Peiliker

I. WILHELM PEILIKER, sergeant der inf., tr. WILHELMINA JOSEPHINA BEKKING [Harderwijk].

II. WILHELM JOHANNES PETRUS PEILIKER geb. Harderwijk 18-04-1833, sergeant der art., † Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1891, tr. Curaçao (stadsdistrict) 04-07-1855 JEANNETTE PIETERNELLA BOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-07-1834, ged. Prot. Curaçao 04-01-1835 (get. Johannes Matthias Pletsz en Anna Maria Pletsz, geb. De Jongh), † Curaçao (stadsdistrict) 09-07-1912, dr. van Jan Marten Bos, kapitein ter koopvaardij en Wilhelmina Elisabeth Duyckinck Webb [Curaçao].  

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA CATHARINA ELISABETH PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-07-1855, ged. Prot. Curaçao 06-01-1856 (get. Johannes Martinus Pietersz) volgt IIIa.
 2. JOHANNA NICOLINA ADELAIDA PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-06-1857, ged. Prot. Curaçao 10-01-1858 (get. Willem Neuman en Adelaida Neuman) volgt IIIb.
 3. JOHAN WILHELM FREDERIK PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-04-1860, ged. Prot. Curaçao 21-10-1860 (get. Simon Petrus van der Dijs en Elisabeth Helena Louw, geb. Meyer) volgt IIIc.
 4. CAREL LODEWIJK MARTINUS PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-06-1862, ged. Prot. Curaçao 18-04-1863 (get. Levi Heijman Snoek, Joods, en Amelia Gerarda de Jongh, geb. Langlois), † Curaçao (stadsdistrict) 15-06-1864
 5. AMELIA CARO­LINA AUGUS­TA PEILI­KER geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 04-12-1864, ged. Prot. Curaçao 18-04-1865 (huisdoop, get. Bruno Langlois, R.K. en Amelia Gerarda de Jongh, wed. Langlois) volgt IIId.
 6. KAREL WILHELM ALEXANDER PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-09-1867, ged. Prot. Curaçao 15-04-1870 (get. James Jolley en Elisabeth Snoek, geb. Bos) volgt IIIe.
 7. ANNA JOSEPHINA AGATHA PEILIKER geb. Curaçao(stadsdistrict) 20-08-1871, ged. Prot. Curaçao 20-03-1872 (get. Casten Lodewijk Timmer en Wilhelmina Catharina Elisabeth Timmer, geb. Peiliker), † Curacao (stadsdistrict) 01-08-1873

IIIa. WILHELMINA CATHARINA ELISABETH PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-07-1855, ged. Prot. Curaçao 06-01-1856 (get. Johannes Martinus Pietersz), † Curaçao (stadsdistrict) 24-08-1892, tr. Curaçao (stadsdistrict) 20-03-1872 CASTEN LODEWIJK TIMMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-11-1845, gouvernementsambtenaar, † ’s-Gravenhage 19-11-1925, zn. van Jan Bernhard Timmer en Charlotta Dorothea Meyer, hij tr. 2de ’s-Gravenhage 13-02-1901 Maria Hoogendam geb. ’s-Gravenhage 22-05-1878, † ’s-Gravenhage 19-07-1942, dr. van Johannes Hoogendam en Maria Johanna Jacoba Knap [’s-Gravenhage]. 

Uit dit huwelijk:

 1. JEANNETTE CHARLOTTE LUISINDA TIMMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-09-1872, ged. Prot. Curaçao 15-10-1873 (get. Wilhelm Johannes Petrus Peiliker en Jeannette Pieternella Peiliker, geb. Bos), † Curaçao (stadsdistrict) 16-10-1873
 2. JOHANNA CATHARINA LODOWICA TIMMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-03-1874, † Curaçao (stadsdistrict) 19-03-1874
 3. JOSEFINA CHRISTINA LUISINDA TIMMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-07-1875, ged. Prot. Curaçao 10-10-1875 (get. Albertus Daniel Rijk van Kesteren en Johanna Nicolina Adelaida Peiliker), onderwijzeres, † Amsterdam 22-06-1952, tr. 1ste ’s-Gravenhage 02-02-1898 (huw. ontbonden) FRANÇOIS JOSEPH MARIE COLSON geb. ’s-Gravenhage 01-05-1878, magnetiseur, wonderdokter te Ginneken (Breda), † ’s-Gravenhage 07-02-1911, zn. van François Joseph Colson en Diena Geertruida Wilhelmina Hermans , hij tr. 2de Ginneken 14-10-1910 Wilhelmina Johanna Helena Maria van Goch, zij hetr. het Tweede Kamerlid Theodore Mathieu Ketelaar (1864-1936), tr. 2de ’s-Gravenhage 14-10-1909 (huw. ontbonden) HENDRIK ANDREAS KOOMANS geb. Delft 27-11-1874, handelsagent te Brussel, zn. van Hendrik Andreas Koomans en Johanna Maria Ruiter en gesch. echtgen. van Maria Hendrika Adriana Leder, tr. 3de Amsterdam 07-04-1922 HARM KOLTHEK geb. Hoogezand 10-04-1872, dagbladschrijver, † Groningen 19-01-1946, zn. van Harm Kolthek en Talligje van Eerde en gesch. echtgen. van Antje van der Laan [Baarn].
 4. AMELIA CONSTANTIA MERCEDES TIMMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-06-1878, ged. Prot. Curaçao 05-01-1879 (kerkdoop, get. Johan Wilhelm Klomp en Anthonia Johanna de Jongh, geb. De Graaf, R.K.),  tr. Paramaribo/’s-Gravenhage (met de handschoen) 01-07-1904 CHRÉTIEN JOSEPH BOOMS geb. Semarang ..-..-1874, directeur van de Ambachtsschool te Paramaribo, zn. van Adamus Sebastianus Hendrikus Booms R.M.W.O., luitenant-kolonel O.I. Leger en Georgette Diederika Dammers
 5. RENÉ ALBERT PEILIKER TIMMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-06-1880, ged. Prot. Curaçao 23-01-1881 (kerkdoop, get. Gustaaf Adolf Schrils, fourier en Amelia Carolina Augusta Schrils, geb. Peiliker), hofmeester, † Rotterdam 16-01-1939, tr. Rotterdam 04-03-1920 MARIA SCHUURS geb. Rotterdam 24-03-1899, † Rotterdam 24-12-1975, dr. van Lambertus Antonius Schuurs en Elizabeth Petronella Somford
 6. JOHANNA PETRONELLA ELISABETH TIMMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-10-1887, ged. Prot. Curaçao 31-12-1888 (huisdoop, get. niet vermeld), onderwijzeres
 7. AGNES VICTORINE TIMMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-07-1892, † Curaçao (stadsdistrict) 26-07-1892
Groepsportret voor het boshuis in het Ulvenhoutsebos van wonderdokter Colson, ca. 1905-1915 (Breda Beeldcollectie)

Groepsportret voor het boshuis in het Ulvenhoutsebos van wonderdokter Colson, ca. 1905-1915 (Breda Beeldcollectie)

Portret van F.J.M. Colson (1878-1911), ca. 1905-1910, wonderdokter te Ulvenhout, Breda

Portret van F.J.M. Colson (1878-1911), ca. 1905-1910, wonderdokter te Ulvenhout, Breda (Breda Beeldcollectie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb. JOHANNA NICOLINA ADELAIDA PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-06-1857, ged. Prot. Curaçao 10-01-1858 (get. Willem Neuman en Adelaida Neuman), tr.1ste Curaçao (stadsdistrict) 12-07-1876 JOHAN WILHELM KLOMP geb. Amsterdam ..-..-1843, bottelier der Kon. Marine (onderofficier), † Amsterdam 12-08-1881, zn. van Hendrik Abraham Klomp en Gerritje Feule, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 10-06-1891 LUDOVICUS VERDOODT geb. Anderlecht, Belgie 02-09-1852, R.K., † Curaçao (stadsdistrict) 17-05-1897, zn. van Joannes Verdoodt en Maria Theresia Goris [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES PETRUS PEILIKER VERDOODT geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1892, ged. Prot. Curaçao 07-11-1892 (huisdoop, get. Louis Henri Snoek en Anna Carolina Elisabeth Snoek, geb. De Groot), † Curaçao (stadsdistrict) 16-08-1940, gegradueerd opticien, tr. ANA TERESA RAMOS
 2. JEAN CHARLES LOUIS VERDOODT geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-11-1895, ged. Prot. Curaçao 09-08-1896 (huisdoop, get. Karel Wilhelm Alexander Peiliker en E.M. Pietersz)
J.W.F. Peiliker (1860-)

J.W.F. Peiliker (1860-1934),  New York ca. 1920 (particuliere collectie)

J.C. Peiliker - Penso (1859-)

J.Ch. Peiliker – Penso (1859-?), New York ca. 1920 (particuliere collectie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIc.  JOHAN WILHELM FREDERIK PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-04-1860, ged. Prot. Curaçao 21-10-1860 (get. Simon Petrus van der Dijs en  Elisabeth Helena Louw, geb. Meyer), sergeant der inf., koopman te Curaçao, Aruba en later New York, lid van de commissie van toezicht op de mijnen te Aruba (-1910), † New York 22-07-1934, 1ste relatie met ANTOINETTA TELESFORA HOLLANDER geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-01-1866, † Curaçao 31-08-1915, begr. R.K. kerkhof Otrobanda alg. begraafplaats 174, dr. van Hendrik Godfried Hollander en Paulina Gijsbertha Henriquez, tr. Curaçao (ten huize Overzijde 2de wijk nr. 82) 26-02-1886 (get. Gustaaf Adolph Schrils, 34 jr., Willem Boskaljon, 51 jr., sergeant-majoor, Theodore van der Linde, 41 jr., boekhouder en Johan Marin Frederik Statius van Eps, 38 jr., gouvernementsambtenaar) JULIA CHARLOTTA PENSO geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-06-1859, † New York ..-..-19.., dr. van Manuel Mozes Penso en Maria Helena Boom [New York].

Uit de 1ste relatie:

 1. PIETERS CHARLES PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-12-1884, koopman te New York, tr. ELISABETH WILHELMINA CONSTANCIA MARUGG volgt genealogie Marugg

Uit het huwelijk:

 1. KAREL JACOB PETRUS PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-07-1888, ged. Prot. Curaçao 06-01-1889 (kerkdoop, get. niet vermeld), † New York 1976 [New York].
 2. JEANNETTE HELENA PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-11-1890, ged. Prot. Curaçao 24-01-1892 (huisdoop, get. de vader en Elenita Vidal), tr. Curaçao (ten huize Klipstraat 95) 25-01-1919 (get. Friedrich Wilhelm Pieter Winkel, 45 jr., koopman, Manuel Mozes Penso, 53 jr., en Pieters Charles Peiliker 34 jr., zeeman) LORENTZ FERDINAND TREN geb. Christiana, Noorwegen 06-08-1877, zeeman, zn. van Adler Tren en Henriette Nerdruin [New York].
 3. RENÉ PETRUS PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1892, ged. Prot. Curaçao 25-01-1894 (huisdoop, get. René Araujo en Esther van Gelderen), † New York 1983 [New York].
 4. WILHELMINA ADELAIDA AMELIA PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-09-1896, ged. Prot. Curaçao 09-01-1898 (huisdoop, get. John Wilhelm Snoek en Amelia Carolina Augusta Schrils, geb. Peiliker)
 5. LUCILLE PEILIKER geb. New York 05-12-1899, † New York 05-04-2002 [New York].
 6. JOHANNES PEILIKER geb. New York 29-09-1900, † New York 1964 [New York].
 7. ELIZABETH CATHARINA PEILIKER geb. Aruba 06-05-1901, † New York 1976 [New York].
 8. JOHANNA LUISITA PEILIKER geb. Aruba 23-06-1903, tijdelijk 2de beambte ter gouvernementssecretarie (1919-1920), † 1960, tr. AXEL HANSEN geb. 1892, † 1968 [Denemarken].

IIId. AMELIA CARO­LINA AUGUS­TA PEILI­KER geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 04-12-1864, ged. Prot. Curaçao 18-04-1865 (huisdoop, get. Bruno Langlois, R.K. en Amelia Gerarda de Jongh, wed. Langlois), † Curaçao (stadsdistrict) 21-02-1946, tr. Curaçao 21-01-1880 (get. …………………………..) GUSTAAF ADOLF SCHRILS geb. Cu­raçao (MD 2de district) 02-04-1853, ged. Prot. Curaçao 26-06-1853 (get. Jan Prins en Helena Prins, geb. Van der Mussel), foerier der inf., gegageerd onderofficier belast met de werkzaamheden vroeger aan de landsfactoor opgedragen (1891), administrateur der Landsbakkerij (1895),  lidmaat VPG 09-12-1871 (aangenomen manschappen stoomschip De Amstel), vrijmetselaar Loge De Vergenoeging, † Curaçao (stadsdistrict) 28-10-1907, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai grafkelder G.A. Schrils, zn. van Adolf Schrils en Johanna Cornelia Wilhelmina Marugg [Cura­çao, IJzerstraat 12, Otrobanda].

Gustaaf Adolf was eerder foerier der inf. in het West-Indisch Leger en volgt als administrateur van de Landsbakkerij op 27 dec. 1895 C.N. Winkel (1838-1896) op die op zijn eigen verzoek eervol ontslag heeft gekregen.

Uit dit huwelijk:

 1. ADOLF WILLEM PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao  (stadsdistrict) 29-10-1880, ged. Prot. Curaçao 02-04-1881 (huisdoop, get. niet vermeld), † Curaçao (stadsdistrict) 02-05-1881
 2. JOHAN HENDRIK PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-04-1882 volgt genealogie Marugg
 3. JEANNETTE CORNELIA WILHELMINA SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-04-1884, ged. Prot. Curaçao 31-08-1884 (kerkdoop, get. Karel Wilhelm Alexander Peiliker en Anna Catharina Lamferkamp Meyer, geb. Bos), lidmaat VPG 29-03-1901, † Curaçao (stadsdistrict) 18-10-1932
 4. HENRY CAREL PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-08-1887, ged. Prot. Curaçao 20-05-1888 (huisdoop, get. Gerard Daal en Eva Winkel) volgt genealogie Marugg
 5. BOS PETRUS PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-04-1890, ged. Prot. Curaçao 19-10-1890 (huisdoop, get. John Wilhelm Frederik Peiliker en Josefina Christina Luisinda Timmer) volgt genealogie Marugg
 6. KAREL WILLEM FREDERIK PEILIKER SCHRILS geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 26-02-1893, ged. Prot. Curaçao 15-01-1894 (huisdoop, get. Louis Henri Snoek en Anna Carolina Elisabeth Snoek, geb. De Groot) volgt genealogie Marugg
 7. FREDERIK HENDRIK PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1895, ged. Prot. Curaçao 05-04-1896 (huisdoop, get. John Wilhelm Snoek en Henriette Elisabeth Snoek), telegrafist kuststation voor D.T. te Curaçao (1911), wnd.-chef kuststation voor D.T. te Bonaire (1912, 1913, 1915) en Aruba (1912, 1913, 1914), bedrijfsleider kantoor All America Cables Inc. te Colombia. Vormde samen met C.A. Beaujon (later hoofd Militaire Radiodienst te Venezuela en zijn neef J.W.P. Peiliker (later hoofd Landsradiodienst en wnd.-directeur Landsradio en Telefoondienst Curaçao) de eerste groep Curaçaose telegrafisten (Amigoe 29-07-1944)
 8. THEODORE RUDOLF PEILIKER SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-01-1899, ged. Prot. Curaçao 09-09-1899 (huisdoop, get. Johan Hendrik Peiliker Schrils en Carmen Johanna Schrils) volgt genealogie Marugg
 9. WILHELMINA CATHARINA ELISABETH SCHRILS R.O.N. geb. Cu­raçao (stadsdistrict) 19-08-1901, ged. Prot. Curaçao 30-03-1902 (get. niet vermeld), onderwijzeres (akten Spaans, Engels, handwerken en gymnastiek) aan de Hendrikschool (1920-1937), aan de Wilhelminaschool (1937-1955), na pensionering vaklerares Spaans Laufferschool en enige uren onderwijs aan de A.E. Goiloschool in Julianadorp en de Albert Schweitzerschool, artikel gouden jubileum Amigoe 01-04-1970, mede-ondertekenaar rekest aan de premier in NL voor verkrijging van passief en actief vrouwenkiesrecht (1948), plv.-lid stembureau stemdistrict 34 (Bitterstraat, Scharloo (1958)), lid bioscoopcommissie (1964-, 1969-), lidmaat VPG 1 april 1917, † Curaçao 25 mei 1983, begr. Prot. kerkhof Pietermaai
 10. ANNA MARIA LUISITA SCHRILS geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-07-1904, ged. Prot. Curaçao 22-01-1905 (huisdoop, get. José E. Uqueto en Julia Charlotta Peiliker, geb. Penso), † (stadsdistrict) Curaçao 05-10-1905, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Wed. A. Verdoodt nr. 154

IIIe. KAREL WILHELM ALEXANDER PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-09-1867, ged. Prot. Curaçao 15-04-1870 (get. James Jolley en Elisabeth Snoek, geb. Bos), koopman, vrijmetselaar Loge Igualdad, sergeant-majoor der Schutterij, lid van de Schuttersraad (1896, 1912, 1915, 1916), † Curaçao (stadsdistrict) 21-04-1934, tr. Curaçao (ten huize Willemstad nr. 118) 14-08-1889 (get. Gustaaf Adolf Schrils, 36 jr., onderofficier, Eduard Christiaan Tramm, 53 jr., gouvernementsambtenaar, James Jolley, 58 jr., hospitaalmeester en Eli Salomon Levy Maduro, 39 jr., koopman, (huw. ontbonden)) JEANNETTE ELISABETH FAULBORN geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-07-1867, ged. Prot. Curaçao 06-02-1868 (get. Jan Borchard Prince en Wilhelmina Hoyer), † Curaçao 09-03-1944, dr. van Johan Wilhelm Adolf Faulborn, koopman en Marianne Carolina van Lochem [Curaçao]. 

Ambstjubileum J.W.P. Peiliker (1893-1974) bij de Landsradiodienst op 25-08-1934. Peiliker (zittend 2de van links) dochter Zita Peiliker (midden op de grond), echtgenote Julia Peiliker-Jacobs (zittend 4de van links) en Louis C.H.M. Bergman (staand links naast het staand horloge). Foto: Collectie Louis (Manu) Bergman

Ambtsjubileum Landsradiodienst J.W.P. Peiliker (zittend 2de van links) en Louis C.H.M. Bergman (staand links naast het staand horloge), Curaçao 25-08-1934 (collectie Louis (Manu) Bergman)

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES WILHELMUS PETRUS PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-09-1889, ged. Prot. Curaçao 31-01-1890 (huisdoop, get. Johan Wilhelm Adolf Faulborn en Marianne Carolina Faulborn, geb. Van Lochem), † Curaçao (stadsdistrict) 05-02-1890
 2. JEANNETTE CAROLINA PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-06-1891, ged. Prot. Curaçao 23-09-1897 (huisdoop, get. Johan Wilhelm Adolf Faulborn en Marianne Carolina Faulborn, geb. Van Lochem), † Curaçao 03-03-1972, tr. Bonaire 01-07-1914 QUINTUS LEOPOLD RIGAUD geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1867, wnd.-districtmeester 4de district Bonaire (1910), griffier te Bonaire (1912-1917), wnd.-gezaghebber van Saba (1919-1920), ontvanger van Saba (-1921), commies en subst.-griffier Hof van Justitie te Curaçao (1921-1931), wnd.-secretaris van de Voogdijraad te Curaçao (1926, 1927, 1928), † Curaçao (stadsdistrict) 10-08-1934, zn. van Poulina Leopoldina Rigaud
 3. JOHANNES WILHELMUS PETRUS PEILIKER R.O.N. geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-08-1893, ged. Prot. Curaçao 23-09-1897 (huisdoop, get. Hendrik Karel Faulborn en Betsy Pereira), hoofd Landsradiodienst en wnd-directeur (1938-1939) Landsradio- en Telefoondienst Curaçao, † Curaçao ..-12-1974, begr. Prot. kerkhof Otrobanda, tr. Curaçao (stadsdistrict) 23-12-1922 JULIA CAROLINA JACOBS geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1896, dr. van Jacobus Leonardus Jacobs en Cornelia van Giersbergen
 4. JOHAN CAREL FREDERIK PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-04-1895, † Curaçao (stadsdistrict) 21-02-1896
 5. CAROLINA ELISABETH PEILIKER geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-04-1897, ged. Prot. Curaçao 23-09-1897 (huisdoop, get. Adolf Eduard Faulborn en Wilhelmina Hoyer), tr. GEORGE PETRUS FRANCISCUS JACOBS geb. Curaçao 22-06-1899, zn. van Jacobus Leonardus Jacobs en Cornelia van Giersbergen
Advertentie