Koentze

I. CARL FRIEDRICH CHRISTOPH KOENTZE geb. Walbeck 1757, † kort voor 1798, otr. Amsterdam 21-07-1785 (bg. van Walbeck, Luthers, oud 28 jr., woont op de Reguliersgracht, ouders dood, geadsisteert met Lodewijk Reiken in de Goudsbloemstraat en br. van Hamburg, Hessen, Luthers, oud 28 jr., woont op de Leidsestraat, ouders dood, geadsisteert met haar broer Lodewijk Kleyn in de Goudsbloemstraat) ANNA CATHARINA KLEYN geb. Hamburg 1757 [Amsterdam].

Op 10-07-1788 kocht Carel Koentze in Amsterdam een huis aan de Herengracht op de hoek met de Reguliersgracht en het aangrenzende huis aan de Reguliersgracht van de erven van Elias Hambeek, weduwnr. van Christina Elisabeth Kortman.

Uit dit huwelijk:

 1. MAGDALENA ELISABETH KOENTZE ged. Luth. Amsterdam 11-06-1786 (get. Johann Anton Koentze en Maria Elisabeth Kleyn)
 2. CAREL CHRISTOFFEL KOENTZE ged. Luth. Amsterdam 16-03-1788 (get. Gerrit Groeneweg en Johanna Loodewegers)
 3. GERRIT KOENTZE ged. Luth. Amsterdam 12-09-1790 (get. Gerrit Bomans en Geertuida Vloers), broodbakker, tr. Alkmaar 12-05-1824 ELISABETH GEUSINGA
 4. JOHANNES CHRISTOFFEL KOENTZE geb. Amsterdam 07-01-1793, ged. Amsterdam Luth. 13-01-1793 (get. Gerrit Groeneweg en Johanna Loodewegers), † Rotterdam 18-04-1865, tr. MARIE DE RUYTER geb. 1788, † Alkmaar 22-01-1853
 5. PIETER KOENTZE geb. Amsterdam 12-09-1795, ged. Luth. Amsterdam 20-09-1795 (get. Jelrich Groeneweg en Johanna Loodewegers) volgt II.
 6. HERMANUS GERHARDUS KOENTZE geb. Amsterdam 22-08-1798, ged. Luth. Amsterdam 26-08-1798 (get. Hermanus Gerhardus Lammers en Aaltje Ament), Luthers predikant (1823-1865), tr. HARMINA DOROTHEA HANCKEN

II. PIETER KOENTZE geb. Amsterdam 12-09-1795, ged. Luth. Amsterdam 20-09-1795 (get. Jelrich Groeneweg en Anna Loodewegers), chirurgijn (1816-), lid der commissie belast met het opnemen van apotheken en het examineren van apothekers (1829-), stadschirurgijn en officier van gezondheid (1844), lid van de Rechtbank (1835-, 1844-, 1850-1851), 2de luitenant der Schutterij (1835-), vrijmetselaar Loge De Vergenoeging (28-02-1827), † Curaçao (stadsdistrict) 24-11-1855, tr. Curaçao 11-08-1824 (huw. ontbonden 1854) SARAH ALETTA SCHOTBORGH geb. Curaçao 10-04-1802, ged. N.G. Curaçao 30-06-1802 (get. Jacobus Lesire en Sarah Briard Schotborgh), † Curaçao (stadsdistrict) 18-08-1880, dr. Matthias Schotborgh en Maria Rijninck [Curaçao].

Pieter Koentze arriveerde in 1816 op Curaçao. Op 25-02-1851 vertrok hij tot herstel van zijn gezondheid naar Nederland en benoemde zijn echtgenote en schoonzoon H. W. De Quartel tot gemachtigden. In september van dat jaar keerde hij terug van zijn verlof en hervatte vanaf 01-10-1851 zijn werk als stadschirurgijn en officier van gezondheid. In januari 1854 werd hem toestemming verleend voor een buitenlands verlof van een jaar. Gedurende zijn verlof, dat hij doorbracht in Nederland, vroeg hij ontslag aan dat werd hem op 06-05-1854 door Z.M. verleend. In september van dat haar keerde hij terug naar Curaçao. Het paar woonde op Otrobanda. Blijkens een advertentie uit 1859 behandelde Dr. H. Rhyner reumapatiënten vanuit het benedenhuis van de Wed. P. Koentze aan de Breedestraat te Otrobanda. Vermoedelijk huurde deze Dr. Rhyner de oude praktijk van Pieter Koentze.   

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA CATHARINA ELISABETH KOENTZE geb. Curaçao 23-04-1825, † Curaçao (stadsdistrict) 14-10-1862 [Curaçao].
 2. JEANNETTE MAGDALENA KOENTZE geb. Curaçao 19-11-1827 volgt IIIa.
 3. KARL HERMANUS KOENTZE geb. Curaçao 04-08-1829 volgt IIIb.
 4. CORNELIA HENRIËTTE KOENTZE geb. Curaçao 22-10-1832, ged. Prot. Curaçao 02-06-1833 (get. de WelEd. Heer E.B. Penny en Mevrouw Maria Penny, geb. Schotborgh) volgt IIIc.
 5. JAN WILLEM KOENTZE geb. Curaçao 22-10-1832, ged. Prot. Curaçao 02-06-1833 (get. de WelEd. Heer H. Schotborgh JZn. en Mevrouw J.M. Schotborgh, geb. Kikkert) volgt IIId.

IIIa. JEANNETTE MAGDALENA KOENTZE geb. Curaçao 19-11-1827, † ’s-Gravenhage 10-03-1906, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 09-03-1848 (huw. ontbonden) JOHANNES ROBERTUS POST BRANTS geb. Amsterdam 01-04-1811, kunstschilder, † Curaçao (stadsdistrict) 18-05-1885, zn. van Isaac Robertus Post Brands en Johanna de Wolf, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 19-12-1860 Mr. HENDRIK WILLEM DE QUARTEL geb. Curaçao 18-05-1807, procureur des Konings te Curaçao, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging (19-01-1854), † Curaçao (stadsdistrict) 18-05-1885, zn. van Hendrik Willem de Quartel en Johanna Elisabeth Schotborgh [Curaçao].

Op 03-08-1861 werd J.W. Koentze benoemd tot voogd over hun minderjarige dochter Johanna.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNA HENRIËTTE JEANNETTE POST BRANTS geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-03-1849, ged. Prot. Curaçao 08-01-1850 (get. Pieter Koentze en Carolina Henriëtte Frederica Post Brants), tr. JAN VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao 24-04-1845, † New York 22-02-1896, zn. van Jan Schotborgh en Cornelia Willemina van der Linde

Uit het 2de huwelijk:

 1. HENRIËTTE WILHELMINA VIRGINIE DE QUARTEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-08-1861, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 07-12-1881 ALBERT KNIPHORST geb. Heerenveen 06-10-1852, luitenant der W.I. Jagers, † Curaçao 16-04-1882, zn. van Jacob Kniphorst en Margaretha Johanna Drees, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 14-07-1886 MATTHIAS HERMAN ENGELBERT SACHSE O.O.N. geb. Den Helder 24-11-1862, schout-bij-nacht titulair der Marine, † Wassenaar 29-03-1940, zn. van Johan David Sachse en Cornelia Henriëtte Koentze

IIIb. KARL HERMANUS KOENTZE geb. Curaçao 04-08-1829, kapitein 1ste kl. Korps Mariniers, † Brink en Orden, Apeldoorn 10-07-1915, tr. Curaçao (stadsdistrict) 24-11-1858, GEERTRUIDA ELISABETH BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 27-01-1838, † Amsterdam 09-11-1873, dr. van Mr. Jacob Bennebroek Gravenhorst en Welmoet Nagel [Apeldoorn].

Uit dit huwelijk:

 1. SARA  ELIZA WELMOET KOENTZE geb. Amsterdam ..-..-1860, † Apeldoorn 27-05-1923 [Apeldoorn].

IIIc. CORNELIA HENRIËTTE KOENTZE geb. Curaçao 22-10-1832, ged. Prot. Curaçao 02-06-1833 (get. de WelEd. Heer Edward Brooke Penny en Mevrouw Maria Penny, geb. Schotborgh), tr. Curaçao (stadsdistrict) 19-07-1854 JOHAN DAVID SACHSE geb. Harderwijk 25-08-1820, schout-bij-nacht en inspecteur van den geneeskundigen dienst der Marine, zn. van Johan Frederik Sachse en Grietha Cornelia Muntingh

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHAN FREDERIK SACHSE geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-09-1855, adjunct-commies der Marine (1886), tr. Amsterdam 06-05-1886 LUDOVICA FRANCISCA ELISABETH LOGGERE geb. Amsterdam 1865, dr. van Hermanus Pieter Loggere, procureur en Dorothea Odilia Johanna Mijnders
 2. PIETER WILLEM SACHSE geb. ………… 1857, hoofdambtenaar Ministerie van Koloniën, † Beesd 17-10-1943, tr. ADELAIDE MARIA DE ROUVILLE geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-04-1865, † ’s-Gravenhage 04-11-1951, dr. van Abraham Mathieu de Rouville, gouverneur van Curaçao (1870-1877) en Maria Adelaide Kikkert[Wassenaar].
 3. GRIETHA SARA MARIA SACHSE geb. Den Helder ..-..-1860, † Den Helder 22-05-1884
 4. MATTHIAS HERMAN ENGELBERT SACHSE O.O.N. geb. Den Helder 24-11-1862, schout-bij-nacht titulair der Marine, † Wassenaar 29-03-1840, tr. Curaçao (stadsdistrict) 14-07-1886 HENRIËTTE WILHELMINA VIRGINIE DE QUARTEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-08-1861, wed. van Albert Kniphorst

IIId. JAN WILLEM KOENTZE geb. Curaçao 22-10-1832, ged. Prot. Curaçao 02-06-1833 (get. de WelEd. Heer H. Schotborgh JZn. en Mevrouw J.M. Schotborgh, geb. Kikkert), advocaat-generaal Hof van Justitie te Curaçao, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging (25-06-1865), † Utrecht 29-11-1875, tr. Curaçao (stadsdistrict) 26-08-1874 SOPHIA MELLINK geb. St.-Maarten 05-10-1855, dr. van Willem Barend Mellink en Sophia van Rhijn

Op 05-07-1865 werd een bericht gepubliceerd over de machtiging van J.W. Koentze aan A.W. de Ruyter van Steveninck gedurende zijn afwezigheid.  

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie