Claesz Generatie VII

VII.. MARTHA ELISABETH BERCH geb. Curaçao, † voor 28-04-1769, otr. N.G. Curaçao 29-04-1762 (get. bg. Caspar Lodewijk van Uytrecht en Catharina van Uytrecht, wed. van Jacob Striddels en br. Cornelis Berch en Geertruida Maria Ellis, huisvr. van Cornelis Berch), tr. Curaçao (aan huis) 15-05-1762 GERARD STRIDDELS geb. Curaçao, koopman, raad van Curaçao, eigenaar huis Molenplein en de plantages San Juan, Kleine Kloof (a) Pannekoek, Cas Grandi, Groot en Klein Malpais, Terburg á Tessel, een bark De Jongvrouw Cornelia “uitgerust met vierponders canonnen,” † plantage Zorgvliet, Curaçao 03-05-1790, zn. van Samuel Striddels en Catharina van Uytrecht, hij otr. 2de N.G. Curaçao 28-04-1769 (get. bg. Cornelis Berch oud-raad en zijn huisvr. Geertruida Maria Ellis en br. Jacob Bennebroek Berch en Gerbrecht Vos, geb. Berch), tr. Curaçao 14-05-1769 Anna Catharina Berch, † Curaçao 09-01-1774, dr. van Jacob Bennebroek Berch en Cornelia Willemina Ellis, hij otr. 3de N.G. Curaçao 11-08-1780 (get. de heer Mr. Hubertus Coerman, fiscaal en mevrouwe Florencia Coerman, geb. Ribbius) Catharina Senenbergh geb. Curaçao 25-10-1756, eigenares plantage Rustenberg, † Curaçao (stadsdistrict) 21-03-1832, dr. van Arnoldus Senenbergh en Willemina Lixraaven en wed van Samuel Ribbius [Curaçao].

Zij testeerden 18-04-1764 bij welk testament (in geval het huwelijk kinderloos bij overlijden van één der comparanten) Gerard tot zijn universeel erfgenaam benoemt zijn moeder Catharina van Uytrecht, wed. van Samuel Striddels en Martha haar beide ouders tot haar universeel erfgenamen. Het paar was dus nog kinderloos op 18-04-1764.

Uit dit huwelijk:

 1. CATHARINA STRIDDELS geb. ca. 1765 volgt VIII..
 2. SAMUEL MARTEN STRIDDELS geb. ca. 1767, ged. N.G. Curaçao lijst van ongedateerde dopen (get. Caspar Lodewijk van Uytrecht, Geertruida Maria Berch, geb. Ellis, Anna Maria van Uytrecht, geb. Berch en Jacob Bennebroek Berch)

VII.. GEERTRUIDA BERCH geb. Curaçao 01-01-1745, otr. N.G. Curaçao 04-09-1778 (get. bg. Pieter Rojer en Sara Gijsbertha wed. Rojer en br. Coenraad Otto Rojer en Geertruida Maria Ellis wed. Berch), † Curaçao (stadsdistrict) 20-08-1833, tr. Curaçao 17-09-1778 FRANS ROJER geb. Curaçao 17-01-1752, ged. N.G. Curaçao 03-02-1752 (get. Frans Grotenstam van Uytrecht en Anna Maria Rojer), weesmeester, lid van de Raad van Civiele en Crimineele Justitie, landdrost Westdivisie, eigenaar plantage Groot Sta.-Martha, † Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1839, zn. van Hermanus Rojer, diaken en ouderling Geref. Gemeente, eigenaar plantage Eendracht en Sara Gijsbertha Veeris [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HERMANUS ROJER geb. Curaçao 18-09-1778 volgt VIII..
 2. HERMANUS PIETER ROJER geb. 17-01-1780, ged. N.G. Curaçao 06-02-1780 (get. Gerard Striddels, Coenraad Otto Rojer, Sara Gijsbertha Veeris, wed. van Harm. Rojer en Petronella Rojer) volgt VIII..
 3. CORNELIS BERCH ROJER geb. 16-09-1781, ged. N.G. Curaçao 22-08-1781 (Pieter Rojer en Geertruida Maria Ellis, huisvr. van Cornelis Berch), † plantage Groot Sta. Martha, Curaçao 07-03-1812, begr. plantage Groot Sta. Martha, Curaçao 07-03-1812
 4. COENRAAD OTTO ROJER volgt VIII..
 5. SARA GIJSBERTHA ROJER geb. 18-03-1784, ged. N.G. Curaçao 25-04-1784 (get. Hermanus Olderop en Catharina Striddels)
 6. MARTHA GEERTRUIDA ROJER geb. 29-05-1786, ged. N.G. Curaçao 02-06-1786 (get. Willem van Uytrecht, mevr. Hermina Adriana Rojer, huisvr. van de Ed. heer Michaël Römer, raad dezes Eilands)
 7. ANNA MARIA ROJER geb. Curaçao 09-08-1789, ged. N.G. Curaçao 22-09-1789 (get. de Wel Ed. Gestr. heer Albert Kikkert, capitein ter zee ten dienste van H.H.M., Elizabeth Olderop, geb. Rojer en Catharina van Uytrecht, geb. Striddels) volgt VIII..

VII.. JANNETJE BERCH geb. Curaçao 1750, begr. Curaçao 07-03-1783, tr. Curaçao COENRAAD OTTO ROJER, ged. N.G. Curaçao 29-12-1754 (get. Otto Jacobus Severijn en Elisabeth Rojer), begr. Curaçao 25-01-1812 “op de plantage Groot Sta. Martha uyt naam van den heer Frans Rojer,” zn. van Hermanus Rojer, diaken en ouderling Geref. Gemeente, eigenaar plantage Eendracht en Sara Gijsbertha Veeris [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HERMANUS ROJER ged. N.G. Curaçao 16-10-1778 (get. Frans Rojer, Hermanus Olderop, Sara Gijsbertha Veeris, wed. van Hermanus Rojer en Elisabeth Olderop, geb. Rojer), eigenaar plantages St.-Heronimus, Paradera, Dokterstuin en Kleine Kloof (a) Pannekoek, Slot van Uytrecht en Coraal Tabak.
 2. CORNELIS BERCH ROJER ged. N.G. Curaçao 03-05-1781 (get. Gerard Striddels en Geertruida Maria Ellis) eigenaar plantage Kleine Kloof (a) Pannekoek

VII.. ANNA MARIA BERCH geb. Curaçao, † Curaçao 24-07-1771, otr. N.G. Curaçao (ten huize van Cornelis Berch) 30-11-1764 (get. bg. Frans Grotenstam van Uytrecht en Adriana Raphoen en br. Cornelis Berch en Geertruida Maria Berch, geb. Ellis) WILLEM VAN UYTRECHT geb. Curaçao, eigenaar plantage Savonet, begr. Curaçao 12-12-1773, zn. van Willem van Uytrecht en Dorothea Brugman [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA CORNELIA VAN UYTRECHT geb. Curaçao 02-07-1768, ged. N.G. Curaçao 22-07-1771 (Cornelis Berch, Gerard Striddels, Geertruida Maria Berch, geb. Ellis en Adriana Raphoen, wed. van Dirk van Uytrecht) volgt VIII..

VII.. HERMAN WINKLER geb. Curaçao 23-09-1744, † 01-12-1804, begr. Curaçao 02-12-1804 “een paar handschoen,” otr. N.G. Curaçao (ten huize van de Wed. Dörffel) 07-12-1764 (get. bg. Cornelis Berch en Gerbrecht Vos, geb. Berch en br. Wigboldus Rijninck en Jannetta Catharina Rijninck, geb. Daal), tr. Curaçao 23-12-1764 JANNETTA REYNINCK geb. Curaçao 1742, † Curaçao 14-02-1799, dr. van Nicolaas Rijninck planter, huurde W.I.C. plantage St.-Marie en Jannetje Catharina Daal [Curaçao].

Herman schenkt blijkens de boedelrekening en testament van 1805 onder andere een paar negers genaamd Nicolaas en Leonora aan zijn dochter Anna Winkler, wed. van Samuel Areson (OAC 1280).
Een doop van Anna Winkler is niet gevonden, maar blijkens de boedelrekening en testament van 1815 van Elisabeth Areson, wed. van Jasper de Veer is Elisabeth een dochter van Anna Winkler en kleindochter van Herman Winkler (OAC 1290) .

Uit dit huwelijk:

 1. HANS WILLEM VAN KINSWILDER WINKLER geb. Curaçao 21-10-1768, ged. N.G. Curaçao 26-12-1768 (get. Wigboldus Rijninck en Gerbrecht Vos, geb. Berch), † Curaçao (stadsdistrict) 10-07-1838
 2. JANNETTA CATHARINA WINKLER geb. 07-11-1770, ged. N.G. Curaçao 07-03-1771 (get. Marthen Pietersz Rijninck, Engelbertus Horst, Jannetje Vos, wed. van Hans Willem van Kinswilder Winkler en Catharina Abigael Rijninck) volgt VIII..
 3. ANNA WINKLER volgt VIII..

VII.. ANNA MARIA BERCH geb. Curaçao (jd.), † Curaçao 17-12-1821, begr. buitenplaats Luz, Curaçao 18-12-1821, otr. N.G. Curaçao 13-10-1775 (get. de heer Jan Is. Rodjer, en mevrouwe Elisabeth Rodjer, geb. Ellis en br. de heer Jacob Bennebroek Berch en mej. Anna Sophia Berch) ABRAHAM BOR ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 24-01-1753 (get. Jan Walles Abrahamsz en Catharina Rechters), adsistent der W.I. Compagnie (1772), vendumeester en ontvanger der recognitiën te Curaçao (1784), † Curaçao 16-12-1810, begr. Curaçao 17-12-1810 “op zijn buitenplaats Luz”, zn. van Carel Bor, wijnkoper en Cornelia Helena Wallis [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CAREL BOR geb. Curaçao ca. 1776 volgt VIII..
 2. CORNELIA WILLEMINA BOR ged. N.G. Curaçao 28-01-1778 (get. Jean J. Rodjer, over Curaçao & & & en Martha Ellis, wed. van R. Bughy), † 15-08-1778, begr. Curaçao 16-06-1778 “op de buitenplaats van haar zuster de Wed. Hendriks” (OAC 1.05.12.02, 161)
 3. CORNELIA HELENA BOR geb. Curaçao 28-11-1778, ged. N.G. Curaçao 17-01-1779 (get. de ouders) volgt VIII..
 4. CORNELIA WILLEMINA BOR ged. N.G. Curaçao 09-04-1780 (get. Cornelis Berch en desselfs huisvr. Anna Dorcas, David van Nievelt en Anna Maria Bor), † Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1834
 5. ANNA CATHARINA BOR geb. Curaçao 04-11-1781, ged. N.G. Curaçao 16-12-1781 (get. de ouders) volgt VIII..
 6. JACOB BENNEBROEK BOR ged. N.G. Curaçao 14-09-1783 (get. Cornelis Berch en Anna Dorcas) volgt VIII..
 7. CORNELIS BOR geb. Curaçao 22-09-1784, ged. Luth. Curaçao 23-10-1784 (get. Christoph Carl van der Linde en desselfs huisvr. Cornelia Wilhelmina Berch) volgt VIII..
 8. JOHANNES BOR geb. Curaçao 24-12-1786, ged. N.G. Curaçao 11-02-1787 (get. Herman Winkler en Jannetje Rijninck) volgt VIII..
 9. ELISABETH BOR ged. N.G. Curaçao 22-03-1789 (get. Albert Berch en Geertruida Berch) volgt VI..
 10. ALIDA BOR ged. N.G. Curaçao 20-08-1790 (get. Jean Vincent Verry en Cornelia Willemina Striddels)
 11. HENDRIK BOR ged. N.G. Curaçao 29-01-1792 (get. Jean Vincent Verry en Anna Catharina Berch)

VII.. CORNELIS BERCH koopman, hoofdofficier der burgerij (1781), raad van Curaçao, regeringscommissaris van Curaçao (1803-1804), behoorde samen met het raadslid Jan Hendrik Hansz, in 1796 en later, tot de hoofden van de revolutionaire partij op Curaçao, † 20-08-1810, begr. Curaçao 21-08-1810 “op Verzaly”, tr. ANNA DORCAS begr. 29-04-1808, dr. van Cornelis Dorcas, eigenaar plantage Vredenberg (Ruiterskwartier) en Elisabeth Aletta Sterling [Curaçao].

Na de Vrede van Amiens (1802) stond Groot-Brittannië de meeste van haar veroverde overzeese bezittingen weer af. Curaçao kwam weer in handen van de Bataafse Republiek. Op 13-01-1803 nam de kapitein-ter-zee Cornelius M. Buschman, commandant van de Kenau Hasselaar, het eiland van de Engelsen over te nemen. Diezelfde dag belegde hij een vergadering van de Raad waarin hij mededeelde dat Johann Rudolf Lauffer als gouverneur en kapitein-commandant van de burgerij was ontslagen tot zolang hij zich in Nederland zou hebben verantwoord wegens de overgave van de kolonie aan de Engelsen. Buschman committeerde daarna de raadsheren Abraham de Veer en Cornelis Berch om het gouvernement waar te nemen totdat daaromtrent nadere voorzieningen zouden zijn gemaakt. De Veer en Berch verklaarden deze functie alleen te willen aanvaarden als Buschman zelf ook toetrad. Buschman stemde daarmee in, maar overleed nog geen maand later. Hij werd opgevolgd door Jan van Nes als commandant der zeemacht en J. Slotendijck als commandant van de Kenau Hasselaar. Geen van beiden trad toe tot de provisionele regering zodat De Veer en Berch niet alleen het civiele, maar ook het militaire bewind voerden. Op 10-09-1804 droegen zij het bewind over aan Mr. Pierre Jean Changuion, lid van het Gerechtshof te Breda, die werd geïnstalleerd als gouverneur. Bron Hartog, J. (1961). Curaçao van Kolonie tot Autonomie. Aruba: Gebr. De Wit. Aruba.   

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB BENNEBROEK BERCH geb. 02-01-1774, ged. N.G. Curaçao 16-01-1774 (get. Jacob Bennebroek Berch en Elisabeth Aletta Sterling, wed. van Cornelis Dorcas) volgt VIII..
 2. ELISABETH ALETTA BERCH ged. N.G. Curaçao 10-11-1776 (get. Jacob Bennebroek Berch en Anna Sophia Berch, geb. Urdal) volgt VIII..

VII.. ANNA CATHARINA BERCH † Curaçao 09-01-1774, otr. N.G. Curaçao 28-04-1769 (get. bg. Cornelis Berch oud-raad en zijn huisvr. Geertruida Maria Ellis en br. Jacob Bennebroek Berch en Gerbrecht Vos, geb. Berch), tr. Curaçao 14-05-1769 GERARD STRIDDELS geb. Curaçao, koopman, raad van Curaçao, eigenaar huis Molenplein en de plantages San Juan, Kleine Kloof (a) Pannekoek, Cas Grandi, Groot en Klein Malpais, Terburg á Tessel, een bark De Jongvrouw Cornelia “uitgerust met vierponders canonnen,” † plantage Zorgvliet, Curaçao 03-05-1790, zn. van Samuel of Jacob Striddels en Catharina van Uytrecht, hij otr. 1ste N.G. Curaçao 29-04-1762 (get. bg. Caspar Lodewijk van Uytrecht en Catharina van Uytrecht, wed. van Jacob Striddels en br. Cornelis Berch en Geertruida Maria Ellis, huisvr. van Cornelis Berch), tr. Curaçao (aan huis) 15-05-1762 Martha Elisabeth Berch geb. Curaçao, † voor 28-04-1769, dr. van Cornelis Berch en Geertuida Maria Ellis, hij otr. 3de Curaçao 11-08-1780 (get. de heer Mr. Hubertus Coerman, fiscaal en mevrouwe Florencia Coerman, geb. Ribbius) Catharina Senenbergh geb. Curaçao 25-10-1756, eigenares plantage Rustenberg, † Curaçao (stadsdistrict) 21-03-1832, dr. van Arnoldus Senenbergh en Willemina Lixraaven en wed. van Samuel Ribbius [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB BENNEBROEK STRIDDELS ged. N.G. Curaçao 14-08-1770 (get. Jacob Bennebroek Berch en desselfs huisvr. Anna Sophia Urdaal) eigenaar plantages Rio Magdalena en Slot van Uytrecht, begr. Curaçao 14-06-1803 “een linne sluyer en 1 p. handschoen”
 2. CORNELIA WILLEMINA STRIDDELS ged. N.G. Curaçao 08-08-1771 (get. Casper Lodewijk van Uytrecht, Cornelis Berch Jacobzoon, Catharina van Uytrecht, wed. van Samuel Striddels) volgt VIII..
 3. GABRIËL STRIDDELS geb. Curaçao 18-05-1772, ged. N.G. Curaçao 28-07-1773 (get. niet vermeld) volgt VIII..

VII.. CORNELIA WILLEMINA BERCH ged. N.G. Curaçao 19-05-1755 (get. Nathaniel Ellis en Geertruida Maria Ellis, huisvr. van Cornelis Berch), eigenaresse plantage Zorgvliet, begr. Curaçao 06-06-1824 “op de Bergh Altena op de gronde van de wed. Bars, een handschoen”, otr. N.G. Curaçao 30-05-1777 (get. Jan van der Linde en Catharina Bronswinkel desselfs huisvr. en Johan Caspar Hueck en Elisabeth van der Linde desselfs huisvrouw) CHRISTOFFEL CARL VAN DER LINDE ged. Luth. Curaçao 18-06-1758 (get. Christoph Carl Dörffel en Elisabeth Kier), eigenaar plantages Oud St.-Marie, Meiberg en Korporaal (a) Zorgvlied, † Curaçao 16-02-1803, begr. Curaçao 17-02-1803, zn. van Jan Borchard van der Linde, commissaris van de Kleine Raad en Maria Boufet [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN BORCHARD VAN DER LINDE ged. Luth. Curaçao 28-06-1778 (get. Jan Borchard van der Linde en Catharina van der Linde, geb. Bronswinkel)
 2. CORNELIA WILLEMINA VAN DER LINDE ged. N.G. Curaçao 16-01-1780 (get. de ouders) volgt VIII..
 3. JACOB BENNEBROEK VAN DER LINDE ged. N.G. Curaçao 03-02-1782 (get. Jacob Bennebroek Bergh en desselfs huisvr. Anna Sophia Urdaal) volgt VIII..

VII.. ALBERT BERCH geb. Curaçao 03-10-1771, ged. N.G. Curaçao 27-10-1771 (get. Cornelis Berch Jacobzoon en Geertruida Sterling, wed. van Albert Urdaal), eigenaar plantage De Savaan (a) Kanga, † Curaçao (stadsdistrict) 21-06-1841, relatie met CICILIA MARTINA alias ANNA CECILIA BERCH geb. Curaçao 08-08-1774, † (stadsdistrict) 25-12-1862 [Curaçao]. 

Uit deze relatie:

 1. (JOHANNES) RIJNARDUS BERCH geb. Curaçao 1802 volgt VIII..
 2. MARIA WILHELMINA BERCH geb. Curaçao 15-03-1811 volgt VIII..

VII.. GEERTRUIDA BERCH ged. N.G. Curaçao 13-01-1774 (get. Cornelis Berch), † Curaçao 05-03-1826, begr. Curaçao 06-03-1826 “op haar buitenplaats”, tr. Curaçao ..-..-1804 ALEXANDER EVERTSZ geb. Curaçao 13-05-1779, ged. Curaçao N.G. 11-07-1779 (get. Alexander Lejeune, A. Maria Harman, Hendrik Mathias Evertsz en Anna Christina Evertsz), waag- en rooimeester (1825), districtmeester, eigenaar plantages Malpais, Mount Vernon, Noordkant en Vredenberg (Bovenkwartier), † Curaçao (stadsdistrict) 12-02-1848, zn. van Nicolaas Evertsz en Eva Lackrum [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. NICOLAAS EVERTSZ geb. 22-08-1805, ged. Luth. Curaçao 31-10-1805 (get. Nicolaas Evertsz en Anna Sophia Berch), † Curaçao 25-03-1807
 2. JACOB BENNEBROEK EVERTSZ geb. 30-12-1806, ged. N.G. Curaçao 11-03-1807 (get. Albert Berch, Johan Hendrik Gravenhorst, Eva Lackrum en Sophia Petronella Exsteen) volgt VIII..
 3. EVA SOPHIA EVERTSZ geb. 21-11-1811, ged. N.H Curaçao 06-02-1812 (get. niet vermeld)

VII.. ANNA CATHARINA BERCH geb. Curaçao 16-10-1777, ged. N.G. Curaçao 26-11-1777 (get. Cornelis Berch en de moeder), eigenares plantage De Vergenoeging (Benedenkwartier), † Curaçao (stadsdistrict) 13-05-1843, otr. N.G. Curaçao (ten huize van mevrouw de wed. van wijlen de Ed. heer Jacob Bennebroek Berch, geb. Urdaal in praesentie van de Eerwaarde heeren Van Eck, ouderling en Steeling, diacon) 27-12-1793  (get. bg. de Ed. Gestrenge heer Philip Ernst Karl Ludwig baron von dem Bussche-Ippenburg, luit.-kolonel 1ste bat. en Vrouwe Maria Catharina van Starckenborgh, geb. Van Groot Davelaar en br. Albert Bergh en Vrouwe Anna Sophia Bergh, geb. Urdaal) tr. Curaçao 10-01-1794 JOHANN HEINRICH GRAVENHORST ged. Burtscheid 23-06-1769, kapitein-commandant der art., eigenaar plantages Brievengat en Ranche, † Curaçao 28-02-1814, begr. plantage Brievengat, Curaçao 01-03-1824 “een p. handschoen”, zn. van Peter Gottfried Gravenhorst en Maria Katharina von Wiler [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA SOPHIA GRAVENHORST ged. N.G. Curaçao 21-02-1799 (get. Cornelis Bergh, Albert Bergh en de Wed. Jacob Bergh), begr. Curaçao 27-07-1800 “een linne sluyer en 1 p. handschoen”
 2. JOHAN FREDRIK WATERS GRAVENHORST geb. Curaçao 13-06-1801, ged. N.G. Curaçao 16-08-1801 (get. Waters Forbes en Geertruida Berch) volgt VIII..
 3. JACOB BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 06-12-1802, ged. Luth. Curaçao 24-01-1803 (get. Waters Forbes en Sara Elizabeth Berch) volgt VIII..
 4. ANNA SOPHIA GRAVENHORST ged. Luth. Curaçao 10-06-1805 (get. Aleaxander Evertsz en Anna Sophia Berch, geb. Urdaal) volgt VIII..
 5. MARIA CATHARINA SEBELLA GRAVENHORST geb. Curaçao 17-03-1807, ged. N.G. Curaçao 11-05-1807 (get. Cornelis Ringeling, Cornelia Wilhelmina Striddels, Hans Sitse Blom en Susanna Sebella geb. Vogel) volgt VIII..
 6. GEERTRUIDA ELISABETH GRAVENHORST geb. Curaçao 20-04-1809, ged. Luth. Curaçao 27-07-1809 (get. Waters Forbes en Sara Elisabeth Berch) volgt VIII..
 7. GEORGE CORNELIS BERCH GRAVENHORST geb. Curaçao 05-05-1811, ged. N.G. Curaçao 28-06-1811 (get. Cornelis Stuyling Hermes en Maria Josephina Hermes, geb. Brion) volgt VIII..
 8. ALBERT RICHARD HARRISON GRAVENHORST geb. Curaçao 06-06-1812, ged. N.G. Curaçao 22-08-1812 (get. J. Harrison, Maria Harrison en A. Evertsz), † jong
 9. JOHANNA HENDRINA GRAVENHORST geb. Curaçao 27-04-1814, ged. N.G. Curaçao 03-06-1814 (get. Geertruyda Evertsz, geb. Berch en Albert Berch), ¼ eigenares plantages Brievengat en Ranche, † Curaçao (3de district) 23-09-1884

VII.. SARAH ELISABETH BERCH geb. Curaçao 10-03-1780, ged. N.G. Curaçao 28-03-1779 (get. de moeder en Cornelis Berch), eigenares plantage Sta.-Catharina, † landhuis Ronde Klip, Curaçao 27-12-1857, otr. Curaçao (voor de secretaris) 26-04-1799 (get. bg. de Heer Benjamin Hamnet Phillips en Vrouwe Anna Catharina Berch, huisvr. van de Wel Ed. Gestrenge Heer Johan Hendrik Gravenhorst en br. De Heer Albert Berch en Vrouwe Anna Sophia Urdaal, laatst wed. van Ed. Heer Jacob Bennebroek Berch), tr. Curaçao (voor de raad) 12-05-1799 Dr. WATERS FORBES geb. New York 1767, geneesheer, eigenaar plantages Ronde Klip, Cattenberg (a) Gasparito of Ma Retraite Rozendaal (Jodenkwartier) en Sta.-Maria Magdalena, † Curaçao 01-06-1812, begr. plantage Ronde Klip, Curaçao 02-06-1812 “een p.handschoen”, zn. van Wiliam Forbes en …………………… [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao 12-04-1800, ged. N.G. Curaçao 11-05-1800 (get. Albert Berch en Anna Sophia Urdal) volgt VIII..
 2. WILLIAM MELANCHTON FORBES geb. Curaçao 06-01-1802, ged. N.G. Curaçao 21-02-1802 (get. Jan Hendrik Gravenhorst en Geetruida Berch),

VII.. ANNA MARIA VOS, † Curaçao 16-06-1796, begr. Curaçao 17-06-1796, otr. N.G. Curaçao 17-05-1776 (get. Jan Vos en Gerbrecht Vos, geb. Berch) JAN HENDRIK HANSZ ged. N.G. Curaçao 17-02-1754 (get. Jan Blaauwardt en Cathelijntje Burgh), koopman, raad van Curaçao (behoorde samen met Cornelis Berch Jr. tot de hoofden van revolutionaire partij), eigenaar plantages Drie Gebroeders en Westerveld, † Curaçao 25-02-1811, begr. Curaçao 26-02-1811 “in zijn eige zerk aan de Roodeweg”, zn. van Jan Hansz en Johanna Catharina Croesen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA CATHARINA HANSZ ged. N.G. Curaçao 08-06-1777 (get. Sigismundus Weeber, Gerbrecht Berch, wed. Jan Vos en Geertruida Maria Ellis, wed. Cornelis Berch) volgt VIII..
 2. JAN VOS HANSZ ged. N.G. Curaçao 19-11-1779 (get. Jan Vos, Johanna Catharina Croese, Lucas Hansz en Maria Vos)
 3. JOHANNES SIGISMUNDUS HANSZ ged. N.G. Curaçao 23-09-1781 (get. Cornelis Raven Hansz, Moses Charjé, Anna Vos en Catharina Vos)
 4. ANNA GERBRECHT HANSZ geb. Curaçao 15-02-1784,ged. N.G. Curaçao 14-03-1784 (get. Elias Goetzee, Cornelis Raven Hansz, Catharina Hansz, wed. Sigismundus Weeber en Cornelia Jacoba Vos, huisvr. van Elias Goetzee) volgt VIII..

VII.. ANNA VOS tr. (huw. ontbonden) JAN KOCK geb. Curaçao, zn. van Theunis Dirksz Kock en Johanna Maria Vos, hij otr. Curaçao (voor de secretaris) 21-01-1785 (get. bg. Jan Vos Theunisz en Johanna Maria Vos, wed. van Theunis Dirksz Kock en br. Theunis Lourensz Vos en Maria Bottelwaard, wed. van Jurriaan Govertsz Smith), tr. Curaçao (voor de raad) ..-..-1785 Catharina Govertsz Smith geb. Curaçao, dr. van Jurriaan Govertsz Smith en Maria Bottelwaard [Curaçao].

Bij akte van ..-..-1785 protesteerde Anna Vos, gesteund door haar moeder Gerbrecht Berch, wed. van Jan Vos tegen het voorgenomen huwelijk van Jan Kock met Catharina Govertsz Smith omdat zij nog niet vrij was van Jan Kock.

VII.. CATHARINA VOS ged. N.G. Curaçao 12-4-1763 (get. Hendrik Cornelis Vos en Anna Berch), begr. Curaçao, Prot. kerkhof Otrobanda 08-04-1823, otr. N.G. Curaçao 27-01-1786 (get. bg. Jean Portal Amalry en Maria Hill Bell, wed. Stephen Rasmijn en br. Herman Winkler en Gerbrecht Berch, wed. Jan Vos), tr. Curaçao 12-02-1786 WILLEM RASMIJN geb. Curaçao 1759, klerk ter comptoire van de advocaat Mr. Jean Portal Amalry, administrateur gouvernements doodgraversdienst (1818), begr. Curaçao, Prot. kerkhof Otrobanda 17-11-1829 grafkelder W. Rasmijn nr. 66, zn. van Stephen Rasmijn, scheepskapitein en eigenaar plantage Cattenberg (a) Gasparito of Ma Retraite en Maria Hill Bell [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. STEPHANUS WILHELMUS RASMIJN ged. Luth. Curaçao 04-04-1789 (get. Cornelis Raven Hansz, Jeanette Vos en Maria Hiel), verm. † jong
 2. GERBRECHT MARIA RASMIJN geb. Curaçao 20-06-1791, ged. Luth. Curaçao 01-08-1794, administratrice doodgraversdienst der Prot. Gemeente, † Curaçao (Overzijde 2de wijk 21) 24-06-1857, ongehuwd en kinderloos
 3. MARIA CATHARINA RASMIJN geb. Curaçao 23-06-1793, ged. Luth. Curaçao 01-08-1794 (get. de ouders en Willemina Rasmijn, wed. Hendrik Daniël Veeris), administratrice doodgraversdienst der Prot. Gemeente, † Curaçao 04-09-1860, ongehuwd en kinderloos
 4. MARIA RASMIJN geb. Curaçao 20-06-1794, ged. N.G. Curaçao 24-07-1794 (get. Abraham Veeris en Johanna Catharina Perret Gentil, geb. Hansz)
 5. ANNA MARIA RASMIJN geb. Curaçao 08-10-1797 ged. N.G. 27-03-1798 (get. Claude François Perret Gentil en Anna Gerbrecht Hansz) volgt VIII..

VII.. CORNELIA JACOBA VOS tr. ca. 1781 ELIAS GOETZEE geb. Schoonhoven 02-07-1761, luitenant-ter-zee, koopman, † Paramaribo ..-08-1785 “Op 28-11-1785 Voor Jan Vos bekend gemaakt uyt naam van Cornelia Vos dat haar Ed. beminde de Gestrenge Heer Elias Goetzee, luit.-ter-zee in de maand augustus dezes jaar te Paramaribo is overleeden,” zn. van Willem Goetzee, collecteur van ’s Lands middelen te Schoonhoven en Pieternella Mekern [Curaçao].

In de Amsterdamsche Courant van 10-11-1785 doen de executeurs-testamentair van de boedel en nalatenschap van Goetzee een eerste oproep aan alle crediteuren en debiteuren van de overledene daarvan opgave te doen voor 31-12-1786. Opmerkelijk genoeg wordt hier 30 juni als overlijdensdatum vermeld.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN WILLEM GOETZEE ged. N.G. Curaçao 13-07-1783 (get. Willem Goetzee te Schoonhoven, Jan Hendrik Hansz, Pieternella Goetzee en Anna Maria Hansz)
 2. PETRONELLA WILLEMINA GOETZEE geb. Curaçao 14-09-1785, ged. N.G. Curaçao 18-10-1785 (get. Jan Hendrik & Martha Elisabeth Kuhlman en Adrianus Nicolaas & Adriana Goetzee) volgt VIII..

VII.. JANNETJE VOS geb. Curaçao 28-11-1767, † Curaçao (Overzijde 159) 12-11-1837, tr. tussen 1781 en 1786 CORNELIS RAVEN HANSZ koopman (firma Lucas & Cornelis Raven Hansz), vrijmetselaar loge De Vergenoeging (toetreding 29-03-1785), † voor 1837, zn. van Jan Hansz en Johanna Catharina Croesen [Curaçao].

De Wed. Raven Hansz verzoekt kort voor haar overlijden bij rekwest aan de gezaghebber om brieven van manumissie voor haar slavin Maria Hendrienette. Het verzoek werd ingewilligd. Op 15-09-1837 werd in de Curaçaosche Courant de algemene kennisgeving van het besluit gepubliceerd.

VII.. MARTHA ELISABETH VOS geb. Curaçao 16-07-1768, ged. N.G. Curaçao 16-08-1768 (get. Gerard Striddels en Gijsbertha Vos, huisvr. van Johannes de Veer Abrzn., secretaris), begr. Curaçao, kerkhof Otrobanda 02-03-1828, otr. 1ste Curaçao (voor de secretaris) 09-07-1784 (get. bg. Fredrik Hendrik Zuidman (?) en Mejuffrouw Anna Elisabeth Hueck en br. den Ed. Heer Jan Hendrik Hansz en Vrouwe Anna Maria Vos, echtelieden), tr. Curaçao (voor de raad) 25-07-1784 JOHANN HEINRICH KUHLMANN geb. Varel, hertogdom Oldenburg, koopman, reder (bark De Hoop), zn. van Diederik Coenraad Kuhlmann, Luth. predikant te Varel en Charlotte Sophia Wardenburg, tr. 2de HENDRIK MICHIEL GRAVAL ged. N.G. Curaçao 13-12-1768 (get. Michiel Joubert, “van de Roomsche Religie grootvader van voornoemde Kind aan moeder Zijde op eigene versoek schoon ten doop niet gestaan geboek met belofte aan mij [predikant] om voorschreeve Kind in onse Gereformeerde Religie op te brengen, alsmede Elisabeth Willemsz, huisvr. van Liebe Fijns, van de Gereformeerde Religie”) zn. van Johannes Graval Hendrikszoon, eigenaar plantage Rust van Bonaire en Johanna Magdalena Joubert [Curaçao].

De gouvernementssecretaris ontving van de heer Mink, koopman te Varel, bericht over een erfdeel aan de erfgenamen van……………. (DCC 28-09-1833). In het Algemeen Handelsblad van 21-05 en 04-06-1844 werd (wederom) een uitgebreide oproep gepubliceerd aan de erfgenamen van de te Varel overleden predikant Kuhlmann om zich te melden en hun erfdeel te innen. Melden zij zich niet tijdig dan zal de erfenis ten deel vallen aan de Varelse kerk- en armenkas. De broers en zusters van Kuhlmann en hun kinderen wonen in de omgeving Oldenburg en Bremen, maar ook in Bordeaux en Londen.    
Op 09-01-1813 werd een Hendrik Graval begraven op Verzaly. Dit is i.i.g. niet de Hendrik die getrouwd was met Alida Jacoba Winkler. Deze overleed in 1835, oud 67 jaar. Daarmee is hij overigens wel van hetzelfde geboorte jaar als deze Hendrik Michiel.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNA SOPHIA KUHLMAN geb. Curaçao 16-09-1791, ged. Luth. Curaçao 11-10-1791 (get. Jan Smit, Jannetje Hansz, Christiaan Lodewijk Gerding en Maria Smit) volgt VIII..
 2. JAN VOS KUHLMAN geb Curaçao 25-06-1793, ged. Luth. Curaçao 05-07-1793 (get. de ouders) volgt VIII..

Uit het 2de huwelijk:

 1. HENDRIËTTA ELISABETH GRAVAL geb. 13-09-1795, ged. N.G. Curaçao 14-04-1796 (get. Michiel Jaubert Graval en Johanna Maria Huybrecht Koeijer) volgt VIII..
 2. JOHANNA FRANÇOISE GRAVAL ged. N.G. Curaçao 23-08-1798 (get. Pieter Hebo Koeijers en Françoise Aartsz Kool, huisvr. van Koeijers), ged. R.K. Curaçao 23-09-1798 (get. Pieter Hebo Koeijers en Françoise Aartsz Kool)
 3. JOHANNA MAGDALENA GRAVAL geb. Curaçao03-11-1799, ged. Luth. Curaçao 10-12-1799 (get. Jean Jacques Collineaux, Maria de Palm, Jacob Hendrik de Windt en Wilhelmina Nicolina Graval)
 4. JOHANNES GRAVAL ged. Luth. Curaçao 02-07-1802 (get. Hendrik Graval en Alida Jacoba Winkler) volgt VIII..

VII.. GIJSBERTHA VOS ged. N.G. Curaçao 23-12-1770 (get. Johannes de Veer Abrzn. en Anna Sophia Urdaal, huisvr. van Jacob Bennebroek Berch), † Curaçao (stadsdistrict) 28-09-1845, otr. N.G. Curaçao (achter het fort) 25-02-1791 (get. bg. Borchard Specht en Susanna Specht en br. Jan Vos en Gerbrecht Vos, geb. Berch) CORNELIS SPECHT, school- en kerkopziener te Aruba (1822), zn. van Borchard Specht,commandeur van Aruba (1792-1793) en Susanna Hellinghuisen [Curaçao].

De familie Specht gaat terug tot de Hollandse kolonisten in Brazilië. Toen de West-Indische Compagnie deze kolonie verloor in1654 aan Portugal week de familie uit naar Curaçao. ……………… Cornelis’ zoon Pieter Specht, eigenaar plantage Vredenberg, tr. Magdalena Plier, dr. Jan Hendrik Plier, raad van Curaçao en eigenaar plantage ‘Steenwijk’ en kregen drie zonen: Borchard, Gerrit en Jan Hendrik. Borchard Specht werd commandeur van Aruba, Gerrit Specht was eigenaar van plantage ‘Koraal’ (naamgever van de latere gevangenis Koraal Specht) en Jan Hendrik Specht was koopman en eigenaar van de naastgelegen plantage ‘Waschtuin’ . Bronnen: Els Langenfeld, ‘De plantage Vredenberg (1)’ in: Antilliaans Dagblad 07-08-2006 en Neerlandia Jrg. 15, Ds. W. Vanden Brink, ‘Geschiedenis de Prot. kerk op Aruba’ 1911.

Uit dit huwelijk:

 1. SUZANNA MARGARETHA SPECHT geb. Curaçao 15-12-1791, ged. N.G. Curaçao 15-01-1792 (get. Borchard Specht en Anna Maria Hansz, geb. Vos), † Curaçao (stadsdistrict) 27-04-1864 Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd S.M. Specht schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van een slaaf met een tegemoetkoming van P. 200,-,
 2. GERBRECHT SPECHT ged. Luth. Curaçao 14-11-1795 (get. Jan Otto van Brand en desselfs huisvr. Maria Magdalene Specht)
 3. JAN VOS SPECHT volgt VIII..
 4. MARIA ELISABETH SPECHT geb. Aruba 12-04-1811 volgt VIII..
 5. JOHANNA SABINA SPECHT geb. Aruba 16-02-1801 volgt VIII..
 6. MARIA HENDRIËTTE SPECHT geb. Bonaire 10-10-1810 volgt VIII..

VII.. GEERTRUIDA MARIA VOS ged. N.G. Curaçao 13-09-1774 (get. Laurens de Mey Scholten en Geertruida Berch), otr. Curaçao (voor de secretaris) 09-03-1798 (get. bg. Claas de Mey en Johanna Christina Druschke Bulté, wed. van wijlen Andries Beaujon en br. de Heer Salomon Bulté en Mejuffrouw Jannetje Vos, huisvr. van de Heer Cornelis Raven Hansz), tr. Curaçao (voor de raad) 25-03-1798 SIGISMUNDUS BULTÉ ged. N.G. Curaçao 14-07-1776 (get. Matthias Brugman, Cecilia Bulté, Sigismundus Druske van Starckenborgh en diens huisvr. Cecilia Dorothea Schotborgh), zn. van Salomon Bulté en Helena Eva Brugman [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. SALOMON HENDRIK BULTÉ ged. Luth. Curaçao 09-12-1798 (get. Salomon Bulté, Jannetje Vos, huivr. van Cornelis Raven Hansz, Jeronimus Bulté en Henriëtte Bartholomina Vos, huisvr. van Willem Engelkink), ged. N.G. Curaçao 09-12-1798 (get. Salomon Bulté, Jannetje Vos, huivr. van Cornelis Raven Hansz, Jeronimus Bulté en Henriëtte Bartholomina Vos, huisvr. van Willem Engelkink), † Curaçao 18-02-1800, begr. Curaçao 19-02-1800
 2. GERBRECHT SOPHIA BULTÉ geb. Curaçao 11-09-1801, ged. N.G. Curaçao 11-10-1801 (get. Salomon Bulté en Anna Sophia Bulté) volgt VIII..

VII.. HENRIËTTE BARTHOLOMINA VOS geb. Curaçao 15-09-1774, ged. N.G. Curaçao 23-10-1774 (get. Jan Vos Jr. en Anna Maria Vos), † Curaçao (stadsdistrict) 12-07-1856, otr. Curaçao (voor de secretaris) 19-05-1797 (get. bg. de Heer Jan Vos en br. Vrouwe Elisabeth Magteld Coenen, huisvr. van den Edele Heer Johan Fredrik Godlieb Ziegler), tr. Curaçao (voor de raad) 04-06-1797 WILLEM ENGELKINK geb. Leiden [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ………..?

VII.. WILHELMINA LUCRETIA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Geertekerk 31-08-1766, † Utrecht 07-05-1849, otr. Amsterdam 02-04-1802 (bg. van Ukerits in Pruisen, Luth., wednr. van Elisabeth Rijpers, woont op de Geldersekade en br. van Utrecht, Luth., 30 jr., woont in de Smaksteeg bij de Nieuwendijk, geadsisteert met haar vader Jan van Hiltrop te Delft) JOHANN MICHIEL TRIPPELVITZ geb. (van Ückeritz, Mecklenburg-Voor-Pommeren), 1762, † vóór 1849, hij otr. 1ste Amsterdam 22-03-1799 (bg. van Ukerits, Pruisen Pommeren, Luth., oud 36 jr., woont in de Ridderstraat bij de Geldersekade, ouders dood, geadsisteert met Jacob Heems, br. van Breda, Luth., oud 26 jr., woont in de Ridderstraat bij de Geldersekade, ouders dood, geadsisteert met Cornelia Verloeren) Elisabeth Rijpers geb. (van Breda) 1772

Uit dit huwelijk:

 1. ………….?

VII.. ANNA MARIA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Geertekerk 26-06-1768, † Amsterdam 01-06-1830, otr. Amsterdam 12-04-1799 (bg. van Amsterdam, Geref., 24 jr., woont op de Leliegracht en br. van Utrecht, Geref., 28 jr., woont op de Leliegracht, geadsisteert met haar vader Jan van Hiltrop te Delft) THOMAS VUURBERG ged. Luth. Amsterdam 18-12-1774 (get. Evert Vuurberg en Maria Vuurberg), winkelier, commies der stedelijke belastingen (1838), † Amsterdam 05-04-1840, zn. van Dirk Vuurberg en Maria Elisabeth Jansen [Amsterdam].

In de overlijdensakte van Anna Maria wordt als woonadres genoemd de Kerkstraat bij de Spiegelstraat en bij Thomas wordt de Staalstraat 31 genoemd. Thomas was waarschijnlijk winkelier in paraplu’s. In de geboorteakte van zijn zoon Betrand staat hij nl. als paraplumaker vermeld en het adres Reguliersbreestraat 51 bij de Munt. Dit is dezelfde locatie waar zijn neef Anthony Soederouw is gevestigd als fabrikant en winkelier in paraplu’s ed.

Uit dit huwelijk:

 1. THOMAS VUURBERG geb. 19-02-1802, ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 10-03-1802 (get. niet vermeld)
 2. JOHANNES PIETER VUURBERG geb. 17-12-1803, ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 25-12-1803 (get. Johannes van Hiltrop en Charlotta Pieternella van Hiltrop)
 3. JOHANNA MARIA VUURBERG geb. 24-08-1806, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 29-08-1806 (get. de ouders) volgt VIII..
 4. DIRK VUURBERG geb. 19-02-1809, ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 02-03-1809 (get. niet vermeld)
 5. BERTRAND VUURBERG geb. Amsterdam 24-10-1812 volgt VIII..

VII.. CHARLOTTA PETRONELLA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Buurkerk 07-03-1773, † Amsterdam 16-04-1848, otr. Amsterdam 29-04-1796 (bg. van Amsterdam, Rooms, 23 jr., woont in de Molsteeg, geadsisteert met zijn moeder Maria Vis en br. van Utrecht, geref., 22 jr., woont op de Singel, geadsisteert met haar vader Jan van Hiltrop te Utrecht) BERTRAND HIPOLITE BONNE geb. 21-04-1773, ged. R.K. Amsterdam Franse Kapel 21-04-1773 (get. Betrand Bonne en Julie Gant), fabrikant en winkelier in paraplu’s, † Amsterdam 01-05-1865, zn. van Hipolite Bonne en Marie Thérèse Huot [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. BERTRAND BONNE geb. Amsterdam 13-08-1796, ged. R.K. Amsterdam Franse Kapel 14-08-1796 (get. Betrand Bonne en Claudine Marie Thérèse Huot) volgt VIII..
 2. CLAUDINE MARIE THÉRÈSE BONNE geb. Amsterdam 28-05-1798, ged. R.K. Amsterdam Franse Kapel 29-05-1798 (get. Pierre Folie en Claudine Marie Thérèse Huot)
 3. PIERRE JEAN BONNE geb. Amsterdam 22-11-1800, ged. R.K. Amsterdam Franse Kapel 22-11-1800 (get. Pierre Esturgue en Maria Bonne)
 4. CHARLOTTE THÉRÈSE BONNE geb. Amsterdam 01-04-1803, ged. R.K. Amsterdam Franse Kapel 02-04-1803 (get. Pierre Folie en Maria Bonne) volgt VIII..
 5. LOUIS BONNE geb. Amsterdam 10-08-1805, ged. R.K. Amsterdam Franse Kapel 10-08-1805 (get. Pierre Folie en Marie Bonne) volgt VIII..
 6. JEANNE CLODINE BONNE geb. Amsterdam 15-10-1807, ged. R.K. Amsterdam Franse Kapel 15-10-1807 (get. Thomas Vuurberg en Clodine Bonne) volgt VIII..
 7. JEAN BONNE geb. Amsterdam 02-01-1810, ged. R.K. Amsterdam Franse Kapel 02-01-1810 (get. Betrand Bonne en Marie Bonne), kunst- en portretschilder, † Amsterdam 04-04-1834
 8. ANNA PETRONELLA BONNE geb. Amsterdam 22-04-1813
 9. WILLEM BONNE geb. Amsterdam 07-04-1816 volgt VIII..

VII.. JOHANNA CATHARINA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Jacobikerk 23-04-1780, † Utrecht 28-05-1861, tr. Utrecht 21-04-1813 (huw. ontbonden, 1818) JACOB KONING ged. Utrecht 25-05-1783, kleermaker, † Bunnik 18-11-1857, zn. van Dirk Koning, cipier en gijzelmeester van het tuchthuis te Utrecht en Christina Siepman, hij tr. 1ste Utrecht 12-06-1811 Anna Maria van Rooijen ged. Utrecht 12-01-1780, † Utrecht 15-01-1813, dr. van Frans van Rooijen en Susanna Maria Bariël [Utrecht].

Bron: Genealogie (De) Koning, http://home.kpn.nl/terling/koni-par/koni-par.htm#BM671  

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA KONING geb. Utrecht 22-06-1815, † Utrecht 19-06-1879
 2. WILLEM ADAM KONING geb. Utrecht 17-02-1817, † Utrecht 21-03-1817
A. van der Hucht (1764-1852)

A. van der Hucht (1764-1852)

VII.. ANNA ELISABETH VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Jacobikerk 23-02-1783, † Maasbree 25-07-1849, tr. Maasbree 09-08-1817 ADRIAAN VAN DER HUCHT geb. Zierikzee 12-03-1764, kapitein der inf., kapitein-plaatsmajoor laatst. te Delfzijl, † Utrecht 19-08-1852, zn. van Nicolaas van der Hucht en Wihelmina Elisabeth Dona,  hij tr. 1ste Middelburg 03-06-1789 Elisabeth van de Kruijss geb. Middelburg 04-12-1766, † Brugge 16-05-1809, dr. van Jan van de Kruijss en Jacomina Catharina Dirkse van der Baan [Utrecht].

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM CAREL ALBERTUS VAN DER HUCHT geb. Blerick 19-02-1818 volgt VIII..
 2. CHARLOTTA JOHANNA ALEXANDRINA VAN DER HUCHT geb. Utrecht 15-09-1821 volgt VIII..
 3. ADRIANUS MARINUS VAN DER HUCHT geb. Delfzijl 26-06-1823 volgt VIII..

