Oostdorp

I. PIETER CLAASZ OOSTDORP geb. ca. 1675, baas-scheepstimmerman (1721), eigenaar plantage Scharloo, † tussen 1729 en 1738, tr. LUCIA (LOUISA) PIETERSZ BOLDERSLEE, dr. van Jacob Pietersz Bolderslee en N.N. [Curaçao, plantage Scharloo].

Zij testeren (mutueel) in 1729 (OAC 1729, nr. 268)

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt IIa.
 2. HARMEN (PIETERSZ) OOSTDORP geb. Curaçao, timmerman
 3. JACOBA PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt IIb.
 4. MARGARETHA PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt IIc.
 5. LUCAS PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt IId.
 6. PIETER PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, volgt IIe.

IIa. JANNETJE PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 14-02-1719 (get. Carel de Graaff en Lucia Pietersz huisvr. van Pieter Claasz Oostdorp) JACOBUS CRISSON (de Jonge) geb. Philadelphia 26-12-1696, draaier, zn. van Jacques Crisson, draaier der W.I. Compagnie, zilversmid, zilverwinkelier en Mary Wisselpenningh [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan in de Windstraat.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JACOBA CRISSON ged. N.G. Curaçao 02-05-1728 (get. ………. Pietersz Oostdorp, ……… Snijder Hansz en Judith Helmerding)
 2. (ANNA) ELISABETH CRISSON ged. N.G. Curaçao 20-02-1730 (get. Henry Lodewijk Frederik Wilhelm Holman, Anna Maria Rosa Victoria Holman, Gabriël Striddels en Elisabeth van Uytrecht) volgt genealogie Crisson
 3. CLARA CRISSON ged. N.G. Curaçao 14-06-1731 (get. Frederik Fredericks Sagt en Jannetje Bolderslee) volgt genealogie Crisson
 4. (CA)TRIJNTJE JUDITH CRISSON ged. N.G. Curaçao 24-09-1733 (get. Lucas Pietersz Oostdorp, jus loco Jan Brink en Margaritha Pietersz Oostdorp, jus loco Judith Helmerding) volgt genealogie Crisson
 5. verm. NICOLAAS DANIËL CRISSON geb. Curaçao ca. 1739 volgt genealogie Crisson

IIb. JACOBA PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 13-02-1734 (get. Lucas Copius en Jannetje Pietersz Oostdorp, huisvr. van Jacobus Crisson ), tr. (voor de secretaris) 28-02-1734 DANIËL COPIUS geb. Curaçao, zeekapitein, zn. van Philip Copius en Jannetje Leendertsz Tim [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ………?

IIc. MARGARETHA PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, tr. 1ste NICOLAAS BREEKER meester-kuiper der W.I. Compagnie, tr. 2de JAN GAHNE, tr. 3de N.G. Curaçao 21-06-1755 (get. bg. Frederik de Wit en Helena Catharina de Wit, geb. Legeandre en br. Frederik de Wit en Jacoba Oostdorp, huisvr. van Daniël Copius), tr. Curaçao 13-07-1755 DAVID GOTFRIED RIGTERS geb. Boldelse, Saksen, koopman (firma Rigters & Crisson), lidmaat Lutherse Kerk 25-12-1757, begr. Curaçao “een swarte extra sijde sluijer en handschoen” 26-01-1771 [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. THEBETHA HENDRINA BREEKER geb. Curaçao 1737 volgt III..

Uit het 2de huwelijk:

 1. JOHANNES MATTHIAS GAHNE volgt III..

IId. PIETER PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao (ten huize van Monsieur Geerkens) 26-12-1745 (get. Jacobus Crisson en Anna Vrinds, huisvr. van Jacob Geerkens) CATHARINA VEIJNS geb. Curaçao, zij otr. 2de N.G. Curaçao 02-06-1769 (get. Ebbe Daal en zijn huisvr. Martha Pietertje Marten, Nicolaas Henricus en zijn huisvr. Martha Henricus, geb. Veijns), tr. Curaçao 12-06-1769 Juan Pedro Marten geb. Curaçao [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ………?

IIe. LUCAS OOSTDORP geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 19-01-1751 (get. Daniël Copius en Jannetje Bolderslee, huisvr. van Jacob Charjé), tr. Curaçao 28-02-1751 CATHARINA QUANT geb. Curaçao, † Curaçao kort voor 05-01-1755 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. LUCIA JACOBA OOSTDORP ged. N.G. Curaçao 25-09-1753 (get. Lucia Bolderslee, wed. van Pieter Oostdorp, Pieter de Jongh, Jacob Charjé en Jacoba Oostdorp, huisvr. van Daniel Copius) volgt III.
 2. PIETER NICOLAAS OOSTDORP ged. N.G. Curaçao 05-01-1755 (get. Bartholomeus Holtman, Margaretha Oostdorp en Thebetha Hendrina Breeker)

III.. THEBETHA HENDRINA BREEKER geb. Curaçao, begr. Curaçao “op de buitenplaats van de heer Wm. Prince” 02-04-1818, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 15-12-1758 (get. bg. David Gotfried Rigters en br. Sandrina Bolderslee, wed. van Samuel Hill), tr. Curaçao 24-12-1758 JACOB PIETERSZ HILL geb. Curaçao, † 20-07-1780, begr. Curaçao 20-07-1780, zn. van Samuel Hill en Anna Bolderslee [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. ANNA MARGARETHA HILL geb. Curaçao, volgt genealogie Hill & Raven
 2. verm. MARGARITHA OOSTDORP HIEL geb. Curaçao 08-06-1766, volgt genealogie Hill & Raven
 3. NICOLAAS BREEKER HILL ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Cornelis Raven en Maria Croesse, huisvr. van Cornelis Raven), volgt genealogie Hill & Raven
 4. verm. JACOBA POULINA HILL geb. Curaçao, volgt genealogie Hill & Raven

III.. JOHANNES MATTHIAS GAHNE geb. Curaçao, eigenaar plantage Goedgezicht (Bovenkwartier), † Curaçao 23-07-1808, begr. Curaçao 24-07-1808 “een handschoen” otr. N.G. Curaçao (buiten de poort) 05-09-1766 (get. bg. David Gotfried Rigters en Thebetha Hendrina Breeker en br. Barend Veeris en Maria Elisabeth Klinkert), tr. Curaçao (aan huis) 14-09-1766 ANNA TURP geb. Curaçao [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN GAHNE ged. N.G. Curaçao 16-04-1769 (get. Pieter Turp en Maria Dewinger) volgt IV..
 2. WILHELMINA GAHNE geb. Curaçao, volgt IV..
 3. MARGARETHA GAHNE ged. N.G. Curaçao 27-03-1774 (get. Jan Hendrik Jutting en Helena de Mey) volgt IV..
 4. PETRONELLA GAHNE ged. N.G. Curaçao 01-12-1776 (get. Marthen Reuvenhagen en Anna Sybilla Sophia de Mey) volgt IV..
 5. JOHANNA GAHNE ged. N.G. Curaçao 16-01-1780 (get. Jan Hendrik Specht en Sara Maria van Starckenborgh) volgt IV..

III.. LUCIA JACOBA OOSTDORP ged. N.G. Curaçao 25-09-1753 (get. Lucia Bolderslee, wed. van Pieter Oostdorp, Pieter de Jongh, Jacob Charjé en Jacoba Oostdorp, huisvr. van Daniel Copius), † Curaçao 04-01-1809, begr. Curaçao 05-01-1809, tr. 1ste CORNELIS DURANT † 15-02-1782, begr. Curaçao 15-02-1782, otr. 2de N.G. Curaçao 03-05-1782 (get. Roelof Pietersz Hobergh en Anna Sophia te Paske, geb. Muskus) MARCUS JANSSEN CRUGER geb. Apenrade, Holstein (Denemarken), onderstuurman op het schip Fortuyn van kapitein Roelof Pietersz Hoberg (1782) [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JAN DURANT ged. N.G. Curaçao 05-04-1775 (get. Pieter Quant Durant, Simon van der Veen, Anna Maria Vos, huisvr. van Theunis Dirksz Kock)

Uit dit huwelijk:

 1. MARTHA CATHARINA CRUGER ged. N.G. Curaçao 11-09-1782 (get. Jan Nessen Kuijper en Margaretha Charjé)

IV.. JOHAN GAHNE geb. Curaçao 15-03-1769, ged. N.G. Curaçao 16-04-1769 (get. Pieter Turp en Maria Dewinger), † Curaçao (stadsdistrict) 26-08-1834, tr. ANNA CORNELIA HUYBLINGH geb. Curaçao 28-04-1770, ged. N.G. Curaçao 13-05-1770 (get. Jan Lesire en Johanna Lesire), † Curaçao (stadsdistrict) 01-04-1850, dr. van Willem Huyblingh en Maria Visser [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA GAHNE geb. Curaçao 07-07-1796, ged. N.G. Curaçao 08-03-1797 (get. Jan Craneveldt Prince en Wilhelmina Gahne), † Curaçao (stadsdistrict) 10-06-1839, tr. JURRIAAN NEUMAN geb. Curaçao 11-08-1800, ged. Luth. Curaçao 12-09-1800 (get. Johannes Charjé en Maria Neuman, geb. Joost), zn. van August Wilhelm Neuman en Johanna Catharina Charjé
 2. CORNELIS FREDERIK GAHNE ged. N.G. én Luth. Curaçao 21-11-1798 (get. Christiaan Lodewijk Gerding en Maria Frederika Hermes)
 3. MARGARITHA OOSTDORP GAHNE geb. Curaçao 14-04-1802, ged. N.G. Curaçao 30-05-1802 (get. Johannes Matthias Gahne en Agnes Jones), † Curaçao (stadsdistrict) 23-11-1842
 4. WILHELMINA GAHNE geb. Curaçao 01-01-1808, ged. N.G. Curaçao 03-04-1808 (get. Johannes Hieronymus Apitz en Maria Elisabeth Apitz, geb. Jonas)
 5. WILHELMINA LUCIE GAHNE geb. Curaçao 13-12-1810, ged. N.G. Curaçao 23-02-1811 (get. Johannes Hieronymus Apitz en zijn huisvrouw Maria Elisabeth Apitz, geb. Jonas), tr. Curaçao (stadsdistrict) 14-08-1839 BARTHOLOMEUS JANSZ TOBEL RECAO geb. Curaçao 09-09-1816, ged. Luth. Curaçao 03-11-1816 (get. Frederik Wilhelm Munnigh, Maria Recao en Anna Catharina Tobel), † Curaçao (stadsdistrict) 01-01-1867, zn. van Sigismundus Druschke Recao en Susanna Hendrica Tobel

IV.. WILHELMINA GAHNE geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao (op Scharloo in presentie van de ouderling Cancrijn en de diaken Martijn) 27-08-1790 (get. bg. Willem Pabest en Geertruida Pabest, geb. Craneveldt en br. Johannes Matthias Gahne en Anna Gahne, geb. Turp), tr. Curaçao 12-09-1790 JOHANNES CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 21-02-1767, † Bonaire (aangifte) 16-03-1839, zn. van Pieter Prince, zeekapitein op de bark de Vrijheyd en Margaretha Craneveldt [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER PRINCE geb. Curaçao 22-01-1791, ged. N.G. Curaçao 27-02-1791 (get. Pieter Prince, Margaretha Geertruida Prince, Willem Pabest en Geertruida Pabest, geb. Craneveldt), † Curaçao (stadsdistrict) 18-10-1838, otr. N.G. Curaçao (aan haar huis) 09-02-1816 (get. Johannes Lingstuyl en Johanna Petronella Trappenberg), tr. Curaçao 29-03-1818 MARGARETHA ELISABETH LINGSTUYL geb. Curaçao 16-12-1790, ged. N.G. Curaçao 23-01-1791 (get. Willem Lingstuyl en Johanna Pieternella Lingstuyl), dr. van Jan Nicolaas Lingstuyl, eigenaar plantage De Vergenoeging (OD) en Anna Geertruida Hamerberg.Het interdict van dit huwelijk werd opgeheven door stuiting van de gouvernementsbode op 16-02-1816. Na opheffing van de bezwaren ging het paar op 22-03-1818 opnieuw in ondertrouw, gevolgd door het huwelijk op 29-03-1818. Bij die gelegenheid werden ook reeds geboren kinderen erkend.
 2. ANNA PRINCE ged. N.G. Curaçao 22-01-1792 (get. Johannes Matthias Gahne en Anna Gahne, geb. Turp), otr. N.G. Curaçao (aan huis) 24-07-1818 (get. bg. Dirk Carel Neuman en Johanna A. Neuman, geb. Schröder en br. Johannes Craneveldt Prince en Margaretha Oostdorp Hiel, wed. van J.B. Hoppe), tr. Curaçao (aan hun huis) 09-08-1818 JOHN BLACK geb. Londen
 3. MARGARETHA CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 17-05-1795, ged. N.G. Curaçao 08-04-1796 (get. Johan Gahne, Anna Cornelia Gahne, geb. Huyblingh, Anthony H. Rutgers en Cornelia Gahne), † Curaçao (stadsdistrict) 22-10-1831, otr. N.G. Curaçao (aan hun huis) 31-07-1818 (get. bg. Geertruida Magnus, huisvr. van Barend Obergh en de Heer Barend Obergh en br. Susanna de Windt, wed. van Gijsbert Vosbein (?) en Jan Hendrik Obergh), tr. Curaçao (aan hun huis) 16-08-1818 SIMON DUANY HENRICUS ged. N.G. Curaçao 15-06-1797 (get. Jacob Boom en Jacoba Hendrina Duany, wed. van Johannes Pietersz Tromp), † Curaçao (stadsdistrict) 19-02-1840, zn. van Jan Hendrik Henricus en Anna Catharina Duany
 4. JOHANNES MATTHIAS PRINCE geb. Bonaire 27-07-1796, ged. N.G. Curaçao 08-03-1797 (get. Johannes Bontekoe Hoppe en Wilhelmina Gahne), † Bonaire (aangifte) 11-10-1832, otr. N.G. Curaçao (aan hun huis) 06-07-1821 (get. Johannes Craneveldt Prince en Dorothea Gijsels, huisvr. van J.F. Hart), tr. Curaçao 01-06-1823 MARIA MAGDALENA DE HASETH geb. Bonaire 19-04-1797, † Curaçao (stadsdistrict) 02-01-1882, dr. van verm. Carel Zacharias de Haseth en Anna Maria Gijsels
 5. JOHANNA CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 05-01-1798, ged. N.G. én Luth. Curaçao 08-03-1798 (get. Waters Forbes en Margaritha Gahne), † Curaçao (stadsdistrict) 07-08-1882, tr. THEODORUS FELDMANN
 6. WILHELMINA CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 29-04-1799, ged. Luth. Curaçao 08-06-1799 (get. Lourens Gerrit Pletsz en Jannetje van der Velden Prince), † Curaçao (stadsdistrict) 24-03-1855, otr. N.G. Curaçao 08-02-1822 (get. Paulina Charles en Johannes Craneveldt Prince), tr. Curaçao (aan huis) 24-02-1822 JOHAN JACOB DEBROT geb. Bonaire 25-07-1800, eigenaar plantage Klein St.-Joris (OD), † Curaçao (stadsdistrict) 17-08-1843, zn. van Isaac Debrot, van Neuchâtel, commandeur van Bonaire en Maria Magdalena Gijsels
 7. SIMON PRINCE geb. Curaçao 11-01-1801, ged. N.G. Curaçao 12-04-1801 (get. Simon Prince en Pieternella Gahne), † aan boord van Z.M. fregat van oorlog Diana ter rede van Batavia 15-12-1837, tr. ’s-Gravenhage 01-09-1830 HENRIETTA CAROLINA BERVOETS geb. ’s-Gravenhage 1803, dr. van Nicolaas Bervoets en Johanna Maria Schakkee
 8. GEERTRUIDA CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 12-05-1804, ged. Luth. Curaçao 08-08-1804 (get. Willem Prince, Johanna Both Hendriksen, geb. Gahne, Simon Prince Willemszn., Tebetha Hendrina Breeker, wed. van Jacob Pietersz Hill), † Curaçao (stadsdistrict) 07-12-1880
 9. CHARLOTTE CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 14-02-1806, ged. Luth. Curaçao 27-03-1806 (get. Joseph Foulke en Charlotte Foulke, geb. Brion)
 10. WILLEM CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 17-04-1808, ged. Luth. Curaçao 24-05-1808 (get. Simon Prince, Willem Prince en Margaretha Oostdorp Hoppe, geb. Hiel), † jong
 11. WILLEM CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 24-10-1809, ged. Luth. Curaçao 13-12-1809 (get. Willem Prince en Margaretha Oostdorp Hill, wed. van Jan Bontekoe Hoppe), † Curaçao (stadsdistrict) 29-11-1846, tr. Curaçao (stadsdistrict) 06-08-1834 MARIA JOSEPHINA AGOSTINI geb. Mayaguez, Puerto Rico
 12. JOSEPH PRINCE geb. Curaçao 01-01-1813, ged. N.G. Curaçao 06-02-1813 (get. Pieter Prince en Jacoba Ellis, huisvr. van Lucas Hansz), tr. Curaçao (stadsdistrict) 27-06-1836 ELISABETH VAN DER LINDE HUECK geb. Curaçao 04-08-1816, ged. Luth. Curaçao 08-12-1816 (get. Henry Stephen Quitman, Helena de Mey Niepage, Herman Coenraad Otto en Catharina Elisabeth Hueck), † Curaçao (stadsdistrict) 16-09-1885, dr. van Jan Borchard Hueck en Judith Welvaart van der Dijs

IV.. MARGARETHA GAHNE geb. Curaçao 05-02-1774, ged. N.G. Curaçao 27-03-1774 (get. Jan Hendrik Jutting en Helena de Mey), † Curaçao (stadsdistrict) 06-02-1837, tr. LOURENS GERRIT PLETSZ ged. N.G. Curaçao 26-06-1774 (get. Gerrit Schuurman en Jannetje Lackrum, huisvr. van Gerrit Pletsz), zn. van Pieter Pletsz, accijnsmeester der W.I. Compagnie, eigenaar plantage Bleinheim (MD) en Sara Schuurman [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER PLETSZ ged. N.G. én Luth. Curaçao 07-12-1799 (get. Johannes Matthias Gahne en Cornelia Maria Pletsz)
 2. ANNA PLETSZ ged. Luth. Curaçao 14-06-1804 (get. Bartholomeus Pletsz en Anna Gahne, geb. Turp)
 3. BARTHOLOMEUS PLETSZ geb. Curaçao 21-07-1809, ged. Luth. Curaçao 15-09-1809 (get. Johan Gahne, Wilhelmina Prince, geb. Gahne, Jan Nicolaas van Starckenborgh en Johanna van Starckenborgh, geb. Pletsz)
 4. PIETER PLETSZ geb. Curaçao 13-10-1801, ged. N.G. Curaçao 22-11-1801 (get. Johannes Matthias Gahne en Cornelia Maria Pletsz), † Curaçao (stadsdistrict) 04-09-1845, tr. Curaçao (stadsdistrict) 26-01-1825 WILLEMINA LEONORA GRAVAL geb. Curaçao 06-04-1806, † Curaçao (stadsdistrict) 23-02-1852
 5. JOHANNES MATTHIAS PLETSZ geb. Curaçao 12-11-1806, ged. N.G. Curaçao 21-11-1806 (get. Johannes Craneveldt Prince en Johanna Pletsz), † Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1836, tr. 1ste  Curaçao (stadsdistrict) 18-03-1833 CORNELIA PIETERNELLA VEGT geb. Curaçao 18-03-1816, ged. Luth. Curaçao 29-04-1816 (get. Willem Prince en Petronella Gahne), † Curaçao (stadsdistrict) 08-05-1833, dr. van Hendrik Liboris Vegt en Jannetta Adriana Graval, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 25-06-1834 ANNA MARIA DE JONGH

IV.. PETRONELLA GAHNE geb. Curaçao 26-10-1776, ged. N.G. Curaçao 01-12-1776 (get. Marthen Reuvenhagen en Anna Sybilla Sophia de Mey), † Curaçao (stadsdistrict) 06-11-1843, tr. Curaçao (voor de secretaries) 20-07-1806 WILLEM PRINCE geb. Curaçao 28-09-1785, ged. N.G. Curaçao 23-10-1785 (get. Johannes Craneveldt en Margaretha Geertruida Prince), secretaris van de Raad van Policie en het College van Commercie en Zeezaken en gouvernementssecretaris van Curaçao, † Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1834, zn. van Pieter Prince, zeekapitein op de bark de Vrijheyd en Margaretha Craneveldt [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARGARETHA CRANEVELDT PRINCE geb. Curaçao 24-10-1806, ged. N.G. Curaçao 21-12-1806 (get. Johannes Craneveldt Prince en Margarethe Geertruida Prince), † Curaçao (stadsdistrict) 04-10-1891
 2. JOHANNES MATTHIAS PRINCE geb. Curaçao 19-01-1808, ged. N.G. Curaçao 10-04-1808 (get. Johannes Matthias Gahne en Anna Gahne, geb. Turp), † jong
 3. PIETER COCKBURN PRINCE geb. Curaçao 06-04-1809, ged. N.G. én Luth. Curaçao 19-05-1809 (get. James Cockburn, Baronet en Marianne Cockburn, geb. Devereaux), president van de rechtbank te Curaçao, † Curaçao (stadsdistrict) 31-01-1872, tr. Curaçao (stadsdistrict) 20-09-1871 WILHELMINA CHARLOTTE FELDMANN geb. Amsterdam 1827, † Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1905, dr. van Theodorus Feldmann en Johanna Craneveldt Prince
 4. JOHANNES MATTHIAS PRINCE geb. Curaçao 18-10-1811, ged. N.G. Curaçao 26-12-1811 (get. Claas Schotborgh Gzn. en Anna Turp, wed. van Johannes Matthias Gahne)
 5. SIMON PRINCE geb. Curaçao 23-12-1813, ged. N.G. Curaçao 01-02-1814 (get. Simon Prince en Jannetje van der Velden Prince), † Curaçao (stadsdistrict) 28-10-1896, tr. Curaçao (stadsdistrict) 08-07-1874 WILHELMINA CHARLOTTE FELDMANN wed. van Pieter Cockburn Prince zie onder 3
 6. HENDRIK PRINCE geb. Curaçao 29-12-1815, ged. N.G. Curaçao 28-04-1816 (get. Hendrik Schotborgh en Catharina Frederika Weeber, huisvr. van Cornelis Spencer)

IV.. JOHANNA GAHNE geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-12-1779, ged. N.G. Curaçao 16-01-1780 (get. Jan Hendrik Specht en Sara Maria van Starckenborgh), † Curaçao (stadsdistrict) 09-03-1845, tr. WILLEM ADRIAAN BOTH HENDRIKSEN ged. N.G. Curaçao 16-01-1778 (get. Willem Hendriksen en Alida Hendriksen, geb. Testemaker, woonachtig te Amerika), eigenaar plantage Vreugdendal (Ruiterkwartier), zn. van Hendrik Willem Both Hendriksen, secretaris van de Kleine Raad en Johanna Pletsz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA HENRIETTA BOTH HENDRIKSEN geb. Curaçao 19-06-1799, ged. Luth. Curaçao 05-08-1799 (get. Johannes Matthias Gahne en Johanna Pletsz, wed. van F.A. de Reuver), † Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1863
 2. JOHAN HENDRIK BOTH HENDRIKSEN geb. Curaçao 30-08-1800, ged. Luth. Curaçao 19-12-1800 (get. J.H. van Starckenborgh en Anna Turp, huisvr. van Johannes Matthias Gahne)
 3. ANNA BOTH HENDRIKSEN geb. Curaçao 02-01-1804, ged. Luth. Curaçao 09-03-1804 (get. J.H. van Starckenborgh en Magdalena Vos, huisvr. van Michael Fleischer), † Curaçao (stadsdistrict) 04-11-1860, tr. Curaçao (stadsdistrict) 28-04-1824 RICHARD AUGUST LLOYD eigenaar plantage Fortuyn (a) Bonam (OD), zn. van Richard Bateman Lloyd, advocaat en ‘comptroller’ onder de Britse Regering op Curaçao en Anna Elisabeth Kock
 4. BARTHA WILHELMINA BOTH HENDRIKSEN geb. Curaçao 13-06-1805, ged. Luth. Curaçao 06-08-1805 (get. Hendrik Leyer en Wilhelmina Prince, geb. Gahne)
 5. HENDRIK WILLEM BOTH HENDRIKSEN geb. Curaçao 22-08-1810, ged. N.G. Curaçao 16-11-1810 (get. Richard Bateman Lloyd en Anna Elisabeth Lloyd, geb. Kock), procureur, gouvernements translateur en interpreteur voor de Franse en Engelse Taal, tr. Curaçao (stadsdistrict) 11-09-1833 WILHELMINA LESEUR geb. Curaçao 01-04-1811, ged. Luth. Curaçao 11-02-1811 (get. Bernard Leonard Rappard en Willemina Rappard), † New York 04-01-1852, dr. van Jacobus Philippus Leseur en Eva de Vries Steeling en wed. van Hermanus Pieter Rojer
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s