Marugg Generatie V

Va.MARIA SANDRINA GEORGINA MARUGG, dochter van Martinus, geb. Curaçao 23-09-1812, ged. Luth. Curaçao 23-11-1812 (get. Jan Borchard van der Linden en Helena Eva de Mey), lidmaat VPG, † Curaçao (3de district) 12-05-1873, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 09-06-1858 (get. Margaretha Louise Schüler en Johann Caspar Marugg) WILLEM VAN LAREN geb. Hilversum 16-04-1817, seinmeester der telegrafie, †  Hilversum 21-07-1873, zn. van Jan Rijks van Laren en Adriana Bollebakker, hij tr. 2de Hilversum 14-12-1870 Gijsbertje Kloppenburg geb. Hilversum 03-08-1823, † Hilversum 16-05-1879, dr. van Jan Kloppenburg en Tijmetje van der Linden [Cu­raça­o, plantage Goedgelegen].

In het militair stamboek wordt Willem als volgt beschreven: aangezicht smal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, haar bruin en wenkbrauwen bruin. Willem repatrieerde en vestigde zich in Hilversum.

Kinderen:

 1. MARTINUS MARUGG geb. Curaçao (MD 2de district) 30-09-1831 volgt VIa.
 2. CORNELIS GERARD MARUGG geb. Curaçao, op de tuin Mambré  (MD 2de district) 16-05-1836, † Curaçao, op de tuin Juicio (MD 2de district) 08-10-1853
 3. CHRISTOFFEL JOHANN HERMAN (JAN) MARUGG geb. Curaçao, plantage Goedgelegen (MD 2de district) 10-03-1839, brigadier der marechaussée, lidmaat VPG 22-03-1860, † Curaçao (stadsdistrict) 18-09-1870 In het militair stamboek wordt Jan als volgt beschreven: aangezicht rond, voorhoofd plat, ogen blauw, neus gewoon, mond gewoon, kin rond, haar blond en wenkbrauwen blond.
 4. WILLEM FREDERIK MARUGG geb. Curaçao (MD 2de district) 25-05-1841 volgt VIb.
 5. MARIA GERDINA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1844, ged. Prot. Curaçao 12-01-1845 (get. Johann Heinrich Bartels en Gerbrecht Maria Rasmijn) volgt VIc.
 6. ANNA ELISABETH MARUGG geb. Curaçao (MD 2de district) 02-06-1849, † Curaçao (MD 2de district) 13- 12-1855
 7. ADRIANA VAN LAREN MARUGG geb. Curaçao (MD 2de district) 17-10-1852, † Curaçao, op de tuin Juicio (MD 2de district) 07-09-1853

Vb.JOHANNA CORNELIA WILHELMINA MARUGG, dochter van Martinus, geb. Curaçao 21-12-1816, ged. Luth. Curaçao 13-06-1817 (get. Johanna Maria Schüler, geb. Kock en Michaël Römer), eigenaar van de tuin Enog, † Curaçao (stadsdistrict) 15-07-1902, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder Winkel nr. 148 noorddeur, tr. 1ste (Bs en Prot. Kerk) Cura­çao (stadsdistrict) 24-02-1847 (get. Johan Heinrich Bartels, Henriëtte Catharina Marugg, Michaël Römer, Maria Catharina Rasmijn) JEAN VAN RIJS­SEN geb. Coe­vor­den 11-10-18­14, landbouwer, exploiteerde de gouvernementsplantage De Hoop (MD 1ste district), † Curaçao (stadsdistrict) 07-10-1849, zn. van Hen­drik Jean van Rijssen en Fenni­gien Sil­ders, tr. 2de (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 14-02-1855 (get. Frederik Rieffenberg, Johannes Lehman, Jan Hendrik Pieter Hansz Rogge, Helena Elisabeth Jacobs) ADOLF SCHRILS geb.­ Richrath, Pruisen 09-11-1808, seinmeester der telegrafie, † Curaçao 26-10-1859, zn. van Jean Baptiste Schr­ils en Geertruida Stok [Cu­raça­o].

In het militair stamboek wordt Jean als volgt beschreven: aangezicht vol, voorhoofd plat, ogen bruin, neus plat, mond ordinair, kin rond, haar bruin en wenkbrauwen bruin. Plantage De Hoop (MD 1ste district) was van 1840 tot 1872 eigendom van het gouvernement.  In het doopboek van de VPG wordt Adolf Schrils genoemd als vader van het kind Adolf Frederik geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-07-1833, ged. Prot. Curaçao 06-10-1833 (get. Daniël Rees en Anna Elisabeth Rees). De moeder is Maria Elisabeth Rees geb. 23-11-1808, ged. Curaçao Luth. 02-02-1809 (get. F.E. Konig en M.E. Ziegler), dr. van Hendrik Rees en Geertruida Rijnders. Adolf Frederik heeft later de naam van zijn stiefvader Friedrich Rieffenberg aangenomen.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNA BARSOLINA VAN RIJSSEN geb. Curaçao (MD 2de district) 19-04-1841 † Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1854
 2. HENDRIK  JEAN VAN RIJSSEN geb. Curaçao (MD 1ste district) 21-02-1843, ged. Prot. Curaçao 23-07-1843 (get. Johann Heinrich Bartels en Henriëtte Catharina Bartels, geb. Marugg), † Curaçao, plantage De Hoop (MD 1ste district) 04-08-1847
 3. ANNA ELISABETH VAN RIJSSEN geb. Curaçao (MD ..de district) 04-07-1845, ged. Prot. Curaçao 14-12-1845 (get. de ouders) volgt VId.
 4. WILHELMINA CATHARINA VAN RIJSSEN geb. Curaçao (MD 1ste district) 02-07-1847, ged. Prot. Curaçao 23-01-1848 (get. Michaël Römer en Maria Catharina Rasmijn) volgt VIe.
 5. HENRIËTTE MARIA VAN RIJSSEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-08-1­8­49, ged. Prot. Curaçao 25-11-1849 (get. Johann Caspar Marugg en Elisabeth Rogge), † Curaçao (3de district) 16-02-1867

Uit het 2de huwelijk:

 1. MARIA ELISABETH SCHRILS geb. Curaçao (MD 2de district) 14-08-1839 volgt VIf.
 2. GUSTAAF ADOLF SCHRILS geb. Curaçao (MD 2de district) 02-04-1853, ged. Prot. Curaçao 26-06-1853 (get. Jan Prince en Helena Johanna Françoise Prince, geb. Van der Mussel) volgt VIg.
 3. FREDERIK HENDRIK SCHRILS geb. Curaçao (MD 2de district) 27-09-1855, ged. Prot. Curaçao 20-01-1856 (get. Friedrich Rieffenberg en Helena Elisabeth Rogge, geb. Jacobs) volgt VIh.

Vc.HENRIËTTE CATHARINA MARUGG, dochter van Martinus, geb. Curaçao 15-11-1818, ged. Luth. Curaçao 19-10-1819 (get. Arend Hendrik Ernst Philip Schüler en Cornelia Catharina Schüler, geb. Bulté), † Cu­raçao­ (stadsdistrict) 05-01-1852, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 28-03-1838 (get. bg. Richard Frederik Vegt en Catharina Geertruida Vegt, geb. Wijnberg en br. Arend Hendrik Ernst Philip Schüler en Cathalijntje Sophia Schüler, geb. Nesty) JOHANN HEIN­RICH BARTELS geb. Hamburg-Moorburg 22-01-1801, sergeant-majoor der inf., † Paramaribo, Suriname 14-05-1847, zn. van Hans Heinrich Bar­tels en Anna Catharina Werdier, tr. 2de (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 11-12-1850 (get. Hendrik Cornelis van der Veen Tweeboom en Cornelia Tweeboom, geb. Van Kleunen) BENJAMIN LEEFMANS geb. Norden, Oost-Friesland 11-09-1823, koopman, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao (stadsdistrict) 07-07-1890, zn. van Moses Leefmans, onderwijzer en Eva Salomons, hij tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 21-09-1853 Elisabeth Felice Boulanger geb. Curaçao 23-12-1833, ged. R.K. Curaçao 09-08-1834 (get. Franciscus Xaverius Bergman en Maria Elisabeth Boom), † Curaçao ..-..-…., dr. van Pieter Joseph Boulanger en Leonora Wilhelmina Bergh Boom [Curaça­o].

In 1866 adverteert Leefmans in de Curaçaosche Courant met de aanbieding van “Hollandsche en Amerikaansche Provisien”.
Uit het tweede huwelijk van Benjamin Leefmans werden tien kinderen geboren, nl. 1) Leonardus Bernardus Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 9 juli 1854, tr. Mercedes Salazar, 2) Leonora Christina Eva Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 22 mei 1856, † Curaçao (stadsdistrict) 6 febr. 1859, 3) Morris Joseph Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 3 april 1858, 4) Johanna Leonora Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 4 juli 1860, 5) August Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 5 sept. 1862, † Curaçao (stadsdistrict) 28 sept. 1862, 6) Carel August Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 10 nov. 1863, 7) Eva Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 9 mei 1866, 8) Rosa Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 27 juli 1868, tr. Benjamin Delgado de Olivares 9) Eleonora Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 8 jan. 1871, 10) Johannes Martinus Leefmans geb. Curaçao (stadsdistrict) 6 sept. 1873, † Puerto Cabello, Venezuela 17 mrt. 1929, tr. 1ste Adèla Pons, tr. 2de Julia Teresa Capriles MacPherson.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. KAREL HEINRICH BARTELS geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-10-1839, ged. Prot. Curaçao 26-05-1839 (get. de ouders), † jong
 2. ANNA SOPHIA CATHARINA BARTELS geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1840, ged. Prot. Curaçao 28- 09-1840 (get. Friedrich Wilhelm Peter Winkel en Johanna Maria Haayen, geb. Schoonewolff) volgt VIi.
 3. MARGARITHA MAGDALENA HENRIËTTE BARTELS geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 28-08-1841, ged. Prot. Curaçao 06-02-1842 (get. Johan Christoffel Schüler en Henrica van Aken, geb. Bennebroek), lidmaat VPG 25-03-1858, † Curaçao (stadsdistrict) 19-05-1899
 4. JOHAN MARTINUS BARTELS geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-06-1843, ged. Prot. 24-10-1843 (get. Johannes Laurens Axson en Maria Wilhelmina Axson, geb. Evertsz) volgt VI..
 5. NICOLAAS CONSTANTIJN BARTELS geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-02-1845, ged. Prot. 10-06-1845 (get. Andries Jacobs en Elisabeth Helena Constantia Schouten), † Curaçao (stadsdistrict) 17-11-1846

Vd.GEORGE FREDRIK ORT geb. Amsterdam 14-03-1813, boekhouder assurantiemakelaardij Eickhoff  Derkinderen & Beuker te Amsterdam, † Amsterdam 17-03-1889, tr. Amsterdam 25-08-1841 (get. Gerard l’Étang, broer, smid, 26 jr., Johannes Martinus Ort, broer, kantoorbediende, 24 jr., Gijsbert Hamer, behanger, 51 jr. en Willem Frederik Stas, kleermaker, 24 jr.) ELISA­BETH L’ÉTANG geb. ‘s-Gravenhage 07-09-1807, † Amsterdam 08-12-1894, dr. van Pierre l’Étang, timmerman en Elisabeth Neuhoff [Am­sterdam, Van Oldebarneveltstraat 32].

Uit dit huwelijk:

 1. HILLETTA GEERTRUIDA ELISABETH ORT geb. Amsterdam 10-07-1841, † Ginneken 02-11-1907 [Amsterdam, Van Oldebarneveltstraat 32].
 2. GEORGE FREDRIK ORT geb. Amsterdam 27-11-1842 volgt VI..
 3. PIERRE CHARLES ORT geb. Amsterdam 19-08-1844 volgt VI..
 4. JOHANNA WILHELMINA ORT geb. Amsterdam 03-02-1846 volgt VI..
 5. GERARD JOHANNES MARTINUS ORT geb. Amsterdam 18-07-1848, † Caïro, Illinois, U.S.A. 08-06-1890 Gerard vertrekt in april 1875 per stoomschip Rotterdam naar New York (Algemeen Handelsblad 19-04-1875)

 Vf. CHARLOTTA MARIA ORT geb. Amsterdam 18-05-1814, onderwijzeres, kinderschoolhoudster, † Amsterdam 06-03-1896, tr. Amsterdam 27-04-1848 (get. vader br., 55 jr., George Fredrik Ort, broer, kantoorbediende, 35 jr., George Henri Jaquemet, kantoorbediende, 26 jr. en Pierre Jean Jaquemet,  kantoorbediende, 25 jr.) HENRI FRANÇOIS JAQUEMET geb. Amsterdam 25-07-1814, boekhouder, † Amsterdam 14-05-1891, zn. van Henri François Jaquemet, kantooremployé en Hanna Maria Baede [Amsterdam, Sarphatipark 102].

Henri François’ grootvader Henri François Jaquemet (1761-1837) was afkomstig van Montricher, kanton Vaud in Zwitserland. Hij vestigde zich in Amsterdam en kocht daar in 1801 het huis en erf aan de Reguliersbreestraat op de hoek met de Kistenmakersgracht (nu Amstel), nr. 56 en had daar een winkel. Hij adverteert met flesjes “paarl-water tot mondspoeling, van den Heer C. Davy, Dentist van Londen”.  Blijkens een advertentie uit 1813 woont Abraham Louis Girardet, schilder van miniatuur portretten afkomstig uit Neuchâtel dan bij Jaquemet in de Reguliersbreestraat (Amsterdamse Courant 01-11-1813).
Henri François’ oom was jarenlang als “buralist” verbonden aan de Franse schouwburg te Amsterdam. Deze schouwburg sloot in 1856 haar deuren (Algemeen Handelsblad 04-06-1856).

Uit dit huwelijk:

 1. GEORGE ANTOINE JAQUEMET geb. Amsterdam 15-08-1849, † Amsterdam 16-12-1849
 2. CHARLES HENRI JAQUEMET geb. Amsterdam 28-07-1851 volgt VI..
 3. CATHERINE SOPHIE JAQUEMET geb. Amsterdam 23-10-1853, onderwijzeres, † Amsterdam 29-03- 1928 [Amsterdam, Van Breestraat 81].

Vf.JOHANNES MARTINUS ORT geb. Amsterdam 03-07-1817, commies De Nederlandsche Bank, † Amsterdam 01-03-1909, tr. Amsterdam 09-08-1850 (get. George Fredrik Ort, broer, kantoorbediende, 37 jr., Henri François Jaquemet Jr., kantoorbediende, 36 jr., Gerbrand Hoogenbirk Jr., goudsmid, 28 jr. en Hendrik van Kempen, broodbakker, 44 jr.) MARIA ELISABETH HOUTHUIJSEN geb. Amsterdam 23-09-1823, † Amsterdam 30-11-1904, dr. van Jacobus Johannes Houthuijsen en Elisabeth van Santbrink [Amsterdam, Sarphatipark 122].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES JACOBUS ORT geb. Amsterdam 07-05-1851 volgt VI..
 2. ELSJE GEERTRUIDA SOPHIA ORT geb. Amsterdam 08-06-1853, † Amsterdam 28-09-1853
 3. GEORGE FREDERIK ANTON ORT geb. Amsterdam 21-07-1855, † Amsterdam 07-11-1855
 4. MARIA ELISABETH ORT geb. Amsterdam  25-01-1858 volgt VI..
 5. SOPHIA ELISABETH ORT geb. Amsterdam 06-10-1860 volgt VI..
 6. ELSJE CHARLOTTA ELISABETH ORT geb. Amsterdam 29-06-1864, † Amsterdam 01-11-1864
 7. CHARLOTTA MARIA ELISABETH ORT geb. Amsterdam 08-05-1867, † Amsterdam 07-06-1867

 

 

 

 

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s