Muskus

I. JAN BAREND JANSZ MUSKUS geb. ca. 1680, zeevarende (particulier), † Cu­raçao (?), tr. CATHARINA CLAASSEN PIETERSZ geb. Curaçao, † Curaçao na 1748, zij otr. 2de (N.G.) Curaçao 10-02-1719 (get. Sebastiaan Schreuder en Margaretha Willemsz Cunidi, huisvr. van Christoffel Belgaard), tr. Curaçao 01-03-1719 Leendert de Gijter geb. Driewegen, Goes, otr. 3de (N.G.) Curaçao 13-07-1727 (get.
bg. Johannes Swart van Amsterdam en br. ………(?) Wel……. (?), wed. van …………… (?)), tr. Curaçao 27-07-1727 Ary Morel geb. Antwerpen, volkskwartiermeester te Curaçao [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. BARTHOLOMEÜS JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1715 volgt IIa.
 2. GABRIËL JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1716 volgt IIb.

IIa. BARTHOLOMEUS JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1715, zeekapitein, † Curaçao ..-..-1748, tr. (voor de secretaris) Curaçao 13-07-1738 (get. bg. onleesbaar en br. Sandrina de Kock, huisvr. van Jan Ooyman) SAN­DRINA BOLDER­SLEE geb. Curaçao ..-..-17.., † Cu­raçao ..-..-17.., dr. van Jurriaan Pietersz Bolderslee en ………­……..­…….­…, zij otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 14-11-1749 (get. Juan Pedro Janssen en Sandrina de Kock, huisvr. van Jan Ooyman), tr. 2de Curaçao 23-11-1749 Samuel Hill (Hiel) geb. Curaçao, zeekapitein, † voor 15-12-1758 zn. van Richard Hill en Jacomina Aartsen Geel en wednr. van Anna Bolderslee, zij otr. 3de N.G. Curaçao (ten huize van Sandrina de Kock, wed. van Jan Ooyman) 07-08-1761 (get. Richard Raven en Sandrina de Kock, wed. van Jan Ooyman), tr. Curaçao 23-08-1761 Jan Rengenier geb. Groningen [Curaçao].

Hij voer op de bark ‘De Goede Intentie’.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA SOPHIA MUSKUS geb. Curaçao ca. 1740 volgt IIIa.

IIb. GABRIËL JANSZ MUSKUS geb. Cu­raçao ca. 1716, begr. Curaçao 21-12-1796, tr. Curaçao ..-..-1748 EN­GELTJE BOL­DERSLEE geb. Curaçao ..-..-1713, † en begr. Curaçao 03-08-1784, dr. van Jurriaan Pietersz Bolder­slee en ………………­…..­….­….­. [Cura­ça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN BARENDS JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1750 volgt IIIb.
 2. ANNA SOPHIA JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1752 volgt IIIc.
 3. MARIA ELISABETH JANSZ MUSKUS ged. N.G. Curaçao 15-12-1754 (get. Jan Borng L en Anna Elisabeth Crisson L), begr. Curaçao 25-01-1812

IIIa. ANNA SOPHIA MUSKUS geb. Curaçao ca. 1740, † Curaçao 09-06-1813, begr. “op het tuintje van J.C. Schüler” (plantage Goedgelegen (MD)) 10-06-1813, otr. (N.G.) Curaçao 19-11-1762 (get. Jacob Charjé en Sandrina Bolderslee, huisvr. van Jan Rengenier), tr. 05-12-1762 HARMEN JAN TE PASKE geb. Aalten 27-01-1732, † Curaçao 14-01-1782 zn. van Berend te Paske en Janna Willemijna (Harmina) Mekkinck [Curaça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. SANDRINA TE PASKE geb. Curaçao volgt IVa.
 2. BAREND TE PASKE ged. N.G. Curaçao 26-03-1771 (get. Jacob de Lange en Anna Catharina Teepke)
 3. JOHANNA WILLEMINA TE PASKE geb. Curaçao 22-12-1773 volgt IVb.
 4. BARTHOLOMEUS JANSZ MUSKUS TE PASKE ged. N.G. Curaçao 13-03-1776 (get. Cornelis Raven, Maria Croesse, Cornelis Raven Richardzoon en Jannetje Hiel)

IIIb. JAN BARENDS JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1750, eigenaar plantage Goedgezicht (a) Buena Vista (MD), † Curaçao 17-01-1801, otr. 1ste (N.G.) Curaçao 28-08-1778 (get. Jan Scholten en Maria Scholten, geb. Weijtsz) GIJSBERTHA CORNELIA APITZ ged. N.G. Curaçao 13-07-1755 (get. Cornelis de Witt en Gijsbertha Vos),  † Curaçao 12-05-1781, dr. van Christoffel Apitz en Maria Dorcas, otr. 2de (voor de secretaris en N.G.) Curaçao 15-02-1782 (get. Gabriël Jansz Muskus en zijn huisvr. Engeltje Bolderslee, Daniël Woutersz en Erkje Thielen, wed. van Willem Bell), tr. Curaçao 24-02-1782 JOHANNA CATHARINA WOUTERSZ geb. Curaçao, † Curaçao 26-12-1822, dr. van Daniël Woutersz en Maria Elisabeth Janse [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. GABRIËL JANSZ MUSKUS geb. Curaçao 23-08-1780, ged. N.G. Curaçao 20-09-1780 (get. Jan Scholten en Maria Weijtsz) volgt IV..

