Van Eps (Statius van Eps)

I. JACOBUS VAN EPS geb. Middelburg ca. 1730, onderkoopman der V.O.C. te Java en Japan, † Batavia 05-01-1784, tr. Middelburg Nieuwe Kerk 12-07-1757 MARIA JACOBA MENS geb. 01-03-1735, † Middelburg 22-10-1810, dr. van Isaac Mens, heer van de Oude en Nieuwe Struyte en Anna Jacoba Wood [Middelburg].

II. ISAAC VAN EPS geb. Vlissingen 18-12-1758, notaris te Middelburg, † Middelburg 22-12-1811, tr. Middelburg 19-04-1786 JOSINA VAN DER HORST, † Middelburg 22-10-1800 [Middelburg].

III. JOHANNES MARINUS VAN EPS geb. Middelburg 17-01-1792, kapitein-kwartiermeester der W.I. Jagers, † Curaçao (stadsdistrict) 18-12-1843, otr. 1ste N.G. Curaçao 17-06-1818 (get. bg. de Heer Albert Kikkert, admiraal en gouverneur van Curaçao, Anna Sophia Muller, wed. van Heshusius en br. George Christiaan Muller en Elisabeth Christiana Muller, geb. Muller), tr. Curaçao 05-07-1818 JOHANNA SOPHIA MULLER ged. Luth. Curaçao 21-10-1798 (get. Hendrik August Muller en Anna Sophia Muller, wed. van G.J.H. Heshusius), † Curaçao 15-07-1830, dr. van George Christiaan Muller, magazijnmeester en Elisabeth Christiana Muller, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 30-04-1834 CHRISTIANA PHILIPPINA MULLER ged. Luth. Curaçao 22-01-1798 (get. Christoph Anton Muller en Maria Philippina Gehrels, geb. Muller), † Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1839, dr. van George Christiaan Muller, magazijnmeester en Elisabeth Christiana Muller [Curaçao].

Hij arriveerde op 27-01-1816 met de ‘Prins van Oranje’ op Curaçao.

Uit dit huwelijk:

 1. ISAAC CHRISTIAAN STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-06-1819 volgt VIa.
 2. MARINUS HERMANUS VAN EPS geb. Curaçao 29-09-1820, † Curaçao 10-11-1822
 3. CORNELIS LODEWIJK VAN EPS geb.  Curaçao 19-10-1821 volgt VIb.
 4. ELISABETH JOSINA VAN EPS geb. Curaçao 22-07-1823, † Bonaire (aangifte) 04-03-1876, tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-01-1845 JOHANNES SCHORRENBERG geb. Amsterdam 31-12-1816, luitenant 2de kl. der W.I. Jagers (1845), † Curaçao (stadsdistrict) 15-01-1851, zn. van Hendrik Schorrenberg en Anna Geertruida Mertens [Curaçao].
 5. MARIA CATHARINA VAN EPS geb. Curaçao 18-01-1825 volgt VIc.
 6. AUGUSTA RICHARDINA VAN EPS geb. Curaçao 15-04-1828 volgt VId.
 7. JOHAN FREDERIK KAREL VAN EPS geb. Curaçao 18-09-1829 volgt VIe.

VIa. ISAAC CHRISTIAAN STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-06-1819, majoor-commandant der inf. te Suriname, districtscommissaris 5de district te Curaçao, eigenaar plantage Gerustigheid (a) Kas Chikitu, † Curaçao (stadsdistrict) 19-02-1894, tr. Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1843 JACOMINA SOPHIA MULLER geb. Curaçao 20-01-1825, † Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1908, dr. van August Leberegt Statius Muller, landsdrukker (De Curaçaosche Courant) en eigenaar plantages Siberië en St.-Sebastiaan en de behuizing en gronden Carthagena en Geertruida Maria Rojer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA GEERTRUIDA SOPHIA STATIUS VAN EPS geb. Paramaribo 04-08-1844, † Curaçao (stadsdistrict) 05-03-1915
 2. AUGUSTA GEERTRUIDA MARIA LOUISA STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-01-1846, tr. Curaçao (stadsdistrict) 10-08-1870 Ds. JOHAN PAUL ENGLERT geb. Rhenen 12-06-1829, predikant, † Curaçao (stadsdistrict) 12-06-1879, zn. van Henricus Englert, onderwijzer en kostschoolhouder en Petronella van Beuningen van Helsdingen [Curaçao].
 3. ANNA MARIA STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-02-1848, † Curaçao (4de district) 01-06-1875
 4. JOHAN MARIN STATIUS VAN EPS geb. St.-Eustatius 28-12-1850 volgt Va.
 5. AUGUST MELVIL STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-07-1852, † Curaçao (stadsdistrict) 25-11-1853
 6. LODEWIJK WILHELM STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1855 volgt Vb.
 7. AUGUST HERMAN STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1858, † Curaçao (stadsdistrict) 09-02-1860
 8. JAN HENDRIK STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-01-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 09-01-1904
 9. CORNELIA HELENA WILHELMINA STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-09-1867, onderwijzeres, † Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1958
 10. LOUISE CAROLINA STATIUS VAN EPS geb. Curaçao 10-10-1870, † Curaçao (stadsdistrict) 19-01-1956, tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-06-1895 HERMAN STATIUS MULLER geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-12-1867, inspecteur der belastingen, † Curaçao (stadsdistrict) 07-04-1934, zn. van Hendrik August Statius Muller en Johanna Catharina Cornelia Voogd

IVb. CORNELIS LODEWIJK VAN EPS geb. Curaçao 19-10-1821, gouvernementsambtenaar, luitenant 2de kl. der Schutterij, † Curaçao (stadsdistrict) 02-09-1858, tr.Curaçao (stadsdistrict) 28-10-1846 MARIA ELISABETH VAN KLEUNEN geb. Curaçao 12-06-1827, † Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1897, dr. van Jacob van Kleunen, onderschout en marktmeester (1833-1839), wachtmeester der marechaussée (1839-) en Anna Maria Rees, zij tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1859 Adolf Frederik Rieffenberg geb. Curaçao, ged. Prot. Curaçao 06-10-1833 (get. Daniël Rees en Anna Elisabeth Rees, als vader wordt vermeld Adolf Schrils), † Curaçao (stadsdistrict) 21-11-1878, zn. van Friedrich Rieffenberg en Maria Elisabeth Rees [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA SOPHIA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-09-1847, ged. Prot. Curaçao 27-02-1848 (get. Van Kleunen en mevr. de wed. Heshusius), † Curaçao (stadsdistrict) 21-07-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1866 HENDRIK TWEEBOOM geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-11-1845, ged. Prot. Curaçao 06-04-1846 (get. Friedrich Wilhelm Pieter Winkel en Maria Erkens), koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 05-10-1891, zn. van Hendrik Cornelis van der Veen Beaufort Tweeboom en Cornelia van Kleunen [Curaçao].
 2. JOHAN MARIN FREDERIK STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1849, ged. Prot. Curaçao 27-01-1850 (get. Adriaan Frederik de Lange en Maria Carolina de Lange, geb. Rees) volgt Vc.
 3. KAREL WILHELM VAN EPS  geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1854, ged. Prot. Curaçao 27-01-1850 (get. Johannes Hendrik George Seitz en Maria Wilhelmina Evertsz Axson, geb. Schouten) volgt Vd.

IVc. MARIA CATHARINA VAN EPS geb. Curaçao 18-01-1825, † Curaçao (stadsdistrict) 15-08-1899, tr. Curaçao (stadsdistrict) 14-08-1844 WALTER BERNHARDUS ZEPPENFELDT geb. Curaçao 11-02-1822, geneesheer, † Curaçao (stadsdistrict) 06-12-1898, zn. van Carl Anton Zeppenfeldt, apotheker en Johanna Catharina Wilhelmina de Jongh [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CARL ANTON ZEPPENFELDT geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-10-1844, hoofdonderwijzer, † Curaçao (stadsdistrict) 31-05-1898, tr. Bonaire 05-01-1870 ANNA ELISABETH MENGE geb. Bonaire 30-12-1850, dr. van George Frederik Menge en Maria Catharina Margaretha Suares
 2. MARIA SOPHIA CATHARINA ZEPPENFELDT geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-12-1853, † Curaçao (stadsdistrict) 10-01-1890

IVd. AUGUSTA RICHARDINA VAN EPS geb. Curaçao 15-04-1828, † Bonaire (aangifte) 09-12-1900, tr. Bonaire 15-09-1847 THOMAS ENGEL VAN RADERS geb. St.-Maarten 1820, opzichter 2de kl. bij de Algemene Dienst te Bonaire (-1857), griffier bij het kantongerecht te Bonaire (1876), † Curaçao (stadsdistrict) 29-10-1884, zn. van Willem Jan Leendert van Raders, gezaghebber van St.-Eustatius en Saba en Maria Elisabeth Cannegieter [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA SOPHIA ELISABETH VAN RADERS geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-05-1851
 2. JOHANNA JOSINA VAN RADERS geb. Bonaire 01-01-1853, † Bonaire (aangifte) 12-12-1908, tr. Bonaire 12-01-1893 PETRUS WILLEFRIDUS BOOI geb. Bonaire 07-08-1859, † Bonaire (aangifte) 04-06-1931, zn. van Martinus Booi en Dolores Ascencion Piard [Bonaire].
 3. PAULINA ERNESTINA VAN RADERS geb. Bonaire 25-02-1855, tr. Bonaire 29-07-1883 JOHANNES BERNARDUS ANTHONY geb. Bonaire 08-03-1847, † Bonaire (aangifte) 13-01-1895, zn. van Johannes Anthony en Maria Magdalena Nicolaas [Bonaire].
 4. ANNA SOPHIA VAN RADERS geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-11-1856, † Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1929, tr. Bonaire 03-06-1896 CORNELIS QUAST geb. Bonaire 19-01-1862, zn. van Jan Hendrik Quast en Eva de Vries Leseur [Bonaire].

IVe. JOHAN FREDERIK KAREL VAN EPS geb. Curaçao 18-09-1829, postdirecteur, hypotheekbewaarder en majoor-commandant Schutterij, † Curaçao (stadsdistrict) 24-11-1904, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 24-10-1849 URANIA LOUISA STICHT geb. Curaçao 19-08-1828, † Curaçao (stadsdistrict) 19-05-1862, dr. van Caspar Lodewijk van Uytrecht en Anna Christina Belmonte, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 02-08-1865 CORNELIA HELENA HENRIËTTE LOUISE PERRET GENTIL geb. Curaçao 25-11-1830, ged. Prot. Curaçao 06-11-1831 (get. August Leberegt Statius Muller, de Wed. Casper Voogd geb. Perret Gentil, Gottlob Wilhelm Hellmund en …………… Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1921, dr. van Jan Hendrik Perret Gentil en Cornelia Maria Hendriks, 3de relatie met HENRIËTTE DOROTHEA VAN UYTRECHT geb. Curaçao 11-12-1854, ged. Prot. Curaçao 23-10-1886 (huisdoop plantage St.-Kruis, get. Dr. G.A.L. Ferguson en Margaretha Gijsbertha van Uytrecht), † Curaçao (stadsdistrict) 24-12-1908, dr. van Willem van Uytrecht en Francisca Serafina de Conde (a) Trajectina [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de J.F.K. van Eps, voor rekening van zijn minderjarige kinderen bij wijlen Urania Sticht, schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 18 slaven met een tegemoetkoming van P. 3.600,-. 

Uit dit huwelijk:

 1. MARINUS LODEWIJK STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1850 volgt Ve.
 2. JOHAN MARIN VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1852, † Curaçao (stadsdistrict) 09-08-1853
 3. ERNST FREDERIK VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1852 volgt Vf.
 4. GEORGIUS JUSTUS HERMANUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-11-1854, † New York
 5. WILLEM PAUL MARINUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-11-1856, Nederlands consul op St.-Thomas
 6. ANNA CHRISTINA JOHANNA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-02-1859 volgt Vg.
 7. CASPERINA LOUISA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-07-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 05-06-1901, tr. Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1888 CARLOS LODEWIJK PERRET PERRET GENTIL geb. La Guaira, Venezuela 17-03-1866, zn. van August Carel Casper Pieter Perret Gentil en Rudolphina Wenceslao Martijn [Curaçao].

Uit de relatie:

 1. HENRIËTTE DOROTHEA VAN UYTRECHT geb.  Curaçao (stadsdistrict) 09-04-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 24-06-1914 PETRUS COENRAAD PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-05-1889, zn. van Jacob Alexander Pietersz en Anna Catharina Pietersz [Curaçao].

Va. JOHAN MARIN STATIUS VAN EPS geb. St.-Eustatius 28-12-1850, gouvernementsambtenaar, † Curaçao (stadsdistrict) 09-02-1892, tr. Curaçao (stadsdistrict) 15-04-1874 SARA MARGARETHA PALM geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-09-1855, † ’s-Gravenhage 05-11-1931, dr. van Frederik Wilhelm Palm, sergeant-majoor-tit., muziekleraar en Maria Catharina Seitz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOMINA MARIA CATHARINA VAN EPS  geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-10-1874, † Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1851, tr. Curaçao (stadsdistrict) 21-03-1893 AUGUST JOHANSSON geb. Calmer, Zweden 1834, zeekapitein, zn. van Johannes Johansson en Maria Liendel [Curaçao].
 2. AUGUST FREDERIK STATIUS VAN EPS  geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-11-1877, secretaris Nederlands consulaat te New York, † New York 1939 [New York].
 3. ISAAC CHRISTIAAN STATIUS VAN EPS  geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1880, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 25-05-1943 [Curaçao].
 4. WILHELMINA IRMA CONSTANCIA VAN EPS  geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-03-1891, tr. 1ste Curaçao 30-09-1914 HENDRIK PAULUS PIEPER geb. Wormerveer 10-10-1880, kapitein der inf. O.I.L., † Lahat, Sumatra 03-03-1925, zn. van Maurits Frans Pieper en Antje Houttuyn, tr. 2de ’s-Gravenhage 10-10-1929 Jhr. BERTHO CONSTANT CHARLES MARGARETHO MARIE VAN SUCHTELEN geb. 1885, luitenant 1ste kl. O.I.L. (-1919), gouverneur van Sumatra’s Oostkust (1934), intendant Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, † Oegstgeest 02-12-1971 [Oegstgeest].

Vb. LODEWIJK WILHELM STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1855, onderwijzer, † Curaçao (stadsdistrict) 07-02-1924, tr. Curaçao (stadsdistrict) 26-06-1889 GEORGETTE FREDERIKA ZEPPENFELDT geb. Bonaire 18-02-1872, † Curaçao (stadsdistrict) 29-10-1948, dr. van Carl Anton Zeppenfeldt, hoofdonderwijzer en Anna Elisabeth Menge [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOMINA ANTHONIA VAN EPS  geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-05-1890, onderwijzeres, telegrafiste Landsradiodienst
 2. LODEWIJK WILHELM CHRISTIAAN VAN EPS  geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-12-1891, koopman, handelsagent, tr. Curaçao 09-09-1920 MARIA MAGDALENA CRAANE geb. Bonaire 31-12-1901, dr. van Cornelis Craane en Johanna Sophia Elisabeth Jarman
 3. JOHAN MARIN STATIUS VAN EPS  geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-01-1894, gezaghebber van Bonaire, districtmeester 3de te Curaçao, tr. 1ste ANTJE CRAANE geb. Bonaire 22-04-1903, † 08-11-1921, dr. van Cornelis Craane en Johanna Sophia Elisabeth Jarman tr. 2de Aruba 24-07-1925 ETNA ARENDS geb. Aruba 02-11-1906, dr. van Jacobo Bautista Arends en Maria Elisabeth Quant

Vc. JOHAN MARIN FREDERIK STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1849, ged. Prot. Curaçao 27-01-1850 (get. Adriaan Frederik de Lange en Maria Carolina de Lange, geb. Rees), gouvernementsambtenaar, † Curaçao (stadsdistrict) 12-02-1917, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 26-12-1866 HELENA JEANNETTE ELISABETH VAISSIER geb. Curaçao 28-12-1849, † Curaçao (stadsdistrict) 16-09-1891, dr. van Jean Baptiste Vaissier en Anna Catharina Jyckle, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1900 CATHARINA ELISABETH VAN DER VELDE geb. Curaçao 27-05-1858, dr. van Hendrik Harmanus van der Velde en Anna Wilhelmina Panneflek [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIS LODEWIJK VAISSIER STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1867, † Curaçao (stadsdistrict) 12-08-1907 [Curaçao].
 2. REDELPHINA CATHARINA ELISABETH URANIE STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-09-1869, tr. Curaçao 14-02-1900 ALBERT OSCAR GÜRTLER geb. Koningsbergen 13-06-1843, opticien, zn. van Johann August Benjamin Gürtler en Ida Etten [Curaçao].
 3. JOHANNA CATHARINA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-01-1872, † Curaçao (stadsdistrict) 29-01-1872
 4. LUCIE ELISABETH JOHANNA STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-12-1872,  † Curaçao (stadsdistrict) 02-12-1945, tr. Curaçao (stadsdistrict) 02-03-1893 JOHANNES MATTHIAS VAN DER DIJS geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-12-1870, zn. van Simon Petrus van der Dijs en Christina Wilhelmina Dorothea Maack [Curaçao].
 5. MARIN ADOLPH ARNOLDUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-08-1875, † Curaçao (stadsdistrict) 10-04-1877
 6. MARINA AUGUSTA ARNOLDINA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-01-1878, † Curaçao (stadsdistrict) 10-03-1944, tr. DAMASO ADOLF MEDEMA geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-12-1879, † Curaçao (stadsdistrict) 05-06-1948, zn. van Johannes Henriquez Medema en Cathalina Basmaar [Curaçao].
 7. URANIA LOUISA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-12-1880, tr. Curaçao (stadsdistrict) 14-12-1906 GOTTLIEB GUSTAV EMANUEL DE SAINT MALO geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-05-1879, koopman, zn. van José Natividad de Saint Malo, onderwijzer en Wilhelmina Catharina Weers Bierman [Curaçao].
 8. JANE MARY BRESSON VAN EPS geb. Curaçao 15-11-1885, ged. Prot. Curaçao 11-07-1890 (huisdoop, get. Arnoldus Jacobus Maal en Maria Mercedes Aureole Maal) volgt VIa.
 9. PIETER HENDRIK MAAL VAN EPS geb. Curaçao 19-09-1888, ged. Prot. Curaçao 11-07-1890 (huisdoop, get. Jan Christiaan Beaujon en Redelphina Catharina Elisabeth Uranie van Eps) volgt VIb.

 Vd. KAREL WILHELM VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1854, ged. Prot. Curaçao 27-01-1850 (get. Johannes Hendrik George Seitz en Maria Wilhelmina Evertsz Axson, geb. Schouten), commies 1ste kl. der belastingen, † Curaçao (stadsdistrict) 06-01-1915, tr. 1steCuraçao (stadsdistrict) 06-08-1873 JEANNETTE ELISABETH TRAMM geb. Curaçao 18-11-1854, † Curaçao (stadsdistrict) 04-10-1885, dr. van Eduard Christiaan Tramm en Helena Elisabeth Martijn, tr. 2de Curaçao (3de district) 19-05-1886 CORNELIA CONSTANCIA VAN KOETSVELD geb. Curaçao (4de district) 29-12-1864, † Curaçao (stadsdistrict) 29-02-1908, dr. van George Frederik van Koetsveld en Johanna Jacoba van der Hansz [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. CORNELIS LODEWIJK MARIN STATIUS VAN EPS geb. Curaçao 26-04-1875, ged. Prot. Curaçao 18-11-1875 (huisdoop, get. Eduard Christiaan Tramm en Maria Elisabeth Rieffenberg, geb. Zimmerman)
 2. EDUARD CHRISTIAAN HENDRIK VAN EPS geb. Curaçao 24-03-1878, ged. Prot. Curaçao 05-01-1879 (huisdoop, get. Thomas Stockbroo Pietersz en Jannetje Dorothea Pieternella Pietersz-Neuman) volgt VIc.
 3. HELENA ELISABETH VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1880, † Curaçao (3de district) 06-12-1881
 4. ADOLF FREDERIK LUDWIG VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-11-1882, † Curaçao (stadsdistrict) 02-04-1890

Uit het 2de huwelijk:

 1. JEANNETTE ELISABETH VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-01-1887
 2. JOHANNA JACOBA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-02-1889, † Curaçao (stadsdistrict) 11-06-1889
 3. JOHAN ADOLF FREDERIK VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-08-1890
 4. ADOLF FREDERIK LUDWIG VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-01-1893, ged. Prot. Curaçao (geen datum vermeld) 1894 (huisdoop, get. Coenraad Ludwig Bercks en Maria Louise Bercks, geb.Hollander), tr. Curaçao 19-12- 1925 ANTHONIA CATHARINA FIDANQUE geb. Curaçao 05-12- 1903, † Curaçao 21-05-1978, dr. van Willem Frederik Martinus Marugg, apotheker en Simona Clara Fidanque. volgt genealogie Marugg
 5. FREDERIK GEORGE VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-05-1894, † Curaçao (2de district) 01-01-1938, tr. Curaçao 18-12-1929 (get. Johann de Vos, 47 jr., hulp-apotheker, Frederik Hendrik Medema, 25 jr., rechercheur) JEANNETTE ADRIANA ECKMULLER geb. Curaçao 30-11-1900, ged. Prot. Curaçao 28-05-1902 (get. Johann de Vos Jz. en Susanna Gerardina Schottelink de Vos), dr. van Johann Nepomuk Eckmuller en Jannetje Aartszkool Vegt de Vos
 6. DOROTHEA CLOTHILDA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-07-1896
 7. JOHANNA GEERTRUIDA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-05-1898, † Aruba 11-06-1900
 8. HERMAN ADRIAAN VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1900

Ve. MARINUS LODEWIJK STATIUS VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1850, gezaghebber van Saba, † Saba 25-03-1883, tr. Bonaire 07-07-1875 HENRIËTTE ELISABETH MENGE geb. Bonaire 01-10-1854, † Curaçao (stadsdistrict) 17-04-1933, dr. van George Frederik Menge en Maria Catharina Margaretha Suares

Uit dit huwelijk:

 1. URANIA GEORGINA JOHANNA STATIUS VAN EPS geb. Bonaire 27-06-1876, † Curaçao (stadsdistrict) 04-08-1946
 2. JOHAN GEORGE FREDERIK STATIUS VAN EPS geb. Bonaire 15-10-1878, Curaçao (stadsdistrict) 14-05-1929, tr. MARIA McGREGOR
 3. ERNESTINA WILHELMINA STATIUS VAN EPS geb. Bonaire 01-07-1882, religeuse

Vf. ERNST FREDERIK VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1852, koopman (firma Mattey & Van Eps), † Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1916, 1ste relatie met MARIA ANGELISTA, tr. Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1910 CORNELIA MARIA HENDRIKS NEUMAN geb. Curaçao 03-08-1868, † Curaçao (stadsdistrict) 07-06-1932, dr. van August Frederik Neuman en Johanna Catharina Wilhelmina Perret Gentil [New York].

Uit de 1ste relatie:

 1. URANIA LOUISA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-09-1883, † Curaçao (stadsdistrict) 07-04-1927
 2. WILLEM RUDOLF VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-09-1887, handelscorrespondent (1921), tr. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1921 (get. Petrus Rafael Lauffer, 29, apotheker, Enrique Elogio Fowler, 37, koopman, John de Jongh, 36, apotheker, Charles Joseph Henriquez, 34, koopman) MARIA HELENA SALOMÉ LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-08-1893, † Curaçao 23-12-1972, dr. van Joseph Theodorus Lauffer, boekhouder en Angelista Isabelle Lauffer [Curaçao].

Vg. ANNA CHRISTINA JOHANNA VAN EPS geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-02-1859, † Curaçao (stadsdistrict) 22-07-1916, tr. Curaçao (stadsdistrict) 01-08-1888 ABRAHAM CHARLES HENRI LOUIS PERRET GENTIL geb. Curaçao 09-12-1841, ged. Prot. Curaçao 19-10-1841 (get. Charles Baggs Debroth, Richard Raven, Anna Maria Meijer, geb. Rojer en Maria Louise de Rognon, wed. Schott), † Curaçao (stadsdistrict) 08-01-1905, zn. van Jan Hendrik Perret Gentil en Cornelia Maria Hendriks [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN HENDRIK PERRET GENTIL geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-08-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 01-10-1919 MARCELINA HELENA PERRET GENTIL geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-04-1891, † Curaçao (stadsdistrict) 01-07-1937, dr. van August Carel Casper Pieter Perret Gentil en Antonia Elodie Avendaño, tr. 2de ………………. 22-08-1938 CHARLOTTE MARIE BRUSSE geb. 1912, † Curaçao (stadsdistrict) 31-03-1946, dr. van Coenraad Jacob Brusse en Enriqueta Salas, tr. 3de 11-01-1947 LEONORE JOSEPHINE BRUSSE, dr. van Coenraad Jacob Brusse en Enriqueta Salas
 2. URANIA HELENA PERRET GENTIL geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-08-1890, tr. DAVID VAN DER REE
 3. JOHAN FREDERIK KAREL PERRET GENTIL geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-10-1891, † Curaçao (stadsdistrict) 17-12-1959
 4. FRANÇOIS HENDRIKS CASPER PERRET GENTIL geb.  Curaçao (stadsdistrict) 01-02-1893
 5. CORNELIS MARINUS PERRET GENTIL geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-05-1894, † Curaçao (stadsdistrict) 22-02-1945
 6. AUGUST HENDRIK PERRET GENTIL geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-08-1895, † Curaçao (stadsdistrict) 06-07-1896
 7. HENRI LOUIS PERRET GENTIL geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1897, tr. (curaçao (stadsdistrict) 16-07-1924 BEATRICE IRENE BRUSSE geb. Baranquilla, Colombia 10-11-1903, dr. van Coenraad Jacob Brusse en Enriqueta Salas
 8. CORNELIA MARIA PERRET GENTIL geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1898
 9. HERMAN HELENUS PERRET GENTIL geb.  Curaçao (stadsdistrict) 26-11-1900

VIa. JANE MARY BRESSON VAN EPS geb. Curaçao 15-11-1885, ged. Prot. Curaçao 11-07-1890 (huisdoop, get. Arnoldus Jacobus Maal en Maria Mercedes Aureole Maal), tr. Curaçao 15-12-1906  JOHANNES SIGISMUNDUS VAN DER HANSZ geb. Curaçao (3de district) 27-01-1878, ged. Prot. Curaçao 17-06-1882 (get. Adrianus Alexander van der Hansz en Elisabeth Christina Brijden, geb. Muller), apotheker, zn. van Willem van der Hansz, gouvernementsambtenaar en Cornelia Frederika Wilhelmina Recao [………………].

Uit dit huwelijk:

 1. FREDERIKA VAN DER HANSZ [Panama].
 2. RECAO VAN DER HANSZ [Panama].

VIb. PIETER HENDRIK MAAL VAN EPS geb. Curaçao 19-09-1888, ged. Prot. Curaçao 11-07-1890 (huisdoop, get. Jan Christiaan Beaujon en Redelphina Catharina Elisabeth Uranie van Eps), opticien, tr. Curaçao 21-12-1910 CORNELIA LOUISA CATHARINA NEUMAN geb. Curaçao (3de district) 18-02-1890, ged. Prot. Curaçao 15-12-1890 (huisdoop, get. Willem van der Hans en Petronella Wilhelmina van der Hans), † ……………. ..-..-1950, dr. van Carel August Wilhelm Neuman en Carolina van der Hansz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN OSCAR STATIUS VAN EPS geb. Curaçao 16-11-1911, ged. Prot. Curaçao 19-09-1913 (huisdoop, get. Johannes Sigismundus van der Hansz en Redelphina Catharina Elisabeth Urania Guertler, geb. Van Eps), tr. Curaçao 08-09-1937 LILIA ESTHER DE DIEGO dr. van Adolfo de Diego en Etelvina Icaza
 2. AURORA CAROLINA VAN EPS geb. Curaçao 26-10-1913, ged. Prot. Curaçao 07-11-1915 (kerkdoop, get. Caster Neuman Pietersz en Alida Quast), secretaresse van de minister-president E. Jonckheer (v.a. 1955), † Curaçao ..-10-1986, begr. Prot. kerkhof Otrobanda 21-10-1986, tr. GUSTAV ADOLF SCHLAG geb. Curaçao (3de district) 27-12-1898, ged. Prot. Curaçao 18 febr. 1899 (huisdoop, get. G.A. Huith en R.A. Huith), boekhouder, zaakwaarnemer Gomez Enterprises, gedeputeerde Eilandsraad (1959), oprichter Racing Club Curaçao (RCC) tennisclub (1926), vice-voorzitter (1929) en secretaris (1931) Curaçaosche Voetbalbond, † Curaçao 8 febr. 1971, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, zn. van Johann Georg Heinrich Schlag en Hieronyma Sophia van der Hansz Marugg. volgt genealogie Marugg
 3. WILLIAM ALFRED VAN EPS geb. Curaçao 31-10-1916, ged. Prot. Curaçao 11-05-1918 (huisdoop, get. Johannes Sigismundus van der Hans en Petronella Johanna Magdalena Neuman), tr. JOHANNA CORNELIA BERNARDA VAN HELLEMOND, dr. van Franciscus Antonius van Hellemondt en Maria Wilhelmina Klarenbeek
 4. EDNA REDELPHINA VAN EPS geb. Curaçao 15-10-1918, ged. Prot. Curaçao 09-06-1919 (huisdoop, get. Johannes Hendrik Jonckheer en Hendrina Carolina Pietersz), tr. HORACE CARLETON NEVILLE 1ste luitenant Amerikaans leger, zn. van Clyde Neville en Ethel Whiting
 5. LIGIA ELENA VAN EPS geb. Curaçao 23-04-1920, ged. Prot. Curaçao 21-06-1923 (huisdoop, get. Laurens Exsteen Pietersz en Catharina Margaretha Pietersz, geb. Van der Dijs), tr. Curaçao 07-03-1940 HUBERT MUSKUS O.O.N. geb. Barquisimeto 14-09-1914, ged. Prot. Curaçao 20-10-1916 (get. Richard Barend Jansz Muskus en Elijza Gijsbertha Ernst, geb. Muskus), directeur Muskus NV, bestuurslid Vereniging Handel en Nijverheid te Curaçao, bestuurslid hospitaal, consul van El Salvador, diaken en kerkvoogd der VPG, erelid Sociedad Bolivariana, zn. van Hendrik George Jansz Muskus en Anna Catharina Gijsbertha Jansz Muskus [Curaçao].
 6. HENRY ARNOLD VAN EPS geb. Curaçao 19-11-1921, ged. Prot. Curaçao 02-12-1921 (huisdoop, get. Willem Herman van der Meulen en Henriëtte Wilhelmina Palacios, geb. Halley)
 7. ANNA CECILIA VAN EPS geb. Curaçao 30-10-1923, ged. Prot. Curaçao 29-03-1924 (huisdoop, get. David Evertsz en Johanna van der Meulen)

VIc. EDUARD CHRISTIAAN HENDRIK VAN EPS geb. Curaçao 24-03-1878, ged. Prot. Curaçao 05-01-1879 (huisdoop, get. Thomas Stockbroo Pietersz en Jannetje Dorothea Pieternella Pietersz, geb. Neuman), goud- en zilversmid, hofmees­ter, † Curaçao 30-09-1952, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1899 (get. Johan Wilhelm Adolf Faulborn, 59, gepens. onderofficier, Jacobus Willem Dirk Mensing, 48, gepens. onderofficier, Miguel Béthencourt, commercieel agent van Venezuela en Johan Willem Coenraad Pietersz, 33, koopman) SOPHIA MARIA CATHARINA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-02-1880, ged. Prot. Curaçao 01-02-1881 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst), lidmaat VPG 10-12-1913, † Curaçao (stadsdistrict) 30-01-1955, dr. van Johann Michel Marugg en Anthonia Catharina Hollander [Cura­çao].

Deel-eigenaar gronden Sans Souci, met opstal van huis, regenbak en verdere gebouwen “thans als zelfstandig perceel bekend onder de naam Villa Victoria” (3de district).

Uit dit huwelijk:

 1. JEANNETTE ANTHONIA ELISABETH VAN EPS geb. Curaçao 20-03-1900, ged. Prot. Curaçao 27-10-1901 (get. Karel Wilhelm van Eps en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander), lidmaat VPG 14-04-1916, † Curaçao 18-12-1986, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, tr. Curaçao 21-04-1921 CHAR­LES RUDOLF VAN GIERS­BER­GEN JACOBS geb. Curaçao 26-09-1894, directeur NV Eerste Curaçaosche Stoomwasscherij (1927-), † Curaçao 25-08-1964 zn. van Jacobus Leonardus Ja­cobs en Cornelia van Giersbergen. volgt genealogie Marugg
 2. FREDERIK HENDRIK VAN EPS geb. Curaçao 24-12-1909, ged. Prot. Curaçao 21-09-1910 (huisdoop, reeds overleden, get. Johan Michel Marugg en Jeannette Anthonia Elisabeth van Eps), † Curaçao 21-09-1910, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr 122.

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie