Rasmijn

I. ADRIAAN RASMIJN geb. Bergen, verm. Noorwegen ca. 1690, zeekapitein op de bark De Industria (1724-), slaveneigenaar, † kort vóór 26-10-1731, otr. (N.G.) Curaçao 29-07-1718 (get. Abraham Visser en Susanna Especote, wed. Willem van Wessem), tr. Curaçao 07-08-1718 NEELTJE MOL ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 09-11-1695 (get. Hendrick Hendricksz en Hilletie Mighielsz), ½ eigenares huis en erf op het Wittenburg, “in de groote straat voor bij de dwars straet” (Grote Wittenburgerstraat) te Amsterdam waarvoor zij jaarlijks huurpenningen ontving, dr. van Dirck Hendricks Mol, scheepstimmerman (1690) te Amsterdam, oppertimmerman der W.I. Compagnie en eigenaar plantage De Roskam te Curaçao en Pleuntje Senten [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. STEPHEN RASMIJN geb. verm. Curaçao ca. 1720 volgt IIa.
 2. DIRK RASMIJN geb. verm. Curaçao ca. 1725 volgt IIb.
 3. ADRIANA APOLLONIA (PLONIA) RASMIJN ged. N.G. Curaçao 30-10-1731 (get. Jan Kock en Maria van Klinkenburgh) volgt IIc.

IIa. STEPHEN RASMIJN geb. Curaçao ca. 1720, zeekapitein op de bark St. Anthony de Padua (na de dood van zijn broer Dirk) en eigenaar plantage Cattenberg (a) Gasparito of Ma Retraite, † tussen 08-03-1767 en 15-02-1771, tr.  Curaçao ? MARIA HILL BELL geb. Curaçao, begr. Curaçao 17-11-1797 “voor sluyer & handschoen,” verm. dr. van Willem Bell, zeekapitein en Maria Dooris [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA RASMIJN geb. Curaçao, volgt IIIa.
 2. WILLEMINA RASMIJN geb. Curaçao, volgt IIIb.
 3. ADRIAAN RASMIJN ged. Curaçao N.G. 06-04-1756 (get. Willem Webb Cock en Catharina Decker)
 4. WILLEM RASMIJN geb. Curaçao 1759 volgt IIIc.

IIb. DIRK RASMIJN geb. ca. 1725, zeekapitein op de bark St. Anthony de Padua, † Curaçao (vermoord door een slaaf) 21-03-1755, tr. (verzoek echtscheiding door echtgenote 07-11-1752) MARGARITHA VERLOO, geb. Curaçao ? ca. 1720, † Curaçao 09-05-1800, begr. Curaçao 10-05-1800 “een paar handschoen”, dr. van Pieter Verloo, van Amsterdam, timmerman der W.I.Compagnie en Helena van IJsendoorn [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ?

IIc. ADRIANA APOLLONIA (PLONIA) RASMIJN ged. N.G. Curaçao 30-10-1731 (get. Jan Kock en Maria van Klinkenburgh), begr. Curaçao, kerkhof Overzijde 16-11-1821, otr. Curaçao 15-02-1771 (get. bg. Jan Hansz Lucaszoon en desselfs huisvr. Jannetje Blom en br. Cornelis Veeris en Maria Hiel Bell, wed. Steven Rasmijn), tr. 24-02-1771 PIETER HANSZ, verm. zn. van Lucas Hansz en Jacoba Verwitte [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA HIEL HANSZ geb. Curaçao, begr. Curaçao 28-09-1803
 2. JACOBA HANSZ ged. N.G. Curaçao 26-08-1776 (get. Jacoba Verwitte, wed. Lucas Hansz)

IIIa. MARIA RASMIJN geb. Curaçao, † Curaçao 04-11-1814, begr. Curaçao (op de tuin van de Wed. J.L. Raven) 05-11-1814, otr. (N.G.) Curaçao (op de plantage Cattenberg van Steven Rasmijn) 06-03-1767 (get. bg. David Mushardt en Anthonia Vermeer, wed. Jan Aartsz Kool en br. Steven Rasmijn en zijn huisvr. Maria Hill Bell), wegens ziekte 1ste, 2de en 3de gebod tegelijk en tr. Curaçao (op de plantage Cattenberg van Steven Rasmijn) 08-03-1767 CORNELIS VEERIS geb. Curaçao, koopman, reder, † Curaçao 16-01-1797, zn. van Abraham Veeris, deurwaarder der W.I. Compagnie , eigenaar plantage Drie Gebroeders (a) Veeris en Anna Maria van den Nieuwburg, hij otr. 1ste (N.G.) Curaçao (ten huize van Kool) 23-03-1753 (get. bg. de Heer Hermanus Rojer en Mejuffr. Anna Maria van den Nieuwburg, wed. van Abraham Veeris en br. Jan Aartsz Kool en Mejuffr. Anthonia Vermeer, huisvr. van Jan Aartsz Kool) tr. Curaçao (aan huis) 08-04-1753 Maria Aartsz Kool geb. Curaçao, dr. van Jan Aartsz Kool en Anthonia Vermeer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. STEVEN VEERIS ged. N.G. Curaçao 27-09-1768 (get. Maria Hiel Bell, wed. van Stephen Rasmijn), begr. Curaçao 09-05-1776
 2. ABRAHAM VEERIS geb. Curaçao 11-09-1771, ged. N.G. Curaçao 20-10-1771 (get. Jan Aartsz Kool en Adriana Rasmijn, huisvr. van Pieter Hansz), tr. Curaçao 13-03-1808 (get. Gabriel Veeris en Maria Rasmijn, wed. van Cornelis Veeris) MARIA ELISABETH VEERIS ged. Luth. Curaçao 11-07-1784 (get. Barend Veeris, Abraham Veeris Barendzoon, Maria Elisabeth Klinkert, huisvr. van Barend Veeris en Catharina Seenenbergh, huisvr. van Gabriel Striddels), dr. van Gabriel Veeris, eigenaar plantages Zorgvliet, Rustenberg en Bona Vista (MD) en Anna Catharina Veeris
 3. JAN WILLEM VEERIS ged. N.G. Curaçao 28-12-1774 (get. Pieter Hansz en Willemina Rasmijn, wed. Hendrik Daniël Veeris), begr. Curaçao 17-12-1780
 4. STEVEN VEERIS geb. Curaçao 17-01-1779, ged. N.G. Curaçao 19-01-1779 (get. Willem Rasmijn en Maria Hill Bell, wed. van Stephen Rasmijn), begr. Curaçao 21-01-1779
 5. ANNA MARIA VEERIS geb. Curaçao 02-01-1782, ged. N.G. Curaçao 29-01-1783 (get. Robertus Samuel Brands en Neeltje Brands, geb. Plaate), † Curaçao (stadsdistrict) 30-01-1847

IIIb. WILLEMINA RASMIJN geb. Curaçao, † 13-02-1817, tr. (huwelijkse voorwaarden) Aruba 1773 HENDRIK DANIËL VEERIS koopman, † Aruba ..-07-1774, zn. van Abraham Veeris, deurwaarder der W.I. Compagnie en eigenaar plantage Drie Gebroeders (a) Veeris en Anna Maria van den Nieuwburg [Curaçao].

Dit huwelijk was kinderloos.

IIIc. WILLEM RASMIJN geb. Curaçao 1759, klerk ter comptoire van de advocaat Mr. Jean Portal Amalry, administrateur gouvernements doodgraversdienst (1818), begr. Curaçao, Prot. kerkhof Otrobanda 17-11-1829 grafkelder W. Rasmijn nr. 66, otr. N.G. Curaçao 27-01-1786 (get. bg. Jean Portal Amalry en Maria Hill Bell, wed. Stephen Rasmijn en br. Herman Winkler en Gerbrecht Berch, wed. Jan Vos), tr. Curaçao 12-02-1786 CATHARINA VOS ged. N.G. Curaçao 12-4-1763 (get. Hendrik Cornelis Vos en Anna Berch), begr. Curaçao, Prot. kerkhof Otrobanda 08-04-1823, dr. van Jan Vos, factoor der W.I. Compagnie, meester en ouderling der N.G. Kerk en Gerbrecht Berch [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. STEPHANUS WILHELMUS RASMIJN ged. Luth. Curaçao 04-04-1789 (get. Cornelis Raven Hansz, Jeanette Vos en Maria Hiel), verm. † jong
 2. GERBRECHT MARIA RASMIJN geb. Curaçao 20-06-1791, ged. Luth. Curaçao 01-08-1794, administratrice doodgraversdienst der Prot. Gemeente, † Curaçao (Overzijde 2de wijk 21) 24-06-1857, ongehuwd en kinderloos
 3. MARIA CATHARINA RASMIJN geb. Curaçao 23-06-1793, ged. Luth. Curaçao 01-08-1794 (get. de ouders en Willemina Rasmijn, wed. Hendrik Daniël Veeris), administratrice doodgraversdienst der Prot. Gemeente, † Curaçao 04-09-1860, ongehuwd en kinderloos
 4. MARIA RASMIJN geb. Curaçao 20-06-1794, ged. N.G. Curaçao 24-07-1794 (get. Abraham Veeris en Johanna Catharina Perret Gentil, geb. Hansz)
 5. ANNA MARIA RASMIJN geb. Curaçao 08-10-1797 ged. N.G. 27-03-1798 (get. Claude François Perret Gentil en Anna Gerbregt Hansz), otr. (N.G.) Curaçao 24-05-1816 (get. Salomon Bulté, de Wed. Pieter Verhelst, Willem Rasmijn en Catharina Rasmijn), tr. Curaçao 09-06-1816 DOMINIQUE MICHAËL VERHELST geb. Curaçao 29-09-1788, koopman, reder, wijkmeester 4de wijk Overzijde (1831-1847), † Curaçao 12-03-1853, zn. van Pieter Josephus Verhelst, chirurgijn ter koopvaardij, eigenaar plantages Rust en Vrede en Klein Piscadera, lid van de R.K. kerkeraad Santa Anna (1789) en Marianne Godefroy volgt genealogie Verhelst

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie