Kroon

I. PETRONA slavin [Curaçao].

II. POULONIA KOENTZE alias MARIA RAPHAELA KOENTZE alias (MARIA) APOLLONIA alias PAULINA RAS geb. Curaçao 1810, (slavin-)huisbediende van de Wed. P. Koentze, † Curaçao (3de district) 05-09-1884, begr. Curaçao R.K. kerkhof Otrobanda 06-09-1884, relatie met MATTHIAS LOURENS RAS [Curaçao].

Poulonia was al op jonge leeftijd slavin in eigendom van Pieter Koentze. Bij de doopinschrijving van haar oudste zoon in 1825 werd zij vermeld als servi Petri Kuntze, oftewel slavin van Koentze. Pieter Koentze (Amsterdam 1795 – Curaçao 1855) was chirurgijn, later stadschirurgijn en officier van gezondheid op Curaçao en trouwde in 1824 met Sara Aletta Schotborgh (Curaçao 1802 – Curaçao 1880). Mogelijk kocht Koentze kort na zijn aankomst op Curaçao enkele slaven, maar meer voor de hand ligt dat zijn echtgenote Sara Aletta Schotborgh de slaven inbracht bij hun huwelijk.
In de overlijdensakte van dochter Petronila Sophia Ras in 1902 wordt deze Matthias Lourens Ras als vader van de overledene vermeld. Ook dochter Theodora Martina en zoon Melvil worden diverse keren onder de naam Ras vermeld in akten. Dit wijst op een duurzame relatie van Poulonia’s kinderen met de achternaam Ras zodat ook voor de andere kinderen deze Matthias Lourens Ras als vader niet ondenkbaar is.
Borderel van aangifte der slaven van de wed. P. Koentze 1862

Borderel van aangifte der slaven van de wed. P. Koentze (1862)

Uit deze relatie / kinderen:

 1. JOSEPHUS CASPARUS geb. Curaçao 12-05-1825, ged. R.K. Curaçao 12-06-1825 (get. Philippus Leyba en Clara Victoria Penso), in het doopboek wordt zijn moeder vermeld als Maria Apolonia, servi Petri Kuntze. Bij de slavenemancipatie in 1863 wordt hij Hosé, zoon van Poulonia genoemd en is dan (slaaf-)huisbediende van de Wed. P. Koentze.
 2. MARIA THOMASA geb. Curaçao 20-12-1827, ged. R.K. Curaçao 26-01-1828 (get. Joannes Hoevertsz en Clara Victoria Penso Spencer), in het doopboek wordt haar moeder vermeld als Maria Raphaela servi P. Koentze. Bij de slavenemancipatie in 1863 wordt zij niet meer vermeld.
 3. THEODORA MARTINA RAS alias FANNY KROON alias FANNY KOENTZE geb. Curaçao 03-10-1830, ged. R.K. Curaçao 07-11-1830 (get. David de Castro en Mariana de Castro), in het doopboek wordt haar moeder vermeld als Maria Raphaela servi P. Coenze. volgt IIIa.
 4. MELVIL RAS alias FREDERICO NELVIL KOENTZE geb. Curaçao 10-10-1834 volgt IIIb.
 5. PETRONILA SOPHIA RAS geb. Curaçao 29-06-1842, bij de slavenemancipatie in 1863 was zij (slavin-) huisbediende van de Wed. P. Koentze, † Curaçao (stadsdistrict) 15-02-1902

IIIa. THEODORA MARTINA RAS alias FANNY KROON alias FANNY KOENTZE geb. Curaçao 03-10-1830, ged. R.K. Curaçao 07-11-1830 (get. David de Castro en Mariana de Castro), (slavin-)huisbediende bij de Wed. P. Koentze in het stadsdistrict, eigendom van haar ongehuwde dochter Mej. Maria Catharina Elisabeth Koentze (Curaçao 1825 – Curaçao 1862), later naaister en hoedenmaakster, † Curaçao (stadsdistrict) 25-12-1907, tr. Curaçao (thuis Overzijde) 14-12-1881 (get. John Sillé, oud 45 jr., schrijnwerker, Adolf Wolfschoon, oud 51 jr., sigarenmaker, Constant Mingerius, oud 24 jr., kleermaker en Jacob Lauffer, oud 20 jr., goud- en zilversmid) LEOPOLD MARTINUS KROON alias BEELD geb. Curaçao 11-03-1831, verver, † Curaçao (stadsdistrict) 04-09-1905, zn. van Johan Kroon en Anna Paulina Beeld alias Snijbeeld [Witteweg, Otrobanda, Curaçao].

Zij komt in de registers van de Burgerlijke Stand zowel voor onder de naam Theodora Martina, haar doopnaam, als onder de naam Fanny, haar alias. In de familie is zij als Fanny bekend. Fanny kocht in 1901 een huis en erf gelegen op de berg aan de Overzijde (Otrobanda) 1ste wijk nr. 74/79 (aan de Witteweg), alwaar zij tot haar overlijden in 1907 woonde. Haar erven verkopen het huis in 1908 aan de zeeman Antonio Isidoro Wever (18-07-1908, akte nr. 1568 notaris J.H.R. Beaujon).
Na het overlijden van Sara Aletta Koentze-Schotborgh werd een inventaris van haar boedel opgemaakt (21-08-1880, akte nr. 2145 notaris J.H. Schotborgh). Fanny Kroon trad bij die inventarisatie op als rendante van de nagelaten boedel.  
Borderel van aangifte der slaven van wijlen mej. M.C.E. Koentze

Borderel van aangifte der slaven van wijlen mej. M.C.E. Koentze (1862)

Kinderen:

 1. JULIUS KROON geb. Curaçao 1847, † verm. jong
 2. ROSA (ROSITA) KROON geb. Curaçao 29-05-1849, † Curaçao 15-09-1851
 3. LAURA KROON geb. Curaçao 06-04-1851, † Curaçao 20-04-1857 
 4. VIRGINIE KROON geb. Curaçao 20-06-1853, † Curaçao 29-06-1863
 5. EDUARD BERNARDUS KROON geb. Curaçao 15-05-1856 volgt IVa.
 6. JULIUS KROON BEELD geb. Curaçao 29-03-1857, † verm. jong          
 7. CARMELITA PRUDENCIA KROON geb. Curaçao 28-04-1860 volgt IVb.
 8. ADÈLA CLEMENCIA KROON geb. Curaçao 30-03-1861 volgt IVc.
 9. MARTINUS JOHAN KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-10-1867 volgt IVd.
 10. MARIA BRIGITTA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-10-1867 volgt IVe.

IIIb. MELVIL RAS alias FREDERICO NELVIL KOENTZE geb. Curaçao 10-10-1834, slaaf van Karl Hermanus Koentze (Curaçao 1829 – Brink en Orden, Apeldoorn 1915), kleermaker, handelaar, † Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1899, tr. Curaçao (stadsdistrict) 11-07-1866 (get. Johannes Maduro, Betsy Lareina echtgenote van Johannes Bautista Mambré, Martijn Sernie en Coladina van Thijs) JOSEPHINA VAN THIJS geb. Curaçao 10-05-1839, † Curaçao (stadsdistrict) 14-11-1923, dr. van Severina van Thijs [Curaçao].

Josephina was slavin van Matthias Erasmus van der Dijs en werd samen met haar moeder op 11-08-1856 manumissie verleend.

Uit dit huwelijk:

 1. HERMAN PHILIBERTUS RAS geb. Curaçao (5de district) 21-08-1866
 2. MATHIAS JOHANNES RAS geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-05-1870
 3. RAMONA MATHILDA RAS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-03-1872 volgt IVf.
Eduard Bernardus Kroon (1856-1934)

E.B. Kroon (1856-1934)

IVa. EDUARD BERNARDUS KROON geb. Curaçao 15-05-1856, timmerman, aannemer, bouwde onder andere kerken op Bonaire en Saba en Afdeling B van het Sint Elisabeth Gasthuis op Curaçao (bron: Imelda Kroon), penningmeester ambachtsliedenvereniging Liga di Artesano (1928), † Curaçao 13-10-1934, tr. 1ste Curaçao (ten huize Overzijde 339) 12-04-1882 (get. Gijsbert Petrus de Windt, oud 49 jr., schoenmaker, Adolf Wolfschoon, oud 51 jr., sigarenmaker, Rudolf Louis Willem van den Wall Arnemann, oud 23 jr., koopman en Pascual Béthencourt, oud 28 jr., koopman) MATILDA WILHELMINA DE WINDT geb. Curaçao 07-10-1861, † Curaçao 26-02-1909, dr. van Gijsbert Petrus de Windt en Dominga Francisca, tr. 2de Curaçao 18-02-1914 (get. Rudolf Louis Willem van den Wall Arnemann, oud 55 jr., klerk en Julius Kroon Beeld, oud 31 jr., boekhouder) CATRIJN BENITA ZIMMERMAN geb. Curaçao (2de district) 21-03-1875, † Curaçao 27-10-1946, dr. van Catharina Wencelao Zimmerman [Curaçao].

Eduard en zijn kinderen kregen bij gouvernementsbeschikking d.d. 20-12-1925 toestemming voor een naamswijziging van Kroon Beeld naar Kroon.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JULIUS LAURENSZ KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1882 volgt Va.
 2. WILLEM ELIGIO KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-12-1886, ged. R.K. Curaçao 06-12-1886 (get. Adolf Wolfschoon en Gijsbertha Augustina da Costa Gomez, geb. De Windt) volgt Vb.
 3. VERONICA CARMEN KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-07-1891 Vc.
 4. JOSÉ MARIA PEDRO KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-12-1893 volgt Vd.
 5. EDUARD CASPAR KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-01-1903 volgt Ve.

Uit het 2de huwelijk:

 1. CIRO DOMINICO KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-01-1916 volgt Vf.

IVb. CARMELITA PRUDENCIA KROON geb. Curaçao 28-04-1860, R.K., † Curaçao 19-02-1950, tr. 1ste Curaçao (thuis Overzijde) 28-12-1881 (get. François de León, oud 32 jr., koopman, Pascual Béthencourt, oud 28 jr., koopman, Jacob Percival Brandao, oud 47 jr., koopman en George Mount van Leeuwen, oud 28 jr., handelaar) CONSTANT MINGERIUS geb. Curaçao 1857, kleermaker, † voor 16-05-1891, zn. van Constancia Mingerius, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 28-04-1926 (bg. woont 2de district, br. woont stadsdistrict, get. Eduard Bernardus Kroon, oud 70 jr., timmerman, Theodorus Pablo van der Linde, oud 59 jr., gouvernementsambtenaar) ERNST MARTINUS LAUFFER geb. Curaçao (MD 2de district) 26-09-1855, klerk, † Curaçao (stadsdistrict) 03-11-1930, zn. van Rudolf Adriaan Lauffer en Dorothea Josephina Da Costa [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. ANTONIA ISTILITA MINGERUS geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1886 volgt Vg.

Uit het 2de huwelijk:

 1. JEANNE DOROTHEA LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-05-1891, † Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1891
 2. RUDOLPH SAMUEL LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-05-1891,  † Curaçao 14-01-1945, woonde samen met zijn moeder aan de Roodeweg
 3. ANNA CHRISTINA WILHELMINA LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1892, † Curaçao 28- 08-1987
 4. MARIA CARMEN LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-01-1895, † Curaçao (stadsdistrict) 18-08-1917

IVc. ADÈLA CLEMENCIA KROON geb. Curaçao 30-03-1861, R.K., † Curaçao (stadsdistrict) 02-12-1917, begr. Curaçao R.K. kerkhof Otrobanda (grafkelder i.o.v. broer Eduard Bernardus Kroon gemetseld), otr. Curaçao, landhuis Bleinheim 21-11-1881, tr. Curaçao (ten huize op Carthagena) 23-11-1881 (get. Jacobus Pieter Rib, oud 42 jr., schrijnwerker, Johannes Martinus Pietersz, oud 32 jr., koopmansboekhouder, Eduard Bernardus Kroon, oud 25 jr., schrijnwerker, Samuel Johannes Lauffer, oud 26 jr., koopmansboekhouder) JACOB LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-07-1861, ged. Prot. Curaçao 20-07-1861 (huisdoop, get. Samuel Johannes Lauffer en Marie Louise Herminie Lauffer, dochter van de vader), goudsmid, koopman, † Curaçao 08-11-1912, begr. Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 147, zn. van Jacob Lauffer en Maria Victorina Duchatel [Curaçao].

Zij woonden vanaf hun huwelijk in 1881 tot circa 1905 een groot deel van de tijd op landhuis Nooitgedacht (a) Heintje Kool. Deze plantage ten noorden van plantage Bleinheim werd circa 1813 aangekocht door zijn grootvader Johann Rudolf Lauffer. Op de plantage werd omstreeks 1900 nog water gewonnen voor de verkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. HERMINA MARIA ISIDORA LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-04-1882, † Curaçao (stadsdistrict) 18-07-1933
 2. ANGELI LOUISA LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1883, ged. R.K. Curaçao 28-12-1883 (get. Eduard Bernardus Kroon en Mathilda Wilhelmina Kroon, geb. De Windt), † Curaçao 31-08- 1971
 3. JACOB SAMUEL JOHAN RUDOLF LAUFFER geb. Curaçao (3de district) 12-05-1886, † Curaçao (3de district) 17-05-1886
 4. JACQUELINE TRINIDAD LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-05-1888, † Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1911
 5. HIPÓLITA GUADALUPE LAUFFER geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-12-1890, ged. R.K. Curaçao 19-12-1890 (get. Antonio Manuel Palm en Julieta Correa) volgt genealogie Lauffer
 6. MARIANNE LAUFFER geb. Curaçao, landhuis Nooitgedacht (a) Heintje Kool 22-06-1893 volgt genealogie Lauffer
 7. SAMUEL ALEXANDER LAUFFER geb. Curaçao, landhuis Nooitgedacht (a) Heintje Kool 12-11-1895, hofmeester, tr. Curaçao (3de district) 10-08-1921 (bg. woont stadsdistrict, br. woont 3de district, get. Ignacio de Castro, 29, kleermaker, Lorenzo Tecla Pieters, 40 agent van politie) MARIA ANTONIA NICOLAS geb. Curaçao 18-04-1900, dr. van Pedro Nicolas Trinidad en Angelista Candida Kalmer
 8. JEANNETTE GEERTRUIDA LAUFFER geb. Curaçao, landhuis Nooitgedacht (a) Heintje Kool 17-03-1898, † Curaçao, landhuis Nooitgedacht (a) Heintje Kool 11-08-1901
 9. HENRIËTTE ADÈLE LAUFFER geb. Curaçao, landhuis Nooitgedacht (a) Heintje Kool 29-11-1899, † Curaçao (4de district) 28-12-1900

IVd. MARTINUS JOHAN KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-10-1867, verver, † Curaçao 27-08-1926, tr. Curaçao 24-07-1907 (get. Carel Pieter de Haseth, geëmployeerde en Leonardus Seberius Jetung, oud 50 jr., koopmansklerk), ANNA LUCIA VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-07-1860, hoedenmaakster, handelaarster, † Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1944, dr. van Verhelst en Pieternella Metaldo [Curaçao].

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. GABRIELLA PETRONILLA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-03-1889 volgt Vh.
 2. ANITA SAN SIXTO KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-08-1891
 3. LEONITA LEOCADIO KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-12-1893
 4. NICOMEDES MIGUEL KROON geb. Puerto Cabello, Venezuela 15-09-1896
 5. CEFERINO ANTONIO KROON geb. Puerto Cabello, Venezuela 26-08-1899, tr. 1ste(ontbonden te Puerto Rico) ARGENTINA MARIA RAMIREZ RIVERA geb. Curaçao, tr. 2de JOHANNA ARCAHEL ELEUTERIA VAN KOETSVELD 

IVe. MARIA BRIGITTA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-10-1867, † New York na 1930, tr. Curaçao 20-12-1882 (get. Pascual Béthencourt, oud 29 jr., koopman, Eduard Bernardus Kroon Beeld, oud 26 jr., timmerman en Jan Gerard van den Wall Arnemann, oud 23 jr., planter) RUDOLF LOUIS WILLEM VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1858, boekhouder, later planter en koopman te Curaçao, koopman te New York, † New York tussen 1920 en 1930, zn. van Jan Gerard Willem van den Wall Arnemann en Sophia van Eijken [New York].

Hij adverteerde in de Amigoe d.d. 24-08-1901, 07-09-1901 en 14-09-1901 met de verkoop van steen, klei enz. van het terrein en de berg van Welgelegen. De Amigoe d.d. 23-05-1908 publiceerde zijn bekendmaking d.d. 20-05-1908 dat bij verhindering van Jan Scheidelaar als zaakgelastigde, in zijn afwezigheid vanaf heden zijn zoon Miguel als zodanig optreedt. De familie verhuisde naar New York.

Uit dit huwelijk:

 1. EUSTAQUIA ROSALINA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-03-1883 [New York]
 2. CRISTOBAL HIPÓLITO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (?) 16-11-1885, † Curaçao (stadsdistrict) 16-11-1915
 3. EMIGDIO MIGUEL VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 05-08-1887 [New York].
 4. BERNARDINA CORNELIA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 20-05-1889 [New York].
 5. JOSÉ CRESENSIO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-09-1892 [New York].
 6. HERMAN ALOUISIUS VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-07-1895 [New York].
 7. URSULA VAN DEN WALL ARNEMANN
 8. MARIA CLEOFA FRANCISCA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-09- 1898 [New York].
 9. MARIA JOSEPHA ANTHONIA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 15-08-1900
 10. JOSEPHINA EULOGIA VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (3de district) 11-03-1903 [New York].
 11. DEODAD GREGORIO VAN DEN WALL ARNEMANN geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-11-1907 [New York].

IVf. RAMONA MATHILDA RAS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-03-1872, tr. Curaçao (stadsdistrict) 05-08-1893 (get. Felix Sintjago, oud 62 jr., scheepsbouwmeester, Henrique Camilo Cohen, oud 58 jr., kleermaker, Stephanus Theodoor van der Linde, oud 48 jr., koopman, Paul Quirinos de Lima, oud 32 jr., muziekmeester) JOHANNES POLIDOR GEARDA geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-02-1870, zeeman (1893), zn. van Placido Zacharias Gearda en Maria Leonora Margaretha Evertsz [New York].

Zij vestigden zich in New York.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JOSEFA ELISABETH GEARDA geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1894 [New York].
 2. HENRIQUE VICTOR GEARDA geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-03-1896
 3. ROSALINA EUGENIA GEARDA geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1898, † Curaçao (stadsdistrict) 09-06-1899

Va. JULIUS LAURENSZ KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1882, koopmansboekhouder, † Curaçao 24-05-1924, tr. Curaçao (raadhuis) 03-08-1911 (get. Manuel Perez, oud 64 jr., consul van de Dominicaanse Republiek, Jacob Palm, oud 23 jr., muziekmeester, broer) HENRIQUETA CLEMENCIA PALM geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-11-1885, † Curaçao 21-11-1973, dr. van Antonio Manuel Palm en Francisca Virginie Snijbeeld [Curaçao].

Zij was zuster van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm (Curaçao 1887 – Curaçao 1982) bekend musicus, instrumentalist en componist te Curaçao. Hij was een der begaafdste muziekpedagogen die Curaçao gekend heeft en was jarenlang concertmeester van het Curaçaose Philharmonisch Orkest. Hij maakte vooral naam als pianist en organist. Bron: Palm, J.Ph.H. de (red.) (1985). Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. Zutphen

Uit dit huwelijk:

 1. WILFRIDA KROON geb. Curaçao 15-09-1915
 2. ALVAH MARIA KROON geb. Curaçao 11-12-1920

Vb. WILLEM ELIGIO KROON geb. Curaçao 01-09-1886, ged. R.K. Curaçao 06-12-1886 (get. Adolf Wolfschoon en Gijsbertha Augustina da Costa Gomez, geb. De Windt), Nederlands, Papiaments en Spaanstalig dichter, romanschrijver, essayist en (portret)schilder, † Curaçao (stadsdistrict) 26-01-1949, tr. Curaçao (Pietermaai) 27-02-1918 (get. Louis Nieuw, winkelier en Ernesto Lebaas, kleermaker) JULIA NICASIA INESIO geb. Curaçao 14-12-1899, dr. van Jacobo Inesio (Lindenborg) en Rosenda Henriquez [Curaçao].

W.E. Kroon (1886-1949)

W.E. Kroon (1886-1949)

Willem E. Kroon was een maatschappelijk geëngageerd dichter, romanschrijver, essayist, maar ook (portret)schilder. In 1966 verscheen onder de naam ‘Enkele Gedichten’ een bundel waarin behalve gedichten ook een toneelstuk is opgenomen. De opgenomen werken, een greep uit het oeuvre van de dichter door zijn broer José M.P. Kroon, verraden een diep religieuze zin, een onderworpenheid aan god en aanhankelijkheid aan zijn eiland en zijn medemens. Kroon beoefende de dichtkunst zowel in het Papiaments, het Nederlands, als het Spaans. Bron: Amigoe 21-11-1966  

Uit dit huwelijk:

 1. ORTHEL WILHELM KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-02-1920, † Curaçao (stadsdistrict) 07-06-1920
 2. LIGIA ROSALINDA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-01-1922
 3. IRIS VIOLETTA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-12-1923
 4. IDA MARIA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-02-1926
 5. MARIA ELENA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-05-1927, † Curaçao (stadsdistrict) 12-09-1928
 6. CARMEN EDITHA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 12-06-1928
 7. MARIA ELESSA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-11-1929
 8. ILVA IMELDA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-07-1931
 9. FINIS FRANCISCA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-10-1932
 10. CYNTHIA KROON
 11. HELENA KROON

Vc. VERONICA CARMEN KROON geb. Curaçao 11-07-1891, tr. Curaçao 06-11-1929 FEDERICO SATURNO WEBER ANITA geb. Curaçao 01-12-1881, winkelchef warenhuis Europa, † Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1933, zn. van Frederik August Weber en Anita ………….. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HECTOR SILVIO WEBER O.O.N. geb. Curaçao 21-04-1914, substituut-griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg en bij het Hof van Justitie (1954-), minister van Sociale Zaken en Economische Zaken en vice-premier in het interim-kabinet Sprockel (1969-1971), raadsadviseur, zakenman, door de regering benoemd tot handelsvertegenwoordiger Antilliaans -Venezolaanse betrekkingen (1977-), tr. ANNA CHRISTINA OSSENKOPP
 2. ANGELA GUILLERMINA ANITA geb. Curaçao 31-03-1916, tr. EDUARD CHARLES WILLEM SPERWER

Vd. JOSÉ MARIA PEDRO KROON R.O.N. geb. Curaçao 05-12-1893, adminstrateur, voorzitter van de R.K. Volksbond, lid van de Staten van Curaçao, schrijver en dichter, oprichter van het blad van de Missie La Cruz en verbonden aan het Papiamentstalig weekblad La Union, † Curaçao 21-09-1982, tr. Curaçao 10-10-1923 CARMEN PRECENTACIÓN DE LA CHIQUINQUIRÁ LOFZANG geb. Maracaibo, Venezuela 21-11-1893, † Curaçao 12-12- 1973, dr. van Guillermo Lofzang en Anna Theodora Jansen [Curaçao].

Lid feestcommissie Koninklijkhuwelijk (1937), mede-oprichter en lid Broederschap van O.L. Vrouwe Altagracia (1952-), drager van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Uit dit huwelijk:

 1. Dr. TARCISIO ANTONIO JOSÉ KROON geb. Curaçao 19-09-1924, longarts
 2. IMELDA MARIA KROON geb. Curaçao 02-12-1926, apothekersassistente

Ve. EDUARD CASPAR KROON geb. Curaçao 15-01-1903, directeur Winkel Handelmaatschappij Aruba NV, arbeidscontractant Vreemdelingendienst Aruba (1959-†), honorair vice-consul van de Dominicaanse Republiek (1943-†), † Aruba 17-10-1968, tr. Curaçao 13-10-1926 GIJSBERTHA MARIA ALTAGRACIA DE LEEUW geb. Curaçao 06-01-1903, † Aruba 1974, dr. van Antonio Basilio de Leeuw en Vicencia Eleonora Lacroes [Aruba].

Amigoe 19-10-1968, rouwstoet E.C. Kroon

Amigoe 19-10-1968, rouwstoet E.C. Kroon

Uit dit huwelijk:

 1. <PRIVÉ> KROON
 2. <PRIVÉ> KROON

Vf. CIRO DOMINICO KROON geb. Curaçao 31-01-1916, ambtenaar departement van Economische Zaken (1942-1951), mede-oprichter Democratische Partij (1944), lid van de Staten 1949-1951, gedeputeerde van Sociale en Economische Zaken eilandgebied Curaçao (1951-1957), minister in het Kabinet Jonckheer I, II, III en IV (1957-), minister-president van idem kabinet (1968-), fractieleider van de Democratische Partij in de Staten (1969), oprichter M.A.S.A. (1970), minister van Economische Zaken (1973-1975), oprichter en president-directeur Banco Mercantil de Venezuela, informateur Kabinet Martina-II (1985), lid van de Raad van Advies, vrijmetselaar Loge Igualdad, tr. EDNA SLUIS [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

  1. <PRIVÉ> KROON
  2. <PRIVÉ> KROON

Vg. ANTONIA ISTILITA MINGERIUS geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-01-1886, † Curaçao (stadsdistrict) 18-11-1959, tr. Curaçao 28-01-1928 GEORGE CIRIACO RUITER geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1885, eigenaar winkel in rouwartikelen en timmermanswinkel Agencia Funeraria, zn. van Martina Basilia Ruiter [Curaçao].

In 1931 opende George een timmermanswinkel in de San Mateo wijk nr. 22 achter het R.K. kerkhof aan de Roodeweg. In deze winkel verkocht hij doodskisten in alle soorten en prijzen. In de Mgr. Niewindtstraat 16-18 werd een groot assortiment aan rouwartikelen aan geboden voor verkoop en verhuur, onder meer tapijten, kandelaren en rouwkransen. Ruiter was eigenaar van de panden Mgr. Niewindtstraat 16 en 18, nu monumenten. Bronnen: Amigoe 04-07-1931, 25-05-1938, Monuments of Curaçao en Monuments of Curaçao 

Vh. GABRIELLA PETRONILLA KROON geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-03-1889, † Curaçao (stadsdistrict) 23-12-1951, relatie met HENDRICUS CORNELIS ALEXUS MONSANTO geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1884, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1958, zn. van Jan Monsanto en Paulina Berendina Scheidelaar, hij tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-09-1925 Nelly Paulina Eskildsen geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-10-1884, † Curaçao (stadsdistrict) 21-07-1954, dr. van Johan Peter Eskildsen en Johanna Magdalena Faarup [Curaçao].

Uit de nalatenschap van Hendrik Monsanto werd bij openbare verkoop verkocht het vrijstaande huis ‘Dulce Hogar’ en 1180 m2 eigendomsgrond aan de Suffisantweg 46 te Santa Maria, een verdiepingshuis aan de Trapsteeg nr. 7, 9 en 11 met 225 m2 eigendomsgrond, de aaneengebouwde huizen aan Gasthuisstraat 8 en 10 en Spaansesteeg 5, 7 en 9 met eigendomsgrond, het huis Gasthuisstraat 12 met eigendomsgrond en het verdiepingshuis Gasthuisstraat 14 en 16 met eigendomsgrond te Otrobanda. Alle huizen werden ten tijde van de verkoop verhuurd. Bron: Amigoe 28-06-1958.

Uit deze relatie:

 1. ENRIQUE EULOGIO KROON geb. Curaçao 13-09-1907, fotograaf Foto Kroon
 2. JUAN FELIPE KROON geb. Curaçao 30-04-1911 fotograaf Foto Kroon
 3. POULINA PATRICIA KROON geb. Curaçao 17-03-1916, † Curaçao 27-07-1916
 4. LUCILA EUTROPIA KROON geb. Curaçao 15-09-1917, ged. R.K. Curaçao 29-09-1917 (get. Uranie Corsica), tr. WILFRED LEON LAUFFER volgt genealogie Lauffer

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s