Hoogenbergen

I. JACOB HOGEBERGEN (HOKELBERG) geb. ca. 1730, tr. FRANÇOISE VAN VREE [’s-Hertogenbosch].

Uit dit huwelijk:

 1. DAVID HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch 07-05-1754 (get. David Stuse en Margaretha N.N.) volgt II.
 2. SAMUEL JACOBUS HOOGENBERG  ged. N.G. Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch 29-11-1750 (get. niet vermeld)

II. DAVID HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch 07-05-1754 (get. David Stuse en Margaretha N.N.), nachtwacht, klepperman, woonde blijkens het bevolkingsregister van 1822 in de Orthenstraat in ’s-Hertogenbosch, † ’s-Hertogenbosch 06-10-1823, tr. 1ste ’s-Hertogenbosch 1776 CATHARINA LEM, † ’s-Hertogenbosch 21-06-1793, tr. 2de ’s-Hertogenbosch 1793 HELENA SCHELLEKENS alias VELDMANS, tr. 3de ‘s-Hertogenbosch 11-8-1812 (get. Jean Lambooij, pruikenmaker 48 jr., Jean Coppens, pruikenmaker, 44 jr., Gisbert Bransen, 56 jr., nachtwacht en Guillaume van Dijk, 73 jr., bakker) CATHERINE JOSEPHINE VERHOEVEN ged. R.K. St.-Catharina ‘s-Hertogenbosch 24-02-1784 (get. Petrus Koenen en Aldegondis Verhoeven), dr. van Theodore Verhoeven, ketelsmid en Pierrette Coenen [’s-Hertogenbosch].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNA (JEANNE) HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk ’s-Hertogenbosch 03-09-1776
 2. JACOB HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk ’s-Hertogenbosch 29-03-1778
 3. WILLEMINA HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk ’s-Hertogenbosch 27-08-1779
 4. JOHANNES JACOB HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk ’s-Hertogenbosch 10-03-1782
 5. FRANCINA (FRANÇOISE) HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk ’s-Hertogenbosch 26-09-1784
 6. DAVID HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk  ’s-Hertogenbosch 04-09-1787
 7. CORNELIA HOOGENBERG ged. N.G. Grote Kerk ’s-Hertogenbosch 08-04-1791

Uit het 3de huwelijk:

 1. HENRIËTTE HOOGENBERGEN geb.’s-Hertogenbosch 12-08-1813 volgt IIIa.
 2. JOHANNES HENDRIKUS HOOGENBERGEN geb. ‘s-Hertogenbosch 20-01-1817 volgt IIIb.

IIIa. HENRIËTTE HOOGENBERGEN geb. ’s-Hertogenbosch 12-08-1813, tr. ’s-Hertogenbosch 02-06-1855 (bg. woont te Bergen op Zoom, br. woont te ’s-Hertogenbosch, get. Philippus van den Berg,  schoenmaker, 47 jr., Johan Carel Pabon, kleermaker, 47 jr., Jacobus Reijnder, gepensioneerd kanonnier, 59 jr., Bernardus Dumerniet, logementhouder, 74 jr. geen nabestaanden van de verloofden) ANDRIES TRIP geb. Elburg 27-09-1812, sergeant bij het 4de Regiment Infanterie, † Gouda 04-02-1865, zn. van Jan Trip en Geertruide van den Berg [’s-Hertogenbosch].

Uit dit huwelijk:

 1. CATHARINA TRIP geb. ’s-Hertogenbosch 09-08-1845 (erkend en gewettigd bij huwelijk) volgt IVa.

IIIb. JOHANNES HENDRIKUS HOOGENBERGEN geb. ‘s-Hertogenbosch 20-01-1817, kanonnier 1ste  kl. der artillerie te Batavia, O.I., marechaussee te Curaçao, † Curaçao (stadsdistrict) 17-05-1853, otr. Curaçao 14-03-1851 (get. Johan Hendrik Voges, Johannes Theodorus Arnold en Pieternella Voges, geb. Sauwer, echtgenote van J.H. Voges), tr. (BS en Prot. Kerk) Curaçao 26-03-1851 JOHANNA CATHARINA COEPIJN geb. Curaçao ..-..-1819, lidmaat VPG (lijst 1878), † Curaçao (stadsdistrict) 27-04-1889, dr. van Jan Hendrik Coepijn, sergeant der W.I. Jagers en Anna Maria Rijnders, zij tr. 1ste Curaçao 09-01-1843 (get. Johannes Frederik Gulein en Jannetje Margaritha van den Bosch, wed. van Andries Jansen) Wilhelm Herman Hage geb. Middels, Oost-Friesland 25-04-1805, militair, † Curaçao (stadsdistrict) 20-01-1843, zn. van Heinrich Hage en Eleonora Suppath, zij tr. 3de (BS en Prot. Kerk) Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1855 (get. Jan Knipscheer, Claas Brouwers, Frederik Rieffenberg, Anna Christina Hoppe, echtgenote van Jan Teepke ten Kate) Willem Brom geb. Utrecht 15-10-1816, militair, † Curaçao (stadsdistrict) 27-07-1865, zn. van Johannes Brom, controleur der directe belastingen en Neeltje Andrée [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk van Johanna Catharina Coepijn met Wilhelm Herman Hage werden geboren: 1) Hendrik Willem Hage geb. Curaçao 03-01-1838, tr. Maria Gerdina Marugg, 2) Johannes Heinrich Hage geb. Curaçao 02-01-1839, ged. Prot. Curaçao 14-03-1839 (get. Johan Frederik Vriese en Anna Christina Zimmerman) en 3) Johanna Leonora geb. Curaçao 27-09-1841, ged. Prot. Curaçao 15-05-1842 (get. Pieter Winkel en Maria Elisabeth Heiliger), tr. 1ste Johan Coenraad van Holy Neurenberg en tr. 2de Ruben Mozes van Embden.

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao 18-09-1845, ged. Prot. Curaçao 01-03-1846 (, get. Coenraad Bakhuis en Barendje Bakhuis, geb. Van Kleunen, als vader wordt vermeld Hendriquez Maas), marechaussée, lidmaat VPG 10-03-1864, † Curaçao 03-11-1866
 2. DAVID HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao 05-11-1848, ged. Prot. Curaçao 04-09-1849 (get. niet vermeld) volgt IVb.

IVa. CATHARINA TRIP geb. ’s-Hertogenbosch 09-08-1845, † Gouda 23-02-1918, tr. Gouda 20-12-1865 (get. Barend Anthony Smits, 37 jr., militair, Petrus Wilhelmus Onstenk, 33 jr., militair, Johan August Zeij, 33 jr., militair en Johannes de Bruin, 38 jr., sergeant-majoor bij het 4de Regiment Infanterie) CAREL CORNELIS VAN DEN BERGH geb. ’s-Gravenhage 23-01-1841, adjudant-onderofficier, vaandrig der infanterie, zn. van Pieter Johannes van den Bergh, commies der belastingen en Carolina Cornelia Waanders [Leiden].

Uit dit huwelijk:

 1. PETRONELLA CATHARINA JOHANNA VAN DEN BERGH geb. Gouda 1868, † Leiden (Apothekersdijk 25) 17-01-1948, tr. Leiden 20-07-1892 GERARDUS THEODORUS KAGIE geb. Gouda 14-06-1867, adjudant-onderofficier der infanterie, lid van de Derde Orde van de H. Franciscus, begifitgd met het Kruis Pro-Ecclesia et Pontifice, † Wassenaar 20-07-1953, zn. van Frederik Karel Johannes Kagie en Arnoldina Julia Meijers [Wassenaar].
 2. CAREL CORNELIS VAN DEN BERGH geb. Leiden 24-12-1870, † Oegstgeest 06-06-1894
 3. JOHANNES BERNARDUS GERARDUS VAN DEN BERGH geb. Leiden 28-11-1872, † jong
 4. ANDREAS HENDRICUS EDEN VAN DEN BERGH geb. Leiden 31-01-1876, adjudant-onderofficier der militaire administratie, † Zeist 28-11-1953, tr. Utrecht 14-11-1900 JOHANNA ELISABETH HENDRIKS geb. Utrecht 30-08-1872, dr. van Johannes Hendriks en Maria van Schaik
 5. JOHANNES BERNARDUS GERARDUS VAN DEN BERGH geb. Leiden 07-09-1877, tr. Gouda 11-11-1903 MARIA ADRIANA ELISABETH DEKKINGA geb. Gouda 1881, dr. van Hendrik Theunis Dekkinga en Cecilia Cornelia van Lierop
 6. CATHARINA HENRICA CAROLINA CORNELIA VAN DEN BERGH geb. Leiden 18-12-1879, † Leiden 20-12-1884
 7. HENRICA ANNA JOSEPHINA VAN DEN BERGH geb. Leiden 20-09-1883 volgt V.

IVb. DAVID HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1848, ged. Prot. Curaçao 04-09-1849 (get. niet vermeld), sergeant der artille­rie, seinmeester der telegrafie, lidmaat VPG 06-04-1865, † Cu­raçao (stadsdistrict) 03-06-1896, begr. Curaçao Prot. kerkhof alg. begraafplaats nr. 14, tr. (Bs en Prot. Kerk) Curaçao (2de district, op Piscadera) 14-07-1875 (get. Willem Hendrik Hage, 37 jr., deurwaarder, Gerardus Reynaars, 50 jr., bakker, Gerard Daal, 32 jr., tuinopzichter en Martinus Marugg, 43 jr., gepensioneerd onderofficier) ERMINIA MARIA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1855, lidmaat VPG 23-11-1874, † Curaçao (stadsdistrict) 23-09-1892, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, dr. van Martinus Marugg en Wilhelmina Sophia Verhelst [Curaçao].

Na het overlijden van David en Erminia werden de vier kinderen Hoogenbergen in 1896 ondergebracht bij hun grootmoeder Sophia Marugg-Verhelst. Als voogden werden benoemd hun oom van moederszijde, Johann M. Marugg en oom van vaderszijde Willem H. Hage (tevens oud-oom van moederszijde).

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA CATHARINA SOPHIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 04-04-1876, ged. Prot. Curaçao 14-04-1876 (huisdoop, get. Martinus Marugg en Wilhelmina Catharina Sophia Marugg, geb. Verhelst), † Curaçao 16-04-1876
 2. CATHARINA SOPHIA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 01-01-1878, ged. Prot. Curaçao 15-06-1878 (huisdoop, get. Gregorius Johannes Franciscus van der Linde en Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst) volgt genealogie Marugg
 3. JOHAN MARTINUS WILHELM HOOGENBERGEN geb. Curaçao 27-04-1880, ged. Prot. Curaçao (geen dag vermeld) 05-1881 (huisdoop, get. niet vermeld, de moeder wordt vermeld als Erminia Hoogenbergen, geb. Daems?!) volgt genealogie Marugg
 4. WILLEM FREDERIK HENDRIK HOOGENBERGEN geb. Curaçao 03-02-1882, ged. Prot. Curaçao 11-04-1884 (huisdoop, get. Gerardus Petrus Theodorus Martijn en Anna Maria Martijn, geb. Verhelst) volgt genealogie Marugg
 5. SOPHIA MARIA LEONORA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 16-11-1885, ged. Prot. Curaçao 27-06-1886 (kerkdoop, get. Johan Michel Marugg en Cornelia Pieternella Vegt) volgt genealogie Marugg
 6. HENDRIK MARTINUS WILHELM HOOGENBERGEN geb. Curaçao 25-11-1887, ged. Prot. Curaçao 20-03-1888 (huisdoop, get. Wilhelmina Sophia Marugg, geb. Verhelst en de vader), † Curaçao 20-03-1888, begr. Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder nr. 107
 7. MARIA CATHARINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 21-02-1889, ged. Prot. Curaçao 16-03-1890 (huisdoop, get. niet vermeld), † Curaçao 23-01-1891, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda alg. begraafplaats nr. 29
 8. CORNELIA WILHELMINA HOOGENBERGEN geb. Curaçao 03-09-1891, ged. Prot. Curaçao 06-05-1893 (huisdoop Otrobanda, get. Johan Michael Marugg en Anthonia Catharina Marugg, geb. Hollander), † Curaçao 08-05-1893, begr. Curaçao Prot. kerkhof alg. begraafplaats nr. 28

Va. HENRICA ANNA JOSEPHINA VAN DEN BERGH geb. Leiden 20-09-1883, tr. Gouda 13-02-1907 LAURENS JAN PIJPERS geb. Utrecht 07-01-1884, † Leiden (Wasstraat 2) 20-05-1953, zn. van Johannes Jacobus Hendricus Pijpers en Helena Wilhelmina Reule [Leiden].

Uit dit huwelijk:

 1. Ds. Carel Cornelis Pijpers, predikant te Curacao (1947-1957)

  Ds. Carel Cornelis Pijpers, predikant te Curacao (1947-1957)

  Ds. CAREL CORNELIS PIJPERS geb. Utrecht 05-09-1909, predikant der Verenigde Protestantse Gemeente (VPG) te Curacao (1947-1957), † ‘s-Gravenhage ..-..-1976

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie