Vrolijk

I. JOHANNES VROLIJK geb. Curaçao ca. 1707, ruiter der W.I. Compagnie, otr. (N.G.) Curaçao 12-03-1732 (get. Pieter Andriesz Turp en Catharina Vrolijk, huisvr. van Jan Pietersz), tr. Curaçao  21-03-1732 FLORENTIA DE MEY geb. Curaçao [Curaçao].

Het gebruik van geslachtsnamen als voornaam is zeer gebruikelijk op Curaçao, met name onder de blanke (protestantse) families tot in de 20ste eeuw. De namen van de hieronder vermelde kinderen Dirk Adriaansz (ook Arends) Vrolijk en Willem Pietersz Vrolijk zijn voorbeelden van deze traditie. Adriaansz of Arends en Pietersz zijn geen verwijzing naar een vader met de naam Adriaan of Pieter, maar een geslachtsnaam van een veelal (aan)verwante familie.       

Zij testeren te Aruba 22-08-1764. Getuigen zijn J. Quant (?) van der Biest, Adriaan Graval, Gillis Poppe, Jacobus Arendtsz, Bernardus ten Noordt, Adriaan Arendtsz en Nicolaas Croes (OAC 896, nr. 4).     

Uit dit huwelijk:

 1. DIRK ADRIAANSZ (ARENDS) VROLIJK geb. Aruba volgt II..
 2. FLORENTIA WILHELMINA VROLIJK volgt II..
 3. WILLEM PIETERSZ VROLIJK ged. N.G. Curaçao 03-08-1755 (get. Dirk Weever loco Grous, Nicolaas Hendrik Pietersz, Anna Lysman huisvr. van Willem Weever, loco Grous, Anna Maria Olst huisvr. van Samuel Cock) volgt II..

II.. DIRK ADRIAANSZ (ARENDS) VROLIJK geb. Aruba, † voor 12-01-1825, otr. (N.G.) Curaçao 21-01-1781 (get. Anthony Barreth en Florentia Wilhelmina Vrolijk, huisvr. van Hendrik de Loos Crisson) NEELTJE OLSEN geb. Curaçao, begr. Curaçao, kerkhof Pietermaai 12-01-1825, dr. van Jurriaan Olsen en Maria Barreth [Curaçao].

De naam Olsen komt ook voor in de variaties Olstein, Olsingh en Olze.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA FLORENTIA VROLIJK ged. Luth. Curaçao 09-04-1787 (get. Anthony Barreth, Catharina Pietersz, Johannes Leseur en Cornelis Jansen)
 2. JURRIAAN VROLIJK geb. Curaçao 04-08-1789, ged. N.G. Curaçao 06-09-1789 (get. Roelof Dirkse Tobel, Johanna Elisabeth Tobel, Jochem Paesch en Catharina Paesch, geb. Pietersz) volgt III..
 3. JOHANNES VROLIJK geb. Curaçao 12-05-1791, ged. N.G. Curaçao 07-06-1791 (get. Johannes Paesch Jr., Catharina Paesch, geb. Pietersz, Pieter Hansz de Mey en Johanna Hoornman, geb. Kock)

II.. FLORENTIA WILHELMINA VROLIJK, otr. (N.G.) Curaçao 08-10-1779 (get. Johannes Jacobus Crisson en Margaretha Verwit Charjé, wed. van Nicolaas Daniël Crisson) HENDRIK DE LOOS CRISSON [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOBUS CRISSON ged. N.G. Curaçao 17-10-1779 (get. Margaretha Verwit Charjé, wed. van Nicolaas Daniël Crisson en Frans Willem Charjé)
 2. JOHANNES NICOLAAS CRISSON ged. N.G. Curaçao 06-07-1781 (get. Florentia Wilhelmina Vrolijk, Johannes Crisson en Maria Crisson)
 3. SALOMON LUCAS CRISSON ged. Luth. Curaçao 17-05-1787 (get. Johannes Craneveldt Prince en Elisabeth Crisson)
 4. JANNETJE MARGARITHA CRISSON geb. Curaçao 30-10-1789, ged. N.G. Curaçao 03-10-1789 (get. Martinus Niepage en Johanna Margaritha Crisson)
 5. WILLEM GEORGE CRISSON ged. Luth. Curaçao 06-05-1792 (get. George Christiaan Muller en Elisabeth Christiana Muller, geb. Muller)

II.. WILLEM PIETERSZ VROLIJK geb. Curaçao, ged. N.G. Curaçao 03-08-1755 (get. Dirk Weever loco Grous, Nicolaas Hendrik Pietersz, Anna Lysman huisvr. van Willem Weever, loco Grous, Anna Maria Olst huisvr. van Samuel Cock), otr. (N.G.) Curaçao 18-06-1779 (get. Hermanus Loor en Geertruida Bartels, wed. van Laserre) MARIA PAESCH geb. Curaçao, begr. Curaçao 29-06-1805, zij otr. 1ste (N.G.) Curaçao (ten huize van de predikant) 08-05-1767 (get. Julien Vabas dit Cassis en Christina Weever), tr. Curaçao (in de kerk) 24-05-1767 Hendrik Ekelkamp geb. Amersfoort [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. FLORENTIA ELISABETH VROLIJK ged. N.G. Curaçao 19-08-1777  (get. Pieter Christiaansz Paesch en Helena Paesch, moeder Maria Paesch staat vermeld als huisvr. van Hendrik Ekelkamp) volgt III..
 2. ANNA CHRISTINA VROLIJK ged. N.G. Curaçao 09-04-1779 (get. Barend Jansz Boudewijn en Lucia Jacoba Oostdorp)
 3. JAN WILLEM PIETERSZ VROLIJK ged. N.G. Curaçao 04-06-1781 (get. Jacob Pietersz en Catharina Elisabeth Lassing)
 4. GEERTRUIDA BENJAMINA VROLIJK ged. N.G. Curaçao 11-08-1789 (get. Hendrik Willem Gerrits, Christina Vetter, Timotheus Jacob Ekelkamp en Florentia Elisabeth Vrolijk), † Curaçao 06-11-1803, begr. Curaçao 07-11-1803

III.. JURRIAAN VROLIJK geb. Curaçao 04-08-1789, ged. N.G. Curaçao 06-09-1789 (get. Roelof Dirkse Tobel, Johanna Elisabeth Tobel, Jochem Paesch en Catharina Paesch, geb. Pietersz), zeeman, † Curaçao 28-09-1848, tr. Curaçao 09-09-1810 (get. Nicolaas Oostdorp Sluijter en Leonora de Lange, wed. van Willem Hendrik Bergh) MARIA ELISABETH SLUIJTER geb. Curaçao 28-12-1789, ged. N.G. Curaçao 02-02-1790 (get. Gotlob Werner en Johanna Hoornman, geb. Kock), † Curaçao 06-11-1865, dr. van Matthias Sluijter en Anna Helena Weeger [Curaçao].

In 1820 werd hij aangeslagen voor hoofd- en familiegelden voor het huis Pietermaai nr. 243 (OAC 1573). Bij de aanslag van 1828 werd hij aangeslagen voor het huis Pietermaai nr. 108 met een taxatiewaarde van fl. 1000,- (OAC-II 1584).

Uit dit huwelijk:

 1. DIRK ADRIAAN VROLIJK geb. Curaçao 16-09-1810, ged. N.G. Curaçao 30-09-1810 (get. Nicolaas Oostdorp Sluijter en Leonora Bergh)
 2. ANNA HELENA VROLIJK geb. Curaçao 03-07-1812 ged. N.G. Curaçao 25-06-1813 (get. Christiaan Luijdens en Elisabeth Hotjes) volgt IV..
 3. JOHANNA FREDERICA VROLIJK geb. Curaçao 17-09-1816 ged. N.G. Curaçao 20-10-1816 (get. Daniël Moolenhuizen en Frederica Janszon) volgt IV..
 4. GEERTRUIDA WILHELMINA VROLIJK geb. Curaçao ged. Luth. Curaçao 14-01-1821 (get. Christiaan Luijdens en Maria Nicolina van der Dussen)
 5. MATTHIAS EVERTSZ VROLIJK geb. Curaçao 27-01-1824 ged. N.G. Curaçao 04-04-1824 (get. E. Aller (?) en de wed. Jansen) volgt IV..
 6. MARIA ELISABETH VROLIJK geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-04-1831, met aantekening “blank in echt”, ged. Prot. Curaçao 08-01-1832 (get. Willem Tweeboom en Johanna Petronella Muntersz) volgt IV..

III.. FLORENTIA ELISABETH VROLIJK ged. N.G. Curaçao 19-08-1777 (get. Pieter Christiaansz Paesch en Helena Paesch, moeder Maria Paesch staat vermeld als huisvr. van Hendrik Ekelkamp), † Curaçao (stadsdistrict) 26-05-1850, tr. OLIVIER REEDIJK sergeant der art., † tussen 1850 en 1854 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB CORNELIS REEDIJK ged. N.G. Curaçao 19-05-1800 (get. Jacoba Maria Elisabeth Hansz, huisvr. van Cornelis Raven)
 2. WILLEM TIMOTHEUS REEDIJK geb. Curaçao 04-09-1802, ged. Luth. Curaçao 21-09-1802 (get. Pieter Born en Maria Elisabeth Vrolijk)
 3. CHARLOTTE PIETERNELLA REEDIJK geb. Curaçao, ged. Luth. Curaçao 09-04-1805 (get. Dirk Schuuring, Maria Elisabeth van Risum en Elisabeth Crisson) volgt IV..
 4. JACOB HENDRIK REEDIJK geb. Curaçao 25-03-1807, ged. N.G. Curaçao 19-04-1807 (get. Pieter Bos en Helena Catharina van Risum)
 5. DIRK ADRIAAN REEDIJK geb. Curaçao 30-03-1809, ged. Luth. Curaçao 30-11-1809 (get. Lourens Nicolaas Born, Jurriaan Vrolijk, Johanna Elisabeth van der Dijs en Maria Elisabeth Sluijter)
 6. JOHANNES PAULUS REEDIJK geb. Curaçao 02-09-1816 volgt IV..

IV.. ANNA HELENA VROLIJK geb. Curaçao 03-07-1812, ged. N.G. Curaçao 25-06-1813 (get. Christiaan Luijdens en Elisabeth Hotjes), † Curaçao (3de district) 26-01-1886, tr. Curaçao 13-07-1853 (get. bg. Jan Hendrik Rogge en Anthonia Evertsz en br. Christiaan Hendrik Jansen en Maria Leonora Jansen) CORNELIS PRONCK ROGGE geb. Curaçao 07-09-1809, ged. Luth. 09-02-1810 (get. Maria Sybilla Rogge laatst wed. van Johan Hendrik Heijns en Cornelis Pronck), korporaal der art., gedetacheerd te St.-Eustatius van 16-06-1848 tot 08-03-1849, † Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1864, zn. van Hendrik Rogge, zeeman en Anna Elisabeth Nieweis [Curaçao].

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. JAN WILLEM HENDRIK ROGGE geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-11-1836, ged. Prot. Curaçao 03-10-1847 (get. Jan Teepken ten Kate en Elisabeth Maria Meyenborgh, wed. van Hendrik Visch, als vader wordt vermeld Cornelis Hendrik Giese)
 2. LAETITIA EUSTATIA ROGGE geb. Curaçao 29-03-1841, † Curaçao 24-07-1919, tr. ROMANUS MARTULUS HOLLANDER volgt genealogie Hollander

IV.. JOHANNA FREDERICA VROLIJK geb. Curaçao 17-09-1816 ged. N.G. Curaçao 20-10-1816 (get. Daniël Moolenhuizen en Frederica Janszon), † Curaçao 14-10-1889, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 99a, tr. Curaçao (BS en Prot. kerk) 18-10-1854 (get. bg. Anthony Dijkgraaf en Hendrik Gijsbertsen en br. Cornelis Pronck Rogge en Maria Frederika Crisson) JOHANNES PAULUS REEDIJK geb. Curaçao 02-09-1816, zeeman, † Curaçao (stadsdistrict) 21-10-1855, zn. van Olivier Reedijk, en Florencia Elisabeth Vrolijk [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER JACOBUS REEDIJK geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-05-1839, goudsmid, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai alg. begraafplaats 10-06-1906, tr. Curaçao (stadsdistrict) 13-03-1878 THEOLINDA REMILIA MARCONNIER geb. Curaçao 01-10-1836, † Curaçao (stadsdistrict) 24-09-1878, dr. van Theodorus Marconnier en Ludovica Virginie Diedenhoven
 2. MARIA ELISABETH REEDIJK geb. Curaçao 22-11-1845, lidmaat VPG 26-03-1863, † Curaçao 23-08-1889, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai familiekelder nr. 133, tr. Curaçao (stadsdistrict) 30-07-1879 WILLEM HENDRIK VAN BERKEL geb. Curaçao 18-12-1855, ged. Prot. Curaçao 05-07-1856 (get. Andries George Palacio en Catharina Margaretha Palacio, geb. Van der Dijs), † Curaçao 08-08-1889, zn. van Jan Willem van Berkel en Geertruida Magdalena van der Dijs zie genealogie Rogge

IV.. MATTHIAS EVERTSZ VROLIJK geb. Curaçao 27-01-1824, ged. N.G. Curaçao 04-04-1824 (get. E. Aller (?) en de wed. Jansen),  zeeman, tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-02-1849 ANGELINA ROSALIE  BOULANGER geb. Curaçao 02-08-1830, R.K., † Curaçao (stadsdistrict) 10-02-1884, dr. van Pieter Joseph Boulanger en Leonora Wilhelmina Bergh Boom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

1.         ELEONORA CHRISTINA VROLIJK geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1850 volgt V..

IV.. MARIA ELISABETH VROLIJK geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-04-1831, met aantekening “blank in echt”, ged. Prot. Curaçao 08-01-1832 (get. Willem Tweeboom en Johanna Petronella Muntersz), † Curaçao (stadsdistrict) 19-03-1912, begr. Prot. kerkhof Pietermaai alg. begraafplaats nr. 138 en 31-08-1917 overgeplaatst naar nis nr. 145, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 25-09-1853 (get. bg. Lourens Laan Raven en Anna Catharina Morris en br. Folkert Pieter van Risum (Faries) en Maria Frederika van Risum (Faries), geb. Crisson) JOSEPH JOHANNES WILLEMS geb. Curaçao 1821, goudsmid, zn. van ………… Willems en Anna Sophia Rigter, hij tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 24-03-1841 Clara Johanna Frederica Allis geb. Curaçao 22-12-1816, ged. N.G. Curaçao 19-01-1817 (get. Jurriaan Vrolijk en Clara Johanna Frederica Jansen), † Curaçao (stadsdistrict) 09-06-1852, dr. van Evert Allis en Johanna Perle Koop [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA SOPHIA WILLEMS geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-04-1854
 2. JOSEPH JOHANNES WILLEMS geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-09-1855, ged. Prot. Curaçao 18-07-1856 (get. Richard Frederik Vegt Hz en Petronella Cornelia Verhelst), † Curaçao (stadsdistrict) 22-07-1856
 3. JURRIAAN WILLEMS geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-08-1857, ged. Prot. Curaçao 03-11-1857 (huisdoop, get. Willem Frederik Panneflek en Anna Elisabeth Panneflek), † Curaçao (stadsdistrict) 02-05-1914
 4. JOSEPH JOHANNES WILLEMS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-05-1859, ged. Prot. Curaçao 15-05-1860 (huisdoop, get. Cornelis Pronck Rogge en Helena Elisabeth Gonzales), † Curaçao (stadsdistrict) 24-10-1869
 5. JOHANNA FREDERIKA WILLEMS geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-07-1861, ged. Prot. Curaçao 29-07-1862 (kerkdoop, get. Pieter Jacobus Reedijk en Anna Sophia ..…….(?))
 6. HENDRIK JACOB WILLEMS geb. Curaçao (2de district) 26-01-1865, † Curaçao (2de  district) 27-01-1865

IV.. CHARLOTTE PIETERNELLA REEDIJK geb. Curaçao, ged. Luth. Curaçao 09-04-1805 (get. Dirk Schuuring, Maria Elisabeth van Risum en Elisabeth Crisson), † Curaçao (stadsdistrict) 09-05-1842, 1ste relatie met WILLEM GEORGE FREDRIK VOIGT geb. ’s-Gravenhage 06-01-1797, kapitein der inf., † Voorburg 19-07-1858, zn. van Hendrik Voigt en Johanna Magdalena Reuvekamp, 2de relatie met GERARDUS KREMER LEVER [Curaçao].

Uit de 1ste relatie:

 1. JOHANNA MAGDALENA ELISABETH VOIGT geb. Curaçao 1825, naaister, † Curaçao 24-02-1874, tr. Curaçao 17-02-1861 (get. Jacob Bennebroek Verhelst, Anna Maria Bor, Ferdinand Douwe Dirks Jonkman, Jannetje Vegt) JAN WILLEM GOETZEE VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1834, ged. Prot. Curaçao 01-03-1835 (get. Gerard Schotborgh Czn. en Cornelia Jacoba Bor), kleermaker (1861), † Curaçao (stadsdistrict) 06-08-1881, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.W. Verhelst, zn. van Constantijn Robertus Verhelst, koopman en Anna Maria Bor [Curaçao].

Uit de 2de relatie:

 1. MARIA MAGDALENA ELISABETH LEVER geb. Curaçao 07-09-1831, ged. Prot. Curaçao 17-07-1832 (get. Hendrik Kornelis Kornelissen en Florencia Elisabeth Reedijk), hoedenmaakster, † Curaçao (stadsdistrict) 22-02-1875, tr. Curaçao 28-04-1865 (get. Reinier Neuman, Petronella Wilhelmina Goetzee Verhelst, Jan Willem Goetzee Verhelst en Johanna Magdalena Elisabeth Voigt) JACOB BENNEBROEK VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-09-1832, ged. Prot. Curaçao 06-01-1833 (get. Pieter Poel en Petronella Wilhelmina Goetzee, wed. Jacob Bennebroek Bor), koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 16-03-1889, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder 122, zn. van Constantijn Robertus Verhelst, koopman en Anna Maria Bor [Curaçao].

Uit onbekende relaties:

 1. ELIZE DEGEMANS REEDIJK geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-01-1835, ged. Prot. Curaçao 19-01-1835 (get. Cornelis Degemans), † Curaçao (stadsdistrict) 02-09-1862
 2. JOHANNES PIETER REEDIJK geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-10-1839, ged. Prot. Curaçao 10-08-1840 (get. Sara Gijsbertha Axson, vader Jacob van Prooijen)

V.. ELEONORA CHRISTINA VROLIJK geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1850, † Curaçao (stadsdistrict) 03-03-1892, tr. Curaçao 11-07-1866 HENRI FRANÇOIS RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-10-1844, koopman, † 14-05-1880, zn. van …………. Raven en Maria Helena de Latry [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN ALEXANDER RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-02-1868
 2. ELENITA ELEONORA AVELINDA RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-11-1870
 3. CHARLES APOLINARIO RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-07-1873 volgt VI..
 4. HENRI FRANÇOIS RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-04-1876

VI.. CHARLES APOLINARIO RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-07-1873, tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-11-1893 MARIA LUISA HERRERA geb. Valencia, Venezuela 1875, dr. van Adolfo Herrera en Maria Luisa Malpica [New York].

Uit dit huwelijk:

 1. LOUISA CHRISTINA EUGÈNIE RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-08-1894, tr. FRANS JOZEF KRIJT geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-02-1897, zn. van Carel Jozef Krijt, onderwijzer, hoofd van de Emmaschool en Henriëtte Clothilde Hildeman
 2. MARIA ADOLFINA RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-08-1895
 3. CARLOS RAMON RAVEN geb. Valencia, Venezuela 28-07-1896, tr. Curaçao (stadsdistrict) 26-10-1921 ANTOINETTE ELISE ECKER geb. Curaçao 08-07-1893, dr. van Johannes Petrus Gerardus Ecker, directeur Curaçaose Vervoermaatschappij, handelsagent Colombiaanse  verzekeringsmij., consul-generaal ad honorem van Peru, bestuurder Curaçaose Spaar- en Beleenbank, lid en vice-voorzitter Kamer van Koophandel, vrijmetselaar, voorzitter en groot-redenaar Loge Igualdad en Marie Arsène Fidanque
 4. OSCAR WILHELM RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1898
 5. HENRIQUE FRANCISCO RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-10-1900, † Curaçao (stadsdistrict) 19-01-1932
 6. JOSÉ ANJEL RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-03-1902
 7. ROSA EMILIA RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1905
 8. CARMEN ELENA RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-07-1909, † Curaçao (stadsdistrict) 19-10-1909

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s