Marugg Generatie IX

IX.. JEANETTE ANTHONIA ELISABETH VAN EPS geb. Curaçao 20-03-1900, ged. Prot. Curaçao 27-10-1901 (get. Karel Wilhelm van Eps en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander), lidmaat VPG 14-04-1916, † Curaçao 18-12-1986, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, tr. Curaçao 21-04-1921 CHAR­LES RUDOLF VAN GIERS­BER­GEN JACOBS geb. Curaçao 26-09-1894, directeur NV Eerste Curaçaosche Stoomwasscherij (1927-), † Curaçao 25-08-1964 zn. van Jacobus Leonardus Ja­cobs en Cornelia van Giersbergen [Curaça­o].

NV Eerste Curaçaose Stoomwasscherij was gevestigd te Sans Souci alwaar zowel de familie Van Eps-Marugg als de familie Van Giersbergen grondeigenaren waren.

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> JACOBS volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> JACOBS volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> JACOBS volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> JACOBS volgt IX..
 5. <PRIVÉ> JACOBS volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> JACOBS volgt IX..
 7. RUDOLF JOHAN JACOBS geb. Curaçao 19-12-1938, †  Curaçao ..-..-19..

IX.. ANTHONIA CATHARINA FIDANQUE geb. Curaçao 05-12-1903, † Curaçao 21-05-1978, tr. Curaçao 19-12-1925 ADOLF FREDERIK LUDWIG VAN EPS geb. Curaçao 22-01-1893, ged. Prot. Curaçao (geen datum vermeld) 1884 (huisdoop, get. Coenraad Ludwig Bercks en Maria Louise Bercks, geb.Hollander), werkz. drukkerij La Prensa, † Curaçao 05-03-1969, zn. van Karel Wilhelm van Eps, commies 1ste kl. der belastingen en Cornelia Constancia van Koetsveld [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANCELA CORNELIA VAN EPS geb. Curaçao 09-10-1926 volgt X..
 2. <PRIVÉ> VAN EPS volgt <PRIVÉ>
 3. GUDELIA MARGARETH VAN EPS geb. Curaçao 29-09-1935 volgt X..
 4. <PRIVÉ> VAN EPS volgt <PRIVÉ>

IX.. EURANIE ELISABETH MARUGG geb. Curaçao 20-12-1907, ged. Prot. Curaçao 21-04-1921(huisdoop, get. Albert Wilhelm Hollander Marugg en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander), tr. Curaçao 01-10-1928 GORIS GROENENDIJK geb. Alblasserdam 07-04-1900, † Amsterdam 19-05-1954, zn. van Arie Pieter Groenendijk en Geertrui Stoppelenburg [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> GROENENDIJK volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> GROENENDIJK volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> GROENENDIJK volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> GROENENDIJK volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> GROENENDIJK volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> GROENENDIJK volgt <PRIVÉ>
 7. <PRIVÉ> GROENENDIJK volgt <PRIVÉ>

IX.. HELENA SOPHIA MARUGG geb. Curaçao 17-05-1909, ged. Prot. Curaçao 21-04-1921 (huisdoop,get. Eduard Christiaan Hendrik van Eps en Sophia Maria Catharina van Eps, geb. Marugg), lidmaat VPG 14-04-1933, † Curaçao 08-12-1939, tr. Curaçao 14-04-1939 MONTEFIORE PEDRO LIBIER geb. Curaçao 13-05-1908, boekhouder Shell, † Curaçao ..-09-1982, zn. van Jacobus Julian Libier en Maria Cleofa Ascension, hij tr. 2de Angela Esther Payares geb. 1912, † Curaçao ..-03-1982 [Curaçao].

Uit het huwelijk Libier-Payares volgen drie kinderen.

IX.. CHRISTIAAN HENDRIK MARUGG geb. Curaçao 29-09-1912, ged. Prot. Curaçao 06-05-1913 (huisdoop, get. Charles Lodewijk Hendrik Marugg en Cornelia Rudolphina Sophia Martijn), boekhouder Overzeese Gas- en Elektriciteitsbedrijf NV, † Curaçao ..-..-19.., tr. Curaçao 17-06-1938 ELVINIA CORNELIA DAAL geb. Curaçao 11-11-1913, ged. Prot. Curaçao 07-11-1917 (huisdoop, get. niet vermeld), lidmaat VPG 21-03-1932, verpleegkundige, dr. van Celèstin Cornelis Daal en Tomasita Lucilia Palm [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 2. HUMPHREY MARUGG geb. Curaçao 21-06-1941, † Curaçao 21-12-1941
 3. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>

IX.. JEANNETTE ROSABELLA MARUGG geb. Curaçao 02-07-1914, ged. Prot. Curaçao 20-12-1926 (huisdoop, get. R. de Witt en Elisabeth Wilhelmina Constancia Peiliker, geb. Marugg), lidmaat VPG 16-05-1935, tr. Curaçao 01-07-1939 EDUARDO VALDEMAR LIBIER geb. Curaçao 23-12-1913, boekhouder Shell, bestuurslid Katholieke Volkspartij (1956), R.K., † Curaçao ..-12-1985, zn. van Jacobus Julian Libier en Maria Cleofa Ascension [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GILBERT EDWARD LIBIER film- en documentairemaker (Filmacademie Amsterdam), cineast regeringsvoorlichtingsdienst, oprichter en eigenaar restaurant Martha Koosje NV, † Curaçao 24-07-2006 volgt <PRIVÉ>
 2. Ir. ROBERT MAURICE LIBIER geb. Curaçao 16-07-1942, ingenieur, decaan faculteit technische wetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen, † Curaçao 16-03-2012 volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> LIBIER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> LIBIER volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> LIBIER volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> LIBIER volgt <PRIVÉ>

IX.. LELIA IMELDA MARUGG geb. Curaçao 22-04-1918, ged. Prot. Curaçao 20-12-1926 (huisdoop, get. Charles Rudolf van Giersbergen Jacobs en Jeannette Anthonia Elisabeth Jacobs, geb. Van Eps), lidmaat VPG 16-05-1935, † Nijmegen 05-06-1998, tr. Curaçao 04-11-1933 RUDOLF ELIAS HENDRIK WILLEMS geb. Paramaribo ..-..-1910, boekhouder Overzeese Gas- en Elektriciteitsbedrijf NV, later directeur incassobureau Willems en makelaar, zoon van ……………. Willems en Petronella Hendrika Susanna Jansen [Nijmegen].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WILLEMS volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WILLEMS volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WILLEMS volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> WILLEMS volgt <PRIVÉ>

IX.. GERRIT MARUGG geb. Curaçao 03-04-1923, ged. Prot. Curaçao 20-12-1926 (huisdoop, get. Franke Scheper en Rosa Amalia Scheper, geb. Zalm), hoofdcontroleur 1ste kl. Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GGD), † Curaçao ..-12-2011, tr. Curaçao 23-07-1947 NORKA AGNES JACOBS geb. Curaçao 03-08-1928, dr. van Charles Rudolf van Giers­bergen Jacobs en Jea­nnette Antho­nia Elisabeth van Eps [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GISELA TERESA MARUGG geb. Curaçao 13-10-1948, werkz. Maduro & Curiel’s bank, † Curaçao 08-05-1994, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder W.F.M. Marugg volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>

IX.. ALBERT WILHELM MARUGG geb. Cu­raçao 26-05-1926, ged. Prot. Curaçao 20-12-1926 (huisdoop, get. Man Löwenthal en Elisabeth Wilhelmina Constancia Peiliker, geb. Marugg), boekhouder, † Cur­açao 12-06-1993, tr. Cu­raçao ..-..-19.. ELFRIEDE ELISABETH JACOBS geb. Curaçao 11-04-1933, dr. van Char­les Rudolf van Giers­bergen Jacobs en Jeannet­te Anthonia Elisabeth van Eps [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 3. ELFRIED MARUGG geb. Curaçao 04-10-1960, † Curaçao 26-05-1991
 4. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>

IX.. ANTHONIA CATHARINA MARUGG geb. Curaçao 27-11-1904, ged. Prot. Curaçao 25-07-1907(huisdoop, bij J.M. Marugg, get. Johan Wilhelm Martinus Hoogenbergen en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander) lidmaat VPG 23-03-1921, † Aruba 28-01-1989, begr. Aruba Prot. kerkhof Oranjestad, tr. Curaçao 18-12-1926 (get. Friedrich Wilhelm Pieter Winkel, 52 jr., koopman, Jesus Maria Béthencourt, 41 jr., koopman, Laurens Exsteen Neuman Pietersz, 33 jr., kantoorklerk, Harry Adolf Dennert, 23 jr., kantoorklerk) FRIEDRICH SAMU­EL DEN­NERT geb. Paramari­bo 12-04-1897, hoofd boekhoudingsafdeling Arend Petroleum Mij., † Aruba 18-03-1971, begr. Aruba Prot. kerkhof Oranjestad, zn. van Richard Adolf Friedrich Den­nert, commies der belastingen en Helena Fernandez [Aru­ba].

Zij was lid van de Protestantse Christen Vrouwen Bond, afdeling Aruba en voorzitter Alida Lampe Fonds (1966-1984).

Uit dit huwelijk:

 1. HUBERT RICHARD DENNERT geb. Curaçao 22-10-1927 volgt X..
 2. <PRIVÉ> DENNERT volgt <PRIVÉ>
 3. CLEOTHILDA EVELYNE DENNERT geb. Aruba 17-02-1931 volgt X..
 4. <PRIVÉ> DENNERT volgt <PRIVÉ>

IX.. JOHAN DAVID MARUGG geb. Cu­raçao 25-08-1908, ged. Prot. Curaçao 11-09-1909 (huisdoop, get. Johann Michel Marugg en Catharina Sophia van der Horst, geb. Hoogenbergen), lidmaat VPG 09-12-1923, bedrijfsleider vestiging Phillips 66 Oil Co. te Venezuela, † Nijme­gen 10-04-1989, begr. Aruba Prot. kerkhof Oranjestad grafkelder familie Marugg, tr. 1ste Aruba 04-04-1928 (get. Jacobo Bautista Arends, 57 jr., koopman, Dr. Jacobo Eloy Maria Arends, 34 jr., gouvernementsgeneeskundige (huw. ontbonden)) AN­THONIA PETRO­NI­LIA WEVER geb. Aruba 13-02-1902, on­der­wijze­res, † Aruba 10-09-1992, dr. van Adri­aan Wever, koopman en Enny Laclé, tr. 2de  ………….., Venezuela .. …. 19.. (huw. ontbonden) MARGARETHA ZWIETERING geb. ………… .. …. 19.. dr. van …………………… Zwietering en …………………………….., tr. 3de Cantaurra, Venezuela 09-07-1958 (huw. ontbonden) <PRIVÉ> VADER [Nijmegen].

Hij was mede-oprichter en secretaris Schaakvereniging Aruba (1943).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. IVONNE MARIE THÉRÈSE MARUGG geb. Aruba 01-09-1929 volgt X..
 2. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 4. HELEN CAROLYNE MARUGG geb. Aruba 18-02-1934 volgt X..
 5. GWELDA SOPHIA MARUGG geb. Aruba 10-08-1935 volgt X..
 6. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 7. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>

Uit het 3de huwelijk:

 1. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>

IX.. ANNA ELISABETH MARUGG geb. Cu­raçao 01-10-1913, ged. Prot. Curaçao 13-12-1916 (huisdoop, get. Eduard Christiaan Hendrik van Eps en Catharina Sophia van der Horst, geb. Hoogenbergen), † Aruba 29-10-2013, tr. Aruba 30-03-1938 (get. Simon van der Veen Quant Oduber, 42 jr., koopman, Hendrik Arminius Wever, 29 jr., klerk) RUDOLF MIGUEL ARENDS geb. Aruba 02-02-1909, commies (afdelingshoofd postwissels en spaarbank) posterijen Aruba, † Aruba 20-10-2001, zn. van Rudolfo Minguel Arends, koopman en reder en Sarah Eli­zabeth Clementina de Veer [Arub­a].

Hij was bestuurder en commissaris Aruba Tivoli Club (1969).

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> ARENDS volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> ARENDS volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> ARENDS volgt <PRIVÉ>

IX.. AURA MARIA MARUGG geb. Curaçao 24-04-1915, ged. Prot. Curaçao 13-12-1916 (huisdoop, get. Christiaan Winkel, F.W.P. zn. en Rosabella J. Hellmund), † Aruba 13-03-1968, begr. Prot. kerkhof Oranjestad grafkelder familie Marugg, tr. Aruba 23-05-1934 (get. Johannes Frederik Wever, 32 jr., klerk, Johan David Marugg, 25 jr., klerk) HEN­DRIK ARMI­NI­US WEVER geb. Aruba 19-03-1909, material control supervisor storehouses Lago Oil & Trans­port Co., Prot., † Aruba 07-03-1979, begr. Prot. kerkhof Oranjestad grafkelder familie Marugg, zn. van Jan Adri­aan Wever, koopman en Eliza Adèla Ponson [Aru­ba].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WEVER volgt X..
 2. <PRIVÉ> WEVER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WEVER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> WEVER volgt <PRIVÉ>
Thelma Wever - Marugg (1917-2013)

Thelma Wever – Marugg (1917-2014)

IX.. THELMA MARUGG geb. Curaçao 16-05-1917, ged. Prot. Curaçao 21-12-1924 (huisdoop, get. niet vermeld), † Los Angeles, Cali­forni­ë 29-03-2014, tr. Aruba 15-09-1934 (get. Johan David Marugg, 26 jr., klerk, Jacob Boom Pietersz, 37 jr., kassier) VICTOR EMANU­EL WEVER geb. Aruba 27-06-1904, accountant, material control supervisor Shell, laatstelijk te Sumatra, Prot., † Los Angeles, Cali­forni­ë 11-01-1978, zn. van Jan Adri­aan Wever, koopman en Eliza Adèla Pon­son [Tustin, Cali­forn­ië].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WEVER volgt X..
 2. <PRIVÉ> WEVER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> WEVER volgt <PRIVÉ>
vlnr Dr. H.P.A. van Schouwen (1918-1987), Ch.L.H. Marugg (1919-1994) en H.A. Wever (1909-1979). Aruba ca. 1965

vlnr Dr. H.P.A. van Schouwen (1918-1987), Ch.L.H. Marugg (1919-1994) en H.A. Wever (1909-1979), Aruba ca. 1965

IX.. CHARLES LODEWIJK HENDRIK MARUGG geb. Curaçao 14-02-1919, ged. Prot. Curaçao 21-12-1924 (huisdoop, get. niet vermeld), refining control supervi­sor Lago Oil & Trans­port Co., † Aruba 08-03-1994, begr. Prot. kerkhof Oranjestad grafkelder familie Marugg, tr. Cu­raçao 28-08-1940 (get. Angeli Louise Lauffer en Wilfred Leon Lauffer) ADÈLA MARIA LAUF­FER geb. Cu­raçao 02-09-1918, ged. R.K. Curaçao 31-12-1918 (get. Estella Eleonora Nabas, geb. Striebeek), † Aruba 11-10-2008, dr. van Al­bert Wil­helm Hol­lan­der Ma­rugg, commies-verificateur der belastingen, hoofd pakketpostdienst en Maria­nne Lauf­fer [Aruba].

Uit dit huwe­lijk:

 1. MARION MARUGG geb. Aruba 11-09-1941 volgt X..
 2. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 6. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>

Aangenomen kinderen:

 1. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>

IX.. JOHANN WILHELM HENDRIK PEILIKER geb. Curaçao 27-09-1908, ged. Prot. Curaçao 17-12-1913 (huisdoop, get. Johan Wilhelm Frederik Peiliker en Antonia Catharina Marugg, geb. Hollander), commies 1ste kl. der belastingen (1941), † Cu­raçao 08-09-1983, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Peiliker, tr. Curaçao 23-03-1927 MARIA LOUISA WEYDE geb. Curaçao 19-08-1905, † Curaçao 21-10-1981, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Peiliker dr. van Gerhardus Josephus Weyde en Maria Elisabeth Mensche [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MABEL NORMA PEILIKER geb. Curaçao 22-03-1927 volgt X..
 2. ADELBERTA MARIA PEILIKER geb. Curaçao 25-02-1928, † Curaçao 21-05-1930
 3. <PRIVÉ> PEILIKER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> PEILIKER volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> PEILIKER volgt <PRIVÉ>
Ch.E.M. Peiliker (1911-2000) in New York

Ch.E.M. Peiliker (1911-2000), New York

IX.. CHARLES EDWIN MICHEL PEILIKER geb. Curaçao 11-06-1911, ged. Prot. Curaçao 17-12-1913 (huisdoop, get. Karel Jacob Petrus Peiliker en Jeannette Helena Peiliker), scheepvaartboekhouder, † Glendale, Arizona 06-07-2000, tr. Batavia, New York 03-07-1938 MARY JOSEPHINE COLANTONIO geb. Batavia, New York 03-06-1914, secretaresse, † Glendale, Arizona 10-12-1998, dr. van Joseph Colantonio en Antoinette di Nardo [Glendale, Arizona].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> PEILIKER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> PEILIKER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> PEILIKER volgt <PRIVÉ>

IX.. EDWARD OSWALD PEILIKER geb. Curaçao 03-11-1920, ged. Prot. Curaçao 24-10-1925, (huisdoop, get. Albert Wilhelm Hollander Marugg en Wilhelmina Adelaida Amelia Peiliker), productmanager, † Port Jefferson, Long Island, New York 12-08-2002, tr. New York 29-06-1946 CONCETTA MONFILETTO geb. New York 05-07-1921, werkz. basisschool, † Port Jefferson, Long Island, New York 22-08-1978, dr. van Paul Monfiletto en Concetta Alphonso [Port Jefferson, Long   Island, New York].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> PEILIKER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> PEILIKER volgt <PRIVÉ>

IX.. ANTHONIA CATHARINA MARUGG geb. Curaçao 23-11-1910, ged. Prot. Curaçao 09-12- 1914 (huisdoop, get. Albert Wilhelm Hollander Marugg en Antonia Catharina Marugg, geb. Hollander), † Curaçao 19-09-1946, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Hollander-Marugg, tr. (Bs en Prot. kerk) Curaçao (thuis) 22-02-1930 JOHANNES FREDERIK POLIDOR HOLLANDER geb. Curaçao 18-03-1906, shipping master Shell, † Curaçao 28-05-1949, zn. van Frederik Alexander Hollan­der, commies der belastingen en Anita Nicanor Leon [Cura­çao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ> 12 kinderen

IX.. ISAÄC OSCAR MARUGG O.O.N. geb. Curaçao 09-08-1918, ged. Prot. Curaçao 11-03-1926 (huisdoop, get. Willem Frederik Hendrik Hoogenbergen en Henriëtte Amelia Hoogenbergen, geb. Curiel), accountant, Shellemployé te Curaçao (1935-1949), directeur firma Jan C. Laclé NV te Aruba (1950-), oprichter-directeur administratie- en incassobureau Equidad NV., bestuurslid Kamer van Koophandel Aruba (1964-), secretaris Antilliaans-Venezolaanse Kamer van Koophandel (1968-), bestuuurslid Aruban Trade and Industry Association, ATIA (1973-), lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen (1974-1988), † Aruba 29-08-2009, begr. Aruba, Prot. kerkhof Oranjestad, tr. Curaçao 30-12-1942 MARIANITA (MARIE) FELEPINA CROES geb. Aruba 01-05-1916, † Aruba 12-11-1981, dr. van Leontio Pedro Gonzales Croes en Rosalinda Croes [Aru­ba].

Hij was bestuurslid en voorzitter Racing Club Curaçao (1936-1949), lid comité reorganisatie Aruba Sport Unie (1950), bestuurslid Curaçaose Voetbalbond (1947-1963), bestuurslid Nederlands Antilliaans Olympisch Comité (19..), bestuurslid Racing Club Aruba (1958-), bestuurslid en voorzitter Stichting Tehuis voor Ouden van Dagen (1955-) en lid van de eilandcommissie voor de bouw van een tehuis voor ouden van dagen op Aruba, bestuurslid en voorzitter Lions Club Aruba, districtsgouverneur Lions Club International (1964-), councillor hoofdbestuur Lions Club International (1965-), bestuurslid Rode Kruis Aruba (1967-), bestuurslid Stichting Vriendschapsbanden Venezuela-Aruba, CAVA (1988-).

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> MARUGG volgt <PRIVÉ>

IX.. HELENA CELINA MARUGG geb. Curaçao 18-07-1921, ged. Prot. Curaçao 11-03-1926  (huisdoop, get. Johan Frederik Polidor Hollander en Anthonia Catharina Hollander, geb.  Marugg), lidmaat VPG 09-08-1936, † Curaçao 13-12-1983, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, tr. Curaçao 05-01-1944 (huw. ontbonden) HENDRIK CROES geb. Aruba ..-..-19.., eigenaar-directeur Croes Technical Service Curaçao, † Venezuela ..-..-1984, zn. van Leontio Pedro Gonzales Croes en Rosalinda Croes [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> CROES volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> CROES volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> CROES volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> CROES volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> CROES volgt <PRIVÉ>

IX.. DELTA VINOLIA MARUGG geb. Curaçao 12-01-1927, ged. Prot. Curaçao 11-12-1938 (get. niet vermeld), tr. Curaçao ..-..-19.. (huw. ontbonden) JOHAN  MAURITS VAN DELDEN geb. St.-Maarten 25-08-1932, † Curaçao 05-10-1996, zn. van Jan van Delden, commies 1ste kl. der belastingen en ontvanger te St.-Maarten en Marion Eugenie Williams [Rotterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> VAN DELDEN volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> VAN DELDEN volgt <PRIVÉ>

IX.. WILFRED LEON LAUFFER geb. Cu­raçao 11-04-1916, ged. R.K. Curaçao 17-05-1916 (get. Clémencia Cecilia Cardoze, geb. Pietersz), Shellemployé (afdelingshoofd), † Curaçao 05-11-1993, tr. Curaçao 24-09-1938 (get. José Maria Pedro Kroon en Sarita Cardoze) LUCILLE EUTROPIA KROON geb. Curaçao 15-09-1917, ged. R.K. Curaçao 29-09-1917 (get. Uranie Corsica), † Curaçao 05-04-1993, dr. van Hendrik Monsanto, koopman, handelsagent en grondeigenaar en Gabriëlla Petronilla Kroon [Cur­a­çao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> LAUFFER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> LAUFFER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> LAUFFER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> LAUFFER volgt <PRIVÉ>

IX.. GERRIT DAVID VAN DER HORST geb. Curaçao 01-04-1900, ged. Prot. Curaçao 18-11-1900 (get. Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst en Johann Michel Marugg), hoofd aannamekantoren (locaties Waaigat en Handelskade) Landsradiodienst, lidmaat (13-08-1933) en ouderling der VPG, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 20-01-1986, begr. Curaçao maçonieke begraafplaats, grafkelder Van der Horst, tr. 1ste Curaçao 26-11-1924 (huw. ontbonden) DENISIA ELISABETH DE JONGH geb. Curaçao 11-12-1904, dr. van Wenceslao Simon Philip de Jongh en Maria Merced Evertsz, tr. 2de Curaçao 28-06-1945 ANTONIA CECILIA PIÑA LAMPE geb. Tocopero, Venezuela 22-11-1915, † Curaçao 30-12-2008, dr. van Antonio Piña en Damiana Lampe [Curaçao].

Zij was zuster van de Antilliaanse dichter en schrijver Nicolás Antonio Piña Lampe (Tocopero, Venezuela 06-12-1921-Aruba 01-06-1967). Piña schreef zowel in het Spaans, het Papiaments als in het Nederlands waarbij hij van een uitzonderlijke taalbeheersing heeft blijk gegeven. Zijn gedichten verschenen hoofdzakelijk in de tijdschriften ‘Simadan’ en ‘Antilliaanse Cahiers’. Piña behaalde zijn L.O. akte Spaans (1944) en enkele jaren later het diploma beëdigd vertaler. Hij werkte enige jaren op de Shellschool op Curaçao en werd in 1955 benoemd tot hoofd van de voorlichtingsdienst op Aruba. Zijn naam is sterk verbonden aan de Sociedad Bolivariana, een sociëteit voor Latijns-Amerikaanse cultuur. Op Curaçao was hij bestuurslid van de Sociedad Bolivariana en op Aruba blies hij de sociëteit nieuw leven in en werd daar in 1966 tot voorzitter verkozen. Hij is ere-lid van de Sociedad Bolivariana van Bogotá en van Sta Martha (Colombia). Samen met Tip Marugg richtte hij op Curaçao het literair tijdschtrift Simadan op waarin veel van zijn werk werd gepubliceerd. Politiek was Piña een van de leidende actieve figuren in de Partido Patriotico Arubano en in 1967 voor het eerst kandidaat voor die partij voor de Arubaanse  eilandsraadverkiezingen. Een week na de verkiezingen werd na zijn wekelijkse TeleAruba praatje op 1 juni 1967 in zijn huis vermoord door een medewerker (Bron: Amigoe, 02-06-1967 en Dr. J.Ph. De Palm (red.), Encyclopedie van de N.A., 1985,).    

IX.. HERMAN FRANCISCUS WILHELM VAN DER HORST geb. Curaçao 07-09-1901, ged. Prot. Curaçao 19-11-1902 (get. Friedrich Wilhelm Peter Winkel en Sophia Maria Catharina van Eps, geb. Marugg), administrateur (afdelingshoofd) NV KNSM te Curaçao, lidmaat VPG 13-08-1933, vrijmetselaar, † Curaçao ..-..-19.., tr. Curaçao 25-09-1920 JOHANNA CORNELIA EVERTSZ geb. Curaçao 16-05-1896, † Curaçao ..-..-19.., dr. van Eugène Evertsz, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging en Maria Incarnacion Alée [Curaça­o].

Hij was drager van de Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau.

Uit dit huwelijk:

 1. AIDA VICTORIA VAN DER HORST geb. Curaçao 24-07-1921, ged. Prot. Curaçao 05-08-1923 (huisdoop, get. Enrique Evertsz en Catharina Sophia van der Horst, geb. Hoogenbergen) volgt X..
 2. HENKJE GERRIT EUGÈNE VAN DER HORST geb. Curaçao 4 juni 1923, ged. Prot. Curaçao 5 aug. 1923 (huisdoop, get. Gerrit van der Horst en Maria Rudolfina Evertsz), † Curaçao 23-08-1923
 3. EDGAR WILHELM VAN DER HORST geb. Apeldoorn 11-08-1925, ged. Prot. Curaçao 29-06-1930 (huisdoop, get. Catharina Dennert, geb. Van der Horst en Guillaume Antoine ‘t Sas) volgt X..
 4. ELMER RICHARD VAN DER HORST geb. Curaçao 11-11-1928, ged. Prot. Curaçao 29-06-1930 (huisdoop, get. Maria Rosaria Francisca Evertsz, geb. Castro en Gerrit David van der Horst) volgt X..

IX.. ERMINIA CATHARINA SOPHIA VAN DER HORST geb. Curaçao 24-12-1903, ged. Prot. Curaçao 20-10-1904 (get. Charles Lodewijk Hendrik Marugg en Maria Catharina Hage), lidmaat VPG 23-03-1921, tr. Curaçao 06-09-1922 EMILIO MAXIMILIANO DE JONGH geb. Curaçao 28-05-1899, eigenaar restaurant en tankstation Recreation Park (Mundo Nobo), R.K., † Curaçao ..-09-1985, zn. van Wenceslao Simon Philip de Jongh en Maria Merced Evertsz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> DE JONGH volgt <PRIVÉ>
 2. AUDREY EVE DE JONGH geb. Curaçao 22-12-1927, ged. Prot. 24-12-1932 (huisdoop, get. Maria H. de Jongh en Herman Franciscus Wilhelm van der Horst) volgt <PRIVÉ>

IX.. CATHARINA VAN DER HORST geb. Cu­raçao 17-09-1910, † Curaçao 10-06-1983, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder Van der Horst, tr. Curaçao 30-07-1929 HARTOGH ADOLF DENNERT geb. Paramaribo, Suriname 03-02-1903, pur­chaser Shell, Prot., vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao 18-05-1977, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder Van der Horst, zn. van Richard Adolf Friedrich Dennert, commies der belastingen en Helena Fernandez [Curaçao].

Hij was secretaris Curaçaose Radio Vereniging (1935), bestuurslid (nieuw opgerichte) Protestantse werknemersbond (1936), secretaris (adres Breedestraat 181) en competitieleider (1936) en voorzitter (1944) Curaçaose Voetbalbond, Nederlandse Antillen Voetbalbond (1944), ging als vertegenwoordiger mee met het elftal naar Suriname (1944), deed verslag over de radio van voetbalwedstrijd vanuit Costa Rica (Amigoe 02-05-1941), lid ontvangstcomité Prinses Juliana aan Curaçao (1944), redacteur onafhankelijk maandblad De Sport (1940) adres Emmastad 128b (1942), was als secretaris Curaçaose Bond voor Lichamelijke Oefening lid van het Comité van Ontvangst Koningin Juliana (1950).

Uit dit huwelijk:

 1. HENK DENNERT geb. Curaçao 29-09-1930, ged. Prot. Curaçao 20-01-1934 (huisdoop, get niet vermeld), administrateur Cultureel Centrum (wetenschappelijke bibliotheek te Curaçao) (1954-), hoofd voorlichting van het kabinet van de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen te Den Haag (-1971), handelsattaché Nederlandse Ambassade te Japan (1971-), dichter, schrijver en publicist volgt <PRIVÉ>
 2. RUDI DENNERT geb. Curaçao 15-04-1932, ged. Prot. Curaçao 20-01-1934 (huisdoop, get. niet vermeld), ingenieur, voorzitter Nederlands Instituut voor registeringenieurs enz. (NIRIA), afd. Curaçao (1967-), vrijmetselaar Loge De Vergenoeging volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> DENNERT volgt <PRIVÉ>

IX.. WILLEM HENDRIK HOOGENBERGEN R.O.N. geb. Curaçao 28-03-1907, ged. Prot. Curaçao 28-03-1909 (huisdoop, get. Gerrit van der Horst en Catharina Elisabeth van Eps, geb. Van der Velde), lidmaat VPG 10-12-1923, hoofd afdeling industrial relations (stafemployé) NV Mijnmaatschappij, † Curaçao 17-10- 1989, tr. Curaçao 12-05-1928 JEANNE ERMINIA (JOHANITA GIMINIA) HOOGENBERGEN geb. Curaçao 27-08-1905, ged. Prot. Curaçao 01-09-1910 (huisdoop, get. niet vermeld), lidmaat VPG 10-12-1923, † Curaçao 07-01-1996, dr. van Willem Frederik Hendrik Hoogenbergen en Henriëtte Amelia Curiel [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOOGENBERGEN volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HOOGENBERGEN volgt <PRIVÉ>

IX.. MARIA LOUISE HOOGENBERGEN geb. Curaçao 21-03-1916, ged. Prot. Curaçao 13-12-1916 (huisdoop, get. W. van den Brink en Johanna Elisabeth Winkel, geb. Hage), werkz. Jeugdhuis De Tamarijn, † Curaçao 18-03- 1974, tr. …………… ..-..-19.. CORNELIS P…………… OOSTERMAN geb. …………… 26-12-1913, …………………., † Curaçao 23-10-1973, zn. van ……….. Oosterman en ……………… [Curaçao].

IX.. BELLA HELENA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 04-01-1909, ged. Prot. Curaçao 01-09-1910 (huisdoop, get. niet vermeld), lidmaat VPG 14-04-1933, ged. R.K. ca. 1989, † Curaçao 19-11-1992, tr. Curaçao ..-..-19.. FRITS WILHELM HOLLANDER geb. Aruba 27-05-1904, boekhouder (afdelingshoofd) Shell, R.K., † Curaçao 11-10-1949, zn. van Frederik Alexander Hollander, commies der belastingen en Anita Nicanor Leon [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 5. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>

IX.. ANNA SOPHIA CATHARINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 12-09-1911, ged. Prot. Curaçao 16-11-1926 (huisdoop, get. niet vermeld), lidmaat VPG 14-04-1933, verpleegkundige, † Curaçao ..-..-19.., tr. <PRIVÉ> BIESHEUVEL

Anna volgde haar opleiding tot verpleegkundige in de U.S.A. en werkte tijdens W.O. II in Ned. Indië en Australië.

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> BIESHEUVEL volgt <PRIVÉ>

IX.. ETNA CELINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 20-08-1916, ged. Prot. Curaçao 16-11-1926 (huisdoop, get. niet vermeld), vrijwilliger Jeugdhuis Oleander, lidmaat VPG 13-08-1933, † Curaçao 08-02-2010, begr. Curaçao begraafplaats Bottelier, tr. Curaçao 04-08-1942 JOHAN RICHARD HOLLANDER geb. Aruba 18- 08-1909, boekhouder, R.K., † Curaçao 26-03-1998, zn. van Frederik Alexander Hollander, commies der belastingen en Anita Nicanor Leon [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> HOLLANDER volgt <PRIVÉ>

IX.. ELKA CECILIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 05-02-1922, ged. Prot. Curaçao 16-11-1926 (huisdoop, get. niet vermeld), † Curaçao 23-09-2010, tr. Curaçao ..-..-19.. ARY KOOYMAN geb. Sliedrecht 18-07-1917, instrumentmaker, ambtenaar kadaster, † Curaçao 26-02-1991, zn. van ……………….. en …………………….. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> KOOYMAN volgt <PRIVÉ> 10 kinderen

IX.. CHARLES HENDRIK WINKEL geb. Curaçao 25-02-1928, ged. Prot. Curaçao 28-10-1931 (huisdoop, get. Friedrich Wilhelm Peter Winkel en Johanna Elisabeth Winkel, geb. Hage), † …………. 25-03-1996, tr. ……………. ..-..-19.. CLAUDETTE STACEY

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

IX.. MARY WINKEL geb. Curaçao 15-05-1929, ged. Prot. Curaçao 28-10-1931 (huisdoop, get. Friedrich Wilhelm Pieter Winkel en Johanna Elisabeth Winkel, geb. Hage), † Tavarnuzze, Florence,  Italië 15-11-2002, tr. Curaçao 16-12-1955 MARCELLO ANTONIO ONORATO PRUNETI geb. ……………, Italië 20-04-1926, † Tavarnuzze, Florence, Italië 09-11-2006, zn. van Paride Pruneti en Evelina Toti [Tavarnuzze, Florence, Italië].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> PRUNETI volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> PRUNETI volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> PRUNETI volgt <PRIVÉ>
 4. EVELINA DEL CARMEN PRUNETI geb. Tavarnuzze, Florence, Italië 23-11-1968, † idem

IX.. FEDERICO WINKEL geb. Curaçao 27-10-1930, ged. Prot. Curaçao 28-10-1931 (huisdoop, get. Christiaan Winkel F.H.P.zn. en M.A. Fehrer Parra), directeur Sawin NV en H. Salas & Co. Aruba en Curaçao, † Curaçao 13-11-1993, tr. 1ste <PRIVÉ> ARENDS (huw. ontbonden), tr. 2de (huw. ontbonden) EILEEN PATRICIA STRATTON, tr. 3de  Florence, Italië 22-07-1973 (huw. ontbonden) ROCHELLE BERNADETTE BAERECKE geb. Curaçao 13-09-1947, † Curaçao 14-03-2010, dr. van Adolf Johannes Baerecke en Agneta Maria Jacinta Maduro [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

Uit het 2de huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

Uit het 3de huwelijk:

 1. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> WINKEL volgt <PRIVÉ>

IX.. ALICE EDNA VAN DER REE geb. Maracaibo, Venezuela 15-05-1921, tr. RUDOLF DE HASETH geb. Curaçao 07-12-1917, ged. Prot. Curaçao 10-04-1933 (kerkdoop, na belijdenis), oprichter-directeur Parera Service Center NV, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao ..-04-1995, zn. van August Wilhelm de Haseth, vrijmetselaar Loge De Vergenoeging en Mathilde Constancia Penso [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> DE HASETH volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> DE HASETH volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> DE HASETH volgt <PRIVÉ>

IX.. ALBERTO VAN DER REE geb. …………… 04-10-1929, tr. ITA VAN LEEUWEN dr. van Anthony Pieter Anemaet van Leeuwen, lid van de Koloniale Raad, lid van de commissie van aanslag voor de inkomstenbelasting (1931-1936) en Juana Elena Maal [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> VAN DER REE volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> VAN DER REE volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> VAN DER REE volgt <PRIVÉ>
 4. <PRIVÉ> VAN DER REE volgt <PRIVÉ>

IX.. ALCIDES NARCISO RÖMER geb. Puerto Cabello, Venezuela 01-06-1918, distillateur, † Curaçao 11-01-1986, tr. Curaçao 04-02-1939 THELMA HELENA PALM geb. Curaçao 18- 08-1919, † Aruba 20-06-1939, dr. van Camilo Federico Palm en Amelia Torres, tr. 2de GLORIA AURORA DAAL [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> RÖMER volgt <PRIVÉ>

IX.. LIGIA MARIA RÖMER geb. Puerto Cabello, Venezuela 01-05-1919, † Curaçao 16-04-1996, tr. Curaçao 15-02-1934 SHEK WAN CHONG geb. Canton, China 24-02-1906, eigenaar Oriental Restaurant, † Curaçao 22-09-1975, zn. van Chak Fun Chong en Moaiana Lam [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> CHONG volgt <PRIVÉ> 12 kinderen

IX.. VALDEMAR CORNELIS ECHOBARDO geb. 22-12-1935, ged. Prot. Curaçao 28-12-1936 (huisdoop, get. niet vermeld), † Westerbork 29-05-2010, tr. ISABELLA MARGARETH KIKKERT geb. ………….. 19-02-1935, † 28-09-2012 [Westerbork].

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> ECHOBARDO volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> ECHOBARDO volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> ECHOBARDO volgt <PRIVÉ>

IX.. ELMER CARL BARTELS DAAL geb. Cu­raçao 28-09-1919, apotheker, Statenlid (1950-1955), oprichter  administratiekantoor NV La Antilliana (1955), † Curaçao 30-12-1960, tr. <PRIVÉ> ZUÑIAGA [Curaçao].

Hij was voorzitter Hulp-apothekersvereniging (1946), volleybalspeler en lid financiële commissie Curaçaose Volleybalbond (1957).

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> BARTELS DAAL volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> BARTELS DAAL volgt <PRIVÉ>

IX.. RÜNA BARTELS DAAL geb. Curaçao 07-05-1922, † ‘s-Gravenhage 15-01-1950, tr. Curaçao 17-02-1941 JOHANNES JACOBUS HONIG O.O.N. met de zwaarden geb. Amsterdam 21-01-1911, kolonel der mariniers, chef-staf, † Eindhoven 28-12-1993, zn. van Frederik Hendrik Honig, koopman en eigenaar meelmolen te Zaandam en later koopman te Padang en E­lisabeth Cornelia de Blauw, hij tr. 2de ’s-Gravenhage 09-01-1953 Annie Alexandrine Jut, geb. Djokjakarta, Java 07-05-1910, † Eindhoven 20-04-1993, dr. van Alexander Jut en Anna Tabitha Jacqueline Frieser [Eind­ho­ven].

Hij was officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden, drager van het oorlogsherinneringskruis en van het ereteken voor Orde en Vrede met drie gespen.

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> HONIG volgt <PRIVÉ>
 2. <PRIVÉ> HONIG volgt <PRIVÉ>
 3. <PRIVÉ> HONIG volgt <PRIVÉ>
Advertentie