Van den Wall Arnemann

I. CHRISTOPH LUDWIG ARNEMANN geb. Merzhausen, Hessen-Kassel 1766, majoor, † Hengelo 09-06-1845, tr. Zutphen 21-10-1798 ARNOLDA MARIA VAN DEN WALL geb. Zutphen 26-10-1774, † Zutphen 04-11-1843, dr. van Rudolph Willem van den Wall, vaandrig en ondermajoor te Zuphen en Johanna Cornelia Janssens [Zutphen].

Jhr. Jan Willem Janssens (1762 - 1838), J.W. Pieneman (Rijksmuseum)

Portret van Jhr. Jan Willem Janssens (1762 – 1838), J.W. Pieneman, na 1815 (Rijksmuseum)

Portret van William Archibald Bake (1783-1843), toegeschreven aan J.H. Neuman, 1844 (particuliere collectie)

Portret van William Archibald Bake (1783 – 1843), toegeschreven aan J.H. Neuman, 1844 (particuliere collectie)

Een oom van Arnolda van moederszijde was Jhr. Jan Willem Janssens (1762-1838), gouverneur van de Kaapkolonie (1803-1806), lid van de Staatsraad, minister van Oorlog (1807-1809, 1814-1815), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1811) en kanselier van de Militaire Willemsorde (1815-†).
Haar zuster Maria Johanna van den Wall (1788-1871) trouwde met William Archibald Bake R.N.L. (1783-1843), generaal-majoor der art., commissaris der geschutsfabrieken te Seraing en spoorwegpionier. Hun oudste zoon Herman Adriaan van den Wall Bake (1809-1874), muntmeester te Utrecht, werd de stamvader van de familie Van den Wall Bake (Nederland’s Patriciaat).

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA JOHANNA MARIA ARNEMANN geb. Zutphen 14-09-1799, † Lochem 07-05-1862, tr. Lochem 28-05-1819 WILLEM HENDRIK JAN BARTHOLD ARENDSEN DE WOLFF geb. Lochem 21-02-1793, koopman, † Lochem 16-05-1856, zn. van Mr. Gosewijn de Wolff, advocaat en burgemeester van Lochem en Johanna Wilhelmina Raedt van Oldenbarnevelt
 2. JAN WILLEM LODEWIJK ARNEMANN geb. Zutphen 01-04-1802, luitenant 2de kl. der inf. O.I. Leger, † Soerakarta 27-03-1832
 3. RUDOLPH WILLEM VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Zutphen 17-12-1806 volgt II.

II. RUDOLPH WILLEM VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Zutphen 17-12-1806, luitenant-ter-zee 2de kl., lid van de Rechtbank (1846-, 1853-), lid van de Koloniale Raad (-1858), commissaris (1856, 65, 67, 72) en bestuurder (1850-51, 56, 57, 59) Curaçaose Spaarbank, mede-oprichter NV De Curaçaosche Hypotheekbank (1875), eigenaar plantage Valentijn en 122 slaven, ouderling der VPG (1861, 67), † Curaçao (stadsdistrict) 10-04-1883, tr. Curaçao (stadsdistrict) 10-06-1835 ANNA CATHARINA DE WIT CAMBIASO geb. Curaçao 16-01-1802, ged. N.G. Curaçao 28-02-1802 (get. Petronella Duyckinck), † Curaçao (stadsdistrict) 18-02-1881, dr. van Jan Gerard Cambiaso en Petronella van der Buys Schoon [Curaçao].

Plantage Valentijn is een samenvoeging van de plantages Starckenborgh (a) Ravensteyn en Brakkesmit (a) Zorgvliet in het 1ste district Middendivisie, vanaf 1863 3de district)
Op de plantage Zorgvliet bevond zich een ommuurde particuliere begraafplaats van Hendrick de Wit, raad van Curaçao (1679-1739), zijn echtgenote Magtilda van Kinswilder en hun afstammelingen in de vrouwelijke lijn, met name de familie Van den Wall Arnemann. Met de verkoop van de plantage aan de C.P.I.M. werden de graven in 1943 overgeplaatst naar het Prot. kerkhof op Otrobanda, alwaar een grafkelder werd opgericht met daarbovenop de grafzerk van De Wit en het geheel omsloten zuiltjes met kettingen.
Op 09-12-1881 testeert hij en herroept al zijn eerdere wilsbeschikkingen en benoemt tot zijn erfgenamen de minderjarigen Anna Catharina Esther van den Wall Arnemann en Charles Frederik Constant van den Wall Arnemann, kinderen van zijn inmiddels overleden zoon en schoondochter. Hij begeert dat zijn zoon Jan Gerard niets anders uit de boedel zal ontvangen dan zijn wettelijk erfdeel. Alle metalen, gouden, zilveren voorwerpen en diamanten sieraden dienen bij de benoemde erfgenamen in het bezit te blijven. Zonodig dienen deze voorwerpen voor de berekening van het wettelijk erfdeel door een voor zijn erfgenamen bekende en deskundige getaxeerd te worden. Aan ieder van zijn bedienden die tot zijn overlijden in zijn dienst zullen blijven en hem getrouw zullen hebben bijgestaan, legateert hij de som van fl.50,- vrij van successierechten. De beoordeling welke bedienden voor het legaat in aanmerking komen, laat hij over aan zijn executeur-testamentair David Gaerste Williamszoon, griffier van het kantongerecht te Curaçao. Gaerste zal als blijk van erkentelijkheid de som van fl.1000,- ontvangen voor zijn bewezen diensten als executeur (CHA Not. Archief J.H. Schotborgh 2389).

Uit dit huwelijk:

 1. ARNOLDUS MARINUS PETRUS VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (MD 1ste district) 26-10-1836 volgt IIIa.
 2. CHARLES FREDERIK RUDOLPH VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (MD 1ste district) 06-02-1839 volgt IIIb.
 3. JAN GERARD WILLEM VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (MD 1ste district) 18-03-1842, ged. Prot. Curaçao 02-10-1842 (get. Matthias Erasmus van der Dijs en E. van der Dijs) volgt IIIc.
 4. CHRISTOFFEL LODEWIJK GERARD VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (MD 1ste district) 23-03-1845, ged. Prot. Curaçao 12-05-1845 (get. Willem Adrianus Kleyne en Adriana Catharina Elisabeth Virginie Voogd) † Curaçao (stadsdistrict) 18-06-1846

IIIa. ARNOLDUS MARINUS PETRUS VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (MD 1ste district) 26-10-1836, † Curaçao (3de district) 06-02-1870, tr. Curaçao (stadsdistrict) 13-06-1855 JANNETJE DOROTHEA GAERSTE geb. Curaçao 29-07-1838, † Curaçao (stadsdistrict) 08-12-1914, dr. van Carel Maurits Gaerste en Benjamina Carolina de Haseth [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. RUDOLPH WILLEM CAREL VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-10-1856, ged. Prot. Curaçao 17-12-1856 (get. Rudolph Willem van den Wall Arnemann en Benjamina Carolina Gaerste), studeerde medicijnen aan de Universiteit Utrecht, vertrekt 05-08-1871 met de brik Raphael naar Falmouth (Cornwall) (CC d.d. 12-08-1871), vertrekt voor studie 13-10-1875 en zegt vrienden en bekenden in de CC d.d. 16-10-1875 een hartelijk vaarwel toe, † aan boord van de Engelse stoomboot Dec 31-07-1879

IIIb. CHARLES FREDERIK RUDOLPH VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (MD 1ste district) 06-02-1839, † Curaçao (stadsdistrict) 25-11-1868, relatie JOHANNA NICOLINA DE WINDT geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1840, † Curaçao (stadsdistrict) 06-01-1869, dr. van Constantinus Leander de Windt en Philipina Pieternella Giribaldi [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA ESTHER VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-01-1861 volgt IVa.
 2. CHARLES FREDERIK CONSTANT VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-12-1862, ged. Prot. Curaçao 22-05-1867 (get. Rudolph Willem van den Wall Arnemann en Anna Catharina de Witt van den Wall Arnemann, geb. Cambiaso † Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1928

IIIc. JAN GERARD WILLEM VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (MD 1ste district) 18-03-1842, ged. Prot. Curaçao 02-10-1842 (get. Matthias Erasmus van der Dijs en E. van der Dijs), planter, † Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1899, 1ste relatie met SOPHIA VAN EIJKEN, tr. Curaçao (3de district) 20-04-1881 JOSEPHINA ANGELISTA WERNAS (WAGNER) geb. Curaçao 1838, † Curaçao (stadsdistrict) 26-11-1926, dr. van Polonia [Curaçao].

Uit de 1ste relatie:

 1. RUDOLF LOUIS WILLEM VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1858 volgt IV..

Uit het huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. MARIA AURELIA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao 08-11-1860 volgt IV..
 2. JAN GERARD VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1862 volgt IV..
 3. GERARDUS EDUARDO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-01-1865 volgt IV..
 4. JAN ANDREAS VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 17-10-1867, † Curaçao (stadsdistrict) 28-02-1915,
 5. ANNA CATHARINA ANGELISTA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 18-12-1869, † Curaçao (stadsdistrict) 10-11-1915
 6. ARNOLDUS MARINUS VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 04-02-1872, † Curaçao (3de district) 06-11-1908
 7. WILHELMINA ANGELISTA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 26-10-1875

IV.. ANNA CATHARINA ESTHER VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-01-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 02-01-1921, tr. Curaçao (stadsdistrict) ABRAHAM ISAAC MONGE DOVALE geb. Curaçao 03-06-1850, † Curaçao (stadsdistrict) 11-04-1920, zn. van Mordechay Dovale en Anna Cornelia de Windt [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA NICOLINA VAN DEN WALL DOVALE geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-09-1883, onderwijzeres, tr. ANTOINE RICHARD BEAUJON geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-12-1877, onderwijzer, † Curaçao (stadsdistrict) 30-09-1954, zn. van Constantinus Beaujon en Alida Sophia Carolina Raven
 2. RUDOLPH WILLEM ISAAC VAN DEN WALL DOVALE geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1886, † Curaçao (stadsdistrict) 08-12-1911
 3. CHRISTOFFEL LODEWIJK CORNELIS VAN DEN WALL DOVALE geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-05-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 04-09-1919 JEANNETTE GIJSBERTHA PALM geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-09-1888, dr. van Cornelis Palm en Marie Mathilde Catherine Herminie Nouel
 4. ARNOLDUS MARINIUS CONSTANTIJN VAN DEN WALL DOVALE geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-06-1892
 5. ANNA CATHARINA ELIZABETH VAN DEN WALL DOVALE geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-06-1893, † Curaçao (stadsdistrict) 07-06-1893
 6. CHARLES FREDERIK ISAAC VAN DEN WALL DOVALE geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-05-1894
 7. JAN GERARD OCTAVIUS (OTTO) VAN DEN WALL DOVALE geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-03-1897, † Curaçao (stadsdistrict) 04-02-1950, tr. Curaçao (stadsdistrict) 24-03-1927 HENRIQUETA IGNACIA HELMYR geb. Curaçao (3de district) 31-07-1900, dr. van Julius Helmyr en Henriqueta Ignacia
 8. ANNA CATHARINA JOSEPHINA VAN DEN WALL DOVALE geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-02-1902

IV.. RUDOLF LOUIS WILLEM VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1858, boekhouder, later planter en koopman te Curaçao, koopman te New York, † New York tussen 1920 en 1930, tr. Curaçao 20-12-1882 (get. Pascual Béthencourt, 29, koopman, Eduard Bernardus Kroon Beeld, 26, timmerman en Jan Gerard van den Wall Arnemann, 23, planter) MARIA BRIGITTA KROON geb. Curaçao 08-10-1867, † New York na 1930, dr. van Leopold Martinus Kroon alias Beeld en Theodora Martina Ras alias Fanny Kroon, alias Fanny Koentze [New York].

Hij adverteerde in de Amigoe d.d. 24-08-1901, 07-09-1901 en 14-09-1901 met de verkoop van steen, klei enz. van het terrein en de berg van Welgelegen. De Amigoe d.d. 23-05-1908 publiceerde zijn bekendmaking d.d. 20-05-1908 dat bij verhindering van Jan Scheidelaar als zaakgelastigde, in zijn afwezigheid vanaf heden zijn zoon Miguel als zodanig optreedt. De familie verhuisde naar New York.  

Uit dit huwelijk:

 1. EUSTAQUIA ROSALINA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-03-1883 [New York]
 2. CRISTOBAL HIPÓLITO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (?) 16-11-1885, † Curaçao (stadsdistrict) 16-11-1915
 3. EMIGDIO MIGUEL VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 05-08-1887 [New York].
 4. BERNARDINA CORNELIA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de  district) 20-05-1889 [New York].
 5. JOSÉ CRESENSIO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-09-1892 [New York].
 6. HERMAN ALOUISIUS VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-07-1895 [New York].
 7. URSULA VAN DEN WALL ARNEMANN 
 8. MARIA CLEOFA FRANCISCA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-09- 1898 [New York].
 9. MARIA JOSEPHA ANTHONIA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 15-08-1900
 10. JOSEPHINA EULOGIA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 11-03-1903 [New York].
 11. DEODAD GREGORIO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-11-1907 [New York].

IV.. MARIA AURELIA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao 08-11-1860, † Curaçao (stadsdistrict) 10-02-1943, tr. Curaçao (stadsdistrict) 21-09-1918 PASCUAL TELÈSFORO BÉTHENCOURT geb. Bejuma, Carabobo, Venezuela 05-01-1854, koopman, boekdrukker en -handelaar (firma A. Béthencourt & Zonen), † Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1918, zn. van Augustin Béthencourt, koopman, boekdrukker en -handelaar (firma A. Béthencourt & Zonen) en Maria Pascuala de la Trinidad Coronel [Curaçao].

Zijn vader was afkomstig van Tenerife en vertrok op vijftienjarige leeftijd naar Venezuela. Na negentien jaar in Venezuela te hebben gewoond, vestigde hij zich in 1860 met zijn gezin op Curaçao. Hoewel Béthencourt geen beroepsmusicus was, bood hij de eerste jaren muzieklessen aan, onder andere voor viool. Dit was onvoldoende voor een bestaan en ging daarom in de handel. In 1867 richtte hij een boekdrukkerij op en ontwikkelde in de loop der jaren een grote afzetmarkt op het vaste land van Latijns-Amerika. De boekhandel werd tot ver in de 20ste  eeuw voortgezet door zijn zoons en later kleinkinderen. Bron: Albert James Arnold e.a. (red.), A History of Literature in the Caribbean, 1992-96, R. Boskaljon, Honderd jaar muziekleven op Curaçao, 1958.

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. JOSÉ CARMEN VAN DEN WALL ARNEMANN BÉTHENCOURT geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-10-1890, † Curaçao (stadsdistrict) 29-09-1956, tr. OCTAVIA VANDORA HUGHES
 2. LOUIS GUILLERMO ROSARIO BÉTHENCOURT geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1898, ged. Prot. Curaçao 10-11-1898 (huisdoop, get. Felix Vidal en Rosalina Antonia Sintiago, R.K., Prot. get. H.K.A. Nicholson),† Curaçao (stadsdistrict) 04-07-1942
 3. MATHILDE ROSALINA BÉTHENCOURT geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-01-1902, ged. Prot. Curaçao 15-04-1906 (huisdoop, get. Jan Gerard van den Wall Arnemann en Rosalina Antonia Sintiago), † Curaçao (2de district) 25-06-1941

IV.. JAN GERARD VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1862, planter, † Curaçao (stadsdistrict) 04-03-1930, tr. Curaçao (3de district) 23-11-1881 MARIA HERMINA EUFEMIA geb. Curaçao 12-01-1862, † Curaçao (2de district) 07-08-1941, dr. van Catharina van Senen Eufemia [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JEANNETTE VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 27-11-1881
 2. AURELIA CHRISTINA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de  district) 31-10-1883
 3. MICHIEL MARIUS VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1885

IV.. GERARDUS EDUARDO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-01-1865, tr. Curaçao (3de district) 05-11-1893 PAULINA ELISABETH LUYANDO geb. Curaçao 19-11-1852, † Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1923, dr. van Angelus Francisco Luyando en Anna Gijsbertha Cleantis Römer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM VERERO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-04-1883
 2. EDUARDO LAURENCIO JUSTIANO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 05-09-1885
 3. RUDOLF RUPERTO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 27-03-1887
 4. ROSAMANDA NICOLINA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 10-09-1889
 5. ANJEL PRISCO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 18-01-1893
 6. MARGARITHA PAULINA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 11-11-1894, † Curaçao (stadsdistrict) 30-05-1949
 7. CORNELIA AGAPITA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 24-03-1897
 8. LORENZO MARTINUS VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 11-11-1899
 9. JAN MAXIMILIANO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 29-05-1903, † Curaçao (stadsdistrict) 19-09-1928

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

One thought on “Van den Wall Arnemann

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s