Uit het 2de huwelijk:

 1. ENGELTJE JANSZ MUSKUS ged. N.G. Curaçao 09-03-1783 (get. Daniel Woutersz en Maria Elisabeth Jansz Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 01-07-1842, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 06-05-1829 (get. bg. Gabriel Jansz Muskus en Gijsbertha Cornelia Jansz Muskus echtgenote van Carel Frederik Schultz en br. Carel Frederik Schultz en Elizabeth Margaretha Webb, echtgenote van Gabriel Jansz Muskus) ERIC ANDREW ANDERSON geb. Johnshaven, Aberdeenshire, Schotland [Curaçao].
 2. MARIA ELISABETH JANSZ MUSKUS geb Curaçao 12-04-1785, ged N.G. Curaçao 29-05-1785 (get. Johannes Hiëronymus [Apitz?] en Erkje Thielen, wed. van Willem Bell) volgt IV..
 3. CATHARINA GEERTRUIDA JANSZ MUSKUS geb. Curaçao 13-03-1787, ged. Luth. Curaçao 22-04-1787 (get. Adriaan Woutersz en Anna Sophia Gerdener, geb. Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 24-04-1872
 4. JOHANNES DANIEL MUSKUS ged. N.G. Curaçao 18-01-1789 (get. Jan Gerdener en Johanna Catharina Woutersz), † voor ..-07-1798
 5. ANNA SOPHIA JANSZ MUSKUS geb. Curaçao 04-03-1790, ged. N.G. Curaçao 18-04-1790 (get. niet vermeld) volgt IV..
 6. GODFRIED JANSZ MUSKUS ged. N.G. Curaçao 08-05-1791 (get. Johannes Gerardus Woutersz en Johanna Catharina Woutersz)
 7. JANNETJE PETRONELLA JANSZ MUSKUS ged. N.G. Curaçao 15-07-1792 (get. Maria Elisabeth Jansz Muskus en Jan Godfried Woutersz)
 8. JANNETJE PETRONELLA DE GORTER JANSZ MUSKUS ged. Luth. Curaçao 07-09-1794 (get. Pieter de Gorter en Maria Elisabeth de Gorter), † Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1862, tr. Curaçao (stadsdistrict) 27-04-1823 JURGEN FRANZ KARL ORLUS geb. Westburg, Duitsland [Curaçao].
 9. GIJSBERTHA CORNELIA JANSZ MUSKUS geb. Curaçao 14-05-1796, ged. N.G. Curaçao 24-06-1796 (get. Gabriel Jansz Muskus, J. Woutersz, Maria Elisabeth Jansz Muskus en Engeltje Jansz Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 22-09-1882, otr. 1ste N.G. Curaçao 02-06-1820 (get. bg. Thomas Rampelenburgh, Godhelp Christiaan Hendrik Lehman en br. Johanna Catharina Woutersz, wed. van Jan Barend Jansz Muskus en Maria Elisabeth Raven), tr. Curaçao (door afwezigheid van de bruidegom) 10-09-1820 CARL FRIEDRICH SCHULTSZ geb. Stralsund, Pommeren 31-10-1788, † Curaçao (stadsdistrict) 06-08-1833, tr. 2de (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 25-11-1840 EDWARD COFFIN geb. Kentucky 05-10-1805, † Curaçao (stadsdistrict) 17-03-1843, zn. van Hesadudh Coffin en Nancy Bunker [Curaçao].
 10. JOHANNES DANIEL MUSKUS ged. N.G. én Luth. Curaçao 05-07-1798 (get. Johannes Hieronymus Apitz en Maria Elizabeth Apitz, geb. Jonas)
 11. JURRIAAN PIETERSZ MUSKUS geb. Curaçao 30-08-1800, ged. N.G. Curaçao 11-11-1800 (get. Antoine Coirin, geb. te Lorin, Dortmund (?) enMaria Elisabeth Jansz Muskus, geb. te Curaçao), † Curaçao 16-05-1801, begr. Curaçao 17-05-1801 “van de sociëteit”

IIIc. ANNA SOPHIA JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1752, begr. Curaçao, “op plantage Donkerenbergh van Gabriël Jansz Muskus”, 10-02-1813, tr. ca. 1773 (huw. ontbonden Curaçao 22-07-1782) CORNELIS ADRIAANSZ GERDENER, † voor 10-02-1813, verm. zn. van Christiaan Adam Gerdener en Anna Maria Hendriksz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN GERDENER ged. N.G. Curaçao 28-04-1774 (get. Jan Barend Jansz Muskus en Cornelia Adriaansz, wed. van Jan Gerdener)
 2. ENGELTJE GERDENER ged. N.G. Curaçao 25-02-1775 (get. Gabriel Jansz Muskus en Maria Elisabeth Jansz Muskus)

IVa. SANDRINA TE PASKE geb. Curaçao, † Curaçao 18-08-1807, tr. Curaçao JOHANN CHRISTOPH SCHÜLER geb. Römhild, Saksen 17-09-1758, stads medicinae doctor en officier van gezondheid van Curaçao, lid Medisch College, rooimeester, lid van de VPG kerkeraad, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, eigenaar plantage Goedgelegen alias Bijgelegen of Sandrock, de naastgelegen gronden Enog, Krabbenberg, enkele naamloze gronden (MD 1ste district) en 12 slaven, † Curaçao (stadsdistrict) 25-09-1835, begr. Curaçao, plantage Goedgelegen, hij otr. 2de Curaçao (voor de secretaris) 26-06-1812 (get. bg. de Wel Eerwaarde Heer Jacobus Muller J.A.z en br. Vrouwe Johanna Lesire de Rochemont), tr. Curaçao (voor de raad) 12-07-1812 Johanna Maria Kock geb. Curaçao 08-10-1784, ged. N.G. Curaçao 06-10-1785 (get. Theunis Lourens Kock en Johanna Maria Vos), † Curaçao (Overzijde 4de wijk nr. 247) 24-04-1839, dr. van Jan Kock en Catharina Govertsz Smith [Curaçao, landhuis Goedgelegen].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHAN GEORGE SCHÜLER geb. Curaçao 24-11-1783, ged. Luth. Curaçao 25-12-1783 (get. Jan Barend Jansz Muskus en Jannetje Hill, huisvr. van Cornelis Raven) volgt genealogie Schüler
 2. ANNA ELISABETH SCHÜLER geb. Curaçao 08-10-1785, ged. Luth. Curaçao 04-11-1786 (get. Adolph Emanuel Lehman en Elisabeth Machtelt Coene), eigenaresse van de tuin Enog onder Seru Pretu en 3 slaven, † Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1870, otr. Curaçao (voor de secretaris) 03-10-1806 (get. bg. de Ed. Gestrenge Heer P. Maes, chirurgijn-majoor en Johanna Wilhelmina te Paske, huisvr. v. Pieter de Mey en br. mej. Sandrina Schüler, geb. Te Paske), tr. (voor de secretaris) 19-10-1806 MARTINUS MARUGG ged. N.G. Amsterdam Nieuwe kerk 08-02-1784 (get. Martinus Marugg en Geertruida Pieters Kromhout), chirurgijn ter genezing van slaven en planters in de Westdivisie, eigenaar plantage Buitenbosch (WD 3de district) en 2 slaven, † Curaçao, landhuis Buitenbosch 13-09-1823, begr. Prot. kerkhof Overzijde 14-09-1823, zn. van Caspar Marugg en Maria Kruijt volgt genealogie Marugg
 3. JOHANNES SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 20-05-1789 (get. Johannes Teubner en Johanna Margaretha Teubner, geb. Huijsleeven)
 4. JOHANNES WILLEM SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 26-09-1791(get. Johannes Teubner en Johanna Wilhelmina te Paske)
 5. AREND HENDRIK ERNST PHILIPP SCHÜLER geb. Curaçao 26-08-1794, ged. Luth. Curaçao 22-09-1794 (get. Philip Ernst Karl Ludwig baron von dem Bussche-Ippenburg en Anna Catharina Ellis, wed. De Rochemont) volgt genealogie Schüler
 6. PIETER SCHÜLER geb. Curaçao 09-11-1796, ged. Luth. én R.K. Curaçao 05-02-1797 (beide dopen get. Pieter de Mey en Johanna Wilhelmina de Mey, geb. Te Paske) volgt genealogie Schüler
 7. SOPHIA WILLEMINA SCHÜLER geb. Curaçao 18-04-1800, ged. N.G. Curaçao 01-06-1800 (get. Pieter de Mey en Johanna Wilhelmina de Mey, geb. Te Paske), begr. Curaçao 19-05-1807
 8. SOPHIA ALETTA SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 17-07-1802 (get. Martinus Marugg en Aletta Elisabeth Daal)
 9. MAURITS CAREL JAN SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 12-02-1803 (get. Johan George Schüler en Anna Elisabeth Schüler)
 10. MAURITS CAREL JOHAN SCHÜLER ged. Luth. Curaçao 29-11-1805 (get. Martinus Marugg en Aletta Elisabeth Daal)

IVb. JOHANNA WILHELMINA TE PASKE geb. Curaçao 22-12-1773, † Curaçao (MD 2de district) “op het stuk grond van de Wed. Marugg” (tuin Enog (MD)) 26-06-1843, otr. (N.G.) Curaçao 08-05-1796 (get. bg. Johannes Carel Gaatman en Jannetje Catharina Gaatman, geb. Vos en br. Johann Christoph Schüler en Sandrina Schüler, geb. Te Paske) PIETER DE MEY geb. Curaçao 20-09-1775, ged. N.G. Curaçao 08-10-1775 (get. Gerard Rijnink, Clara Elisabeth Rijnink, huisvr. van Lesire, Maria Rijnink, huisvr. van Jacobus Vos en Michaël Fleischer), ouder­ling N.G. Kerk, † Curaçao 16-07-1811, zn. van Cornelis de Mey en Helena Eva Rij­nink, hij tr. 2de Johanna Poulina Columba ged. N.G. Curaçao 30-05-1779 (get. Jacob Graval Thomaszn. en Maria Hansz, huisvr. van Jan Paul Schotborgh), dr. van Willem Columba en Elisabeth Schotborgh [Curaç­ao].

Uit dit huwelijk:

 1. HELENA EVA DE MEY geb. Curaçao 19-10-1797, ged. N.G. Curaçao 06-02-1798 (get. Johann Christoph Schüler en Maria Rijnink, wed. van Vos), † Zwolle 18-02-1868, otr. 1ste (voor de secretaris) Curaçao 04-08-1816 (get. bg. Martinus Marugg en Aletta Elisabeth Daal, huisvr. van Johan George Schüler en br. Johann Christoph Schüler en Janetta Catharina Vos, wed. van Johannes Carel Gaatman), tr. Curaçao 18-08-1816 FRANCISCUS NIJSSING, geb. Valkenswaard 18-09-1770, chirur­gijn 1ste kl. der Kon. Nederlandse Zeemacht, † …………………., zn. van Arnoldus Nijssing en Elisabeth Wychel, tr. 2de Amsterdam 02-03-1831 JOHANNES STEPHANUS VAESSEN geb. Maastricht 1793, kapitein der art. O.I. Leger, belast met de keuringen bij het Ministerie van Koloniën, † Amsterdam (?) 14-08-1845, zn. van Stephanus Vaessen en Anna Maria Ghijssens [Amsterdam].

IV.. GABRIËL JANSZ MUSKUS geb. Curaçao 23-08-1780, ged. N.G. Curaçao 20-09-1780 (get. Jan Scholten en Maria Weijtsz) eigenaar plantage Donkerenberg (a) De Vergenoeging (MD), † Curaçao (stadsdistrict) 15-11-1833, tr. 1ste JOHANNA RAVEN ged. N.G. Curaçao 18-01-1784 (get. Nicolaas Erasmus de Jongh en Anna Boom Franken, huisvr. van N.E. de Jongh), † Curaçao 25-08-1819, dr. van Richard Raven en Johanna Laan, otr. 2de (N.G.) Curaçao 11-08-1820 (get. bg. Johannes Hiëronymus Apitz, Johanna Laan, wed. Raven en br. Gerard Duyckinck en Maria Boekhoudt, huisvr. van Gerard Raven), tr. Curaçao (in de kerk) 27-08-1820 ELISABETH MARGARETHA WEBB geb. Curaçao 10-06-1786, † Bonaire (aangifte) 16-10-1865, dr. van Philip Webb en Johanna Raven Boekhoudt [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. GIJSBERTHA ELISABETH APITZ MUSKUS geb. Curaçao 05-08-1814, ged. N.G. Curaçao 22-09-1814 (get. Johannes Hieronymus Apitz en zijn huisvrouw) volgt V..
 2. RICHARD RAVEN MUSKUS geb. Curaçao 12-07-1816, ged. N.G. Curaçao 25-08-1816 (get. Christoffel Godfried Friedrich Hoyer, J.J. Hoyer, Maria Hoyer, geb. Raven en Clara Elisabeth Laan, wed. van J.L. Raven) volgt V..
 3. JAN BAREND JANSZ MUSKUS geb. Curaçao 06-04-1818, ged. N.G. Curaçao 19-07-1818 (get. Cornelis Raven Rz. en Johanna Raven, huisvr. van C.G. Mayor (?)), † Curaçao 22-01-1828
 4. JOHANNA RAVEN MUSKUS geb. Curaçao 25-08-1819, ged. N.G. Curaçao 31-10-1819 (get. Johannes Raven en Gijsbertha Geertruida Apitz)

IV.. MARIA ELISABETH JANSZ MUSKUS geb Curaçao 12-04-1785, ged N.G. Curaçao 29-05-1785 get Johannes Hiëronymus [Apitz?] en Erkje Thielen, wed. van Willem Bell), tr.(voor de secretaris) Curaçao 22-03-1806 ROELOF MEYBOOM RAVEN geb. Curaçao 14-12-1778, ged. N.G. Curaçao 15-01-1779 (get. Roelof Meyboom en Maria Croesse), † Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1838, zn. van Richard Raven en Johanna Laan, hij tr. 1ste Johanna Elisabeth Teubner  [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. RICHARD RAVEN geb. Curaçao 17-07-1806, ged. N.G. Curaçao 23-09-1806 (get. Gabriël Jansz Muskus en Johanna Catharina Woutersz, wed. Jan Barend Jansz Muskus), tr. GERHARDA CHRISTIANA LEHMAN volgt V..
 2. JAN BAREND JANSZ MUSKUS RAVEN geb. Curaçao 16-12-1808, ged. Luth. Curaçao 02-02-1809 (get. Lucas Raven en Johanna Philippina de Pool), † verm. jong
 3. LOURENS LAAN RAVEN geb. Curaçao 29-04-1811, ged. N.G. Curaçao 23-07-1811 (get. Willem Raven en Anna Gerbrecht Hansz), † Curaçao (stadsdistrict) 16-09-1885, tr. Curaçao (stadsdistrict) 30-06-1841 ANNA SOPHIA HOCHE geb. Curaçao 08-02-1815, † Curaçao (stadsdistrict) 07-11-1895, dr. van Pieter Hoche en Johanna Boudewijn [Curaçao].
 4. JACOB WOUTERSZ RAVEN geb. Curaçao 06-10-1813, ged. Luth. Curaçao 21-11-1813 (get. Frederik Wilhelm Recao en Cornelia Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 06-01-1885
 5. ANNA CATHARINA RAVEN geb. Curaçao 15-08-1816, ged. N.G. Curaçao 15-09-1816 (get. Adrianus de Gorter, Catharina Geertruida Jansz Muskus, Edward Shain en Anna Elisabeth Plein), tr. RICHARD RAVEN MUSKUS volgt V..
 6. MAGDALENA GIJSBERTHA RAVEN geb. Bonaire 28-03-1819, ged. N.G. Curaçao 02-08-1819 (get. Isaac Debrot en Magdalena Gijsbertha Debrot)volgt V…

IV.. ANNA SOPHIA JANSZ MUSKUS geb. Curaçao 04-03-1790, ged. N.G. Curaçao 18-04-1790 (get. niet vermeld), † Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1862, otr. (N.G.) Curaçao 03-07-1812 (get. bg. Adolf Immanuel Lehman en Gerharda Lehman, geb. Van Gorcum en br. Johann Friedrich Godlieb Ziegler en Maria Elisabeth Ziegler), tr. Curaçao 19-07-1812 GOTHELP CHRISTIAAN HENDRIK LEHMAN geb. Curaçao 26-11-1785, ged. Luth. Curaçao 28-11-1785 (get. Frederik Hendrik Quitman en Godhelp Israel Hoyer en Elisabeth Machteld van Gorcum), schrijver, eigenaar plantage Bona Vista en de gronden Vaes (OD), lidmaat Luth. Kerk 24-05-1802, † Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1848, zn. van Adolph Emanuel Lehman(n), eigenaar plantage Donkerenberg (a) De Vergenoeging (MD) en Gerharda van Gorcum [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN BERNARDUS MUSKUS LEHMAN ged. Luth. Curaçao 26-01-1813 (get. Petrus Bernardus van Starckenborgh en Maria Elisabeth Ziegler) volgt V..
 2. GERHARDA CHRISTIANA LEHMAN geb. Curaçao 20-02-1814, ged. Luth. Curaçao 21-04-1814 (get. Adolph Emanuel Lehman en Johanna Catharina Woutersz, wed. Jan Barend Jansz Muskus), tr. RICHARD RAVEN volgt V..
 3. WILLEM VAN GORCUM LEHMAN geb. Curaçao 18-10-1815, ged. Luth. Curaçao 05-01-1816 (get. Jan Smit en Clara Isabelle Hoezeer, uxor)
 4. JOHAN HENDRIK LEHMAN geb. Curaçao 14-04-1817, ged. Luth. Curaçao 23-07-1817 (get. Johannes Jacobus Gaatman en Catharina Geetruida Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 02-11-1831
 5. JOHANNES KAREL GODFRIED LEHMAN geb. Curaçao 04-11-1818, ged. Luth. Curaçao 03-05-1819 (get. Johan Theodorus Vaerst, Johannes Jacobus Gaatman, Jannetta Catharina Vos, wed. J.C. Gaatman, Anna Gaatman, geb. Brands)
 6. JACOB WOUTERSZ LEHMAN geb. Curaçao 06-12-1821, ged. Luth. Curaçao 29-08-1822 (get. Johan Christoph Godlieb Ziegler en Johanna Gerharda Ziegler)
 7. ANNA CATHARINA LEHMAN geb. Curaçao 03-04-1823, ged. Luth. Curaçao 28-10-1824 (get. Carel Frederik Schultsz en Gijsbertha Cornelia Jansz Schultsz, geb. Muskus) volgt V..
 8. JOHAN FREDERIK LEHMAN geb. Curaçao 01-12-1825, † Curaçao (stadsdistrict) 25-11-1869
 9. MARIA CAROLINA FREDERIKA ELISABETH LEHMAN geb. Curaçao 26-06-1832, ged. Prot. Curaçao 01-06-1834 (get. Gothelp Christiaan Hendrik Lehman en Gijsbertha Cornelia Schultsz, geb. Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1860, tr. Curaçao (stadsdistrict) 30-05-1860 JOHAN CHRISTIAAN REHDER geb. Kappel, Denemarken 16-08-1833, † Curaçao (stadsdistrict) 29-10-1899, zn. van Claus Frederick Rehder en Anna Maria Magdalena Schöltz, hij tr. 2de Curaçao (sstadsdistrict) 13-02-1871 Maria Eliza Boom geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1844, dr. van Anna Maria Boom

V.. GIJSBERTHA ELISABETH APITZ MUSKUS geb. Curaçao 05-08-1814, ged. N.G. Curaçao 22-09-1814 (get. Johannes Hieronymus Apitz en zijn huisvrouw), † Curaçao (stadsdistrict) 04-09-1901, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 03-01-1838 JENS ESKILDSEN geb. Curaçao 02-11-1816, ged. Luth. Curaçao 07-01-1817 (get. Jens Smit en Clara Isabella Smit), † Curaçao (stadsdistrict) 17-09-1866, zn. van Peter Eskildsen, zeekapitein en Jeannette Maria Smit [Curaçao].   

Zijn vader, een zeekapitein, was afkomstig van Kopenhagen en woonde voordat hij zich op Curaçao vestigde op het Deense eiland St.-Thomas. De kinderen Eskildsen-Muskus werden in 1853 eigenaren van de plantage Rust en Vrede (a) Waschtuin (OD).

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN PETER ESKILDSEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-10-1838, ged. Prot. Curaçao 26-05-1839 (get. J. Ph. Leseur en Eva de Vries Leseur, geb. Steeling), hoofdcommies ter administratie van financiën, secretaris bij de directie der gouvernementsbank (eervol ontslag 1883), districtmeester 4de district, wnd. 5de district (1884-1892) en wnd. 3de district (1905-), eigenaar plantages Westerveld, Drie Gebroeders en Eendragt, samengevoegd onder de naam Union (MD), † Curaçao (stadsdistrict) 11-11-1906, tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-05-1873 JOHANNA MAGDALENA FAARUP geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-04-1854, ged. Prot. Curaçao 04-07-1854 (get. Richard Raven Wz en de Wed. Walbaum), † Curaçao (stadsdistrict) 09-01-1937, dr. van Niles Poulsen Faarup en Martha Elisabeth Walbaum
 2. JENS MUSKUS ESKILDSEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-07-1841, ged. Prot. Curaçao 14-11-1841 (get. Richard Raven Muskus en de wed. Jan Smit)
 3. JOHANNA CATHARINA ESKILDSEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-02-1845, ged. Prot. Curaçao 21-12-1845 (get. C.S. Gorsira en Anna Catharina Muskus, geb. Raven te Aruba), tr. Curaçao 12-03-1873 ISAAC LAGAAY geb. Wilnis 17-07-1846, officier der marine, † Alkmaar 14-07-1882, zn. van Louis Christiaan Lagaay, heel- en vroedmeester en Cornelia van der Goes

V.. RICHARD RAVEN MUSKUS geb. Curaçao 12-07-1816, ged. N.G. Curaçao 25-08-1816 (get. Christoffel Godfried Friedrich Hoyer, J.J. Hoyer, Maria Hoyer, geb. Raven en Clara Elisabeth Laan, wed. van J.L. Raven), ontvanger te Aruba (1839-1846), † Curaçao (stadsdistrict) 10-11-1866, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 09-05-1838 ANNA CATHARINA RAVEN geb. Curaçao 15-08-1816, ged. N.G. Curaçao 15-09-1816 (get. Adrianus de Gorter, Catharina Geertruida Jansz Muskus, Edward Shain en Anna Elisabeth Plein), † Curaçao (stadsdistrict) 18-05-1897, dr. van Roelof Meyboom Raven en Maria Elisabeth Jansz Muskus [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA ELISABETH MUSKUS geb. Aruba 02-01-1840, ged. Prot. Curaçao 04-04-1841 (get. Richard Raven Rz. en Elisabeth Margaretha Webb), † Curaçao (stadsdistrict) 09-10-1893, tr. Bonaire 23-08-1854 WILLEM FREDERIK MEINHARDT geb. Bonaire 01-10-1829, landsonderwijzer te Bonaire, † (aangifte) Bonaire 04-04-1896, zn. van Johan Casper Meinhardt en Jannetje Frederika Maack
 2. MARIA ELISABETH MUSKUS geb. Aruba 02-03-1842, † (aangifte) Bonaire 10-06-1875, tr. Bonaire 31-05-1865 LOURENS RAVEN ERNST geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-01-1836, ged. Prot. Curaçao 04-09-1836 (get. Richard Raven Muskus en Cathelijntje Raven), koopman (firma L.R. Ernst & Co.), † Curaçao (stadsdistrict) 30-06-1882, zn. van Herman Ernst en Eliza Rowan Raven  
 3. GABRIEL JANSZ MUSKUS geb. Aruba 21-11-1844, gouvernementsambtenaar, koopman (firma Muskus & Co.), † (aangifte) Bonaire 01-01-1902, tr. Curaçao (stadsdistrict) 01-10-1873 CORNELIA PETRONELLA MÖLLER geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-12-1844, † (aangifte) Bonaire 27-10-1898, dr. van Johan Frederik Möller en Jeannette Clarisse Eskildsen
 4. RICHARD RAVEN MUSKUS geb. Bonaire 05-01-1847, ged. Prot. Bonaire 11-03-1847 (get. Abraham van Dragt en Reinira Wilhelmina Hendrina van Dragt, geb. Dettinger te Aruba), koopman  (firma Muskus & Co.), † (aangifte) 15-09-1886, tr. Bonaire 14-07-1875 MAGDALENA GIJSBERTHA KOCK geb. Bonaire 26-11-1854, † (aangifte) Bonaire 27-10-1890, dr. van Barend Dirkszoon Kock en Anna Sophia Juhl
 5. JOHAN RUDOLF MUSKUS geb. Bonaire 19-03-1849, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 25-12-1896, tr. Curaçao (stadsdistrict) 26-04-1882 JEANNETTE PALM geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-06-1856, † Curaçao (stadsdistrict) 28-05-1925, dr. van Jan Gerard Palm, muziekmeester en componist en Eleonora Christina Gijsbertha Mount
 6. JOHAN BAREND WILLEM MUSKUS geb. Bonaire 28-03-1851, † Curaçao (stadsdistrict) 13-08-1903, tr. Venezuela CLAUDINA DOMINGUEZ [La Guayra, Venezuela].
 7. CAREL FREDERIK MUSKUS geb. Bonaire 03-01-1857, koopman (firma C.F. Muskus & Co.), † Curaçao (stadsdistrict) 22-09-1922, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 20-04-1881 ANNA ELISABETH PALM geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-03-1858, † Curaçao (stadsdistrict) 05-04-1890, dr. van Jan Gerard Palm, muziekmeester en componist en Eleonora Christina Gijsbertha Mount

