Bodisco

I. PIETRO BODISCO (BODISIO) geb. Venetië ca. 1535, vestigde zich in Vlaanderen, tr. N.N. [Antwerpen].

Uit dit huwelijk:

 1. MARTEN PIETERSZ BODISCO Brugge ca. 1560 volgt II.
 2. PIETER PIETERSZ BODISCO uitgevaren naar Indië in 1610

II. MARTEN PIETERSZ BODISCO geb. Brugge ca. 1560, stoeldraaier (1587, 1595), wielmaker (1604), poorter van Amsterdam 02-09-1587, † Amsterdam 1611, tr. Amsterdam 02-09-1587 MARTIJNTJE JANS geb. Antwerpen ca. 1560, † Amsterdam 01-09-1625, zij otr. 2de Amsterdam 22-03-1614 (bg. van Bodebergen, droogscheerder, wednr. van Heijltje Barends en woont op de Kolk, br. van Antwerpen, wed. van Marten Pietersz en woont in de Sint Luciënsteeg) Johann (Jan) Harmens geb. (van Bodebergen) 1576, droogscheerder, wednr. van Heijltje Barends [Amsterdam].

Marten Pietersz kocht op 02-07-1599 een huis en erf in de Sint Luciënsteeg van Pieter van Neck, Gerrit Reijnst, Hans Felbier en Herman Reijnst. Op 31-01-1607 kocht hij nog een huis en erf in de Sint Luciënsteeg waar de Gulden Hond uithangt van Gerrit Pietersz en Grietgen Lourens Stevensz dochter.

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER MARTENS BODISCO geb. “voor Coppermaandag” 1588, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk
 2. MICHIEL MARTENS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 25-07-1593 (get. Nies Jans)
 3. JAN MARTENS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 26-12-1595 (get. Pietertgen Stevens) volgt IIIa.
 4. MAARTJE (ANNETJE?) BODISCO geb. 1597, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk
 5. JACOB MARTENS BODISCO ged. N.G. Amsterdam 10-05-1600 volgt IIIb.
 6. MARTEN MARTENS BODISCO geb. “op St.-Thomas” 1603, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 18-01-1604 (get. Hans Claesz) volgt IIIc.

IIIa. JAN MARTENS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 26-12-1595 (get. Pietertgen Stevens), wielmaker, otr. Amsterdam 28-03-1615 (bg. van Amsterdam, wielmaker, oud 19 jr., woont in de Sint Luciensteeg, geadsisteert met Martijntje Jans, zijn moeder en br. oud 21 jr., woont bij de Liefdesbrugge, geen ouders hebbende) GRIET JANS geb. (van Amsterdam) 1593 [Amsterdam].

Jan Martensz kocht op 10-05-1639 een huis in de Sint Luciënsteeg. Op 01-07-1652 verkocht hij een huis en erf in de Sint Luciënsteeg aan het Regenten Burgerweeshuis en op 24-07-1654 kocht Jan Martensz Bodisco een huis en erf genaamd ‘De Boere Kermis’ in de Kalverstraat, nabij het Duivensteegje van Jan Jacobsz Sobbe.

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE JANS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 12-06-1616 (get. Jan Hermans)
 2. MARTEN JANSZ BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 31-03-1620 (get. Aeltje Jans), † jong
 3. JAN JANSZ BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 28-07-1624 (get. Martijntje Pieters), Haagse brievenbesteller, begr. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 20-02-1670 “Jonkman Jan Jansz Bodisco, in de Luciensteegh”
 4. PIETER JANSZ BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-10-1626 (get. Aeltje Jans)
 5. JACOB JANSZ BODISCO ged.  N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 07-01-1629 (get. Ytgie Tijssen)
 6. MARTEN JANSZ BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 29-05-1633 (get. Maritje Henrix)

IIIb. JACOB MARTENS BODISCO ged. N.G. Amsterdam 10-05-1600, wieldraaier (1620), bierbeschooier (bierkoopman, groothandelaar) en roe dragende bode der stad Amsterdam (gerechtsdienaar) (1630), † voor 01-10-1652, otr. 1ste Amsterdam 14-12-1619 (bg. oud 20 jr., wielmaker, geadsisteert met Martijntje Jans, zijn moeder en woont in de Sint Luciensteeg en br. oud 23 jr., geadsisteert met Marritje Kijs, haar moeder en woont in de Sint Luciensteeg) ITGE (YTJE) THIJSSEN geb. (van Utrecht) 1596, dr. van Thijs ………….. en Marritje Kijs, otr. 2de Amsterdam 21-12-1630 (bg. van Amsterdam, stadbode, wednr. van Ytgen Thijs en woont in de Sint Luciënsteeg en br. van Utrecht, wed. van Heyndrick Jacobsz en woont op de Biercay) CATHARINA VOSCH (VOS, VOSSEN) geb. (van Utrecht) ca. 1603, begr. Amsterdam Oude Kerk 06-11-1652, dr. van Bruyn Vosch (van Roelingsweert), brouwer, wijnkoopman, hopman en herbergier, en Maria Cornelisdr. de Moolre, zij otr. 1ste Amsterdam 01-08-1628 (bg. geadsisteert met Grietjen Heyndrix, zijn moeder en woont op de Oudezijdse Biercay, br. heeft 14-daagse afkondiging en woont op de Oudezijds Achterburgwal) Heindrick Jacobsz van Amelant ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 04-04-1604 (get. Jannetje Heyndrix), bierbeschooier (bierkoopman, groothandelaar) zn. Jacob Jansz. (van Amelant) en Grietjen Heyndrix [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Catharina wordt als woonadres de Biercay [Oudezijds Voorburgwal] genoemd.
Jacob Martensz Bodisco en Catharina Vos testeerden op 15-09-1652 en op 01-10-1652 volgde het mutueel testament van de Wed. Bodisco-Vos. Bron: G.A.A. weeskamer, losse papieren.
Jacob Martsz Bodisco kocht te Amsterdam op:
 • 25-01-1627 een huis en erf in de Sint Luciënsteeg van de erven Marten Pietersz (uit de boedel van zijn vader);
 • 24-07-1631 een huis en erf aan de Oudezijds Voorburgwal, hoek Sint Jansstraat;
 • 19-03-1641 een huis en erf aan de Vijzelstraat, met de Korendrager op de gevel van Thieleman Jansz;
 • 19-05-1644 een huis en erf aan het Weespad van Jochem Dirxsz;
 • 20-05-1645 een huis, erf en half steegje (Schilderssteegje) in de Rozenstraat;
 • 26-04-1646 een huis en tuin aan het Regulierspad van Adriaen Fransz Pieck, brouwer te Rotterdam;
 • 19-02-1648 een huis, tuin en erf buiten de Sint Antoniespoort (Buitensingel) van Isaac Reijneveld;
 • 13-02-1652 een huis en erf in de Grote Kruissteeg (Schoorsteenvegerssteeg) van Jan Jacobsz Noorman en
 • 13-02-1652 een huis en erf aan de Laurierstraat (NZ) van Marten Dircxsz
De erven Jacob Martsz Bodisco en de erven Catharina Vos verkochten te Amsterdam op:
 • 10-01-1653 een huis en erf aan de Vijzelstraat, met de Korendrager op de gevel aan Hans Danielsz;
 • 10-01-1653 een huis, tuin en erf buiten de Sint Antoniespoort (Hogendijkssloot) aan Jan Six;
 • 10-01-1653 een huis en erf in de Rozenstraat aan Bruyn van Amelant en
 • 10-01-1653 een huis en erf aan het Weespad aan Enno Hermans.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JANNITJE BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 10-12-1620 (get. Martijntje en Marrij Jans) volgt IV..              
 2. THIJS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-10-1626 (get. Machtelt Jans)
 3. MARTEN BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 03-02-1630 (get. Grietje Jans), † jong

Uit het 2de huwelijk:

 1. HENDRICK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 28-09-1631 (get. Lijsbetje Mammen) volgt IV..
 2. PIETER BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 12-06-1633 (get. Maria de Moolre (Moelre, Mo(e)lder))
 3. MARTEN BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 05-11-1634 (get. Maijke Vossen)
 4. YTJEN BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 26-06-1636 (get. Jannetje Jacobs (van Amelant), † jong
 5. JACOBUS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 15-08-1638 (get. Jannetje Jacobs van Amelant, tot Rotterdam) volgt IV..
 6. CATHARINA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 08-08-1641 (get. Maria de Moolre (Moelre, Mo(e)lder)) volgt IV..

IIIc. MARTEN MARTENSZ BODISCO geb. op St.-Thomas, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 18-01-1604 (get. Hans Claesz), varensman (1635), begr. Sloterdijk 09-01-1672, otr. 1ste Amsterdam 29-01-1628 (bg. van Amsterdam, oud 26 jr., varensgezel, geen ouders hebbende, geadsisteert met Jan Martsz, zijn broeder en woont aan de Prinsengracht en br. van Amsterdam, oud 30 jr., geen ouders hebbende, geadsisteert met Anna Jans, haar petemoei en woont aan de Herengracht), tr. Amsterdam 13-02-1628 DUYFJE TEUNIS geb. (van Amsterdam) 1598, † 06-10-1631, otr. 2de Amsterdam 01-03-1635 (bg. wednr. van Duyfje Teunis en woont aan de Prinsengracht en br. geadsisteert met Nelletjen Cornelis, haar moeder en woont aan de Prinsengracht) tr. Amsterdam 18-03-1635 YTGE (YTJEN) THIJSSEN geb. 15-03-1609, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 26-03-1609 (get. niet vermeld), † 22-02-1677, dr. van Thijs Thijssen, varensman (1605) en Nelletjen Cornelis [Amsterdam].

Marten Martensz Bodisco kocht op 26-10-1662 een huis en erf in de Herenstraat (ZZ) van Henrick Jansz van Visvliet. 

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARTEN MARTENS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 1628, begr. Amsterdam Nieuwezijds Kerkhof
 2. MARTIJNTJE MARTENS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 20-11-1629 (get. Jannetje Jans), begr. Amsterdam Nieuwezijds Kerkhof 18-07-1630
 3. TEUNIS MARTENS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-09-1631 (get. Grietje Hermans), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 22-09-1631

Uit het 2de huwelijk:

 1. ANNETJE MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 13-10-1636, ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 14-10-1636 (get. Sara Jans), begr. Amsterdam 02-04-1640
 2. NELLETJEN MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 02-11-1637, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 05-11-1637 (get. Griet Jans en Jan Jansz), begr. Amsterdam 16-10-1638
 3. MARTEN MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 14-12-1638, ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 19-12-1638 (get. Grietje Thijses) volgt IV..
 4. NELLETJE MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 03-05-1641, ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 05-05-1641 (get. Catharina Vos), † 1641
 5. THIJS MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 01-04-1643, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 02-04-1643 (get. Catharina Vos), † 1643
 6. THIJS MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 05-04-1645, ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 06-04-1645 (get. Catharina Vos), begr. 19-05-1645
 7. (MAT)THIJS MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 04-09-1646, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 06-09-1646 (get. Catharina Vos) volgt IV..

IV.. JANNETJE BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 10-12-1620 (get. Martijntje Jans en Marrij Jans), begr. Amsterdam St.-Anthonies Kerkhof 26-03-1690, otr. Amsterdam 25-02-1639 (bg. van Borculo, oud 24 jr., geadsisteert met zijn meester Peter Lourens en woont op de Oudezijds Voorburgwal en br. van Amsterdam, oud 19 jr., geadsisteert met haar moeder Catharina Vos en woont op de Bierkay) ALBERT HARMANSZ TEN BRINCKE geb. (van Borculo) 1614, logementhouder, herbergier/kastelein in De Zeeridder en in het Herenlogement, lid van de Amsterdamse schutterij, “het korporaalschap van kapitein Jan Huydecoper”, eigenaar van een huis aan de Oudezijds Voorburgwal (westzijde) waar De Zeeridder uithangt, een erf aan de Oudezijds Armsteeg, een tuin aan het St.-Jorispad en een erf aan de Rapenburgerstraat, begr. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 16-01-1659 [Amsterdam].

Albert is uiterst rechts geportretteerd op het schilderij van Govert Flinck, Schuttersfeest bij den Vrede van Munster uit 1648 (Rijksmuseum). 
 “Den 10den Februari 1646 schold Jonkheer Willem van der Wiele, heer van de Werve, Nieuwerkercke etc., kwijt aan de heeren Burgemeesteren en Tresorieren voor f 48000.- “een huys ende erve metten aenclevenden getimmerten van packhuyzen ende spijckers daerby behorende, staende ‘t eynde d’ Oudesijts Voorburghwal” (Reg. van Quytscheldingen, W. fol. 200). Op 1 Mei 1646 werd nu dit complex, nader omschreven als “een huys, kelders ende packhuysen, staende ‘t eynde van de Oude Zijts Voorburchwal by de Sleutels brugge”, voor den tijd van zes jaren, voor niet minder dan f 4400 per jaar, gehuurd door Albert Hermansz. ten Brincke (Rap. Thes. 1646, fol. 94), denzelfden, aan wien als “herbergier” op 13 Mei 1641 het huis ,,De zeeridder” op den Oude Zijds Westervoorburgwal was opgedragen.” Bron: Soest, Marie van  Soest (1915). Een request uit de 17de eeuw. Amstelodamum nr. 13.
Bij de begraafinschrijving van Albert staat vermeld “casteleyn int Heerenlogement nalatende 8 kinderen” en bij Jannetje “uyt Outmanhuys.”       

Uit dit huwelijk:

 1. JAN TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 04-10-1639 (get. Catharina Vos en Trijntje Lourents) volgt V..
 2. IDA TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 08-10-1641 (get. Hendrick Craijvanger) volgt V..
 3. GEERTRUIJ TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 25-02-1644 (get. Catharina Vos, Dirck Evertsz Haberding en Jan Harmensz ten Brinck) volgt V..
 4. JACOBUS TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 08-07-1646 (get. Jacob Bruiningh en Catharina Vos)
 5. HARMAN TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 29-11-1648 (get. d Baron van Honsbrouck en Philips de Vos) volgt V..
 6. MARITJE TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-02-1651 (get. Jacob Hinlopen) volgt V..
 7. FREDERICK HENRICK TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 14-03-1657 (get. Hendrick Bodisco, Andries Meertens en Maria Valle Hendrixs) volgt V..
 8. ALBERT TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 27-07-1659 (get. Hendrick Bodisco en Geertruida Meijntgens)

IV.. HENDRICK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 28-09-1631 (get. Lijsbetje Mammen), wijnkoopman, poorter van Amsterdam 12-10-1667, begr. Amsterdam Oude Kerk 17-06-1673, otr. Amsterdam 03-05-1657 (bg. van Amsterdam, oud 25 jr., ouders dood, geadsisteert met Albert ten Brinck, zijn zwager en verblijft in het Herenlogement en br. van Amsterdam, oud 25 jr., geadsisteert met Pieter Meijntgens, haar vader en woont op de Fluwelenburg) GEERTRUIDA MEIJNTGENS ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 31-10-1632 (get. Casper Pietersz, Jurriaan Pietersz en Geertruida Berch), begr. Amsterdam Oude Kerk 12-06-1673, dr. van Pieter Meijntgens en Trijntjen Caspers [Amsterdam].

Venia Aetatis (meerderjarigheidsverklaring) van Hendrik Jacobsz. Bodisco in 1652. Bron: NA 3.01.04.01, inv. nr. 2085, folio 19.
Bij de begraafinschrijvingen van Hendrik en Geertruida en hun kinderen die in 1667, 1670 en 1673 overleden wordt als woonadres vermeld de Oude Teertuinen. Bij de inschrijving van hun jongste dochter Ida staat vermeld het Rapenburger eiland.
Hendrik Bodisco kocht op:
 • 10-01-1653 een huis en erf in de Grote Kruissteeg (Schoorsteenvegerssteeg) uit de boedel van zijn ouders;
 • 07-02-1663 een huis en erf, genaamd Wijburg aan de Oude Teertuinen “De brieven over het huis Prins Hendrikkade 68, voor dezen Oude Teertuinen geheeten, zoowel de papieren als de perkamenten, zijn met enkele andere stukken bewaard gebleven, en daaruit kan ik vaststellen, dat op 18 april 1640 de Erven van Hoorn en Cornelis van Vlooswijck aan Adriaen Claes een teertuin met een huis en erve daarachter, hebbende een plaats tusschen beide, in de Oudezijds Teertuinen hebben verkocht. Teertuin met huis waren 212 voet lang, het huis was 31 voet breed, de tuin 21 voet. Verder is er een grondbrief uit 1663, waarin wordt gemeld dat C. van Vlooswijck, heer van Diemerbroek en Papencop, Raad en oud-burgemeester van Amsterdam, aan Hendrik Bodisco, wijnkooper, een huis in de Oude Teertuinen, genaamd Wijburg, verkocht, naast het huis het Ossenhooft ten N.0. en Willem Willemsz. Block ten Z.O., strekkende voor van het IJ tot achter aan de Oudezijdskolk. Twintig jaar later was Adam Damen voor f 9420 kooper van een huis, zijnde twee woningen met een achterhuis en erve in de Oude Teertuinen, daar het Jacht Royael uithangt, naast Jan Wijncoop ten Oosten, dat, zooals uit een grondbrief van 1688 blijkt, aan het tegenwoordige perceel 68 belendde. Toen verkocht de familie Bodisco het perceel aan Paulus Rosenberg met de pakhuizen, loopende tot aan de Kolk.” Bron: Halberstadt, A. met naschrift van Breen, J. Geschiedenis van het huis Prins Hendrikkade 68. Amstelodamum 9de Jaarboek.
Hendrik Bodisco verkocht op 13-06-1657 een huis en erf in de Grote Kruissteeg (Schoorsteenvegerssteeg) aan Salomon Witsz en Pieter Poppes.
De erven Hendrik Bodisco verkochten op 01-04-1688 een huis met erf en pakhuis met erf aan de Oude Teertuinen, waar Kronenburg uithangt.  

Uit dit huwelijk:

 1. CATHARINA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 15-02-1658 (get. Pieter Meijntgens en Jannetje ten Brincke) volgt V..
 2. JACOB BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 28-08-1659 (get. Catharina Meijntgens en Bruyn van Amelant) volgt V..
 3. GEERTRUIDA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 26-11-1660 (get. Ds. Johannes Lampe en Helena de Hase) volgt V..
 4. PIETER BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oudezijdse Kapel 11-12-1661 (get. Pieter Meijntgens en Margrieta Schrijvers) volgt V..
 5. MARIA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oudezijdse Kapel 06-01-1664 (get. Pieter Meijntgens en Catharina van Amstenraet), begr. Amsterdam Oude Kerk 03-06-1667
 6. HENDRICK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 26-03-1665 (get. Pieter Meijntgens en Belitje Meijntgens) volgt V..
 7. MARGRIETA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 05-09-1666 (get. Pieter Meijntgens en Catharina van Amstenraet) volgt V..
 8. MARIA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 20-04-1668 (get. Margrieta Schrijvers en Gerard Schellingwouw), begr. Amsterdam Oude Kerk 08-07-1673
 9. IDA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 18-08-1669 (get. Bruyn van Amelant en Margrieta Schrijvers), begr. Amsterdam Oude Kerk 05-09-1670
 10. IDA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 19-12-1670 (get. Catharina Bodisco), begr. Amsterdam Oude Kerk 30-09-1675

IV.. MARTEN BODISCO koopman

IV.. JACOBUS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 15-08-1638 (get. Jannetje Jacobs van Amelant, tot Rotterdam), makelaar te Amsterdam, kerkmeester van Vreeland, eigenaar van een huis aan de Keizersgracht WZ, tr. Vreeland 09-07-1658 WILLEMINA SCHAEP begr. Vreeland (in de kerk) 24-05-1668, tr. 2de Vreeland 25-10-1668 RIJCKJE FREDERIKS VAN STRANDT geb. (van Vreeland), dr. van Frederik Laurentsz van Strandt, schout van Vreeland en …………..…. [Amsterdam/Vreeland].

Blijkens het register op ontvangsten van begraven 1668-1798 van Vreeland kocht Jacobus Bodisco in januari 1667 twee graven (regel 7 nr. 7 en nr. 9). Jacobus vertrekt met attestatie van de N.G. kerk te Vreeland in 1672 naar Amsterdam.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JACOBUS BODISCO ged. N.G. Vreeland 01-04-1659, † jong
 2. JACOBUS BODISCO ged. N.G. Vreeland 13-05-1660, † jong
 3. CATHARINA BODISCO ged. N.G. Vreeland 03-11-1661, † jong
 4. CATHARINA BODISCO ged. N.G. Vreeland 16-11-1662 volgt V..
 5. JACOBUS BODISCO ged. N.G. Vreeland 16-11-1662, † jong
 6. JACOBUS BODISCO ged. N.G. Vreeland 17-04-1664 volgt V..
 7. BENJAMIN BODISCO ged. N.G. Vreeland 06-08-1665
 8. AAGJE BODISCO ged. N.G. Vreeland 24-05-1668

Uit het 2de huwelijk:

 1. FREDERIK BODISCO ged. N.G. Vreeland 24-04-1670 (get. Geertruida Meijntgens, huisvr. van Hendrik Bodisco), † jong
 2. MARGRIETA BODISCO ged. N.G. Vreeland 03-09-1671 (get. Geertruida Meijntgens, huisvr. van Hendrik Bodisco), † jong
 3. MARGRIETA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 07-10-1672 (get. Jan Rijcksen Brouwer en Catharina Brouwer, geb. Bodisco), † jong
 4. FREDERIK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 22-01-1674 (get. niet vermeld)
 5. RACHEL BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 19-02-1676 (get. Margrieta Schrijvers)
 6. MARGRIETA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 22-01-1675 (get. Jan Rijcksen Brouwer en Catharina Brouwer, geb. Bodisco) volgt V..
 7. BRUYN BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 24-03-1677 (get. Ida van Amelant)
 8. GEERTRUIDA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 19-06-1678 (get. Catharina Bodisco)
 9. MARIA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 28-01-1680 (get. Catharina Bodisco Hendricks) volgt V..
 10. HENDRIK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 15-02-1682 (get. Dr. Jacobus Bodisco en Maria Reijersen), † jong
 11. HENDRIK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 09-11-1685 (get. Margarita Bodisco Hendricks), † jong
 12. HENDRIK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 14-12-1687 (get. Cornelis Bergh en Maria Wijma) volgt V..

IVe. CATHARINA BODISCO ged. N.G. Amsterdam  Oude Kerk 08-08-1641 (get. Maria de Moolre (Moelre)), begr. Vreeland (in de kerk, grafzerk regel 4 nr. 7) 02-05-1709 onder klokgeluid van 2 uur, otr. Amsterdam 30-01-1659 (bg. van Amsterdam, oud 28 jr., chirurgijn, geadsisteert met Benningh Wijma, zijn vader en woont aan de Prinsengracht, br. van Amsterdam, oud 18 jr., ouders dood, geadsisteert met Bruyn van Amelant, haar voogd en woont aan de Prinsengracht) Mr. ASIA WIJMA ged. Amsterdam N.G. Nieuwe Kerk 26-01-1631 (get. Grietje Jans), mr.-chirurgijn, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 20-04-1671, zn. van Benning Wijma, huistimmerman, houtkoopman, reder, makelaar, eigenaar van 16 huizen en 10 erven te Amsterdam en de buitenplaats Waterrijck en Maijken Asia, tr. 2de Amsterdam 15-01-1672 (bg. van Nijkerk, brouwer te Vreeland, wednr. van Magriet Snappers en br. van Amsterdam, wed. van Asia Wijma en woont op het N:eiland, zij heeft op 22-06-1672 de weeskamer voldaan) JAN RIJCKSEN (BROUWER) geb. (van Nijkerk), brouwer te Vreeland, hij tr. 1ste Vreeland 25-10-1668 Margriet Snappers geb. (van Nijkerk), begr. Vreeland (in de kerk) 20-01-1671 [Amsterdam/Vreeland].

Asia Wijma kocht op:
 • 01-01-1661 een huis en erf in de Goudsbloemstraat van de erven Jan Pleumen;
 • 28-06-1661 een huis en erf aan de Herengracht van Gerrit van Davelaer;
 • 30-10-1663 een huis en erf aan de Leliegracht NZ waar de Korenmeter in de gevel staat van Annitge Pieters, wed. van Jan Jansz Barckman en
 • 22-01-1670 (samen met zijn zwager Dirck Leuven) twee erven in de Weesperstraat WZ van Burgemeesteren en Thesaurieren van Amsterdam.
De erven Asia Weyma verkochten op 18-04-1685 een huis en erf in de Tuinstraat tussen de eerste en de tweede dwarsstraat waar de Berg Moria in gevel staat.
Het huwelijk tussen Asia en Catharina Bodisco was ongelukkig en turbulent.
Blijkens het Gerechtelijk Archief Amsterdam verzocht Catharina Bodisco om van tafel, bed, bijwoning en goederen te mogen scheiden. Zij verklaarde dat zij in 1658, nog minderjarig zijnde, met toestemming van haar voogden, gehuwd is met Asia Wijma, chirurgijn, zoon van Benning Wijma. Zij bracht ten huwelijk een aanzienlijke erfenis in door het overlijden van haar ouders. Uit gierigheid heeft haar man haar zeer sober onderhouden en haar behandelt zoals je geen dienstbode zou aandoen. Voorts heeft hij haar geslagen etc., haar voor hoer uitgescholden en dat zij hem zou vergiftigen. Deze wreedheden niet meer kunnende dragen, is zij uit huis gegaan. Zij verwijt ook, toen zij door overreding van de predikant e.a. bij hem terugkwam, zijn ongemeen gierige aard. Bron: G.A.A. 5061, 683, fo. 30v. Getuigenverklaring in deze zaak van haar broers Bruyn van Amelant en Hendrik Bodisco. Hierin wordt onder meer vermeld dat Asia Wijma reeds geruime tijd blind is en dat zij een dochtertje hebben. Bron: G.A.A. N.A. 5061, 683, fo. 35v. 16-10-1669.
Verklaringen t.b.v. Catharina Bodisco over het wangedrag van haar man.
Op verzoek van Catharina Bodisco heeft de notaris zich begeven ten huize van Asia Wijma wonende op de Prinsengracht over de Noorderkerk. Daar is toen door een dochter aan de dienstmaagd overhandigd en gelaten het dochtertje van Asia Wijma en Catharina Bodisco, genaamd Marritge Wijma. Hij heeft toen gezegd, dat de overlevering (overhandiging) plaatsvond volgens de order van het Gerecht. De dienstmaagd, zij was het wel, heeft het kind aanvaard en behouden. P. 653: Verklaring op verzoek van Catharina Bodisco. Haar man mishandelde haar, gaf haar zeer weinig geld, kon geen huishouden en leende geld van haar. Getuige hiervan was o.a. de dienstmaagd die daar 10 jaar gediend had: Asia Wijma was bijzonder gierig, Catharina was vreedzaam van humeur en goed van aard. Verscheidene andere verklaringen dat Catharina vreedzaam, goed en eerlijk was. Verklaring van Geertruijt ten Brink, wed. Joost Gekeer, oud 26 jaar op verzoek van Catharina. Zij logeerde vanaf 23 april een maand ten huize van Asia Wijma op de Prinsengracht over de Noorderkerk en spreekt van een verhouding van Asia met de dienstmaagd. Bron: G.A.A. N.A. 2791, fo. 597 en 725, notaris Van Buytene.
Bij de begraafinschrijving van Asia en hun dochtertje Catharina wordt de Leliegracht als woonadres vermeld.
Jan Rijcksen werd op 10-09-1667 met attestatie van Nieukerk aangenomen als lidmaat van de N.G. kerk te Vreeland en zijn echtgenote Margarita Snappers op 28-03-1669. Blijkens het register op ontvangsten van begraven 1668-1798 van Vreeland kocht Jan Rijcksen, brouwer op 11-01-1670 een graf in de kerk aldaar (regel 4 nr. 3).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA WIJMA ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 25-06-1662 (get. Goossen Jansz van Nuijs, Rachel van Nuijs, geb. (Benning) Wijma, Jan Jansz, Kuijper en Aagje Kuijper, geb. (Benning) Wijma) volgt V..
 2. CATHARINA WIJMA ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 11-01-1665 (get. Bruno van Ameland en Margrieta Schrijvers), begr. Amsterdam Wester Kerk 16-07-1665

Uit het 2de huwelijk:

 1. RIJCK RIJCKSEN (BROUWER) ged. N.G. Vreeland 16-05-1672 (get. Maartje Stoff….), begr. Vreeland (in de kerk) 04-09-1676
 2. MARGRIETA RIJCKSEN BROUWER ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 11-12-1672 (get. Bruyn van Amelant en Margrieta Schrijvers)
 3. RIJCKERT RIJCKSEN (BROUWER) ged. N.G. Vreeland 07-10-1677 (get. Jacobus Bodisco en Rijckje Frederiks van Strandt)

IV.. MARTEN MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 14-12-1638, ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 19-12-1638 (get. Grietje Thijses), mr.-pompenmaker, otr. Amsterdam 24-06-1677 (bg. van Amsterdam, mr.-pompenmaker, oud 38 jr., woont in de Herenstraat, ouders dood, geadsisteert met zijn broer Matthijs Bodisco en br. van Amsterdam, oud 30 jr., ouders dood, geadsisteert met Barbara Pieters) MAYCKE JACOBS VAN BERGEN geb. (van Amsterdam) 1647 [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. ………….?

IV.. MATTHIJS MARTENS BODISCO geb. Amsterdam 04-09-1646, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 06-09-1646 (get. Catharina Vos), ged. Doopsgezind Amsterdam 24-02-1669 (get. Marten Bodisco en Ytje Tijs), mr.-pompenmaker, † Uithoorn 08-12-1720, otr. 1ste Amsterdam 24-01-1670 (bg. van Amsterdam, mr.-pompenmaker, oud 24 jr., woont in de Herenstraat, geadsisteert met zijn vader Marten Bodisco en br. van Amsterdam, oud 27 jr., geadsisteert met haar moeder Maycke Salomons), tr. Amsterdam 16-02-1670 JOSIJNTJE VAN DE WALLE geb. (van Amsterdam) 12-04-1643, begr. Amsterdam Heiligewegs- en Leidse Kerkhof 22-03-1671, dr. van Lieve Pietersz van de Walle en Maycke Salomons, otr. 2de Amsterdam 20-11-1676 (bg. van Amsterdam, mr.-pompenmaker, wednr. van Josijntje van de Walle en woont in de Herenstraat en br. van Beverwijk, wed. van Dirk Lourensz van Wijngaerden en woont in de Warmoesstraat) ANNA VAN DOORN(ICK) geb. (van Beverwijk) 1633, begr. 10-03-1679, dr. van Claas van Doorn(ick) en …………..…. en wed. van Dirk Lourensz van Wijngaerden, otr. 3de Amsterdam 17-10-1681 (bg. van Amsterdam, pombier (?), wednr. van Anna Claas van Doorn en woont aan de Prinsengracht en br. van Amsterdam, oud 26 jr., woont op de Brouwersgracht en geadsisteert met haar vader Joris Abrahamsz)   SASJE JORIS geb. (van Amsterdam) 1655, begr. Westerkerk 28-11-1697, dr. van Joris Abrahamsz en ……………….. [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijvingen van zijn kinderen Joris, Abraham en Neeltje wordt als woonadres vermeld de Haarlemmerdijk bij de Mouthaansteeg.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARTEN MATTHIJSSE BODISCO geb. 29-11-1670, begr. Amsterdam Heiligewegs- en Leidse Kerkhof 22-03-1671

Uit het 2de huwelijk:

 1. MARIKEN MATTHIJSSE BODISCO geb. 13-02-1672, ged. Doopsgezind Amsterdam 09-12-1691 (get. Christoffel van de Walle en Matthijs Bodisco), † 26-11-1739 otr. Amsterdam 05-11-1700 (bg. van Uithoorn, grutter, oud 24 jr., geadsisteert met zijn moeder Baertje Claes en woont te Uithoorn en br. van Amsterdam, oud 28 jr., woont op de Haarlemmerdijk en geadsisteert met haar vader Matthijs Bodisco) tr. Amsterdam 28-11-1700 CLAAS VAN VEEN geb. (van Uithoorn) 1676, grutter, zn. van Jacob Cornelis van Veen en Baertje Claesse
 2. MARTEN MATTHIJSSE BODISCO geb. 08-02-1674, begr. 29-02 1679
 3. LIEVE MATTHIJSSE BODISCO geb. 14-05-1676, begr. Sloterdijk 16-06-1676

Uit het 3de huwelijk:

 1. YTJE MATTHIJSSE BODISCO geb. 31-01-1683, begr. Amsterdam Westerkerk 27-04-1707 “bij de Raampoort”, tr. Amsterdam 30-07-1702 (bg. van Amsterdam, lijnslager, oud 22 jr., woont bij de Raampoort, geadsisteert met zijn vader Cornelis de Jongh en br. van Amsterdam, oud 19 jr., woont op de Haarlemmerdijk en geadsisteert met haar vader Matthijs Bodisco) PHILIP CORNELIS DE JONGH geb. (van Amsterdam) 1680, lijnslager, zn. van Cornelis Cornelisse de Jongh
 2. JORIS MATTHIJSSE BODISCO geb. 03-12-1683, begr. Amsterdam Karthuizer Kerkhof 27-02-1692
 3. MARTEN MATTHIJSSE BODISCO geb. 04-10-1686 volgt V..
 4. ABRAHAM MATTHIJSSE BODISCO geb. 28-10-1688, begr. Amsterdam Heiligewegs- en Leidse Kerkhof 26-06-1689
 5. NEELTJE MATTHIJSSE BODISCO geb. 28-12-1690, begr. Amsterdam Karthuizer Kerkhof 05-10-1692

V.. JAN TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 04-10-1639 (get. Catharina Vos en Trijntje Lourents), koopman, otr. Amsterdam 13-01-1668 (bg. van Amsterdam, koopman, oud 28 jr., geadsisteert met zijn moeder Jannetje Bodisco en woont in de Warmoesstraat en br. van Zutphen, oud 27 jr., geadsisteert met haar vader Abraham Wesselingh en woont in de Warmoesstraat) JACOMINA WESSELINGH geb. (van Zutphen) 1641, begr. Amsterdam Oudezijds Kapel 28-11-1669, dr. van Abraham Wesselingh en …………………. [Amsterdam].

Jan tekent in het ondertrouwregister met Jean ten Brinck. Bij de begraafinschrijving van Jacomina wordt als woonadres vermeld de Zeedijk in het Wapen van Pruissen.

Uit dit huwelijk:

 1. ………?
Portret van Abraham de Potter (1592-1650), zijdelakenkoopman te Amsterdam en grootvader van Jacobus de Potter, Carel Fabritius, 1649 (Rijksmuseum)

Portret van Abraham de Potter (1592-1650), zijdelakenkoopman te Amsterdam en grootvader van Jacobus de Potter, Carel Fabritius, 1649 (Rijksmuseum)

V.. IDA TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 08-10-1641 (get. Hendrick Craijvanger), otr. Amsterdam 22-01-1666 (bg. van Amsterdam, koopman, oud 23 jr., ouders dood, geadsisteert met zijn oom Jan de Potter en woont in de Warmoesstraat en br. van Amsterdam, oud 24 jr., geadsisteert met haar moeder Jannetje Bodisco en woont in de Warmoesstraat) JACOBUS DE POTTER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 30-11-1642 (get. Abraham de Potter, Jacques Maton en Maijke van der ……..….(?)), koopman, poorter van Amsterdam 05-11-1666, zn. van Jasper de Potter, zijdelakenkoopman en Janneke Maton [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijvingen van hun zonen Albert en Jasper wordt als woonadres vermeld de Warmoesstraat “bij d’oude brugh.”

Uit dit huwelijk:

 1. ALBERT DE POTTER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk (get. Jan de Potter en Barend Veeris) 21-11-1666, begr. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 20-12-1666
 2. JASPER DE POTTER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk (get. Jannetje Bodisco en Maria de Potter) 21-11-1666, begr. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 06-12-1666
 3. ALBERT DE POTTER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk (get. Jan ten Brinck, Barend Veeris en Jannetje Bodisco) 13-11-1667
 4. JANNEKE DE POTTER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk (get. Michiel Lubeecx en Magdalena Maton) 14-12-1668
 5. TEUNTJE DE POTTER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk (get. Jan Harmens van der Vugt, Michiel van Heyst, Teuntje Harmens ten Brink en Geertruida van der Vugt) 22-06-1670

V.. GEERTRUIDA TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 25-02-1644 (get. Catharina Vos, Dirck Evertsz Haberding en Jan Harmensz ten Brinck), otr. Amsterdam 27-01-1662 (bg. van Amsterdam, hoedenkramer, oud 22 jr., geadsisteert met zijn vader Joost Jonas Gekeer en woont in de Warmoesstraat en br. van Amsterdam, oud 18 jr., geadsisteert met haar moeder Jannetje Bodisco en woont op het Nieuwe land) JOOST GEKEER geb (van Amsterdam) 1640, hoedenkramer, begr. Amsterdam Oude Kerk 30-08-1668, zn. van Joost Jonasz Gekeer en Susanna Jans [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. SUSANNA GEKEER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 15-07-1663 (get. Susanna Jans, Jannetje Bodisco en Joost Jonasz), begr. Amsterdam Oude Kerk 22-08-1663

V.. HARMAN TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 29-11-1648 (get. d Baron van Honsbrouck en Philips de Vos), wijnverlater, begr. Amsterdam Oude Kerk 04-02-1690, otr. Amsterdam 18-10-1669 (bg. van Amsterdam, wijnverlater, oud 21 jr., geadsisteert met zijn vader en woont op de Fluwelenburgwal en br. van Amsterdam, oud 17 jr., geadsisteert met haar moeder Dieuwertje Schilts en woont in de Haringpakkerssteeg) WILHELMINA DE MAN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 24-03-1652 (get. niet vermeld), begr. Amsterdam Oude Kerk 06-02-1714, dr. van Willem de Man en Dieuwertje Schilts [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijvingen van Harmen, Willemina en twee kinderen wordt als woonadres vermeld de Koestraat.

Uit dit huwelijk:

 1. ALBERT TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 05-11-1670 (get. Jannetje Hendriks Bodisco)
 2. DIEUWERTJE TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 24-07-1672 (get. Jan van der Meulen, Albertus van Oumesse (?), Dieuwertje Schilts en Elisabeth de Man), otr. Amsterdam 02-05-1692 (bg. van Deventer, boekhouder, oud 27 jr., woont op de Fluwelenburgwal, ouders dood, geadsisteert met zijn zwager Willem Sobbe en br. van Amsterdam, oud 27 jr., woont in de Koestraat, geadsisteert met haar moeder Willemijntje de Man) CORNELIS COLOMB geb. (van Deventer) 1665, boekhouder
 3. JAN TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 27-12-1674 (get. Jan ten Brinck, Jacobus van Norden, Jannetje Bodisco en Geertruida ten Brinck)
 4. WILLEM TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 31-05-1676 (get. Dieuwertje Schilt, Johannes Mortien)

V.. MARITJE (MARIA) TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-02-1651 (get. Jacob Hinlopen), otr. Amsterdam 21-10-1672 (bg. van Emden, chirurgijn, oud 23 jr., geadsisteert met zijn neef Frederik Houwert (?) en woont in de Elandstraat en br. van Amsterdam, oud 21 jr., geadsisteert met haar moeder Jannetje ten Brincke en woont aan de Prinsengracht) HENDRIK MENNEN (MINNEN) geb. (van Emden) 1649, chirurgijn, poorter van Amsterdam 21-04-1673 [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. ALBERT MENNEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 07-07-1675 (get. Jannetje Bodisco en Jan Harmensz ten Brinck)
 2. CLARA MENNEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 03-02-1678 (get. Willemijntje Hommes en Frederick Hendrick ten Brinck), otr. Amsterdam 12-10-1697 (bg. van Amsterdam, vergulder, oud 25 jr., woont op de Anjeliersgracht, geadsisteert met zijn vader Joannes ter Brugge en br. van Amsterdam, oud 20 jr., woont op de Anjeliersgracht, geadsisteert met haar moeder Maria ten Brincke) BAREND TER BRUGGE geb. Amsterdam 1672, zn. van Joannes ter Brugge en ……………….

V.. FREDERICK HENRICK TEN BRINCKE ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 14-03-1657 (get. Hendrick Bodisco, Andries Meertens en Maria Valle Henrixs), otr. Amsterdam 17-05-1686 (bg. jm. van Amsterdam en br. jd. van ’s-Hertogenbosch en beide daar wonende) ADRIANA VAN VELSEN geb. (van ’s-Hertogenbosch) [’s-Hertogenbosch].

Uit dit huwelijk:

 1. ………….?

V.. CATHARINA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 15-02-1658 (get. Pieter Meijntgens en Jannetje ten Brincke), begr. Amsterdam Oude Kerk 30-05-1682 “met kraamkind”, otr. Amsterdam 23-07-1681 (bg. van Amsterdam, koopman, oud 24 jr., geadsisteert met zijn vader Ds. Petrus Coddius en woont aan de Singel en br. van Amsterdam, oud 23 jr., woont op de Oudezijds Achterburgwal, ouders dood en geadsisteert met haar oom en voogd Jacobus Bodisco) PIETER CODDE geb. (van Amsterdam) 1657, koopman, zn. van Ds. Petrus Coddius en ………………. , hij otr. 2de Amsterdam 17-10-1692 (bg. woont op de Oudezijds Achterburgwal en br. jongedochter en woont te Haarlem), tr. Haarlem Grote Kerk 04-11-1692 Margrieta GUDDE [Haarlem].

Bij de begraafintekening van Catharina wordt als woonadres de Singel genoemd.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos kind CODDE begr. Amsterdam Oude Kerk 30-05-1682

V.. Dr. JACOB BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 28-08-1659 (get. Catharina Meijntgens en Bruyn van Amelant), medicinae doctor, promoveerde te Leiden 17-09-1680, poorter van Amsterdam 09-05-1681, otr. Amsterdam 22-01-1682 (bg. van Amsterdam, med. dr., oud 23 jr., woont op de St. Lucienburgwal [Nieuwezijds Voorburgwal],  ouders dood, geadsisteert met zijn voogden H. Brinckman, Jacobus Bodisco en Pieter Codde en br. van Amsterdam, oud 22 jr., woont aan de Herengracht, ouders dood, geadsisteert met haar voogden Mr. Salomon van Echten en Dirck Minter) MARIA REIJERSEN ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 28-09-1659 (get. Salomon Echtinius [Salomon van Echten] en Sara de Marees), dr. van Jacobus Reijersen, koopman en Maria Campius [Amsterdam].

Blijkens het Album Studiosorum 1575-1875 Academae Lugduno Batavae werd Jacobus op 28-09-1676 ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Leiden. Hij  wordt dan genoemd Jacobus Bodisco Amstelodamensis, 20 jaar. Zijn rector is Joanne Coccio. Hij promoveerde op 17-09-1680. Bij de begraafintekening van dochtertje Maria wordt als woonadres de Keizersgracht genoemd.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 05-02-1683 (get. Mr. Salomon van Echten, ontvanger der stad Haerlem en Geertruida Reijersen), begr. Amsterdam Oude Kerk 06-02-1686

V.. GEERTRUIDA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 26-11-1660 (get. Ds. Johannes Lampe en Helena de Hase), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 30-03-1683, otr. 1ste Amsterdam 01-05-1680 (bg. van Amsterdam, oud 26 jr., koopman, woont op de St. Lucienburgwal [Nieuwezijds Voorburgwal], ouders dood en geadsisteert met zijn oom Abraham Hooghwater en br. van Amsterdam, oud 20 jr., woont op de Oudezijds Achterburgwal, ouders dood en geadsisteert met haar oom en voogd Bruyn van Amelant) BENJAMIN DE NIJS ged. N.G. Amsterdam 25-01-1654 (get. Benjamin Bachelaer en Maria Bachelaer), koopman, poorter van Amsterdam 23-02-1678, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 12-07-1681, zn. van Simon de Nijs en Elisabeth Bachelaer, otr. 2de Amsterdam 14-02-1682 (bg. van Amsterdam, koopman, oud 24 jr., woont op de Bloemgracht, geadsisteert met zijn vader Goossen van Nuys en br. van Amsterdam, wed. van Benjamin de Nijs en woont op de Herengracht) tr. Amsterdam 03-09-1682 JOHANNES VAN NUIJS ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 15-12-1656 (get. Jan Jansz Kuijper en Aagien Benninghs), koopman, zn. van Goossen Jansz van Nuys, gouddraadtrekker, koopman en Rachel Wijma [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Benjamin wordt als woonadres de St. Lucyburgh [Nieuwezijds Voorburgwal] genoemd. Bij de begraafinschrijving van Geertruida wordt als woonadres de Prinsengracht genoemd.
Geertruida Bodisco wed. en enige erfgename van haar man Benjamin de Nijs verkocht op:
 • 14-10-1681 een huis en erf genaamd ‘Feronica’ in de Kalverstraat OZ ten noorden van de Duifjessteeg aan Isack de Water en
 • 14-10-1681 een huis en erf aan het Rokin WZ ten noorden van de Duifjessteeg naast ‘De Drie Spiegels’ door een getimmerte gang waar ‘De Druckerij’ boven de gang stond aan Harman van der Laen. Het huis is nog voor één jaar verhuurd.
Dit huwelijk was kinderloos.

V.. PIETER BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 11-12-1661 (get. Pietter Meijntgens en Margrietta Schrijvers), koopman, poorter van Amsterdam23-08-1686, tr. ENGELINA VAN EEDEN [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. GEERTRUIDA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 18-09-1686 (get. Pieter van Eden, Aeltie van Grotenhuysen en Jannetje de Valois)
 2. HENDRIK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 21-05-1688 (get. Hendrik Bodisco en Margrieta Bodisco)
 3. HENDRIK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 13-07-1689 (get. Dr. Jacobus Bodisco en Maria Reijersen)
 4. CATHARINA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 26-08-1695 (get. Catharina van Juweldal)
 5. MARIA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 12-12-1698 (get. Catharina Geiendaal)

V.. HENDRICK (HENRI ANDRÉ, ANDREJ) BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 26-03-1665 (get. Pieter Meijntgens en Belitie Meijntgens), koopman in wapens te Archangel, † Sint-Petersburg 1741, tr. MARGUERITE N.N. burger te Sint-Petersburg 1688 [Sint-Petersburg].

Hendrick Bodisco is de stamvader van de familie De Bodisco / Von Bodisco (in 1803 in de adelstand verheven) in St.-Petersburg, Zweden en Estland.

“Famille issue de Piter BODISCO, originaire de Venise, vivant à Bruges, Belgique, dans la deuxième moitiée de XVIème siècle. Son descendant à la 5ème génération, le néerlandais Bodisko Heinrich Andrew (I660-I741), est né à Amsterdam.

Il est venu à la Russie avec son fils Yakov, en 1698, rejoint plus tard par son fils Ian et sa fille Mary et son mari, Franz Von Dorti, compagnon Andrew Henry. Ils ont fondé leur entreprise à faire face à l’offre d’Arkhangelsk en Russie, les armes, la natation et de divers équipements militaires. L’amitié avec Henry Andrew Branta russe résidant à Amsterdam, et un ami personnel de Pierre le Grand, a contribué à l’acquisition de priorité, la procuration des dispositions des autorités russes. Les importations en provenance de l’Europe a été d’une grande importance pour le développement de la Russie.” Bron: Gmeline, P. de (1978). Dictionnaire de la Noblesse Russe. Parijs: Editions le Contrepoints.

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB BODISCO geb. 1689, koopman en compagnon in de wapenhandel van zijn vader te Archangel, Moskou en Sint-Petersburg, † Sint-Petersburg 1731, tr. Archangel ..-11.-1721 CORNELIA DICKENSON † voor 1730, dr. van Rijnhoud Dickenson en Cornelia Puijtelingh, zij tr. 2de Johann Nikolaus baron von Korff geb. 07-05-1710, † Sint-Petersburg 24-04-1766, zn. van Heinrich Christoph baron von Korff en Anna Maria Schmidt. Hun zoon Andreas Hendrick Bodisco († 1774) was architect, assesseur de collège te St.-Petersburg en koopman te St.-Petersburg en Moskou. Hij huwde Katharina Maria van Jever. Hun kleinzoon was Andreas Hendrik baron de Bodisco (1734-1819) en huwde Maria Franovna Gorgonne de Saint Paul. Hun achterkleinzoon was Alexander baron de Bodisco (Moskou 1786- Georgetown (Washington) 1854), buitgewoon gezant en gevolmachtigd minister van Rusland in de Verenigde Staten vanaf 1837. Hij trouwde in Washington met de jonge Harriet Williams (1836-…..).    
 2. IAN BODISCO 
 3. MARIA BODISCO FRANZ VON DORTI koopman en compagnon in de wapenhandel van zijn schoonvader te Archangel.
Harriet barones de Bodisco - Williams (1836 - ?), door J.C. Dorner (Russisch Staatsmuseum)

Harriet barones de Bodisco – Williams (1836-?), J.C. Dorner (Russisch Staatsmuseum)

V.. MARGRIETA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 05-09-1666 (get. Pieter Meijntgens en Catharina van Amstenraet), begr. Breda Grote Kerk 27-08-1738, otr. 1ste Amsterdam 21-08-1687 (bg. van Amsterdam, advocaat, oud 26 jr., woont op aan de Singel, geadsisteert met zijn vader de Hr. Nicolaas van Beek, bewindhebber van de W.I.C. en br. van Amsterdam, oud 20 jr., woont op de Keizersgracht, ouders dood en geadsisteert met ……………(?)) Mr. ISAAK VAN BEECK ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 18-01-1662 (get. Jacomo Bessels, Hans Boor en Anna Bessels), advocaat te Amsterdam, commissaris te Suriname, zn. van Nicolaas van Beeck, bewindhebber van de W.I.C. van de Kamer van Amsterdam en Margaritha Bessels, otr. 2de Pirica, Suriname 01-01-1694 (bg. wednr. en br. wed. van Guilliam Bedloo) tr. Suriname 28-03-1694 QUIRIJN VAN THUIJNHUIJSEN directeur van diverse plantages en lid van de Raad van Politie te Suriname [Amsterdam/Suriname].  

Venia Aetatis (meerderjarigheidsverklaring) van Margareta Hendriksdr. Bodisco in 1686 Bron: NA 3.01.04.01, inv. nr. 2099, folio 52.
Op 25-06-1722 verklaarde Lucas Lucae van Tongeren op verzoek van Carel Schelkens, e.v. Sophia van Tuynhuysen, met als gemachtigde Jan Jacob Schelkens over gevoerd beleid door Quirijn van Tuynhuysen van plantages te Suriname. met kopieën van rekest aan het gerecht van Amsterdam en van schriftelijke antwoorden van attestant op interrogatie. Bron: Utrechts Archief U169a001 akte nr. 103.  

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARGARITHA GEERTRUIDA VAN BEECK geb. (van Utrecht), † Breda 02-02-1769, otr. Amsterdam 18-10-1714 (bg. van Breda, oud 31 jr., medicinae doctor, woont op de Oude Turfmarkt, geadsisteert met zijn moeder Anna Hennequin te Breda en br. van Utrecht, oud 26 jr. woont op de Herengracht, geadsisteert met haar moeder Margaretha Bodisco, akte verleend op 04-11-1714 om in de Waalse kerk te trouwen) Dr. PAULUS SNELLEN ged Breda 12-05-1683, medicinae doctor, zn. van Mr. Pieter Snellen, schout, drossaard van Oosterhout en Anna Henequin [Breda].

V.. CATHARINA BODISCO ged. N.G. Vreeland 16-11-1662 / geb. (van Amsterdam) 1666, begr. Amsterdam Westerkerkhof 29-01-1708, otr. Amsterdam 13-05-1689 (bg. van Duiven (?), wijnslijter, oud 24 jr., woont op het …………… Eiland, ouders dood en geadsisteert met Isaack Sligger en br. van Amsterdam, oud 23 jr., woont op de Oudezijds Achterburgwal, geadsisteert met haar vader Jacobus Bodisco) GODFRIED BLANCHÉ geb. (van Duiven (?)) 1665, wijnslater, otr. 2de Amsterdam 13-03-1699 (bg. van Vreeland, oud 25 jr., boekhandelaar, woont in de Reguliersbreestraat en geadsisteert met zijn moeder Afien Uytenbosch en br. van Vreeland, wed. van Godefridus Blanché en woont op de Oudezijds Achterburgwal) JAN VAN DER LINDEN geb. (van Vreeland) 1674, boekhandelaar, zn. van ……… van der Linden en Afien Uytenbosch [Vreeland/Amsterdam].

De ondertrouwregistratie van het eerste huwelijk is geroyeerd omdat de bruidegom nog voogden in leven had. Er was daarom toestemming nodig. Die benodigde toestemming is kennelijk later alsnog verkregen aangezien Catharina bij haar huwelijk met Jan van der Linden als weduwe van Godfried Blanché wordt vermeld. Bij de begraafinschrijving van Catharina wordt als woonadres vermeld de Elandstraat in de Bossegang en dat zij één kind nalaat.   
In de N.G. Kerk te Vreeland werden begraven: Kind van Godfried Blanché 30-01-1694 (in de kerk, regel 7 nr. 9, graf van Jacob Bodisco) en Kind van Godfried Blanché 20-05-1695 (in de kerk, regel 7 nr. 9, graf van Jacob Bodisco).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. IDA JACOBA BLANCHÉ ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 16-10-1689 (get. Jan de Putter, Jacobus van Amelant en Agnes Blanché), begr. Vreeland (in de kerk, graf van Jacob Bodisco) 18-03-1690 “Kind van Godfried Blanché”
 2. WILHELMINA BLANCHÉ ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 18-10-1690 (get. Jacob Bodisco en Rijckje Fredericks van Strant)
 3. IDA BLANCHÉ ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 10-09-1692 (get. Abraham Veerstraal en Ida Blanché)
 4. JACOBUS BLANCHÉ ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 04-11-1693

Uit het 2de huwelijk:

 1. CORNELIA VAN DER LINDEN ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 24-10-1699 (get. Jacob Bodisco en Aefie Josier)

V.. JACOBUS BODISCO de Jonge ged. N.G. Vreeland 17-04-1664, otr. Amsterdam 22-11-1686 (bg. van Amsterdam, oud 23 jr., woont op de Bloemgracht en geadsisteert met zijn vaders consent en br. van Dordrecht, oud 23 jr., woont op de Bloemgracht, ouders dood, geadsisteert met haar neef en voogd Gabriel a Roy) SOPHIA DUBOIS geb. (van Dordrecht) 1664 [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOBUS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 02-07-1690 (get. Jacobus Bodisco en Rijckje van Strant), otr. 1ste Amsterdam Walekerk 23-04-1711 (bg. van Amsterdam, oud 21 jr., woont op de Brouwersgracht, ouders dood en geadsisteert met zijn oom Hendrik Bodisco en br. van Amsterdam, oud 19 jr., woont op de Brouwersgracht en geadsisteert met haar vader Poulus Poursoij) MARIA POURSOIJ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-12-1691 (get. Leonard Poursoij en Margaritha Radelman), dr. van Poulus Poursij en Maria Felbier Hun dochter Maria Bodisco werd in 1780 te Lingen verpleegd wegens krankzinnigheid. Dit blijkt uit een notariële akte van 30-11-1780 te Kampen. De comparant is Berend Hendrik van Berkum, luitenant der art. en de begunstigde is Maria Bodisco. Van Berkum verklaart ten behoeve van het onderhoud en de verzorging van Maria Bodisco, verpleegd wegens krankzinnigheid te Lingen, en haar voogden, als speciaal onderpand te stellen zijn woonhuis, erf en werve aan de Buiten Nieuwstraat in Kampen. Er is hem namelijk een kapitaal gelegateerd door wijlen Maria Poursoij, weduwe Redoch uit Amsterdam bestemd voor de verzorging van Maria Bodisco. In de kantlijn staat genoteerd: 21-09-1787 meldt de weduwe Reuter-Capelle uit Lingen, verzorgster van patiënte, dat deze is overleden en dat al haar kosten zijn vergoed. Bron: Regionaal Archief Kampen, 103 FOLIO: 40v., 30-11-1780.
 2. JOHANNES BODISCO ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 07-01-1693, botteliersmaat (1715) der V.O.C., aankomst in Batavia 27-07-1715, † Oost-Indië kort voor of op 30-03-1719 (datum uitdiensttreding)
 3. WILHELMUS BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 01-02-1697 (get. Frederik Bodisco en Willemtie Bodisco), onderzeilmaker (1714) der V.O.C., aankomst in Batavia 23-06-1715, † Oost-Indië kort voor of op 04-06-1717 (datum uitdiensttreding)
 4. MARIA ELISABETH BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 20-02-1699 (get. Cornelis Colomb en Dieuwertje ten Brink), begr. Amsterdam Zuiderkerk 17-11-1769, otr. Amsterdam 24-04-1721 (bg. van Braak , oud 28 jr., woont op de Haarlemmerdijk, ouders dood en geadsisteert met zijn neef Antonie Struijs en br. van Amsterdam, oud 22 jr.,  woont op de Korte Prinsengracht, ouders dood en  geadsisteert met haar broer Jacob Bodisco) JAN EEKERMAN geb. (van Braak) 1693

V.. MARGRITA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 22-01-1675 (get. Jan Rijcs Brouwer en Catrina Bodisco), otr. Amsterdam 26-04-1697 (bg. geadsisteert met Aaltje Claes, zijn moeder en woont in de Nieuwe Vijzelstraat, br. geadsisteert met Rijkje van Strant, haar moeder en woont in de Utrechtsestraat) JACOB GROEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 28-01-1672 (get. Sara Jacobs), loodgieter, zn. van Gerrit Jacobsz (Groen) en Aeltje Claes [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. ALIDA GROEN ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 19-02-1698 (get. Cornelis Voogt en Alida Voogt), otr. Amsterdam 10-04-1721 (bg. van Amsterdam, oud 23 jr., woont in de Kerkstraat, geadsisteert met zijn vader Daniël Breda en br. van Amsterdam, oud 22 jr., woont in de Kerkstraat, ouders dood, geadsisteert met haar grootvader Cornelis Voogt te Oosthuizen) NICOLAAS BREDA geb. Amsterdam 1698, zn. van Daniël Breda en Anna Minnen

V.. MARIA BODISCO ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 28-01-1680 (get. Catharina Bodisco Hendriks), otr. Loenen 26-06-1705, tr. Loenen 16-07-1705 HENDRIK OCKHUIJZEN geb. 20-11-1679, ged. N.G. Loenen 10-12-1679, brouwer en schepen te Loenen, begr. Loenen 26-04-1717, zn. van Adriaan Ockhuijzen, brouwer en schepen te Loenen en Johanna Klok [Loenen].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA OCKHUIJZEN ged. N.G. Loenen 08-09-1707, † jong
 2. JOHANNA OCKHUIJZEN ged. N.G. Loenen 30-09-1708, begr. Loenen 07-11-1737, tr. Loenen 03-10-1730 JORIS SANDERSON ged. N.G. Loenen 27-01-1709, schout van Loenen en Nieuwersluis (1771-1783), burgemeester (o.a. 1752 en 1761), kerkmeester van Loenen (1758), zn. van Bernardus Sanderson, schout van Loenen en Baldensrecht (1730), exploicteur bij de Staten van Utrecht (1759) en gadermeester van Loenen (1762) en Geertruyd van Eyk [Vreeland].
 3. ADRIAAN OCKHUIJZEN ged. N.G. Loenen 17-09-1709, † jong
 4. ALIDA OCKHUIJZEN ged. N.G. Loenen 03-07-1712
 5. ADRIAAN OCKHUIJZEN ged. N.G. Loenen 18-06-1713
 6. MARIA OCKHUIJZEN ged. N.G. Loenen 12-08-1714
 7. ANTONIA OCKHUIJZEN ged. N.G. Loenen 03-11-1715
 8. JACOBUS OCKHUIJZEN ged. N.G. Loenen 07-02-1717

V.. HENDRICK BODISCO ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 14-12-1687 (get. Cornelis Bergh en Maria Weyma), makelaar en koster van de Nieuwe Walekerk, poorter van Amsterdam 23-03-1718, † kort voor 04-10-1741 (blijkens de inschrijving van zijn zoon Jacob als poorter van Amsterdam), otr. Amsterdam Waalse Kerk 02-06-1719 (bg. woont op de Prinsengracht en br. woont te Haarlem) tr. Haarlem 18-06-1719 JACOMINA GAILLARD geb. (van Haarlem), begr. Amsterdam Walekerk (K 17) 31-07-1734, otr. 2de Amsterdam Waalse Kerk 06-05-1740 (bg. woont aan de Prinsengracht en br. moeder Jeanne de Durand te Bergen op Zoom en woont op de Herengracht) tr. Limmen 22-05-1740 CHARLOTTE GAILLARD geb. (van Breda) 1710, dr. van Jean Gaillard en Jeanne (de) Durand, zij otr. 1ste Amsterdam Walekerk 19-10-1725 (bg. woont aan de Keizersgracht en br. woont aan de Prinsengracht) Pierre (Pieter) Murison geb. (van Koningsbergen) 1689, koopman (firma Vasserot & Murison, ontbonden 1730), poorter van Amsterdam 28-03-1726, begr. Amsterdam Waalse Kerk (huurgraf) 10-07-1749, wednr. van Cornelia Bergh ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 09-08-1699 (get. Isbrandt Kuyl, Petrus Johannes Cruijpenningh, Sussanna Bergh en Cornelia Bergh), dr. van Dr. Cornelius Bergius, medicinae doctor en Maria Wijma

Ter ere van het huwelijk van Hendrik en Jacomina werd een gedicht geschreven. 
Bij de begraafinschrijving van Jacomina wordt als woonadres vermeld de Prinsengracht, hoek Molenpad en verder dat zij 5 onmondige kinderen nalaat.
In de Walekerk werden nog 3 niet met naam genoemde kinderen van Hendrik begraven op respectievelijk: 27-02-1732 (eigen graf L A Nr. 10), 07-11-1736 (P 21) en 08-09-1740 (huurgraf). Het betreft hier de kinderen Estienne André, Abraham en een derde wellicht nog ongedoopt kind. De data kunnen echter niet worden gekoppeld aan genoemde kinderen. Zeker is dat Jacomina 5 kinderen naliet in 1734 en dat 3 kinderen de volwassen leeftijd bereikte en trouwden.   

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JACOB BODISCO geb. Amsterdam 05-04-1720, ged. Waals Amsterdam Nieuwe Walekerk 06-04-1720 (get. Jacob Bodisco en Amelia Sibesma), begr. Amsterdam Nieuwe Walekerk (huurgraf L J Nr. 13) 08-08-1722
 2. AMELIA BODISCO geb. Amsterdam 08-12-1721, ged. Waals Amsterdam Nieuwe Walekerk 14-12-1721 (get. Jean Duret en Amelia Gaillard), otr. Amsterdam Walekerk 18-11-1746 (bg. van Amsterdam, oud 31 jr.,  woont op het Rusland en geadsisteert met zijn moeder Anna Graauwhart en br. van Amsterdam, oud 25 jr., woont aan de Prinsengracht, ouders dood, geadsisteert met Pieter Murison “de rata cuveerent” voor zijn mede voogd Jacobus Bodisco) JOHANNES VAN DER HOOGHT ged N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-08-1715 (get. Hendrik Graauwhart en Sara Graauwhart), zn. van Johannes van der Hooght en Anna Graauwhart
 3. JACOB BODISCO geb. Amsterdam 25-07-1723, ged. Waals Amsterdam Nieuwe Walekerk 31-07-1723 (get. Willempie Bodisco en Jacob Bodisco), kantoorknecht (1741), poorter van Amsterdam 04-10-1741
 4. MARGARITA CLARA BODISCO geb. Amsterdam 23-06-1725, ged. Waals Amsterdam Nieuwe Walekerk 24-06-1725 (get. Isaac Muijssart en Margarita Clara Muijssart), otr. Amsterdam Walekerk 09-01-1750 (bg. van Amsterdam, oud 25 jr., woont in de Kalverstraat en geadsisteert met zijn vader François Changuion en br. van Amsterdam, oud 25 jr., woont aan de Prinsengracht en geadsisteert met haar broer en voogd Jacobus Bodisco “de rata cuveerent” voor zijn mede voogd Jacobus Bodisco, haar neef) DANIEL CHANGUION geb. Amsterdam 03-07-1725, ged. Waals Amsterdam Walekerk 22-07-1725 (get. Daniel Soyer en Elisabeth Changuion), boekhouder (1751), poorter van Amsterdam 10-08-1751, zn. van François Changuion, boekhandelaar en Jeanne Soyer
 5. ESTIENNE ANDRÉ BODISCO geb. Amsterdam 11-12-1727, ged. Waals Amsterdam Nieuwe Walekerk 14-12-1727 (get. Estienne André du Peyrou en Anna Maria Muijssart), † jong
 6. JEAN ABRAHAM BODISCO geb. Amsterdam 01-01-1730, ged. Waals Amsterdam Oude Walekerk 04-01-1730 (get. Jan Hudde Dedel en Juliana Helena Muijsart), begr. Amsterdam Walekerk (eigen graf L A nr. 10) 21-10-1730
 7. JEAN ABRAHAM BODISCO geb. Amsterdam 01-09-1731, ged. Waals Amsterdam Oude Walekerk 12-09-1731 (get. Jan Hudde Dedel en Juliana Helena Muijsart), essayeur (1757), poorter van Amsterdam 28-01-1757, muntmeester van het voormalig Gewest Holland te Dordrecht (1787-1806), † Dordrecht 19-03-1806, otr. Amsterdam 10-10-1760 (bg. van Amsterdam, oud 29 jr., woont op de Pijpemarkt, ouders dood, geadsisteert met zijn broer Jacobus Bodisco en br. van Amsterdam, oud 27 jr., woont op de Nieuwmarkt, ouders dood en geadsisteert met haar oom Lambertus Gromme) CATHARINA JACOBA DE CHANFLEURY ged. N.G. Amsterdam 13-12-1733 (get. Abraham de Chanfleury en Catharina Jacoba Kuchlinus), dr. van Isaac de Chanfleury, koopman en Jacoba Johanna Geijsberts
 8. ABRAHAM BODISCO geb. Amsterdam 21-07-1734, ged. Waals Amsterdam Nieuwe Walekerk 25-07-1734 (get. Abraham Alewijn en Jacoba Anna van Hoorn), † jong

V.. MARTEN MATTHIJSSE BODISCO geb. 04-10-1686, vestigde zich op 02-11-1707 in Beverwijk, † 07-03-1722, begr. Beverwijk (kerkgraf op ’t koor) 12-03-1722, tr. Beverwijk 26-02-1708 VROUWTJE CORNELIS BIERUM begr. Beverwijk 10-05-1728, dr. van Cornelis Jansse Bierum en Ariaantje Pieters [Beverwijk].

Op Marten werd een verjaarsgedicht geschreven. Het is opgenomen in Mengelpoëzy van Jan Goeree, uitgegeven door Johannes Pauli en de Janssoons van Waesberge te Amsterdam 1734. Het werk berust in de Universiteitsbibliotheek Gent (157 R 57).

Uit dit huwelijk:

 1. SASJE BODISCO geb. 30-01-1709, † 18-10-1763, tr. Mijdrecht 23-08-1732 JACOB HENDRIKSZ DE JONG
 2. CORNELIS BODISCO geb. 20-02-1710, † 02-05-1728
 3. ARIAANTJE BODISCO geb. 20-02-1710, † Uithoorn 31-08-1739, tr. Mijdrecht 23-03-1738 JAN DE HOOP
 4. MARIA BODISCO geb. 03-06-1711, † Uithoorn 21-06-1717
 5. MATTHIJS BODISCO geb. 22-02-1713, † 15-06-1723
 6. JOHANNES BODISCO geb. 20-08-1714, † jong
 7. YTJE BODISCO geb. 20-08-1714, † jong
 8. JOHANNES BODISCO en een doodgeboren dochter, geb. 23-08-1716, † 1726
 9. CLAAS BODISCO geb.  03-01-1718 volgt VI..
 10. PIETER BODISCO geb. 23-01-1720 volgt VI..
 11. MARTIJNTJE BODISCO geb. 25-10-1722

VI.. CLAAS BODISCO geb. 03-01-1718, begr. Alkmaar Grote Kerk (graf nr. NG 190) 02-04-1749, otr. Alkmaar 24-05-1739, tr. Doopsgezind Alkmaar 14-06-1739 NEELTJE BRUYN [Alkmaar].

Uit dit huwelijk:

 1. AAFJE BODISCO geb. Alkmaar 03-11-1740, † Haarlem in het Wijnbergshofje 11-08-1812
 2. VROUWTJE BODISCO geb. Alkmaar 20-09-1742, Doopsgezind, begr. Alkmaar Grote Kerk (graf nr. NG 190) 04-01-1785, tr. Alkmaar 05-09-1784 CORNELIS DE VRIES 
 3. doodgeboren zoon BODISCO geb. Alkmaar 23-02-1748, begr. Alkmaar Kapelkerk (graf nr. letter M nr. 7) 23-02-1748
Silhouet portretten van Aafje Bodisco (1740 - 1812) en Helena Bodisco - Hoefnagel (-1795), 1796 (particuliere collectie)

Silhouet portretten van Helena Bodisco – Hoefnagel (-1795) en Aafje Bodisco (1740-1812), anoniem, 1796 (particuliere collectie)

VI.. PIETER BODISCO geb. 23-01-1720, Doopsgezind, koekenbakker (gildeproef 1775), eigenaar koekenbakkerij in de Damstraat te Haarlem, † Haarlem 16-10-1792, begr. Haarlem 23-10-1792, tr. Haarlem 08-05-1746 HELENA HOEFNAGEL, † Haarlem 11-12-1795, begr. Haarlem 16-12-1795, dr. van Thomas Hoefnagel en Janneke Pietersen [Haarlem].

Uit dit huwelijk:

 1. MARTEN BODISCO geb.  26-04-1747, begr. 29-04 1748
 2. JOHANNA BODISCO geb. Haarlem 11-11-1749, † Alkemade 06-02-1818, tr. 08-04-1770 JOHAN VERWEYDE Hieruit stamt het geslacht Bodisco Verweyde.
 3. MARTINUS BODISCO geb. Haarlem 06-01-1753 volgt VII..
 4. CATRINA BODISCO geb. Haarlem 28-02-1758, begr. Haarlem Nieuwe Kerk 23-01 1759
Silhouet portretten van Femmetje Bodisco - Doyer (1746 - 1834) en Martinus Bodisco (1753-1823) , 1796

Silhouet portretten van Femmetje Bodisco – Doyer (1746-1834) en Martinus Bodisco (1753-1823), anoniem, 1796 (particuliere collectie)

 

VII.. MARTINUS BODISCO geb. Haarlem 06-01-1753, koekenbakker (gildeproef 1775), eigenaar koekenbakkerij in de Damstraat te Haarlem, provisioneel commissaris goud- en zilversmidsgilde en koekenbakkersgilde (bij opheffing gilden 1798), lid van de Kleine Bank van Justitie (1795), lid van het stadsbestuur (1796-), lid van het comité van fabricage, secretaris der stadsfinanciën (1798-1811), stedelijk ontvanger (1811-1820), diaken Doopsgezinde Gemeente Peuzelaarssteeg (1783) en regent van het Doopsgezind Weeshuis (1810-†) te Haarlem, † Haarlem 17-01-1823, tr. Haarlem 22-10-1775 FEMMETJE DOYER geb. Zwolle 10-04-1746, † Haarlem 11-03-1834 dr. van Assuerus de Doyer en Fokkelina Schimmelpenninck [Haarlem].

Hij behoorde tot de hoogstaangeslagenen in 1813.
Silhouet portretten Pieter Bodisco (1778 - 1831) en Helena Bodisco (1788 - 1836), 1796 (particuliere collectie)

Silhouet portretten van Pieter Bodisco (1778-1831) en Helena Bodisco (1788-1836), anoniem, 1796 (particuliere collectie)

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER BODISCO geb. Haarlem 06-10-1778 garenfabrikant, ontvanger der directe belastingen kanton Beverwijk, griffier, secretaris van het Haarlems departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1818-), lid van de rederijkerskamer De Wijngaerdranken, lid van het natuur- en letterkundig gezelschap Oefening in de Wetenschappen, lid van het dichtlievend gezelschap Democriet, lid van het College Veillust, diaken Doopsgezinde Gemeente Peuzelaarssteeg (1804-), regent van het Doopsgezinde Weeshuis (1823-†) te Haarlem, † Haarlem 17-03-1831, otr. 1ste Beverwijk 05-05-1803, tr. Beverwijk 22-05-1803 ANNA KOOL geb. Wormerveer 06-12-1776, † Haarlem 04-09-1811, dr. van Jan Kool en Neeltje de Jager, tr. 2de Haarlem 19-06-1816 (get. Martinus Bodisco, oud 63 jr., stedelijk ontvanger, woont aan de Spaarne, vader, Marcelis de Jongh, oud 28 jr., koopman, woont te Mijdrecht, zwager, Bruno Tideman, oud 78 jr., z.b., woont in de Zijlstraat, vader en Mr. Robert Hendrik Arntzenius, oud 38 jr., advocaat-fiscaal voor de Middelen te Lande in Noord-Holland, woont in de Zijlstraat, zwager) GIJSBERTA MARIA TIDEMAN ged. Luth. Amsterdam Kerk aan huis 23-01-1781 (get. Gijsbertus Harderwijk en Johanna Louisa van Zetten), † Utrecht 03-01-1857, dr. van Bruno Tideman en Anna Elisabeth Harderwijk. Hieruit stamt het geslacht Bodisco Massink. 
 2. FOKKELINA BODISCO geb. Haarlem 05-10-1783, † Haarlem 16-03-1792
 3. ASSUERUS BODISCO geb. Haarlem 28-08-1785, † Haarlem 24-10-1805
 4. HELENA BODISCO geb. Haarlem 18-05-1788, ged. Doopsgezind Haarlem, † Mijdrecht 17-02-1836, tr. Haarlem 31-07-1811 MARCELIS DE JONGH geb. Mijdrecht, ged. Rem. Amsterdam 02-09-1787, koopman te Mijdrecht, † Uithoorn 21-01-1860, zn. van Jacob de Jongh en Grietje Brons

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie

2 thoughts on “Bodisco

 1. Stadsarchief Amsterdam, toegang 5075, not. J. de Winter, inv.nr. 2410, dl. 22, pp. 39 e.v. d.d. 25-2-1675: sterfhuisinventaris van Marten Bodisco (begr. OK 22-2-1675, DTB 1047, 223: van de N.Z. Achterburgwal), ongehuwde lakenkoper op de Nieuwezijds Achterburgwal bij de Klimopsbrug, in compagnie met Jan Gerritsz van de Rijp en Sieuwert Aertsz (twee doopsgezinden, maar deze Bodisco staat niet geregistreerd als doopsgezind, en in deze genealogie kan ik hem niet terugvinden)

  • Dank voor uw aanvulling. Ik zal het nader bekijken. Vermoedelijk betreft het de MARTEN BODISCO ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 05-11-1634 (get. Maijke Vossen), genoemd onder IIIb onder 3, zn. van Jacob Martensz Bodisco en Catharina Vosch. Een van de familietakken was doopsgezind. Of deze Marten ook doopsgezind was, is mij niet bekend,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s