Claesz Generatie VI

VI.. CORNELIS BERCH geb. Curaçao 22-12-1717 koopman (firma C. Berch & Zoonen) raad van Curaçao (1737), eigenaar plantages Zorgvliet, Groot-Sta.-Martha, Savonet en Slot van Uytrecht, vrijmetselaar, † Curaçao 21-01-1772, tr. Curaçao 1737 GEERTRUIDA MARIA ELLIS begr. Curaçao 01-04-1799 “een sluyer en 1 p. handschoen”, dr. van Nathaniel Ellis, raad van Curaçao, eigenaar plantages, Groot Sta.-Martha, Savonet, Slot van Uytrecht en Anna van Kinswilder [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARTHA ELISABETH BERCH geb. Curaçao volgt VII..
 2. GEERTRUIDA BERCH geb. Curaçao 01-01-1745 volgt VII..
 3. JANNETJE BERCH geb. Curaçao 1750 volgt VII..
Maria Magtilda Winkler (ca. 1720-?), echtgenote van Nicolaas Gouverneur te New York en zuster van Hans Willem van Kinswilder Winkler, anoniem, ca. 1735 (Fine Arts Museums of San Francisco)

Maria Magtilda Winkler (ca. 1720-?), echtgenote van Nicolaas Gouverneur te New York en zuster van Hans Willem van Kinswilder Winkler, anoniem, ca. 1735 (Fine Arts Museums of San Francisco)

VI.. ANNA BERCH geb. Curaçao 21-10-1721, † Curaçao 22-01-1755, tr. Curaçao 14-01-1742 HANS WILLEM VAN KINSWILDER WINKLER geb. Curaçao 20-12-1720, eigenaar plantages Welgelegen (a) Habaai en Giftenberg, † Curaçao 11-04-1764, zn. van Herman Winkler, kapitein-luitenant van de militie en eigenaar plantages Knip en Welgelegen (a) Habaai en Geertruida van Kinswilder, hij tr. 2de Curaçao Jannetje Vos geb. Curaçao 26-04-1733, ged. N.G. Curaçao 17-12-1733 (get. Willem Lixraaven en Susanna Chewel), dr. van Jan Vos den Ouden, adsistent der W.I. Compagnie (1735), scheepskapitein der W.I.Compagnie (1739-) en Magdalena de With [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HERMAN WINKLER geb. Curaçao 23-09-1744 volgt VII..
 2. CORNELIS WINKLER ongehuwd, hij benoemde tot zijn universeel erfgenamen de kinderen van zijn tante Gerbrecht Berch bij Jan Vos en zijn broer Herman, begr. Curaçao 30-11-1774 “uyt ‘t huys van Jan Vos”   

VI..  JACOB BENNEBROEK BERCH geb. Curaçao 16-12-1723, koopman (firma C. Berch & Zoonen) weesmeester, eigenaar plantage De Vergenoeging (Benedenkwartier), † Curaçao 29-03-1807, begr. Curaçao 30-03-1807 “subiet overleeden”, otr. 1ste N.G. Curaçao 15-10-1745 (kerkboek zeer zwaar beschadigd, get. onleesbaar) CORNELIA WILLEMINA ELLIS † Curaçao 18-05-1755, dr. van Nathaniel Ellis, raad van Curaçao en eigenaar plantages, Groot Sta.-Martha, Savonet, Slot van Uytrecht en Anna Catharina Mooij, otr. 2de N.G. Curaçao 07-07-1769 (get. Cornelis Berch, oud-raad en zijn huisvr. Geertruida Maria Ellis, Hermanus Olderop, weesmr. en mej. Geertruida Sterling, wed. van de heer Albert Urdal), tr. Curaçao 23-07-1769 ANNA SOPHIA URDAL geb. Curaçao 21-06-1742, eigenaresse plantages Urdal en Ravenslot (a) Blom en Hoop en De Savaan (a) Kanga, † Curaçao 28-07-1826 dr. van Albert Urdal, lid van de Kleine Raad en lid van de Lutherse Kerkeraad en Geertruida Sterling, zij otr. 1ste Curaçao 17-05-1759 ten huize van de Ed. Heer Albertus Urdaal (get. bg. Rudolphus Wildrick, predikant alhier, benevens zijn eerwaarde huisvr. Maria Ellis en br. de Wel Ed. Heer Albertus Urdal, medelid van de Kleine Raad en zijn huisvr. Geertruida Sterling), tr. Curaçao 03-09-1759 de Wel Eerwaarde Godzalige Zeergeleerde Heer Ds. Stephanus Johannes Brands geb. Bonda (Bunde), Oost-Friesland, 2de proponent der N.G. kerk te Curaçao (1758-1759), † Curaçao, verm. zn. van Stephanus Brands en Klasina Gerhardi, zij otr. 2de N.G. Curaçao 16-04-1762 (get. bg. Pieter Cock Janszoon en Benjamina Hermina van Starckenborgh en br. Jan Hendrik Specht en Geertruida Sterling, wed. Albert Urdaal), tr. Curaçao (aan huis) 02-05-1762 Willem Blom geb. Curaçao, koopman, eigenaar Vreugdendal (Bovenkwartier) [Curaçao].

De erven van Jacob Bennebroek Berch plaatsen 17-06-1794 een oproep in de Oprechte Haerlemsche Courant aan allen die een vordering hebben op de boedel van de overledene dit binnen zes maanden aan te geven ter comptoire van Adriaan Scharff en Zoonen te Amsterdam. Scharff was een aangetrouwde achterneef van Berch.
De Wed. A.S. Berch-Urdal komt in 1805 voor onder de 8 meest gegoede inwoners van Curaçao.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. ANNA MARIA BERCH geb. Curaçao, volgt VII..
 2. CORNELIS BERCH volgt VII..
 3. ANNA CATHARINA BERCH volgt VII..
 4. CORNELIA WILLEMINA BERCH ged. N.G. Curaçao 19-05-1755 (get. Nathaniel Ellis en Geertruida Maria Ellis, huisvr. van Cornelis Berch) volgt VII..

Uit het 2de huwelijk:

 1. ALBERT BERCH geb. Curaçao 03-10-1771, ged. N.G. Curaçao 27-10-1771 (get. Cornelis Berch Jacobzoon en Geertruida Sterling, wed. van Albert Urdaal) volgt VII..
 2. GEERTRUIDA BERCH ged. N.G. Curaçao 13-01-1774 (get. Cornelis Berch) volgt VII..
 3. ANNA CATHARINA BERCH ged. N.G. Curaçao 26-11-1777 (get. Cornelis Berch en de moeder) volgt VII..
 4. SARAH ELISABETH BERCH ged. N.G. Curaçao 28-03-1779 (get. de moeder en Cornelis Berch) volgt VII..

VI.. GERBRECHT BERCH ged. N.G. Curaçao 23-07-1733 (get. Pieter Murison, jus loco Jan Vermeulen en Magdalena Berch, jus loco Maria Martha Martin), † Curaçao 23-04-1791, tr. Curaçao kort voor 28-02-1757 JAN VOS geb. Curaçao 16-03-1719, factoor der W.I. Compagnie, meester en ouderling, † Curaçao 18-09-1776, zn. van Jan Vos den Ouden, adsistent der W.I. Compagnie (1735), schipper der W.I. Compagnie (1739-), zeekapitein en Magdalena de With, hij otr. 1ste N.G. Curaçao 21-04-1740 (kerkboek zwaar beschadigd, Hamelberg vermeld datum) Maria van de Woestijne geb. Curaçao, dr. van Isaac van de Woestijne, zeekapitein op de bark Elisabeth & Martha en Giertje Visser [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk van Jan Vos met Maria van de Woestijne werden twee kinderen geboren, nl: Maria ged. N.G. Curaçao 13-07-1753 (get. Philip Schonenboom en Susanna Visser, huisvr. van Philip Schonenboom), ongehuwd in 1781 en vermoedelijk de Maria Vos, jonge dochter † 22-08-1781, begr. Curaçao 23-08-1781 en Magdalena, tr. 1ste Jan Meurs, tr. 2de Samuel Nany.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN VOS koopman, in 1784 “thans meerjarig jongman en koopman te Curaçao”
 2. ANNA MARIA VOS geb. Curaçao, volgt VII..
 3. ANNA VOS volgt VII..
 4. CATHARINA VOS ged. N.G. Curaçao 12-4-1763 (get. Hendrik Cornelis Vos en Anna Berch) volgt VII..
 5. CORNELIA JACOBA VOS volgt VII..
 6. JANNETJE VOS geb. Curaçao 28-11-1767 volgt VII..
 7. MARTHA ELISABETH VOS geb. Curaçao 16-07-1768, ged. N.G. Curaçao 16-08-1768 (get. Gerard Striddels en Gijsbertha Vos, huisvr. van Johannes de Veer Abrzn., secretaris) volgt VII..
 8. GIJSBERTHA VOS ged. N.G. Curaçao 23-12-1770 (get. Johannes de Veer Abrzn. en Anna Sophia Urdaal, huisvr. van Jacob Bennebroek Berch) volgt VII..
 9. GEERTRUIDA MARIA VOS ged. N.G. Curaçao 13-09-1774 (get. Laurens de Mey Scholten en Geertruida Berch) volgt VII..
 10. HENRIËTTE BARTHOLOMINA VOS ged. N.G. Curaçao 23-10-1774 (get. Jan Vos Jr. en Anna Maria Vos) volgt VII..

VI.. JOHANNES VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht 26-11-1737 (aan de Bezembrug), wapensnijder en graveur, † Utrecht 01-03-1821, tr. Utrecht Nicolaikerk 19-05-1766 (geboden te Isselenburg) MARIA CATHARINA SMITS [Utrecht].

Blijkens zijn overlijdensakte woonde hij in de Elisabethstraat wijk D nr. 251 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA LUCRETIA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Geertekerk 31-08-1766 volgt VII..
 2. ANNA MARIA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Geertekerk 26-06-1768 volgt VII..
 3. WILLEM ADAM VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Domkerk 30-11-1770
 4. CHARLOTTA PETRONELLA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Buurkerk 07-03-1773 volgt VII..
 5. GERARDA JACOBA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Jacobikerk 07-10-1775
 6. GERARDUS JACOBUS VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Jacobikerk ..-08-1777
 7. JOHANNA CATHARINA VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Jacobikerk 23-04-1780 volgt VII..
 8. ANNA ELISABETH VAN HILTROP ged. N.G. Utrecht Jacobikerk 23-02-1783 volgt VII..

VI.. Dr. ISBRANT VAN DE POLL ged. Amsterdam N.G. Oude Kerk 03-01-1712 (get. Isbrant Roch en Maria Roch), medisch doctor, begr. Amsterdam Zuiderkerk 24-05-1747, otr. Amsterdam 28-06-1743 (bg. geadsisteert met Joannes van de Poll en woont op de Herengracht, br. ouders dood, geadsisteert met Jacobus Samuel de Ravallet, haar broer en woont op de Boommarkt), tr. Amsterdam 14-07-1743 ANNA CATHARINA DE RAVALLET geb. (van Wezel) 1707, begr. Amsterdam Westerkerk (graf 182 NZ) 11-05-1744, dr. van François de Ravallet, heer van Ris, écuyer, kapitein der lijfwacht in dienst van de Grote Keurvorst en Elisabeth van Haemstede [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Anna Catharina wordt de Boommarkt als woonadres genoemd. Bij de begraafintekening van Isbrant wordt de Herengracht als woonadres genoemd. Zijn testament d.d. 20-06-1747 bevindt zich in de National Archives te Kew (GB) Will of Isbrand van de Poll, doctor of Medicine of Amsterdam (PROB 11/755/179).

VI.. SUSANNA MARIA VOSDINGH ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 18-03-1717 (get. Adriaan Scharff en Maria Roch), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk (graf D 240) 27-02-1754 “Voor ’t Ligt”, otr. Amsterdam 04-10-1748 (bg. woont op de Herengracht, br. ouders dood, geadsisteert met haar neef Adriaan Scharff en woont op de Geldersekade) GERRIT JAN MULDERS geb. (van Nijmegen) 1720, diaken der Gereformeerde Gemeente van Amsterdam (1767), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk (graf D 240) 29-01-1776, hij otr. 1ste Amsterdam 06-10-1747 (bg. van Nijmegen, oud 27 jr., woont op de Keizersgracht, ouders dood, geadsisteert met Abraham Asschenberg, zijn oom en br. van Amsterdam, oud 22 jr., woont op de Herengracht, ouders dood, geadsisteert met haar voogd Jacob van Eeghen) Sara van Lennep geb. (van Amsterdam) 1725, begr. Amsterdam, Westerkerk (BK nr. 150 NZ EG) 12-05-1747 [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Gerrit Jans eerste echtgenote Sara van Lennep, en zijn zoons Gijsbert en Adolph wordt als woonadres genoemd de Herengracht “bij ’t Blauwe Huys.”

