Vestiging in Amsterdam

III. CASPAR MARUGG geb. Graubünden ca. 1754 of 1759, vestigde zich in Amsterdam. Hij trouwde daar in 1782 voor de N.G. kerk met MARIA KRUYT ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 29-01-1744 (get. Cornelis van Rijn en Jannetje van Stapelaar), dochter van Claas Elbertsz Kruyt en Geertje van Stapelaar. Volgens de ondertrouwakte van 08-12-1782 was Caspar afkomstig uit Graubünden, gereformeerd, oud 23 jr. en woonde hij op het Kattenburg. Zijn vader Joos Marugg te Graubünden had schriftelijk zijn instemming gegeven voor het huwelijk. Maria was afkomstig van Amsterdam, gereformeerd, oud 39 jr. en woonde in de Vijzelstraat. Haar ouders waren inmiddels overleden en als getuige trad op haar schoonzuster Anna Kruyt-van den Burg die ook in de Vijzelstraat woonde.

Maria overleed te Amsterdam werd op 28-04-1792 op het Heiligeweg en Leidsche Kerkhof begraven. Van Caspar is in Amsterdam geen begraafinschrijving teruggevonden. Hij moet in elk geval tussen 1792 en 1810 zijn overleden. Zijn dochter Hilletta Geertruida Marugg trouwde namelijk in 1810 te Amsterdam met toestemming van haar voogd Jacob de Vries zodat kan worden aangenomen dat zij geen ouders meer had. Zijn zoon Martinus Marugg op Curaçao machtigt bij secretariële akte van 01-05-1815 de koopman Theodorus Jutting, op vertrek staande naar Amsterdam, om bij zijn gewezen voogd Jacob de Vries zijn erfdeel te vorderen.

Volgens de genealogische aantekeningen van een nazaat Dr. A.C. (Nelly) Prins-Winkel (1921-2003) zou Caspar Marugg, net als zijn zoon, chirurgijn zijn en in Maastricht geboren zijn. Dat eerste is mogelijk, maar in zijn ondertrouwakte uit 1782 staat Maastricht niet genoemd als plaats van herkomst.

Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren:

  1. MARTINUS MARUGG ged. N.G. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 8 februari 1784 (get. Martinus Marugg en Geertruida Kromhout). Hij vertrok in 1801 naar Curaçao. Lees meer onder Generatie IVa.
  2. HILLETTA GEERTRUIDA MARUGG ged. N.G. in de Zuiderkerk te Amsterdam op 25 mei 1785 (get. Hilletje Kruijt en Geertruida Kruijt). Zij trouwde te Amsterdam in 1810 met George Anton Ort. Lees meer onder Generatie IVb.

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Advertentie