V.. MAGDALENA GIJSBERTHA RAVEN geb. Bonaire 28-03-1819, ged. N.G. Curaçao 02-08-1819 (get. Isaac Debrot en Magdalena Gijsbertha Debrot), † Curaçao (stadsdistrict) 24-06-1889, tr. Aruba 25-11-1840 AMABLE BENOIT SOLAGNIER geb. Aruba 02-06-1814, † Aruba 06-07-1854, zn. van Michel Benoit Solagnier, van Riom, Auvergne en Regina Jacomina Croes [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. LOUIS SOLAGNIER geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1844, ged. Prot. Curaçao 17-05-1847 (get. Pieter Gorsira en Gijsbertha Cornelia Jansz Muskus, wed. van Edward Coffin), † Curaçao (stadsdistrict) 13-11-1849
 2. HERMAN SOLAGNIER geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1844, ged. Prot. Curaçao 17-05-1847 (get. Pieter Gorsira en Gijsbertha Cornelia Jansz Muskus, wed. van Edward Coffin), † Curaçao (stadsdistrict) 20-09-1904
 3. LOUIS ANTOINE SOLAGNIER geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-06-1850, † Curaçao (stadsdistrict) 03-04-1880, tr. ELIZA CROES

V.. JAN BERNARDUS MUSKUS LEHMAN ged. Luth. Curaçao 26-01-1813 (get. Petrus Bernardus van Starckenborgh en Maria Elisabeth Ziegler), hoedenmaker, † Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1877, tr. Curaçao (gouvernementshuis) 18-09-1847 (get. bg. Gothelp Christiaan Hendrik Lehman en br. Anna Jacoba de Graaf) ANNA SOPHIA ROGGE geb. Curaçao 16-03-1813, ged. Luth. Curaçao 11-04-1813 (get. Jacobus Theodorus de Graft en Hendrina Carolina Wagenaar), † Curaçao (stadsdistrict) 08-10-1847, dr. van Hendrik Rogge Hzn., ziekenoppasser en Anna Jacoba de Graaf [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN HENDRIK LEHMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1837, † Curaçao (stadsdistrict) 07-12-1838
 2. JOHANNA JACOBA LEHMAN geb. Curaçao (stadsdistrict)13-03-1839 erkend bij opvolgend huwelijk, † Curaçao (stadsdistrict) 14-09-1908, tr. Curaçao (stadsdistrict) 26-09-1863 JAN REIJGEL geb. Terneuzen 01-09-1818, † Curaçao (stadsdistrict) 04-08-1894, zn. van Anthony Reijgel en Johanna van Wijck
 3. ANNA CATHARINA LEHMAN geb. Curaçao (stadsdistrict)18-04-1842, † Curaçao (stadsdistrict) 17-07-1848
 4. CAREL FREDERIK LEHMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-08-1844, ged. Prot. 05-01-1845 (get. Laurens Laan Raven en Helena Elisabeth Merritt), † Curaçao (stadsdistrict) 16-05-1895, tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-01-1873 (huw. ontbonden) JOHANNA MARGARETHA HASSELMEYER geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-08-1855, ged. Prot. Curaçao 31-08-1856 (get. Adrianus Timmer en Pieternella Cornelia Vegt, geb. Verhelst), dr. van Johan Petrus Hasselmeyer en Johanna Elizabeth Boyé [Curaçao].
 5. JOHANNA ANTHONETTE LEHMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-09-1847, † Curaçao (stadsdistrict) 23-04-1853

V.. GERHARDA CHRISTIANA LEHMAN geb. Curaçao 20-02-1814, ged. Luth. Curaçao 21-04-1814 (get. Adolph Emanuel Lehman en Johanna Catharina Woutersz, wed. Jan Barend Jansz Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 26-09-1900, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1838 RICHARD RAVEN ROELOFZN. geb. Curaçao 17-07-1806, ged. N.G. Curaçao 23-09-1806 (get. Gabriël Jansz Muskus en Johanna Catharina Woutersz, wed. Jan Barend Jansz Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 16-03-1842, zn. van Roelof Meyboom Raven en Maria Elisabeth Jansz Muskus, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) ANTOINE GUILLEMIN, tr. 3de (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 26-05-1852 WILHELM HESSE geb. Amt Meinissen, Hannover 19-03-1812, † Curaçao (stadsdistrict) 01-12-1852, zn. van Wilhelm Hesse en Maria Busschen, hij tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 05-08-1845 Leonora Wilhelmina Bergh Boom geb. Curaçao 02-11-1808, ged. Luth. Curaçao 11-12-1808 (get. Willem Hendrik Bergh en Leonora Bergh), † Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1845, dr. van Jacob Exsteen Boom Christiaanszn. en Maria Elisabeth Scholtsz en wed. van Pieter Joseph Boulanger [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA ELIZABETH RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-09-1838, ged. Prot. Curaçao 12-05-1839 (get. Francisco Siragusa en Gijsbertha Cornelia Jansz Muskus, wed. van C.F. Schultz), † Curaçao (stadsdistrict) 29-04-1899, tr. Bonaire 04-11-1868 JACOB VAN DER HORST geb. Arnhem 1831, zn. van Martinus van der Horst en Anna Maria Jacobsen
 2. JAN HENDRIK RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-06-1841, ged. Prot. Curaçao 16-03-1842 (get. Johan Pieter Quast en Catharina Geetruida Jansz Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 23-03-1842

Uit het 2de huwelijk:

 1. GABRIELLA ANNA SOPHIA GUILLEMIN geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-11-1844, ged. Prot. Curaçao 09-11-1845 (get. Jacob W. Raven en Anna Catharina Lehman), † Curaçao (2de district) 13-03-1915, tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-11-1864 ANTHONIUS DITTMAR geb. Amsterdam 14-04-1838, zn. van George Dittmar en Wilhelmina Eberhart
 2. ANTOINETTE GUILLEMIN geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-03-1847, ged. Prot. Curaçao 05-09-1847 (get. George Mount en Johanna Margaretha Mount, geb. Raven)

Na het 3de huwelijk:

 1. CAREL FREDERIK LEHMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-11-1854, ged. Prot. Curaçao 14-12-1856 (get. Frederik Piepkins en Maria Carolina Frederika Elisabeth Lehman), tr. Curaçao (stadsdistrict) 26-08-1885 JOANNA NEPOMUCEN geb. Curaçao 16-05-1853, dr. van Maria Eugenia

V.. ANNA CATHARINA LEHMAN geb. Curaçao 03-04-1823, ged. Luth. Curaçao 28-10-1824 (get. Carl Fredk. Schultsz en Gijsbertha Cornelia geb. Muskus), † Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1888, tr. Curaçao (stadsdistrict) 24-11-1868 HENDRIK JAN KEYZER geb. Amsterdam 29-05-1818, † Curaçao (stadsdistrict) 13-11-1869, zn. van Hendrik Jan Keyzer en Maria Elizabeth Koekkoek [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA CATHARINA SOPHIA KEYZER geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-03-1855, † Curaçao (2de district) 05-08-1937, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1875 ALBERTUS VAN DER GEN geb. Utrecht 26-09-1849, wachtmeester der marechaussee, † Curaçao (stadsdistrict) 16-06-1933, zn. van Gerardus van der Gen en Sybille Catherine Heutz
 2. CHRISTIAAN HENDRIK KEYZER geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-03-1858, ged. Prot. Curaçao 18-12-1869 (get. Antonius Dittmar, Gabriëlla Anna Sophia Dittmar, geb. Guillemin, Jan Bernhardus Muskus Lehman en C. H. Arrindell), † Curaçao (stadsdistrict) 05-08-1897, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (aan huis, stadsdistrict) 05-10-1881 ADELAIDE GIJSBERTHA HEYER geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-07-1862, ged. Prot. Curaçao 12-04-1862 (get. Hendrik Nicolaas Pietersz en Eleonora Emilia Brunow), † Curaçao (stadsdistrict) 01-08-1894, dr. van Frederik Herman Ferdinand Heyer en Johanna Catharina Pietersz [Curaçao].
 3. MARIA ELISABETH KEYZER geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-05-1861, ged. Prot. Curaçao 18-12-1869 (get. Antonius Dittmar, Gabriëlla Anna Sophia Dittmar, geb. Guillemin, Jan Bernhardus Muskus Lehman en C. H. Arrindell),  † Curaçao (stadsdistrict) 07-12-1893
 4. SOPHIA HENRIËTTE KEYZER geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-09-1865, ged. Prot. Curaçao 18-12-1869 (get. Antonius Dittmar, Gabriëlla Anna Sophia Dittmar, geb. Guillemin, Jan Bernhardus Muskus Lehman en C. H. Arrindell), tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (aan huis, 3de district) 21-05-1890 (get. Gerard Daal, 47 jr., koopman en Richard Josef Hoyer, 44 jr., koopman) PIETER OUDENALLER geb. Hilversum 27-01-1844, collecteur, † Curaçao 11-06-1896, zn. van Jan Oudenaller en Niesje Kluvers [Curaçao].

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s