Bolderslee

I. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE geb. ca. 1660, factoor op plantage Koraal Tabak (1709), opziender op het Compagnies geitenkraal (1709), † voor 1713, tr. N.N. [Curaçao].

De Wed. Jacob Pietersz Bolderslee komt in de periode 1711-1716 diverse malen voor inzake per schip aangevoerde slaven.

Uit dit huwelijk:

 1. LUCIA (LOUISA) PIETERSZ BOLDERSLEE volgt IIa.
 2. MARIA PIETERSZ BOLDERSLEE volgt IIb.
 3. ELISABETH PIETERSZ BOLDERSLEE tr. ELIAS ROULEAU geb. Marenne, zeevarende
 4. JURRIAAN PIETERSZ BOLDERSLEE volgt IId.
 5. ANNA PIETERSZ BOLDERSLEE volgt IIe.
 6. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE volgt IIf.

IIa. LUCIA (LOUISA) PIETERSZ BOLDERSLEE tr. PIETER CLAASZ OOSTDORP geb. ca. 1675, baas-scheepstimmerman (1721), eigenaar plantage Scharloo, † tussen 1729 en 1738 [Curaçao, plantage Scharloo].

Zij testeren (mutueel) in 1729 (OAC 1729, nr. 268)

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt genealogie Oostdorp
 2. HARMEN (PIETERSZ) OOSTDORP geb. Curaçao, timmerman
 3. JACOBA PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt genealogie Oostdorp
 4. MARGARETHA PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt genealogie Oostdorp
 5. LUCAS PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt genealogie Oostdorp
 6. PIETER PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt genealogie Oostdorp

IIb. MARIA PIETERSZBOLDERSLEE geb. ca.1685, eigenaresse plantage Schralenberg, tr. PIETER VAN HOBOKEN koopman, † voor 1735 [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan in de Breedestraat (noordzijde). Hij was eigenaar van een huis aan de oostzijde van de Herenstraat.

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. MARIA VAN HOBOKEN volgt III..

IId. JURRIAAN PIETERSZ BOLDERSLEE ruiter aan St.-Maria (1717), tr. N.N. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE BOLDERSLEE volgt III..
 2. ENGELTJE BOLDERSLEE geb. 1713 volgt III..
 3. ANNA MARIA BOLDERSLEE volgt III..
 4. SANDRINA BOLDERSLEE volgt III..

IIe. ANNA BOLDERSLEE geb. ca. 1690, tr. JAN HELMERDINGH OF BONTEKOE zeekapitein op de bark De Hoop (1716) en op De Jonge Daniel, eigenaar plantages De Goede Hoop, Boventuin, Terburg à Tessel (a) Malpais, De Vergenoeging (Bovenkwartier, OD),† voor 1748 [Curaçao].

Anna Helmerdingh woonde blijkens een verklaring van 24-01-1740 aan de Zeekant.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN HELMERDINGH OF BONTEKOE volgt III..
 2. JUDITH HELMERINGH OF BONTEKOE volgt III..

IIf. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE geb. ca. 1690, koopman, eigenaar plantage Schralenberg,† voor 1741, tr. MARGARITHA POULISZ (GRIETJE PAULSSE) [Curaçao].

De wed. Jacob Pietersz Bolderslee woonde blijkens een verklaring van 24-01-1740 aan de Zeekant.

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE geb. 1708 volgt III..
 2. ANNA (ANNETJE) BOLDERSLEE volgt III..
 3. ANTONIA MAGTILDA BOLDERSLEE † Curaçao 10-07-1780, begr. Curaçao 11-07-1780, tr. MICHIEL FORTUYN koopman [St.-Thomas / Curaçao]. Zij woonden langere tijd op St-Thomas zo blijkt onder andere uit de vermelding van “Matilda Boldersle, wife of Fortuin” als lidmaat van de N.G. kerk aldaar op 13-04-1759. Michiel Fortuyn komt omstreeks 1750 diverse malen voor in sententies (besluiten) van de Kleine Raad te Curaçao inzake verschuldigde betalingen voor goud- en zilverwerk, andere handelswaar en hypotheken. De eisers in deze kwesties bevinden zich zowel op Curaçao als op Barbados, Jamaica en elders in het Caribisch gebied.
 4. JANNETJE BOLDERSLEE volgt III..
 5. PAULUS BOLDERSLEE volgt III..
 6. verm. MARGARITHA BOLDERSLEE
 7. JACOBA BOLDERSLEE ged. N.G. Curaçao 20-09-1729 (get. Pauwel Bolderslee en Jacoba Oostdorp) volgt III..
 8. MARIA ELISABETH BOLDERSLEE ged. N.G. Curaçao 11-09-1731 (get. Fredrik Fredriksze Sagt en Jannetje Bolderslee), lidmaat van de N.G. kerk te St.-Thomas 13-04-1759
 9. JOHANNES BOLDERSLEE ged. N.G. Curaçao01-11-1733 (get. Hieronimus Durer en Margaritha Pietersz Oostdorp)

III.. MARIA VAN HOBOKEN geb.1705, tr. 1ste Curaçao 18-12-1725 DAVID SOORBEEK ged. Amsterdam 28-09-1698, adelborst op het schip d’Eendracht (1721), adsistent der W.I. Compagnie (1729), † Curaçao 20-01-1735, zn. van Daniël Soorbeek en Catharina van de Raak, hij otr. 1ste N.G. Curaçao 30-10-1722 (get. Jan Gerrit Pot en Geertruida de Jager, huisvr. van Jacob Stridbeck), tr. Curaçao 17-11-1722 Sybilla Stridbeck geb. Curaçao, dr. van Jacob Stridbeck, van Augsburg, adsistent der W.I. Compagnie (1697-), eigenaar plantages De Savaan ½ (Benedenkwartier) en Dwars in de Weg (Bovenkwartier) en Geertruida de Jager, tr. 2de Curaçao (voor de secretaris) 11-10-1737 (get. …………………), tr. Curaçao 20-10-1737 JOHANNES COPIUS geb. Curaçao, † Curaçao 30-10-1784, zn. van Philip Copius en Jannetje Leendertsz Tim, hij otr. 1ste N.G. Curaçao 22-12-1730 (get. Jacobus Pothoven en Margaritha van Gorcum, huisvr. van Johannes Houtvat), tr. Curaçao ..-01-1731 Magdalena Gervee geb. Curaçao[Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA MAGDALENA SOORBEEK geb. Curaçao 04-03-1729, ged. N.G. Curaçao 15-03-1729 (get. Peter van Hoboken L, Peter Soorbeek, Maria Bolderslee, wed. van Pieter van Hoboken, Anna Soorbeek, huisvr. van Jurriaan Westerman) volgt IV..
 2. ANNA SOORBEEK ged. N.G. Curaçao 18-12-1730 (get. Jurriaan Westerman, jus loco Jacob van Hoboken en Geertruij Hartman, huisvr. van Pieter Soorbeek en Judith Helmerdingh)
 3. CATHARINA GEERTRUIDA SOORBEEK ged. N.G. Curaçao 23-11-1732 (get. Christiaan van Hoboken en Annetje Bolderslee) volgt IV..

III.. JANNETJE BOLDERSLEE geb. Curaçao, † Curaçao 23-02-1778, begr. Curaçao 24-02-1778, otr. N.G. Curaçao 15-12-1730 (get. Willem Pelgrom en Grietje Pauls, huisvr. van Jacob Pietersz Bolderslee) FREDRIK FREDRICKSZ SAGT geb. Kopenhagen, koopman, strandmeester (1753-), † Curaçao 27-11-1777, begr. Curaçao 28-11-1777 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB (PIETERSZ) SAGT ged. N.G. Curaçao 20-11-1731 (get. Jacob Pietersz Bolderslee en Grietje Pauwelse) volgt IV..
 2. FREDRICK SAGT ged. N.G. Curaçao 18-10-1733 (get. Pieter van Hoboken en Annetje Bolderslee), begr. Curaçao 13-08-1804
 3. verm. MARGARETHA JACOBA SAGT
 4. PAULUS SAGT volgt IV..
 5. MARIA ELISABETH SAGT volgt IV..

III.. EN­GELTJE BOL­DERSLEE geb. Curaçao ..-..-1713, † en begr. Curaçao 03-08-1784, tr. Curaçao ..-..-1748 GABRIËL JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1716, begr. Curaçao 21-12-1796, zn. van Jan Barend Jansz Muskus en Catharina Claassen Pietersz [Cura­ça­o].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN BARENDS JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1750 volgt genealogie Muskus
 2. ANNA SOPHIA JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1752 volgt genealogie Muskus
 3. MARIA ELISABETH JANSZ MUSKUS ged. N.G. Curaçao 15-12-1754 (get. Jan Borng L en Anna Elisabeth Crisson L), begr. Curaçao 25-01-1812

III.. ANNA MARIA BOLDERSLEE geb. Curaçao, tr. 1ste NANCE BAX (NANNING BACKS) † 1749, otr. 2de N.G. Curaçao 08-06-1753 (get. Jacob Coets en Sandrina Bolderslee, wed. van Samuel Hill), tr. Curaçao 24-06-1753 JAN FRANCISCUS PORJERRE geb. Curaçao [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JURRIAAN BAX volgt IV..

Uit het 2de huwelijk:

 1. NICOLAAS PORJERRE
 2. JURRIAAN PORJERRE begr. Curaçao 26-07-1808 “broer van Nicolaas Porjerre”

III. SAN­DRINA BOLDER­SLEE geb. Curaçao, tr. 1ste (voor de secretaris) Curaçao 13-07-1738 (get. bg. onleesbaar en br. Sandrina de Kock, huisvr. van Jan Ooyman) BARTHOLOMEUS JANSZ MUSKUS geb. Curaçao ca. 1715, zeekapitein, † Curaçao ..-..-1748, zn. van Jan Barend Jansz Muskus en Catharina Claassen Pietersz, otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 14-11-1749 (get. Juan Pedro Janssen en Sandrina de Kock, huisvr. van Jan Ooyman), tr. 2de Curaçao 23-11-1749 SAMUEL HILL (HIEL) geb. Curaçao, zeekapitein, † voor 15-12-1758, zn. van Richard Hill en Jacomina Aartsen Geel en wednr. van Anna Bolderslee, otr. 3de N.G. Curaçao (ten huize van Sandrina de Kock, wed. van Jan Ooyman) 07-08-1761 (get. Richard Raven en Sandrina de Kock, wed. van Jan Ooyman), tr. Curaçao 23-08-1761 JAN RENGENIER geb. Groningen [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. ANNA SOPHIA MUSKUS geb. Curaçao ca. 1740 volgt genealogie Muskus

Uit het 2de huwelijk:

 1. JURRIAAN HILL ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Abraham Evertsz en Maria Legeandre), † Curaçao 21-11-1784, begr. Curaçao 21-11-1784

III.. JAN HELMERDINGH OF BONTEKOE zeekapitein,† voor 03-05-1773, tr. JOHANNA MARGARETHA LOMAN begr. Curaçao 03-05-1773 [Curaçao].

Johanna Helmerdingh woonde blijkens een verklaring van 24-01-1740 in de Kuiperstraat te Willemstad.

Uit dit huwelijk:

 1. HELENA HELMERDINGH OF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 02-06-1752 (get. Helena Jansen en Niesje Columba)
 2. JACOB ELIAS HELMERDINGH OF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 24-04-1754 (get. Johannes Stuyling, Hendrik David Horst en Dorothea Willemina Horst), adjunct-adsistent der W.I. Compagnie(1775), † Curaçao 14-11-1787, begr. Curaçao 15-11-1787, otr. N.G. Curaçao 20-10-1786 (get. bg. Jan Bontekoe Hoppe en Jannetje Bouman en br. Willem Jansz Vermeulen en Sara Gijsbertha Hansz), tr. Curaçao 05-11-1786 JACOBA BELL geb. Curaçao 1756, begr.Curaçao (in de zerk van M. Fouro) 29-02-1820, dr. van Jan Bell, zeekapitein, eigenaar plantage Hof en Berg en Willemina Smakzeyl
 3. LOURENS RUDOLPH HELMERDINGH OF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 24-04-1754 (get. Johannes Stuyling, Hendrik David Horst en Dorothea Willemina Horst)
 4. SAMUEL FRANÇOIS HELMERDINGH OF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 27-07-1755 (get. Johannes Stuyling Samuelszn en Niesje Columba) volgt IV..
 5. ANNA HELMERDINGH OF BONTEKOE geb. Curaçao, volgt IV..

III.. JUDITH HELMERINGH OF BONTEKOE geb. Curaçao,† voor 1763, otr. 1ste N.G. Curaçao 16-10-1733 (get. Capt. Pieter Valk en Maria Berry, huisvr. van Pieter Hebo), tr. Curaçao ..-..-1733 JAN BRINK geb. Oostdorp, Holstein, Denemarken,tr. 2de Curaçao 1737 PIETER HANSZ HOPPE geb. Curaçao, eigenaar plantage Terburg à Tessel (a) Malpais, hij otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de bruid) 01-07-1763 (get. Abraham Hansz en Margaritha van Gorcum, wed. van Johannes Houtvat), tr. Curaçao (aan huis) 17-07-1763 Anna Maria Vetter ged. N.G. Curaçao 26-01-1731 (get. Hansz Jansz en Margaritha van Gorcum, huisvr. van Johannes Houtvat), dr. van Jan Diderich Vetter, sergeant der W.I. Compagnie en Christina Brand [Curaçao].

Judith Helmerdingh woonde blijkens een verklaring van 24-01-1740 aan de Zeekant.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. verm. ANNA BRINK geb. Curaçao volgt IV..

III.. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE geb. Curaçao 1708, bootsman, † Curaçao 30-05-1785, begr. Curaçao 31-05-1785, tr. BARBARA FRANKEN VAN OVERSCHIE geb. ca. 1725, † Curaçao 10-10-1801, begr. Curaçao 10-10-1801, dr. van François Franken van Overschie en Anna Boom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. FRANÇOIS (FRANS) BOLDERSLEE geb. kort voor 1746
 2. BARBARA EXSTEEN BOLDERSLEE † Curaçao 16-12-1782, begr. Curaçao 17-12-1782
 3. verm. ANNA BOOM BOLDERSLEE geb. Curaçao, volgt IV..
 4. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Jacobus Holtman en Anna Deijke)
 5. verm. MARGARITHA POULINA BOLDERSLEE geb. Curaçao 17-02-1753, † Curaçao (buitendistrict) 25-03-1832 “blank, ongehuwd”
 6. ELISABETH JACOBA BOLDERSLEE ged. N.G. Curaçao 20-06-1756 (get. Maurits Exsteen Franken van Overschie en Barbera Boom) volgt IV..

III. ANNA BOLDERSLEE † Curaçao 14-11-1749, tr. SAMUEL HILL geb. Curaçao, zeekapitein, † voor 15-12-1758, hij otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 14-11-1749 (get. Juan Pedro Janssen en Sandrina de Kock, huisvr. van Jan Ooyman), tr. 2de Curaçao 23-11-1749 SANDRINA BOLDERSLEE geb. Curaçao, dr. van Jurriaan Pietersz Bolderslee en N.N. en wed. van Bartholomeus Jansz Muskus [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JACOB PIETERSZ HILL geb. Curaçao, volgt genealogie Hill & Raven
 2. verm. POULUS HIEL (HILL) geb. Curaçao, volgt genealogie Hill & Raven
 3. RICHARD HILL geb. Curaçao, volgt genealogie Hill & Raven
 4. JOHANNES HILL geb. Curaçao, volgt genealogie Hill & Raven
 5. verm. JANNETJE HILL geb. Curaçao, volgt genealogie Hill & Raven
 6. SAMUEL HIEL (HILL)geb. Curaçao, volgt genealogie Hill & Raven

III.. JANNETJE BOLDERSLEE geb. 1715, † voor 09-10-1755, tr. JACOB CHARJÉ, eigenaar plantage De Vergenoeging (Bovenkwartier, OD), zn. van Mozes Charjé en Anna Maria Koningh, hij tr. 2de Anna Sophia Wilster ged. N.G. Curaçao 11-10-1733 (get. Theodorus Boufet en Johanna de Ruiter), begr. Curaçao 23-01-1809, dr. van Pieter Wilster en Elisabeth Beek [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MOZES CHARJÉ volgt IV..
 2. LODEWIJK CHARJÉ volgt IV..

III.. PAULUS BOLDERSLEE geb. ca. 1715, † voor 1745, tr. ELISABETH JACOBA FRANKEN VAN OVERSCHIE dr. van François Franken van Overschie en Anna Boom, zij otr. 2de N.G. Curaçao 10-10-1745 (get. David Hansz en Jacoba Hoppe, huisvr. van Jurriaan Boom) Abraham Hansz geb. Curaçao, schoolmeester, eigenaar plantage Suikertuin, verm. zn. van Hans Jansz en Maria Houtvat [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. zoon BOLDERSLEE geb. Curaçao, 18 maanden oud bij overlijden vader kort voor 1745, † jong

III.. JACOBA BOLDERSLEE ged. N.G. Curaçao 20-09-1729 (get. Pauwel Bolderslee en Jacoba Oostdorp), otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 15-12-1758 (get. bg. Johannes Stridbek en br. Maria Berry, wed. van Pieter Hebo) CHRISTIAAN STRIDBEEK ged. N.G. Curaçao 11-07-1733 (get. David Soorbeek en Hendrina den Uyl, huisvr. van Jacob Stridbeek), † voor 1781, zn. van Johannes Stridbeek en Anna Williams [Curaçao].

Zij verleende op 30-07-1783 manumissie aan de negerin Sebel, eerder eigendom van haar schoonvader.

Uit dit huwelijk:

 1. ……………?

IV.. MARIA MAGDALENA SOORBEEK geb. Curaçao 04-03-1729, ged. N.G. Curaçao 15-03-1729 (get. Peter van Hoobooken L, Peter Soorbeek, Maria Bolderslee, wed. van Pieter van Hoboken, Anna Soorbeek, huisvr. van Jurriaan Westerman), otr. 1ste N.G. Curaçao 24-08-1753 (get. bg. de Wel Ed. Heer Godfried Carel Esdré, vaandrig en insigneur en Mevr. Anna Sophia Edewich van Brandt en br. Johannes Copius en Abigael Daal, wed. van Lucas Copius), tr. Curaçao 02-09-1753 GUILLAUME CHAQUET geb. Neuchatel, otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van Jan Copius) 23-11-1759 (get. Abraham Hijssing, Anna Catharina Copius en br. Pieter Diedenhoven en zijn Ed. Huisvr. Petrona van Namen), tr. Curaçao (in de kerk) 05-12-1759 JOHANNES FRANCISCUS VAN DEN KERKHOVEN geb. Gent, begr. Curaçao 18-08-1779 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ……………?

IV.. CATHARINA GEERTRUIJ SOORBEEK ged. N.G. Curaçao23-11-1732 (get. Christiaan van Hoboken en Annetje Bolderslee), otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 11-09-1767 (get. Pieter Kuijpers en Maria Elisabeth Bernardi, huisvr. van Pieter Kuijpers), tr. Curaçao (in de kerk) 20-09-1767 DAVID LOURENS LISBACH geb. Hoofgisme (?)

 Zij is vermoedelijk dezelfde als Geertruida Soorbeek begr. Curaçao 12-10-1807 “een paar handschoen”

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARTHA LISBACH ged. N.G. Curaçao 06-11-1767 (get. Pieter Kuijpers en zijn huisvr. Maria Elisabeth Kuijper, geb. Bernardi), begr. Curaçao 07-06-1769

IV.. JACOB PIETERSZ SAGT ged. N.G. Curaçao 20-11-1731 (get. Jacob Pietersz Bolderslee en Grietje Pauwelse), † voor 17-08-1805, otr. N.G. Curaçao 27-07-1770 (get. Jacob Pietersz Hill en Anna Elisabeth Crisson, huisvr. van Harmen Loor), tr. Curaçao 02-08-1770 ANNA BOOM BOLDERSLEE geb. Curaçao ca. 1745, † Curaçao 16-08-1805, begr. Curaçao 17-08-1805,  dr. van Jacob Pietersz Bolderslee en Margaritha Poulisz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. FREDERIK SAGT ged. N.G. Curaçao 18-09-1770 (get. Jacob Pietersz Hiel en Anna Elisabeth Crisson, huisvr. van Hermanus Loor)

IV.. PAULUS SAGT tr. ANNA ELISABETH CRISSON ged. N.G. Curaçao 20-02-1730 (get. Henry Lodewijk Frederik Wilhelm Holman, Anna Maria Rosa Victoria Holman, Gabriël Striddels en Elisabeth van Uytrecht), dr. van Jacobus Crisson en Jannetje Pietersz Oostdorp, zij otr. 2de N.G. Curaçao 20-10-1765 (get. Nicolaas Daniel Crisson en Johanna Schilag, wed. Coenraad Lange) Hermanus Loor geb. Sluis, † voor 15-10-1784 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ……………?

IV.. MARIA ELISABETH SAGT † 26-03-1802, begr. Curaçao 27-03-1802,  tr. LODEWIJK CHARJÉ † voor 27-03-1802, zn. van Jacob Charjé en Jannetje Bolderlsee [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE BOLDERSLEE CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 16-02-1779 (get. Frederik Sagt en Margaretha Jacoba Sagt), begr. Curaçao, Prot. kerkhof Pietermaai 31-05-1829, tr. Curaçao (voor de secretaris) ..-..-1797 RUTGER SCHOLTEN geb. Curaçao 17-10-1773, † Aruba 28-05-1841 [Curaçao].

IV.. JURRIAAN BAX geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 08-12-1769 (get. Cornelis Raven en zijn huisvr. Maria Croesse), tr. Curaçao 24-12-1769 ELISABETH DIRKSZ geb. Curaçao [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES BAX ged. N.G. Curaçao 27-02-1770 (get. Cornelis Raven en Maria Croessen)
 2. MARIA BAX ged. N.G. Curaçao ..-06-1772 (get. Johan Palm en Cornelia Valk), † jong
 3. JOHANNA ELISABETH BAX ged. N.G. Curaçao 07-12-1774 (get. Jan Barend Jansz Muskus en Maria Elisabeth Jansz Muskus)
 4. NANY BAX ged. N.G. Curaçao 27-08-1777 (get. Jan Barend Jansz Muskus en Anna Cornelia Valk)
 5. MARIA BAX geb. Curaçao 1778, † Aruba 31-12-1856, otr. 2de N.G. Curaçao (in de pastorie) 21-04-1792 (get. bg. Simon Prince en Anna Sophia ……… en br. Johannes ………. en Anna Cornelia ………), tr. Curaçao 05-05-1792 JOHANNES HOEVERTSZ  geb. Curaçao 13-03-1768, ged. N.G. Curaçao 29-03-1768 (get. Johannes Palm en Elisabeth Dirksz), † Aruba 23-03-1842, zn. van Jan Claassen Hoevertsz en Helena Lampe
 6. ANNA SOPHIA BAX ged. N.G. Curaçao 25-07-1779 (get. Ebbe Daal en Martha Pietertje Martijn), tr. JAN HENDRIK GLUISMAN
 7. JACOBUS BAX ged. N.G. Curaçao 17-05-1781 (get. Johannes Palm Hzn. en Hendrina Hoevertsz)
 8. verm. MARTHA PIETERTJE BAX geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 14-11-1818 (get. bg. Alexander Paret en br. Johannes Palm en zijn huisvr.), tr. Curaçao (aan hun huis) “na de terugkomst van de bg. uit Noord-Amerika” 24-01-1819 CAROLUS CAUDEVILLE geb. Duinkerken. Zij was getuige bij een N.G. doop van Johannes Hoevertsz en Maria Bax op 26-12-1801
 9. JAN HENDRIK BAX geb. Curaçao 22-02-1785, ged. N.G. Curaçao 21-03-1785 (get. Jan Hendrik Raven en Maria Bax)
 10. ANNA JACOBA BAX geb. Curaçao 19-09-1787, ged. N.G. Curaçao 04-10-1787 (get. Johannes Bax en Maria Bax)

IV.. SAMUEL FRANÇOIS HELMERDINGHOF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 27-07-1755 (get. Johannes Stuyling Samuelszn en Niesje Columba), † Curaçao 14-02-1783, begr. Curaçao 15-02-1783, tr. 1ste CLASINA BARENDS, otr. 2de N.G. Curaçao 10-10-1777 (get. bg. Simon van der Veen en br. Alida Stuyling, huisvr. van Claas Dam), tr. Curaçao 13-09-1791 ANNA CATHARINA PABEST dr. van Matthias Pabest en Alida Franken [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. ANNA ELISABETH HELMERDINGH OF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 26-02-1777 (get. Levina Barends, wed. van Maack)

Uit het 2de huwelijk :

 1. ALIDA FRANKEN HELMERDINGH OF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 10-11-1778 (get. Matthias Pabest, Jacob Elias Bontekoe, Alida Pabest en Anna Maria Pabest), † Curaçao (stadsdistrict) 08-04-1854, otr. 1ste N.G. Curaçao 27-11-1801 (get. Evert de Veylder en Anna Cornelia Barends), tr. Curaçao (in de kerk) 13-12-1804 HERMANUS FREDERIK WONBERGH geb. Bru… (?), wednr. van Maria Petronella van den Bergh, tr. 2de WARNARD ELLINGER ged. N.G. Curaçao 20-10-1776 (get. Willem Prince, Maria Luche en Catharina Bliek), zn. van Hendrik Warnard Ellinger en Anna Christina Porton
 2. JOHANNA MARGARETHA HELMERDINGH OF BONTEKOE ged. N.G. Curaçao 21-11-1780 (get. Theunis Lourens Vos en Sara Catharina Koster), otr. 1ste N.G. Curaçao 19-12-1800 (get. bg. Nathaniël Frederik Weeber en Catharina Hansz, wed. Sigismundus Weeber en br. Willem van der Dijs en Anna Catharina van der Dijs), tr. Curaçao 04-01-1801 HENDRIK CROESEN WEEBER ged. N.G. Curaçao 28-02-1779 (get. Jan Hendrik Hansz en Anna Maria Hansz, geb. Vos), zn. van Sigismundus Weeber en Catharina Hansz

IV.. ANNA HELMERDINGHOF BONTEKOE geb. Curaçao, begr. Curaçao 01-10-1799, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de Heer Cornelis Stuylingh buiten de poort) 01-04-1762 (get. bg. de Ed. Heer Cornelis Stuyling en Johanna Margaretha Loman, wed. van Jan Helmerdingh en br. Jan Arnoud en Maria Jacoba Houtschildt, huisvr. van de Ed. Heer Cornelis Stuyling), tr. Curaçao (aan huis) 17-04-1762 JACOB ELIAS HOPPE geb. Curaçao

Uit dit huwelijk:

 1. ……………?

IV.. ANNA BRINK geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao (op plantage Welgelegen) 29-09-1756 (get. Johannes Duyckinck en Johanna Looman, huisvr. van Jan Helmerdingh of Bontekoe), tr. Curaçao 10-10-1756 JAN SCHOON ged. N.G. Curaçao 09-12-1732 (get. Rutger Scholten en Giertje Bornard), zn. van Barend Schoon en Pieternella van der Buis, hij otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de wed. P. Redoch) 20-01-1764 (get. bg. Johannes Duyckinck en Afgie Duyckinck, geb. Schoon en br. Thomas Pietersz Beek en Abigael Redoch, geb. Beek), tr. Curaçao (aan huis) 29-01-1764 Geertruida Redoch, geb. Curaçao [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ………….?

IV.. ELISABETH JACOBA BOLDERSLEE ged. N.G. Curaçao 20-06-1756 (get. Maurits Exsteen Franken van Overschie en Barbera Boom), begr. Prot. kerkhof Curaçao 13-10-1800, tr. SALOMON CRISSON † voor 1800 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. BARBER FRANKEN CRISSON ged. N.G. Curaçao 27-11-1774 (get. François Bolderslee en Anna Boom Bolderslee) volgt genealogie Crisson
 2. JACOBUS CRISSON ged. N.G. Curaçao 21-09-1777 (get. Margaretha Poulina Bolderslee en Jacob Pietersz Bolderslee)
 3. SALOMON CRISSON ged. N.G. Curaçao 31-10-1779 (get. Jan Veeris en Barber Exsteen Bolderslee)
 4. JANNETJE OOSTDORP CRISSON ged. N.G. Curaçao 06-10-1782 (get. François Bolderslee en Dorothea Franke en Anna Boom Bolderslee)
 5. ANNA BOOM EXSTEEN CRISSON ged. N.G. Curaçao 28-12-1783 (get. Enog Kragt en Elisabeth Jonas) volgt genealogie Crisson
 6. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE CRISSON geb. Curaçao 24-06-1786, ged. N.G. Curaçao 30-07-1786 (get. Jacob Pietersz Bolderslee en Elisabeth Jonas)
 7. JANNETJE OOSTDORP CRISSON ged. N.G. Curaçao 30-11-1788 (get. Amons (?) Goltmans en Barbara Franken Crisson)
 8. FRANÇOIS BOLDERSLEE CRISSON ged N.G. Curaçao 12-01-1792 (get. Frederik Sagt en Barber Franken Crisson), begr. Curaçao 23-05-1794
 9. POULUS CRISTIAAN CRISSON ged. N.G. Curaçao 14-01-1794 (get. Johan Christiaan Grandeman en Jannetje Loor (?))
 10. ANNA POULINA CRISSON ged. Luth. Curaçao 01-07-1799 (get. François Bolderslee en Barber Bolderslee), † Curaçao 05-07-1800, begr. Curaçao 05-07-1800

IV.. MOZES CHARJÉ † voor 09-04-1798, otr. N.G. Curaçao 20-08-1769 (get. bg. de Heer Jacob Charjé en zijn huisvr. Anna Sophia Wilster en br. de Heer Sigismundus Weeber en Mejuffr. Johanna Catharina Croesse, huisvr. van Jan Hansz), tr. Curaçao 08-09-1769 SUSANNA JACOBA HANSZ † Curaçao 18-09-1829, begr. Curaçao, Prot. kerkhof Pietermaai 19-09-1829, dr. van Jan Hendrik (Johannes) Hansz en Johanna Catharina Croesen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 14-10-1770 (get. Jacob Charjé en Johanna Catharina Croesse, huisvr. van Johannes Hansz), † Curaçao (stadsdistrict) 12-04-1852, tr. JOHANNES WEEBER ged. N.G. Curaçao 17-09-1769 (get. Mozes Charjé en Sara Gijsbertha Hansz), zn. van Sigismundus Weeber en Catharina Hansz
 2. JACOB CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 22-06-1774 (get. Lodewijk Charjé en Catharina Hansz, huisvr. van Sigismundus Weeber en in desselvs plaatsz Sara Gijsbertha Hansz)
 3. JOHANNA CATHARINA CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 04-02-1776 (get. Jan Hendrik Hansz en Susanna Gijsbertha Hansz), tr. Curaçao (voor de secretaris) 16-04-1797 AUGUST WILHELM NEUMAN ged. Luth. Curaçao 18-07-1773 (get. Dirk Smid, Adriana Smid, Johannes Teubner en Catharina Jacobsz, huisvr. van Hendrik Eman)
 4. ANNA MARGARETHA CHARJÉ ged. N.G. Curaçao 09-01-1780 (get. Sigismundus Weeber en Anna Maria Vos, huisvr. van Jan Hendrik Hansz)

NIET GEPLAATST:

…. JACOB HENDRIK HOPPE geb. Curaçao, tr. 1ste MARIA DE GRAAF HIEL (MARIA HILL) ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Johannes Hill en Barbara Elisabeth Striebeek), begr. Curaçao “op de plantage van de wed. L. Monge” 04-01-1811, dr. van Poulus Hiel en Maria de Jongh, otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 17-12-1813 (get. bg. J.L. Kullruither, Leonora Hoppe en br. Salomon Bulté en G.M. Dorothea Bulté), tr. Curaçao (in de kerk) 03-01-1814 ANNA SOPHIA BULTÉ ged. N.G. Curaçao 01-12-1782 (get. Jan Aartsz Mushardt en Catharina Brugman), dr. van Salomon Bulté en Helena Eva Brugman [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk :

 1. JOHAN FREDERIK HOPPE geb. Curaçao 14-11-1805, ged. Luth. Curaçao 19-01-1806 (get. Samuel Hill en Judith Hoppe)
 2. JAN PHILIP HOPPE geb. Curaçao 09-09-1808, ged. Luth. Curaçao 06-11-1808 (get. niet vermeld)
 3. RICHARD HOPPE geb. Curaçao 09-08-1810, ged. Luth. Curaçao 11-10-1810 (get. Cornelis Spencer en Anna Maria Hoppe)

Uit het 2de huwelijk:

 1. LEONORA HENRIETTA HOPPE geb. Curaçao 26-12-1813, ged. N.G. Curaçao 04-02-1814 (get. Willem de Windt, Maria Jacoba Hoppe)

…. MARIA JACOBA HOPPE otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 18-11-1814 (get. Salomon Bulté en Jacob Hendrik Hoppe), tr. Curaçao 04-12-1814 HENRY WATERS 

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JANETTA WATERS geb. St.-Bartholomeus 22-10-1816, ged. N.G. Curaçao 02-08-1818 (get. Salomon Bulté en Geertruida Maria Vos)
 2. LEONORA SOPHIA WATERS geb. 10-06-1820, ged. N.G. Curaçao 13-08-1820 (get. Cornelis Pronck Groos en Gerbrecht Sophia Groos, geb. Bulté)

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s