Marugg Generatie VI

VI.. MARTINUS MARUGG geb. Curaçao (MD 2de district) 30-09-1831, sergeant der inf., deel-eigenaar gronden Sans Souci, Gereformeerd, † Curaçao (stadsdistrict) 28-05-1887, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, tr. (Bs) Curaçao (3de district) 04-07-1866 (get. bg. James Jolley en Maria Catharina Verhelst en br. Willem Frederik Marugg en Antoinette Josephine Henriëtte Fliers, geb. Van Hall), tr. (Prot. Kerk) Curaçao 29-06-1866 WIL­HELMINA SOPHIA VER­HELST geb. Curaç­ao 22-07-1823, ged. N.G. Curaçao 06-10-1824 (get. Johan Marin Perret Gentil en Gerbrecht Maria Rasmijn), † Curaçao (stadsdistrict) 17-05-1906, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 122, dr. van Dominique Michaël Ver­helst, koopman, reder en wijkmeester en Anna Maria Rasmijn [Cur­açao, Molenplein 20, Otrobanda].

In zijn geboorteakte staat als aantekening “blank buiten echt”. In het militair stamboek wordt Martinus als volgt beschreven: aangezicht rond, voorhoofd laag, ogen bruin, neus klein, mond ordinair, kin ordinair, haar lichtbruin en wenkbrauwen lichtbruin. James Jolley (St. Kitts 1832-1919), was hospitaalmeester, vrijmetselaar en getr. met Adriana Rosina van Hall. Antoinette Josephine Henriette Fliers-van Hall (Cur. 1834-Cur. 1903) getr. met Johan H. W. Fliers, sergeant-majoor, eigenaar van plantage Morgenster (1863-1880), schoonzuster van Jolley. Opmerkelijk is dat het kerkelijk huwelijk voor het wettelijk huwelijk gesloten. Zowel het kerkelijk als het wettelijk huwelijk vonden op dezelfde dag plaats als het huwelijk van zijn zuster Maria Gerdina Marugg met Wilhelm Hendrik Hage.

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANN MICHEL MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1851, ged. Prot. Curaçao 06-05-1855 (get. Maria Carharina Verhelst) volgt VII..
 2. ERMINIA MARIA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1855 volgt VII..

VI.. WILLEM FREDERIK MARUGG geb. Curaçao (MD 2de district) 25-05-1841, sergeant der inf., lidmaat VPG 22-03-1860, † Curaçao (3de district) 19-01-1873, 1ste relatie met JEANNETTE SOPHIA VAN DER HANSZ geb. Curaçao (MD 2de district) 25-08-1843, † Curaçao (stadsdistrict) 12-10-1908, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda alg. begraafplaats nr. 129, dr. van Adrianus Alexander van der Hansz en Catharina Elisabeth Westerhout, tr. Curaçao (Willemstad  nr. 127) 18-01-1872 (get. Ferdinand Douwe Dirks Jonkman, 59 jr., handelaar, Johannes Abraham Zalm, 31 jr., zeeman, Willem Hendrik Hage, 34 jr., militair, Willem Adolf Riedel, 42 jr., marktmeester) ANNA MARIA VEGT geb. Curacao (stadsdistrict) 16-09-1844, ged. Prot. Curaçao 25-01-1846 (get. de ouders), † Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1887, dr. van Richard Frederik Vegt, gouvernementsambtenaar en Petronella Cornelia Verhelst, zij tr. 2de (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 23-03-1876 (get. Ferdinand Douwe Dirks Jonkman, 63 jr., winkelier, Johann de Vos, 29 jr., marechausssee, Willem Hendrik Hage, 38 jr., gouvernementsambtenaar, Johan Paul Englert, 47 jr., leraar) Pieter Oudenaller geb. Hilversum 27-01-1844, collecteur, † Curaçao 11-06-1896, zn. van Jan Oudenaller en Niesje Kluvers [Curaçao].

In het militair stamboek wordt Willem Frederik als volgt beschreven: aangezicht vol, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus gewoon, mond gewoon, kin klein, haar blond en wenkbrauwen blond.

Uit de 1ste relatie:

 1. HIËRONYMA SOPHIA VAN DER HANSZ (MARUGG) geb. Curaçao (3de district) 03-10-1865, ged. Prot. Curaçao 15-06-1865 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Verhelst) volgt VII..
 2. FREDERIK WILLEM VAN DER HANSZ MARUGG geb. Curaçao (3de district) 16-04-1868, ged. Prot. Curaçao 30-08-1869 (get.  Christoffel Johann Herman Marugg en Maria Gerdina Hage, geb. Marugg), † Curaçao (3de district) 11-12-1869

VI.. MARIA GERDINA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1844, ged. Prot. Curaçao 12-01-1845 (get. Johann Heinrich Bartels en Gerbrecht Maria Rasmijn), lidmaat VPG 1861, † Curaçao (stadsdistrict) 31-01-1927, tr. (Bs) Cu­raçao 04-07-1866, tr. (Prot. Kerk) Curaçao 29-06-1866 (get. ……………………) WILLEM HENDRIK HAGE geb. Curaçao 03-01-1838, lidmaat VPG, deurwaarder bij het Hof van Justitie en het kantongerecht van Curaçao,  koopman (oprichter met zijn schoonzoon F.W.P. Winkel van een exportfirma te Rotterdam), † Curaçao (stadsdistrict) 09-04-1907, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder Winkel en in 18-06-1923 overgebracht naar Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Hage, zn. van Wil­helm Herman Hage en Johanna Catharina Coepijn [C­ura­çao].

In het militair stamboek wordt Willem Hendrik als volgt beschreven: aangezicht rond, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, kin spits, haar blond en wenkbrauwen blond. Na zijn militaire loopbaan, wordt Willem aangesteld als gouvernementsambtenaar in de functie van deurwaarder welke functie hij tot zijn pensioen vervuld. Het gezin Hage-Marugg met de jongste vier kinderen woont tweemaal een aantal jaren in Rotterdam. De eerste periode was van 1884 tot 1888. Zij reizen dan met het schip Valencia en maken een tussenstop te New York alwaar zij op 17-04-1884 arriveren. In 1884 wonen zij in de Jacob Catsstraat 99 en zijn afkomstig van de Hofkade 25 (pension?) intekening bevolkingsregister 26 mei 1884, en ambtshalve uitschrijving 4 september 1888). De tweede periode is van 1894 tot en met 1896. Zij worden in 1900 ambtshalve uitgeschreven op het adres Hofkade 27. Blijkens een advertentie in de krant vertrokken Willem Hendrik, Maria Gerdina, hun vier kinderen en hun schoonzoon F.W.P. Winkel (en mej. A. Snoek) op 25 juni 1896 met het stoomschip Prins Willem IV terug naar Curaçao (De Amsterdammer 26-06-1896) dus waarschijnlijk waren zij al langer vertrokken toen de ambtenaar de registratie deed in 1900.

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELM HERMAN HAGE geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-09-1863, ged. Prot. Curaçao 24-05-1864 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst) volgt VII..
 2. FREDERIK JOHANNES HAGE geb. Curaçao (3de district) 26-01-1866, ged. Prot. Curaçao 13-05-1866 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst) volgt VII..
 3. MARIA CATHARINA HAGE geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-08-1868, ged. Prot. Curaçao 30-08-1869 (get. David Hoogenbergen en Johanna Elisabeth Last), lidmaat VPG 29-03-1887, in mei 1894 attestatie afgegeven voor de Hervormde Gemeente van Rotterdam), † Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1950
 4. JOHANNA ELISABETH HAGE geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-02-1872, ged. Prot. Curaçao 14-07-1875 (huisdoop, get. Johann Martinus Bartels en Margaritha Magdalena Henriëtte Bartels) volgt VII..
 5. HENDRIK CHRISTOFFEL HAGE geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1873, ged. Prot. Curaçao 14-07-1875 (huisdoop, get. Ruben Mozes van Embden en Herminia Hoogenbergen, geb. Marugg), koopman, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao (stadsdistrict) 18-06-1923
 6. PIETER MARTINUS HAGE geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-03-1876, ged. Prot. Curaçao 17-10-1877 (huisdoop, get. Johann Michel Marugg en Anna Maria Oudenaller, geb. Vegt) volgt VII..

VI.. ANNA ELISABETH VAN RIJSSEN geb. Curaçao (MD ..de district) 04-07-1845, ged. Prot. Curaçao 14-12-1845 (get. de ouders), lidmaat VPG 12- 03-1861, † Curaçao 22-02-1924, tr. Cura­çao (3de district) 17-05-1866 (get. bg. Eduard Christiaan Tramm en Maria Catharina Verhelst en br. Martinus Marugg en Catharina Verhelst) CHRI­STI­AAN WINKEL geb. Curacao 21-09-1839, ged. Prot. Curaçao 02-02-1840 (get. Christiaan Zimmerman en Catharina Elisabeth van Berkel), koopman (handelsfirma C. Winkel & Zonen) te Curacao, vrijmetselaar
Loge De Vergenoeging, † Cu­raçao 25-12-1894, begr. Curaçao Prot. kerkhof grafkelder nr. 52, overgeplaatst  grafkelder 148 zuiddeur, zn. van Frie­drich Wil­helm Pieter Winkel, ingenieur, sergeant-majoor en Eva Zimmermann [Cura­çao, Otrobanda, Frederikstraat 30].

Uit dit huwelijk:

 1. EVA WINKEL geb. Curaçao (MD 2de district) 17-09-1862, ged. Prot. Curaçao 01-04-1863 (get. Martinus Marugg en Catharina Verhelst) volgt VII..
 2. JOHAN NICOLAAS WINKEL geb. Curaçao 04-02-1865, ged. Prot. Curaçao 14-07-1865 (get. Carel Nicolaas Winkel en Maria Catharina Wilhelmina Winkel), koopman, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1930
 3. HENRIËTTE MARIA WINKEL geb. Curaçao (3de district) 21-04-1867, ged. Prot. Curaçao 01-08-1868 (get. Soekle Jansen en Anna Catharina Jansen)
 4. JOHANNA CORNELIA WILHELMINA WINKEL geb. Curaçao (stadsdistrict)  19-11-1869, ged. Prot. Curaçao 01-04-1870 (get. Albertus Daniel Rijk van Kesteren en Johanna Cornelia Wilhelmina Marugg, wed. van Schrils), † Curaçao (stadsdistrict) 20-11-1947
 5. GUSTAAF ADOLF WINKEL geb. Curaçao  (stadsdistrict) 23-12-1871, ged. Prot. Curaçao 02-04-1872 (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Schrils en Wilhelmina Catharina van Rijssen) volgt VII..
 6. FRIEDRICH WILHELM PIETER WINKEL geb. Curaçao  (stadsdistrict) 04-01-1873, ged. Prot. Curaçao 02-07-1876 (huisdoop, get. Albertus Halbers Gerardus Dirk Jansen en Eva Jansen) volgt VII..
 7. EVERT WINKEL geb. Curaçao  (stadsdistrict) 25-05-1876, ged. Prot. Curaçao 12-08-1876 (huisdoop, get. Frederik Hendrik Schrils en Sophia Catharina Hencke, wed. van Evert de Veylder) volgt VII..
 8. ALBERTUS JANSEN WINKEL geb. Curaçao  (stadsdistrict) 28-06-1879, ged. Prot. Curaçao 04-07-1881 (huisdoop, get. niet vermeld) volgt VII..
 9. CAREL NICOLAAS WINKEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-01-1882, ged. Prot. Curaçao 11-04-1884 (huisdoop, get. Johan Nicolaas Winkel en Eva Winkel) volgt VII..
 10. HENDRIK WINKEL geb. Curaçao  (stadsdistrict) 16-11-1883, ged. Prot. Curaçao 11-04-1884 (huisdoop, get. Johan Gerard van Kesteren en Henriëtte Maria Winkel), † Curaçao (stadsdistrict) 25-05-1884
 11. WILLEM HENDRIK WINKEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-03-1885, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 08-1897 (huisdoop, get. Gustaaf Adolf Winkel en Johanna Cornelia Wilhelmina Winkel, de vader overleden) volgt VII..
 12. CHRISTIAAN WINKEL geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-06-1887, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 08-1897 (huisdoop, get. Johan Herman van der Ree en Eva Elisabeth van Kesteren, de vader overleden) volgt VII..

VI.. WILHELMINA CATHARINA VAN RIJSSEN geb. Curaçao (MD 2de district) 02-07-1847, ged. Prot. Curaçao 23 jan. 1848 (get. Michaël Römer en Maria Catharina Rasmijn), lidmaat VPG 24-03-1863, † Curaçao 03-02-1908, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda alg. begraafplaats nr. 122, tr. Curaçao 02-04-1873 (get. bg. Gerard Daal, Mozes Philip de Jongh en br. Christiaan Winkel en Martinus Marugg) PIETER ROMANUS DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-08-1849, plantagedirecteur, koopman, † voor 1908, zn. van Christiaan Hermes Daal, schrijnwerker en Cathalina Marten [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1.  JOHANNA CATHARINA DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-12-1874 volgt VII..
 2. CHRISTIAAN HERMES DAAL geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-10-1876 volgt VII..
 3. MARIA HENRIËTTE DAAL
 4. GERARD NESTOR DAAL geb. Curaçao (2de district) 27-02-1879 volgt VII..
M.E. Daal - Schrils (1839-1908), Soublette & Fils Curaçao (particuliere collectie)

M.E. Daal – Schrils (1839-1908), Soublette & Fils, Curaçao ca. 1880 (particuliere collectie)

VI.. MARIA ELISABETH SCHRILS geb. Curaçao (MD 2de district) 14-08-1839, † Curaçao 27-07-1908, tr. Curaçao 29-05-1872 (get. Mozes Philip de Jongh, zwager bg, onderwijzer, 46 jr., Johannes Hendrik Lingstuijl, neef bg, horlogemaker, 56 jr., Jan Hero Adriaan van Daalen, gouvernementsambtenaar, 30 jr. en Hendrik August Statius Muller, gouvernementsambtenaar, 42 jr.) CELESTINUS (GERARD) MARTEN DAAL geb. Curaçao 17-05-1843, plantagedirecteur, koopman, eigenaar perceel grond onder Seru Pretu (MD 2de district) en Maria Maay (OD 3de district), † Curaçao 19-06-1914, zn. van Christiaan Hermes Daal, schrijnwerker en Cathalina Marten [Frederikstraat, Curaçao].

Celestinus Marten Daal noemt zich en tekent als Gerard Daal. Vermoedelijk uit eerbetoon aan zijn grootvader Gerard Daal (1783-1834). Deze Gerard Daal was getrouwd met Elisabeth Verplaats . Hun zoons waren 1) Claas Daal (1804) getrouwd met 1ste Maria Brion en 2de Elisabeth Schotborgh, 2) Gerard Marten (1808) getrouwd met Anna Maria Schotborgh en 3) Christiaan Hermes (1810) de vader van Celestinus. Zoon Gerard Marten is grootvader van Mathias Hermes Daal. Zie VII.. en overgrootvader van Elvinia C. Marugg-Daal Zie IX..

Uit dit huwelijk:

 1.  JOHANNA NARCISIA DAAL geb. Curaçao( MD 2de district) 21-10-1861 volgt VII..
 2. CHRISTIAAN HERMES DAAL geb. Curaçao (3de district) 20-10-1865, winkelier, † Curaçao 20-10-1891
 3. JEANNETTE CATHARINA ELISABETH DAAL geb. Curaçao (4de district) 08-03-1868 volgt VII..
 4. HENRIËTTE ANNA DAAL geb. Curaçao (4de district) 24-02-1870 volgt VII..
 5. HENDRIK  AUGUST DAAL geb. Curaçao (4de district) 30-03-1872 volgt VII..
 6. AUGUST ANSELMUS DAAL geb. Curaçao (4de district) 21-04-1874
 7. JOHANNES HENDRIK DAAL geb. Curaçao (4de district) 29-03-1876 volgt VII..
 8. FLORENCIA ESTEBANIA DAAL geb. Curaçao (4de district) 03-08-1879, † Curaçao (stadsdistrict) 17-09-1914
 9. GUSTAAF ADOLF DAAL geb. Curaçao (4de district ) 05-12-1881

VI.. GUSTAAF ADOLF SCHRILS geb. Cu­raçao (MD 2de district) 02-04-1853, ged. Prot. Curaçao 26-06-1853 (get. Jan Prins en Helena Prins, geb. Van der Mussel), foerier der inf., gegageerd onderofficier belast met de werkzaamheden vroeger aan de landsfactoor opgedragen (1891), administrateur der Landsbakkerij (1895),  lidmaat VPG 09-12-1871 (aangenomen manschappen stoomschip De Amstel), vrijmetselaar
Loge De Vergenoeging, † Curaçao (stadsdistrict) 28-10-1907, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder G.A. Schrils, tr. Curaçao 21-01-1880 (get. …………………………..) AMELIA CARO­LINA AUGUS­TA PEILI­KER geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 04-12-1864, ged. Prot. Curaçao 18-04-1865 (huisdoop, get. Bruno Langlois, R.K. en Amelia Gerarda de Jongh, wed. Langlois), † Curaçao (stadsdistrict) 21-02-1946, dr. van Wilhelmus Johannes Petrus Peiliker, sergeant der inf. en Jeannette Pieternella Bos [Cura­çao, IJzerstraat 12, Otrobanda].

Gustaaf Adolf was eerder foerier der inf. in het West-Indisch Leger en volgt als administrateur van de Landsbakkerij op 27 dec. 1895 C.N. Winkel (1838-1896) op die op zijn eigen verzoek eervol ontslag heeft gekregen.

Uit dit huwelijk:

 1. ADOLF WILLEM PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao  (stadsdistrict) 29-10-1880, ged. Prot. Curaçao 02-04-1881 (huisdoop, get. niet vermeld), † Curaçao (stadsdistrict) 02-05-1881
 2. JOHAN HENDRIK PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-04-1882 volgt VII..
 3. JEANNETTE CORNELIA WILHELMINA SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-04-1884, ged. Prot. Curaçao 31-08-1884 (kerkdoop, get. Karel Wilhelm Alexander Peiliker en Anna Catharina Lamferkamp Meyer, geb. Bos), lidmaat VPG 29-03-1901, † Curaçao (stadsdistrict) 18-10-1932
 4. HENRY CAREL PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-08-1887, ged. Prot. Curaçao 20-05-1888 (huisdoop, get. Gerard Daal en Eva Winkel) volgt VII..
 5. BOS PETRUS PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-04-1890, ged. Prot. Curaçao 19-10-1890 (huisdoop, get. John Wilhelm Frederik Peiliker en Josefina Christina Luisinda Timmer) volgt VII..
 6. KAREL WILLEM FREDERIK PEILIKER SCHRILS geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 26-02-1893, ged. Prot. Curaçao 15-01-1894 (huisdoop, get. Louis Henri Snoek en Anna Carolina Elisabeth Snoek, geb. De Groot) volgt VII..
 7. FREDERIK HENDRIK PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1895, ged. Prot. Curaçao 05-04-1896 (huisdoop, get. John Wilhelm Snoek en Henriette Elisabeth Snoek), telegrafist kuststation voor D.T. te Curaçao (1911), wnd.-chef kuststation voor D.T. te Bonaire (1912, 1913, 1915) en Aruba (1912, 1913, 1914), bedrijfsleider kantoor All America Cables Inc. te Colombia. Vormde samen met C.A. Beaujon (later Hoofd Militaire Radiodienst te Venezuela en J.W.P. Peiliker (later hoofd Lands Radiodienst Curaçao) de eerste groep Curaçaose telegrafisten (Amigoe 29-07-1944)
 8. THEODORE RUDOLF PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-01-1899, ged. Prot. Curaçao 09-09-1899 (huisdoop, get. Johan Hendrik Peiliker Schrils en Carmen Johanna Schrils) volgt VII..
 9. WILHELMINA CATHARINA ELISABETH SCHRILS R.O.N. geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 19-08-1901, ged. Prot. Curaçao 30-03-1902 (get. niet vermeld), onderwijzeres (akten Spaans, Engels, handwerken en gymnastiek) aan de Hendrikschool (1920-1937), aan de Wilhelminaschool (1937-1955), na pensionering vaklerares Spaans Laufferschool en enige uren onderwijs aan de A.E. Goiloschool in Julianadorp en de Albert Schweitzerschool, artikel gouden jubileum Amigoe 01-04-1970, mede-ondertekenaar rekest aan de premier in NL voor verkrijging van passief en actief vrouwenkiesrecht (1948), plv.-lid stembureau stemdistrict 34 (Bitterstraat, Scharloo (1958)), lid bioscoopcommissie (1964-, 1969-), lidmaat VPG 1 april 1917, † Curaçao 25 mei 1983 (woonde Scharloo, groene huis naast adv. kantoor), begr. Prot. kerkhof Pietermaai
 10. ANNA MARIA LUISITA SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-07-1904, ged. Prot. Curaçao 22-01-1905 (huisdoop, get. José E. Uqueto en Julia Charlotte Peiliker-Penso), † (stadsdistrict) Curaçao 05-10-1905, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Wed. A. Verdoodt nr. 154

VI.. FREDERIK HENDRIK SCHRILS geb. Curaçao (MD 2de district) 27-09-1855, ged. Prot. Curaçao 20-01-1856 (get. Friedrich Rieffenberg en Helena Elisabeth Rog, geb. Jacobs), koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 28-09-1893, begr. Curaçao Prot. Kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 154, tr. Curaçao 01-06-1881 (get ………………………………………….) LEON­TIA FRANCI­NETTE GRUNING geb. Curaçao 13-09-1854, R.K., † Cu­raçao (stadsdistrict) 13-05-1942, dr. van Maximiliaan Constantijn Gruning, koopman (firma Gruning & Dovale) en Richiel Thomas [Cura­çao, Klipstraat 93, Otrobanda].

Op 24-09-1894 werd uit de boedel van F.H. Schrils twee percelen grond met de daarop staande gebouwen (Overzijde 1ste wijk nr. 74-79) bij openbare verkoop aangeboden (Amigoe 15-09-1894).

Uit dit huwelijk:

 1. CARMEN JOHANNA SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-06-1882 volgt VII..
 2. ANTOINE ADOLF SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-07-1884 volgt VII..
 3. CORNELIA CATHARINA SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-02-1886 volgt VII..

VI.. ANNA SOPHIA CATHARINA BARTELS geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1840, ged. Prot. Curaçao 28-09-1840 (get. Pieter Winkel en Johanna Maria Haayen, geb. Schoonewolff), lidmaat VPG 29-03-1855, † Curaçao (3de district) 13-11-1901 tr. Curaçao (stadsdistrict) 08-06-1868 (get ……………………………………) WILLEM CRANEVELDT VAN DER DIJS geb. Curaçao 30-07-1837, ged. Prot. Curaçao 04-03-1838 (get. Willem Prince Jr. en Anna Clasina Schotborgh), gouvernementsambtenaar, † Curaçao (stadsdistrict) 19-04-1872, zn. van Gerard Matthias van der Dijs, plantage-eigenaar en Jannetje Craneveldt [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GERARD MATTHIAS VAN DER DIJS geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-10-1868, ged. Prot. Curaçao 12-05-1869 (get. Johan August Ferdinand Hellmund van der Dijs en Dirkje Christina Eleonora Bartels, geb. Van Meeteren) volgt VII..
 2. JOHANN HEINRICH VAN DER DIJS geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-05-1871, ged. Prot. Curaçao 16-06-1871 (get. Johann Martinus Bartels en Anna Elisabeth Bartels), † Curaçao (stadsdistrict) 29-05-1872

VI.. JOHANN MARTINUS BARTELS geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-06-1843, ged. Prot. Curaçao 24-10-1843 (get. Johannes Laurens Axson en Maria Wilhelmina Evertsz Axson), lidmaat VPG 25-03-1858, koopman, eigenaar plantages Brievengat en De Vergenoeging en de gronden Franscisco, Rontje en Rincón, lid schattingscommissie invoeraccijnzen koopmanschappen (tot 1906), lid van de schattingscommissie der grondeigendommen (1906-†), † Curaçao (stadsdistrict) 19-09-1907, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder J.M. Bartels, tr. Cu­raçao 08-05-1867 (get. …………………………………) DIRKJE CH­RIS­TINA ELEO­NORA VAN MEE­TEREN geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-06-1850, R.K., † Curaçao (stadsdistrict) 20-02-1924, dr. van Nico­laas van Mee­teren, adjudant, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging en Emilie Bou­lan­ger [Cur­aça­o, Breedestraat 107 Otrobanda].

Op 1 januari 1862 stortte in Willemstad een huis in. De bewoners, een gezin van vier, waren bedolven onder het puin en schreeuwden om hulp.  De buurman, opperrabijn A.M. Chumaceiro was als eerste ter plaatste en zocht de ongelukkigen onder het puin. Al snel kreeg hij hulp van de jongeling Johannes Bartels, brigadier Riedel en de marechaussées Reikers en Blinxema en na een half uur waren de slachtoffers bevrijd. Zij werden overgebracht naar het huis van de opperrabijn en kregen daar van de officier van gezondheid Anslijn en de geneesheer De Veer de benodigde geneeskundige hulp. In de krant worden de redders gehuldigd voor hun uitmuntende diensten en om hun getoonde moed (DCC 04-01-1862).
Op 11-04-1875 vertrekt Bartels als passagier met het stoomschip de Allamannia via St.-Thomas naar Europa  en keert op 05-09-1875 met de Lotharingia weer terug (DCC 17-04 en 11-09-1875). In 1893 is hij met zijn echtgenote, dochter en schoonzoon op reis naar Nederland geweest. In de krant wordt een dankbetuiging gepubliceerd van Bartels en zijn familie aan de gezagvoerder, officieren enz. van de Equipage van het S.S. Oranje-Nassau van de K.W.I. Maildienst voor de “heusche en zorgvuldige behandeling” die zij aan boord mochten ontvangen op hun overtocht naar Nederland.

Uit dit huwelijk:

 1. HENRIËTTE CHRISTINA BARTELS geb. Curaçao 11-11-1868 volgt VII..

VI.. GEORGE FREDRIK ORT geb. Amsterdam 27-11-1842, kassier bank te Alexander, Illinois, tr. ca. 1875 ELLEN H…………… ……………. geb. (Nederland) ..-09-1851 [Hermit, Riverside, Californië].

In 1880 woont George in Cairo City, Alexander, Illinois en staat hij vermeld als ‘gardener.’ Zijn broer John woont dan bij hem in en is eveneens ‘gardener.’ George woont in 1900 nog in Cairo, maar na het overlijden van zijn echtgenote Ellen verhuist hij naar Californie en trekt dan in bij zijn dochter en schoonzoon. In 1900 (US Federal Census) is hij eigenaar en bewoner van 1606 Washington Avenue, Cairo, Alexander, Illinois.

Aangenomen kind:

 1. VARA ORT geb. Illinois ..-08-1881 volgt VII..

VI.. PIERRE CHARLES ORT geb. Amsterdam 21-08-1844, commissionair (firma P.C. Ort) te Amsterdam, † Amsterdam 15-07-1895, tr. Amsterdam 17-01-1880 (get. vader bg., 68 jr., Johannes Vergouwe, zwager, telegrafist, 30 jr., Johan Hendrik Duijvendak, broer, boekhouder, 32 jr. en Gerrit Jan Duijvendak, broer, werker van de handel, 26 jr.) CATHARINA GEERTRUIDA DUIJVENDAK geb. Amsterdam 90-10-1850, † Amsterdam 04-05-1923, dr. van Hendrik Wilhelm Duijvendak, winkelier en Johanna Rebecca Pasteuning [Amsterdam, Pieter Baststraat 4a].

Kantoorhoudend in de Spuistraat vanaf 1880, en Weteringschans 36 vanaf 1887.

Uit dit huwelijk:

 1. PIERRE CHARLES ORT geb. Amsterdam 11-12-1881 volgt VII..
 2. HENDRIK WILLEM ORT geb. Amsterdam 19-05-1884 volgt VII..

VI.. JOHANNA WILHELMINA ORT geb. Amsterdam 06-02-1846, † Ginneken 02-06-1936, tr. Amsterdam 07-06-1877 (get. Pierre Charles Ort, broer, commissionair, 33 jr., Henri François Jaquemet, oom, kantoorbediende, 62 jr., Johannes Martinus Ort, oom, commies DNB, 59 jr. en Pieter Johannes Bourdres, zonder beroep, 70 jr., te Rijswijk) JOHANNES VERGOUWE geb. Middelburg 28-09-1849, commies 1ste kl. der telegrafie laatstelijk te Breda, † Ginneken 28-11-1915, zn. van Cornelis Vergouwe, magazijnmeester werf Middelburgsch Welvaren en Jacoba Susanna Kluijfhout [Ginneken].

Uit dit huwelijk:

 1. GEORGE FREDRIK CORNELIS VERGOUWE geb. Amsterdam 13-03-1878 volgt VII..
 2. CORNELIS WILLEM VERGOUWE geb. Amsterdam 04-11-1880, † Amsterdam 20-02-1881
 3. JACOBA SUSANNA ELISABETH VERGOUWE geb. Amsterdam 22-08-1883, apothekersassistente
 4. WILHELMINA JOHANNA VERGOUWE geb. Arnhem 20-05-1889, lerares Duitse taal- en letterkunde  aan de Rijks H.B.S. (Drachtster Lyceum) en docente aan de Rijkskweekschool te Drachten, † Drachten ..-03-1977 [Drachten].

VI.. JOHANNES JACOBUS ORT geb. Amsterdam 07-05-1851, 1ste procuratiehouder aan de Associatie Cassa te Amsterdam, bestuurslid van de Amsterdamsche Christelijke School (1909), † Amsterdam 08-02-1914, tr. Amsterdam 25-07-1878 (get. George Fredrik Ort, oom, boekhouder, 65 jr., Henri François Jaquemet, oom, boekhouder, 64 jr., Josephus Theodorus Gerardus Sapiro, broer, koopman, 28 jr. en Johannes Wiegert Gerard Herbers, zwager, expediteur, 44 jr., te Arnhem) THERESIA MARIA JOHANNA SAPIRO geb. Arnhem 25-01-1852, † ‘s-Gravenhage 24-02-1934, dr. van Herczek Ischowicz Sapiro, huisonderwijzer en Arnolda Hendrica Heydenis [Amsterdam, Singel 198, ’s-Gravenhage, Van Lumeystraat 68].

Johannes was lid van de Amsterdamsche Zwemclub (1877). Zijn begrafenis op de Nieuwe Oosterbegraafplaats wordt beschreven in de krant (Algemeen Handelsblad 12-02-1914).

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA THERESIA ORT geb. Amsterdam 30-09-1879, verpleegkundige [’s-Gravenhage, Soendastraat 11]. Zij was medeoprichter van het Vrouwen-comité van Actie tegen het Ontwerp-Tariefwet, afd. Amsterdam (Algemeen Handelsblad 23-11-1911). In het Amsterdamse adresboek van 1913 staat zij vermeld als Mej. M. Ort, Singel 198, secretaresse Afd. Amsterdam N.B. voor Vrouwenkiesrecht.
 2. JAN ORT geb. Amsterdam 24-04-1883 volgt VII..

VI.. MARIA ELISABETH ORT geb. Amsterdam 26-07-1858, † Ermelo 09-09-1926, tr. Amsterdam 23-07-1885 (get. Johannes Jacobus Ort, broer, kantoorbediende, 34 jr., George Henri Jaquemet, oom, makelaar, 63 jr., Pierre Jean Jaquemet, oom, commissionair, 61 jr. en Jean Corneille Chrétien Haver, onderwijzer, 29 jr.) CHARLES HENRI JAQUEMET geb. Amsterdam 29-07-1851, onderwijzer, † Amsterdam 14-11-1919, zn. van Henri François Jaquemet, boekhouder en Charlotta Maria Ort [Amsterdam, Van Breestraat 87].

Zij worden tweemaal vermeld in de krant op een “lijst van de te Hilversum aangekomen familiën”. In 1896 als de Heer en Mevr. Jaquemet en familie afkomstig van Amsterdam die hun intrek nemen in Hotel De Gouden Leeuw te Hilversum. Op diezelfde lijst neemt hun dochter Mej. C.S. Jaquemet haar betrekking in een appartement aan de Spieghellaan 5. In 1897 komen zij voor als  de familie C. H. Jaquemet afkomstig van Amsterdam die hun betrekking nemen in het appartement van Mevr. Rosier aan de Vaartweg aldaar (De Gooi- en Eemlander 1 aug. 1896 en 7 aug. 1897).

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA ELISABETH JAQUEMET geb. Amsterdam 24-06-1886 volgt VII..

VI.. SOPHIA ELISABETH ORT geb. Amsterdam 08-10-1860, † Soestdijk 31-03-1931, tr. Amsterdam 21-07-1887 (get. Johannes Jacobus Ort, broer, procuratiehouder, 36 jr., Charles Henri Jaquemet, zwager, onderwijzer, 35 jr., Corneille François Haver, broer, geëmployeerde, 29 jr. en Henri Isaac Vos, kantoorbediende, 30 jr.) JEAN CORNEILLE CHRÉTIEN HAVER geb. Amsterdam 19-04-1856, hoofd van de Brugsmaschool (U.L.O.) en leraar aan Vereniging tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam, † Amsterdam 01-04-1919, zn. van Jan Christiaan Haver, fabrikant en Sara Madeleine van Campen [Soestdijk].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES MARTINUS HAVER geb. Amsterdam 14-05-1888 volgt VII..
 2. SIEGFRIED LEONARD HAVER geb. Amsterdam 06-06-1893 volgt VII..

 

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s