Bruyn

Landschap in Brazilië, Frans Jansz. Post, 1644 - 1680 (Rijksmuseum)

Landschap in Brazilië, Frans Jansz. Post, 1644 – 1680 (Rijksmuseum)

I. JAN JACOBSZ BRUYN geb. (van Oldenburg) ca. 1620, vaandrig (1655), kapitein-luitenant der Burgerij, raad van Curaçao (1655-1670), lidmaat N.G. Kerk van Curaçao (06-08-1659), tr. 1ste Recife, Brazilië (J)ANNEKEN DIRCX, tr. 2de verm. Curaçao GEERTRUIDA JACOBS (TAYS / JUYST?) [Recife, Brazilië/Curaçao].

Jan woonde eerst te Recife, Brazilië (Nieuw-Holland) en vertrok na de herovering van Recife door de Portugezen in 1654 met zijn gezin naar Curaçao.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. GEERTRUIDA BRUYN ged. N.G. Recife, Brazilië 23-10-1645 (get. Jacob Ketwijck, Jan Curtinius en Anneken Rokus) volgt IIa.
 2. WILLEM BRUYN ged. N.G. Recife, Brazilië 22-05-1651 (get. Jacobus de Sweerts, in plaetse van Abraham van Swoll, Thomas Bel en Christina Sehtert (?))

Uit het 2de huwelijk:

 1. ANNE BRUYN ged. N.G. Curaçao 19-12-1660 (get. Laurens van Ruyven, commissaris en Anna van Beaumont, huisvr. van de predikant aldaar) volgt IIb.
 2. MARIA BRUYN ged. N.G. Curaçao 26-02-1662 (get. Edele Heer Matthias Beck, directeur van Curaçao en Magdalena van Ruyven)
 3. verm. JAN BRUYN Directeur Van Collen ontvangt van de Kamer van Amsterdam een brief d.d. 12-07-1710 geschreven door Jan Bruyn, Jacob Pauw, François Bouge en Nicolaas Warin als gecommitteerden in de zaak van Jeronimo Juyst. Deze zaak betreft vermoedelijk de afwikkeling van zijn nalatenschap. Mogelijk is hij dezelfde persoon als Jan Bruyn scheepskapitein der W.I. Compagnie op het schip ‘De Brandende Caars’ (1709) (W.I.C. 1.05.01.02, 203, p. 28).

IIa. GEERTRUIDA BRUYN ged. N.G. Recife, Brazilië 23-10-1645 (get. Jacob Ketwijck, Jan Curtinius en Anneken Rokus), tr. WILLEM JUYST geb. verm. Koningsbergen ca. 1640, koopman, ½ eigenaar plantage Santa Barbara, secretaris van de raad van Curaçao, ouderling N.G. kerk te Curaçao, zn. van Hendrik Juyst en …………….. [Curaçao/Amsterdam].

Op 06-04-1695 verklaarde de gewezen directeur van Curaçao Jan Donker bij brief aan de directeur Jan Bernagie en de raden van Curaçao dat hij door vererving (via zijn echtgenote Anna Beck) in 1669 eigenaar is geworden van de plantages Santa Barbara en Klein Sint Joris. De plantage Santa Barbara was eerst eigendom van zijn schoonvader de directeur Matthias Beck en Willem Juyst samen, later werd Willem Juyst uitgekocht door Beck. 
Abigael Juyst getrouwd met Pieter Deldeym was de zuster van Willem Juyst want hun zoon Pieter Deldeym werd als getuige van Nicolaas Juyst aangeduid als zijn neef. Zij trouwden in 1659 in Amsterdam. Uit de ondertrouwakte blijkt dat zij dan 26 jaar oud is en van Koningsbergen afkomstig is. In 1666 trouwde een Elisabeth Juyst met Gerard Uylenborch. Zij is dan 30 jaar oud en eveneens afkomstig van Koningsbergen. Zowel Abigael als Elisabeth werden geassisteerd met hun vader Hendrik Juyst. 
Op 24-12-1632 gingen in Amsterdam in ondertrouw Maria Juyst, van Farnabouck (Pernambuco, Brazilië), oud 26 jr. woont in de Laurierstraat en Petrus Farnandus (Fernandes), van Poort a Tuho (Portugal?), oud 28 jr., geen ouders hebbende, woont in de Laurierstraat. Hun zoon Gervier (Javier) is blijkens een doopinschrijving van de Oude Kerk te Amsterdam op 16-04-1634 eerder in Spanje gedoopt. Gezien de relaties van de families Bruyn en Juyst met Brazilië en haar huwelijk met een vermoedelijk Portugese man, ligt het voor de hand dat deze Maria Juyst verwant is aan de hier beschreven familie Juyst. Opmerkelijk is wel dat zij in 1606 in Pernambuco is geboren; dat is 24 jaar voor aanvang van de Hollandse kolonie in Brazilië (1630-1654).      
Op 19-02-1682 werd in de Oude Kerk te Amsterdam een, niet met name genoemd, kind van Willem Juyst, wonende op de Fluwelenburgwal, begraven.

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES (JAN) JUYST geb. Curaçao 1666 volgt IIIa.
 2. ELISABETH JUYST volgt IIIb.
 3. ANNA JUYST volgt IIIc.
 4. BALTHASAR JUYST geb. verm. Curaçao 1676, ged. N.G. Amsterdam Wester Kerk 14-10-1678 “Kind circa 2 jaar geleden gedoopt samen met Matthijas” (get. Matthijs ten Brouck, Abigael Juyst, Abraham (Adam) Oortmans en Petronella de la Court)
 5. MATTHIAS JUYST geb. verm. Curaçao 1676, ged. N.G. Amsterdam Wester Kerk 14-10-1678 “Kind circa 2 jaar geleden gedoopt samen met Balthasar” (get. Matthijs ten Brouck, Abigael Juyst, Abraham (Adam) Oortmans en Petronella de la Court), soldaat der V.O.C., † Oost-Indië kort voor of op 18-03-1704    
 6. JERONIMUS JUYST ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 09-02-1680 (de Hr. Jeronimus Wolters en Anna Evijns, wed. Van der Burgh), koopman, reder, † verm. kort voor 12-07-1709. Jeronimus komt in de periode 1702-1709 diverse malen voor  inzake de slavenhandel op Curaçao. Op 27-07-1709 kocht hij het fregat (schip) Le Compte de Toulouse. Directeur Van Collen ontvangt van de Kamer van Amsterdam een brief d.d. 12-07-1710 geschreven door Jan Bruyn, Jacob Pauw, François Bouge en Nicolaas Warin als gecommitteerden in de zaak van Jeronimo Juyst. Deze zaak betreft vermoedelijk de afwikkeling van zijn nalatenschap. Uit deze nalatenschap werd onder meer te Amsterdam op 08-08-1710 het fregat (schip) De Sint Nicolaas verkocht.    
 7. NICOLAAS JUYST geb. Curaçao 1683 volgt IIId.
Poppenhuis van Petronella Oortmans - de la Court, anoniem Amsterdams, 2de helft 17de eeuw (Centraal Museum Utrecht)

Poppenhuis van Petronella Oortmans – de la Court, anoniem Amsterdams, 2de helft 17de eeuw (Centraal Museum Utrecht)

Getuigen bij de doop van de tweeling Balthasar en Matthias Juyst waren Abraham Oortmans (1622 – 1684) en Petronella Oortmans – de la Court (1624 – 1707). Abraham was zijdelakenwinkelier en later brouwer in De Zwaan aan het Singel. Petronella was kunstverzamelaar. Bij haar overlijden in 1707 werd haar kunstcollectie geveild. De collectie bestond uit ruim 150 schilderijen, porselein, rariteiten en tekeningen. Tegenwoordig is Petronella de la Court vooral bekend van haar poppenhuis (nu in Centraal Museum) dat in grote lijnen overeenkomt met haar eigen woonhuis, met name de kunstkamer (middenrechts) als directe verwijzing naar de witte zaal in haar woonhuis. Bron: Margreet van der HutCourt, Petronella de la, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland  http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Court.   

IIb. ANNE BRUYN ged. N.G. Curaçao 19-12-1660 (get. Laurens van Ruyven, commissaris en Anna van Beaumont, huisvr. van de predikant aldaar), † verm. Curaçao voor 20-08-1710, tr. 1ste Curaçao JACOB PIETERSZ BENNEBROEK ged. N.G. Benningbroek 03-09-1662 (get. Sijbrecht Hermensz), koopman, scheepskapitein (schipper) der W.I. Compagnie, o.a. op het schip ‘De Vijf Gebroeders’  dat op 13-12-1686 van Amsterdam naar Curaçao uitvoer en op het slavenschip ‘De Koning Willem & Maria’ dat op 29-08-1689 van Amsterdam naar Curaçao voer, poorter van Amsterdam 15-11-1695 (afkomstig van Hoorn), † voor 07-08-1698, zn. van Pieter Hermens zoon Nannis (Bennebroek), scheepskapitein (schipper) der W.I. Compagnie op het slavenschip De Gouden Voet, plantage-eigenaar te Curaçao en Gerbrecht Adriaans van Sanden (van Saanen), tr. 2de verm. Curaçao kort voor 13-08-1698 Mr. AUBIN NEAU koopman, provisioneel fiscaal en raad van Curaçao, † Curaçao 1717, zn. van Pierre Neau, koopman te Amsterdam en Marie Bouffard en wednr. van Gijsbertha Geertruida van Engelen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA BENNEBROEK Curaçao 21-03-1692, tr. CORNELIS BERCH zie genealogie Berch (Bergh, Bergius)
 2. GERBRECHT BENNEBROEK ongehuwd

IIIa. JOHANNES (JAN) JUYST geb. Curaçao 1666, koopman, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 13-11-1716, otr. 1ste Amsterdam 18-06-1692 (bg. van Curaçao, koopman, oud 26 jr., woont op de Herengracht, geadsisteert met Nicolaas van Beeck, br. van Amsterdam, oud 27 jr., woont op de Sint Antoniesbreestraat, ouders dood, geadsisteert met haar broer Abraham Fabritius) ALIDA FABRITIUS ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 10-12-1664 (get. Hendrik de Raedt en Judick Fabritius), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 29-11-1695, dr. van Abraham Fabritius en Margaritha Stamers, otr. 2de Amsterdam 16-02-1703 (bg. van Curaçao, wednr. van Alida Fabritius, woont op de Oude Schans, br. van Amsterdam, wed. van Abraham Hegeman, woont op de Prinsengracht) AGNITA (ANGENIESJE) CONINGH ged. N.G. Amsterdam 03-03-1666 (get. ……………………..), dr. van Philip Coningh en Margaritha van Rijn, zij otr. 1ste Amsterdam 21-10-1689 (bg. van Amsterdam, oud 30 jr., woont in de Niezel, geadsisteert met zijn moeder Susanna de Schilder en br. van Amsterdam, oud 22 jr., woont op de Reguliersgracht, geadsisteert met haar moeder Margaritha van Rijn) , tr. Ouderkerk 09-11-1689 Abraham Hegeman ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 05-03-1659 (get. …………………..), zn. van Denijs Hegeman en Susanna de Schilder [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijving van Jan Juyst wordt als woonadres de Lauriergracht zuidzijde genoemd.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. N.N. JUYST begr. (kind) Amsterdam Zuiderkerk 14-06-1694
 2. WILLEM JUYST ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 25-11-1695 (get. Jan Hosteyn en Abigael Juyst), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk (op het koor) 14-02-1696

Uit het 2de huwelijk:

 1. JEAN JUYST geb. 15-06-1707, ged. Waals Amsterdam Westerkerk 16-06-1707 (get. Johannes Juyst)
 2. PIERRE JUYST geb. 13-08-1708, ged. Waals Amsterdam Oude Waalse Kerk 16-09-1708 (get. Johannes Juyst), begr. Amsterdam Waalse kerk 27-08-1712

IIIb. ELISABETH JUYST tr. FLORIS VAN TAERLING geb. ca. 1670, koopman, eigenaar plantages Leliënberg en Ascension en Groot Sint Joris (1721), raad van Curaçao (1721), kapitein van de Burgerij (1723) [New York/Curaçao].

Hij was samen met Geertruida van Kinswilder-Kock voogd over de onmondige kinderen van wijlen Anne Bennebroek-Bruyn, genaamd Anna Maria en Gerbrecht Bennebroek.

Inzake de grondscheiding bij de plantage Groot Sint Joris was blijkens een verklaring van 12-09-1721 de heer Van Taerling eigenaar van deze plantage. Als factoor op de plantage had hij een zekere heer Van Dijk in dienst (Hamelberg 4736).

Uit dit huwelijk:

 1. JAN VAN TAERLING geb. ca. 1700 volgt IVa.
 2. NICOLAAS VAN TAERLING volgt IVb.
 3. ELISABETH VAN TAERLING volgt IVc.
 4. CHRISTINA VAN TAERLING volgt IVd.

IIIc. ANNA JUYST tr. NICOLAAS VAN BEECK ged. N.G. Amsterdam 09-06-1666 (get. Pieter van Rijn en Constantia Bessels), commandeur van Bonaire (1689-), secretaris te Curaçao (1691), commissaris over de train en vivres, provisioneel directeur (1700-1701), directeur der W.I.C. van Curaçao (1701-1704), zn. van Nicolaas van Beeck, bewindhebber van de West Indische Compagnie van de Kamer van Amsterdam en Margaritha Bessels [Curaçao/Amsterdam].

Bij de begraafinschrijving van hun dochtertje Pieternella wordt als woonadres het Rokin op de hoek van de Duivensteeg genoemd.

Uit dit huwelijk:

 1. verm. ANNA CONSTANTIA VAN BEECK geb. Curaçao volgt IVe.
 2. PIETERNELLA VAN BEECK ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 01-04-1712 (get. Adam van Rijn en Catharina van Beeck), begr. Amsterdam Nieuwezijds Kapel (graf van Joost van Beeck) 06-04-1712

IIId. NICOLAAS JUYST geb. Curaçao 1683, begr. Amsterdam Oude Kerk (graf Z: Z: nr. 22) 31-03-1735, otr. Amsterdam 25-03-1729 (bg. van Curaçao, oud 45 jr., woont in de Kalverstraat, ouders dood, geadsisteert met zijn neef Pieter Deldijm, br. van Amsterdam, oud 42 jr., woont op de Keizersgracht, ouders dood, geadsisteert met haar zuster Laurentia Dieperink, akte verleend op 10-04-1729 door H. Doekes om in de Waalse kerk te trouwen) SARA DIEPERINK ged. N.G. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 26-11-1687 (get. ………………………..), begr. Amsterdam Oude Kerk (graf nr. 32 ommegang achter het hoge koor) 29-10-1771, dr. van Tjerk Dieperink en Elisabeth van der Graeff [Amsterdam].

Hij kocht op 18-05-1731 een huis en erf aan de Keizersgracht (oostzijde, het tweede huis ten zuiden van de Leidsestraat).
Na zijn overlijden werd dit huis en erf aan de Keizersgracht door zijn erven verkocht. De verkoop vond plaats op 21-12-1735 door Abraham du Plois en Gerard van Esterwege executeurs-testamentair van de boedel en nalatenschap van Nicolaas Juyst en Anna Constantia van Beeck, wed. van Jacobus de Bruyn Willemszn. voor haarzelf als enige en algehele geïnstitueerde erfgename van Nicolaas Juyst als zodanig benoemd in diens testament van 11-03-1735 voor notaris Jan Ardinois te Amsterdam gepasseerd.
Bij de begraafinschrijving van Nicolaas wordt vermeld “bij Avond begraven komt voor ’t Ligt” en als woonadres wordt vermeld de Keizersgracht bij de Leidsestraat. Bij de inschrijving van Sara wordt als woonadres de Keizersgracht bij de Reguliersgracht genoemd.
Dit huwelijk werd op latere leeftijd gesloten en bleef kinderloos.  

IVa. JAN VAN TAERLING tr. New York 27-11-1724 ANNA DE PEYSTER geb. New York 21-01-1700, ged. N.G. New York 24-01-1700, † 02-04-1767, dr. van Johannes de Peyster, burgemeester van New York (1698-99) en Anna Bancker, zij tr. 2de New York 09-06-1732 Hero Ellis geb. 19-11-1712, woonde te New York en Curaçao, zn. van Daniel Ellis en Maria Klinkenburgh [New York/Curaçao].

Zij testeerde met haar tweede echtgenoot in 1746 en 1758 (Hamelberg 1105 en 2430). Hero Ellis donateerde zijn stiefdochter (Hamelberg 1285).

Uit dit huwelijk:

 1. ELISABETH VAN TAERLING ged. N.G. New York 24-10-1725 (get. Floris van Taerling, Gerardus de Peyster en Anna Bancker, wed. van Johannes de Peyster) volgt Va.

IVb. NICOLAAS VAN TAERLING tr. New York ELISABETH RICHARD † (kraambed) 1732 [New York].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA VAN TAERLING ged. N.G. New York 23-11-1729 (get. Floris van Taerling en Catharina Richard, huisvr. van Robert Crook)
 2. ELISABETH VAN TAERLING ged. N.G. New York 24-01-1731 (get. Paulus Richard en Christina van Taerling)
 3. MARIA VAN TAERLING ged. N.G. New York 18-10-1732 (get. Floris van Taerling en Elisabeth Garling, huisvr. van Paulus Richard)

IVc. ELISABETH VAN TAERLING tr. 1ste New York 30-01-1729 ADRIAAN BANCKER [New York].

Uit dit huwelijk:

 1. ELISABETH BANCKER ged. N.G. New York 22-10-1729 (get. Floris van Taerling en Jannetje Schuyler)
 2. NEELTJE BANCKER ged. N.G. New York 01-09-1732 (get. Christoffel Bancker en Elisabeth Bancker, geb. Hoogland)
 3. JANNETJE BANCKER ged. N.G. New York 12-10-1735 (get. Hermanus Schuyler en Neeltje Lansing)
 4. FLORIS BANCKER ged. N.G. New York 29-03-1741 (get. David Abeel en Maria Abeel, geb. Duyckinck)

IVd. CHRISTINA VAN TAERLING tr. New York 20-02-1734 PHILIP LUWES [New York].

Genoemd in 1748 op Curaçao (Hamelberg 1250). Hamelberg 2223, 2224.

Uit dit huwelijk:

 1. FLORIS VAN TAERLING LUWES ged. N.G. New York 07-06-1738 (get. Floris van Taerling en Elisabeth van Taerling, huisvr. van Adriaan Bancker)

IVe. ANNA CONSTANTIA VAN BEECK geb. Curaçao, lidmaat N.G. kerk te Suriname met attestatie van Amsterdam (21-10-1721), begr. Amsterdam Oude Kerk (graf Z: Z: nr. 22) 23-04-1756, otr. N.G. Paramaribo 12-03-1722, tr. Paramaribo (in de kerk) 29-03-1722 (bg. jm. geb. in Commewijne en br. jd. geb. op Curaçao) JACOBUS DE BRUYN Willemszn. geb. Commewijne, eigenaar buitenplaats Binnenrust te Abcoude.

Zij werd begraven in hetzelfde kerkgraf als Nicolaas Juyst en woonde blijkens de begraafinschrijving op de Singel tegenover de Bergstraat.

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM DE BRUYN geb. Suriname 29-12-1722, ged. N.G. Paramaribo 07-01-1723 (get. de Heer Willem de Bruyn en Anna Juyst, huisvr. van Nicolaas van Beeck) volgt Vb.
 2. ANNA CORNELIA DE BRUYN geb. Suriname 07-08-1726, ged. N.G. Paramaribo 11-08-1726 (get. de Heer Nicolaas van Beeck en mevr. Anna Geertruida de Bruyn, huisvr. van de Ed. Achtbare Heer Gerrit Pater) volgt Vc.
Huis Binnenrust te Abcoude, buitenplaats van de familie De Bruyn (1749-1757)

Huis Binnenrust te Abcoude, buitenplaats van de familie De Bruyn (1749-1757), bron: http://buitenplaatseninnederland.nl/Utrecht_beschrijvingen/Abcoude_Binnenrust.html

Va. ELISABETH VAN TAERLING ged. N.G. New York 24-10-1725 (get. Floris van Taerling, Gerardus de Peyster en Anna Bancker, wed. van Johannes de Peyster), † Curaçao 03-06-1806, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de Wed. Juffr. Cock) 11-06-1751 (get. bg. de Edele hooggeboren en gestrenge heer schout-bij-nacht Ernst baron de Petersen, commanderenden ’s lands scheepe van oorloge Middelburgh geankerd in deze haven &&& en Mejuffr. Maria van der Meulen, huisvr. van de heer Jacobus van Yperen en br. de heer Hero Ellis en Anna de Peyster, huisvr. van de heer Hero Ellis), tr. Curaçao (aan huis) 27-06-1751 MICHIEL VAN DER MEULEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 13-06-1725 (get. Michiel Bruynvis en Maria Esselens), † Curaçao 09-07-1785, zn. van Carel van der Meulen en Alida Bruynvis [Curaçao].

Zij testeerden mutueel in 1758 (Hamelberg 2449) en opnieuw in 1785 waarbij testatrice legateerde aan haar dochter Anna Maria en testateur aan zijn drie zoons Jan Hero, Carel en Justus Jacobus (Hamelberg 4098). Michiel van der Meulen bood in 1780 ter opening aan het besloten testament van Jacoba Kemp, wed. van Johan George Hohlenberg. Enig en universeel erfgenaam is haar dan nog minderjarige nicht Elisabeth Koos. Zij legateerde aan vele personen onder meer aan Michiel en Elisabeth van der Meulen – van Taerling (Hamelberg 3348). Elisabeth genoemd als weduwe (Hamelberg 4142).

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA VAN DER MEULEN geb. 26-02-1753, † 05-09-1825, otr. Amsterdam 30-01-1777 (bg. van Amsterdam, gereformeerd, oud 31 jr., woont op de Prinsengracht, ouders dood, geadsisteert met Gerrit Brandt Ravekes op de Prinsengracht bij de Weteringstraat en br. van Curaçao, gereformeerd, oud 22 jr., woont op de Kloveniersburgwal, haar vader Michiel van der Meulen te Curaçao, zij heeft ouders consent goed ingebracht) ADOLF BAART geb. Amsterdam 13-03-1745, ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 14-03-1745 (get. Hendrik Vosdingh en Maria den Eys), assuradeur en raad van Amsterdam, zn. van Elias Baart en Hillegonda den Eijs
 2. ALIDA MARIA VAN DER MEULEN ged. N.G. Curaçao 02-03-1755 (get. Willem Web Kock en Maria Klinkenburgh, wed. van Jan Kock)
 3. JAN HERO VAN DER MEULEN geb. 07-03-1759, ged. N.G. Curaçao 01-04-1759 (get. John Ellis Herozoon en Jacomina Raven, huisvr. van John Ellis Herozoon), commissaris van de Mindere Questiën, eigenaar plantages Engelenberg, Plantersrust en Welgelegen, † 26-08-1820, otr. N.G. Curaçao (aan de Klip ten huize van den Heer Areson in presentie van de ouderling Van Eck en diaken Ringeling) 22-02-1793 (get. bg. den Heer Carel van der Meulen en Vrouwe Elisabeth van der Meulen, geb. Van Taerling en br. Herman Winkler en Jannetje Winkler, geb. Rijninck), tr. Curaçao 10-03-1793 JANNETTA CATHARINA WINKLER geb. 07-11-1770, ged. N.G. Curaçao 07-03-1771 (get. Marthen Pietersz Rijninck, Engelbertus Horst, Jannetje Vos, wed. van Hans Willem van Kinswilder Winkler en Catharina Abigael Rijninck), † Curaçao (stadsdistrict) 03-03-1863, dr. van Herman Winkler en Janetta Rijninck
 4. CAREL VAN DER MEULEN geb. Curaçao 04-10-1760, administrateur van de 1% Kaapvaartkas, † 23-03-1809, otr. N.G. Curaçao 05-08-1792 (get. bg. de Heer Jan Hero van der Meulen en Vrouwe Elisabeth van der Meulen, geb. Van Taerling en br. Caspar Lodewijk van Uytrecht en Poulina van Uytrecht, geb. Ellis) JANNETJE MARTHA VAN UYTRECHT ged. N.G. Curaçao 11-04-1769 (get. Wigboldus Rijninck, Gerard Rijninck, Anna Sophia Rijninck en Catharina Abigael Rijninck), dr. van Caspar Lodewijk van Uytrecht en Poulina Ellis
 5. ALIDA VAN DER MEULEN ged. N.G. Curaçao 05-07-1763 (get. Gerardus de Peyster en Jannetje Bouman, huisvr. van Jan Koster Pietersz)
 6. GEERBRAND VAN DER MEULEN
 7. JUSTUS JACOBUS VAN DER MEULEN ged. N.G. Curaçao 23-07-1768 (get. Justus van der Meulen, James William de Peyster, Alida van der Meulen en Anna de Peyster), † Amsterdam 26-01-1828, otr. Amsterdam 01-04-1791 (bg. van Curaçao, gereformeerd, oud 23 jr., woont op de Raamgracht tegenover de Ververstraat, geadsisteert met consent van zijn moeder Elisabeth van Taerling te Curaçao en br. van Amsterdam, gereformeerd, oud 30 jr., woont op de Keizersgracht tussen de Reguliersgracht en de Utrechtsestraat, geadsisteert met consent van haar vader Martin Gregory, op de Amstel tegenover het ’s-Gravelandseveer) ANNA ELISABETH GREGORY geb. Amsterdam 29-06-1758, ged. N.G. Amsterdam 02-07-1758 (get. Pieter van der Meulen en Anna Elisabeth Indischeraven), † Amsterdam 20-04-1834, dr. van Martin Gregory en Hester Schouten

Vb. Mr. WILLEM DE BRUYN geb. 29-12-1722, ged. N.G. Paramaribo 07-01-1723 (get. de Heer Willem de Bruyn en Anna Juyst, huisvr. van Nicolaas van Beeck), j.u.d., ½ eigenaar buitenplaats Binnenrust te Abcoude, † 1769, otr. 1ste Amsterdam 17-01-1749 (bg. van Suriname, oud 26 jr., woont op de Keizersgracht, zijn moeder Anna Constantia van Beeck indispoost en br. van Amsterdam, oud 17 jr., woont op de Leidsegracht, geadsisteert met haar moeder Maria Commelin), tr. Amsterdam 04-02-1749 MARIA GEERTRUIDA VAN DER LINDEN ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 13-06-1731 (get. Johannes Noorbeeck, Margaretha Commelin en Rombout van Paddenburgh), dr. van Reynoldus van der Linden en Maria Commelin, otr. 2de Amsterdam (voor de notaris) 15-06-1756 (bg. van Suriname, gereformeerd, wednr. van Maria Geertruida van der Linden, woont op de Singel en br. van Maastricht, gereformeerd, wed. van Mr. Johannes Bernardus Commelin, woont te Hoorn, met procuratie d.d. 12-06-1756 (notaris Gerardus Wijthoff) van de bruid compareerde in haar naam Joan Baptist van Rensselaer, hij vrouws dood goed in gebracht en weeskamer voldaan op 22-06-1756, zij kindsbewijs goed ingebracht), tr. 06-07-1756 MADELON SOPHIA BERG geb. Dendermonde, België 06-12-1728, † na 1779, dr. van Otto Willem (von) Berg en Ross, zij tr. 1ste Amsterdam 26-07-1750 Mr. Johannes Bernardus Commelin ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 01-09-1723 (get Barent Gerbrant Homoet en Jacoba Elisabeth Homoet), advocaat, commies-fiscaal der gemeene middelen, poorter van Amsterdam (29-03-1746), † Hoorn 1752, zn. van Mr. Arnoldus Commelin, notaris te Amsterdam en Susanna Catharina Homoet, zij tr. 3de ..-09-1775 Eduard Monachon

Portret van Otto Willem Berg (1688-1773), vader van M.S. de Bruyn - Berg

Portret van Otto Willem Berg (1688-1773), vader van M.S. de Bruyn – Berg

Catharina Berg - Ross (1703-1779), moeder van M.S. de Bruyn - Berg

Portret van Catharina Berg – Ross (1703-1779), moeder van M.S. de Bruyn – Berg

Op het huwelijk van Willem en Maria werd een bundel echtgezangen (lofdichten) uitgegeven door Theodorus Crajenschot te Amsterdam. 
Commelin was advocaat van de Doelisten. Deze prinsgezinde politieke beweging van voornamelijk gereformeerde kooplieden verzette zich in de periode 1747-1750 tegen de macht van het Amsterdamse stadsbestuur, die onder elkaar de goed betaalde posities verdeelden. Hij of Mr. Feitema wordt beschouwd als de schrijver van het pamflet ‘Nootzakelijkheyt van een nieuwe regeering door Z.D.H., op burgers verzoek aan haar Ed. Gr. Mog. te eligeeren, tot heyl van de burgers van Amsterdam’ (Amsterdam 1748). Hij was lid van het college van gecommitteerde der burgerij en voerde in die functie onderhandelingen met Prins Willem IV op diens bezoek aan Amsterdam in 1748 (Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JACOBUS NICOLAAS DE BRUYN ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 28-11-1751 (get. Joannes Commelin en Anna Constantia van Beeck)

Uit het 2de huwelijk:

 1. ANNA CORNELIA DE BRUYN ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 24-04-1757 (get. Joan Baptist van Rensselaer en Anna Cornelia de Bruyn), otr. Amsterdam 05-01-1776 (beiden te Maastricht, op akte van Roux, predikant, F.M. Richard, ouderling en P. Armand, diaken te Maastricht ingetekend) LOUIS ALEXANDER DE MILLY ged. Zutphen 28-07-1751, heer van Middelburg, kapitein Regiment Nassau-Weilburg (1778), majoor der inf., luitenant-kolonel der inf., commandant van Evreux, † Maastricht 22-07-1817, zn. van Gerard Jacob de Milly, heer van Middelburg, vaandrig, honorair-pensionaris van Tholen en Genoveva Maria Vleugels
 2. SUSANNE WILLEMINE CORNELIE DE BRUYN geb. 15-06-1758, ged. Waals Oude Waalse Kerk 18-06-1758 (get. Erneste Guillaume Berg en Susanne Engelgraaf)
Silhouetportret van L.A. de Milly (1751-1817), ca. 1775-1899, anoniem (particuliere collectie)

Silhouetportret van L.A. de Milly (1751-1817), anoniem, ca. 1775-1899 (particuliere collectie)

Silhouet portret van A.C. de Milly - de Bruyn (1757-?), ca. 1775-1899, anoniem (particuliere collectie)

Silhouetportret van A.C. de Milly – de Bruyn (1757-?), anoniem, ca. 1775-1899 (particuliere collectie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapenbord regenten van het Burgerweeshuis te Amsterdam, J.E. Benoit en P. le Normant, 1716 (Amsterdam Museum)

Wapenbord regenten van het Burgerweeshuis te Amsterdam met het wapen van J.B. van Rensselaer, J.E. Benoit en P. le Normant, 1716 (Amsterdam Museum)

Vc. ANNA CORNELIA DE BRUYN geb. Suriname 07-08-1726, ged. N.G. Paramaribo 11-08-1726 (get. de Heer Nicolaas van Beeck en mevr. Anna Geertruida de Bruyn, huisvr. van de Ed. Achtbare Heer Gerrit Pater), begr.  Amsterdam Oude Kerk (graf ZZ nr. 22) 13-09-1774, otr. 1ste Amsterdam 29-03-1748 (bg. van Amsterdam, oud 30 jr., woont op de Prinsengracht, zijn moeder Sara Maria Boekholt indispoost en br. van Suriname, oud 21 jr. woont op de Keizersgracht, geadsisteert met haar moeder Anna Constantia van Beeck) JAN BAPTIST VAN RENSSELAER ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 08-03-1716 (get. Kiliaen van Rensselaer en Leonora Harberdina van Rensselaer), regent van het Burgerweeshuis te Amsterdam (1749-1766), planter te Suriname, begr. Paramaribo, Nieuwe Oranjetuin 05-09-1767, zn. van Mr. Kiliaen van Rensselaer, beleend met het onder Rijswijk (Nederbetuwe) gelegen Culemborgse leen van zijn vader, koopman te Amsterdam en Sara Maria Boekholt, otr. 2de Paramaribo (voor de raad van Politie) 07-04-1769 (bg. jm., Luth., oud 28 jr., geb. Homtelge (?), Zweden, geadsisteert met de Ed. Achtbare Heer J.J. Rouleau en Mevr. Felman en br. wed. van J.B. van Rensselaer, Geref., oud 42 jr., geb. Paramaribo, geadsisteert met de Ed. Achtbare Heer S. Felman en Mevr. de wed. A. Gente), tr. (aan huis) CARL FREDRIK BILBORG baron van Lilienstern geb. Homtelge (?), Zweden 1741, eigenaar plantage Nieuw Clarenbeek  te Suriname, begr. Paramaribo, Nieuwe Oranjetuin  09-12-1776 [Amsterdam/Suriname].

Beide huwelijken waren kinderloos. Zie voor genealogie Van Rensselaer: De Vries (1943). Veluwsche Geslachten uit de Schoutambten van Putten en Nijkerk in de XVde en XVIde eeuw. Nederlandse Leeuw 1943.
Blijkens de begraafinschrijving woonde zij aan de Prinsengracht bij de Noorderstraat.
Waterverfschildering van plantage Nieuw Clarenbeek te Suriname, A.L. Brockmann,1860 (Tropenmuseum)

Waterverfschildering van plantage Nieuw Clarenbeek te Suriname, eigendom van C.F. Bilborg, A.L. Brockmann,1860 (Tropenmuseum)

 

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

 

Advertentie