Vos

A.III.. JAN VOS den Ouden geb. ca. 1690, adsistent der W.I. Compagnie (1735), schipper der W.I. Compagnie (1739-), zeekapitein, † kort voor 08-02-1751, tr. 1ste MAGDALENA DE WITH, tr. 2de WENDELINA ARENTSZ, dr. van Gerard Willems Arentsz, van Nijmegen, compagniesbakker (1721), adsistent der W.I. Compagnie (1724) en Neeltje van Greevenbroeck [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan ‘Agter het Fort’ (Pietermaai).   
Op 08-05-1751 riepen Gijsbert Vos Janszn. en Pieter de Mey Lzn., in hun kwaliteit van executeurs testamentair van de boedel en nalatenschap van Jan Vos den Oude, een ieder op die meent een actie of pretentie te hebben ten laste van genoemde nalatenschap zich bij hen te melden.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. GIJSBERT VOS Janszn. geb. Curaçao ca. 1715 volgt A.IV..
 2. JAN VOS geb. Curaçao 16-03-1719 volgt A.IV..
 3. JACOB VOS geb. Curaçao, volgt A.IV..
 4. HENDRIK CORNELIS VOS geb. Curaçao, volgt A.IV..
 5. SIMON VOS ged. N.G. Curaçao 03-04-1727 (get. Nicolaas Houtschildt en Elisabeth Blom)
 6. BARTHOLOMEUS VOS ged. N.G. Curaçao 09-..-1728 (get. Nicolaas Houtschildt, Evert Houtschildt, Juffr. Elisabeth Blom en Juffr. Gijsbertha F……(?))
 7. GABRIËL VOS geb. Curaçao 09-12-1730, ged. N.G. Curaçao 17-12-1733 (get. Gabriël Lixraaven en Catharina de Wit)
 8. JANNETJE VOS geb. Curaçao 26-04-1733, ged. N.G. Curaçao 17-12-1733 (get. Willem Lixraaven en Susanna Chewel) volgt A.IV..

Uit het 2de huwelijk:

 1. GERRIT HENDRIK VOS minderjarig in 1742
 2. ELISABETH VOS geb. Curaçao, volgt A.IV..

A.IV.. Mr. GIJSBERT VOS Janszn. geb. Curaçao ca. 1715, boekhouder der soldij (1736), adsistent der W.I. Compagnie (1739), secretaris van de Kleine Raad (1762-†), koloniaalsecretaris en fungerend notaris van Curaçao, † Curaçao 13-02-1767, tr. NEELTJE VAN DE WOESTIJNE, dr. van Isaac van de Woestijne, zeekapitein op de bark Elisabeth & Martha en Giertje Visser [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN VOS Gijsbertzn. geb. Curaçao, volgt A.V..
 2. GIJSBERTHA VOS geb. Curaçao, volgt A.V..
 3. HENDRIK CORNELIS VOS
 4. JANNETJE VOS
 5. MAGDALENA VOS volgt A.V..
 6. BARTHOLOMEUS VOS ged. N.G. Curaçao 19-01-1755 (get. en Christina Adriana Kock, huisvr. van Hendrik Cornelis Vos)

A.IV.. JAN VOS geb. Curaçao 16-03-1719, factoor der W.I. Compagnie, schipper en 2de equipagemeester der W.I.C., ouderling van de N.G. Kerk te Curaçao , † Curaçao 18-09-1776, otr. 1ste N.G. Curaçao 21-04-1740 (kerkboek zwaar beschadigd, Hamelberg vermeld datum) MARIA VAN DE WOESTIJNE geb. Curaçao, dr. van Isaac van de Woestijne, zeekapitein op de bark Elisabeth & Martha en Giertje Visser, tr. 2de Curaçao kort voor 28-02-1757 GERBRECHT BERCH ged. N.G. Curaçao 23-07-1733 (get. Pieter Murison, jus loco Jan Vermeulen en Magdalena Berch, jus loco Maria Martha Martin), † Curaçao 23-04-1791, dr. van Cornelis Berch, boekhouder der W.I. Compagnie (1715), koopman (firma C. Berch & Zoonen), raad van Curaçao en Anna Maria Bennebroek [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA VOS ged. N.G. Curaçao 13-07-1753 (get. Philip Schoonenboom en Susanna Visser, huisvr. van Phlip Schoonenboom), ongehuwd in 1781, vermoedelijk is zij de “Maria Vos, jonge dochter” † Curaçao 22-08-1781, begr. Curaçao 23-08-1781. Zij testeerde in 1781 en benoemde tot haar erfgenamen de drie kinderen van haar zuster Magdalena Meurs, geb. Vos met name Jan, Maria en Bartholomeus Meurs voor de ene helft en voor de andere helft haar half zusters. Verder wordt genoemd haar halfbroer Jan.
 2. MAGDALENA VOS volgt A.V.. 

Uit het 2de huwelijk:

 1. JAN VOS koopman, in 1784 “thans meerjarig jongman en koopman te Curaçao”
 2. ANNA MARIA VOS geb. Curaçao, volgt A.V..
 3. ANNA VOS volgt A.V..
 4. CATHARINA VOS ged. N.G. Curaçao 12-4-1763 (get. Hendrik Cornelis Vos en Anna Berch) volgt A.V..
 5. CORNELIA JACOBA VOS volgt A.V..
 6. JANNETJE VOS geb. Curaçao 28-11-1767 volgt A.V..
 7. MARTHA ELISABETH VOS geb. Curaçao 16-07-1768, ged. N.G. Curaçao 16-08-1768 (get. Gerard Striddels en Gijsbertha Vos, huisvr. van Johannes de Veer Abrzn., secretaris) volgt A.V..
 8. GIJSBERTHA VOS ged. N.G. Curaçao 23-12-1770 (get. Johannes de Veer Abrzn. en Anna Sophia Urdaal, huisvr. van Jacob Bennebroek Berch) volgt A.V..
 9. GEERTRUIDA MARIA VOS ged. N.G. Curaçao 13-09-1774 (get. Laurens de Mey Scholten en Geertruida Berch) volgt A.V..
 10. HENRIËTTE BARTHOLOMINA VOS ged. N.G. Curaçao 23-10-1774 (get. Jan Vos Jr. en Anna Maria Vos) volgt A.V..

A.IV.. JACOB VOS geb. Curaçao, † voor20-03-1768, otr. N.G. Curaçao (ten huize van Giertje van de Woestijne) 22-09-1747 (get. Jan Vos en Giertje Visser, wed. Isaac van de Woestijne), tr. Curaçao 08-10-1747 AAGJE VAN DE WOESTIJNE geb. Curaçao, † Curaçao 14-05-1810, begr. Curaçao 15-05-1810 “op de berg Stadt, Zee en Landgezigt, door David Hansz also zij mijn behuwd grootmoeder was”, dr. van Isaac van de Woestijne, zeekapitein op de bark Elisabeth & Martha en Giertje Visser [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MAGDALENA VOS geb. Curaçao, minderjarig in 1761, volgt A.V..
 2. JACOBA VOS geb. Curaçao, minderjarig in 1761, volgt A.V..

A.IV.. HENDRIK CORNELIS VOS geb. Curaçao, zeekapitein op de bark Maria Elisabeth (1748) eigenaar plantage Uilenburg(a) Jan Sofat, † Curaçao 30-05-1774, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de heer Willem Meyer op de Klip) 08-05-1750 (get. bg. Gijsbert Vos Janszn. en Wendelina Arendsz, huisvr. v. Jan Vos den Ouden en br. Andries Willemsz Kock en Elisabeth Muller, zijn huisvr.), tr. Curaçao 17-05-1750 CHRISTINA ADRIANA KOCK geb. Curaçao, dr. van Andries Willemsz Kock, eigenaar plantages Casjoetuin en Uilenburg (a) Jan Sofat en N.N. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTINA ADRIANA VOS
 2. JAN HENDRIK VOS volgt A.V..
 3. ANDRIES VOS woont te Amsterdam
Maria Magtilda Winkler (ca. 1720-?), echtgenote van Nicolaas Gouverneur te New York en zuster van Hans Willem van Kinswilder Winkler, anoniem, ca. 1735 (Fine Arts Museums of San Francisco)

Maria Magtilda Winkler (ca. 1720-?), echtgenote van Nicolaas Gouverneur te New York en zuster van Hans Willem van Kinswilder Winkler, anoniem, ca. 1735 (Fine Arts Museums of San Francisco)

A..IV.. JANNETJE VOS geb. Curaçao 26-04-1733, ged. N.G. Curaçao 17-12-1733 (get. Willem Lixraaven en Susanna Chewel), tr. Curaçao HANS WILLEM VAN KINSWILDER WINKLER geb. Curaçao 20-12-1720, eigenaar plantages Welgelegen (a) Habaai en Giftenberg, † Curaçao 11-04-1764, zn. van Herman Winkler, kapitein-luitenant van de militie en eigenaar plantages Knip en Welgelegen (a) Habaai en Geertruida van Kinswilder, hij tr. 1ste Curaçao 14-01-1742 Anna Berch geb. Curaçao 21-10-1721, † Curaçao 22-01-1755, dr. van Cornelis Berch, boekhouder der W.I. Compagnie (1715), koopman (firma C. Berch & Zoonen), raad van Curaçao en Anna Maria Bennebroek [Curaçao].

Uit het huwelijk met Anna Berch volgden: 1) Herman Winkler geb. Curaçao 23-09-1744, tr. Jannetta Rijninck en 2) Cornelis Winkler ongehuwd. Cornelis Winkler benoemd de kinderen van zijn tante Gerbrecht Berch bij Jan Vos en zijn broer Herman tot zijn enige en universele erfgenamen. Hij werd begr. Curaçao 30-11-1774 “uyt ‘t huys van Jan Vos”. 

A.IV.. ELISABETH VOS geb. Curaçao, eigenares plantage Land en Zeezicht (OD), † Curaçao 12-02-1825, begr. Curaçao, plantage De Vergenoeging 13-02-1825, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de Wed. Smith) 05-02-1762 (get. bg. Dirk de Windt en Anna Sophia Rijninck huisvr. v. Dirk de Windt en br. Gijsbert Vos Jansz. en Belia Arendsz huisvr. v. Hendrik Smith) tr. Curaçao (aan huis) 21-02-1762 WILLEM DE WINDT geb. Curaçao, eigenaar plantages Buitenrust, Koningsplein en Ranche, begr. Curaçao, plantage Ranche 18-12-1812, zn. van Dirk de Windt en Anna Vos [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. DIRK DE WINDT ged. N.G. Curaçao 27-02-1763 (get. Dirk de Windt en Anna Sophia Rijninck), tr. Curaçao (stadsdistrict) 21-04-1836 MARIA HELENA MEYER
 2. GERRIT HENDRIK DE WINDT ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Abraham Plaate en Anna Margaretha Plaate, geb. De Windt)
 3. JAN DE WINDT ged. N.G. Curaçao 01-02-1770 (get. Hendrik Cornelis Vos en Jannetje Vos, wed. van Hans Willem van Kinswilder Winkler)
 4. GIJSBERT DE WINDT geb. Curaçao 28-11-1771, ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Jacobus Vos en Jannetta Catharina Geist, geb. De Windt), † Curaçao (stadsdistrict) 19-06-1858, tr. Curaçao (stadsdistrict) 26-02-1851 ANNA MARGARETHA HOEK (HUECK?) geb. Curaçao
 5. WILLEM ANTHONY DE WINDT ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Johan Frederik Geist en Jannetta Catharina de Windt)
 6. CORNELIS JACOBUS DE WINDT ged. N.G. Curaçao 20-01-1777 (get. Michaël Fleischer en Magdalena Fleischer, geb. Vos), chirurgijn, † 1820, tr. Curaçao (voor de secretaris)12-04-1806 CATHARINA JACOBA MULLER geb. Curaçao 18-03-1780, † Curaçao (stadsdistrict) 29-01-1848, dr. van Dr. August Leberegt Statius Muller, medicinae doctor, vanaf 1797 landsdrukker (De Curaçaosche Courant) en Jannetje Crisson Zie genealogie Crisson
 7. WENDELINA MAGDALENA DE WINDT ged. N.G. Curaçao 20-04-1781 (get. Claas Rijninck de Windt en desselfs huisvr. Jannetje Plaate)
 8. ANNA SOPHIA RIJNINCK DE WINDT ged. N.G. Curaçao 03-08-1783 (get. Dirk de Windt, Anna Sophia de Windt, geb. Rijninck, Abraham Plaate en zijn huisvr. Anna Margaretha de Windt) ), † Curaçao (stadsdistrict) 26-07-1843, tr. 1ste JAN WILHELM MULLER ged. Luth. Curaçao 22-04-1770 (get. David Godfried Rigters en Susanna Catharina van Schagen, geb. Lamont), † Curaçao 12-02-1825, zn. van Ds. Johann Georg Muller, Luth. predikant en Susanna Elisabeth van Schagen, tr 2de Curaçao (stadsdistrict) 16-08-1826 PIETER THEODORUS HUYBREGTS ged. Luth. Curaçao 06-12-1784 (get. Pieter Theodorus van Teylingen, Adriaan Huybregts, Jacoba de Veylder en Geertruida Winkler), onder-visitateur (1816), † Curaçao (stadsdistrict) 27-03-1857, zn. van Idokus Huybregts en Maria Winkler, hij otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 06-02-1807 (get. bg. Nicolaas Erasmus de Jongh en Maria Dillingham, geb. Hiel), tr. Curaçao 22-02-1807 Geertruida Hill (Hiel) ged. N.G. Curaçao 12-06-1776 (get. Johannes Hendrik Gruys, Maria Bottelwaard, wed. van Jurriaan Govertsz Smith en Maria de Jongh, huisvr. van Poulus Hill), † voor 1826, dr. van Richard Hill en Martha Govertsz Smith Zie genealogie Hill & Raven
 9. PIETER MICHAËL DE WINDT geb. Curaçao 20-05-1786, ged. N.G. Curaçao 11-06-1786 (get. Dirk de Windt en Magdalena Vos), otr. N.G. Curaçao 03-02-1811 (get. Willem de Windt en Elisabeth de Windt), tr Curaçao 03-02-1811 ELISABETH CRISSON geb. Curaçao, † Curaçao (stadsdistrict) 02-05-1835, dr. van ……… Crisson en ………………., zij tr. 1steJohan Hendrik Anthony Boers Zie genealogie Crisson
 10. JACOBUS VOS DE WINDT ged. N.G. Curaçao 02-06-1788 (get. Willem Kuys en Jacoba Ellis)

A.V.. JAN VOS Gijsbertzn. geb. Curaçao, zeekapitein, eigenaar plantages De Vergenoeging (OD) en Parera (a) Berg Carmel (MD), otr. N.G. Curaçao (in de stad) 24-07-1767 (get. bg. Lourens de Mey Scholten en Neeltje van de Woestijne, wed. van de secretaris Gijsbert Vos en br. Philippus Schoonenboom en Catharina Ellis, wed. van Gerard Schoonenboom), tr. Curaçao (aan huis) 09-08-1767 ADRIANA ELISABETH SCHOONENBOOM geb. Curaçao, dr. van Philip Schoonenboom, eigenaar plantage Stadsrust en Susanna Visser [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. SUSANNA CATHARINA VOS ged. N.G. Curaçao 29-03-1768 (get. Philip Schoonenboom en Magdalena Vos, huisvr. van Lourens de Mey Scholten)
 2. GIJSBERT VOS ged. N.G. Curaçao 27-02-1770 (get. Lourens de Mey Scholten en Catharina Schoonenboom), volgt A.VI..  
 3. WILLEM VOS ged. N.G. Curaçao 04-09-1771 (get. Daniël Treekels en Jannetje Vos, wed. van Hans Willem van Kinswilder Winkler)
 4. SUSANNA ELISABETH VOS geb. Curaçao 09-01-1773 volgt A.VI..
 5. LOURENS JOHANNES VOS ged. N.G. Curaçao 09-04-1775 (get. Lourens de Mey Scholten, Philip Myckle, Francis Claasens, de Wed. Laan, Magdalena Vos en de Wed. Claasens)
 6. MAGDALENA GIJSBERTHA VOS ged. N.G. Curaçao 19-03-1777 (get. Andries Smit, Catharina Schoonenboom, Lourens de Mey Scholten en Magdalena Vos), begr. Curaçao 27-10-1778
 7. JOHN HENDRIK VOS ged. N.G. Curaçao 28-05-1778 (get. Gijsbert Vos Janszn. en Catharina Schoonenboom, wed. van Andries Smith)
 8. WILLEMINA VOS ged. N.G. Curaçao 20-02-1781 (get. Christiaan Puls en Catharina Schoonenboom), volgt A.VI..
 9. JOHANNES DE VEER VOS ged. N.G. Curaçao 15-02-1784 (get. Johannes de Veer Abrahamszn. en Ega Jannetje Martha Ellis)

A.V.. GIJSBERTHA VOS geb. Curaçao, † Curaçao 05-05-1781, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de secretaris Gijsbert Vos) 09-12-1763 (get. bg. de Ed. Achtbare Jean Rodjer, gouverneur provisioneel over Curaçao & & &, en Anna Elisabeth Rodjer, geb. Ellis en br. Gijsbert Vos en Sara de Windt, wed. van Gijsbert Vos Jr.), tr. Curaçao 25-11-1763 JOHANNES DE VEER Abrahamszn. ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijdse Kapel 19-03-1738 (get. Johannes Leeser en Aletta Ploos van Amstel), auditeur-militair, kolonel, secretaris van de Kleine Raad (1767-), secretaris van de Grote Raad (1768-), koloniaalsecretaris en fungerend notaris, gouverneur van Curaçao en Onderhorigheden (1782-1796), eigenaar plantage Welgelegen (a) Habaai, † Amsterdam 26-12-1796, zn. van Abraham de Veer, juwelier en Geertruyd Leeser, hij otr. 2de N.G. Curaçao 31-08-1781 (get. de Wel Ed. Achtbare Jean Rodjer, gouverneur van Curaçao & & &, mevrouwe zijn Wel Ed. Gemalinne vrouwe Anna Elisabeth Ellis, Jacob Willem Erbeveldt, de Wel Ed. heer John Ellis, predikant alhier en zijn huisvrouwe Catharina Lamont) Jannetje Martha Ellis geb. St.-Eustatius 27-04-1744, ged. N.G. St.-Eustatius 07-06-1744 (Gerard Schoonenboom en Martha Ellis), † Curaçao 16-09-1802, dr. van Jasper Ellis, raad van Curaçao, kapitein der Burgerij en provisioneel commandeur van St.-Eustatius, eigenaar plantage Knip en Anna Lindesay [Curaçao].

Hij volgde zijn schoonvader op als secretaris van de Kleine Raad na diens overlijden op 13-02-1767.

Uit dit huwelijk:

 1. ABRAHAM DE VEER geb. Curaçao 08-01-1767, ged. N.G. Curaçao 29-01-1767 (get. Lourens de Mey Scholten en Magdalena Scholten, geb. Vos), regeringscommissaris van Curaçao (1803-1804), commandant-generaal van de Noord- en Zuidkust van Hollands West-Afrika (1809-1815), gouverneur van Saba, St.-Eustatius en Saba (1817-1822), generaal-majoor en gouverneur van Suriname (1822-1828), † Paramaribo 02-02-1838, otr. N.G. Curaçao 27-05-1787 DOROTHEA ELISABETH VAN UYTRECHT geb. Curaçao 24-06-1766, † Curaçao 05-08-1793, dr. van Caspar Lodewijk van Uytrecht en Catharina Striddels, tr. 2deCuraçao 09-04-1797 ALETTA SCHOTBORGH geb. Curaçao 19-03-1779, ged. N.G. Curaçao 16-05-1779 (get. Willem Kier de Windt en Anna Constantia Brugman), † Paramaribo 15-10-1829, dr. van Gerard Schotborgh en Catharina Brugman
 2. GEERTRUYDA MAGDALENA DE VEER ged. N.G. Curaçao 11-10-1768 (get. Abraham de Veer Jr. en Magdalena Vos, huisvr. van Lourens de Mey Scholten), † jong?
 3. GEERTRUYDA DE VEER ged. N.G. Curaçao 29-10-1769 (get. Lourens de Mey Scholten en Hendrina Anthonia de Veer), otr. N.G. Curaçao (gouvernementshuis) 22-08-1790 (get. bg. de Weled. Gestr. Heer Jan Nicolaas van Starckenborgh en Vrouwe Petronella van Starckenborgh, geb. Druschke en br. de Ed. Gestr. Heer Johannes de Veer Abrzn., gouverneur van Curaçao &&& en Vrouwe Jannetje Martha de Veer, geb. Ellis), tr. Curaçao 12-09-1790 THEODORUS JUTTING geb. Curaçao 20-02-1772, ged. Luth. Curaçao 07-03-1772 (get. Jurriaan Crisson en Anna Sybilla Sophia de Mey), koopman, commissaris van Kleine Zaken (1790), lid van de Raad van Policie, eigenaar plantages Goedgezicht (a) Buena Esperanza, Rust en Vrede (Jodenkwartier, MD), Sukasa en De Vrijheid (MD), † Curaçao (stadsdistrict) 13-09-1858, zn. van Jan Hendrik Jutting en Helena de Mey
 4. MAGDALENA DE VEER ged. N.G. Curaçao 15-04-1772 (get. Pieter de Mey en Magdalena Scholten, geb. Vos)
 5. HENRIËTTE JOHANNA DE VEER geb. Curaçao 04-02-1777, ged. N.G. Curaçao 22-02-1777 (get. niet vermeld), otr. N.G. Curaçao 20-03-1800 (get. bg. Hero Herman Ellis en Cecilia Christina Ellis, geb. Wendel en br. de Heer Abraham de Veer Joh.zn. en Mevrouwe de wed. Johannes de Veer), tr. Curaçao 06-04-1800 MARTEN LOURENS ELLIS geb. Curaçao 19-08-1767, ged. N.G. Curaçao ..-11-1767 (get. niet vermeld),kapitein ter koopvaardij, eigenaar plantage Cattenberg (a) Gasparito of Ma Retraite (MD), † Curaçao (stadsdistrict) 02-07-1832, zn. van Daniel Ellis en Cecilia Christina Wendel

A.V.. MAGDALENA VOS geb. Curaçao,† Curaçao 22-07-1783, begr. Curaçao 23-07-1783, tr. LOURENS DE MEY SCHOLTEN geb. ca. 1737, eigenaar plantages Fuik en Rust en Vree (a) Rooi Catootje, zn. van Jurriaan Scholten, zeekapitein en Anna de Mey [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. …………?

A.V.. MAGDALENA VOS otr. 1ste Curaçao 23-07-1772 (get. Johannes de Veer, secretaris, Jan Vos, Gijsbertha de Veer geb. Vos, Gerbrecht Vos geb. Berch), tr. Curaçao JAN MEURS geb. (van Haarlem), zn. van Govert Meurs, tr. 2de SAMUEL NANY [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JAN GOVERTSZ MEURS ged. N.G. Curaçao 17-11-1773 (get. Lourens de Mey Scholten, Magdalena Vos, Jan Vos Gijsbertszn. en Catharina Schoonenboom)
 2. MARIA MEURSged. N.G. Curaçao 10-05-1775 (get. Willem Lackrum Jr., Hendrik Matthias Evertsz, Jannetje Lackrum, wed. Godefridus R. Pletsz en Maria Vos)
 3. BARTHOLOMEUS VOS MEURS otr. Curaçao (voor de secretaris) 09-07-1798 (get. bg. Johan Cornelis Godfried Westen en br. Gijsbert Vos de Windt), tr. Curaçao (voor de raad) ..-07-1798 JANNA MARGARETHA DE LANGE ged. N.G. Curaçao 14-03-1784 (get. Claas Rijninck de Windt en Leonora Bergh), dr. van Hendrik de Lange en Anna Dina Mersella

Uit het 2de huwelijk:

 1. SARA MARIA NANY ged. N.G. Curaçao 17-06-1787 (get. Jean Aubin Lesire en Catharina Jansen)
 2. MARIA ELISABETH NANY ged. N.G. Curaçao 20-01-1789 (get. Martinus Christiaansz en Leonora Willemina Franke)

A.V.. ANNA MARIA VOS, † Curaçao 16-06-1796, begr. Curaçao 17-06-1796, otr. N.G. Curaçao 17-05-1776 (get. Jan Vos en Gerbrecht Vos, geb. Berch) JAN HENDRIK HANSZ ged. N.G. Curaçao 17-02-1754 (get. Jan Blaauwardt en Cathelijntje Burgh), koopman, raad van Curaçao (behoorde samen met Cornelis Berch Jr. tot de hoofden van revolutionaire partij), eigenaar plantages Drie Gebroeders en Westerveld, † Curaçao 25-02-1811, begr. Curaçao 26-02-1811 “in zijn eige zerk aan de Roodeweg”, zn. van Jan Hansz en Johanna Catharina Croesen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA CATHARINA HANSZ ged. N.G. Curaçao 08-06-1777 (get. Sigismundus Weeber, Gerbrecht Berch, wed. Jan Vos en Geertruida Maria Ellis, wed. Cornelis Berch)
 2. JAN VOS HANSZ ged. N.G. Curaçao 19-11-1779 (get. Jan Vos, Johanna Catharina Croese, Lucas Hansz en Maria Vos)
 3. JOHANNES SIGISMUNDUS HANSZ ged. N.G. Curaçao 23-09-1781 (get. Cornelis Raven Hansz, Moses Charjé, Anna Vos en Catharina Vos)
 4. ANNA GERBRECHT HANSZ geb. Curaçao 15-02-1784,ged. N.G. Curaçao 14-03-1784 (get. Elias Goetzee, Cornelis Raven Hansz, Catharina Hansz, wed. Sigismundus Weeber en Cornelia Jacoba Vos, huisvr. van Elias Goetzee)

A.V.. ANNA VOS tr. (huw. ontbonden) JAN KOCK geb. Curaçao, zn. van Theunis Dirksz Kock en Johanna Maria Vos, hij otr. Curaçao (voor de secretaris) 21-01-1785 (get. bg. Jan Vos Theunisz en Johanna Maria Vos, wed. van Theunis Dirksz Kock en br. Theunis Lourensz Vos en Maria Bottelwaard, wed. van Jurriaan Govertsz Smith), tr. Curaçao (voor de raad) ..-..-1785 Catharina Govertsz Smith geb. Curaçao, dr. van Jurriaan Govertsz Smith en Maria Bottelwaard [Curaçao].

Bij akte van ..-..-1785 protesteerde Anna Vos, gesteund door haar moeder Gerbrecht Berch, wed. van Jan Vos tegen het voorgenomen huwelijk van Jan Kock met Catharina Govertsz Smith omdat zij nog niet vrij was van Jan Kock.

A.V.. CATHARINA VOS ged. N.G. Curaçao 12-4-1763 (get. Hendrik Cornelis Vos en Anna Berch), begr. Curaçao, Prot. kerkhof Otrobanda 08-04-1823, otr. N.G. Curaçao 27-01-1786 (get. bg. Jean Portal Amalry en Maria Hill Bell, wed. Stephen Rasmijn en br. Herman Winkler en Gerbrecht Berch, wed. Jan Vos), tr. Curaçao 12-02-1786 WILLEM RASMIJN geb. Curaçao 1759, klerk ter comptoire van de advocaat Mr. Jean Portal Amalry, administrateur gouvernements doodgraversdienst (1818), begr. Curaçao, Prot. kerkhof Otrobanda 17-11-1829 grafkelder W. Rasmijn nr. 66, zn. van Stephen Rasmijn, scheepskapitein en eigenaar plantage Cattenberg (a) Gasparito of Ma Retraite en Maria Hill Bell [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. STEPHANUS WILHELMUS RASMIJN ged. Luth. Curaçao 04-04-1789 (get. Cornelis Raven Hansz, Jeanette Vos en Maria Hiel), verm. † jong
 2. GERBRECHT MARIA RASMIJN geb. Curaçao 20-06-1791, ged. Luth. Curaçao 01-08-1794, administratrice doodgraversdienst der Prot. Gemeente, † Curaçao (Overzijde 2de wijk 21) 24-06-1857, ongehuwd en kinderloos
 3. MARIA CATHARINA RASMIJN geb. Curaçao 23-06-1793, ged. Luth. Curaçao 01-08-1794 (get. de ouders en Willemina Rasmijn, wed. Hendrik Daniël Veeris), administratrice doodgraversdienst der Prot. Gemeente, † Curaçao 04-09-1860, ongehuwd en kinderloos
 4. MARIA RASMIJN geb. Curaçao 20-06-1794, ged. N.G. Curaçao 24-07-1794 (get. Abraham Veeris en Johanna Catharina Perret Gentil, geb. Hansz)
 5. ANNA MARIA RASMIJN geb. Curaçao 08-10-1797 ged. N.G. 27-03-1798 (get. Claude François Perret Gentil en Anna Gerbregt Hansz), otr. N.G. Curaçao 24-05-1816 (get. Salomon Bulté, de Wed. Pieter Verhelst, Willem Rasmijn en Catharina Rasmijn), tr. Curaçao 09-06-1816 DOMINIQUE MICHAËL VERHELST geb. Curaçao 29-09-1788, koopman, reder, wijkmeester 4de wijk Overzijde (1831-1847), † Curaçao 12-03-1853, zn. van Pieter Josephus Verhelst, chirurgijn ter koopvaardij, eigenaar plantages Rust en Vrede en Klein Piscadera, lid van de R.K. kerkeraad Santa Anna (1789) en Marianne Godefroy volgt genealogie Verhelst

A.V.. CORNELIA JACOBA VOS tr. ca. 1781 ELIAS GOETZEE geb. Schoonhoven 02-07-1761, luitenant-ter-zee, koopman, † Paramaribo ..-08-1785 “Op 28-11-1785 Voor Jan Vos bekend gemaakt uyt naam van Cornelia Vos dat haar Ed. beminde de Gestrenge Heer Elias Goetzee, luit.-ter-zee in de maand augustus dezes jaar te Paramaribo is overleeden,” zn. van Willem Goetzee, collecteur van ’s Lands middelen te Schoonhoven en Pieternella Mekern [Curaçao].

In de Amsterdamsche Courant van 10-11-1785 doen de executeurs-testamentair van de boedel en nalatenschap van Goetzee een eerste oproep aan alle crediteuren en debiteuren van de overledene daarvan opgave te doen voor 31-12-1786. Opmerkelijk genoeg wordt hier 30 juni als overlijdensdatum vermeld.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN WILLEM GOETZEE ged. N.G. Curaçao 13-07-1783 (get. Willem Goetzee te Schoonhoven, Jan Hendrik Hansz, Pieternella Goetzee en Anna Maria Hansz)
 2. PETRONELLA WILLEMINA GOETZEE geb. Curaçao 14-09-1785, ged. N.G. Curaçao 18-10-1785 (get. Jan Hendrik & Martha Elisabeth Kuhlman en Adrianus Nicolaas & Adriana Goetzee) volgt genealogie Verhelst

A.V.. JANNETJE VOS geb. Curaçao 28-11-1767, † Curaçao (Overzijde 159) 12-11-1837, tr. tussen 1781 en 1786 CORNELIS RAVEN HANSZ koopman (firma Lucas & Cornelis Raven Hansz), vrijmetselaar loge De Vergenoeging (toetreding 29-03-1785), † voor 1837, zn. van Jan Hansz en Johanna Catharina Croesen [Curaçao].

De Wed. Raven Hansz verzoekt kort voor haar overlijden bij rekwest aan de gezaghebber om brieven van manumissie voor haar slavin Maria Hendrienette. Het verzoek werd ingewilligd. Op 15-09-1837 werd in de Curaçaosche Courant de algemene kennisgeving van het besluit gepubliceerd.

A.V.. MARTHA ELISABETH VOS geb. Curaçao 16-07-1768, ged. N.G. Curaçao 16-08-1768 (get. Gerard Striddels en Gijsbertha Vos, huisvr. van Johannes de Veer Abrzn., secretaris), begr. Curaçao, kerkhof Otrobanda 02-03-1828, otr. 1ste Curaçao (voor de secretaris) 09-07-1784 (get. bg. Fredrik Hendrik Zuidman (?) en Mejuffrouw Anna Elisabeth Hueck en br. den Ed. Heer Jan Hendrik Hansz en Vrouwe Anna Maria Vos, echtelieden), tr. Curaçao (voor de raad) 25-07-1784 JOHANN HEINRICH KUHLMANN geb. Varel, hertogdom Oldenburg, koopman, reder (bark De Hoop), zn. van Diederik Coenraad Kuhlmann, Luth. predikant te Varel en Charlotte Sophia Wardenburg, tr. 2de HENDRIK MICHIEL GRAVAL ged. N.G. Curaçao 13-12-1768 (get. Michiel Joubert, “van de Roomsche Religie grootvader van voornoemde Kind aan moeder Zijde op eigene versoek schoon ten doop niet gestaan geboek met belofte aan mij [predikant] om voorschreeve Kind in onse Gereformeerde Religie op te brengen, alsmede Elisabeth Willemsz, huisvr. van Liebe Fijns, van de Gereformeerde Religie”) zn. van Johannes Graval Hendrikszoon, eigenaar plantage Rust van Bonaire en Johanna Magdalena Joubert [Curaçao].

De gouvernementssecretaris ontving van de heer Mink, koopman te Varel, bericht over een erfdeel aan de erfgenamen van……………. (DCC 28-09-1833). In het Algemeen Handelsblad van 21-05 en 04-06-1844 werd (wederom) een uitgebreide oproep gepubliceerd aan de erfgenamen van de te Varel overleden predikant Kuhlmann om zich te melden en hun erfdeel te innen. Melden zij zich niet tijdig dan zal de erfenis ten deel vallen aan de Varelse kerk- en armenkas. De broers en zusters van Kuhlmann en hun kinderen wonen in de omgeving Oldenburg en Bremen, maar ook in Bordeaux en Londen.    
Op 09-01-1813 werd een Hendrik Graval begraven op Verzaly. Dit is i.i.g. niet de Hendrik die getrouwd was met Alida Jacoba Winkler. Deze overleed in 1835, oud 67 jaar. Daarmee is hij overigens wel van hetzelfde geboorte jaar als deze Hendrik Michiel.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNA SOPHIA KUHLMAN geb. Curaçao 16-09-1791, ged. Luth. Curaçao 11-10-1791 (get. Jan Smit, Jannetje Hansz, Christiaan Lodewijk Gerding en Maria Smit)
 2. JAN VOS KUHLMAN geb Curaçao 25-06-1793, ged. Luth. Curaçao 05-07-1793 (get. de ouders)

Uit het 2de huwelijk:

 1. HENDRIËTTA ELISABETH GRAVAL geb. 13-09-1795, ged. N.G. Curaçao 14-04-1796 (get. Michiel Jaubert Graval en Johanna Maria Huybrecht Koeijer)
 2. JOHANNA FRANÇOISE GRAVAL ged. N.G. Curaçao 23-08-1798 (get. Pieter Hebo Koeijers en Françoise Aartsz Kool, huisvr. van Koeijers), ged. R.K. Curaçao 23-09-1798 ((get. Pieter Hebo Coeijers en Françoise Aartsz Kool)
 3. JOHANNA MAGDALENA GRAVAL geb. Curaçao03-11-1799, ged. Luth. Curaçao 10-12-1799 (get. Jean Jacques Collineaux, Maria de Palm, Jacob Hendrik de Windt en Wilhelmina Nicolina Graval)
 4. JOHANNES GRAVAL ged. Luth. Curaçao 02-07-1802 (get. Hendrik Graval en Alida Jacoba Winkler)

A.V.. GIJSBERTHA VOS ged. N.G. Curaçao 23-12-1770 (get. Johannes de Veer Abrzn. en Anna Sophia Urdaal, huisvr. van Jacob Bennebroek Berch), † Curaçao (stadsdistrict) 28-09-1845, otr. N.G. Curaçao (achter het fort) 25-02-1791 (get. bg. Borchard Specht en Susanna Specht en br. Jan Vos en Gerbrecht Vos, geb. Berch) CORNELIS SPECHT, school- en kerkopziener te Aruba (1822), zn. van Borchard Specht,commandeur van Aruba (1792-1793) en Susanna Hellinghuisen [Curaçao].

De familie Specht gaat terug tot de Hollandse kolonisten in Brazilië. Toen de West-Indische Compagnie deze kolonie verloor in1654 aan Portugal week de familie uit naar Curaçao. ……………… Cornelis’ zoon Pieter Specht, eigenaar plantage Vredenberg, tr. Magdalena Plier, dr. Jan Hendrik Plier, raad van Curaçao en eigenaar plantage ‘Steenwijk’ en kregen drie zonen: Borchard, Gerrit en Jan Hendrik. Borchard Specht werd commandeur van Aruba, Gerrit Specht was eigenaar van plantage ‘Koraal’ (naamgever van de latere gevangenis Koraal Specht) en Jan Hendrik Specht was koopman en eigenaar van de naastgelegen plantage ‘Waschtuin’ . Bronnen: Els Langenfeld, ‘De plantage Vredenberg (1)’ in: Antilliaans Dagblad 07-08-2006 en Neerlandia Jrg. 15, Ds. W. Vanden Brink, ‘Geschiedenis de Prot. kerk op Aruba’ 1911.

Uit dit huwelijk:

 1. SUZANNA MARGARETHA SPECHT geb. Curaçao 15-12-1791, ged. N.G. Curaçao 15-01-1792 (get. Borchard Specht en Anna Maria Hansz, geb. Vos), † Curaçao (stadsdistrict) 27-04-1864 Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd S.M. Specht schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van een slaaf met een tegemoetkoming van P. 200,-,
 2. GERBRECHT SPECHT ged. Luth. Curaçao 14-11-1795 (get. Jan Otto van Brand en desselfs huisvr. Maria Magdalene Specht)
 3. JAN VOS SPECHT  
 4. MARIA ELISABETH SPECHT geb. Aruba 12-04-1811
 5. JOHANNA SABINA SPECHT geb. Aruba 16-02-1801
 6. MARIA HENDRIËTTE SPECHT geb. Bonaire 10-10-1810

A.V.. GEERTRUIDA MARIA VOS ged. N.G. Curaçao 13-09-1774 (get. Laurens de Mey Scholten en Geertruida Berch), otr. Curaçao (voor de secretaris) 09-03-1798 (get. bg. Claas de Mey en Johanna Christina Druschke Bulté, wed. van wijlen Andries Beaujon en br. de Heer Salomon Bulté en Mejuffrouw Jannetje Vos, huisvr. van de Heer Cornelis Raven Hansz), tr. Curaçao (voor de raad) 25-03-1798 SIGISMUNDUS BULTÉ ged. N.G. Curaçao 14-07-1776 (get. Matthias Brugman, Cecilia Bulté, Sigismundus Druske van Starckenborgh en diens huisvr. Cecilia Dorothea Schotborgh), zn. van Salomon Bulté en Helena Eva Brugman [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. SALOMON HENDRIK BULTÉ ged. Luth. Curaçao 09-12-1798 (get. Salomon Bulté, Jannetje Vos, huivr. van Cornelis Raven Hansz, Jeronimus Bulté en Henriëtte Bartholomina Vos, huisvr. van Willem Engelkink), ged. N.G. Curaçao 09-12-1798 (get. Salomon Bulté, Jannetje Vos, huivr. van Cornelis Raven Hansz, Jeronimus Bulté en Henriëtte Bartholomina Vos, huisvr. van Willem Engelkink), † Curaçao 18-02-1800, begr. Curaçao 19-02-1800
 2. GERBRECHT SOPHIA BULTÉ geb. Curaçao 11-09-1801, ged. N.G. Curaçao 11-10-1801 (get. Salomon Bulté en Anna Sophia Bulté)

A.V.. HENRIËTTE BARTHOLOMINA VOS geb. Curaçao 15-09-1774, ged. N.G. Curaçao 23-10-1774 (get. Jan Vos Jr. en Anna Maria Vos), † Curaçao (stadsdistrict) 12-07-1856, otr. Curaçao (voor de secretaris) 19-05-1797 (get. bg. de Heer Jan Vos en br. Vrouwe Elisabeth Magteld Coenen, huisvr. van den Edele Heer Johan Fredrik Godlieb Ziegler), tr. Curaçao (voor de raad) 04-06-1797 WILLEM ENGELKINK geb. Leiden [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ………..?

A.V.. MAGDALENA VOS geb. Curaçao, minderjarig in 1761, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de bruidegom) 04-03-1768 (get. Michiel van der Meulen, Elisabeth van Taerling, Hendrik Cornelis Vos en Aagje van de Woestijne, wed. van Jacob Vos), tr. Curaçao 20-03-1768 JOHANNES (JOHN) ELLIS Herozn. geb. New York ca. 1732, eigenaar plantage Terburg à Texel (a) Malpais, † Curaçao 11-01-1782, zn. van Hero Ellis en Anna de Peyster, hij otr. 1ste N.G. Curaçao 21-11-1755 (get. de Heer Hero Ellis en Anna Maria Everit, huisvr. van Nicolaas van Bambergen), tr. Curaçao 07-12-1755 Jacomina Raven ged. N.G. Curaçao 22-02-1730 (get. Jan Lesire en Anna Kinnegem), dr. van Cornelis Raven en Maria Hill [Curaçao].

Uit het huwelijk Ellis-Raven volgden vijf kinderen, nl: Anna Ellis (1756), Hero Herman (1757), Cornelis Ellis (1760), Richard Ellis (1762) en Maria Ellis (1763) zie genealogie Hill & Raven

Uit dit huwelijk:

 1. JACOBA ELLIS geb. Curaçao 10-11-1771, † Curaçao (stadsdistrict) 29-11-1856, otr. N.G. Curaçao (achter de fortresse in presentie van de ouderling Schoon) 05-03-1790 (get. bg. Cornelis Raven en Jannetje Hansz, geb. Blom en br. Cornelis Ellis en Magdalena Ellis, geb. Vos), tr. Curaçao 21-03-1790 LUCAS HANSZ geb. Curaçao 30-03-1769, ged. N.G. Curaçao 16-04-1769 (get. David Hansz en Anna Boekhoudt), koster, voorzanger en schoolmeester in dienst van de W.I.C. en de N.G. Kerk, penningmeester begrafenis sociëteit De Eensgezindheid (1822), wijkmeester 4de wijk Pietermaai, † Curaçao (stadsdistrict) 26-11-1836, zn. van Johannes Hansz Lucaszn., koster, voorzanger en schoolmeester in dienst van de W.I.C. en de N.G. Kerk en Jannetje Blom [Curaçao].
 2. HENRIËTTE ELISABETH ELLIS geb. Curaçao 30-10-1778, ged. N.G. Curaçao 22-11-1778 (get. Jan Hendrik Vos en Anna Ellis), † Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1861, tr. GEORGE MARCUS LUDER

A.V.. JACOBA VOS minderjarig in 1761, tr. JAN HENDRIK VOS zn. van Hendrik Cornelis Vos en Christina Adriana Kock [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTINA ADRIANA VOS geb. Curaçao 07-10-1772, ged. N.G. Curaçao ..-10-1772 (get. Hendrik Cornelis Vos en Johannes Ellis Herozn., Jannetje Kock, wed. van Willem Meyer en Magdalena Vos, huisvr. van Johannes Ellis Herozn.) volgt A.VI..
 2. JACOB VOS ged. N.G. Curaçao 03-11-1774 (get. Andries Vos en Magdalena Ellis, geb. Vos)
 3. JANNETJE VOS ged. N.G. Curaçao 07-01-1777 (get. Jan Vos en Jannetje Vos, wed. van Winkler)

A.VI.. GIJSBERT VOS Janszn. geb. Curaçao 16-01-1770, ged. N.G. Curaçao 27-02-1770 (get. Lourens de Mey Scholten en Catharina Schoonenboom), weesmeester, eigenaar plantages Parera (a) Berg Carmel (MD) en ½ Koraal Tabak (OD), † Curaçao (stadsdistrict) 24-09-1848, tr. CHRISTINA ADRIANA VOS geb. Curaçao 07-10-1772, ged. N.G. Curaçao ..-10-1772 (get. Hendrik Cornelis Vos en Johannes Ellis Herozn., Jannetje Kock, wed. van Willem Meyer en Magdalena Vos, huisvr. van Johannes Ellis Herozn.), † Curaçao (stadsdistrict) 02-05-1836, dr. van Jan Hendrik Vos en Jacoba Vos [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIK CORNELIS VOS ged. N.G. Curaçao 22-12-1788 (get. Lourens de Mey Scholten en Catharina Puls), eigenaar tuin Rosendal (a) Urdal (a) Arrarat (OD), † Curaçao (stadsdistrict) 08-11-1849
 2. ADRIAAN VOS geb. Curaçao 16-12-1789, ged. N.G. Curaçao 15-01-1790 (get. Jacob Jan Hooft en Susanna Elisabeth Vos) volgt A.VII..
 3. JACOBUS VOS ged. Luth. Curaçao 02-10-1792 (get. Jan Vos Gijsbertszn. en Willemina Vos)
 4. JACOBA CATHARINA VOS geb. Curaçao 19-07-1797, ged. N.G. én Luth. Curaçao 28-01-1798 (get. Lucas Hansz en Jacoba Hansz) volgt A.VII..
 5. JAN VOS geb. Curaçao 22-07-1799, ged. N.G. én Luth. Curaçao 03-09-1799 (get. Gabriël Striddels en Henriëtta Johanna de Veer)
 6. SUZANNA WILLEMINA VOS geb. Curaçao 07-10-1801, ged. N.G. Curaçao 22-11-1801 (get. Jacob Striddels, Willemina Vos, Lucas Hansz en Jacoba Hansz, geb. Ellis), † Curaçao (stadsdistrict) 20-09-1862
 7. MAGDALENA HENRIËTTA VOS geb. Curaçao 31-10-1802, ged. Luth. Curaçao 15-12-1802 (get. Marten Lourens Ellis en Henriëtta Johanna Ellis, geb. De Veer)
 8. MAGDALENA GIJSBERTHA VOS geb. Curaçao 01-07-1809, ged. Luth. Curaçao 29-08-1809 (get. Hendrik Cornelis Vos en Henriëtta Elisabeth Luder, geb. Vos)

A.VI.. SUSANNA ELISABETH VOS geb. Curaçao 09-01-1773, † Curaçao (stadsdistrict) 02-11-1844, begr. Curaçao op de berg Arrarat, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de mejufvr. De Wed Puls) 04-11-1791 (get. bg. Willem van Uytrecht, Cornelia Willemina Ringeling en br. Gijsbert Vos Janszn. en Catharina Puls, geb. Schoonenboom), tr. Curaçao 20-11-1791 GABRIËL STRIDDELS geb. Curaçao 18-05-1772, ged. N.G. Curaçao 28-07-1773 (get. niet vermeld), kapitein, majoor-commandant der Burgerwacht, lid Raad van Civiele en Crimineele Justitie (1825), eigenaar plantages San Pedro en Klein St.-Joris, † Curaçao (stadsdistrict) 29-07-1845, zn. van Gerard Striddels, koopman, reder, raad van Curaçao, eigenaar huis Molenplein en de plantages San Juan, Kleine Kloof (a) Pannekoek, Cas Grandi, Groot en Klein Malpais, Terburg à Tessel en Anna Catharina Berch [Curaçao].

Blijkens een rekwest d.d. 02-11-1844 om haar te mogen begraven op de berg Arrarat, waren daar al verscheidene familieleden van haar begraven (OAC 1.05.12.02, 162).

Uit dit huwelijk:

 1. GERARD STRIDDELS ged. N.G. Curaçao 17-07-1792 (get. Catharina Puls, geb. Schoonenboom en Jacob Bennebroek Striddels)

A.VI.. WILLEMINA VOS ged. N.G. Curaçao 20-02-1781 (get. Christina Puls en Catharina Schoonenboom), begr. Curaçao, plantage Parera (a) Berg Carmel ..-12-1813, otr. N.G. Curaçao (aan hun huis) 26-02-1802 (get. bg. Wigboldus Rijninck en Anna Margaritha Plaate en br. Gijsbert Vos Janszn. en Catharina Schoonenboom), tr. Curaçao 14-03-1802 JACOBUS PLAATE ged. N.G. Curaçao 29-06-1777 (get. Jacobus Vos, Claas Rijninck de Windt, Anna Maria Plaate, huisvr. van J. Ringeling en Neeltje Plaate, huisvr. van Robertus Samuel Brands), eigenaar plantage Goedgezicht, zn. van Abraham Plaate en Anna Margaretha de Windt [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ADRIANA ELIZABETH PLAATE ged. Luth. Curaçao 07-02-1803 (get. Gijbert Vos Janszn., Catharina Schooneboom, wed. Christ. Puls), ½ eigenares plantage Oranjeberg (OD)
 2. GABRIËL STRIDDELS PLAATE geb. Curaçao 29-04-1806, ged. Luth. Curaçao 26-06-1806 (get. Gabriël Striddels en Susanna Elisabeth Vos), ½ eigenaar plantage Oranjeberg (OD)
 3. ABRAHAM PLAATE geb. Curaçao 09-08-1807, ged. Luth. Curaçao 18-09-1807 (get. Willem Vos en Anna Aletta Plaate), eigenaar plantage Varse Put (a) Montagne Ariba (OD), † Curaçao (2de district) 20-04-1878

A.VII.. ADRIAAN VOS geb. Curaçao 16-12-1789, ged. N.G. Curaçao 15-01-1790 (get. Jacob Jan Hooft en Susanna Elisabeth Vos), eigenaar plantage De Vergenoeging (OD), districtmeester 3de district Oostdivisie (1825), † Curaçao (stadsdistrict) 10-07-1859, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 09-10-1812 (get. bg. Gabriel Striddels en zijn huisvr. Susanna Elisabeth Striddels, geb. Vos en br. John van der Meulen en Maria Beevers), tr. Curaçao (aan hun huis) MARIA JACOBA JONES geb. Curaçao 29-04-1789, ged. Luth. Curaçao 05-07-1789 (get. Jan van der Meulen, Maria Jacoba Godet, Andries Beaujon en Maria Johanna Beaujon), † Curaçao (stadsdistrict) 08-05-1863, dr. van Robert Jones en Johanna Adriana Hartogsveld [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTINA ELISABETH VOS geb. Curaçao 29-09-1815, ged. N.G. Curaçao 26-11-1815 (get. Gijsbert Vos Jansz. en Christiaan Adriaan Vos), † jong
 2. JOHANNA ADRIANA VOS geb. Curaçao 24-09-1817, ged. N.G. Curaçao 09-11-1817 (get. Daniel Beevers en Maria Johanna Beevers, geb. Beaujon)
 3. MARIA HENRIËTTE VOS geb. Curaçao 05-12-1819, ged. N.G. Curaçao 10-02-1820 (get. Daniel Beevers en Maria Johanna Beevers, geb. Beaujon), † Curaçao (stadsdistrict) 21-01-1882
 4. JAN HENDRIK VOS geb. Curaçao 12-11-1822, † Curaçao 05-09-1857, ongehuwd
 5. JOHANNA ADRIANA VOS geb. Curaçao 11-06-1826, † Curaçao (stadsdistrict) 16-01-1891, begr. Curaçao Prot. kerkhof
 6. CHRISTINA ELISABETH VOS geb. Curaçao 16-01-1828, begr. Curaçao Prot. 1885
 7. ANTHONY VOS geb. Curaçao 03-08-1829
 8. CASPAR LODEWIJK VAN UYTRECHT VOS geb. Curaçao (3de district OD) 14-09-1833, ged. Prot. Curaçao 03-12-1833 (get. de Ed. Gestr. Heer Caspar Lodewijk van Uytrecht en Christina Elisabeth Vos), zeeman, tr. Curaçao 24-03-1865 (get. Haim Salomon de Sola, geb. 1832, koopman en Sara Abinun de Lima, geb. 1839, zonder beroep) LEONORA EURANIE ROGGE geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-09-1846, dr. van Maria Elisabeth Rogge [Curaçao].

A.VI.. JACOBA CATHARINA VOS geb. Curaçao 19-07-1797, ged. N.G. én Luth. Curaçao 28-01-1798 (get. Lucas Hansz en Jacoba Hansz), † Curaçao (stadsdistrict) 20-09-1877, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 28-05-1813 (get. bg. Elyiah Bowen en Elisabeth Sandtrock en br. Gijsbert Vos Janszn. en Christina Adriana Vos, geb. Vos), tr. Curaçao 13-06-1813 MATTHIAS DE MEY SCHOTBORGH geb. 13-11-1791, ged. N.G. Curaçao 06-12-1791 (get. Jan Hendrik Jutting, A.B. Sandtrock, wed. Matthias de Mey en Johan Philip Hagenberg), 1ste luitenant der Schutterij (1828), eigenaar plantages Paradijs (a) Bakker (OD) en ½ Koraal Tabak (OD), † Bonaire 01-02-1855, zn. van Jan Schotborgh Claeszn., kapitein van de Militie en Jannetje de Mey [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE ELISABETH SCHOTBORGH geb. Curaçao 20-08-1814, † Bonaire (aangifte) 07-02-1882, tr. Curaçao 28-11-1832 SAMUEL DE VEER geb. Curaçao 25-04-1804, chirurgijn 2de kl. te Suriname, † Curaçao 18-01-1834, geëcht 22-03-1828 als zn. van Abraham de Veer, regeringscommissaris van Curaçao (1803-1804), commandant-generaal van de Noord- en Zuidkust van Hollands West-Afrika (1809-1815), gouverneur van Saba, St.-Eustatius en Saba (1817-1822), generaal-majoor en gouverneur van Suriname (1822-1828) en Elisabeth N.N.
 2. CHRISTINE HENRIËTTE SCHOTBORGH geb. Curaçao 28-10-1815, ged. N.G. Curaçao 17-12-1815 (get. Lucas Hansz en Adriana Vos, huisvr. van Gijsbert Vos Janszn.), † Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1881
 3. JAN WILLEM SCHOTBORGH geb. Curaçao 20-09-1821, ged. N.G. Curaçao 20-10-1821 (get. Jan Vos Gijsbertzn. en Jacoba Hansz)

D.III.. GIJSBERT VOS de Oude geb. Curaçao ca. 1700, adsistent der W.I. Compagnie (1735), factoor der W.I. Compagnie over de ambachtsslaven (1737), over de negroslaven (1742), † voor 1764,otr. N.G. Curaçao 06-11-1722 (get. Jan Durant en Anna van Ruyven, wed. van Pieter de Mey), tr. Curaçao 24-11-1722 MAGDALENA DE MEY geb. Curaçao, † Curaçao 11-12-1779, dr. van Pieter de Mey, zeekapitein en eigenaar plantages Meiberg en Zeelucht en Anna van Ruyven [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan ‘Agter het Fort’ (Pietermaai). Magdalena de Mey, wed. Gijsbert Vos testeerde in 1764 en benoemde tot haar erfgenamen haar zoon Jacobus Vos, haar dochter Magdalena Vos, huisvr. van Copius en haar kleinzoon Willem de Windt, zoon van Dirk de Windt.

Uit dit huwelijk:

 1. GIJSBERT VOS geb. Curaçao 03-09-1723 volgt D.IV..
 2. MAGDALENA VOS geb. Curaçao, volgt D.IV..
 3. ANNA VOS geb. Curaçao, volgt D.IV..
 4. PIETER VOS ged. N.G. Curaçao 20-04-1727 (get. Jacob Vos en Cecilia de Mey), † voor 1764
 5. ELISABETH VOS ged. N.G. Curaçao 30-08-1729 (get. Jan Vos en Anna Maria Willing, huisvr. van Pieter de Mey), † voor 1764
 6. JACOBUS VOS ged. N.G. Curaçao 13-03-1730 (get. Lourens de Mey en Anna Sophia Schut) volgt D.IV..

D.IV.. GIJSBERT VOS Jr. geb. Curaçao 03-09-1723, klerk (1740-1747) en boekhouder (1747-) bij firma Raphoen, geassumeerd raad van Curaçao (1758), diaken der N.G. kerk (1761), eigenaar plantage Santa Barbara (1762-†),  † voor 26-12-1763, otr. N.G. Curaçao (ten huize van Pieter Kier) 02-08-1748 (get. bg. Gijsbert Vos Sr. en Magdalena de Mey en br. Pieter Kier en Anna Margaretha Smith), tr. Curaçao 18-08-1748 SARA DE WINDT geb. Curaçao, dr. van Willem de Windt, van Rotterdam, opperchirurgijn der W.I. Compagnie en Anna Margaretha Smith [Curaçao].  

Het doopboek vermeldt geen kinderen van dit paar. In het testament van zijn moeder de Wed. Vos geb. De Mey in 1764 werd hij niet meer genoemd en ook werden geen kinderen van hem in zijn plaats genoemd zodat kan worden aangenomen dat uit dit huwelijk geen kinderen zijn voortgekomen.

D.IV.. MAGDALENA VOS geb. Curaçao, begr. Curaçao ..-12-1813, otr. N.G. Curaçao (ten huize van Gijsbert Vos) 21-05-1756 (get. bg. Johannes [niet ingevuld] en Abigael Daal, huisvr. van Hendrik August Leesten en br. Gijsbert Vos en Magdalena Vos, geb. De Mey), tr. Curaçao (aan huis) 06-06-1756 MARTEN COPIUS eigenaar plantage De Vergenoeging (Bovenkwartier), tr. 2de MICHAEL FLEISCHER geb. (van Moder?, Hongarije), lidmaat Luth. kerk 11-04-1763, † voor 1813 [Curaçao].

Beide huwelijken waren kinderloos.

D.IV.. ANNA VOS geb. Curaçao,† voor 19-10-1749, tr. DIRK DE WINDT geb. Curaçao, zn. van Willem de Windt, van Rotterdam, opperchirurgijn der W.I. Compagnie en Anna Margaretha Smith, hij otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de Heer Claas Rijninck) 10-10-1749 (get. bg. Pieter Kier en Anna Margaretha Smith, huisvr. van Pieter Kier en br. Claas Rijninck en Janetta Catharina Daal, huisvr. van Claas Rijninck), tr. Curaçao 19-10-1749 Anna Sophia Rijninck geb. Curaçao 09-09-1724, † Curaçao 03-09-1794, dr. van Claas Rijninck en Jannetje Catharina Daal [Curaçao].

Uit het huwelijk De Windt-Rijninck volgden: 1) Jannetta Catharina de Windt, tr. Johan Frederik Geist, chirurgijn, 2) Claas Rijninck de Windt, tr. Jannetje Elisabeth Plaate, 3) Anna Margaretha de Windt, tr. Abraham Plaate, 4) Gijsbert Vos de Windt en 5) Pieter Gerard de Windt.
In 1781 testeerde het paar De Windt-Rijninck. Hij legateerde onder andere aan zijn kleinzoon Dirk de Windt, zoon van Willem de Windt en Elisabeth Vos een zilveren springkoker met testateurs naam en familiewapen ingegraveerd. 

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM DE WINDT geb. Curaçao, eigenaar plantages Buitenrust, Koningsplein en Ranche, begr. Curaçao, plantage Ranche 18-12-1812, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de Wed. Smith) 05-02-1762 (get. bg. Dirk de Windt en Anna Sophia Rijninck huisvr. v. Dirk de Windt en br. Gijsbert Vos Jansz. en Belia Arendsz huisvr. v. Hendrik Smith) tr. Curaçao (aan huis) 21-02-1762 ELISABETH VOS geb. Curaçao, eigenares plantage Land en Zeezicht (OD), † Curaçao 12-02-1825, begr. Curaçao, plantage De Vergenoeging 13-02-1825, dr. van Jan Vos den Ouden en Wendelina Arentsz [Curaçao]. Zie A.IV..

D.IV.. JACOBUS VOS ged. N.G. Curaçao 13-03-1730 (get. Lourens de Mey en Anna Sophia Schut), planter, huurde van de W.I.C. de plantage St.-Marie, tr. MARIA RIJNINCK eigenares plantage Rif St.-Marie (1796-), dr. van Claas Rijninck, planter, huurde van de W.I.C. de plantage St.-Marie en Jannetje Catharina Daal [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GIJSBERT VOS geb. Curaçao 06-10-1768, ged. N.G. Curaçao 26-12-1768 (get. Wigboldus Rijninck, Michaël Fleischer, Magdalena de Mey en Magdalena Vos), ziekelijk
 2. JANNETTA CATHARINA VOS ged. N.G. Curaçao 07-03-1771 (get. Engelbertus Horst, Marten Pietersz Rijninck en Catharina Abigael Rijninck) volgt D.V..

D.V.. JANNETTA CATHARINA VOS geb. Curaçao 12-01-1771, eigenares plantage Rif St.-Marie (-1832),† Curaçao (stadsdistrict) 02-02-1848, tr. JOHANNES CAREL (ook CASPAR) GAATMAN geb. Elberfeld, lidmaat Lutherse Kerk 06-04-1786, † voor 03-05-1819 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES JACOBUS GAATMANgeb. Curaçao 31-12-1789, ged. Luth. Curaçao 04-02-1790 (get. Jacobus Vos, Maria Rijninck, Gijsbert Vos en Jannetta Catharina Winkler), factoor plantage Rif van zijn moeder, eigenaar plantage Klein Piscadera (a) Rafaël, † Curaçao (stadsdistrict) 21-11-1833, tr. ANNA CATHARINA BRANDS geb. Curaçao 19-01-1800, ged. N.G. Curaçao 20-02-1800 (get. Jacob Bennebroek Berch en Anna Berch), † Curaçao (stadsdistrict) 30-11-1864, dr. van Johannes Brands, raad van Curaçao, landdrost Middendivisie en eigenaar plantages Sta.-Catharina en Koraal Tabak en Elisabeth Aletta Berch [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de Wed. J.J. Gaatman schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van 25 slaven met een tegemoetkoming van P. 5.000,-.

E.III.. JACOB VOS geb. Curaçao ca. 1695, eigenaar plantage Paradijs (a) Bakker, † kort voor 1748, otr. N.G. Curaçao 10-05-1715 (get. Jan Durant en Rachel de Fonteyne, huisvr. van Claas Hendriksz Schut), tr. Curaçao 28-05-1715 ANNA SOPHIA SCHUT geb. Curaçao, begr. Curaçao 26-06-1769, dr. van Claas Hendriksz Schut en Rachel de Fonteyne [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ELISABETH VOS volgt E.IV..
 2. RACHEL VOS volgt E.IV..
 3. ANNA MARIA VOS volgt E.IV..
 4. GIJSBERT VOS
 5. DEBORA VOS volgt E.IV..
 6. NICOLAAS HENDRIK(SZ) VOS Vernoemd naar zijn grootvader Claas Hendriksz Schut.
 7. JANNETJE (JOHANNA) VOS ged. N.G. Curaçao 09-08-1730 (get. Jan Vos en Maria Durant)

E.IV.. ELISABETH VOS † tussen 25-09-1760 en 03-01-1769, tr. Curaçao 01-03-1739 PIETER DE MEY geb. Curaçao, geassumeerd raad van Curaçao, boekhouder en diaken der N.G. Kerk (1744), † Curaçao 05-09-1777, zn. van Laurens de Mey, konstabel der W.I. Compagnie en Helena Koos [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HELENA DE MEY geb. Curaçao ca. 1740 volgt E.V..
 2. JACOB DE MEY
 3. LOURENS DE MEY ged. N.G. Curaçao 03-12-1755 (get. Nicolaas Hendriksz Vos L en Rachel Vos, wed. David Sterling L), † Amsterdam 13-02-1768

E.IV.. RACHEL VOS † Curaçao 10-02-1783, begr. Curaçao 11-02-1783, tr.DAVID STERLING weesmeester, eigenaar plantage Varse Put (a) Montagne Ariba (OD), zn. van ………….. Sterling en Anna Plier [Curaçao].

Op 25-09-1760 testeerde zij als wed. van David Sterling. Enig en universele erfgenamen zijn haar twee zoons. Zij legateerde aan haar (schoon)zusters Elisabeth Vos, huisvr. van Pieter de Mey, Geertruida Sterling, wed. van Albert Urdaal en Elisabeth Aletta Sterling, wed. van Cornelis Dorcas. Zij verdeelde speciaal zilverwerk waaronder zilveren signetten met het wapen van de familie Sterling onder haar twee zonen. 
De naam komt ook voor als Sterlincx en Steerlincx.    

Uit dit huwelijk:

 1. DAVID STERLING
 2. JACOB STERLING ged. N.G. Curaçao 04-11-1755 (get. Nicolaas Hendriksz Vos L, Geertruyda Sterling, huisvr. van Albert Urdaal L)

E.IV.. ANNA MARIA VOS tr. DIEDERIK MOGENS VERPLAATS geb. Curaçao ca. 1710, eigenaar plantage Blije Rust (a) Grote Blaauw (a) Oud St.-Michiel (1748-†), † Curaçao 24-10-1782, zn. van Nicolaas Verplaats en Elisabeth Meynderts Gruttings, hij tr. 1ste Anna (van) Schagen [Curaçao].

Uit het huwelijk Verplaats-Van Schagen volgde een zoon Bernard Schagen Verplaats geb. ca. 1735. Elisabeth Meynderts Gruttings trouwde in 1716 als weduwe van Nicolaas Verplaats met Johannes Stuyling, raad van Curaçao en zn. van Johannes Stuyling en Johanna van Oudenaarden te Nieuwendam.  

Uit dit huwelijk:

 1. ELISABETH VERPLAATS geb. Curaçao, volgt E.V..
 2. NICOLAAS VERPLAATS geb. Curaçao, volgt E.V..
 3. JACOB VERPLAATS geb. Curaçao, eigenaar plantage Blije Rust (a) Grote Blaauw (a) Oud St.-Michiel (1783-†), † Curaçao 21-12-1794

E.IV.. DEBORA VOS geb. Curaçao, † voor 26-07-1748, tr. CORNELIS STUYLING geb. Curaçao, zn. van Johannes Stuyling en Aletta Jansz, hij otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de Heer Houtschildt) 26-07-1748 (get. de Heer Nicolaas Houtschildt en Mejuffr. Aletta Janssen, wed. van de Heer Johannes Stuyling), tr. Curaçao (aan huis) Maria Jacoba Houtschildt geb. Curaçao, dr. van Nicolaas Houtschildt, raad van Curaçao en Maria Schut [Curaçao].

Uit de doopboeken of notariële akten is niets gebleken van kinderen uit het huwelijk Stuyling-Vos. Maria Houtschildt-Schut was een zuster van Anna Sophia Vos-Schut, in 1748 samen enige erfgenamen van hun moeder Rachel de Fonteyne, wed. Claas Hendriksz Schut.

E.V.. HELENA DE MEY geb. Curaçao ca. 1740, † Curaçao 21-09-1772, tr. GODFRIED NIEPAGE geb. Curaçao, eigenaar plantage Blije Rust (a) Grote Blaauw (a) Oud St.-Michiel (1795-†), † Curaçao 01-02-1800, zn. van Martinus Niepage en Anna Rijke, hij tr. 2de Elisabeth Verplaats zie E.V.. hieronder [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARTINUS NIEPAGE ged. N.G. Curaçao ..-03-1768 (get. Pieter de Mey Lzn., Anna Rijke, wed. van Martinus Niepage en Maria Hendrina Niepage), † Curaçao 10-06-1822, tr. AMELIA KOCK
 2. ELISABETH NIEPAGE ged. N.G. Curaçao 18-09-1770 (get. Jan Hendrik Rudeloff en Elisabeth Niepage), † Curaçao 16-02-1800, tr. Curaçao (voor de secretaris) 06-12-1795 DAVID GAERSTE geb. Amsterdam 10-01-1769, ged. Luth. Amsterdam 12-01-1769 (get. Johan Christoffel Raauw en Johanna Klink), adelborst aan boord van ’s Lands fregat Medea (1793), secretaris, ontvanger 50ste penning, beëdigd vertaler, landdrost, procureur en auditeur-militair te Curaçao, † Curaçao 04-09-1816, zn. van David Gaerste en Margaretha Braakenziek, hij tr. 2de Curaçao (voor de secretaris) 05-07-1801 Johanna Cornelia Hueck geb. Curaçao 20-09-1781, ged. Luth. Curaçao 24-09-1781 (get. Johannes Stephanus Busching en Catharina Bronswinkel, wed. van Jan Borchard van der Linde), † Curaçao (stadsdistrict) 08-09-1854, dr. van Johan Caspar Hueck en Elisabeth van der Linde

E.V.. ELISABETH VERPLAATS geb. Curaçao, † Curaçao 25-01-1812, otr. N.G. Curaçao (aan de Overzijde 22-07-1763 (get. bg. Pieter Diedenhoven en Sara Briard, wed. van Matthias Schotborgh en br. Diederik Mogens Verplaats en zijn huisvr. Anna van Schagen), tr. Curaçao (aan huis) 03-08-1763 (scheiding van tafel bed) NICOLAAS SCHOTBORGH geb. Curaçao 22-05-1740, † Curaçao 16-07-1783, zn. van Matthias Schotborgh en Sara Briard, tr 2de 1784 GODFRIED NIEPAGE geb. Curaçao, eigenaar plantage Blije Rust (a) Grote Blaauw (a) Oud St.-Michiel (1795-†), † Curaçao 01-02-1800, zn. van Martinus Niepage en Anna Rijke [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MATTHIAS SCHOTBORGH geb. Curaçao ca. 1765, eigenaar plantage Blije Rust (a) Grote Blaauw (a) Oud St.-Michiel (1800-1815), otr. 1ste N.G. Curaçao (buiten de poort) 15-05-1789 (get. bg. Theunis Lourens Vos en Martha Hiel, geb. Govertsz Smith en br. Willem Axson en de Wed. Jan Kock), tr. Curaçao 31-05-1789 PETRONELLA GOVERTSZ SMITH geb. Curaçao, † ……………, Op 09-05-1789 stelden zij huwelijkse voorwaarden op, otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van Barend Veeris) 14-04-1791 (get. bg. ………………. en br. …………………..), tr. Curaçao 01-05-1791 MARIA VEERIS geb. Curaçao ca. 1773, ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Maria Elisabeth Klinkert, huisvr. van Barend Veeris en Cornelis Raven), † Curaçao 28-10-1813, dr. van Abraham Gijsbert Veeris en Dorothea Barbara Solicoffer
 2. NICOLAAS SCHOTBORGH ged. N.G. Curaçao 28-01-1769 (get. de vader en moeder “in mijn huis op sterven liggende gedoopt”), † jong

E.V.. NICOLAAS VERPLAATS geb. Curaçao, † Curaçao 10-07-1795, otr. N.G. Curaçao 24-06-1774 (get. Diederik Mogens Verplaats, Jannetje Ellis, wed. van Martin Herman Thijssen en Catharina Geertruida Wijnbergh) MARIA HENRIËTTE HERMES geb. Curaçao 29-10-1756, † Curaçao (stadsdistrict) 13-06-1833, dr. van Christiaan Hermes en Anna Elisabeth Thijssen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. DIEDERIK MOGENS VERPLAATS ged. N.G. Curaçao 04-06-1775 (get. Diederik Mogens Verplaats en Anna Elisabeth Thijsen, huisvr. van Christiaan Hermes), † Bonaire (aangifte) 13-06-1840
 2. ANNA ELISABETH VERPLAATS ged. N.G. Curaçao 29-09-1776 (get. Christiaan Hermes en Elisabeth Verplaats, huisvr. van Nicolaas Schotborgh)
 3. ANNA MARIA VERPLAATS ged. N.G. Curaçao 28-12-1778 (get. Bernard Schagen Verplaats en Elisabeth Webb Hermes)
 4. CHRISTIAAN HERMES VERPLAATS ged. N.G. Curaçao 28-01-1781 (get. David Sterling en Maria Geertruida Hermes), † jong
 5. CHRISTIAAN HERMES VERPLAATS ged. N.G. Curaçao 07-04-1782 (get. Nicolaas Schotborgh Houtvat en Wilhelmina Geertruida Hermes), † Curaçao (stadsdistrict) 01-09-1856, tr.MARIA HERMINA VOS
 6. ELISABETH VERPLAATS ged. N.G. Curaçao 27-07-1783 (get. Johannes Mushardt en zijn huisvr. Anna Heddewe Hermes), † Curaçao (stadsdistrict) 29-03-1832, tr. GERARD DAAL geb. Curaçao 18-11-1783, ged. N.G. Curaçao 30-11-1783 (get. Liborus Gerlacus Meyer en Maria Schotborgh, wed. van Cornelis Jansz) † Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1834, zn. van Claas Daal en Anna Nazareth Ruël
 7. NICOLAAS VERPLAATS ged. Luth. Curaçao 20-09-1784 (get. Johannes Mushardt en Wilhelmina Geertruida Hermes)

 © 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s