Westerhout

I. JURRIAAN WESTERHOUT geb. Groningen, otr. (N.G.) Curaçao 30-11-1749 (bg. jm. van Groningen en br. jd. van Curaçao, get. Jan Paesch en Anna Joosten, huisvr. van Barend Weever) ANNA CHRISTINA WEEVER geb. Curaçao, verm. dr. van Barend Weever en Anna Joosten [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. BAREND WESTERHOUT volgt IIa.
 2. JACOBUS WESTERHOUT geb. Curaçao 21-05-1761, ged. N.G. Curaçao 18-01-1763 (get. Willem Arentsz van Rijnshause en Louisa Trijn Wever) volgt IIb.
 3. ANNA CORNELIA WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 05-04-1768 (get. Cornelis Hansze Schack en Anna de Mey) volgt IIc.
 4. JAN GERARD WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 19-02-1772 (get. Salomon Bulté en Anna Catharina Teepken)

IIa. BAREND WESTERHOUT tr. JOHANNA WEEVER ged. N.G. Curaçao 04-04-1756 (get. Jan Ambrosius Duany en Catharina Mulder), dr. van Willem Weever en Anna Litman [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA LITMAN WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 07-09-1783 (get. Johanna Arends, Adriaan Weever en Anna Christina Wever) volgt III.. 
 2. JURRIAAN WESTERHOUT geb. Curaçao 05-08-1785, ged. N.G. Curaçao 11-12-1785 (get. Jan Durant en Aaltje Post)
 3. WILLEM WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 12-08-1787 (get. Thomas Doudall en Maria Elisabeth van Riesum, wed. van Hieltje Sypker)
 4. DIRK WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 10-03-1789 (get. Thomas Doudall en Maria Susanna Huybling)
 5. ALIDA ELISABETH WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 31-07-1791 (get. Jacobus Johannes Crisson en Elisabeth Crisson, geb. Visser)   

IIb. JACOBUS WESTERHOUT geb. Curaçao 21-05-1761, ged. N.G. Curaçao 18-01-1763 (get. Willem Arentsz van Rijnshause en Louisa Trijn Wever), † Curaçao 06-09-1833 (get. Thomas Stoltsz en André Rigaud) relatie met ANNA CATHARINA ARENDS geb. Curaçao 1763, N.G., begr. Curaçao 10-07-1811, zij otr. (N.G.) Curaçao 24-02-1786 (get. Hendrik Willem Gerding en Helena Willemina Lindt) Johann Christoph (Jan) Nieweis (Niwheiss) geb. Delmenhorst, Saksen 1759, ambtenaar van justitie [Curaçao].

Uit deze relatie:

 1. LUCIA CATHARINA WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 24-09-1791 (get. Jonas Arends en Anna Arends, geb. Boekhoudt) volgt III.. 
 2. JURRIAAN WESTERHOUT ged. Luth. Curaçao 08-08-1794 (get. Frederik Sax en Anna Catharina Arends), † jong
 3. ANNA CHRISTINA WESTERHOUT geb. Curaçao ca. 1795 volgt III.. 
 4. JURRIAAN WESTERHOUT ged. Curaçao Luth. 20-06-1799 (get. Willem Hendrik Eekelkamp en Elisabeth Arends)
 5. JAN GERARD WESTERHOUT ged. Luth. Curaçao 11-08-1802 (get. Christiaan Boom en Anna Catharina Boom), † Curaçao (MD 2de district) 26-07-1852 (get. Alexander van der Hans en Willem Martis Stiedel) In het militair stamboek wordt Jan Gerard als volgt beschreven: aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen bruin, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, haar zwart en wenkbrauwen zwart.
 6. ADRIANA WILHELMINA WESTERHOUT geb. Curaçao, † Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1878

IIc. ANNA CORNELIA WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 05-04-1768 (get. Cornelis Hansze Schack en Anna de Mey), † Curaçao (Overzijde nr. 202, “geen kinderen”) ..-..-1840, tr. ELDERT WISSEL [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CHRISTINA WISSEL ged. N.G. Curaçao 08-08-1797 (get. Andries Hansz en Elisabeth Jacoba Franken, wed. van Hans Roeloff), † jong

III.. ANNA LITMAN WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 07-09-1783 (get. Johanna Arends, Adriaan Weever en Anna Christina Wever), † Curaçao (aan de Bullenbaai) 12-06-1859, 1ste relatie met DIRK VAN DER HANS(Z) ged. N.G. Amsterdam Eilandskerk 03-05-1767 (get. Dirk van der Hans en Grietje Pett), huisonderwijzer te Hato (1816 en later), zn. van Adrianus van der Hans en Maria Kaagman, 2de relatie met JOHANNES VAN ZIJL [Curaçao].

In de Curaçaosche Courant van 07, 14 en 21-02-1863 wordt de weduwe, kinderen of andere wettige afstammelingen van Dirk van der Hans, vanaf 1816 en later huisonderwijzer op Hato, eiland Curaçao bij Mevr. de wed. Van Arkel en geboren te Amsterdam vóór of omstreeks 1780 uit Adrianus van der Hans en Maria Kaagman, opgeroepen zich in hun belang schriftelijk te wenden tot Mr. W.W. van Lennep te Amsterdam, bewindvoerder over de goederen van de afwezige D. van der Hans.

Uit de 1ste relatie:

 1. MARIA ELISABETH VAN DER HANSZ geb. Curaçao 23-06-1807, ged. N.G. Curaçao ..-08-1807 (get. Peter Alexander Bareth en Elizabeth Florencia Vrolijk)
 2. ADRIANUS ALEXANDER VAN DER HANSZ geb. Curaçao 14-10-1813, ged. N.G. Curaçao 15-05-1814 (get. Alexander Baret en Johanna Magdalena Paret, als vader wordt vermeld Johannes van Zijl) volgt IV..
 3. JOHANNA JACOBA VAN DER HANSZ geb. Curaçao 1829 volgt IV.. 

Uit de 2de relatie:

 1. JOHANNES VAN ZIJL geb. Curaçao 22-06-1816, ged. N.G. Curaçao 14-08-1816 (get. Alexander Evertsz en Jannetta Geertruida Graval)  

III.. LUCIA (LOUISA, LOESJE) CATHARINA WESTERHOUT ged. N.G. Curaçao 24-09-1791 (get. Jonas Arends en Anna Arends, geb. Boekhoudt), † Curaçao 21-10-1833 (get. Johan Christiaan Heinrich Meyer en André Rigaud) relatie met THOMAS GEORG ANTHON STOLTSZ geb. Hamburg 1779, † Curaçao (3de district) 27-06-1869 [Curaçao].

Blijkens het lidmatenboek der VPG was hij oorspronkelijk Evangelisch Luthers, werd hij later Rooms Katholiek en keerde hij tenslotte terug tot de VPG.  

Uit deze relatie:

 1. WILLEM HENDRIK STOLTSZ geb. Curaçao 01-12-1812, ged. Luth. Curaçao 28-03-1813 (get.Frans Hendrik Recao en Anna Maria Recao)
 2. HELENA SOPHIA STOLTSZ geb. Curaçao 24-10-1816, ged. N.G. Curaçao 19-01-1817 (get. Jacob Dupuy en Alida Breeker)
 3. JACOBUS STOLTSZ geb. Curaçao 06-08-1819 volgt IV..
 4. FREDERIK HENDRIK STOLTSZ geb. Curaçao 24-07-1822, ged. Luth. Curaçao 17-11-1822 (get. Jan Vos Kuhlman en Henriëtte Elizabeth Kuhler), † voor 29-06-1833 (Burgerboeken)
 5. CATHARINA AUGUSTINA STOLTSZ geb. Curaçao 04-07-1826, tr. Curaçao 03-04-1867 THOMAS BASDEN geb. Curaçao 24-03-1810, zn. van William Basden en Hermina de Palma
 6. JOHANNA MARGARITHA WESTERHOUT STOLTSZ geb. Curaçao 04-01-1830
 7. FREDERIK CAREL WESTERHOUT STOLTSZ geb. Curaçao 24-02-1831 (aangifte door Thomas Stoltsz), ged. Prot. Curaçao 03-04-1831 (get. Pierre Leopold Baeler en Henriëtte Elizabeth Kuhler)
 8. JAN HENDRIK STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-10-1833, ged. Prot. Curaçao 
 9. 05-01-1834 (get. Gerard Martens en Maria Philippina Olivet), † (stadsdistrict) 21-01-1838  

III.. ANNA CHRISTINA WESTERHOUT geb. Curaçao ca. 1795, naaister, † Curaçao (3de district) 26-05-1869,  relatie met ABRAHAM OBE [Curaçao].

Uit deze relatie:

 1. JACOBUS HENDRIK OBE geb. Curaçao 29-12-1816, ged. Luth. Curaçao 30-03-1817 (get. Christiaan Hendrik Jansen en Clara Johanna Frederica Jansen)
 2. CATHARINA ELISABETH WESTERHOUT geb. Curaçao ca. 1826 volgt IV..
 3. MARTINUS MARTENS WESTERHOUT geb. Curaçao (MD 2de district) 01-12-1832 (blank, buiten echt, aangifte Cornelis Veeris en Jan Gerard Westerhout). Deze Martinus is vermoedelijk dezelfde persoon als Martien Martis Veeris die als getuige optrad bij het overlijden van Anna Lidman Westerhout.  

IV.. ADRIANUS ALEXANDER VAN DER HANSZ geb. Curaçao 14-10-1813, planter, † Curaçao (4de district) 28-10-1890, tr. Curaçao (stadsdistrict) 04-04-1864 CATHARINA ELISABETH WESTERHOUT geb. Curaçao ca. 1826 of 1814, † Curaçao (3de district) 15-01-1890, dr. van Anna Christina Westerhout [Curaçao].

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. DIRK HENDRIK VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 06-06-1839, ged. Prot. Curaçao 24-11-1839 (get. Jacobus Stoltsz en Maria Philippina Olivet)
 2. DIRK VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 05-04-1841, ged. Prot. Curaçao 31-07-1842 (get. Christiaan Zimmerman, C. Ekker en Maria Elisabeth Sterling)
 3. JEANNETTE SOPHIA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 25-08-1843 volgt V..
 4. JACOB VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 06-12-1845
 5. WILLEM VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 07-09-1850 volgt V..
 6. JOHANNES VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 07-09-1850
 7. HENRY VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 21-01-1853, † Curaçao (3de  district) 21-04-1874
 8. THEODORUS VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 14-05-1855, ged. Prot. Curaçao 28-08-1855 (get. Cornelis Pronck Rog en Helena Elisabeth Rog, geb. Jacobs)
 9. CAROLINA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 04-09-1858 volgt V..
 10. ALEXANDER VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 22-12-1859
 11. EMILIA CONSTANCIA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 03-04-1864

IV.. JOHANNA JACOBA VAN DER HANSZ geb. Curaçao 1829, † Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1881, tr. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1881 GEORGE FREDERIK VAN KOETSVELD geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-10-1831, ged. Prot. Curaçao 15-11-1831 (get. George Frederik Menge), † Curaçao (3de district) 22-08-1901, zn. van Jan David van Koetsveld, kapitein der W.I. Jagers en Andrea Maria Stieding, hij tr.  2de Curaçao  (3de  district) 30-03-1887 Catharina Wenceslao Zimmerman geb. Curaçao (MD 2de district) 28-09-1847, † Curaçao (3de district) 17-06-1921, dr. van Christiaan Zimmerman en Maria Martina [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA HENRIËTTE VAN KOETSVELD geb. Curaçao (MD 2de district) 12-09-1852, begr. Curaçao 06-11-1886
 2. THEODORA CONSTANCIA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (MD 2de district) 09-11-1855
 3. DOROTHEA CLOTHILDA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (MD 2de district) 03-06-1857 volgt V..
 4. MARIA ANACITA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (MD 2de district) 18-04-1861, † Curaçao (4de district) 24-09-1879
 5. CORNELIA CONSTANCIA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (4de district) 29-12-1864 volgt V..
 6. WILHELMINA CANDIDA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (4de district) 11-07-1868, † Curaçao (stadsdistrict) 11-02-1909
 7. FELICIA ROSINDA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-11-1871, † Curaçao (stadsdistrict) 06-04-1959

IV.. JACOBUS STOLTSZ geb. Curaçao 06-08-1819, † Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1864, tr. Curaçao (stadsdistrict) 09-03-1842 ELIZABETH ADRIANA GERBER geb. Curaçao 1820, dr. van Petrus Adrianus Gerber en Hester Maria Streeder [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA HENRIËTTE THEODORA STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-11-1841, ged. Prot. Curaçao 17-04-1842 (get. Theodorus Souwer en Hester Maria Gerber, geb. Streeder) volgt V..
 2. ANNA SOPHIA HUBERTA STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-11-1843, ged. Prot. Curaçao 19-05-1844 (get. niet vermeld) volgt V..
 3. HENRIËTTE WILHELMINA STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1846
 4. PETRUS WILLEM STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-09-1848
 5. JOHANNA CATHARINA STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-09-1851
 6. JOHAN CORNELIS STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1854
 7. WILLEM FREDERIK STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-02-1857, † Curaçao (stadsdistrict) 19-02-1862
 8. LENA EMILIE STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-08-1860
 9. WILLEM ALBERT STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-02-1864

V.. JEANNETTE SOPHIA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 25-08-1843, † Curaçao (stadsdistrict) 12-10-1908, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda alg. begraafplaats nr. 129 relatie met WILLEM FREDERIK MARUGG geb. Curaçao (MD 2de district) 25-05-1841, sergeant der inf., lidmaat VPG 22-03-1860, † Curaçao (3de district) 19-01-1873, zn. van Maria Sandrina Georgina Marugg, hij tr. Curaçao (Willemstad  nr. 127) 18-01-1872 (get. Ferdinand Douwe Dirks Jonkman, 59 jr., handelaar, Johannes Abraham Zalm, 31 jr., zeeman, Willem Hendrik Hage, 34 jr., militair, Willem Adolf Riedel, 42 jr., marktmeester) Anna Maria Vegt geb. Curacao (stadsdistrict) 16-09-1844, ged. Prot. Curaçao 25-01-1846 (get. de ouders), † Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1887, dr. van Richard Frederik Vegt, gouvernementsambtenaar en Petronella Cornelia Verhelst [Curaçao].

In het militair stamboek wordt Willem Frederik als volgt beschreven: aangezicht vol, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus gewoon, mond gewoon, kin klein, haar blond en wenkbrauwen blond.

Uit deze relatie:

 1. HIËRONYMA SOPHIA VAN DER HANSZ (MARUGG) geb. Curaçao (3de district) 03-10-1865, ged. Prot. Curaçao 15-06-1865 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Verhelst) volgt genealogie Marugg
 2. FREDERIK WILLEM VAN DER HANSZ MARUGG geb. Curaçao (3de district) 16-04-1868, ged. Prot. Curaçao 30-08-1869 (get. Christoffel Johann Herman Marugg en Maria Gerdina Hage, geb. Marugg), † Curaçao (3de district) 11-12-1869

Uit een onbekende relatie:

 1. DOROTHEA MARGARETHA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (3de district) 07-02-1876 volgt VI..
 2. JOHANNA CATHARINA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (3de district) 12-05-1879, † Curaçao (stadsdistrict) 18-03-1900

V.. WILLEM VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 23-04-1848, gouvernementsambtenaar, † Curaçao (stadsdistrict) 29-12-1918, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.W. Verhelst 29-12-1918, tr. 1ste Curaçao (3de district) 13-02-1878 CORNELIA FREDERIKA WILHELMINA RECAO geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-04-1853, † Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1880, dr. van Johannes Sigismundus Recao en Elisabeth Christiana Muller, tr. 2de Curaçao 30-09-1885 (get. Johan Conrad Faarup, 34 jr., koopman, Willem Johannes Jolley, 31 jr., koopman, Gustaaf Adolf Schrils, 32 jr., foerier, Mattheus Cornelis van Vooren, 47 jr., z.b.) PETRONELLA WILHELMINA GOETZEE VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-09-1845, ged. Prot. Curaçao 04-01-1846 (get. Richard Raven Vegt Hzn. en Margaritha Adelaida Wallbaum), † Curaçao (stadsdistrict) 08-06-1921, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.W. Verhelst, dr. van Constantijn Robertus Verhelst, koopman en Anna Maria Bor [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNES SIGISMUNDUS VAN DER HANSZ geb. Curaçao (3de district) 27-01-1878, ged. Prot. Curaçao 17-06-1882 (get. Adrianus Alexander van der Hansz en Elisabeth Christina Brijden, geb. Muller) volgt VI..
 2. ELISABETH CHRISTIANA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-05-1880, ged. Prot. Curaçao 17-06-1882 (get. Frederik Willem Recao en Charlotta E. Recao) volgt VI..

Uit het 2de huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA ELISABETH VAN DER HANSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1885 volgt VI..

V.. CAROLINA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 04-09-1858, R.K., † Curaçao (stadsdistrict) 09-04-1929, tr. Curaçao (3de district) 04-04-1894 CAREL AUGUST WILHELM NEUMAN geb. Curaçao 07-03-1863, ged. Prot. Curaçao 27-04-1863 (huisdoop, get. August Wilhelm Neuman Cz. en Cornelia Louisa Neuman, geb. Neuman), † Curaçao (stadsdistrict) 17-12-1932, zn. van Carsten Hollen Neuman en Cornelia Louisa Neuman [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. AUGUST WILHELM NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 09-10-1887, tr. Curaçao 20-01-1910 volgt VI..
 2. CORNELIA LOUISA CATHARINA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 18-02-1890, ged. Prot. Curaçao 15-12-1890 (huisdoop, get. Willem van der Hans en Petronella Wilhelmina van der Hans) volgt VI..
 3. CASTEN ADRIANUS ALEXANDER NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 01-08-1892, ged. Prot. Curaçao 16-10-1892 (huisdoop, Otrabanda Buiten, get. Hendrik Willem Pietersz en Anna Cecilia Pietersz, geb. Neuman, vader lidmaat en moeder R.K.)
 4. PETRONELLA JOHANNA MAGDALENA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 05-05-1895, ged. Prot. Curaçao 09-10-1898 (huisdoop, Jacob Alexander Pietersz en Maria Petronella Sint Jago) volgt VI..

V.. DOROTHEA CLOTHILDA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (MD 2de district) 03-06-1857, † Curaçao (stadsdistrict) 05-05-1926, tr. Curaçao (stadsdistrict) 15-06-1887 JEAN PIERRE BARNIÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-04-1838, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 11-12-1898, zn. van Pierre Barnier en Françoise Gouverneur [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. PEDRO CIPRIANO BARNIÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-10-1881
 2. POLICARPO MARTIR BARNIÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-01-1884
 3. FRANCISCO NEMECIO BARNIÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1885, koopman, † Curaçao 20-08-1938
 4. JULIUS PHILOGONUS BARNIÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1887, † Curaçao 03-08-1921
 5. JOHANNES JOSEPHUS BARNIÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-04-1890, † Curaçao 13-01-1891
 6. MARIA FRANCINETTE BARNIÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1894 volgt VI..

V.. CORNELIA CONSTANCIA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (4de district) 29-12-1864, † Curaçao (stadsdistrict) 29-02-1908, tr. Curaçao (3de district) 19-05-1886 KAREL WILHELM VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1854, ged. Prot. Curaçao 27-01-1850 (get. Johannes Hendrik George Seitz en Maria Wilhelmina Evertsz Axson, geb. Schouten), commies 1ste kl. der belastingen, † Curaçao (stadsdistrict) 06-01-1915, zn. van Cornelis Lodewijk van Eps en Maria Elisabeth van Kleunen, hij tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 06-08-1873 Jeannette Elisabeth Tramm geb. Curaçao 18-11-1854, † Curaçao (stadsdistrict) 04-10-1885, dr. van Eduard Christiaan Tramm en Helena Elisabeth Martijn [Curaçao]. 

Uit dit huwelijk:

 1. JEANNETTE ELISABETH VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-01-1887
 2. JOHANNA JACOBA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-02-1889, † Curaçao (stadsdistrict) 11-06-1889
 3. JOHAN ADOLF FREDERIK VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-08-1890
 4. ADOLF FREDERIK LUDWIG VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-01-1893, ged. Prot. Curaçao (geen datum vermeld) 1894 (huisdoop, get. Coenraad Ludwig Bercks en Maria Louise Bercks, geb.Hollander), tr. ANTHONIA CATHARINA FIDANQUE volgt genealogie Marugg
 5. FREDERIK GEORGE VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-05-1894, tr. JEANNETTE ADRIANA ECKMULLER volgt genealogie Verhelst
 6. DOROTHEA CLOTHILDA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-07-1896
 7. JOHANNA GEERTRUIDA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-05-1898, † Aruba 11-06-1900
 8. HERMAN ADRIAAN VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1900

V.. MARIA HENRIËTTE THEODORA STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-11-1841, ged. Prot. Curaçao 17-04-1842 (get. Theodorus Souwer en Hester Maria Gerber, geb. Streeder), † Doesburg 22-2-1929, tr. Curaçao 28-06-1861 JOHANNES CAROLUS LUDOVICUS WILHELMUS SCHREUDER geb. Maastricht ..-..1830, wachtmeester, later werkz. ter militaire administratie, † Arnhem 27-12-1893, zn. van Fredericus Schreuder en Helena Sodekou [Doesburg].

Uit dit huwelijk:

 1. FREDERICUS HERMANUS JACOBUS SCHREUDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-04-1861, † Deventer 17-11-1942
 2. HELENA FRANCISCA ELISABETH SCHREUDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-04-1863
 3. ELISABETH CATHARINA HELENA SCHREUDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-02-1866, † Arnhem 03-02-1888
 4. HANNA SOPHIA HUBERTINA SCHREUDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-09-1868
 5. CATHARINA FRANCISCA SCHREUDER geb. Maastricht 05-03-1871, † Haarlemmermeer 31-08-1848
 6. AUGUSTINUS JOSEPHUS ANTONIUS HUBERTUS SCHREUDER geb. Maastricht 08-10-1873, † Maastricht 21-04-1877
 7. JOHANNES CAROLUS AUGUSTINUS SCHREUDER geb. Maastricht 21-08-1875, † Arnhem 20-12-1893
 8. MARIE ANTHONIUS FREDERIK XAVERIUS SCHREUDER geb. Maastricht 01-01-1878
 9. HENRIËTTE WILHELMINA ELISABETH SCHREUDER geb. Utrecht 31-01-1881
 10. WILHELMUS FRANCISCUS JOHANNES SCHREUDER geb. Arnhem 26-04-1883

V.. ANNA SOPHIA HUBERTA STOLTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-11-1843, ged. Prot. Curaçao 19-05-1844 (get. niet vermeld), tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 14-09-1864 DOUWE HOLWERDA geb. Metslawier (Dongeradeel) 31-12-1834, zn. van Douwe Jansz Holwerda en Renske Jansen Vlastra [………………].

Uit dit huwelijk:

 1. ELIZABETH ANNA HOLWERDA geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-03-1865, ged. Prot. Curacao 06-04-1865 (huisdoop, get. Elisabeth Adriana Gerber, wed. van Jacobus Stoltsz)
 2. JAN DOUWES HOLWERDA geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-11-1866, † Arnhem 24-02-1902

VI.. DOROTHEA MARGARETHA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (3de district) 07-02-1876, tr. 1ste Curaçao (3de district) 18-04-1900 (huw. Ontbonden) JOHAN FREDERIK MONART geb. Curaçao (MD 2de district) 26-02-1855,marechaussée, † Curaçao (stadsdistrict) 24-02-1917, zn. van Louise Monart, hij tr. 1ste Curaçao (3de district) 18-12-1878 Maria Catharina Wilhelmina Albronda Winkel geb. Curaçao 12-11-1854, † Curaçao ..-..-19.., dr. van Pieter Ebel Albronda en Dorothea Johanna Winkel, hij tr. 3deAnita Neuman geb. Santo Domingo 14-04-1876, dr. van Frederik Neuman en Maraya de Pool, tr. 2de Aruba 17-07-1919 BENSAN PETIT geb. Aruba 12-02-1870, † Aruba 23-05-1938, zn. van Gregoria Uranie Petit [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. VIRGINIA CONSTANCIA MONART geb. Curaçao (3de district) 04-03-1901, † Curaçao (3de district) 17-02-1904
 2. JOHAN VICTOR MONART geb. Aruba 10-03-1907, commies 1ste der belastingen (1938)

VI.. JOHANNES SIGISMUNDUS VAN DER HANSZ geb. Curaçao (3de district) 27-01-1878, ged. Prot. Curaçao 17-06-1882 (get. Adrianus Alexander van der Hansz en Elisabeth Christina Brijden, geb. Muller), apotheker, tr. Curaçao 15-12-1906 JANE MARY BRESSON VAN EPS geb. Curaçao 15-11-1885, ged. Prot. Curaçao 11-07-1890 (huisdoop, get. Arnoldus Jacobus Maal en Maria Mercedes Aureole Maal), dr. Johan Marin Frederik Statius van Eps, gouvernementsambtenaar en Helena Jeannette Elisabeth Vaissier [………………].

Uit dit huwelijk:

 1. FREDERIKA VAN DER HANSZ [Panama].
 2. RECAO VAN DER HANSZ [Panama].

VI.. ELISABETH CHRISTIANA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-05-1880, ged. Prot. Curaçao 17-06-1882 (get. Frederik Willem Recao en Charlotta E. Recao),  tr. Curaçao (4de district) 26-05-1912 JOSÉ TOMÁS MARTIN ROMÉRO EIZAGA geb. Puerto Cabello 13-08-1875, koopman, zn. van José del Rosario Roméro en Francisca Catalina Eizaga [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA GUILLERMINA ROMERO geb. Curaçao 21-03-1913, ged. Prot. Curaçao 12-09-1913 (huisdoop, get. Johannes Sigismundus van der Hans en Anna Catharina Elisabeth Neuman
 2. ELISE REDELPHINA ROMERO geb. Curaçao 13-10-1914, ged. Prot. Curaçao 16-10-1915 (huisdoop, get. Johan Karel Johnson Brijden, in plaats van Willem van der Hans en Redelphina Guertler)
 3. CORNELIA FREDERICA ROMERO geb. Curaçao 08-01-1916, ged. Prot. Curaçao 16-05-1918 (huisdoop, get. Jane Mary Bresson van der Hansz, geb. Van Eps en William van der Hansz)
 4. GUILLERMO JOSÉ ROMERO geb. Curaçao 27-01-1918, ged. Prot. Curaçao 16-05-1918 (huisdoop, get. Willem van der Hansz en Petronella Wilhelmina van der Hansz)

VI.. ANNA CATHARINA ELISABETH VAN DER HANSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1885, ged. Prot. Curaçao 26-09-1886 (huisdoop, get. niet vermeld), tr. Curaçao 20-01-1910 (get. Jacob Alexander Pietersz, 53 jr., koopman, Johan Willem Coenraad Pietersz, 43 jr., koopman, Friedrich Wilhelm Pieter Winkel, 36 jr., koopman en José Tomás Roméro Eizaga, 35 jr., koopman) AUGUST WILHELM NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 09-10-1887, ged. Prot. Curaçao 21-03-1888 (huisdoop, get. Willem van der Hansz en Cornelia Schlag, geb. Van der Hansz), apotheker, zn. van Carel August Wilhelm Neuman en Carolina van der Hansz [San Felipe, Venezuela].

Uit dit huwelijk:

 1. NORA NEUMAN tr. CORNELIS SAMUEL LAURENS JACOBS zn. van Hubertus Petrus Theodorus Jacobs, eigenaar plantage Blauw en Rosa Helena Jonkhout [Panama].

CORNELIA LOUISA CATHARINA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 18-02-1890, ged. Prot. Curaçao 15-12-1890 (huisdoop, get. Willem van der Hans en Petronella Wilhelmina van der Hans), † ……………. ..-..-1950, tr. Curaçao 21-12-1910 PIETER HENDRIK MAAL VAN EPS geb. Curaçao 19-09-1888, ged. Prot. Curaçao 11-07-1890 (huisdoop, get. Jan Christiaan Beaujon en Redelfina Catharina Elisabeth Urania van Eps), opticien, zn. van Johan Marin Frederik Statius van Eps, gouvernementsambtenaar en Helena Jeannette Elisabeth Vaissier [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN OSCAR STATIUS VAN EPS geb. Curaçao 16-11-1911, ged. Prot. Curaçao 19-09-1913 (huisdoop, get. Johannes Sigismundus van der Hansz en Redelphina Catharina Elisabeth Urania Guertler, geb. Van Eps), tr. Curaçao 08-09-1937 LILIA ESTHER DE DIEGO dr. van Adolfo de Diego en Etelvina Icaza
 2. AURORA CAROLINA VAN EPS geb. Curaçao 26-10-1913, ged. Prot. Curaçao 07-11-1915 (kerkdoop, get. Caster Neuman Pietersz en Alida Quast) tr. GUSTAV ADOLF SCHLAG zie genealogie Marugg
 3. WILLIAM ALFRED VAN EPS geb. Curaçao 31-10-1916, ged. Prot. Curaçao 11-05-1918 (huisdoop, get. Johannes Sigismundus van der Hans en Petronella Johanna Magdalena Neuman), tr. JOHANNA CORNELIA BERNARDA VAN HELLEMOND, dr.van Franciscus Antonius van Hellemondt en Maria Wilhelmina Klarenbeek
 4. EDNA REDELPHINA VAN EPS geb. Curaçao 15-10-1918, ged. Prot. Curaçao 09-06-1919 (huisdoop, get. Johannes Hendrik Jonckheer en Hendrina Carolina Pietersz), tr. HORACE CARLETON NEVILLE 1ste luitenant Amerikaans leger, zn. van Clyde Neville en Ethel Whiting
 5. LIGIA ELENA VAN EPS geb. Curaçao 23-04-1920, ged. Prot. Curaçao 21-06-1923 (huisdoop, get. Laurens Exsteen Pietersz en Catharina Margaretha Pietersz, geb. Van der Dijs), tr. Curaçao 07-03-1940 HUBERT MUSKUS O.O.N. geb. Barquisimeto 14-09-1914, ged. Prot. Curaçao 20-10-1916 (get. Richard Barend Jansz Muskus en Elijza Gijsbertha Ernst, geb. Muskus), directeur Muskus NV, bestuurslid Vereniging Handel en Nijverheid te Curaçao, bestuurslid hospitaal, consul van El Salvador, diaken en kerkvoogd der VPG, erelid Sociedad Bolivariana, zn. van Hendrik George Jansz Muskus en Anna Catharina Gijsbertha Jansz Muskus
 6. HENRY ARNOLD VAN EPS geb. Curaçao 19-11-1921, ged. Prot. Curaçao 02-12-1921 (huisdoop, get. Willem Herman van der Meulen en Henriëtte Wilhelmina Palacios, geb. Halley)
 7. ANNA CECILIA VAN EPS geb. Curaçao 30-10-1923, ged. Prot. Curaçao 29-03-1924 (huisdoop, get. David Evertsz en Johanna van der Meulen)

VI.. PETRONELLA JOHANNA MAGDALENA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 05-05-1895, ged. Prot. Curaçao 09-10-1898 (huisdoop, Jacob Alexander Pietersz en Maria Petronella Sint Jago), † Curaçao ..-09-1967, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, tr. RENÉ NICOLAAS ARENDS geb. Aruba 03-02-1896, koopman, handelsagent Bols, † Aruba 16-11-1950, zn. van Jacobo Bautista Arends en Maria Elizabeth Quant [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> ARENDS
 2. <PRIVÉ> ARENDS
 3. <PRIVÉ> ARENDS

VI.. MARIA FRANCINETTE BARNIÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1894, tr. Curaçao 29-01-1919 RUDOLF HERMAN SCHOTBORGH geb. Curaçao 21-03-1897, ged. Prot. Curaçao 18-09-1897 (huisdoop, get. Willem Frederik Faulborn en E.R. Aarsen), zn. van Jacob Matthias Schotborgh en Petronella Henriëtte Faulborn [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. DORILA CLOTHILDA SCHOTBORGH geb. Curaçao 25-04-1925, ged. Prot. Curaçao 16-06-1925 (huisdoop, get. H.M. Schotborgh en Francisco Nemecio Barnié)

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s