Schuler

I. JOHANN CHRISTOPH SCHÜLER geb. Römhild, Saksen 17-09-1758, stads medicinae doctor en officier van gezondheid van Curaçao, lid Medisch College, rooimeester, lid van de VPG kerkeraad, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, eigenaar plantage Goedgelegen alias Bijgelegen of Sandrock, de naastgelegen gronden Enog, Krabbenberg en enkele naamloze gronden (MD 1ste district) en 12 slaven, † Curaçao (stadsdistrict) 25-09-1835, begr. Curaçao, plantage Goedgelegen, tr. 1ste Curaçao SANDRINA TE PASKE geb. Curaçao, † Curaçao 18-08-1807, dr. van Harmen Jan te Paske en Anna Sophia Muskus, otr. 2de Curaçao (voor de secretaris) 26-06-1812 (get. bg. de Wel Eerwaarde Heer Jacobus Muller J.A.z en br. Vrouwe Johanna Lesire de Rochemont), tr. Curaçao (voor de raad) 12-07-1812 JOHANNA MARIA KOCK geb. Curaçao 08-10-1784, ged. N.G. Curaçao 06-10-1785  (get. Theunis Lourens Kock en Johanna Maria Vos), † Curaçao (Overzijde 4de wijk nr. 247) 24-04-1839, dr. van Jan Kock en Catharina Govertsz Smith [Curaçao, landhuis Goedgelegen].

De Curaçaosche Courant 29-01-1825, bericht van de stads chirurgijn en officier van gezondheid J.C. Schüler over door hem verricht medisch onderzoek op de negerin Maria Martina.

De Curaçaosche Courant 29-01-1825, bericht van de stads chirurgijn en officier van gezondheid J.C. Schüler over door hem verricht medisch onderzoek op de negerin Maria Martina.

Christoph begon zijn loopbaan als soldaat en noodhulp van de oppermeester (20-05-1779) en wordt achtereenvolgens benoemd tot assistent van de schout-bij-nacht (..), ondermeester aan boord van ‘s Lands schip van oorlog Nassau (11-1780), chirurgijn 2de kl. (21-01-1783), chirurgijn-majoor bij het garnizoen (01-05-1796), chirurgijn-majoor bij het nieuw aangekomen Curaçaose Corps (15-08-1796),  chirurgijn 1ste kl. bij de Bataafse Republiek (09-1800), rooimeester (21-01-1807), officier van gezondheid, chirurgijn van het militair hospitaal, lid van het Medisch College (01-04-1807), stadschirurgijn (stad medicinae doctor) en officier van gezondheid (13-01-1817). Bij de aanslag van 1828 werd hij aangeslagen voor een huis Overzijde nr. 217 (fl. 3828,001/2 ), de plantage Groot Sandrock (7 stukken grond in één) en 12 slaven (OAC-II 1067, nr. 67), vrijmetselaar loge De Vergenoeging (toetreding 18-11-1796).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHAN GEORGE SCHÜLER geb. Curaçao 24-11-1783, ged. Luth. Curaçao 25-12-1783 (get. Jan Barend Jansz Muskus en Jannetje Hill, huisvr. van Cornelis Raven) volgt IIa.
 2. ANNA ELISABETH SCHÜLER geb. Curaçao 08-10-1785, ged. Luth. Curaçao 04-11-1786 (get. Adolph Emanuel Lehman en Elisabeth Machtelt Coene) volgt IIb.
 3. JOHANNES SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 20-05-1789 (get. Johannes Teubner en Johanna Margaretha Teubner, geb. Huijsleeven)
 4. JOHANNES WILLEM SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 26-09-1791(get. Johannes Teubner en Johanna Wilhelmina te Paske)
 5. AREND HENDRIK ERNST PHILIPP SCHÜLER geb. Curaçao 26-08-1794, ged. Luth. Curaçao 22-09-1794 (get. Philip Ernst Karl Ludwig baron von dem Bussche-Ippenburg en Anna Catharina Ellis, wed. De Rochemont) volgt IIc.
 6. PIETER SCHÜLER geb. Curaçao 09-11-1796, ged. Luth. én R.K. Curaçao 05-02-1797 (beide dopen get. Pieter de Mey en Johanna Wilhelmina de Mey, geb. Te Paske) volgt IId.
 7. SOPHIA WILLEMINA SCHÜLER geb. Curaçao 18-04-1800, ged. N.G. Curaçao 01-06-1800 (get. Pieter de Mey en Johanna Wilhelmina de Mey, geb. Te Paske), begr. Curaçao 19-05-1807
 8. SOPHIA ALETTA SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 17-07-1802 (get. Martinus Marugg en Aletta Elisabeth Daal)
 9. MAURITS CAREL JAN SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 12-02-1803 (get. Johan George Schüler en Anna Elisabeth Schüler)
 10. MAURITS CAREL JOHAN SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 29-11-1805 (get. Martinus Marugg en Aletta Elisabeth Daal) 

Uit het 2de huwelijk:

 1. JOHANNA CATHARINA SCHÜLER geb. Curaçao 21-12-1812, ged. Luth. Curaçao 08-03-1813 (get. Ds. Jacob Muller J.A.zn. en Johanna Lesire Muller, geb. De Rochemont) volgt IIe.
 2. MARGARETHA LOUISA SCHÜLER geb. Curaçao 29-08-1814, ged. Luth. Curaçao 19-04-1815 (get.: Caspar Lodewijk van Uytrecht en Margaretha le Graverand van Uytrecht, geb. De Rochemont) eigenares plantage Bijgelegen alias Sandrock alias Goedgelegen en 2 slaven, † Curaçao 10-01-1860 [Curaçao].
 3. MARIA PETRONELLA SCHÜLER geb. Curaçao 17-11-1820, ged. N.G. 21-01-1821 (get. Arend Hendrik Ernst Philip Schüler, Maria Siro de Graaf, de Wed. Theunis Lourens Kock, Pieter Schüler en Gerbrecht Maria Rasmijn) volgt IIf.

IIa. JOHAN GEORG SCHÜLER geb. Curaçao 24-11-1783, ged. Luth. Curaçao 25-12-1783 (get. Jan Barend Jansz Muskus en Jannetje Hill, huisvr. van Cornelis Raven), vrijmetselaar loge De Vergenoeging (17-02-1803), † voor 1827, tr. Curaçao 19-05-1811 ALETTA ELISABETH DAAL ged. N.G. Curaçao 10-11-1774 (get. Pieter Daal en Maria Daal) , † Curaçao 10-08-1860 dr. van Marten Daniël Daal, eigenaar plantages Seru Fortuna, Steenen Koraal en Varse Put en Anna Sophia Martijn [Curaçao].

Zij is de enig overgebleven erfgename van haar ouders en ongehuwde zusters Maria en Martha Pietertje Daal. Bij de aanslag van 1827 werd de Wed. J.G. Schüler aangeslagen voor een huis Overzijde nr. 300 (fl. 1200,-) en 10 slaven (fl. 2000,-) (OAC-II 1069). Bij de aanslag van 1828 werd zij aangeslagen voor een huis Overzijde nr. 293 met een taxatiewaarde van fl. 3066,67 (OAC-II 1584). Zij komt voor op de Lijst der Slaveneigenaren in 1863 van Curaçao met een tegemoetkoming van fl 1800,- (9 slaven waarvan 4 huisbedienden) voor haar erfgenamen.           

IIb. ANNA ELISABETH SCHÜLER geb. Curaçao 08-10-1785, ged. Luth. Curaçao 04-11-1786 (get. Adolph Emanuel Lehman en Elisabeth Machtelt Coene), eigenaresse van de tuin Enog onder Seru Pretu en 3 slaven, † Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1870, otr. Curaçao (voor de secretaris) 03-10-1806 (get. bg. de Ed. Gestrenge Heer P. Maes, chirurgijn-majoor en Johanna Wilhelmina de Paske, huisvr. van Pieter de Mey en br. mej. Sandrina Schüler, geb. Te Paske), tr. (voor de secretaris) 19-10-1806 MARTINUS MARUGG ged. N.G. Amsterdam Nieuwe kerk 08-02-1784 (get. Martinus Marugg en Geertruida Pieters Kromhout), chirurgijn ter genezing van slaven en planters in de Westdivisie, woonde in het (plantage)huis Buitenbosch (WD 3de district) en 2 slaven, † Curaçao, (plantage)huis Buitenbosch 13-09-1823, begr. Prot. kerkhof Overzijde 14-09-1823, zn. van Caspar Marugg en Maria Kruijt [Curaçao].

Zij verkoopt 07-11-1843 de tuin Enog aan haar dochter J.C.W. Marugg (CHA, HvJ 1346-2663).

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA SANDRINA GEORGINA MARUGG geb. Curaçao 23-09-1812, ged. Luth. 23-11-1812 (get. Jan Borchard van der Linde en Helena Eva de Mey) volgt genealogie Marugg
 2. JOHANNA CORNELIA WILHELMINA MARUGG geb. Curaçao 21-12-1816, ged. Luth. 13-06-1817 (get. Johanna Maria Schüler, geb. Kock en Michaël Römer) volgt genealogie Marugg
 3. HENRIËTTE CATHARINA MARUGG geb. Curaçao 15-11-1819, ged. Luth. ongedateerd (get. Arend Hendrik Ernst Philip Schüler en Cornelia Catharina Schüler, geb. Bulté) volgt genealogie Marugg
 4. JOHANN CASPAR MARUGG geb. Curaçao 05-07-1821, ged. Luth. 20-08-1821 (get. Johann Christoph Schüler en Hermina Adriana Römer), † Curaçao (stadsdistrict) 17-03-1869

IIc. AREND HENDRIK ERNST PHILIPP SCHÜLER geb. Curaçao 26-08-1794, ged. Luth. 22-09-1794 (get. Philip Ernst Karl Ludwig baron von dem Bussche-Ippenburg en Anna Catharina Ellis, wed. de Rochemont) stads medicinae doctor (stads chirurgijn) en officier van gezondheid, lid der commissie belast met het opnemen van apotheken en het examineren van apothekers (1830), † Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1839, tr. Curaçao (Fort Amsterdam) 07-09-1825 (get. Johan Christoph Schüler, Johanna Wilhelmina te Paske, wed. van Pieter de Mey, Abraham de Veer Jr., Catharina Geertruida Wijnbergh, wed. van Richard Frederik Vegt) CATHELIJNTJE  SOPHIA NESTY ged. Luth. Curaçao 30-12-1807 (get. Jean Nerre Alies en Cathelijntje Alies, geb. Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 17-08-1890, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 37, dr. van Jean Baptiste Nesty en Catharina Geertruida Wijnbergh [Curaçao].

Hendrik begon zijn loopbaan als chirurgijn 3de kl. Bij de aanslag van 1828 werd hij aangeslagen voor een huis Overzijde nr. 178 met een taxatiewaarde van fl. 3600,- (OAC-II 1584). De Wed. C.S.Schüler-Nesty komt voor op de Lijst der Slaveneigenaren in 1863 van Curaçao met een tegemoetkoming van  fl 400,- (2 huisbedienden).

IId. PIETER SCHÜLER geb. Curaçao 09-11-1796, ged. Luth. en R.K. Curaçao 05-02-1797 (beide dopen get. Pieter de Mey en Johanna Wilhelmina te Paske), lid van de adviserende raad van de gezaghebber te Bonaire, † (aangifte) Kralendijk, Bonaire 08-04-1862, otr. Curaçao (voor de secretaris) 08-11-1816 (get. bg. Johann Christoph Schüler en Johanna Maria Schüler, geb. Kock en br. Hendrik Schotborgh Gerardzn. en Helena Eva Schotborgh, geb. Bulté), tr. Curaçao (voor de raad) 24-11-1816 CORNELIA CATHARINA BULTÉ geb. Curaçao 05-03-1793, † (aangifte) Kralendijk, Bonaire 25-03-1862, dr. van Jan Hendrik Brugman Bulté en Margaretha Catharina Joosten Pletsz [Bonaire].

In 1824 werd Pieter aangeklaagd vanwege het ten onrechte handelen als medicinae doctor, chirurgijn en de dood van een slavin na behandeling door hem. Het was hem toegestaan na de dood van zijn zwager Martinus Marugg, zijn intrek te nemen in het plantagehuis Buitenbosch dat fungeerde als chirurgijnswoning in het buitendistrict, maar hem is nimmer toestemming verleend diens werk voort te zetten. “na zegt men wel van buiten dat aan den heer Pieter Schüler eenvoudig toegestaan is geworden om op het Buitenbosch in den beneden contrij na den dood van den chirurgijn Marugg te wonen, maar hem is nimmer met ons weten gepermitteerd geworden den titel van chrirurgijn (ter genezing van slaven en planters aldaar) aan te matigen en wij dagen hem uit ons door enig collegie, of door bijzondere privilegie van het gouvernement een bewijs of diploma opleeveren waardoor hij dan het regt zoude verkregen hebben om als zondanig certificaten af te geven.” (OAC 1664).

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANN CHRISTOPH SCHÜLER geb. Curaçao 06-03-1817, ged. Luth. Curaçao 27-08-1817 (get. Dr. Johann Christoph Schüler, Helena Eva Schotborgh, geb. Bulté, Hendrik Schotborgh Gerardzn. en Johanna Maria Schüler, geb. Kock) volgt IIIa.
 2. MARGARETHA CATHARINA SCHÜLER geb. Curaçao 20-05-1819, ged. Luth Curaçao 19-10-1819 (get. Arend Hendrik Ernst Philip Schüler en Margaretha Catharina Bulté, geb. Joosten Pletsz), † (aangifte) Bonaire, Kralendijk 17-09-1856
 3. HELENA ANNA SCHÜLER geb. Bonaire ca. 1819, † (aangifte) Bonaire, Kralendijk 10-08-1885
 4. JAN HENRIK BRUGMAN SCHÜLER geb. Curaçao 08-11-1821, ged. Luth. Curaçao 24-02-1822 (get. Edward Brooke Penny en Cornelia Schotborgh) volgt IIIb.
 5. JOHAN GEORGE SCHÜLER geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-10-1832, ged. Prot. Curaçao 12-05-1833 (get. Barend Hendrik Joosten Pletsz en Margaretha Louisa Schüler), † (aangifte) Bonaire, Kralendijk 22-08-1903

IIe. JOHANNA CATHARINA SCHÜLER geb. 21-12-1812, ged. Curaçao Luth. 08-03-1813 (get. Ds. Jacob Muller J.A.zn. en Johanna Lesire Muller, geb. De Rochemont), † Curaçao (Overzijde 4de wijk) 28-09-1837, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 12-12-1827 (get. bg. Diederik Frederik Johan Hueck en Helena Wilhelmina Palm en br.  Johan Christoph Schüler en Johanna Wilhelmina te Paske, wed. van Pieter de Mey) JAN HENDRIK HUECK geb. Curaçao 01-01-1807, ged. Luth. Curaçao 25-02-1807 (get. Jacob Bennebroek van der Linde en Dorothea Wilhelmina Hueck, wed. van Jacobus Francis), zn. van Diederik Johan Frederik Hueck en Helena Wilhelmina Palm [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANN DIEDERIK FREDERIK HUECK geb. Curaçao 14-03-1828
 2. JOHANN CHRISTOPH HUECK geb. Curaçao 06-07-1830, † Curaçao (5de district) 31-03-1865
 3. CASPER DIEDERIK HUECK geb. Curaçao (MD 2de district) 20-09-1832, ged. Prot. Curaçao 05-05-1833 (get. Diederik Hueck, buiten ’s Lands en Margaretha Louisa Schüler)
 4. JAN HENDRIK HUECK geb. Curaçao (WD 2de district) 20-02-1835, ged. Prot. Curaçao 29-08-1836 (get. Pieter Schüler en Maria Elizabeth Hueck), † Curaçao (stadsdistrict) 17-06-1837

IIf. MARIA PETRONELLA SCHÜLER geb. Curaçao 17-11-1820, ged. N.G. 21-01-1821 (get. Arend Hendrik Ernst Philip Schüler, Maria Siro de Graaf, de Wed. Theunis Lourens Kock, Pieter Schüler en Gerbrecht Maria Rasmijn), † Curaçao, plantage Welgelegen 13-06-1841 (get. de Wed. Marugg en Nicolaas Pieter Jacobs) relatie met WILLIAM CHARLES GAERSTE geb. Curaçao 23-06-1813, kapitein, loods en havenmeester te Curaçao (1852-), bestuurder Curaçaose Spaar- en Beleenbank, eigenaar plantage De Hoop (3de district), † Curaçao (stadsdistrict) 03-06-1893, zn. van David Gaerste, officier der marine, auditeur-militair bij het garnizoen te Curaçao, plantage-eigenaar en Johanna Cornelia Hueck, hij tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-01-1840 Johanna Cornelia Evertsz geb. Curaçao 10-01-1816, † Curaçao (stadsdistrict) 16-02-1902, dr. van Johannes Philippus Evertsz en Anna Elisabeth de Haseth [Curaçao].

Blijkens een proces dat haar moeder namens haar met succes aanspande tegen William Charles Gäerste, is hij de vermoedelijke vader van nader genoemd kind. Zie hiervoor het artikel ‘Vleeschelijke Conversatie’ van Els Langenfeld in de ArchiefVriend, jrg. 17, nr. 2, juni 2011    

Uit deze relatie:

 1. JOHANNA MARIA SCHÜLER geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-05-1836, † Curaçao (stadsdistrict) 30-04-1841

III.. JOHANN CHRISTOPH SCHÜLER geb. Curaçao 06-03-1817, ged. Luth. Curaçao 27-08-1817 (get. Dr. Johann Christoph Schüler, Helena Eva Schotborgh, geb. Bulté, Hendrik Schotborgh Gerardzn. en Johanna Maria Schüler, geb. Kock), sergeant-majoor der inf., woonde Overzijde nr. 231, † Curaçao (stadsdistrict) 02-08-1850, tr. Curaçao (stadsdistrict) 01-03-1848 ELEONORA CHRISTINA GIJSBERTHA MOUNT geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-03-1826, † Curaçao (stadsdistrict) 16-04-1884, dr. van George Mount en Johanna Margaretha Raven, zij tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 17-05-1854 Jan Gerard Palm geb. Curaçao 02-06-1831, ged. Prot. Curaçao 10-07-1832 (get. Barend Hendrik Joosten Pletsz en Jacob Hendrik de Windt en Sara Margaretha Recao, wed. van Jan Gerard de Windt), muziekmeester en componist, † Curaçao  (stadsdistrict) 10-12-1906, zn. van Cornelis Palm en Anna Elisabeth de Windt [Curaçao].

Uit het huwelijk Palm-Mount volgen kinderen.

III.. JAN HENRIK BRUGMAN SCHÜLER geb. Curaçao 08-11-1821, ged. Luth. Curaçao 24-02-1822 (get. Edward Brooke Penny en Cornelia Schotborgh), 2de opzichter der gouvernementsculturen te Bonaire, † (aangifte) Bonaire, Kralendijk 08-10-1895, tr. Kralendijk, Bonaire 07-07-1880 PAULINA VRIJ DOMACASSÉ geb. Bonaire 21-10-1817, † (aangifte) Kralendijk, Bonaire 01-03-1896, dr. Petrona Domacassé [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. CONSTANCIA MERLE SCHÜLER geb. Bonaire 19-10-1841, relatie met PHILIP FREDERIK CRAANE

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s