Claesz Generatie I-III

I. HANS CLAESZ (CLAESSEN) geb. 1563, koopman op Rusland, Biskaje en Nieuw-Nederland, oprichter Hans Claesz Compagnie, bewindhebber Nieuw-Nederland Compagnie, Tweede Van Tweenhuysen Compagnie en bewindhebber van de Noordsche of Groenlandsche Walvisch Compagnie, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 03-09-1623, tr. MAGDALENA (MADDELEN) SNELLAERT (SNELLINGX, SNELLENS) begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 03-02-1624 [Amsterdam].

Blijkens de begraafintekening van Hans Claesz woont hij op de Keizersgracht en van Maddelen Claesz woont zij in de ‘Groene Helm’ op de Keizersgracht (later gesplitst in nr. 118 en 120).      

Uit dit huwelijk:

 1. ANNE CLAESSEN N.G. Amsterdam Oude Kerk 30-08-1590 (get. Anna Claes)
 2. SARA CLAESSEN N.G. Amsterdam Oude Kerk 19-06-1593 (get. Trijn Heyndriks)
 3. MAEYKEN CLAESSEN N.G. Amsterdam Oude Kerk 30-07-1595 (get. Mayken Loffers)
 4. SUSANNA CLAESSEN N.G. Amsterdam Oude Kerk 05-08-1599 (get. Mayken Snellingx) volgt II.

II. SUSANNA CLAESSEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 05-08-1599 (get. Mayken Snellingx), otr. N.G. Amsterdam 07-05-1615 (bg. van ’s-Gravenhage, apotheker, wednr. van Klare van Papenborgh en woont te ’s-Gravenhage alwaar hem opgelegd is de geboden mede te laten gaan en tekening in te brengen en br. van Amsterdam, oud 17 jr., woont op de Oudezijds Achterburgwal, geadsisteert met Hans Klaessen en Magdalena Snellaart, haar vader en moeder) ABRAHAM LE FEVER geb. (van ’s-Gravenhage) ca. 1585, apotheker (1618), schepen (1618-1619), burgemeester (1619-1621) en lid van het vroedschap (1621-1623) van ’s-Gravenhage, bewindhebber en aandeelhouder der Noordsche of Groenlandsche Walvisch Compagnie van de Kamer van Amsterdam, hij otr. 1ste ’s-Gravenhage 08-01-1605 (bg. jm. van ’s-Gravenhage en br. jd. van ’s-Gravenhage), tr. ’s-Gravenhage 25-01-1605 Clara (van) Papenburch, † voor 1615 [Amsterdam].    

Uit dit huwelijk :

 1. MAGDALENA LE FEVER geb. (van ‘s-Gravenhage) 1617 volgt IIIa.
 2. ANNA LE FEVER geb. (van ‘s-Gravenhage) volgt IIIb.
 3. CLARA LE FEVER geb. (van ‘s-Gravenhage) 1622 volgt IIIc.
 4. JOANNES LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 19-12-1623 (get. Geertruida Gradius) Zeer waarschijnlijk is deze Joannes dezelfde als Joannes le Fever Amsterdamensis, 20 jr. die blijkens het Album Studiosorum 1575-1875 Academae Lugduno Batavae op 22-03-1641 werd ingeschreven als student medicijnen aan de Universiteit van Leiden onder rector Othone Heurnio.
 5. SUSANNA LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 12-01-1625 (get. Hendrick H. Thuyn)
 6. ABRAHAM LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 06-01-1626 (get. Paulus Gilles (?)), † jong, vermoedelijk dezelfde als “Kind van Abraham Leffeebre begr. Amsterdam Oude Kerk 10-04-1626 wonend op de Keizersgracht bij doctor Tulp”
 7. ELISABETH LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 15-07-1627 (get. Willem van Bruell) volgt IIId.
 8. ABRAHAM LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 08-04-1629 (get. Lodewijk le Fever), † jong
 9. ABRAHAM LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 02-07-1630 (get. Jacobus le Fever) Op 14-07-1650 verklaart Abraham le Fever de Oude, bewindhebber der Noordse Compagnie, door tussenkomst van Daniel de Labistrate, overeengekomen te zijn met Guillelmo de Labistrate, koopman te Hamburg dat zijn zoon Abraham le Fever de Jonge voor 4 jaar in dienst zal treden bij De Labistrate in Hamburg in diens negotie en kantoor. Thuis bij De Labistrate zal hij als dienaar zijn instructies krijgen en worden opgeleid. Hij zal genieten kost, drank en huisvesting. Het kostgeld bedraagt 200 gld. per jaar (Not. Archief Amsterdam 1694/137, not. P. de Bary)
 10. MARIA LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-09-1633 (get. Hendrik van den Bogaert, bewindhebber der Noordse Compagnie), † jong, vermoedelijk dezelfde als “Kind van Abraham Le Febre begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 08-11-1633”  
 11. MARIA LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-05-1636 (get. Cornelis Baccart) volgt IIIe.

IIIa. MAGDALENA (MADELEINE) LE FEVER geb. (van ’s-Gravenhage) 1617, met attestatie van Maartensdijk van 27-12-1653 werd Magdalena le Febre, weduwe van wijlen Ds. Cornelius Bergius lidmaat van de N.G. Kerk in Utrecht. Zij woont dan in de Watersteeg te Utrecht (Utrechts Archief, Lidmaten N.G.G. 1651-1675 409, fo. 51, 106), begr. Naarden Grote Kerk 22-12-1693, otr. 1ste Amsterdam 11-12-1638 (bg. geadsisteert met Isabeau Coymans, zijn moeder en woont in de Warmoesstraat, br. geadsisteert met Abraham le Fever, haar vader en woont op de Keizersgracht) JOHANNES VAN HEUSSEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 31-03-1613 (get. Abraham de Visscher, Catharina Louris van Neck en Nelletgen van Huessen), zijdekoopman, begr. Amsterdam Oude Kerk 15-12-1639 “komt van de Warmoesstraat”, zn. van Jan van Heussen, koopman en Isabeau Coymans, otr. 2de Amsterdam 12-07-1646 (bg. van Naarden, wednr. van Hillegonda Pott, predikant te Maartensdijk, br. van ’s-Gravenhage, wed. van Jan van Heussden, geadsisteert met haar vader (!?) Jacob le Fever en woont op de Herengracht), tr. 14-07-1646 Ds. CORNELIUS BERGIUS geb. (van Naarden) 1606, predikant, kwam in 1640 vanuit Moskou naar Maartensdijk (Utrecht) alwaar hij als predikant werd bevestigd op 06-09-1640, † Maartensdijk vóór 10-03-1653 (kerkelijk archief Maartensdijk in 1692 verbrand), vermoedelijk is hij dezelfde als Cornelis Cornelisz Bergh begr. Naarden Grote Kerk 08-01-1653, zn. van Cornelis Bergh en N.N., hij otr. 1ste Amsterdam 23-08-1641 (bg. geen ouders hebbende en woont te Maartensdijk, br. geadsisteert met Jan Harmens Pott, haar vader en woont op het Fluwelenburg) Hillegonda Pott ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 30-10-1616 (get. Jannetje Jans), † tussen 02-09-1642 en 12-07-1646, vermoedelijk is zij dezelfde als de “vrou van Cornelis Cornelissen Barch” begr. Naarden Grote Kerk 06-03-1644, dr. van Jan Harmens Pott en Maritje Jans [Utrecht/Amsterdam].

De naam Van Heussen werd ook geschreven als Van Huessen, Van Huesden en Van Heusden. 

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOANNES VAN HEUSSEN ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 09-10-1639 (get. Abraham le Fever), mogelijk is hij de Joannes van Heusden die werd begraven te Amsterdam Westerkerk 15-09-1679 komende van de Fluwelenburgwal. 

Uit het 2de huwelijk:

 1. EMMERENTIA BERGIUS lidmaat N.G. Kerk Utrecht 1667, Emmerentia wordt dan vermeld als ‘jongedochter’ wonende aan de Springhweg te Utrecht (Utrechts Archief, Lidmaten N.G.G. 1651-1675 410, fo. 60, 25).
 2. CORNELI(U)S BERGH (BERGIUS) geb. Maartensdijk 1649 volgt IV..
 3. SUSANNA BERGH (BERGIUS) geb. Maartensdijk 1650 volgt IV..
 4. ABRAHAM BERGH geb. Maartensdijk 1650 volgt IV..
 5. CORNELIA BERGH geb. Maartensdijk 1653 volgt IV..
Portret van Magdalena Nuyts - Timmermans, grootmoeder van David Nuyts (15..-16..), Jonas Suyderhoef (Rijksmuseum)

Portret van Magdalena Nuyts – Timmermans, grootmoeder van David Nuyts (15..-16..), Jonas Suyderhoef, 1645 (Rijksmuseum)

Portret van David Nuyts (15..-16..), koopman te Amsterdam en grootvader van David Nuyts, Jonas Suyderhoef, 1645 (Rijksmuseum)

Portret van David Nuyts (1568-1631), koopman en bewindhebber der V.O.C. te Amsterdam en grootvader van David Nuyts, Jonas Suyderhoef, 1645 (Rijksmuseum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb. ANNA LE FEVER geb. (van ‘s-Gravenhage), otr. Amsterdam 24-03-1644 (bg. van Amsterdam, oud 30 jr., geadsisteert met Cornelis Nuyts, zijn vader en woont op de Herengracht en br. van ’s-Gravenhage, geadsisteert met Abraham le Fever, burgervader, haar vader, woont op de Keizersgracht) DAVID NUYTS ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 02-05-1613 (get. David Nuyts en Jannetje Pieters), koopman, zn. van Cornelis Nuyts, koopman, suikerraffinadeur en Emmerentia de Raedt [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. EMMERENTIA NUYTS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 15-11-1644 (get. Cornelis Nuyts) volgt IV..
 2. ABRAHAM NUYTS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 11-03-1646 (get. Catharina Nuyts), vertrok kort na 08-08-1666 naar Oost Indië
 3. SUSANNA NUYTS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 15-03-1648 (get. Jan de Raedt) Heeft kinderen in 1666, begr. Amsterdam Wester Kerk (graf ZZ nr. 40) 01-04-1728 “op de Keizersgracht bij avond” 
 4. CORNELIS NUYTS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 28-11-1649 (get. Elias Nuyts)
 5. DAVID NUYTS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 03-03-1652 (get. Anna Nuyts)
Cornelis Nuyts (1574-1661), koopman te Amsterdam en vader van David Nuyts, Jürgen Ovens, 1658 (Rijksmuseum)

Cornelis Nuyts (1574-1661), koopman te Amsterdam en vader van David Nuyts, Jürgen Ovens, 1658 (Rijksmuseum)

IIIc. CLARA LE FEVER geb. (van ‘s-Gravenhage) 1622, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 28-05-1664, otr. Amsterdam 07-01-1655 (bg. van Nijmegen, chirurgijn, oud 32 jr., geadsisteert met Aernoud van  ………………….. (?), woont bij de Jan Roonpoortstoren en zijn vader en moeders consent goed ingebracht en br. van ‘s-Gravenhage, ouders dood, geadsisteert met Anna le Fever, haar zuster en woont bij de Jan Roonpoortstoren) ANDRIES DU CAM geb. (van Nijmegen) 1624, chirurgijn, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 10-05-1689 [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Clara wordt de Warmoesstraat vermeld als woonadres en bij Andries wordt genoemd Ousijde d’ Beurs genoemd.

Uit dit huwelijk:

 1. LEFEBURE DU CAM ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 17-12-1655 (get. Jacus Focquol)
 2. MARIA DU CAM ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 13-03-1657 (get. Anna le Febure)
 3. Mr. ANDRIES DU CAM ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 10-06-1658 (get. Amerentia Nuyts en Michiel van Heyst), J.U.D., promoveerde te Padua met zijn proefschrift Oratio metrica de constantia sapientis, imm. Leiden 22-04-1679, bron: Mr. Jan den Tex, Aanvullingen en verbeteringen op de lijst van Nederlandse studenten in de Rechten te Padua 1545-1700, Opgenomen in Mededelingen van het Nederlands Historisch instituut te Rome, Derde reeks, deel X, 1963.
 4. ANTONY DU CAM ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 03-10-1660 (get. Hendrik Cramfer en Anna le Feber), volgt IV..

IIId. ELISABETH LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 15-07-1627 (get. Willem van Bruell), otr. N.G. Amsterdam 09-01-1654 (bg. van Berlijn, oud 28 jr., woont te Berlijn, geadsisteert met Joost Smit, zijn cosijn (neef) en br. van Amsterdam, oud 26 jr., geen ouders hebbende, woont op de Koningsgracht, geadsisteert met Anna le Fever, haar zuster) JOAN  WYLER geb. (van Berlijn) 1625, koopman, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 25-12-1680 [Amsterdam].

Bij de begraafintekeningen van Joan wordt als woonadres de Achterburgwal genoemd. Zijn voornaam werd ook als Jean geschreven en zijn achternaam komt voor in de variaties Van Weiler, Weiler, Wijler.  
Op 16-06-1651 verklaren Frederick Rihel, 25 jr., Jehan Weiler, 23 jr. en Hendrick Weijer 18 jr., dienaren ten comptoire van Guillielmo Bartolotti, tezamen met een schuitenvoerder voor notaris J. van de Ven op verzoek van Bartolotti over hetgeen voorgevallen is met een pakje dat ver beneden de waarde ter convooi en licenten was aangegeven (Not. Archief Amsterdam 1097, 191). Vermoedelijk is Jehan door zijn ouders vanuit Berlijn naar Amsterdam gestuurd om daar te worden opgeleid in de handel bij Guillielmo Bartolotti.  

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA WYLER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 01-11-1654 (get. Magdalena le Fever)
 2. JOANNES WYLER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 07-12-1655 (get. Anna le Fever)
 3. ABRAHAM WYLER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 11-03-1657 (get. Guillelmo Bartolotti)
 4. ELISABETH WYLER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 04-06-1658 (get. Hendrik Cramfer en Anna le Febure)

IIIe. MARIA LE FEVER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-05-1636 (get. Cornelis Baccart), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 28-12-1680, otr. N.G. Amsterdam 27-04-1656 (bg. van Amsterdam, medicinae doctor, wednr. van Geertruijd van Noijen, woont in de Bantemoerstraat en br. van Amsterdam, oud 20 jr., ouders dood, geadsisteert met haar zuster Anna le Fever en woont op de Leliegracht) Dr. HENDRIK CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 16-06-1620 (get. Juriaan Hubertsz), medicinae doctor te Amsterdam, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 26-01-1682, zn. van Claes Henrixsz (Crampher) en Ytje Huyberts van Sijl, hij otr. 1ste N.G. Amsterdam 02-10-1648 (bg. van Amsterdam, oud 27 jr., medicinae doctor, geadsisteert met zijn moeder Ytgen Huijbers, woont aan de Oostermarkt en br. van Amsterdam, oud 21 jr., geadsisteert met Steven Jansz van Noijen, haar vader en woont op de Oude Schans) Geertruida van Noijen ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 12-06-1622 (get. Marija Hermansdr.), dr. van Steven Jansz (van Noijen), kleermaker en Geertruida (Giertje) Pieters [Amsterdam].

Blijkens het Album Studiosorum 1575-1875 Academae Lugduno Batavae wordt Hendrik op 05-07-1645 ingeschreven als student medicijnen aan de Universiteit van Leiden. Hij  wordt dan genoemd Henricus Cramferus Amstelodamensis, 24 jaar. Zijn rector is Arnoldo Syen.  
Uit het 1ste huwelijk van Hendrik Cramfer met Geertruijd van Noijen werd geboren Ida Cramfer ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 27-07-1649. Bij de begraafintekeningen van Maria, Hendrik en hun kind in 1661 wordt als woonadres de Bantemmerstraat genoemd. 
Hendriks zuster Margareta Cramfer was getrouwd met de zeeheld, commandeur Pieter de Bitter. Hun zoon Rijklof de Bitter, opperkoopman te Jaffnapatam, tr. een dochter van Laurens Pit, o.a. gouverneur van Coromandel (1652-1663) en ordinaris raad van Indië en Elisabeth de Vogel.
Kind van Dr. Hendrick Cramfer begr. Amsterdam Oude Kerk 07-01-1672

Uit dit huwelijk:

 1. NICOLAAS CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 24-06-1657 (get. Andries du Cam), in het boek Keurlyke Beschryving van Choromandel, Pegu, Arrakan, Bengale, Mocha, van ’t Nederlandsch comptoir in Persien; en eenige fraaje zaaken van Persepolis overblyfzelen: een nette beschryving van Malakka, ’t Nederlands comptoir op ’t eiland Sumatra, mitsgaders een wydlustige landbeschryving van ’t eyland Ceylon, en een net verhaal van des zelfs keizeren, en zaaken, van ouds hier voorgevallen; als ook van ’t Nederlands comptoir op de kust van Malabar, en van onzen handel in Japan, en eindelyk een beschryving van Kaap der Goede Hoope, en ’t eyland Mauritius, met de zaaken tot alle de voornoemde ryken en landen behoorende door François Valentyn uit 1726 (Universiteitsbibliotheek Gent) wordt Nicolaas Cramfer op pagina 35 vermeld. In 1686 is hij opperhoofd ter comptoire van de handelspost Golconda, met als tweede man Jan de Beer en in de periode 1686-1688 wordt hij vermeld als tweede man naast opperhoofd Cornelis van den Bogaerdt, opperkoopman en resident te Golconda.
 2. DAVID CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 02-03-1659 (get. Anna Nuyts en Pieter de Bitter)
 3. MARGRIETA CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 23-12-1660 (get. Joan van der Meyden en Clara le Febure), verm. dezelfde persoon als “Kind van Dr. Hendrick Cramfer, begr. Amsterdam Oudezijds Kapel (graf nr. 89) 09-02-1661 “woensdagavond”
 4. HENDRIK CRAMFER ged. Amsterdam Zuiderkerk 11-01-1662 (get. Magdalena le Febure en Andries du Cam) volgt IV..
 5. MARIA CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 28-09-1664 (get. Pieter de Bitter) vogt IV..
 6. MARGRIETA CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 28-09-1664 (get. Margrieta Cramfer)
 7. SUSANNA CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 30-01-1667 (get. Catharina de Barry en Andries du Cam) volgt IV..
 8. JOANNES CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 06-03-1669 (get. Sara Picman en Joan van der Meyden)
 9. IDA CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 04-06-1673 (get. Mr. Zeger Crab en Judith Teyselaar) volgt IV..

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

 

Advertentie