VII.. GIJSBERTUS HERMANNUS MULDERS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-06-1752 (get. Hermannus Asschenberg en Gozewina Mulders), poorter van Leeuwarden 27-08-1779, representant voor Utrecht ter Staten-Generaal (1795-1796), lid van het Comité tot de zaken van de Bezittingen en Koloniën op de kust van Guinea en in Amerika (1795-1798), lid van de Raad van Amerikaanse Koloniën en Bezittingen (1800-1801), lid van de Raad van Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen (1801-1803), commissaris van het nationaal bestuur der posterijen (1803-1805), inspecteur-generaal der posterijen (1807), directeur-generaal der posterijen (1809), † Amersfoort 14-12-1809, otr. Amsterdam 11-07-1776 (bg. ouders dood, geadsisteert met Lodewijk Maurits Brugman en woont op de Keizersgracht, br. woont te Groningen en heeft procuratie gegeven aan Nicolaas de Veer, koopman te Amsterdam, het ouderlijk consent is te Groningen gepasseerd voor J. Huijsinga auditeur-militair binnen de stad Groningen op 05-07-1776) ANNA FREDERICA VAN VIERSSEN ged. N.G. Groningen Martinikerk 16-11-1759, † Amersfoort 09-01-1810, dr. van Livius van Vierssen en Sophia Henriëtta de Valcke [Amersfoort].

Uit dit huwelijk:

 1. GERRIT JAN MULDERS ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 10-08-1777 (get. niet vermeld)

VII.. MARIA VAN BROYEL ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 16-05-1725 (get. Seger Krab en Maria Pot), begr. Amsterdam Westerkerk (NZ 186) 08-08-1767, otr. Amsterdam 19-08-1749 (bg. van Amsterdam, wednr. van Maria Johanna Lubeex, woont op de Singel en br. van Amsterdam 24 jr., woont op de Singel, geadsisteert met haar vader Abraham van Broyel) ABRAHAM TER BORCH Jr. ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 06-08-1717 (get. Gerard ter Borch en Anna Catharina Guldewagen), koopman (firma Abraham ter Borch en Zoonen), begr. Amsterdam Westerkerkhof 05-05-1797, zn. van Abraham ter Borch, koopman en bewindhebber der V.O.C. van de Kamer van Amsterdam en Sara Kuijleman, hij otr. 1ste Amsterdam 06-12-1742 (bg. van Amsterdam, oud 25 jr., woont op de Oude Turfmarkt, geadsisteert met zijn vader Abraham ter Borch en br. van Amsterdam, oud 18 jr., woont op de Singel, ouders dood, vierde (?) huwelijks rolle in dato 29-11-1742) Maria Johanna Lubeex ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 27-10-1724 (get. Mattheus Lubeex en Maria Delcourt), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 09-11-1748, dr. van Joan Lubeex, koopman en Johanna de Jong [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijving van Maria wordt als woonadres vermeld de Keizersgracht. Zij werd bij avond begraven. Bij de begraafinschrijving van Abraham staat vermeld “van Eyselsteyn hier na toe gevoert N 186 NZ eygegraft Smorgens ten half 8 met een jagt sonder gedrukte Brief, mondige kinderen” Zijn eerste echtgenote van Abraham werd “voor ’t ligt” begraven.
Op 25-12-1772 verklaarde Gerrit Tjasing met procuratie van Abraham ter Borch, wonende te Amsterdam mede voor Abraham ter Borch en Zonen, kooplieden aldaar, procuratie voor Jeronimus Nolthenius, advocaat te Amsterdam, d.d. 20-12-1772, is schuldig aan Jan Albert Clifford en Pieter Clifford Jansz een bedrag van 3.500 gulden. Gesteld onderpand: een buitenplaats onder Alphen en een steenplaatsoven aan de Rijn aldaar, met huizen, loodsen en 2 morgen 500 roeden land en verdere landerijen in de polder achter de Kerk, strekkend uit de Rijn tot het land ten oosten van Sijmon van Leeuwen, ten westen Adriaan Janse van der Mark, door de comparant verkregen bij mutueel testament van zijn vrouw Maria Johanna Lubeex op 18-02-1743 voor Jan Ardinois, notaris te Amsterdam, buiten het legitieme aandeel van hun kinderen Abraham junior en Johannes. Maria Johanna Lubeex was een dochter van Joan Lubeex. volgens testament d.d. 23-06-1739 voor notaris Isaac Beukelaar te Amsterdam. Nog een dubbele steenplaats met vlotveld, groot 2 morgen, mede 2½ morgen weiland met een huis en nog 9 “differente” woonhuisjes voor het volk, in Alpherhoorn in de polder achter de Kerk, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot het land van Jacob Pietersz van der Mark, belend ten zuiden Van der Mark voornoemd, ten westen Tobias van Klaveren c.s., aan de comparant toegevallen op 11-05-1753. Nog 3 huizen, zomerhuizen, pannen- en estrikbakkerij, turfschuur, loods en 7 morgen 180 roeden land onder Alpherhoorn in de polder achter de Kerk, strekkend van de Rijn over de Rijndijk tot Sijmon Blom, belend ten oostende heer constitiant, ten westen Blom voornoemd. Bron: Streekarchief Rijnlands Midden, Prot. Alphen invnr. 37, p. 347

Uit dit huwelijk:

 1. SARA TER BORCH ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 03-08-1753 (get. Abraham van Broyel en Sara Graver)
 2. THOMAS TER BORCH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 03-02-1762 (get. Thomas van Son en Anna Emerentia van Broyel) volgt VIII..
 3. MARIA EMMERENTIA TER BORCH ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 25-11-1763 (get. Gerard ter Borch en Sara ter Borch) volgt VIII..
 4. ANNA CONSTANTIA TER BORCH ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 27-02-1765 (get Pieter Locquit en Anna Emmerentia van Broyel), † Amerongen, ten huize van Didericus Bernhardus Liedermooy 08-08-1832

VII.. ANNA EMERENTIA VAN BROYEL ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 26-01-1731 (get. Maria Pot en Jan Willemsz van der Keere), † Amsterdam 21-11-1784, begr. Amsterdam Westerkerk (eigen graf nr. 297 NK) 25-11-1784, otr. Amsterdam 15-12-1758 (bg. van Amsterdam, Geref., regerend schepen deser stad, mitsgaders bewindhebber der O.I.C. ter Camer alhier, wednr. van Vrouwe Catrina Magdalena van de Cruys, woont op de Keizersgracht en br. van Amsterdam, Geref., 27 jr., woont op de Keizersgracht, geadsisteert met haar Ed. vader Abraham van Broyel) THOMAS VAN SON geb. Amsterdam 12-10-1711, ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-10-1711 (get. Thomas van Son en Maria de Knuijt), koopman op de Oostzee, Italië en de Levant, president-schepen en raad van Amsterdam (1755), bewindhebber der V.O.C. van de Kamer van Amsterdam (1756), directeur van de Levantschen Handel (1749), directeur van de Oostersche Handel en Reederijen (1750 en 1774), commissaris van het Weesper Trekpad (1767), † Amsterdam 18-11-1774, begr. Amsterdam Westerkerk (eigen graf nr. 297 NK) 23-11-1774, zn. van Jan van Son, koopman in oliezaden en traan (firma Jan & Zeger van Son), directeur van de Oostersche Handel en Reederijen (1730 en 1741), kerkmeester Amstelkerk (1727) en Elisabeth Engelina Borsman, hij otr. 1ste Amsterdam 12-12-1741 (bg. van Amsterdam, oud 30 jr., woont op de Keizersgracht, ouders dood, geadsisteert met zijn oom Zeger van Son en br. van Amsterdam, oud 29 jr., woont op de Keizersgracht, geadsisteert met haar vader Adriaan van de Cruijs) Catharina Magdalena van de Cruys ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 27-07-1712 (get. Adriaan van de Cruijs en Catharina van der Voort), begr. Westerkerk 23-12-1757, dr. van Adriaan van de Cruys, brouwer “In den Helm” en Anna Benina Ruts Isaacsdr., otr. 2de Amsterdam 12-03-1777 (bg. van Amsterdam, Geref., wednr. van Anna Maria Glimmer, woont op de Singel en br. van Amsterdam, Geref., wed. van Thomas van Son, in leven oud-schepen en bewinthebber van de O.I.C. deser stad) EVERARD DE BURLETT Jr. ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 19-01-1731 (get. Jan de Burlet en Elisabeth Brugman), koopman in granen, commissaris van Amsterdam (1788), commissaris van de 8ste Penning (1767), directeur van de Oostersche Handel en Reederijen (1787), † Amsterdam 04-10-1806, zn. van Everard de Burlett, ijzerkramer en Sara du Hen, hij otr. 1ste Amsterdam 12-10-1764 (bg. van Amsterdam, geref., 33 jr., woont op de Singel, geadsisteert met zijn vader Everard de Burlett en br. van Amsterdam, 17 jr., woont op de Singel, geadsisteert met haar moeder Dorothea van der Poel) Anna Maria Glimmer geb. 1747, begr. Westerkerk 06-02-1773, dr. van Jacob Glimmer en Sara Catharina (of Dorothea?) van der Poel [Amsterdam].

Thomas van Son kocht 13-09-1759 een huis op de Herengracht , zuidzijde tussen de Nieuwe Spiegel- en de Leidsestraat en was eigenaar van de buitenplaats ‘Voorberg’ te Muiderberg. Hij stierf kinderloos en liet een vermogen na van fl. 91.500,-
Everard was eigenaar van de buitenplaats ‘Groeneveld’ tussen Ouderkerk en de Voetangel.        
Anna Emerentia, Thomas en Everard werden bij avond begraven. Bij de begraafinschrijving van Everard wordt als woonadres genoemd de Keizersgracht bij de Reguliersgracht, verder “’s avonds ten half acht uuren met koetzen” en “geen kinderen.”
Gegevens Van Son en De Burlett Bron: Elias, J.E. (1963). De Vroedschap van Amsterdam. Amsterdam: N. Israel.
“De Statenbijbel van De Burlett is een zgn. ‘Keurbijbel’ uit 1714 en voorzien van zeer veel platen, waarvan een aantal ingekleurd. Ook is ingebonden de achtste druk uit 1715 van de prentbijbel ‘’T Groot Waerelds Tafereel’ met bijbelprenten uit 1699 van de kunstenaar Romeyn de Hooghe (1645-1708). Deze achtste editie is opgedragen aan Joh. Trip wiens portret ook in de bijbel is opgenomen. Het grote aantal prenten maakt deze bijbel tot een kostbaar bezit, een Amsterdams koopman waardig. Een nazaat van De Burlett schonk de bijbel in 1837 aan de kerk waar deze zich nu nog steeds bevindt”. Bron: Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, http://www.religieuserfgoed.nl/maand.aspx?ID=38         

VII.. ANTJE SMITS ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 15-07-1770 (get. Lourens Joukes en Ida Smits), begr. Amsterdam St.-Anthonis Kerkhof 09-06-1806, otr. Heemstede 23-05-1793 (bg. wednr. van Gerredina Botenburg en woont in de Kleine Wittenburgerstraat bij de kerk en br. van Amsterdam, Geref., oud 23 jr., woont op de Wittenburgergracht, geadsisteert met haar vader Andries Smits) HARMANUS DE HAAN geb. (van Weesp) 1749, hij otr. 1ste Amsterdam 15-01-1773 (bg. van Weesp, Geref., oud 24 jr., woont in de Utrechtsedwarsstraat, ouders dood, geadsisteerd met Harmanus van Boekweijt en br. van Deventer, Geref., oud 30 jr., woont op de Keizersgracht, ouders dood, geadsisteerd met Frans van der Heyden) Gerredina Botenburg geb. (van Deventer) 1743, begr. Amsterdam Oosterkerk 23-03-1793 [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. ALIDA DE HAAN geb. Amsterdam 14-03-1794, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 16-03-1794 (get. Andries Smits en Henderika Pisse) volgt VIII…

VII.. Mr. HENDRIK ROGHÉ geb. Delden 1769, eigenaar en bewoner buitenplaats Den Haring te Baambrugge (Abcoude), † h. Den Haring, Baambrugge 23-02-1817, tr. Baambrugge 25-01-1812 HENDRIKA ELISABETH WISMEIJER geb. Middelburg 1792, † Haarlem 04-06-1876, dr. van Jean Henri Wismeijer en Elisabeth Wilhelmina Klingel [h. Den Haring, Baambrugge].

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRINA ROGHÉ geb. h. Den Haring, Baambrugge 03-02-1812 volgt VIII..
 2. ABRAHAM ROGHÉ geb. h. Den Haring, Baambrugge 01-04-1813, † Heusden 29-03-1855
 3. DAVID JOAN ROGHÉ geb. h. Den Haring, Baambrugge 07-05-1814, † op zee door een hevige storm over boord geslagen van het schip Prins Frederik der Nederlanden op zijn terugreis naar Nederland 15-02-1838 (Opregte Haarlemsche Courant 27-03-1838)
 4. HENDRIKA ELIZABETH ROGHÉ geb. h. Den Haring, Baambrugge 18-04-1815, † Haarlem 03-01-1859 “ten gevolge van een Zenuw-Zinkingziekte”
 5. HENRIËTTE ROGHÉ geb. h. Den Haring, Baambrugge 28-04-1817, † Londen 28-11-1884

VII.. ABRAHAM GERRIT ROGHÉ poorter van Amsterdam 24-02-1807, schout en gadermeester van Achttienhoven, kandidaat-notaris te Oudshoorn (1841)

VII.. DAVID JOAN ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 07-05-1786 (get. David Joan Smith en Johanna Maria Mohr), makelaar te Amsterdam, poorter van Amsterdam 25-09-1805, † Amsterdam 18-11-1813, begr. Amsterdam 20-11-1813, tr. Amsterdam 02-05-1812 CLAASJE VELDHUIJS geb. Amsterdam 07-03-1789, ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 12-04-1789 (get. niet vermeld), † Amsterdam 04-01-1866, dr. van Claas Veldhuys en Dieuwertje Das [Amsterdam].

In de overlijdensakte van David wordt als woonadres genoemd de Herengracht 59 “bij de Vijzelstraat”.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA ROGHÉ geb. Amsterdam 05-09-1813 volgt VIII..

VII.. MARIA CORNELIA ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 09-07-1788 (geen get. vermeld), † Utrecht 12-03-1850, tr. Amsterdam 23-01-1813 JASPAR VAN DER SLUYS geb. (van Geertruidenberg) 1784, boekhouder North West Company te Fort William, Canada (ca. 1818), beurshandelaar te Londen (1828), tabakscontractant, importeur Havanna sigaren in Cockspur Street, Londen (1831), † Smanding, Bodjonegoro, Java 23-04-1844, zn. van Gerard van der Sluys, koopman en Helena de Bruyn [……………..].

Zij was in het bezit van een wapenkaartje, waarop de adels- en heldenafkomst van Willem Bilderdijk en Michilda Maria Pelgrom de Bie heraldisch is gedokumenteerd en dat ongetwijfeld uit de boedel van haar moeder kwam. Bron DBL 1938.
In Londen ook VanderSlice geschreven. Bron: Gerry van der Sluys (risova@active.ch).

Uit dit huwelijk:

 1. zoon VAN DER SLUYS geb. Amsterdam 26-07-1813, † Batavia 03-05-1837
 2. HELENA VAN DER SLUYS geb. Utrecht 12-07-1816 volgt VIII..
 3. MARIA MATHILDA VAN DER SLUYS geb. Montreal, Canada 22-12-1818 volgt VIII..
 4. DAVID VAN DER SLUYS geb. Londen 1824 volgt VIII…

VII.. ADRIAAN JOHAN ROGHÉ geb. Japara, Java 18-07-1785, woonde vanaf 1812 te Batavia, † Frankfurt a/d Main 22-02-1861, tr. META ADELINE ELISABETH VON DER HELLEN geb. h. Wellen, Wellen 27-12-1792, † Frankfurt a/d Main 27-11-1864, dr. van Diederich von der Hellen, heer van Wellen, senator en Susanna Adelheid Wiese [Frankfurt a/d Main].

Wellen, Kreiz Geefkemunde, Stift Bremen. Meta’s vader Diederich von der Hellen werd bij diploma van 18-09-1792 door de Duitse keizer in de rijksadelstand bevestigd. 

Uit dit huwelijk:

 1. DIEDERICH GERHARD ROGHÉ geb. Bremen 17-04-1817 volgt VIII..
 2. JOHANN EDUARD ROGHÉ geb. Mannheim 06-12-1825
 3. BRUNO HERMAN ROGHÉ geb. Mannheim 24-05-1828 volgt VIII..

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie