Boom

I. JURRIAAN BOOM geb. ca. 1645, tr. N.N.

II. CHRISTIAAN BOOM Jurriaanszn. geb. ca. 1670, † 1711, tr. BARBARA EXSTEEN geb. ca.1670, eigenares plantage Kabrietenberg (a) Barber (-1739), dr. van Jurriaan Jansz Exsteen en Catharina Marquart [Curaçao].

In de Resoluties en Sententies van 1739 is een extract opgenomen uit het protocol van 1695 inzake de plantage Kabrietenberg (a) Barber te Curaçao. Blijkens dat protocol verkregen de weduwe en erven van Jurriaan Jansz Exsteen in 1674 van directeur Dirk Otterinck vergunning om een plantage te kappen uit het bos en verkregen zij in 1684 van directeur Van Erpecum het privilege daar vee te houden. Eigenaren van het vee aldaar zijn in 1739: Jan Exsteen, Christiaan Exsteen, Jurriaan Exsteen, Maurits Exsteen, Maria Exsteen, Claas Exsteen, Matthijs Exsteen, Geertruida Exsteen en Barbara Exsteen, echtgenote van Christiaan Boom Jurriaanszn. (Hamelberg 2201).
Christiaan Boom komt met zijn gezin voor op “de leyste der familien Soo alhier te Secretary sijn aan gegeven ’t seedert de affkondiginge vant placcaat van dato 10 july 1709 tot dato deeses namentlijk” Het gezin bestaat dan blijkens opgaaf uit: Christiaan Boom, zijn vrouw en 5 kinderen waarvan 3 boven de 12 jaar en 2 tussen de 6 en 12 jaar oud.
Bij testament van 23-08-1737 benoemde Barbara Exsteen, wed. Christiaan Boom tot haar erfgenamen haar zeven kinderen, met name: 1) Jurriaan Boom, 2) Christiaan Boom, in huwelijk hebbende Allegonda Kock, 3) Maria Boom, in huwelijk hebbende Willem Dorcas, 4) Daniël Boom, 5) Anna Catharina Boom, in huwelijk hebbende Gerrit van der Weyden, 6) Anna Boom, wed. van Frans Franken en 7) Barbara Boom, in huwelijk hebbende Daniël Dijken. Verder noemde zij nog de dochter van haar zoon Christiaan, genaamd Leonora Boom (Hamelberg 1703 en 1778).    

Uit huwelijk:

 1. JURRIAAN BOOM geb. Curaçao volgt IIIa.
 2. CHRISTIAAN BOOM volgt IIIb.
 3. MARIA BOOM geb. Curaçao volgt IIIc.
 4. DANIËL BOOM geb. Curaçao volgt IIId.
 5. ANNA CHRISTINA (ANNA CATHARINA) BOOM geb. Curaçao volgt IIIe.
 6. ANNA BOOM geb. Curaçao volgt IIIf.
 7. BARBARA BOOM geb. Curaçao volgt IIIg.

IIIa. JURRIAAN BOOM geb. Curaçao, 1691 bootsman (1721), later schipper, zeekapitein, † voor 26-10-1764, otr. N.G. Curaçao 02-05-1721 (get. Jurriaan Jansz Exsteen en Hillegonda van Dijck, huisvr. van Jacob Hoppe), tr. Curaçao 20-05-1721 JACOBA HOPPE geb. Curaçao 1698, † Curaçao 14-11-1779, begr. Curaçao 15-11-1779, dr. van Jacob Hoppe, eigenaar plantage Altena en Hillegonda van Dijck [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN BOOM Jurriaanszn. ged. N.G. Curaçao 01-04-1727 (get. François Franken van Overschie en Anna Catharina Boom) volgt IVa.
 2. MARIA BOOM ged. N.G. Curaçao 20-02-1730 (get. Jacobus Pothoven en Anna Catharina Copius)
 3. JACOB BOOM ged. N.G. Curaçao 20-02-1730 (get. Christiaan Boom en Allegonda Kock, huisvr. van Christiaan Boom) volgt IVb.
 4. JURRIAAN BOOM Jurriaanszn. ged. N.G. Curaçao 26-12-1731 (get. Willem Dorcas, jus loco Joseph de Moor en Elisabeth Willemsz, huisvr. van Daniël Boom, jus loco Catharina van Risum, huisvr. van Joseph de Moor) volgt IVc.
 5. verm. ANNA CATHARINA BOOM volgt IV..
 6. verm. GERRIT BOOM geb. Curaçao 1736 volgt IV..
 7. verm. NICOLAAS EXSTEEN BOOM volgt IV..
 8. verm. MAGTELD BOOM volgt IV..

IIIb. CHRISTIAAN BOOM koopman, (1721) intercargo (1731), gevangen door de Spanjaarden (1739-1740), † voor 1745, tr. ALLEGONDA KOCK † voor 1743 [Curaçao].

Zij hadden in 1745 nog minderjarige kinderen. Dochter Leonora Boom werd blijkens een besluit van de Kleine Raad van 1756 meerderjarig (Hamelberg 2648). 
Hun dochter Leonora Boom komt voor op de besluitenlijst van de Kleine Raad van 09-05-1758: “Een arrest van Leonora Boom, meerderjarige dochter van wijlen Christiaan Boom, op alle depenn… (?) van Willem Dorcas, als executeur en voogd over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Barbara Boom, haar 1/3 van 1/7 deel, 271.5.1.” Hieruit blijkt dat Leonora Boom, in 1758 inmiddels meerderjarig was en op die grond de Kleine Raad verzocht zelf beschikking te krijgen over de nalatenschap van haar onlangs overleden grootmoeder Barbara Boom, geb. Exsteen. Uit het testament van deze grootmoeder van 1737 blijkt dat zij haar zeven kinderen tot erfgenamen had benoemd. Sinds dat testament uit 1737 was haar zoon Christiaan Boom overleden zodat diens kinderen voor hem in de plaats waren getreden als erfgenamen. Christiaan Boom was voor 1/7 deel erfgenaam van zijn moeder en blijkens het arrest van Leonora Boom was zij voor 1/3 deel erfgenaam van haar vader(s 1/7 deel). Christiaan had dus drie kinderen.          

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN BOOM geb. ..-08-1713 volgt IV..
 2. verm. ALLEGONDA (AALTJE) BOOM volgt IV..
 3. LEONORA BOOM geb. ca. 1730, begr. Curaçao 24-03-1769

IIIc. MARIA BOOM geb. Curaçao, tr. 1ste JOHANNES CHRISTOPHELSE MARQUART, otr. 2de N.G. 12-09-1721 (get. David Redoch en Barbara Exsteen, wed. van Christiaan Boom), tr. Curaçao 28-09-1721 WILLEM HENDRIK DORCAS geb. Curaçao, zn. van Jan Dorcas de Oude en Alida de Wit [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNES CHRISTOPHELSE MARQUART volgt IV..

IIId. DANIËL BOOM geb. Curaçao, eigenaar plantages Oud St.-Michiel, Granatenberg, Bakker, Terburg à Texel (a) Malpais en Seroe Fortuna, begr. Curaçao 31-08-1772, otr. N.G. Curaçao ..-12-1727 (get. Jurriaan Boom en Anna Willemsz, huisvr. van Pieter Born), tr. Curaçao ..-..-1727 ELISABETH WILLEMSZ geb. Curaçao [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN BOOM ged. N.G. Curaçao 11-11-1728 (get. Nicolaas Willemsz en Barbara Exsteen, wed. van Christiaan Boom)
 2. ANNA BOOM ged. N.G. Curaçao 09-08-1730 (get. Jurriaan Boom en Anna Willemsz)
 3. BARBARA BOOM ged. N.G. Curaçao 23-12-1732 (get. Christiaan Boom en Allegonda Kock) volgt IV..
 4. DANIËL BOOM Dzn.,begr. Curaçao 15-10-1775

IIIe. ANNA CATHARINA (ANNA CHRISTINA) BOOM geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 24-10-1727 (get. bg. Gerard Striddels en br. Barbara Exsteen, wed. van Christiaan Boom), tr. Curaçao 02-11-1727 GERRIT VAN DER WEYDEN geb. Curaçao, † Curaçao 13-10-1782, begr. Curaçao 14-10-1782 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GERRIT VAN DER WEYDEN Jr. ged. N.G. Curaçao ..-..-1728 (get. Gerard Striddels en Maria ………, zij huisvr.) volgt IV..
 2. MARIA VAN DER WEYDEN ged. N.G. Curaçao 27-10-1731 (get. Gerard Striddels, jus loco Johannes Houtvat en Maria Evertsz, jus loco Allegonda Cock, huisvr. van Christiaan Boom)
 3. verm. BARBARA VAN DER WEYDEN geb. Curaçao, volgt IV..

IIIf. ANNA BOOM geb. Curaçao, otr. N.G. 07-04-1724 (get. bg. Jan Jamesz en br. Margaritha Dorcas, huisvr. van Jurriaan Exsteen), tr. Curaçao 25-04-1724 FRANÇOIS FRANKEN VAN OVERSCHIE geb. Curaçao, † voor 1746 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. BARBARA FRANKEN VAN OVERSCHIE, tr. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE geb. Curaçao 1708, bootsman, † Curaçao 30-05-1785, begr. Curaçao 31-05-1785, zn. van Jacob Pietersz Bolderslee en Margaritha Poulisz, volgt genealogie Bolderslee
 2. ELISABETH JACOBA FRANKEN VAN OVERSCHIE, tr. 1ste PAULUS BOLDERSLEE geb. Curaçao 1715, † voor 1745, zn. van Jacob Pietersz Bolderslee en Margaritha Poulisz, otr.2de N.G. Curaçao 10-10-1745 (get. David Hansz en Jacoba Hoppe, huisvr. v. Jurriaan Boom), tr. Curaçao ABRAHAM HANSZ geb. Curaçao, schoolmeester, eigenaar plantage Suikertuin, verm. zn. van Hans Jansz en Maria Houtvat [Curaçao], volgt genealogie Bolderslee en genealogie Hansz
 3. JACOB FRANKEN VAN OVERSCHIE ged. N.G. Curaçao 11-11-1728 (get. Johannes ………. en Barbara Boom, huisvr. van Daniël Dijken), tr. LENA MARGARETHA DE WILDE
 4. MAURITS EXSTEEN FRANKEN VAN OVERSCHIE ged. N.G. Curaçao 09-07-1730 (get. Jan Twisselton en zijn huisvr. Adriana Twisselton, geb. Kemp) volgt IV..
 5. ANNA FRANKEN VAN OVERSCHIE tr. BARTHOLOMEUS HOLTMAN

IIIg. BARBARA BOOM geb. Curaçao, † voor 1740, otr. N.G. Curaçao 27-02-1728 (get. bg. Nicolaas Houtschildt en br. Margaritha Dorcas, wed. van Jurriaan Jansz Exsteen), tr. Curaçao 14-03-1728 DANIËL DIJKEN geb. Curaçao, verm. zn. van ……… Dijken en Anna Bartels, hij tr. 2de Niesje Charjé, dr. van Frans Charjé, sergeant der W.I. Compagnie en Margaritha Verwitte [Curaçao].

In 1740 testeerde Barbara Exsteen, laatst wed. van Christiaan Boom opnieuw en prelegateerde aan haar dochters 1) Anna Christina Boom, in huwelijk hebbende Gerrit van der Weyden en Anna Boom. Testatrices dochter Barbara Boom is dan al overleden. Zij was gehuwd met Daniël Dijken en hadden vijf kinderen, met name: 1) Margaritha Dijken, 2) Barbara Dijken, 3) Anna Catharina Dijken, 4) Maria Elisabeth Dijken en 5) Annetje Dijken (Hamelberg 736).
Het huwelijk Dijke-Charjé was kinderloos. In 1773 benoemde Niesje Charjé, wed. Daniël Dijke bij testament Gerrit Semerel tot haar enige erfgenaam en legateerde verder onder andere aan haar nichtje Maria Boom Marquart, dochter van haar zuster Anna Pietertje Charjé bij Jan Christoffel Marquart (Hamelberg 3090).

Uit dit huwelijk:

 1. MARGARITHA DIJKEN ged. N.G. Curaçao 11-01-1729 (get. Nicolaas Houtschildt en Barbara Exsteen, wed. van Christiaan Boom) volgt IV..
 2. BARBARA DIJKEN ged. N.G. Curaçao 02-04-1730 (get. Gerrit van der Weyden en Aafje Andriesz Cock, wed. van Barend Schoon) volgt IV..
 3. JAN HENDRIK DIJKEN ged. N.G. Curaçao 26-06-1732 (get. Jan Marquart en Anna Catharina van der Weyden) volgt IV..
 4. ANNA CATHARINA DIJKEN ged. N.G. Curaçao 30-07-1734 (get. Jurriaan Boom en Anna Franken van Overschie)
 5. MARIA ELISABETH DIJKEN volgt IV..
 6. ANNA (ANNETJE) DIJKEN volgt IV..

IVa. CHRISTIAAN BOOM Jurriaanszn. ged.N.G. Curaçao 01-04-1727 (get. François Franken van Overschie en Anna Catharina Boom),† voor 29-05-1802, tr. 1ste SYBILLA DE GRAAFF, dr. vanCarel de Graaff, sergeant der W.I. Compagnieen Maria Crisson, tr. 2de ELISABETH MARIA JANSE(N) alias AMIOT geb. Curaçao, † voor 1764, dr. van ………….. Janse en Juana Maria Bautista, zij tr. 1ste Jacob Vetter geb. Curaçao, zn. van Jan Diderich Vetter, van Bremen, sergeant der W.I. Compagnie en Christina Brand, otr. N.G. Curaçao (buiten de poort) 26-10-1764 (get. bg. Valentijn Pronck Rijnders en Jacoba Hoppe, wed. van Jurriaan Boom en br. Jurriaan Boom en Maria van Dijk, wed. van Valentijn Pronck), tr. Curaçao 11-11-1764 MARIA RIJNDERS geb. Curaçao ca. 1740, † Curaçao 28-05-1802, begr. Curaçao 29-05-1802, verm. dr. van Hendrik Rijnders en Catharina van Dijck (van Duyck) [Curaçao].

In 1748 maakte Juana Maria Bautista, gesepareerde huisvrouw van Mathurin Amiot haar testament op. Erfgenamen zijn haar zes kinderen met name 1) Buenaventura Pietersz, 2) Gaspar Antoine de Quirigazoe, 3) Angelina Janse, huisvr. van Juan de Palma, 4) Elisabeth Maria Janse, huisvr. van Jacob Vetter, 5) Chila Amiot ((ook Chieletha of Aletta) tr. later Jurriaan Boom Jurriaanszn.) en 6) Maria Rosa Amiot (tr. later Michiel Jaubert), alsmede de twee kinderen van haar overleden dochter Johanna Maria Pietersz bij Juan Borgas, met name Maria Borgas en Thilletje Maria Borgas (Hamelberg 1375). Het is zeer waarschijnlijk dat Elisabeth Maria Janse(n) dezelfde persoon is als Elisabeth Maria Amiot en zij ook voorkwam onder de naam van haar stiefvader Mathurin Amiot aangezien:  
 • in beide gevallen is sprake van een huwelijk met Christiaan Boom die omstreeks 1730 werd geboren. Dat het hier om dezelfde Christiaan Boom gaat die op 01-04-1727 werd gedoopt als zoon van Jurriaan Boom en Jacoba Hoppe, ondervindt steun in het feit dat bij het huwelijk Boom-Amiot de weduwe Jacoba Boom-Hoppe optrad als getuige van de bruidegom. Volgens deze theorie dus zijn moeder;
 • Christiaan Boom en Elisabeth Maria Janse(n) kregen een zoon die zij Caspar Anthoni noemen. Deze naamcombinatie is niet veel voorkomend en komt verder niet voor in de familie Boom. Bij de familie Amiot komt deze wel voor. De halfbroer van Elisabeth Maria Janse alias Amiot heette Gaspar Antoine de Quirigazoe. Het is dus goed mogelijk dat Caspar Anthoni Boom werd vernoemd naar zijn moeders halbroer;
 • Christiaan Boom trouwde als weduwnaar van Elisabeth Maria Amiot in 1764 met Maria Rijnders. Daarmee bestaat er voldoende tijd tussen de doop van het laatste kind met Elisabeth Maria Janse en dit huwelijk met Maria Rijnders;
 • Zijn broer Jurriaan Boom Jurriaanszn. trouwde in 1753 met Chieletha Amiot. Er was dus reeds sprake van een nauwe band tussen de familie Boom en de familie Amiot/Janse. Een familierelatie leidde in de tijd vaker tot nog een huwelijk tussen de twee families.         

Uit het 1ste huwelijk:

 1. verm. MARIA BOOM geb. Curaçao ca. 1745, begr. Curaçao “in de zerk van M. Fouro” 28-01-1813, otr. N.G. Curaçao 07-06-1765 (get. Christiaan Boom Jurriaanszn. en Geertuida Rijnders, wed. Hendrik Rogge), tr. Curaçao 23-06-1765 REIJNIER RIJNDERS geb. Curaçao ca. 1740, begr. Curaçao, Pietermaai “in de zerk van F.H.  Hansz” 11-02-1811, verm. zn. van Hendrik Rijnders en Catharina van Dijck (van Duyck) volgt genealogie Rijnders
 2. verm. JACOBA BOOM geb. Curaçao 02-09-1754, tr. CORNELIS PRONCK ROGGE geb. Curaçao (?) ca. 1750, zeekapitein, † Curaçao, begr. Curaçao, Pietermaai “in de zerk van Petrona Pietie” 26-03-1812, zn. van Hendrik Rogge en Geertruida Rijnders volgt genealogie Rogge

Uit het 2de huwelijk:

 1. CASPAR ANTHONI BOOM ged. Luth. Curaçao 04-03-1759 (huisdoop, get. Christiaan Ladich en Christina Ladich, geb. Laurentz)
 2. JOHANNA SYBELLA BOOM ged. Luth. Curaçao 28-09-1760 (get. Gerrit Boom en Maria Leonora Mulder, geb. Boom)
 3. BARBER BOOM geb. Curaçao 14-04-1762, ged. Luth. Curaçao 20-05-1762 (get. Nicolaas Exsteen Boom en Anna Maria Bislijk) volgt V..

Uit het 3de huwelijk:

 1. verm. JURRIAAN EXSTEEN BOOM Christiaanszn. geb. Curaçao 16-12-1765 volgt V..
 2. verm. HENDRIK BOOM Christiaanszn. geb. Curaçao 1767 volgt V..
 3. JACOB BOOM ged. N.G. Curaçao 22-08-1769 (get. Jan Bislik en Magteld Boom) volgt verm. V..
 4. CHRISTIAAN BOOM ged. N.G. Curaçao 05-02-1772 (get. Bartel Rijnders en Maria Boom) volgt verm. V..
 5. CATHARINA BOOM ged. N.G. Curaçao 16-06-1773 (get. Cornelis Pronck Rogge en Catharina van Dijck, wed. van Hendrik Rijnders)
 6. HILLEGONDA BOOM ged. N.G. Curaçao 21-06-1775 (get. Jurriaan Boom Jacobzoon en Jacoba Boom huisvr. van Cornelis Pronck Rogge) volgt V..
 7. JACOB HOPPE BOOM ged. N.G. Curaçao 28-01-1778 (get. Frans Pieter Wijngaard Jansse, Jurriaan Boom Christiaanszn., Hermina Willemina Cardeno en Johanna Boom), † Curaçao (stadsdistrict) 28-07-1848, tr. Curaçao ANNA CHRISTINA HOLM ged. N.G. Curaçao 29-03-1782 (get. Jacob Franken en Anna Christina Bernardo), † Curaçao (stadsdistrict) 12-06-1836, dr. van Theunis Cornelis Holm en Maria Magdalena Franken, zij tr. 1ste Andries Hansz
 8. GEERTRUIDA BOOM ged. N.G. Curaçao 27-04-1781 (get. Cornelis Pronck Rogge en zijn huisvr. Jacoba Rogge, geb. Boom) volgt V..

IVb. JACOB BOOM ged. N.G. Curaçao 20-02-1730 (get. Christiaan Boom en Allegonda Kock, huisvr. van Christiaan Boom), eigenaar plantage Scherpenheuvel, † voor 1758, otr. N.G. Curaçao 12-11-1751 (get. Jurriaan Boom en Maria van Dijk, huisvr. van Valentijn Pronk), tr. Curaçao 28-11-1751 MARTHA BERRY geb. Curaçao, † voor 1755, verm. dr. van Jacob Berry, van Drogeda, Ierland en Dorothea Godefroy, otr 2de N.G. Curaçao 14-11-1755 (get. Christiaan Boom en Agie Visser, laatst wed. van Hendrik Molenbergh), tr. Curaçao 30-11-1755 HELENA DUANY geb. Curaçao, verm. dr. van Jan Ambrosius Duany en Catharina Mulder, zij otr. 2de N.G. Curaçao 11-08-1758 (get. Jan Jurriaan Zeyl en Anna Catharina Boom, huisvr. van Johannes Bislik), tr. Curaçao 27-08-1758 Johannes Berry geb. Curaçao [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JURRIAAN BOOM Jacobszn. geb. Curaçao, volgt V..

IVc. JURRIAAN BOOM Jurriaanszn. ged. N.G. Curaçao 26-12-1731 (get. Willem Dorcas, jus loco Joseph de Moor en Elisabeth Willemsz, huisvr. van Daniël Boom, jus loco Catharina van Riesum, huisvr. van Joseph de Moor), † voor 13-05-1803, otr. (voor de secretaris) 11-08-1753 (get. bg. Gaspar Antonio de Quirigazoe en br. Maria Rosa Amiot, huisvr. van Michiel Jaubert), tr. Curaçao (voor de secretaris) 02-09-1753 CHIELETTA AMIOT geb. Curaçao, begr. Curaçao 13-05-1803, dr. van Mathurin Amiot en Juana Maria Bautista [………….].

Jurriaan Boom Sr. verzette zich aanvankelijk tegen het voorgenomen huwelijk van zijn minderjarige zoon Jurriaan met Chieletta Amiot. Bij akte d.d. 24-08-1753 hief hij de “schutting tegen het huwelijk” op (Hamelberg 2310).
Zij komt ook voor als Ziebetha (schutting voorgenomen huwelijk in 1753) en Aletta (otr. akte d.d. 02-11-1764 van Pieter Born en Johanna Maria de Palma).

Uit dit huwelijk:

 1. ……….?

IV.. ANNA CATHARINA BOOM geb. Curaçao, otr. N.G. Curacao 29-10-1756 (get. niet vermeld), tr. Curaçao 14-11-1756 JAN BISLIK geb. Curaçao, zn. van Jan Bislik en Maria Tiledom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JACOBA BISLIK geb. Curaçao 08-10-1759, ged. Luth. Curaçao 04-11-1759 (get. Jan Jurriaan Droogkop en Anna Cicilia Bislik), † Curaçao (stadsdistrict) 17-02-1832
 2. JAN JACOB BISLIK ged. Luth. Curaçao 10-10-1762 (get. Jurriaan Boom Jr. en Magteld Boom)
 3. HILLEGONDA HOPPE BISLIK ged. Luth. Curaçao 29-10-1764 (get. Lodewijk Kramer en Jacoba Hoppe), † voor 1782
 4. MARIA BISLIK ged. Luth. Curaçao 13-05-1766 (get. Gerrit Boom, Maria Tiledom, huisvr. van Jan George Droogkop) volgt V..
 5. JURRIAAN BISLIK ged. Luth. Curaçao 21-06-1768 (get. Nicolaas Exsteen Boom, Anna Boom, geb. Dijken), † voor 1782
 6. JURRIAAN BOOM BISLIK ged. Luth. Curaçao 15-12-1771 (get. Nicolaas Exsteen Boom, Maria Jacoba Bislik), † voor 1782
 7. DANIËL BISLIK ged. Luth. Curaçao 27-03-1773 (get. Andreas Daal en Maria Jacoba Bislik)

IV.. NICOLAAS EXSTEEN BOOM 1734tr. MARIA ELISABETH DIJKEN dr. van Daniël Dijken en Barbara Boom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. BARBER BOOM ged. Luth. Curaçao 11-11-1759 (get. Christiaan Boom, Helena Berry, geb. Duany), † Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1841
 2. JACOBA BOOM ged. Luth. Curaçao 23-03-1761 (huisdoop, get. Nicolaas Thijssen en Johanna Catharina Kloek), † jong
 3. JURRIAAN BOOM ged. Luth. Curaçao 20-05-1762 (get. Jurriaan Boom Jr. en Maria Leonora Mulder) volgt V..
 4. JACOBA BOOM ged. Luth. Curaçao 24-06-1764 (Jurriaan Mulder en Anna Catharina Bislik, geb. Boom)
 5. WILLEM DANIËL BOOM ged. Luth. Curaçao 04-02-1766 (get. Jan Bislik en Jacoba Hoppe)
 6. JACOB BOOM ged. Luth. Curaçao 12-07-1772 (get. Jurriaan Boom Jacobzn. en Barber Dijken) volgt verm. V..

IV.. GERRIT BOOM geb. Curaçao 1736, begr. Curaçao 06-07-1801, otr. N.G. Curaçao 28-01-1759 (get. bg. Pieter Mulder en Anna Catharina Boom, huisvr. van Jan Bislik en br. Johannes Bislik en Elisabeth Lint, huisvr. van Jan Hendrik Dijken), tr. Curaçao 28-01-1759 ANNA (ANNETJE) DIJKEN geb. Curaçao, dr. van Daniël Dijken en Barbara Boom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOBA BOOM ged. Luth. Curaçao 30-12-1759 (get. Johanna Berry en Maria Leonora Boom, huisvr. van Jurriaan Miller) verm. deze Jacoba tr.  JOHANNES BRICHÉ
 2. BARBARA BOOM ged. Luth. Curaçao 05-06-1764 (Christiaan Boom en Catharina Lampen)
 3. JURRIAAN BOOM ged. Luth. Curaçao 26-03-1769 (get. Jurriaan Boom en Anna Catharina Bislik), begr. Curaçao 01-06-1771 “begraven door Abraham Hansz”
 4. JURRIAAN DANIËL BOOM ged. Luth. Curaçao 28-06-1772 (get. Jan Hendrik Dijken en Barber Dijken) volgt V..
 5. NICOLAAS EXSTEEN BOOM ged. N.G. Curaçao 11-02-1778 (get. Nicolaas Exsteen Boom en Neeltje Olsen)

IV.. MAGTELD (DE WILDE) BOOM begr. Curaçao, Port. kerkhof Pietermaai 02-08-1829, tr. SIMON DUANY,† voor02-08-1829 verm. zn. van Jan Ambrosius Duany en Catharina Mulder [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA DUANY ged. Luth. Curaçao 04-02-1766 (get. Jan Bislik en Anna Catharina Boom) Zij werd tegelijk met Willem Daniël Boom gedoopt.
 2. JAN AMBROSIUS DUANY ged. N.G. Curaçao 06-02-1770 (get. Jurriaan Boom Jacobszn. en Elisabeth Muller, huisvr. Christiaan Gerard Dammers), begr. Curaçao 13-01-1778 “soontje van Mattje Boom”
 3. SUSANNA DUANY ged. Luth. Curaçao 12-04-1772 (get. Jan Bislik en Maria Jacoba Boom)

IV.. CHRISTIAAN BOOM geb. ..-08-1713, † Omoa, Honduras 14-05-1763, tr. Port Royal Parish, Jamaica 17-02-1737 DOROTHY HARRISON wed. van N.N. [Kingston, Jamaica].

Zij arriveerde op 01-06-1756 op Jamaica met haar zoon en twee dochters.
Bron: gegevens familie Boom te Jamaica: http://www.ancestry.com, Jeremy Townsend White.

Uit dit huwelijk:

 1. ALLEGONDA BOOM geb. Jamaica 05-01-1738, † Kingston 27-12-1775, begr. Kingston 28-12-1775, tr. JOHN HALL Sr. geb. 18-12-1722, Esquire, Saint Andrew [Kingston, Jamaica].
 2. DOROTHY WILLEMINA BOOM geb. Curaçao31-12-1741, † Kingston 25-10-1796, begr. Kingston 26-10-1796
 3. CHRISTIAAN BOOM geb. Curaçao 14-09-1745 

IV.. ALLEGONDA (AALTJE) BOOM begr. Curaçao 18-05-1796, tr. JACOB JONAS schipper (1781-26-11-1792), verm. zn. van Jan Jonas, van Langesund, Noorwegen en Petronella Coos […………..].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN JONAS † Curaçao 17-11-1799, begr. Curaçao 18-11-1799
 2. ALLEGONDA JONAS tr. 1ste Kingston, Jamaica 15-04-1769 CONSTANTIJN SWEERTS koopman te Kingston, † voor 1781, tr 2de Kingston 19-09-1789 JOHN HALL Sr., geb. 18-12-1722, Esquire, Saint Andrew, wednr. van Allegonda Boom [Kingston, Jamaica].
 3. JACOB JONAS
 4. AELTJE JONAS
 5. WILLEM JONAS
 6. MARIA ELISABETH JONAS tr. 1ste FRANÇOIS FRANKEN VAN OVERSCHIE ged. Luth. Curaçao 06-05-1760 (get. Daniël Boom Jr., Hendrik Erasmus, bij absentie van voornoemde personen Barbara Franken), zn. van Maurits Exsteen Franken van Overschie en Barber Boom, tr 2de JOHANNES HIERONYMUS APITZ zn. van Christoffel Apitz en Maria Dorcas
 7. MARGARITHA DOROTHEA WILLEMINA JONAS

IV.. JOHANNES CHRISTOPHELSE MARQUART † voor15-06-1798, tr. ANNA PIETERTJE CHARJÉ † Curaçao 14-06-1798, begr. Curaçao 15-06-1798, dr. van Frans Charjé en Margaritha Verwitte [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA BOOM MARQUART geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 06-07-1781 (get. Simon van der Dijs Jr., Geertruida Winkler, huisvr. van Jacob van der Dijs, Johannes Christoffel Marquart en Anna Pietertje Charjé, wed. J.C. Marquart), tr. Curaçao 15-07-1781 WILLEM WINKLER geb. Curaçao

IV.. BARBARA BOOM geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 17-01-1749 (get. Jacob Pietersz Bolderslee en Elisabeth Jacoba Franken van Overschie, huisvr. van Abraham Hansz), tr. Curaçao 02-02-1749 MAURITS EXSTEEN FRANKEN VAN OVERSCHIE ged. N.G. Curaçao 09-07-1730 (get. Jan Twisselton en zijn huisvr. Adriana Twisselton, geb. Kemp), † voor 1794, zn. van François Franken van Overschie en Anna Boom [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. DANIËL BOOM FRANKEN ged. N.G. Curaçao ..-01-1752 (get. Daniel Boom, Jacob Pietersz Bolderslee, Elisabeth Willemsz en Barbara Franken), † jong
 2. ANNA BOOM FRANKEN otr. N.G. Curaçao 11-01-1770 (get. Frans de Jongh en zijn huisvr. Anna Catharina Erasmus), tr. Curaçao 23-01-1770 NICOLAAS ERASMUS DE JONGH geb. 1748, zn. van Frans de Jongh en Anna Catharina Erasmus
 3. DANIËL BOOM FRANKEN ged. Luth. Curaçao19-03-1758 (get. Hendrik Wateram Erasmus en Barber Erasmus)
 4. FRANÇOIS FRANKEN ged. Luth. Curaçao 06-05-1760 (get. Daniël Boom Jr., Hendrik Erasmus, bij absentie van voornoemde personen Barbara Franken), tr. MARIA ELISABETH JONAS dr. van Jacob Jonas en Allegonda Boom
 5. verm. DAVID BOOM FRANKEN Hij komt voor als doopget. in 1774 van een kind uit het huwelijk De Jongh-Boom Franken
 6. verm. JAN HENDRIK FRANKENtr. MARIA ELISABETH VETTER

V.. BARBARA (BARBER) BOOM geb. Curaçao 14-04-1762, ged. Luth. Curaçao 20-05-1762 (get. Nicolaas Exsteen Boom en Anna Maria Bislik), † Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1837, tr. JAN LINDBERGH ged. N.G. Curaçao 03-02-1771 (get. Pieter Dussant en Dina van Dijck, wed. van Caspar Conradi), zn. van Isaac Lindbergh en Anna Dewinger [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA HELENA LINDBERGH ged. N.G. Curaçao 12-10-1791 (get. Jan Jacob Bislik en Dina van Dijck Lindbergh)
 2. NICOLAAS LINDBERGH ged. Luth. Curaçao 22-09-1793 (get. Abraham Evertsz en Geertruida Westman, geb. De Jongh)
 3. JAN JACOB LINDBERGH ged. N.G. Curaçao 27-02-1798 (get. Philip Jacob Rudeler en Anna ………?)
 4. ELISABETH LINDBERGH geb. Curaçao 27-12-1800, ged. N.G. Curaçao 08-02-1801 (get. Willem van der Dijs en Catharina Crafmis)

V.. JURRIAAN (EXSTEEN) BOOM Christiaanszn. geb. Curaçao 16-12-1765, † Curaçao (stadsdistrict) 03-09-1835,tr. MARIA HELENA HARTINGH geb. Curaçao 02-08-1762, ged. N.G, Curaçao 17-08-1762 (get. Nicolaas Henriquez en Martha Feyns), †Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1837, dr. van Lourens Hendrik Hartingh en Catharina Boode [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN BOOM ged. Luth. Curaçao 09-07-1787 (get. Johan Frederik Neuman en Maria Joost)
 2. LOURENS (EXSTEEN) BOOM geb. Curaçao 11-10-1790, ged. N.G. Curaçao 02-11-1790 (get. Gerard Pieter Schoonewolff en Elisabeth Hartingh) volgt verm. VI..
 3. JURRIAAN (EXSTEEN) BOOM ged. Luth. Curaçao 22-06-1793 (get. August Willem Neuman en Elisabeth Catharina Neuman) volgt VI..
 4. HENDRIK RIJNDERS BOOM geb. Curaçao 22-07-1796, ged. N.G. Curaçao 20-08-1796 (get. Christiaan Boom en Catharina Thijsen), tr. Curaçao (stadsdistrict) 01-12-1822 ANNA CHRISTINA DE LIS geb. Curaçao 15-04-1796, ged. N.G. Curaçao 07-06-1796 (get. Lucas Bartholomeus Leth en Maria Magdalena Ma…. (?), Jochem Paesch (?) en Pieter Andries Quant), dr. van Jacobus de Lis en Anna Florentia Paesch
 5. CATHARINA BOOM geb. Curaçao 13-08-1800, ged. N.G. Curaçao 09-10-1800 (get. Adriaan van Sparenburgh en zijn huisvr. Geertruida van Sparenburgh, geb. Boom), † Curaçao (stadsdistrict) 31-07-1871, tr. Curaçao (stadsdistrict) 31-08-1825 COENRAAD WILLEM PIETERSZ geb. Curaçao 31-05-1802, ged. Luth. Curaçao 31-08-1802 (get. Coenraad Rudel en Anna Catharina Petronella Lopez), † Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1864, zn. van Hendrik Nicolaas Pietersz en Maria Stockbrood

V.. HENDRIK BOOM Christiaanzn. geb. Curaçao 1767, † Curaçao (stadsdistrict) 30-04-1842, otr. N.G. Curaçao (get. Jan Hendrik Roode en Jan Hendrik Obergh) 19-10-1810, tr. Curaçao 04-11-1810 JANNETJE WILHELMINA VAN RIESUM geb. Curaçao 20-05-1766, ged. N.G. Curaçao 01-07-1768 (get. Jan Gomes en Jelle Jansen), † Bonaire (aangifte) 23-10-1850, dr. van Jacob van Riesum en Anna Maria Bertrant [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN BOOM Hendrikzn geb. Curaçao 12-12-1795, ged. N.G. Curaçao 19-05-1796 (get. Jan Hendrik Roode en Anna Sophia Roode, geb. Schreuder), † Curaçao (stadsdistrict) 03-07-1839, otr. N.G. Curaçao 19-01-1821 (get. bg. Hendrik Boom Czn., Jannetje Wilhelmina Boom, geb. Van Riesum en br. Lucas Hansz en Elisabeth Vaughan, geb. Beaujon), tr. Curaçao (wegens afwezigheid van de bruidegom) 01-04-1821 ADELHEID ELISABETH (ALIDA) STARCK geb. Curaçao 01-11-1786, ged. Luth. Curaçao 03-12-1786 (get. Godlieb Jacob Usko en Maria Elisabeth Hansz, uxor), † Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1865, dr. van Caspar Jansz Starck en Christina Hansz
 2. MARIA HELENA BOOM geb. 27-01-1798, ged. Luth. Curaçao30-05-1798 (get. Johan Willem Kuper en Maria Elizabeth van Riesum), tr. JUAN (JAN) IGNACIO BOOM volgt VI..

V.. JACOB EXSTEEN BOOM Christiaanszn. ged. N.G. Curaçao 22-08-1769 (get. Jan Bislik en Magteld Boom), † Curaçao (stadsdistrict) 08-09-1848, tr. MARIA ELISABETH SCHOLTEN (SCHOLS, SCHOLTSZ) geb. Curaçao 22-08-1771, † Curaçao (stadsdistrict) 17-07-1857, dr. van ………….. Scholtz en ………………, 2de relatie (op Bonaire) met MARIA IGNATIA (IGNEES) DE HASETH geb. Curaçao 24-08-1776, † Bonaire 22-02-1855, dr. van Jean de Haseth en Rita Gerardo, zij otr. N.G. Curaçao 19-10-1810 (get. David Salsbach en Warnar Ellinger), tr. Curaçao 04-11-1810 Lucas Walter [Curaçao].

Bij het huwelijk van Maria Ignatia de Haseth met Lucas Walter werd zij wed. van Elisabertus Boom genoemd. Uit dat huwelijk volgen: 1. Anna Maria Walter geb. 19-02-1812, ged. N.G. Curaçao 19-03-1812 (get. David Salsbach en Anna Cornelia , wed. L. Barends), 2. Helena Walter geb. Curaçao 16-04-1813, ged. N.G. Curaçao 06-07-1813 (get. Anna Ignees Naar en Johannes Walter)  

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN BOOM ged. N.G. Curaçao 18-06-1793 (get. Balthazar Coeymans en Maria Adriana Keyzer, geb. Kloek), onecht
 2. JOHANNA HERMINA BOOM ged. Luth. Curaçao 09-09-1794 (get. Balthazar Coeymans en Hermina Willemina Cardino)
 3. MARIA PETRONELLA BOOM geb. Curaçao 1795, † Bonaire 10-03-1871, tr. TAYLOR
 4. JOHANNA JACOBA BOOM geb. Curaçao 08-04-1797,ged. Luth. Curaçao 07-05-1798 (get. Jacob Bolwig en Helena Fontrel), † Curaçao (stadsdistrict) 01-04-1871, tr. Curaçao (stadsdistrict) 01-09-1822 REINIER RIJNDERS LINDT ged. ……. 17-12-1793, begr. Curaçao, Pietermaai 23-09-1827, zn. van Matthias Lindt en Sybilla Rijnders
 5. JURRIANA WILLEMINA BOOM geb. Curaçao 25-06-1800, ged. N.G. Curaçao 30-07-1800 (get. Jan Hendrik Obergh en Maria Elisabeth van Riesum), † Curaçao (stadsdistrict) 22-04-1876 (doop kind RK 31-10-1830, p. 14)
 6. ANNA CATHARINA BOOM geb. 16-09-1802, ged. Luth. Curaçao 21-10-1802 (get. Jacob Bontekoe Hoppe en Pieternella Johanna Hoppe), † Curaçao (stadsdistrict) 22-04-1872, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 24-11-1822 MATTHIAS PABEST SALSBACH ged. N.G. Curaçao 20-03-1792 (get. Jan Bontekoe Hoppe en Belia Pabest), zn. van David Philip Salsbach en Catharina Pabest, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 23-12-1840 JACOBUS DIRKSZ KOOP ged. N.G. Curaçao 28-05-1792 (get. Roeloff Dirksz Tobel en Jannetje Margaretha van den Bosch), † Curaçao (stadsdistrict) “overleden in het Piscalar door de Policie” 19-12-1854, zn. van Christiaan Koop en Anna Elisabeth Crisson van den Bosch
 7. JURRIAAN BOOM geb. Curaçao 23-09-1804, ged. Luth. Curaçao 26-04-1804 (get. David Hansz en Helena Catharina van Riessen, huisvr. van Johan Willem Koeper), † Curaçao (stadsdistrict) 16-09-1865, tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-09-1865 ANNA MARTINA (SCHOBAR?) geb. Curaçao 04-07-1812, dr. van Anna Maria Schobar
 8. JAN HENDRIK BOOM geb. Curaçao 15-07-1805, ged. Luth. Curaçao 25-07-1805 (get. Daniël Franken en Anna Cornelia Barends)
 9. HELENA CATHARINA BOOM geb. Curaçao 17-05-1807, ged. N.G. Curaçao 21-06-1807 (get. Johannes Boudewijnsz en Helena Catharina van Frell), tr. PIETER VEERIS
 10. LEONORA WILLEMINA BERGH BOOM geb. Curaçao 02-11-1808, ged. Luth. Curaçao 11-12-1808 (get. Willem Hendrik Bergh en Leonora Bergh), † Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1845, tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 04-02-1829 PIETER JOSEPH BOULANGER geb. Brabant, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 05-08-1845 WILHELM HESSE geb. Amt Meinissen, Hannover 19-03-1812, † Curaçao (stadsdistrict) 01-12-1852, zn. van Wilhelm Hesse en Maria Busschen, hij tr. 2de Gerharda Christiana Lehman  
 11. CORNELIS JACOB FREDERIK BOOM geb. Curaçao 06-08-1810, ged. N.G. Curaçao 17-09-1810 (get. Thomas Osman en Maria Frederica Hermes, wed. Gerding), begr. 08-01-1818 op Verzaly zoontje van Jacob Boom
 12. ANNA MARIA BOOM geb. Curaçao 12-08-1814, ged. N.G. Curaçao 22-09-1814 (get. Simon D. Henricus en Anna Maria Kok)

Uit de 2de relatie:

 1. RITA OLARIA BOOM geb. 1796, † Bonaire 20-02-1876
 2. JUAN IGNACIO BOOM geb. Bonaire 20-04-1797, † Bonaire 16-11-1867 volgt VI..

V.. CHRISTIAAN BOOM Christiaanszn. ged. N.G. Curaçao 05-02-1772 (get. Bartel Rijnders en Maria Boom), † voor 1843, tr. ANNA CATHARINA ARENDS (ARENTSZ) geb. Curaçao 1776, † Curaçao (stadsdistrict) 17-09-1843 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN BOOM ged. N.G. én R.K. Curaçao 18-01-1798 (get. Jacob Boom en Maria Elisabeth Boom), † jong
 2. ANNA MARIA BOOM geb. Curaçao 13-02-1800, ged. N.G. Curaçao 18-03-1800 (get. David Hansz en Johanna Margaretha Arentsz)
 3. CHRISTIAAN BOOM geb. Curaçao 27-04-1803, ged. Luth. Curaçao 03-06-1803 (get. Jurriaan Boom Christiaanszn. en Jacoba Maria Elisabeth Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 13-05-1851, tr. Curaçao (stadsdistrict) 17-08-1836 HENDRINA WILLEMINA LINDT geb. Curaçao 24-06-1811, ged. N.G. Curaçao 08-07-1811 (get. Jacob Boom Corneliszn. en Hendrina Willemina Stempel, wed. van Hansen), † Curaçao (stadsdistrict) 23-08-1870, dr. van Matthias Lindt en Sybilla Rijnders
 4. JACOBUS BOOM geb. Curaçao 04-08-1807, ged. N.G. Curaçao 29-08-1807 (get. David Hansz en Catharina Meijns, wed. van Jacob Bolwig), † Curaçao (stadsdistrict) 06-10-1878, tr. Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1871 ADRIANA WILHELMINA GROOTESTAM geb. Curaçao 1808, † Curaçao (stadsdistrict) 11-06-1875, dr. van Felipa Grootestam

V.. HILLEGONDA BOOM ged. N.G. Curaçao 21-06-1775 (get. Jurriaan Boom Jacobzoon en Jacoba Boom huisvr. van Cornelis Pronck Rogge), tr. Curaçao (voor de secretaris) 1797 FLORIS MANGE geb. Erpen, Westfalen

Uit dit huwelijk:

 1. LEOPOLD MANGE geb. Curaçao 14-09-1801, ged. N.G. Curaçao 02-11-1801 (get. Johannes Meulenberg en Geertruida Boom)

V.. GEERTRUIDA BOOM geb. Curaçao, begr. Curaçao, Prot. kerkhof Pietermaai 21-10-1829, otr. N.G. Curaçao 14-11-1800 (get. bg. Hendrik Rees en br. Maria Rijnders, huisvr. van Christiaan Boom den Ouden), tr. Curaçao 30-11-1800 JOHANNES LEONARDUS MEULENBERG geb. Maastricht, † voor 21-10-1829

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA ELISABETH MEULENBERG geb. 06-09-1802, ged. Luth. Curaçao 30-09-1802 (get. Hendrik Rees en Geertruida Rijnders), † jong
 2. MARIA ELISABETH MEULENBERG ged. Luth. Curaçao 14-09-1808 (get. Christiaan Nicolaas Luydens en Cornelia Elisabeth Luydens)

V.. JURRIAAN BOOM Jacobzn. geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 16-05-1777 (get. bg. Christiaan Boom Jr., Helena Duany en br. Jacobus Ellinger en Anna Christina La Prumme, geb. Franco) ANNA CHRISTINA FRANCO geb. Curaçao, begr. Curaçao 16-03-1807 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JURRIANA WILHELMINA BOOM ged. Luth. Curaçao 05-11-1780 (get. Martinus Christiaans en zijn huisvr. Leonora Willemina Christiaansz, geb. Franco), begr. Curaçao 06-06-1805, tr. JAN HENDRIK OBERGH † voor 06-06-1805
 2. MARIA MARTHA BOOM ged. N.G. Curaçao 19-09-1779 (get. Martinus Christiaansz en Maria Magdalena Boom)
 3. JACOB BOOM ged. N.G. Curaçao 25-03-1778 (get. Christiaan Boom en Leonora Willemina Franco), verm. † jong
 4. JACOB NICOLAAS EXSTEEN BOOM ged. Luth. Curaçao 05-11-1780 (get. Jan Jacob Bislik en Maria Jacoba Bislik), begr. Curaçao, Prot. kerkhof Pietermaai 14-08-1823
 5. LEONORA WILLEMINA BOOM ged. Luth. Curaçao 05-11-1780 (get. Matthijs Christiaansz en Maria Bislik)
 6. DOROTHEA ELISABETH BOOM ged. Luth. Curaçao 01-05-1787 (get. Claas Rijninck de Windt en Barber Boom) volgt VI..
 7. …………… BOOM ged. Luth. Curaçao 24-02-1789 (get. Jurriaan Boom Nicolaaszn. en Barber Elisabeth Dammers)
 8. JACOBA BOOM ged. Luth. Curaçao 04-07-1790 (get. Willem Daniël Boom en Barber Boom)
 9. JOHANNES BOOM ged. Luth. Curaçao 04-12-1791 (get. Jan Roodjes en Maria Martha Boom)
 10. GEORGE WASHINGTON BOOM ged. Luth. Curaçao 10-04-1795 (get. Jurriaan Boom Jacobzn. en Jacoba Duany), † Curaçao 28-11-1799, begr. Curaçao 29-11-1799

V.. JURRIAAN BOOM Nicolaaszn. ged. Luth. Curaçao 20-05-1762 (get. Jurriaan Boom Jr. en Maria Leonora Mulder), begr. Curaçao 06-09-1802, tr. 1ste MARIA BISLIK ged. Luth. Curaçao 13-05-1766 (get. Gerrit Boom, Maria Tiledom, huisvr. van J. Droogkop), † Curaçao 16-12-1788, begr. Curaçao 17-12-1788, dr. van Jan Bislik en Anna Catharina Boom, otr. 2de N.G. Curaçao (in de pastorie) 26-08-1791 (get. bg. Jan Bislik en br. Sara Margaritha Axson), tr. Curaçao 13-09-1791 ANNA POULINA SCHOONEWOLFF geb. Curaçao [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA BISLIK BOOM ged. Luth. Curaçao 05-01-1789 (get. Jan Jacob Bislik en Maria Jacoba Bislik)

Uit het 2de huwelijk:

 1. NICOLAAS CHRISTIAAN EXSTEEN BOOM ged. N.G. Curaçao 26-03-1793 (get. Jan Bislik, Catharina Bislik, Cornelis Raven Axson en Susanna Duany)
 2. MARIA ELISABETH BOOM geb. Curaçao 23-06-1795, ged. N.G. Curaçao 01-03-1795 (get. Jacob Boom, Willem Jan Born, Jacoba Boom en Maria Schonewolff), begr. Curaçao 06-01-1810 “dogtertje van de wed. Jurriaan Boom Nzn.”

V.. JACOB BOOM Nicolaaszn. alias NICOLAAS EXSTEEN BOOM ged. Luth. Curaçao 12-07-1772 (get. Jurriaan Boom Jacobzn. en Barber Dijken) tr. PIETERNELLA GEERTRUIDA PAESCH geb. Aruba 16-11-1764, † Curaçao (stadsdistrict) 23-03-1855 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. NICOLAAS BOOM geb. Curaçao 04-03-1796, ged. N.G. Curaçao 14-06-1796 (get. Willem Daniël Boom en Jacoba Boom) Zijn vader wordt bij de doop Jacob Nicolaaszn. Boom genoemd.
 2. ANNA CHRISTINA BOOM geb. Curaçao 18-08-1801, ged. Luth. Curaçao 19-04-1802 (get. Jurriaan Boom Nicolaaszn. en Florentia Elisabeth Reedijk, geb. Vrolijk), † Curaçao (stadsdistrict) 26-02-1845, otr. 1ste N.G. Curaçao 22-05-1818 (get. bg. Jannetje Margaretha van den Bosch, wed. van Andries Jansen, Nicolaas Exsteen Boom en br. Elisabeth Jacoba Geselle en Johannes Lourens Schoonewolff), tr. Curaçao (in de kerk) 07-06-1818, CHRISTIAAN HENDRIK JANSEN ged. Luth. Curaçao 12-04-1795 (get. Hendrik Herman en Elisabeth Jacoba Geselle), † Curaçao (3de district) 28-05-1875, zn. van Andries Jansen en Jannetje Margaretha van den Bosch
 3. JURRIAAN BOOM ged. Luth. Curaçao 22-03-1804 (get. Olivier Reedijk en Florentia Elisabeth Reedijk, geb. Vrolijk)
 4. ANNA FLORENTIA BOOM ged. Luth. Curaçao 15-07-1806 (get. Pieter Bos en Florentia Elisabeth Reedijk, geb. Vrolijk)
 5. MARIA LEONORA BOOM ged. Luth. Curaçao 09-02-1809 (get. Laurensz Nicolaas Poor en Catharina Elisabeth de Lis)
 6. CATHARINA BOOM geb. 25-02-1811, ged. Luth. Curaçao 28-03-1811 (get. Timpi Paesch en Helena Stern), † Curaçao (3de district) 27-07-1886, tr. Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1849 CHRISTIAAN HENDRIK JANSEN ged. Luth. Curaçao 12-04-1795 (get. Hendrik Herman en Elisabeth Jacoba Geselle), † Curaçao (3de district) 28-05-1875, zn. van Andries Jansen en Jannetje Margaretha van den Bosch en wednr. van Anna Christina Boom

V.. JURRIAAN DANIËL alias JAN BOOM ged. Luth. Curaçao 28-06-1772 (get. Jan Hendrik Dijken en Barber Dijken), tr. ANNA CORNELIA RIJKE geb. Curaçao 13-09-1792, ged. N.G. Curaçao 23-10-1792 (get. Dirk Rijke en Clasina Coeymans), † Curaçao (stadsdistrict) 18-10-1847, dr. van Bartholomeus Rijke en Catharina Elisabeth Coeymans, zij tr.1ste (FREDERIK) ANTON BOLWIG zn. van Thomas Jacob Bolwig, van Visoen Pruisisch Pommeren, schout en Maria Catharina Meyns [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. GERRIT EXSTEEN BOOM geb. Curaçao 20-07-1810, ged. N.G. Curaçao 02-06-1810 (get. Jochem Frederik Bolwig, Catharina Elisabeth Coeymans en Andries Mitchel Spiro en zijn huisvrouw)

VI.. LOURENS (EXSTEEN) BOOM Jzn. geb. Curaçao 11-10-1790, ged. N.G. Curaçao 02-11-1790 (get. Gerard Pieter Schoonewolff en Elisabeth Hartingh) † Curaçao (stadsdistrict) 27-06-1832, otr. N.G. Curaçao 23-05-1817 (get. bg. Elisabeth Catharina Mecklenburg, geb. Neuman, Jan van der Dijs en br. Hendrik Luydens en Maria Geertruida van der Dijs), tr. Curaçao (in de kerk) 08-06-1817 JOHANNA ELISABETH VAN DER DIJS geb. Curaçao 17-02-1786, ged. Curaçao 05-03-1786 (get. Charles Nicolaas Geist en Anna Maria Evertsz (?)), † Curaçao (stadsdistrict) 17-08-1842, dr. van Jacob van der Dijs en Geertruida Willemsz [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JURRIAAN EXSTEEN BOOM geb. Curaçao 30-10-1817, ged. N.G. Curaçao 11-01-1818 (get. Hendrik Willem Luydens en Elisabeth Catharina Mecklenburg, geb. Neuman), † Curaçao (stadsdistrict) 17-03-1874
 2. GEERTRUIDA JOHANNA EXSTEEN BOOM geb. Curaçao 15-10-1819, ged. N.G. Curaçao 12-12-1819 (get. Alexander Paret en Hendrina Jacoba Duany, wed. van Becker)
 3. JACOB EXSTEEN BOOM geb. Curaçao 1821, tr. Curaçao (stadsdistrict) 25-10-1848 MARIA IGNEES JANSEN geb. Curaçao 1818 dr. van Jan Jansen en Cathalina Niebe
 4. MARIA HELENA BOOM geb. Curaçao 06-04-1826

VI.. JURRIAAN (EXSTEEN) BOOM Jurriaanszn. ged. Luth. Curaçao 22-06-1793 (get. August Willem Neuman en Elisabeth Catharina Neuman), † Curaçao (stadsdistrict) 15-05-1868, otr. N.G. Curaçao 08-09-1820 (get. bg. August Wilhelm Neuman, Elisabeth Catharina Mecklenburg, geb. Neuman en br. Dirk Carl Neuman en Johanna Maria Neuman, geb. Schröder), tr. Curaçao (in de kerk) 24-09-1820 WILHELMINA ELISABETH LITTLE geb. Curaçao 1781, † Curaçao (stadsdistrict) 11-09-1845 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA HELENA BOOM geb. Curaçao 22-09-1818, ged. Luth. Curaçao 13-12-1818 (get. Hendrik Willem Luydens en Catharina Boom)

VI.. JUAN (JAN) IGNACIO BOOM alias JURRIAAN BOOM Jacobszn. geb. Bonaire 20-04-1797, † Bonaire 16-11-1867, otr. N.G. Curaçao (aan haar huis) 17-06-1814 (get. David Salsbach en Maria Ignees de Haseth), tr. Curaçao 03-07-1814 MARIA HELENA BOOM geb. Curaçao 27-01-1798, ged. Luth. Curaçao 30-05-1798 (get. Johan Willem Kuper en Maria Elizabeth van Riesem), † Bonaire (aangifte) 21-04-1862, dr. van Hendrik Boom Christiaanszn. en Johanna Wilhelmina van Riesum [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JACOBA BOOM geb. Curaçao 15-11-1814, ged. N.G. Curaçao ..-12-1814 (get. Nicolaas Evertsz en zijn huisvrouw)
 2. LOURENS BOOM geb. Curaçao 24-04-1821, † Bonaire 24-03-1879
 3. JOHANNA HYACINTHA BOOM geb. Bonaire 1826
 4. ROBERT TELESFORUS BOOM geb. Bonaire 1829, tr. Bonaire 06-02-1861 CAROLINA ISENIA SUARES geb. Bonaire 1838, dr. van Manuel Henry Suares en Anna Antoinette Simon
 5. CAREL SIMON BOOM ged. R.K. Curaçao 16-05-1831 (get. Philippus Leyba en Anna Maria Walter), tr. Bonaire 19-01-1853 SUSANNA MARIA BARBELINA DEBROT geb. Bonaire 30-08-1832, dr. van Isaac Debrot en Gerbrecht Catharina Woutersz
 6. CORNELIA BOOM geb. Bonaire 1834, † 1897
 7. FLORENTIA SOPHIA BOOM geb. Bonaire 25-10-1834, † (aangifte) 09-05-1842
 8. FRANCISCA HELENA BOOM geb. Bonaire 09-03-1837
 9. JOSEPH WILLIBRORDUS CHRISTIAAN BOOM geb. Bonaire 07-11-1839
 10. PETRUS BERNARDUS BOOM geb. Bonaire 27-04-1844, † (aangifte) 10-05-1844

VI.. DOROTHEA ELISABETH BOOM ged. Luth. Curaçao 01-05-1787 (get. Claas Rijninck de Windt en Barber Boom), † Curaçao (stadsdistrict) 29-05-1843, otr. N.G. Curaçao (aan hun huis) 29-01-1802 (get. bg. Jan Hendrik Obergh en Anna Catharina Duany en br. J.H. Henriquez en Barbara Boom), tr. Curaçao (aan hun huis) 14-02-1802 THOMAS BORN ged. N.G. Curaçao 22-07-1778 (get. Barend Veeris en Johanna Petronella Blank), zn. van Pieter Born en Johanna de Palma [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA CHRISTINA BORN geb. 17-12-1802, ged. Luth. Curaçao20-01-1803 (get. Pieter Born en Anna Christina Franken, huisvr. van Jurriaan Boom Jacobszoon), tr. JAMES LEAR
 2. JURRIANA BORN geb. 21-10-1805, ged. Luth. Curaçao 04-11-1805 (get. Jan Hendrik Obergh en Catharina Duany), tr. JAN JANSEN
 3. DOROTHEA ELISABETH BORN geb. Curaçao 05-06-1812, ged. N.G. Curaçao 26-07-1812 (get. Jean Dupuy en Jacoba Bekker), tr. JACOBUS VAN VOORN
 4. THOMAS PIETER BORN geb. Curaçao, ged. N.G. Curaçao 09-03-1817 (get. Jacob Godlieb Dupuy en de Wed. ………. (?) de Windt)

Niet geplaatst:

…. BARBER BOOM tr. LOURENS WIJS

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES WIJS ged. Luth. Curaçao 19-10-1784 (get. Hendrik de Lange en Leonora Bergh)
 2. MARIA ELISABETH WIJS ged. N.G. Curaçao 29-07-1787 (get. Jacob Bislik en Jacoba Hendrina Duany), † Curaçao (Pietermaai 2de wijk nr. 183) 11-03-1851 tr. Curaçao 30-09-1810 (get. bg. Johann Peter Groos en br. Geertruida Rog) CHRISTIAAN BOOM ROGGE ged. N.G. Curaçao 10-06-1785 (get. Hermanus Rogge en Maria Martha Rijnders), † Curaçao (Willemstad 2de wijk nr. 183) 22-03-1851, zn. van Cornelis Pronck Rogge en Jacoba Boom
 3. ANNA ELISABETH WIJS ged. N.G. Curaçao 21-09-1790 (get. Jurriaan Boom en Maria Jacoba Bislik)
 4. JACOBA BOOM WIJS geb. Curaçao 11-07-1793, ged. N.G. Curaçao 03-09-1793 (get. Jurriaan Boom Jacobszn. en Anna Catharina Kock, geb. Duany)
 5. JAN NICOLAAS EXSTEEN WIJS ged. N.G. Curaçao 24-05-1796 (get. Willem Daniel Boom, Jacoba Boom, Jacob Boom en Grietje Wijs)

. CATHARINA ELISABETH BOOM † 19-02-1823, begr. Curaçao, Prot. kerkhof Pietermaai 20-02-1823, tr. PIETER DE LANGE THIJSSEN † voor 19-02-1823

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN NICOLAAS BOOM ged. Luth. Curaçao 05-11-1784 (onecht, get. Johan Willem Heijnel en Hermina Wilhelmina Jansen)
 2. JAN HENDRIK THIJSSEN geb. 20-01-1798, ged. N.G. én Luth. Curaçao 14-02-1798 (get. Johan Godfried Cornelis Westen en Geertruida Boom)
 3. MARIA CATHARINA THIJSSEN geb. 18-12-1799, ged. Luth. Curaçao 15-01-1800 (get. Marthen Thijssen en Catharina Elisabeth Briche)
 4. JOHAN ADAM THIJSSEN geb. 18-10-1803, ged. Luth. Curaçao 08-11-1803 (get. Johan Adam Stenglein en Johanna Concordia Thijsen)
 5. MARTIN(G) THIJSSEN geb. 19-07-1807, ged. Luth. Curaçao 26-11-1804 (get. Hendrik Rogge en Maria Martha Rijnders)

…. JACOBA BOOM † 11-09-1829, begr. Curaçao, Prot. kerkhof Overzijde 12-09-1829, tr. 1786 JOHANNES BRICHÉ, † voor 12-09-1829, wednr. van Dorothea Rijnders

Uit dit huwelijk:

 1. JURRIAAN DANIËL BRICHÉ ged. Luth. Curaçao19-10-1784 (get. Jurriaan Boom Hz. en Maria Bislik)
 2. BARBER (ELISABETH) BRICHÉ ged. N.G. Curaçao 04-08-1789 (get. Gerrit Boom en
 3. Anna de Lange)
 4. DANIËL BRICHÉ ged. N.G. Curaçao 28-03-1793 (get. Johannes Frederik Jesnitzer en Anna Christina Ellinger)

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

 

    

Advertentie

4 thoughts on “Boom

  • Dag Mary Jane,

   Het inlogveld is alleen voor mij als eigenaar van deze website. Het biedt geen toegang tot meer informatie. Sommige pagina’s (zoals de genealogie van de fam. Boom) zijn nog leeg om de eenvoudige reden dat ik mijn informatie nog niet klaar heb gemaakt voor publicatie.

   Vriendelijke groeten,

   Stanley Marugg

 1. In de lijst van huwelijken samensgesteld door Els Langenfeld en gepubliceerd op Internet staat vermeld het huwelijk in 1794 tussen Elisbertus Jacob Boom en Maria Ingatia (Ines) de Hachette. Ik neem aan dat het dezelfde persoon is als jJacob Exteen Boom die eerder met een Scholten was getrouwd.
  Over Cornelia Boom, dochter van Juan Ignatio Boom e Maria Helena Boom, het volgende. Zij is niet gestorven in 1835 volgens de aangifte maar in 1897 op Curacao (ook van haar tweelingzuster Florentia is een foute aangifte gedaan dat ze op dezelfde dag als Cornelia in 1835 zou zijn gestorven, terwijl zij in 1842 overleed)..
  In 1862 werd Cornelia Boom bevallen van een zoon Adrianus Franciscus Boom. Hij trouwde in 1892 met Jeanette Christina Taylor. Hun dochter Maria Carmen Boom trouwde in 1922 met Charles Ernst Barend Hellmund. Dat zijn mijn ouders.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s