Pietersz

I. NICOLAAS HENDRIKSEN PIETERSZ geb. Curaçao, otr. (N.G.) Curaçao (ten huize van de predikant) 11-04-1760 (get. Hendrik Ladich en zijn huisvr. Christina Lourens), tr. Curaçao (in de kerk) 20-04-1760 ANNA PIETERSZ geb. Curaçao, [Curaçao].

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao 06-12-1761, ged. N.G. Curaçao 20-02-1763 (get. Hendrik Ladich en Anna Magdalena Ladich) volgt II..
 2. MARIA CATHARINA PIETERSZ ged. N.G. Curaçao 06-03-1770 (get. Coenraad Faber en Johanna Christina Pietersz, huisvr. van Coenraad Faber) volgt II..

II.. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao 06-12-1761, ged. N.G. Curaçao 20-02-1763 (get. Hendrik Ladich en Anna Magdalena Ladich), † Curaçao (stadsdistrict) 03-06-1839, tr. MARIA STOCKBROO ged. Luth. Curaçao 31-10-1764 (get. Jan Jansen en Maria Lourentz), dr. van Thomas Stockbroo en Hendrina Rondonde [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN JACOB PIETERSZ geb. Curaçao ??? volgt III..
 2. NICOLAAS PIETERSZ ged. N.G. Curaçao 12-02-1790 (get. Nicolaas Hendrik Pietersz en Hendrina Pietersz)
 3. ANNA CATHARINA PIETERSZ ged. N.G. Curaçao 05-09-1792 (get. Johannes Hendrik Pietersz en Anthonetta Ruedel, geb.  Stockbroo)
 4. THOMAS STOCKBROO PIETERSZ ged. N.G. Curaçao 17-06-1797 (get. Jean Pierre Dupuy en Maria Catharina Wagenaar) volgt III..
 5. JOHANNA WILHELMINA PIETERSZ geb. Curaçao 31-05-1802, ged. Luth. Curaçao 23-07-1799 (get. Coenraad Ruedel en Maria Martha Pietersz)
 6. COENRAAD WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao 31-05-1802, ged. Luth. Curaçao 31-08-1802 (get. Coenraad Ruedel en Anna Catharina Petronella Lopez) volgt III..

II.. MARIA CATHARINA PIETERSZ ged. N.G. Curaçao 06-03-1770 (get. Coenraad Faber en Johanna Christina Pietersz, huisvr. van Coenraad Faber), † Curaçao (stadsdistrict) 03-09-1845, tr. CHRISTIAAN WILLEM WAGENAAR geb. Saksen, lidmaat Luth. Kerk 21-09-1785 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN ADAM DAVID WAGENAAR ged. Luth. Curaçao 22-10-1786 (get. Jacob Hermes en Anna Elisabeth Cruger), otr. (N.G.) Curaçao 23-07-1819 (get. bg. Willem Welvaard van der Dijs, Hendrina Carolina van der Dijs, geb. Wagenaar en br. Jan Hendrik Obergh en Anna Maria Obergh, geb. Kock), tr. Curaçao (aan huis) 08-08-1819 MAGTELT DE WILDE BEKKER geb. Curaçao 20-09-1800, ged. N.G. Curaçao 22-10-1800 (get. Jan Hendrik Obergh en Susanna Duany, wed. van Gijsbert Vos de Windt),† Curaçao (stadsdistrict) 13-08-1865, dr. van Simon Bekker en Jacoba Hendrina Duany en wed. van Christiaan Frederik Pool
 2. ANNA ELISABETH WAGENAAR ged. Luth. Curaçao 24-12-1788 (get. Jurriaan Crisson, burger capt. en Henriette Crisson)
 3. HENDRINA CAROLINA WAGENAAR ged. Luth. Curaçao 27-11-1791 (get. Johannes Ehman en Anna Elisabeth Six)
 4. JAN HENDRIK NICOLAAS WAGENAAR ged. Luth. Curaçao 13-10-1794 (get. Hendrik Nicolaas Pietersz en Anthonetta Stockbroo, huisvr. van Coenraad Roedel)
 5. HENDRINA CAROLINA WAGENAAR geb Curaçao 21-09-1795, † Curaçao (stadsdistrict) 27-03-1837, tr. WILLEM WELVAARD VAN DER DIJS geb Curaçao 15-08-1789, † Curaçao (stadsdistrict) 05-02-1840
 6. MARIA WILHELMINA WAGENAAR ged. N.G. Curaçao 28-12-1797 (get. Johannes Pol en Catharina Pol), † Curaçao (stadsdistrict) 11-02-1874, tr. Curaçao (stadsdistrict 21-08-1833 JACOB KOETS VAN DER DIJS geb. Curaçao 22-12-1792, ged. N.G. Curaçao 29-01-1793 (get. Barend Dirksz Kock en Elisabeth Evertsz, geb. Snijder Hansz),† Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1861, zn. van Simon van der Dijs en Catharina Margaretha van Jersusalem
 7. ANNA CATHARINA WAGENAAR ged. N.G. Curaçao 28-12-1797 (get. Johannes Pietersz en Maria Pietersz)
 8. MARIA JOHANNA WAGENAAR ged. Luth. Curaçao 12-10-1801 (get. Coenraad Roedel en Maria Pietersz)

III.. JAN JACOB PIETERSZ geb. Curaçao, tr. Curaçao ANNA CHRISTINA LUCKERT geb. Curaçao 15-09-1785, ged. N.G. Curaçao 09-10-1785 (get. Johann Gothard Flugfelder en Adriana Clenger), † Curaçao (stadsdistrict) 02-09-1864, dr. van Johannes Luckert en Maria Margaretha Meindesz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA PIETERSZ geb. Curaçao 29-11-1813, † Curaçao (stadsdistrict) 16-11-1857
 2. MARIA MARGARETHA PIETERSZ geb. Curaçao 26-08-1815, tr. PIETERSZ volgt IV..
 3. MARIA CECILIA PIETERSZ geb. Curaçao 04-03-1820, † Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1865
 4. JOHANNES MARTINUS PIETERSZ geb. Curaçao 08-02-1823 volgt IV..

III.. THOMAS STOCKBROO PIETERSZ ged. N.G. Curaçao 17-06-1797 (get. Jean Pierre Dupuy en Maria Catharina Wagenaar), ’s Lands bakker (broodleverancier Curaçaose manschappen), † Curaçao (stadsdistrict) 25-12-1839, tr. Curaçao 08-11-1826 (get. Johan Rudolf Lauffer en Hermina Corpus Davelaar) (ANNA) GEERTRUIDA PARDO geb. Curaçao 17-03-1782, † Curaçao (Buiten distr.) 16-02-1847 [Curaçao].

Geertruida Pardo diende op 26-12-1839 een verzoek in bij het gouvernement om haar echtgenote Thomas Pietersz, burger en ingezetene alhier, op Scharloo nr. 48 te mogen begraven (NA 1.05.12.02 inv. 162). Zij was nauw verwant aan Hermina Corpus Lauffer, geb. Davelaar, dochter van Maria Pilar Gonzales. In 1841 overleed Maria Pilar Gonzales eveneens op Scharloo nr. 48. Deze Maria Pilar Gonzales was zuster van Maria Beatrix Gayde die op 16-11-1824 testeerde. Zij legateerde onder andere aan haar twee zusters Maria Gracia Lacruz en Maria Pilar en aan de kinderen van haar nicht Geertruida Pardo. Tot haar universeel erfgenaam benoemde zij haar nicht (en petekind) Hermina Corpus Davelaar (NA OAC-I, 1071, 110). Hermina en Geertruida waren zeer waarschijnlijk nichten of zelfs zusters.

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. (ANNA) MARIA HERMINA PIETERSZ geb. Curaçao 22-08-1818, ged. R.K. Curaçao 24-09-1818 (get. Nicolaas Pietersz en Maria Pilar) volgt IV..
 2. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao 16-12-1819 volgt IV..
 3. SAMUEL ARNOLDUS PIETERSZ
 4. HERMINA ELISABETH PIETERSZ geb. Curaçao 28-08-1823, † Curaçao (stadsdistrict) 02-09-1899
 5. PIETERNELLA HENRIËTTE PIETERSZ geb. Curaçao 26-12-1823 (?), † Curaçao (stadsdistrict) 08-12-1907
 6. JOHANNA RUDOLFINA PIETERSZ geb. Curaçao 16-08-1826, † Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1903

III.. COENRAAD WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao 31-05-1802, ged. Luth. Curaçao 31-08-1802 (get. Coenraad Rudel en Anna Catharina Petronella Lopez), † Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1864, tr. Curaçao (stadsdistrict) 31-08-1825 CATHARINA BOOM geb. Curaçao 30-08-1800, ged. N.G. Curaçao 09-10-1800 (get. Adriaan van Sparenburgh en Geertruida Boom), † Curaçao (stadsdistrict) 31-07-1871, dr. van Jurriaan Exsteen Boom Christiaanszoon en Maria Helena Hart [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao 17-05-1826 volgt IV..
 2. JURRIAAN EXSTEEN PIETERSZ geb. Curaçao 18-11-1827 volgt IV..
 3. LOURENS EXSTEEN PIETERSZ geb. Curaçao 13-07-1829 volgt IV..
 4. MARIA HELENA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-12-1832 volgt IV..
 5. THOMAS STOCKBROO PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1834, ged. Prot. Curaçao 06-04-1834 (get. Nicolaas Maack en Regina Elisabeth Hueck) volgt IV..
 6. GABRIEL BENJAMIN PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-07-1836, ged. Prot. Curaçao 08-01-1837 (Gabriel Benjamin Veeris en Perina Veeris), † Curaçao (stadsdistrict) 13-10-1837
 7. JOHANNES LOURENS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-10-1837, ged. Prot. Curaçao 01-04-1837 (get. Johannes Lourens Axson en Maria Wilhelmina Axson, geb. Evertsz)
 8. ANTHON HENDRIK PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-08-1839, ged. Prot. Curaçao 03-05-1840 (get. Johannes Craneveldt Maack en Perina Veijns Veeris, geb. Evertsz), † Curaçao (stadsdistrict) 14-09-1841
 9. SAMUEL ARNOLD PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-10-1841, ged. Prot. Curaçao 13-03-1842 (get. Pieter Craneveldt en Maria Hermina Pietersz), † Curaçao (stadsdistrict) 09-01-1844
 10. JOHANNA MAGDALENA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-03-1844, ged. Prot. Curaçao 07-07-1844 (get. Richard Philip Raven en Johanna Magdalena Abel, wed. van Columba) volgt IV..

IV.. JOHANNES MARTINUS PIETERSZ geb. Curaçao 08-02-1823, koopman, bestuurder Curaçaose Spaar- en Beleenbank, † Curaçao (stadsdistrict) 21-05-1869, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 02-04-1851 MARIE JEANNETTE MEGGI geb. Curaçao 22-10-1827, † Curaçao (stadsdistrict) 27-06-1866, dr. van Jean Jacques Alexander Meggi en Helena Antoinetta Adelaida Giribaldi, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 17-06-1868 GEERTRUDE MARIE ANTOINETTE PIJPERS geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-03-1836, onderwijzeres, schoolhoudster, † Curaçao (stadsdistrict) 04-07-1887, dr. van Antoine Jean Pijpers, onderwijzer, schoolhouder, secretaris van de Curaçaose Spaar- en Beleenbank en Johanna Gijsbertha Tweeboom [Curaçao].

Eigenaar en bewoner Scharloo nr. 40.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNES MARTINUS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-01-1852, ged. Prot. Curaçao 15-05-1853 (get. de ouders) volgt V..
 2. MARIE JEANNETTE PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-06-1854, ged. Prot. Curaçao 22-10-1854 (vader wordt vermeld als R.K., get. Caspar Geraldino Meggi en Anna Christina Pietersz), tr. LAUFFER volgt V..
 3. ANNA HENRIETTE PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1856, ged. Prot. Curaçao 12-07-1857 (vader wordt vermeld als R.K., get. Gerardus Martinus Hoche en Helena Antoinette Meggi), † Curaçao (stadsdistrict)  07-09-1943, tr. Curaçao (stadsdistrict) 29-03-1876 JOHANNES BERNARDUS ANTONIUS GUILHOUX geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-09-1852, koopman (firma Neuman & Guilhoux), † Curaçao (stadsdistrict) 01-12-1882, zn. van Johannes Bernardus Antonius Guilhoux en Sally Dorothea Henriquez
 4. JAN JACOB ALEXANDER PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-06-1858, ged. Prot. Curaçao 06-09-1860 (huisdoop, get. Jan Anthon Luckert en Johanna Henriette Luckert)
 5. ALEXANDER MEGGI PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-05-1860, ged. Prot. Curaçao 06-09-1860 (huisdoop, get. Willem Tell Lauffer en Helena Antoinette Adelaida Meggi)
 6. GEORGE ANTON PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-11-1861, ged. Prot. Curaçao 19-06-1863 (get. Jan Jacob Pietersz en H.J. Pietersz), † Curaçao (stadsdistrict) 05-10-1863

Uit het 2de huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. MARIE ANTOINETTE PIETERSZ geb. Curaçao (2de district) 11-02-1868, ged. Prot. Curaçao 22-10-1874 (get. Jan Jacob Pietersz en Johanna Gijsbertha Pijpers, geb. Tweeboom), † Curaçao (stadsdistrict)  14-08-1958

IV.. (ANNA) MARIA HERMINA PIETERSZ geb. Curaçao 22-08-1818, ged. R.K. Curaçao 24-09-1818 (get. Nicolaas Pietersz en Maria Pilar (Gonzales)), † Curaçao (3de district) 21-02-1892, begr. plantage Bleinheim, tr. Curaçao 12-06-1844 (get. bg. de wed. Hermina Corpus Lauffer, geb. Davelaar en get. br. Hendrik Nicolaas Pietersz en de wed. Anna Geertruida Pietersz, geb. Pardo) WILLEM TELL LAUFFER geb. Curaçao 16-01-1817, ged. R.K. Curaçao 13-02-1817 (get. Rudolf Adriaan Lauffer en Anna Cornelia Barends, geb. Meijns) burger van Zofingen, koopman (handelsfirma Gebr. Lauffer), districtmeester 2de district Oostdivisie (1842-1863), 2de luitenant (1844) en 1ste luitenant der Korps Landstorm 1ste district Middendivisie (1846-), districtmeester en kapitein der Korps Landstorm 3de district Oostdivisie, † Curaçao 14-06-1875, zn. van Johann Rudolf Lauffer en Hermina Corpus Davelaar [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HERMINA GEERTRUIDA MARIA LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 29-07-1845, ged. Prot. Curaçao 06-04-1846 (get. Hermina Corpus Davelaar, wed. Lauffer en Rudolph Adriaan Lauffer), † Curaçao (stadsdistrict) 26-05-1847, begr. Curaçao, plantage Damasco (a) Jan Thiel 26-05-1847
 2. JOHANN RUDOLF LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 06-08-1846, ged. Prot. Curaçao 03-04-1847 (get. Jacob Lauffer en Hermina Elisabeth Pietersz), koopmansboekhouder, koopman (handelsfirma J.R. en S.J. Lauffer, ontbonden 30-06-1875), lidmaat VPG 11-03-1864, lid van de Schuttersraad (1869, 1871), mede-oprichter (1872) en commissaris (1873) van Sociëteit l’Union, † Curaçao 08-10-1892, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, grafkelder nr. 21
 3. THOMAS LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 20-02-1848, ged. Prot. Curaçao 17-09-1848 (get. Samuel Lodewijk Lauffer en Petronella Henriëtte Pietersz), † Curaçao 19-11-1853
 4. HERMINA GEERTRUIDA MARIA LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 30-01-1849, ged. Prot. Curaçao 15-07-1849 (get. Rudolph Adriaan Lauffer en Johanna Rudolphina Pietersz) volgt genealogie Lauffer
 5. GEERTRUIDA ELISABETH LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 26-08-1850, ged. Prot. Curaçao 15-06-1851 (get. Johannes Martinus Pietersz en Maria Elisabeth Obediente), tr. PIETERSZ volgt V..
 6. WILLEM LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 23-08-1851, ged. Prot. Curaçao 27-06-1852 (get. Johan Rudolph Lauffer en Maria Jacoba Elisabeth Prince), koopmansboekhouder, lidmaat VPG 31-03-1871, † Curaçao 30-10-1900, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, 31-10-1912 overgeplaatst naar grafkelder J.J. Pietersz
 7. MARIA ESTHER LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 12-09-1853, ged. Prot. Curaçao 05-11-1854 (get. John Steven Hellyer en Magdalena Vos Hellyer), lidmaat VPG 31-03-1871, † Curaçao 13-07-1940, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, grafkelder J.J. Pietersz nr. 93 zuiddeur
 8. CATHARINA MARIA LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 25-01-1855, ged. Prot. Curaçao 22-07-1855 (geen get.), lidmaat VPG 31-03-1871, † Curaçao 05-08-1892, begr. Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder nr. 97
 9. THOMAS LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 29-04-1857, ged. Prot. Curaçao 18-10-1857 (get. Samuel Lodewijk Lauffer en de Wed. Johann Rudolph Lauffer), tr. PIETERSZ volgt V..
 10. ARNOLDINA HENRIËTTE LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 21-04-1859, ged. Prot. Curaçao 05-08-1860 (get. de vader en Hermina Geertruida Maria Lauffer), † Curaçao (stadsdistrict) 25-05-1879
 11. ARNOLD HENDRIK LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-03-1863, ged. Prot. Curaçao 08-05-1864 (get. Constantinus Petrus Neuman en Geertruida Elisabeth Lauffer), koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 11-03-1903, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, 31-10-1912 overgeplaatst naar grafkelder J.J. Pietersz [Maracaibo, Venezuela].

IV.. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao 16-12-1819, wijkmeester Scharloo (1844-), † Curaçao (stadsdistrict) 23-11-1847, tr. Curaçao (stadsdistrict) 06-07-1842 MARIA MARGARETHA PIETERSZ geb. Curaçao 26-08-1815, † Curaçao (stadsdistrict) 26-08-1894, dr. van Jan Jacob Pietersz en Anna Christina Luckert [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES HENDRIK PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-09-1832, ged. Prot. Curaçao 10-12-1833 (get. Johannes Hendrik ……….. (?) en ………………….. (?))
 2. GEERTRUIDA CHRISTINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1843, ged. Prot. Curaçao 16-12-1843 (get. Emanuel Pietersz en Geertruida Pietersz, geb. Pardo)
 3. JAN JACOB PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-06-1845, tr. LAUFFER volgt V..
 4. THOMAS ARNOLD PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-08-1846, ged. Prot. Curaçao 20-12-1846 (get. Jacob Lauffer en Anna Christina Luckert, wed. Jan Jacob Pietersz) volgt V..
 5. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-06-1848 volgt V..

IV.. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao 17-05-1826, eigenaar plantage Ronde Klip en gronden Poppo (OD), † Curaçao (stadsdistrict)  13-08-1900, tr. Curaçao (stadsdistrict) 12-12-1862 JOHANNA PIETERNELLA BORN geb. Curaçao 19-10-1819, † Curaçao (stadsdistrict) 29-08-1885, dr. van Pieter Theodorus Born en Jeannette Mercelina (a) Maria Merced [Curaçao].

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. COENRAAD WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-03-1849, ged. Prot. Curaçao 12-08-1849 (get. Jurriaan Exsteen Pietersz en Petronella Elisabeth Beaujon), † Curaçao (stadsdistrict) 15-09-1879
 2. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1850, ged. Prot. Curaçao 19-01-1851 (get. Thomas Taylor en Johanna Elisabeth Obediente), † Curaçao (stadsdistrict) 04-07-1851
 3. JOHANNA CATHARINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-12-1851, ged. Prot. Curaçao 27-02-1853 (get. Pieter Nieuwstraten en Jeannette Elisabeth de Beaufort van der Veen), † Curaçao (stadsdistrict) 13-01-1891, tr. Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1877 COENRAAD WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-09-1854, ged. Prot. Curaçao 07-11-1854 (get. Willem Tell Lauffer en Maria Hermina Lauffer, geb. Pietersz), zn. van Jurriaan Exsteen Pietersz en Anna Cornelia Evertsz
 4. JURRIAAN EXSTEEN PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-04-1853, ged. Prot. Curaçao 18-06-1853 (get. Lourens Exsteen Pietersz en Catharina Margaretha van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 19-06-1853
 5. THOMAS STOCKBROO PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-09-1854, ged. Prot. Curaçao 01-04-1855 (get. Willem Hendrik Wuister en Elisabeth Wilhelmina Wuister, geb. Pabest) volgt V..
 6. MARIA PIETERNELLA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-09-1855, ged. Prot. Curaçao 13-06-1856 (get. Thomas Taylor en Johanna Pabest), † Curaçao (stadsdistrict) 14-06-1856
 7. PIETERNELLA ELISABETH PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-05-1857, ged. Prot. Curaçao 08-01-1858 (get. Jean Hermanus Langlois en Catharina Langlois, geb. Van Berkel), † Curaçao (stadsdistrict) 21-12-1858
 8. ANTHON THEODORUS PIETERSZ geb. Curaçao 07-05-1858, ged. Prot. Curaçao 17-04-1859 (kerkdoop, get. Willem Hendrik Wuister en Elisabeth Wilhelmina Wuister, geb. Pabest), tr. EVERTSZ volgt V..
 9. JANNETTA MARGARETHA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-12-1862, ged. Prot. Curaçao 07-02-1864 (get. …………………… (?) en Amalia Gerarda Langlois), † Curaçao (stadsdistrict) 01-07-1900, tr. Curaçao (stadsdistrict) 25-11-1885 JACOB NICOLAAS EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1861, ged. Prot. Curaçao 22-06-1862 (get. Nicolaas Hendrik Pietersz en Amalia Gerarda Langlois), † Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1923, zn. van Hendrik Cornelis Evertsz en Maria Helena Pietersz, hij tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 25-03-1903 Wilhelmina Catharina Pietersz geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1865, ged. Prot. Curaçao 10-05-1867 (get. Matthias Theodorus Schotborgh en Hendrina Carolina Schotborgh, geb. Van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 20-08-1946, dr. van Lourens Exsteen Pietersz en Catharina Margaritha van der Dijs

IV.. JURRIAAN EXSTEEN PIETERSZ geb. Curaçao 18-11-1827, † Curaçao (stadsdistrict) 03-03-1894, tr. Curaçao (stadsdistrict) 12-05-1852 ANNA CORNELIA EVERTSZ geb. Curaçao 29-03-1821, † Curaçao (stadsdistrict) 04-03-1884, dr. van Abraham Evertsz en Gerarda Jacoba Abel [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. COENRAAD WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-09-1854, ged. Prot. Curaçao 07-11-1854 (get. Willem Tell Lauffer en Maria Hermina Lauffer, geb. Pietersz), tr. Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1877 JOHANNA CATHARINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-12-1851, ged. Prot. Curaçao 27-02-1853 (get. Pieter Nieuwstraten en J.E. de Beaufort van der Veen), † Curaçao (stadsdistrict) 13-01-1891, dr. van Hendrik Nicolaas Pietersz en Johanna Pieternella Born

IV.. LOURENS EXSTEEN PIETERSZ geb. Curaçao 13-07-1829, † Curaçao (stadsdistrict) 10-04-1912, tr. Curaçao (stadsdistrict) 17-08-1853 CATHARINA MARGARETHA VAN DER DIJS geb. Curaçao 25-01-1834, ged. Prot. Curaçao 03-08-1834 (get. J.J. Pool en C.M. Hueck), † Curaçao (stadsdistrict) 16-07-1891, dr. van Jacob Koets van der Dijs en Maria Wilhelmina Wagenaar [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIK WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-05-1854, ged. Prot. Curaçao 08-04-1855 (get. Johannes Craneveldt Maack en Margaretha Craneveldt Maack), † Curaçao (stadsdistrict) 13-09-1909, tr. Curaçao (stadsdistrict) 09-04-1884 ANNA CECILIA NEUMAN geb. Bonaire 15-01-1860, † Curaçao (stadsdistrict) 30-03-1922, dr. van Casten Hollen Neuman en Cornelia Louisa Neuman
 2. JACOB ALEXANDER PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-03-1857, ged. Prot. Curaçao 06-06-1858 (get. Andries George en Delphina Wilhelmina van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 05-07-1911, tr. Curaçao (stadsdistrict) 05-01-1881 ANNA CATHARINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1864, ged. Prot. Curaçao 23-06-1865 (huisdoop, get. Hendrik Nicolaas Pietersz en Maria Angenita Neuman), † Curaçao (stadsdistrict) 07-10-1942, dr. van Thomas Stockbroo Pietersz en Jannetje Dorothea Petronella Neuman
 3. COENRAAD WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-12-1859, ged. Prot. Curaçao 14-04-1861 (huisdoop, get. Delphina Wilhelmina de Fabriquez, geb. Van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 30-09-1862
 4. WILHELMINA CATHARINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-10-1862, ged. Prot. Curaçao 01-02-1864 (get. Pieter Nieuwstraten en J.M. Pietersz), † Curaçao (stadsdistrict) 28-10-1864
 5. WILHELMINA CATHARINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1865, ged. Prot. Curaçao 10-05-1867 (get. Matthias Theodorus Schotborgh en Henriette Carolina Schotborgh, geb. Van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 20-08-1946, tr. Curaçao (stadsdistrict) 25-03-1903 JACOB NICOLAAS EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1861, ged. Prot. Curaçao 22-06-1862 (get. Nicolaas Hendrik Pietersz en Amalia Gerarda Langlois), † Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1923, zn. van Hendrik Cornelis Evertsz en Maria Helena Pietersz
 6. COENRAAD WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-12-1867, † Curaçao (stadsdistrict) 29-12-1916, tr. Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1888 MARIA ELIZABETH BENTLEY geb Curaçao (stadsdistrict) 15-10-1869, † Curaçao (stadsdistrict) 17-05-1928, dr. van William Edward Bentley en Jacoba Evertsz
 7. HENDRINA CAROLINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-05-1870, ged. Prot. Curaçao 06-03-1871 (huisdoop, get. Jan Jacob Pietersz en Wilhelmina Craneveldt Prince), † Curaçao (stadsdistrict) 30-11-1929
 8. JOHANNA GEERTRUIDA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-05-1873, † Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1959
 9. HENRIËTTE LOUISE PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-09-1875, tr. Curaçao (stadsdistrict) 06-04-1904 JACOB MATTHIAS SCHOTBORGH geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1869, † Curaçao (stadsdistrict) 05-12-1935, zn. van Hendrik Cornelis Schotborgh en Hendrina Carolina van der Dijs

IV.. MARIA HELENA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-12-1832, † Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1921, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 14-07-1852 HENDRIK CORNELIS EVERTSZ geb. Curaçao 14-05-1817, † Curaçao (stadsdistrict) 16-01-1870, zn van Abraham Evertsz en Gerarda Jacoba Abel, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 15-02-1871 WILLIAM LOUIS HEYER geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-07-1843, † voor 1899, zn. van Frederik Herman Heyer en Maria Jacoba Rogge [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. HENRIETTE JACOBA EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-09-1852, † Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1887, tr. 1ste  Curaçao (stadsdistrict) 25-07-1867 WILLIAM EDWIN BENTLEY geb. Manchester 1825, machinist, zn. van Joseph Bentley en Mary Elizabeth Young, wednr. van Jeannette Walbach en van Maria Jacoba Louvina de Beaufort Grunings, tr. 2de GERARD EDWARD FOWLER † 1887
 2. WILLEM COENRAAD ABRAHAM EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1854, ged. Prot. Curaçao 19-08-1855 (get. Henriette Carolina van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 21-11-1910, tr. Curaçao (stadsdistrict) 01-02-1882 CATHARINA ELISABETH HOYER geb. Curaçao (OD 2de district) 21-09-1857, † Curaçao (2de district) 02-06-1950, dr. van Wilhelm Hoyer en Maria Daniela Maduro
 3. ANNA CATHARINA EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-04-1857, ged. Prot. Curaçao 08-01-1858 (get. Pieter Willem Hendrik van Coevenhoven en Rudolphina van der Dijs), tr. PIETERSZ volgt V..
 4. JOHANNA MAGDALENA EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-04-1860, † Curaçao (stadsdistrict) 07-05-1860
 5. JACOB NICOLAAS EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1861, ged. Prot. Curaçao 22-06-1862 (get. Nicolaas Hendrik Pietersz en Amalia Gerarda Langlois), tr. PIETERSZ volgt V..
 6. ANNA FREDERIKA EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-12-1863, ged. Prot. Curaçao 25-01-1864 (get. Thomas Pietersz en Dorothea Pietersz, geb. Neuman), † Curaçao (stadsdistrict) 03-09-1888, tr. Curaçao (stadsdistrict) 14-12-1887 JACOB MATTHIAS SCHOTBORGH geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-02-1867, zn. van Matthias Theodorus Schotborgh en Maria Elisabeth van der Dijs

Uit het 2de huwelijk:

 1. JOHANNA LOUISA HEYER geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-11-1871, † Curaçao (stadsdistrict) 06-11-1924
 2. PEDRO LEANDRO HEYER geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-05-1873, † Curaçao (2de district) 31-12-1875
 3. LOUIS HENDRIK HEYER geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-04-1875, † Curaçao (stadsdistrict) 28-08-1942, tr. Curaçao (stadsdistrict) 28-06-1899 HENEDINA CATHARINA VAN BERKEL Curaçao (stadsdistrict) 18-09-1879, ged. Prot. Curaçao 25-12-1879 (get. Jan Baptist van Berkel en Maria Wilhelmina van der Ree), † Curaçao (stadsdistrict) 23-04-1920, dr. van Willem Hendrik van Berkel en Maria Elisabeth Reedijk [Curaçao].

IV.. THOMAS STOCKBROO PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1834, ged. Prot. Curaçao 06-04-1834 (get. Nicolaas Maack en Regina Elisabeth Hueck), † Curaçao (stadsdistrict)  20-07-1916, tr. Curaçao (stadsdistrict) 29-01-1862 JANNETJE DOROTHEA PETRONELLA NEUMAN geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-03-1838, † Curaçao (stadsdistrict) 04-09-1914, dr. van Johannes Frederik Neuman en Anna Clasina Hoyer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1864, ged. Prot. Curaçao 23-06-1865 (huisdoop, get. Hendrik Nicolaas Pietersz en Maria Angenita Neuman), † Curaçao (stadsdistrict) 07-10-1942, tr. Curaçao (stadsdistrict) 05-01-1881 JACOB ALEXANDER PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-03-1857, ged. Prot. Curaçao 06-06-1858 (get. Andries George en Delphina Wilhelmina van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 05-07-1911, zn. van Lourens Exsteen en Catharina Margaretha van der Dijs
 2. JOHAN WILLEM COENRAAD PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-11-1866, ged. Prot. Curaçao 22-05-1867 (get. Johan Hendrik Anthon Neuman en Johanna Magdalena Hart), kapitein der rustende stedelijke schutterij, † Curaçao (stadsdistrict) 15-05-1937, tr. Curaçao (stadsdistrict) 11-07-1888 ANNA MARIA WALTER BOOM geb. Bonaire 18-06-1866, † Curaçao (stadsdistrict)  18-07-1932, dr. van Carel Simon Boom en Susanna Maria Barbier Debrot

IV.. JOHANNA MAGDALENA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-03-1844, ged. Prot. Curaçao 07-07-1844 (get. Richard Philip Raven en Johanna Magdalena Abel, wed. van Columba), † Curaçao (stadsdistrict 07-01-1921, tr. Curaçao (stadsdistrict) 06-02-1867 EMANUEL PIETER HART geb. Kingston, Jamiaca 23-04-1845, zn. van Simon Lukas Hart en Eulalia Louise Olivier [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CATHARINA MARIA MARGARITHA HART geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-05-1869, † Curaçao (stadsdistrict) 06-10-1914
 2. SIMON GABRIEL HART geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-02-1871

V.. JOHANNES MARTINUS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-01-1852, ged. Prot. Curaçao 15-05-1853 (get. de ouders), † Curaçao (stadsdistrict) 13-04-1917, tr. Curaçao (stadsdistrict) 11-07-1888 HERMINA CATHARINA ELISABETH CROES geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-07-1859, † Curaçao (3de district) 25-10-1888 dr. van Bernardus Croes en Josephina Carmelita Eufemia [Curaçao].

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. ESTELLA JOSEPHINA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-04-1879
 2. JOHN ARTHUR PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1880
 3. EMMA HELENA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-01-1884
 4. CATHERINE AIMÉE PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-03-1886

V.. MARIE JEANNETTE PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-06-1854, ged. Prot. Curaçao 22-10-1854 (vader wordt vermeld als R.K., get. Caspar Geraldino Meggi en Anna Christina Pietersz), † Curaçao 21-10-1948, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, grafkelder J.J. Pietersz nr 93 zuiddeur, tr. Curaçao (ten huize Scharloo nr. 39) 04-11-1891 (get. Caspar Geraldino Meggi, 59, z.b., Jan Jacob Pietersz, 46, koopman, Willem Lauffer, 40, koopmansboekhouder, Arnold Hendrik Lauffer, 29, koopman) THOMAS LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 29-04-1857, ged. Prot. Curaçao 18-10-1857 (get. Samuel Lodewijk Lauffer en de Wed. Johann Rudolph Lauffer), koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 02-02-1905, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, 31-10-1912, overgeplaatst naar grafkelder J.J. Pietersz, zn. van Willem Tell Lauffer en Anna Maria Hermina Pietersz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ARNOLDINA HENRIËTTE LAUFFER geb. Curaçao, landhuis Bleinheim 22-06-1895, ged. Prot. Curaçao 27-03-1898 (huisdoop, get. Jan Jacob Pietersz en Geertruida Elisabeth Pietersz-Lauffer), lidmaat VPG 01-09-1911, bestuurslid Vereeniging Huisvlijt (1924-), † Curaçao na 1977

V.. JAN JACOB PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-06-1845, koopman, lid firma Daniel Cohen Henriquez & Sons, bestuurder Curaçaose Spaar- en Beleenbank (1880-, 1882-), lid schattingscommissie der grondeigendommen (1891-1893), lid schattingscommissie invoeraccijnzen koopmanschappen (1895), lid van de Kamer van Koophandel, kapitein der Stedelijke Schutterij (-1904), wnd.-administrateur NV Handel en Industrie Maatschappij Curaçao (1905), wnd.-consul Oostenrijk-Hongarije (1908), vrijmetselaar, thesaurier Loge DeVergenoeging, † Curaçao (stadsdistrict) 24-05-193, tr. Curaçao 16-07-1873 (get. Caspar Geraldino Meggi, handelaar, Thomas Arnoldus Pietersz, Johan Rudolf Lauffer, Jacob Lauffer) GEERTRUIDA ELISABETH LAUFFER geb. Curaçao (OD 2de district) 26-08-1850, ged. Prot. Curaçao 15-06-1851 (get. Johannes Martinus Pietersz en Maria Elisabeth Obediente), lidmaat VPG 11-03-1864, † Curaçao 26-11-1942, begr. Prot. kerkhof Pietermaai, grafkelder J.J. Pietersz nr 93 noorddeur, dr. van Willem Tell Lauffer en Anna Maria Hermina Pietersz [Curaçao].

Hij was eigenaar van het huis Scharloo 39b. Blijkens een advertentie waarin crediteuren en debiteuren van wijlen de heren Jacob Abraham Jesurun en Abraham Jacob Jesurun en van de firma’s J.A. Jesurun & Zoon en Jesurun & Co. houdt Jan Jacob Pietersz kantoor op de Grote Werf te Scharloo (Amigoe 05-02-1887). Hij was lid van de commissie tot inzameling van bijdragen aan het zilveren jubileumfeest van Koning Willem III (Amigoe 28-04-1888).

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1874, ged. Prot. Curaçao 29-03-1876 (huisdoop, get. Jacob Lauffer en Maria Margaretha Pietersz), † Curaçao (stadsdistrict) 02-12-1952
 2. MARIA ARNOLDA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-03-1882, ged. Prot. Curaçao 26-08-1882 (huisdoop, get. Thomas Arnold Pietersz en Maria Esther Lauffer), † Curaçao ..-07-1975, begr. Prot. kerkhof Pietermaai 10-07-1975 zij werd vanuit haar sterfhuis Scharlooweg 16 begraven (rouwadvertentie Amigoe 10-07-1975) 
 3. WILLEM TELL PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-08-1886, ged. Prot. Curaçao 27-03-1898 (huisdoop, get. Thomas Lauffer en Geertruida Christina Pietersz) volgt genealogie Lauffer
 4. MARGARETHA GEERTRUIDA (MARGOT) PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-06-1890, ged. Prot. Curaçao 27-03-1898 (huisdoop, get. Hendrik Nicolaas Pietersz en Hermina Geertruida Maria Lauffer), † Curaçao ..-03-1977, begr. Prot. kerkhof Pietermaai 22-03-1977, zij was lid van de dameshandwerkvereniging (Amigoe 1919) en werd vanuit haar sterfhuis Scharlooweg 16 begraven (rouwadvertentie Amigoe 21-03-1977)
 5. JEANNE MANON PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-07-1893, ged. Prot. Curaçao 27-03-1898 (huisdoop, get. Willem Lauffer en Maria Esther Lauffer), † Curaçao na 1977

V.. THOMAS ARNOLD PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-08-1846, ged. Prot. Curaçao 20-12-1846 (get. Jacob Lauffer en Anna Christina Luckert, wed. Jan Jacob Pietersz), koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 22-04-1904, relatie met GIJSBERTHA ELISABETH RIJSWIJK geb. Curaçao 17-09-1832, † Curaçao (stadsdistrict) 03-06-1914 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN HENDRIK PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-07-1868, ged. Prot. Curaçao 15-11-1868 (get. J.J.F.H. van der Dijs en Marie Louise Herminie Lauffer), † Curaçao (3de district) 29-06-1916
 2. THOMAS ARNOLD PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-04-1872, ged. Prot. Curaçao 13-10-1873 (get. Samuel Johannes Lauffer en Frederika Zaunslief Obediente), † Curaçao (stadsdistrict) 27-03-1953, tr. Curaçao (stadsdistrict) 24-07-1912 JACINTA DOMITILIA CAMELIA geb. Curaçao 12-09-1868, † Curaçao (2de district) 04-02-1937, dr. van Maria Camelia 

V.. HENDRIK NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-06-1848, † Curaçao (2de district) 11-05- 1924, tr. Curaçao (stadsdistrict) 28-10-1904 ELISABETH PAULA MARTINA alias MARIA ELISABETH LAKER geb. Curaçao 22-03-1856, † Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1937, dr. van Lucia Martina [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHARLES ELIODOR PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-07-1875
 2. CLÉMENCIA CECILIA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-11-1880, † Curaçao (stadsdistrict) 19-10-1942, tr. Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1904 PEDRO ENRIQUE CARDOZE geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-01-1879, † Curaçao (stadsdistrict) 16-07-1940, zn. van Morris Cardoze en Georgina Maria Cholastica Monte
 3. ARMANDO LIBERATO PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-08-1890, tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1915 MERCELITA AVELINA EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1885, † Curaçao (stadsdistrict) 15-10-1957, dr. van Josefina Evertsz
 4. AMARANTHE ARNOLD PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-11-1891
 5. ALEXANDER JACOB PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-11-1893, † Curaçao (stadsdistrict) 30-03-1821

V.. THOMAS STOCKBROO PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-09-1854, ged. Prot. Curaçao 01-04-1855 (get. Willem Hendrik Wuister en Elisabeth Wilhelmina Wuister, geb. Pabest), † Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1919, tr. Curaçao (stadsdistrict) 11-05-1881 MARGARETHA ELISABETH DE JONGH geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-09-1850, † Curaçao (stadsdistrict) 15-11-1934, dr. van Hendrik Cornelis de Jongh en Maria Helena Kuntze [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HENRY NICOLAAS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-01-1882, † Curaçao (stadsdistrict) 27-01-1882
 2. HENRY COENRAAD PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-04-1884, † Curaçao (stadsdistrict) 17-06-1887

V.. ANTHON THEODORUS PIETERSZ geb. Curaçao 07-05-1858, ged. Prot. Curaçao 17-04-1859 (kerkdoop, get. Willem Hendrik Wuister en Elisabeth Wilhelmina Wuister, geb. Pabest), † Curaçao (stadsdistrict) 15-01-1886, tr. Curaçao (stadsdistrict) 11-12-1878 ANNA CATHARINA EVERTSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-04-1857, ged. Prot. Curaçao 08-01-1858 (get. Pieter Willem Hendrik van Coevenhoven en Rudolphina van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1948, dr. van Hendrik Cornelis Evertsz en Maria Helena Pietersz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIK WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1880, ged. Prot. Curaçao 06-05-1882 (get. niet vermeld), † Curaçao (stadsdistrict) 01-11-1918, tr. Curaçao (stadsdistrict) 06-06-1917 CLAUDINA ANASTACIA HEYER geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-01-1885, † Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1958, dr. van Hendik Gustaf Heyer en Jeannette Cunegonda Heyer
 2. HELENA ADELAIDA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-11-1882, † Curaçao (stadsdistrict) 15-01-1955, tr. Curaçao (stadsdistrict) 21-03-1906 NICOLAAS VAN MEETEREN geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-02-1881, ged. R.K. Curaçao 28-07-1883 (get. Henriette Christina Daal, geb. Bartels), griffier, hulpambtenaar van de Burgerlijke Stand, notaris, ijkmeester en scheepsmeter te Bonaire, historicus en schrijver van o.a. Noodlotsdagen en Curaçaose Volkskunde, eigenaar plantage Cas Cora, † Curaçao (stadsdistrict) 11-04-1953, zn. van Nicolaas Dirk David van Meeteren en Carolina Antoinette Pijpers
 3. HENDRIK FLORIS PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-07-1885

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie