VIe.
 3. CASTEN ADRIANUS ALEXANDER NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 01-08-1892, ged. Prot. Curaçao 16-10-1892 (huisdoop, Otrabanda Buiten, get. Hendrik Willem Pietersz en Anna Cecilia Pietersz, geb. Neuman, vader lidmaat en moeder R.K.)
 4. PETRONELLA JOHANNA MAGDALENA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 05-05-1895, ged. Prot. Curaçao 09-10-1898 (huisdoop, Jacob Alexander Pietersz en Maria Petronella Sint Jago) volgt VIf.

VIa. JOHAN FREDERIK NEUMAN geb. Curaçao 20-09-1877, ged. Prot. Curaçao 20-09-1878 (huisdoop, get. Cornelis Jacobus Neuman en Maria Hermina Pietersz, wed. Lauffer), tr. 1ste MARIA SALVADORA DE LOS REYES DIAZ † 2 jaar na het huwelijk, tr. 2de LAURA LEYBA [Colombia].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA SALVADORA ARNOLDA NEUMAN DIAZ † jong
 2. MARIA SALVADORA DE LOS REYES NEUMAN DIAZ HUBERT SALAS Jr. geb. ……………. 1901, oprichter en directeur van Hubert Salas & Co Curaçao NV, Hubert Salas & Co Aruba NV Hubert Salas & Co St.-Maarten NV, Hubert Salas & Co Maracaibo SA, Antillean Manufacturing Co en Agencias Antillanas NV, † Curaçao ..-02-1978 [Curaçao].

Uit het 2de huwelijk:

 1. WILLEM TELL NEUMAN LEYBA MARIA DEL SOCORRO ANGULO

VIb. WILLEM TELL NEUMAN geb. Curaçao 28-11-1883, ged. Prot. Curaçao 24-08-1887 (huisdoop, get. niet vermeld), violist tr. 1911 ZOILA ROSA DEL CASTILLO RODRÍGUEZ dr. van Andrés del Castillo Alvarez en Maria Concepción Rodríguez Dúvila [Colombia].

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM TELL NEUMAN DEL CASTILLO ESTHER MIRAMÓN MARTÍNEZ
 2. JOHANN FRIEDRICH NEUMAN DEL CASTILLO Barranquilla, Colombia 19-12-1917, pianist en muziekdocent, bekend als Hans Federico Neuman † Barranquilla, Colombia 05-01-1992 tr. SARA EMILIA DE LA HOZ [Colombia].
 3. MARIO NEUMAN DEL CASTILLO MARIA DOLORES BLANCO
 4. OTTO NEUMAN DEL CASTILLO ROSALBA ROSO
 5. ELSA-MARIA NEUMAN DEL CASTILLO LUIS NICOLÁS ESCOBAR MALDONADO

VIc. JOHANN RUDOLPH LAUFFER NEUMAN geb. Curaçao 30-05-1889, ged. Prot. Curaçao 27-03-1898 (huisdoop, get. Frederik Wilhelm Neuman en Augusta Sophia Neuman), vrijmetselaar Loge De Vergenoeging (06-07-1912), † Curaçao (stadsdistrict) 09-11-1950, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, Sociëteit De Welgezindheid nr. 1., tr. MARIA RITA ANTONIA CARRASQUERO

Uit dit huwelijk:

 1. EDUARDO NEUMAN CARRASQUERO GERTRUDIS GONZALÉZ
 2. ARNOLDO NEUMAN CARRASQUERO ELIA MONAGAS
 3. MERCEDES NEUMAN CARRASQUERO LUIS ESPINOZA
 4. HERMINIA GERTRUDIS MARIA NEUMAN CARRASQUERO MAX SALES
 5. RITA NEUMAN CARRASQUERO
 6. ELISABETH NEUMAN CARRASQUERO CARLOS ACOSTA
 7. JOHANN RUDOLPH LAUFFER NEUMAN CARRASQUERO

VId. AUGUST WILHELM NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 09-10-1887, ged. Prot. Curaçao 21-03-1888 (huisdoop, get. Willem van der Hansz en Cornelia Schlag, geb. Van der Hansz), apotheker, tr. Curaçao 20-01-1910 (get. Jacob Alexander Pietersz, 53 jr., koopman, Johan Willem Coenraad Pietersz, 43 jr., koopman, Friedrich Wilhelm Pieter Winkel, 36 jr., koopman en José Tomás Roméro Eizaga, 35 jr., koopman) ANNA CATHARINA ELISABETH VAN DER HANSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1885, ged. Prot. Curaçao 26-09-1886 (huisdoop, get. niet vermeld), dr. van Willem van der Hansz, gouvernementsambtenaar en Petronella Wilhelmina Goetzee Verhelst [San Felipe, Venezuela].

Uit dit huwelijk:

 1. NORA NEUMAN CORNELIS SAMUEL LAURENS JACOBS zn. van Hubertus Petrus Theodorus Jacobs, eigenaar plantage Blauw en Rosa Helena Jonkhout [Panama].

VIe. CORNELIA LOUISA CATHARINA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 18-02-1890, ged. Prot. Curaçao 15-12-1890 (huisdoop, get. Willem van der Hans en Petronella Wilhelmina van der Hans), † ……………. ..-..-1950, tr. Curaçao 21-12-1910 PIETER HENDRIK MAAL VAN EPS geb. Curaçao 19-09-1888, ged. Prot. Curaçao 11-07-1890 (huisdoop, get. Jan Christiaan Beaujon en Redelfina Catharina Elisabeth Urania van Eps), opticien, zn. van Johan Marin Frederik Statius van Eps, gouvernementsambtenaar en Helena Jeannette Elisabeth Vaissier [………………].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN OSCAR STATIUS VAN EPS geb. Curaçao 16-11-1911, ged. Prot. Curaçao 19-09-1913 (huisdoop, get. Johannes Sigismundus van der Hansz en Redelphina Catharina Elisabeth Urania Guertler, geb. Van Eps), tr. Curaçao 08-09-1937 LILIA ESTHER DE DIEGO dr. van Adolfo de Diego en Etelvina Icaza
 2. AURORA CAROLINA VAN EPS geb. Curaçao 26-10-1913, ged. Prot. Curaçao 07-11-1915 (kerkdoop, get. Caster Neuman Pietersz en Alida Quast) tr. GUSTAV ADOLF SCHLAG zie genealogie Marugg
 3. WILLIAM ALFRED VAN EPS geb. Curaçao 31-10-1916, ged. Prot. Curaçao 11-05-1918 (huisdoop, get. Johannes Sigismundus van der Hans en Petronella Johanna Magdalena Neuman), tr. JOHANNA CORNELIA BERNARDA VAN HELLEMOND, dr.van Franciscus Antonius van Hellemondt en Maria Wilhelmina Klarenbeek
 4. EDNA REDELPHINA VAN EPS geb. Curaçao 15-10-1918, ged. Prot. Curaçao 09-06-1919 (huisdoop, get. Johannes Hendrik Jonckheer en Hendrina Carolina Pietersz), tr. HORACE CARLETON NEVILLE 1ste luitenant Amerikaans leger, zn. van Clyde Neville en Ethel Whiting
 5. LIGIA ELENA VAN EPS geb. Curaçao 23-04-1920, ged. Prot. Curaçao 21-06-1923 (huisdoop, get. Laurens Exsteen Pietersz en Catharina Margaretha Pietersz, geb. Van der Dijs), tr. Curaçao 07-03-1940 HUBERT MUSKUS O.O.N. geb. Barquisimeto 14-09-1914, ged. Prot. Curaçao 20-10-1916 (get. Richard Barend Jansz Muskus en Elijza Gijsbertha Ernst, geb. Muskus), directeur Muskus NV, bestuurslid Vereniging Handel en Nijverheid te Curaçao, bestuurslid hospitaal, consul van El Salvador, diaken en kerkvoogd der VPG, erelid Sociedad Bolivariana, zn. van Hendrik George Jansz Muskus en Anna Catharina Gijsbertha Jansz Muskus
 6. HENRY ARNOLD VAN EPS geb. Curaçao 19-11-1921, ged. Prot. Curaçao 02-12-1921 (huisdoop, get. Willem Herman van der Meulen en Henriëtte Wilhelmina Palacios, geb. Halley)
 7. ANNA CECILIA VAN EPS geb. Curaçao 30-10-1923, ged. Prot. Curaçao 29-03-1924 (huisdoop, get. David Evertsz en Johanna van der Meulen)

VIf. PETRONELLA JOHANNA MAGDALENA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 05-05-1895, ged. Prot. Curaçao 09-10-1898 (huisdoop, Jacob Alexander Pietersz en Maria Petronella Sint Jago), † Curaçao ..-09-1967, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, tr. RENÉ NICOLAAS ARENDS geb. Aruba 03-02-1896, koopman, handelsagent Bols, † Aruba 16-11-1950, zn. van Jacobo Bautista Arends en Maria Elizabeth Quant [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> ARENDS
 2. <PRIVÉ> ARENDS
 3. <PRIVÉ> ARENDS

© 2016 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Advertentie