Uit dit huwelijk:

 1. GIJSBERT ADOLPH MULDERS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 27-08-1749 (get. Cornelis Muijters en Cornelia Helena Mulders), begr. Amsterdam Westerkerk 10-09-1749
 2. ADOLPH HENDRIK MULDERS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 25-11-1750 (get. Hendrik Vosding en Maria de Nijs), begr. Amsterdam Westerkerk 03-11-1753
 3. GIJSBERTUS HERMANNUS MULDERS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-06-1752 (get. Hermanus Asschenberg en Gozewina Mulders) volgt VII..

VI.. ANNA EMERENTIA CRAB ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 30-03-1706 (get. Emmerentia Nuyts en David Crab), begr. Amsterdam Westerkerk (BK nr. 136 NZ) 11-10-1745, otr. Amsterdam 06-04-1724 (bg. van Amsterdam, oud 29 jr., woont op de Singel, geadsisteert met zijn moeder Maria Pot en br. van Amsterdam, oud 18 jr., woont op de Singel, geadsisteert met haar vader Seger Crab) ABRAHAM VAN BROYEL ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 16-07-1694 (get. Arent Broijel en Meijntje Woutmans), koopman in Engelse (wollen) manufacturen, begr. Amsterdam Westerkerk (BK nr. 136 NZ) 20-07-1759, zn. van Harmen van Broyel en Maria Pott [Amsterdam].

Ter ere van hun huwelijk werd een lofdicht geschreven: Echtgezangen, ter bruilofte van den heere Abraham van Broyel, en jongkvrouwe Anna Emmerentia Krab.
Bij de begraafintekening van Anna Emerentia en haar dochter Anna Petronella wordt als woonadres genoemd de Singel “over het Kleerveer.” Bij Abraham wordt de Keizersgracht vermeld. Zowel Anna Emerentia als haar echtgenoot werden bij avond begraven.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA VAN BROYEL N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 16-05-1725 (get. Seger Krab en Maria Pot) volgt VII..
 2. ANNA PETRONELLA VAN BROYEL N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 26-04-1727 (get. Seger Krab en Emmerentia Kerckrinck, geb. Nuyts) begr. Amsterdam Westerkerk (NZ 186) 18-03-1730
 3. ANNA EMERENTIA VAN BROYEL N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 26-01-1731 (get. Maria Pot en Jan Willemsz van der Keere) volgt VII..

VI.. JOAN HERMANUS DU CAM geb. Oost-Indië ca. 1725, boekhouder en 1ste gezworen klerk ter Secretarie van Politie te Colombo, Ceylon, † kort voor 06-02-1765 (test. wed. Du Cam), tr. 1ste …………………, tr. 2de ca. 1755 (testatrice is op 21-06-1756 hoogzwanger) SUSANNA PETRONELLA FEDDER

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOAN HERMANUS DU CAM geb. (Colombo?) Oost-Indië ca. 1748, wordt “zoontje” genoemd in 1756, ordinaire klerk ter Generale Secretarie te Batavia, ongehuwd en kinderloos in 1775

Uit het 2de huwelijk:

 1. verm. JAN ANTHONY DU CAM geb. Oost-Indië verm. eind 1756 Joan Hermanus du Cam, ordinaire klerk ter Generale Secretarie benoemd in 1775 tot zijn universeel erfgenaam zijn onmondige broer Jan Athony du Cam, soldaat O.I.C. Dat betekent dat Jan Anthony op dat moment nog geen 25 jaar was. Als het kind dat ca. 1756 werd geboren Jan Anthony was dan was hij in 1775 dus 19 jaar. Jan Anthony is dan vernoemd naar zijn grootvader.

VI.. BARNARDUS SMITS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 14-08-1726 (get. Andries Roghé en Ida Cramfer), loodgieter, poorter van Amsterdam 15-06-1753, otr. Amsterdam 21-04-1752 (bg. van Amsterdam, oud 26 jr., woont op het Wittenburg, geadsisteert met zijn vader Jan Smitt en br. van Zutphen, 30 jr., woont op de Geldersekade, ouders dood, geadsisteert met Maria Roghé) GEERTRUIDA VAN DRELLBERG geb. (van Zutphen) 1722 [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. ………….?

VI.. ANDRIES SMITS ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 08-10-1728 (get. Anderis Roghé en IJda Cramfer), scheepstimmerman, poorter van Amsterdam 25-10-1753, otr. Amsterdam 06-12-1765 (bg. van Amsterdam, geref., oud 37 jr., woont op het Oostenburg, ouders dood, geadsisteert met Lourens Joukes en br. van Amsterdam, Geref., oud 25 jr., woont op de Kadijk, ouders dood, geadsisteert met haar oom Jacobus Hermanni) MARRITJE HERMANNI ged. N.G. Amsterdam 27-05-1739 (get. Aldert Toomissen en Kornelia Hermanni), begr. Amsterdam Ooster Kerk 02-06-1787, dr. van Jan Hermanni en Antie Alders [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Marritje wordt als woonadres genoemd het Kattenburg “in de klijne straat aan ‘t end bij de Jagthaven.” Bij de inschrijving van hun dochter Antje wordt genoemd het Wittenburg “in de klijne straat”.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN SMITS ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 08-10-1766 (get. Barnardus Smits en Geertruida Drilburg)
 2. ANTJE SMITS ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 15-07-1770 (get. Lourens Joukes en Ida Smits) volgt VII..

VI.. IDA SMITS ged. N.G. Amsterdam Ooster Kerk 12-10-1732 (get. Anderis Roghé en Ida Cramfer), begr. Amsterdam, Westerkerk (eigen graf) 18-04-1789, otr. Amsterdam 04-01-1765 (bg. van Amsterdam, Geref., wednr. van Maria Johanna Suurbier, woont op het Kattenburg en br. van Amsterdam, Geref., oud 32 jr., woont op het Oostenburg, ouders dood, geadsisteert met haar broer) LOURENS JOUKES ged. N.G. Amsterdam Ooster Kerk 03-03-1726 (get. Lourens Blanck en Maritie Jacobs), comptoirbediende, poorter van Amsterdam 08-03-1764, zn. van Jouke Sjoerds, scheepstimmerman en Trijntie Blanck, hij otr. 1ste Amsterdam 09-12-1763 (bg. van Amsterdam, Geref., oud 25 jr., woont op het Kattenburg, zijn moeder Trijntje Blank niet present en br. van Kampen, Geref., oud 27 jr., woont op het Kattenburg, haar moeder Johanna te Kampen, acte verleend op 25-12-1768 om te Nigtevecht te trouwen) Maria Johanna Suurbier, geb. (van Kampen) 1724, begr. Amsterdam, Ooster Kerk 07-04-1764, dr. van ………. Suurbier en Johanna Legrous [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Maria Johanna Suurbier wordt vermeld “huijs en kraamvrouw van Lourens Joukes” en het woonadres Kattenburg, “in de klijne straat voor bij de tweede dwars straat”.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JOUKES ged. N.G. Amsterdam Ooster Kerk 07-09-1766 (get. Bernardus Smits en Geertruida van Drilberg)

VI.. HENDRIKA CORNELIA SMITS ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 26-10-1735 (get. Andries Roghié en Hendrica Cornelia te Lintelo), begr. Amsterdam Westerkerkhof (eigen graf nr. 303) 29-12-1804, otr. Amsterdam 19-04-1787 (bg. van Amsterdam, Geref., wednr. van Trijntje Man, woont op het Kattenburg en br. van Amsterdam, Geref., oud 51 jr., woont op de Voorburgwal, ouders dood, geadsisteert met Lourens Joukes, woont op de Voorburgwal) PAULUS VAN MEULEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 29-04-1718 (get. Marritje Poulus), scheepstimmerman, poorter van Amsterdam 04-08-1741, begr. Amsterdam Oude Kerk (kerkgraf nr. 414) 27-01-1795, zn. van Willem van Meulen, scheepstimmerman en Giertje Arents Backer, hij otr. 1ste Amsterdam 06-06-1743 (bg. geadsisteert met zijn vader Willem van Meulen en woont op het Kattenburg, br. geadsisteert met haar vader Jerasmus Man en woont op het Kattenburg) Trijntje Man begr. Amsterdam Ooster Kerk (kerkgraf nr. 498) 20-04-1786, dr. van Erasmus Man en (verm.) Jannetje ten Geelen [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijving van Hendrika wordt als woonadres genoemd de “Bierkaay” (= Oudezijds Voorburgwal) op de hoek van de Blaauwlakensteeg en verder wordt vermeld “met een koets” en “geen kinderen.” Bij de begraafinschrijving van Paulus wordt genoemd de Kattenburgergracht “tussen het plijn en de Perelsbrug” en bij Trijntje het Kattenburg “in de Klijnestraat op de hoek bij de dwarsstraat”.

VI.. HELENA ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 18-03-1736 (get. Coenraad Willem te Lintelo en Helena Hillekes), otr. Amsterdam 22-05-1767 (bg. van Amsterdam, Geref., oud 38 jr., aan de Pijpenmarkt, zijn vader Jan te Lintelo niet present en br. van Amsterdam, Geref., oud 30 jr., woont op de Prinsengracht, haar vader Hendrik Roghé niet present, acte verleend op 07-06-1767 om in de Waalse Kerk te trouwen) JAN TE LINTELO Junior ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 18-06-1727 (get. Jan de Meulenaar en Adriana van Beest), commandeur op het oorlogsschip van kapitein Nicolaas de Beer (1764), kapitein-ter-zee (ontslag 1774), † Doesburg 21-09-1798, zn. van Jan te Lintelo en Anna Sixti, hij tr. 2de Velp 12-11-1787 (op attestatie van Arnhem en Doesburg) Johanna van Essen ged. Zutphen 27-10-1737, † Doesburg 02-06-1819 [Doesburg].

Uit dit huwelijk:

 1. …….…..?
Huis Den Haring te Baambrugge, buitenplaats van de familie Roghé (1781-1820), uit: Hollands Arcadia Of de vermaarde Rivier Den Amstel. Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen, Zig uitstrekkend van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baanbrug tot Loenersloot; wederkerende langs de vermaklyke Landgezichten van de Wetering

Huis Den Haring te Baambrugge, buitenplaats van de familie Roghé (1781-1820), gebouwd ca. 1650 en afgebroken 1856, uit: Hollands Arcadia Of de vermaarde Rivier Den Amstel. Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen, Zig uitstrekkend van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baanbrug tot Loenersloot; wederkerende langs de vermaklyke Landgezichten van de Wetering, bron: http://www.kasteleninutrecht.eu/Haring.htm

VI.. ABRAHAM ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 05-07-1739 (get. Abraham Heeren en Johanna te Lintelo), vertrok op 19-12-1757 als sergeant in dienst van de V.O.C. met het schip Vlietlust naar Ceylon en repatrieerde in 17766, koopman te Amsterdam, poorter van Amsterdam 21-12-1787, woont in 1780 op de buitenplaats Keukenhof bij Lisse, koopt in 1781 buitenplaats Den Haring te Baambrugge (Abcoude), † h. Den Haring, Baambrugge 22-02-1792, begr. Amsterdam Westerkerk (eigen graf nr. 303 NK) 22-02-1792, “bij avond begraven”,  otr. 1ste Amsterdam 22-10-1767 (bg. van Amsterdam, Geref., oud 27 jr., woont op de Prinsengracht, zijn vader Hendrik Roghé niet present en br. van Deventer, Geref., oud 24 jr., woont aan de Oude Turfmarkt, haar moeder Maria Johanna Rutten niet present, acte verleend om in de Engelse Kerk te trouwen op 08-11-1767) HENDRINA KIST geb. (van Deventer) 1743, begr. Amsterdam Westerkerk (259 ZZ) 23-01-1782, otr. 2de Amsterdam 29-11-1782 (bg. wednr. van Hendrina Kist en woont te Baambrugge en br. woont op de Keizersgracht, zijn alhier op acte van Hendrik Vos, predikant te Baambrugge ingetekend) MICHILDA MARIA PELGROM DE BIE ged. IJsselstein 28-02-1762, dr. van Hendrik Pelgrom de Bie, apotheker te Amsterdam, schepen van IJsselstein, rector van het Bacx koorke in de St-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch en Hester Romp [h. DenHaring, Baambrugge].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. HENDRIK ROGHÉ geb. Delden 1769 volgt VII..

Uit het 2de huwelijk:

 1. ABRAHAM GERRIT ROGHÉ geb. ………………………., geëmployeerde aan het patent recht, woont bij zijn overlijden aan de Prinsengracht 864 “over ’t Amsterdamse veld”, † Amsterdam 18-12-1811
 2. DAVID JOAN ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 07-05-1786 (get. David Joan Smith en Johanna Maria Mohr) volgt VII..
 3. MARIA CORNELIA ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 09-07-1788 (get. niet vermeld) volgt VII..

VI.. ANNA ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 01-11-1744 (get. Abraham Heeren en Anna te Lintelo), † Epe 12-11-1815, otr. Amsterdam 22-06-1768 (bg. van Zittau in Saksen, Luth., oud 36 jr., woont op de Oudezijds Achterburgwal, ouders dood, geadsisteert met Laurens Edzard Honken (?) en br. van Amsterdam, Geref., oud 34 jr., woont op de Prinsengracht, haar vader Hendrik Roghé niet present) ERNST FERDINAND VOLLHART geb. (van Zittau, Saksen) 1732, koopman, poorter van Amsterdam 29-05-1769, begr. Amsterdam Zuiderkerk (KL nr. 15) 30-12-1799 [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. ………….?

VI.. GERRIT (GERARDUS) ROGHÉ geb. Amsterdam 29-09-1747, ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 01-10-1747 (get. Jan Smits en Maria Roghé), vertrok op 15-11-1764 als assistent in dienst van de V.O.C. met het schip Welgelegen naar Bengalen, boekhouder en 2de afpakker te Houghly (1770), dagregisterhouder en archivaris ter generale secretarie met voordracht tot onderkoopman (1775), 1ste klerk van Politie te Semarang (1776), onderkoopman (1783), resident te Japara met voordracht tot koopman (1784), † Batavia 17-12-1788, begr. Batavia Portugese Binnenkerk 18-12-1788, tr. 1ste Batavia Hollandse Kerk 03-06-1775 CHARLOTTA FLORENTINA LOUISA FEITH ged. Utrecht Catharijnekerk 19-06-1759, † Japara 1782, dr. van Gijsbert Jan Feith, onderkoopman der V.O.C. en Anna van Scherpenberg, otr. 2de Batavia 21-11-1783 IDA ADRIANA HELENA WIESE geb. Bremen 12-12-1759, † Onrust 04-08-1791, begr. Batavia Portugese Binnenkerk 05-08-1791, dr. van Diederich Wiese en Ida Henriëtte Dreyer, zij tr. 1ste Batavia Hollandse Kerk 13-07-1777 Johan Theodoor Visscher van Gaasbeek ged. Batavia Hollandse Kerk 21-06-1751, onderkoopman der V.O.C. (1770), 2de (1773) en 1ste (1776) administrateur der kledenpakhuizen met de voordracht tot koopman, koopman, schepen (1777-1778) te Batavia, luitenant (1777), kapitein-luitenant (1779) der stadspennisten, † Batavia Portugese Binnenkerk 09-02-1781 (tuin weg van Jacatra), zn. van Bartholomeus Visscher, vendumeester te Batavia, naar Nederland vertrokken met de rang van oud-commandeur en Arnolda de Joncheere, zij tr. 3de Batavia Hollandse Kerk 22-04-1789 Mr. Willem Adriaan Senn van Basel geb. Batavia 12-03-1755, ged. Batavia Hollandse Kerk 16-03-1755, j.u.d. Harderwijk (1774), advocaat Hof van Holland (1778), onderkoopman der V.O.C., 2de administrateur der kledenpakhuis te Batavia (1787), 2de administrateur der pakhuizen naast de Waterpoort (1787), 2de koopman (1790), koopman en 1ste administrateur op Onrust (1794-1808), ontvanger-generaal van ’s konings financiën en domeinen in Nederlands-Indië (1808-1809), extra-ordinaris (1809), ordinaris (1811) en raad van Nederlands-Indië, commissaris-politicus (1809-1811), vaandrig (1787) en sous-luitenant (1793) der stadpennisten, ouderling 1797-1799, president-schepen te Batavia (1816), † Batavia 16-04-1817, zn. van Huybert van Basel, visiteur-generaal en opperkoopman der V.O.C., president-schepen te Batavia en raad van Nederlands-Indië en Soetje Sara Cloot [Japara, Java].

Ida Adriana Helena Roghé – Wiese stamt via moederszijde af van Dirck Comans (Hoorn 1646-Batavia 1709) extra-ordinaris raad van Nederlands-Indië. Zij maakte deel uit van een familienetwerk in Nederlands-Indië van de hoogste VOC-dienaren. Bron: Dudok van Heel, S.A.C. (2002). Familie van de gouverneurs-generaal; De afstammelingen van Dirck Comans (Hoorn 1648-Batavia 1708). Jaarboek CBG dl. 56. Haar broer was Albertus Henricus Wiese (1761-1810), gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië (1805-1808). 
Portret van Albertus Henricus Wiese (1761-1810), gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië (1805-1808), toegeschreven aan Adriaan de Lelie, 1805-1810 (Rijksmuseum)

Portret van Albertus Henricus Wiese (1761-1810), gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië (1805-1808) en broer van Ida Adriana Helena Roghé – Wiese, toegeschreven aan Adriaan de Lelie, 1805-1810 (Rijksmuseum)

Uit het 2de huwelijk:

 1. ADRIAAN JOHAN ROGHÉ geb. Japara, Java 18-07-1785 volgt VII..

VI.. IDA RONDT ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 26-05-1740 (get. Ida Kramfer en Andries Roghé), begr. Amsterdam Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof 16-03-1800, otr. Amsterdam 15-11-1776 (bg. van Lingen, Geref., oud 28 jr., woont in de Looierstraat, ouders dood, geadsisteert met Jan Raapkool en br. van Amsterdam, Geref., oud 26 jr., woont in de Looierdwarsstraat, geadsisteert met Maria Braakman) CHRISTIAAN WENT geb. (van Lingen) 1748, schoenmaker, poorter van Amsterdam 17-06-1777, begr. Amsterdam Westerkerk 31-10-1790 [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijving van Ida wordt als woonadres genoemd Oude Looiersdwarsstraat en bij de inschrijving van Christiaan de Eerste Looiersdwarsstraat.

VI.. JAN RONDT ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 04-02-1745 (get. Jan Smits en Maria Roghé), scheepsjongen (1756-1759), hooploper (1761), bosschieter (1764), derdewaak (1767), onderstuurman (1770) der V.O.C., poorter van Amsterdam 24-01-1770, † Oost-Indië kort voor of op 20-07-1771 (datum uit dienst treding), otr. Amsterdam 11-09-1767 (bg. van Amsterdam, Geref., oud 23 jr., woont in de Noorderstraat, ouders dood, geadsisteert met zijn zuster Ida Rondt en br. van Amsterdam, Geref., oud 30 jr., woont in de Looierstraat, geadsisteert met haar oom Pieter Engeling) CATHARINA ENGELINGH ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 11-04-1735 (get. Pieter Engeling en Femmetje Engeling), begr. Amsterdam Westerkerkhof 12-02-1796, dr. van Willem Engeling en Geertruida Schot, zij otr. 2de Amsterdam 28-12-1775 (bg. van Brekse (Waldeck), Geref., wednr. van Alida Termaat, woont op de Lauriergracht en br. van Amsterdam, Geref., wed. van Jan Rondt, woont op de Looiergracht) Christiaan Beytike geb. (van Brekse, Waldeck), turfdrager, poorter van Amsterdam 07-05-1756 [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijving van zoon Jan wordt als woonadres genoemd Korte Leidsedwarsstraat bij het Leidseplein en bij de inschrijving van Catharina staat vermeld Egelantierstraat tussen de laatste dwarsstraat en de (Lijn)baansgracht en verder “geen kinderen”.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN RONDT ged. N.G. Amsterdam 01-06-1770 (get. Witte Rondt en Ida Rondt), begr. Amsterdam 10-06-1770 “Kinderlijken” 

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie