Claesz Generatie IX

IX.. CASPAR LODEWIJK VAN UYTRECHT ged. N.G. Curaçao 26-02-1786 (get. Caspar Lodewijk van Uytrecht, Gerard Striddels, Poulina Ellis en Catharina Senenbergh), planter, koloniaal-ontvanger (1816-1819), lid Raad van Politie, kapitein-commandant der Landstorm, wnd.-directeur van Curaçao en Onderhorigheden (1842-1844) eigenaar plantages Ascension, Zeelandia, Goedgezicht, Montagne, San Pedro, Zevenbergen, Fontein, en het tuintje Vicento, † Curaçao (stadsdistrict) 20-07-1862, otr. 1ste Curaçao (aan hun huis) 10-07-1807 (get. bg. de vader en moeder en br. de broeder en zuster), tr. Curaçao 26-07-1807 MARGARETHA LEGRAVERAND DE ROCHEMONT ged. N.G. Curaçao 30-05-1784 (get. Carel Philippus de Rochemont en Johanna Charlotta de Rochemont), † Curaçao 03-10-1822, dr. van Arend Hendrik de Rochemont, 1ste luitenant-ter-zee voor de Amiraliteit van Amsterdam en eigenaar plantage St.-Kruys en Spaanse Put en Anna Catharina Ellis, tr. 2de Curaçao 05-12-1838 MARIA CATHARINA SEBELLA GRAVENHORST geb. Curaçao 17-03-1807, ged. N.G. Curaçao 11-05-1807 (get. Cornelis Ringeling, Cornelia Wilhelmina Striddels, Hans Sitse Blom en Susanna Sebella geb. Vogel), † na 28-01-1862, zij tr. 1ste Curaçao 05-08-1829 Louis Thiefry geb. Doornik 20-07-1797, kapitein der W.I. jagers, † Curaçao 29-04-1836, zn. van Jacques Thiefry en Henriëtte d’Apsens [zie VI..], 3de had hij een relatie met de vrije kleurlinge ANNA CHRISTINA BELMONTE geb. Curaçao 25-12-1808, † Curaçao (stadsdistrict) 25-02-1848 [Curaçao].

De kinderen van Anna Christina Belmonte werden op 25-02-1848 erkend. Zij ontvingen de achternaam Sticht als verwijzing naar de achternaam van hun natuurlijke vader.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. CATHARINA STRIDDELS VAN UYTRECHT geb. Curaçao 22-05-1808, ged. N.G. Curaçao 03-07-1808 (get. de Heer Pieter Jan van Esch en Catharina van Esch, geb. Striddels) volgt X..
 2. WILLEM VAN UYTRECHT geb. Curaçao 24-07-1809 volgt X..
 3. HENRIËTTE SYBRECHT VAN UYTRECHT geb. Curaçao 15-09-1810, ged. Luth. Curaçao 08-01-1811 (get. Johanna Lesire de Rochemont en Sybrecht Rasveldt, geb. Van Uytrecht) 

Uit de relatie met Anna Christina Belmonte:

 1. URANIA LOUISA STICHT geb. Curaçao 19-08-1828 volgt X..
 2. ERNST FREDERIK STICHT geb. Curaçao (OD 3de district) 31-12-1831, ged. Prot. Curaçao 30-03-1840 (get. niet vermeld)

IX.. EVA NICOLINA ROJER geb. Curaçao 18-07-1804, ged. Luth. Curaçao 09-09-1804 (get. Nicolaas Evertsz, A.C. Evertsz, wed. Van Arckel, Alexander Evertsz en Eva van Arckel), † Curaçao 26-11-1830, begr. Curaçao “in de zerk van Hellmund” 27-11-1830, tr. Curaçao 11-05-1823 JOHAN AUGUST FERDINAND HELLMUND geb. 18-02-1801, gouvernementstranslateur en interpreteur (1825), 1ste klerk belast met de postdirectie (1828), koopman, † 28-04-1844, zn. van August Wilhelm Hellmund, chirurgijn en Elisabeth Swart, hij tr. 2de Curaçao 08-08-1832 Maria Spencer geb. Curaçao 12-07-1816, † Curaçao 13-07-1889, dr. van Cornelis Spencer, boekhouder en secretaris Wees-, desolate- en onbeheerde boedelkamer (1825) en Catharina Frederika Weeber [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de Wed. J.A.F. Hellmund schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van 9 slaven met een tegemoetkoming van P. 1.800,- en haar kinderen voor 2 slaven, P 400,-.

Uit dit huwelijk:

 1. AUGUST WILHELM HELLMUND geb. Curaçao 20-01-1824, † Curaçao (stadsdistrict) 09-11-1869
 2. EVA NICOLA HELLMUND geb. Curaçao 18-12-1826
 3. CATHARINA ELISABETH HELLMUND geb. Curaçao 14-11-1828 volgt X..
 4. HERMANUS HELLMUND geb. Curaçao 25-11-1830, ged. Prot. Curaçao 14-08-1831 (get. de Wel Ed. Heer Isaac Johannes Rammelman Elsevier en echtgenoote Mevrouw Henrietta Muller)

IX.. Dr. NICOLAAS ROJER geb. Curaçao 02-02-1808, ged. N.G. Curaçao 04-04-1808 (get. Hendrik Schotborgh en Barbara Evertsz, wed. Emers), medisch doctor, gouvernementsarts, † Curaçao (stadsdistrict) 11-12-1888, tr. Curaçao (stadsdistrict) 16-04-1834 HENRIËTTE VIRGINIA DE QUARTEL geb. Curaçao 05-08-1819, ged. N.G. Curaçao 10-10-1819 (get. Hendrik Schotborgh en Dorothea Louisa de Quartel), † Curaçao 16-07-1885, dr. van Hendrik Willem de Quartel, schout-bij-nacht en Sarah Briard Schotborgh [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd Nicolaas Rojer schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 96 slaven met een tegemoetkoming van P. 19.200,-, voor rekening van zijn minderjarige kinderen Constantia, Henriëtte, Hendrik Herman en Eva werd hij schadeloos gesteld voor het verlies van hun bezit van 8 slaven met een tegemoetkoming van P. 1.600,-voor rekening van Herman voor 4 slaven, P. 800,-, voor rekening van Nicolaas Jr. voor een slaaf, P. 200,- en voor rekening van Johanna voor een slaaf, P. 200,-.     

Uit dit huwelijk:

 1. CONSTANT PAULUS HERMANUS ROJER geb. Curaçao 09-09-1835, eigenaar plantage Porto Marie, † Curaçao (stadsdistrict) 18-04-1873
 2. ELISA ANNA SARA ROJER geb. Paramaribo 05-04-1837 volgt X..
 3.  EVA NICOLINA ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1838, † (stadsdistrict) 19-02-1853
 4. HENRIËTTE WILHELMINA ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1841, † (stadsdistrict) 03-06-1850
 5. NICOLAAS ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-09-1844, ged. Prot. Curaçao 11-03-1845 (get. Jacob Bennebroek Evertsz en Johanna Catharina Rojer) volgt X..
 6. CONSTANTIA FRANCINETTA ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-12-1845, ged. Prot. Curaçao 13-04-1846 (get. Hermanus Rojer en Sara Maria Rojer, geb. van Rossum te Paramaribo) volgt X..
 7. HENRIËTTE VIRGINIE ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-11-1848, ged. Prot. Curaçao 21-01-1849 (get. Matthias Erasmus van der Dijs en C. Koopman, geb. Platsz) volgt X..
 8. HENDRIK WILLEM ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-11-1850, ged. Prot. Curaçao 05-04-1851 (get. Theodorus Jutting en Geertruida Jutting, geb. de Veer) volgt X..
 9. HERMANUS BERNARDUS ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-09-1852, ged. Prot. Curaçao 10-07-1853 (get. I.J. Rammelman Elevier en Eva Evertsz, wed. Rojer) volgt X..
 10. EVA NICOLINA ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-05-1854, ged. Prot. Curaçao 22-11-1854 (get. Dithmar Melchior Rammelman Elevier en Elisa Anna Sara Rammelman Elevier, geb. Rojer) volgt X..
 11. JOHANNA CORNELIA ROJER geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1855, ged. Prot. Curaçao 02-02-1856 (get. Constant Rojer en Mevr. Eva van Wijk geb. Van der Dijs) volgt X..

IX.. Dr. HERMANUS ROJER geb. Curaçao 15-07-1814, ged. N.G. Curaçao 10-09-1814 (get. C.L. van Uytrecht en Willemina Hoyer, geb. Rappard), medisch doctor, † Harderwijk 06-02-1868, tr. 1ste Suriname (?) SARAH MARIA ELISABETH VAN ROSSUM geb. Paramaribo 29-05-1827, † Paramaribo 31-01-1855, dr. van …………. van Rossum en ……………………, tr. 2de Amsterdam 31-08-1865 JOANNA BERNARDINA SANDERS geb. Vollenhove 29-12-1835, dr. van Justus Maurits Sanders, gemeenteraadslid en ouderling te Vollenhove en Mina Catharina Robbé [Hilversum].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. RUDOLF HERMANUS CONSTANTIJN ROJER geb. 1846, † Oegstgeest 15-01-1887
 2. WILHELMINA ELISABETH ROJER geb. Paramaribo 1852 volgt X..
 3. GEORGE EDUARD ROJER geb. Paramaribo 1855 volgt X..

Uit het 2de huwelijk:

 1. HERMANDINE JUSTINE JEANNETTE ROJER geb. Hilversum 1867 volgt X..
 2.  EVELINE ANTOINETTE ROJER geb. Harderwijk 20-10-1868, † Harderwijk 03-07-1883

IX.. WILLEMINA BARBELINA ROJER geb. Curaçao 30-04-1817, ged. N.G. Curaçao 11-06-1817 (get. Caspar Lodewijk van Uytrecht, Margaretha Legraverand de Rochemont, huisvr. van C.L. van Uytrecht, W.J. Nooyen en Eva Nicolina Rojer), † Veghel 09-11-1850, tr. Veghel 18-07-1837 ISAAC HERMANUS DE MUNCK geb. ’s-Hertogenbosch 14-09-1808, schrijver en victualiemeester ’s Rijks zeemacht (1842), officier van de administratie te Veghel (1852), † op zee (Noordelijke Atlantische Oceaan) 12-10-1851, zn. van Jacobus de Munck en Sara Margaretha Jacot [Veghel].

Uit dit huwelijk:

 1. SARA MARGARETHA DE MUNCK geb. Veghel 16-01-1839 volgt X..
 2. JOHANNES HERMANUS JACOBUS DE MUNCK geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-02-1841
 3. JEANNETTE JACOBA WILHELMINA DE MUNCK geb. Veghel 22-08-1844 volgt X..
 4. JEANNE ABRAHAMINA DE MUNCK geb. Veghel 07-03-1846 volgt X..

IX.. JOHANNES MARTINUS POLDERS ROJER geb. Curaçao 07-06-1819, ged. N.G. Curaçao 29-08-1819 (get. A.C. van Arckel, geb. Evertsz en Dorothea Wijs), † Curaçao (4de district) 21-11-1900, relatie met ELIZA ROOISPRUIT (a) ROOYERSSPRUIT geb. 1820 [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd J.M.P. Rojer schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 34 slaven met een tegemoetkoming van P. 6.800,-,
Op 04-05-1853 verleende Johannes Martinus Polders Rojer manumissie aan zijn slavin Eliza (Eliza Rooispruit), 33 jaar en haar 7 kinderen: Eusebius Martis alias Evertsz (Eusebius Martis Evertsz Rooispruit), 14 jaar, Royer Rooi-spruit, 13 jaar, Evelina Rooispruit, 11 jaar, Gelein Rooispruit, 9 jaar, Eksteen Rooispruit, 6 jaar, Wilhelmina Rooispruit, 4 jaar, en Eva Rooispruit, 2 jaar. Op 09-07-1860 verleende hij manumissie aan de slaaf Olean (Olean Rooi), 41 jaar, zn van Maria Mariana.

IX.. COENRAAD OTTO ROJER geb. Curaçao 03-09-1824, ged. N.G. Curaçao 09-01-1825 (get. H. Rojer, D. Marquart, Nicolaas Rojer en Eva Evertsz), † Curaçao (stadsdistrict) 12-06-1862, tr. 1ste Curaçao 21-05-1845 DOROTHEA HENDRINA GORSIRA geb. Curaçao 19-03-1825, † Curaçao (stadsdistrict) 31-03-1846, dr. van Cornelis Gorsira, wijkmeester 1ste wijk Willemstad (1825), 1ste klerk ter gouvernementssecretarie (1828) en Johanna Jacoba de Haseth, tr. 2de Curaçao 26-04-1848 ELIZABETH WILHELMINA GORSIRA geb. Curaçao 20-09-1828, † Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1878, dr. van Cornelis Gorsira en Johanna Jacoba de Haseth [Curaçao].

IX.. JANNETJE MARGARETHA KIKKERT geb. Curaçao 30-07-1790, ged. Luth. Curaçao 02-09-1790 (get. Hendrik Kikkert, Margaretha van der Merckt, wed. Dekker, Geertruida Maria Ellis, wed. Bergh en A. Anthonij Rutgers), † Curaçao 30-12-1862, otr. Curaçao (aan haar huis) 07-05-1813 (get. bg. Jan Schotborgh en Anna Constantia Schotborgh en br. Frans Rojer en Anna Maria Cornelia Kikkert, geb. Van Uytrecht), tr. Curaçao 09-05-1813 HENDRIK SCHOTBORGH geb. Curaçao 20-06-1784, ontvanger van de impost op het middel van het klein zegel, accijnsmeester en ontvanger van de haven- en piscaatgelden, rooimeester en commies der manifesten (1825), eigenaar Tafelberg en plantages Duivelsklip, Fuik en Sta.-Barbara, luit. 1ste kl. der Schutterij (1821), zn. van Jan Schotborgh, planter en Anna Constantia Schotborgh [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de Wed. H. SChotborgh Jzn. schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van een slaaf met een tegemoetkoming van P. 200,-.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN SCHOTBORGH geb. Curaçao 22-07-1814, ged. N.G. Curaçao 21-01-1815 (get. Jan Schotborgh en Anna Maria Cornelia Kikkert, geb. Van Uytrecht) volgt X..
 2. Mr. ALBERT KIKKERT SCHOTBORGH geb. Curaçao 18-02-1816 volgt X..
 3. CONSTANTINUS SCHOTBORGH geb. Curaçao 14-10-1819, ged. N.G. Curaçao 09-05-1820 (get. Lammert Kikkert en Sara Briard de Quartel)
 4. ANTON SCHOTBORGH geb. Curaçao 01-06-1821, commandant van de zeemacht in West-Indië (1862)
 5. HENRIËTTE JEANNETTE SCHOTBORGH geb. Curaçao 02-01-1829, † ‘s-Gravenhage 10-04-1894 volgt X..

IX.. LAMMERT KIKKERT ged. … Curaçao 30-07-1793, luitenant-ter-zee 1ste kl., † Curaçao 10-05-1825, begr. Curaçao kerkhof Overzijde 10-05-1825, tr. Curaçao 23-02-1823 JANNETTA CATHARINA SCHOTBORGH geb. Curaçao 21-10-1803, dr. van Matthias Schotborgh, districtmeester en Maria Rijninck, eigenares plantage Engelenberg, zij tr 2de Curaçao 12-08-1829 Hermanus Kikkert ged. Alkmaar 19-05-1799, 1ste klerk ter gouvernements secretarie (1825), gouvernementstranslateur en interpreteur (1828), zn. van Lambert Harmensz Kikkert, winkelier en Alida de Wijs [Curaçao].

Dit huwelijk was kinderloos. Uit het 2de huwelijk van Jannetta met Hermanus Kikkert werden zeven kinderen geboren, nl: Maria Adelaida geb. Curaçao 01-09-1830 zij tr. 1stehaar neef Jan Schotborgh en 2de Mr. Abraham Mathieu de Rouville, Anna Constancia geb. Curaçao 15-01-1833 zij tr. George August Laan Ferguson, Maria Louisa geb. Curaçao 01-08-1836 zij tr. Mr. Johannes Hieronymus Beaujon, president van het Hoog Miltair Gerechtshof, Lammert geb. Curaçao 21-10-1837, Jannette Catharina geb. Curaçao 17-09-1839 zij tr. Willem Frederik Henri van Riesmdijk, Henriëtte Sophia geb. Curaçao 21-03-1843 en Johanna Elisabeth geb. Curaçao 03-07-1845.
Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de Wed. Kikkert schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van 16 slaven met een tegemoetkoming van P. 3.200,-.

IX.. ELIZABETH VAN DER MEULEN geb. Curaçao 06-12-1797, ged. N.G. Curaçao 30-01-1798 (get. Herman Winkler en Elisabeth van Taerling, wed. van Michiel van der Meulen), † Curaçao, landhuis Welgelegen 24-07-1841, otr. Curaçao 10-07-1817 (get. bg. de vice-admiraal Albert Kikkert, gouverneur-generaal en br. Jan Hero van der Meulen en Jannetta Catharina van der Meulen, geb. Winkler), tr. Curaçao 03-08-1817 aan huis REINIER FREDERIK baron VAN RADERS R.N.L. geb. Doesburg 22-10-1794, vice-admiraal, gouverneur van Curaçao en Onderhorigheden (1836-1842), gouverneur van Suriname (1845-1852), † ‘s-Gravenhage 14-11-1868, zn. van Jan Ernst van Raders, vice-admiraal, lid Hoge Militaire Vierschaar en Maria Johanna Krieger [Curaçao].

Bij besluit van Koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen d.d. 17-03-1835 werd Reinier Frederik van Raders erkend te behoren tot de Pruisisch adel. Bij K.B. d.d. 25-10-1835 werd hij ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel baron bij eerstgeboorte.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN ERNST WILLEM FREDERIK baron VAN RADERS geb. Curaçao 19-10-1818, ged. N.G. Curaçao 08-12-1818 (get. Jan Ernst van Raders, oud-admiraal, Maria Johanna Krieger, Jan Hero van der Meulen en Jannette Catharina Winkler) volgt X..
 2. Jkvr. JEANNETTE MARIE LOUISE VAN RADERS geb. 22-01-1825, ged. N.G. Curaçao 20-02-1825 (get. M.J. van Raders en J.C. van der Meulen) volgt X..
 3. Jkvr. EMMELINE THEODORA ELISABETH VAN RADERS geb. Curaçao 06-01-1826 volgt X..
 4. Jhr. WILLEM HERMAN FREDERIK HENDRIK VAN RADERS geb. Curaçao 13-11-1827 volgt X..
 5. Jhr. REINHARD LOUIS AUGUST WILLEM VAN RADERS geb. Curaçao 01-02-1829, † Zwolle 20-01-1849
 6. Jhr. HERMAN KAREL FERDINAND ALEXANDER VAN RADERS geb. Curaçao 02-03-1830 volgt X..
 7. Jkvr. ELISABETH ANTOINETTE WILHELMINA VAN RADERS geb. Curaçao 17-02-1837, ged. Prot. Curaçao 20-02-1825 (get. Antonie Hermanus van Kerkwijk en Petronella Elizabeth douairière gravin de Larrey, geb. Coerman), † Rotterdam 09-04-1909
 8. Jhr. CONSTANTIJN LOUIS VAN RADERS geb. Curaçao 07-04-1838, † Curaçao 11-07-1838

IX.. HERMAN VAN DER MEULEN geb. Curaçao 27-12-1799, ged. N.G. Curaçao 02-02-1800 (get. Carel van der Meulen en Anna Winkler, huisvr. van Samuel Areson), president weeskamer en lid Koloniale Raad, † Arnhem 05-01-1871, tr. Zutphen 03-07-1822 Jkvr. CORNELIA LOUISE MARIE VAN RADERS geb. ’s-Gravenhage 02-09-1798, † Arnhem 02-02-1856, dr. van Jan Ernst van Raders, vice-admiraal, lid Hoge Militaire Vierschaar en Maria Johanna Krieger, tr. 2de Zwolle 05-07-1860 CORNELIA barones VAN HEMERT TOT DINGSHOF geb. Zwolle 14-11-1803, † Arnhem 20-03-1884, dr. van Mr. Wolf Floris baron van Hemert tot Dingshof, bewaarder van het kadaster te Arnhem, lid Provinciale Staten van Overijssel, directeur register en domeinen van Overijssel en Mechteld Margaretha barones van Aerssen Beijeren van Voshol, zij tr. 1ste Zwolle 23-06-1852 Jacob Pieter baron van Heerdt geb. Vollenhove 20-09-1791, belastingontvanger, † Vollenhove 05-07-1860, zn. van Jacob Carel Frederik baron van Heerdt, heer van Benthuys en Helena Louisa van Braam [Arnhem].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd H. van der Meulen schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 2 slaven met een tegemoetkoming van P. 400,-.

Uit dit huwelijk:

 1. JEANNETTE CATHARINA VAN DER MEULEN geb. Curaçao 02-06-1823, ged. N.G. Curaçao 07-09-1823 (get. J.C. van der Meulen) volgt X..
 2. JOHAN ERNST VAN DER MEULEN geb. Curaçao 09-06-1824, ged. N.G. Curaçao 15-08-1824 (get. de ouders) volgt X..
 3. MARIA JOHANNA EMILIE VAN DER MEULEN geb. 27-08-1825, † Arnhem 24-04-1901, zij liet een vermogen van 150.000,- gulden na.
 4. JAN HERO VAN DER MEULEN geb. 21-03-1829, † Zwolle 30-06-1844
 5. FREDERIK EDUARD VAN DER MEULEN geb. Curaçao 15-03-1831, ged. Prot. Curaçao 05-06-1831 (get. R.F. van Raders en Elisabeth van Raders, geb. van der Meulen), adelborst 1ste kl., † Amsterdam 20-03-1853
 6. EDUARD ADOLPH VAN DER MEULEN geb. Curaçao 15-04-1832, ged. Prot. Curaçao 01-07-1832 (get. …………… van Raders en …………………) volgt X..
 7. ERNESTINE SOPHIA BERNARDINE VAN DER MEULEN geb. Curaçao 16-09-1834, ged. Prot. Curaçao 07-12-1834 (get. H. van der Meulen en Ernestine Sophia Bernardine van Raders) volgt X..
 8. ENGELBERT GEORGE VAN DER MEULEN geb. Curaçao 16-04-1837, ged. Prot. Curaçao 04-06-1837 (get. de ouders), † Zutphen 22-10-1848
 9. ANNA ELIZABETH JUSTINA FREDERIKA VAN DER MEULEN geb. Curaçao 11-06-1839, ged. Prot. Curaçao 11-09-1839 (get. Justus Jacobus van der Meulen en Anna Elisabeth van der Meulen, te Amsterdam) volgt X..
 10. MARIA LOUISA CORNELIA VAN DER MEULEN geb. Zutphen 23-11-1841, † Zutphen 13-07-1842

IX.. JANNETJE VAN DER MEULEN geb. Curaçao 24-10-1809, † Curaçao 28-07-1878, tr. Curaçao 18-12-1834 ADRIAAN FRANS VAN DAALEN geb. Alkmaar 02-08-1810, officier militaire administratie, gouvernementsambtenaar, † Curaçao 11-03-1877, zn. van Adriaan van Daalen R.N.L., schout-bij-nacht en Helena den Berger [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HELENA JEANNETTE CATHARINA VAN DAALEN geb. Curaçao 19-03-1836, ged. Prot. Curaçao 03-01-1836 (get. Jeannette Catharina van der Meulen, geb. Winkler en Adriaan van Daalen, “welke zich tegenwoordig in Alkmaar provincie Noord-Holland bevinde”) volgt X..
 2. JAN HERO ADRIAAN VAN DAALEN geb. Curaçao 26-02-1842, ged. Prot. Curaçao 05-06-1842 (get. Reinier Frederik baron van Raders en Jkvr. Jeannette Maria Louise van Raders) volgt X..

IX.. ELISABETH ARESON geb. Curaçao 01-09-1782, ged. N.G. Curaçao 13-10-1782 (get. Herman Winkler en Jannetje Rijninck), † Curaçao (stadsdistrict) 04-10-1847, otr. 1ste Curaçao 25-09-1801 (get. bg. de Heer Abraham de Veer en Vrouwe Marta Ellis en br. geen) JASPER ELLIS DE VEER ged. N.G. Curaçao 05-03-1783 (get. Jean J. Rodjer, oud-gouverneur, Johannes Ellis, predikant & huisvrouw Catharina Lamont), eigenaar plantage Plantersrust, † Curaçao 18-09-1811, begr. Curaçao 19-09-1811 “op de Roode Weg of plantagie genaamd behoorende aan den Heer J. Vandermeulen,” zn. van Johannes de Veer, secretaris van de Kleine en de Grote Raad, gouverneur van Curaçao en Onderhorigheden (1782-1796), eigenaar plantage Welgelegen (a) Habaai en Jannetje Martha Ellis, otr. 2de Curaçao (aan hun huis) 07-08-1816 (get. bg. de heer Frederik Knotser en Jan van der Meulen en br. Geertruida Al. Knotser en Anna Winkler) tr. 23-06-1816 JOHANNES GROESBEEK geb. Scheveningen 1790, chirurgijn-majoor 1ste kl. te Curaçao en later Suriname, † Haarlem 04-10-1853, zn. van Johannes Groesbeek, chirurgijn, vroedmeester en belastinggaarder te Nieuwenhoorn en Judith de Zoete [Curaçao/Haarlem].

De familie Groesbeek kent een lange traditie van heelmeesters. Johannes’ grootvader en naamgenoot Johannes Groesbeek (I) was chirurgijn te Dirksland. Zijn zoon Johannes Groesbeek (II) start in 1791 zijn chirurgijnspraktijk in Nieuwenhoorn vanuit een gehuurd huis. In 1799 koopt hij een huis, erf en schuur in het dorp en twee jaar later breidt hij zijn bezit uit met de koop van het naastgelegen huis en erf. Dit huis aan de Dorpsstraat diende tot ver in de 20ste eeuw als dokterwoning, eerst vier generaties binnen de familie Groesbeek tot dat de geneesheer Johannes Arie Groesbeek het huis in 1894 verkoopt aan de arts Cornelis Jonges.
Johannes Groesbeek (II) werd opgevolgd in de chirurgijnspraktijk door zijn zoon Philippus Groesbeek (1794-). Naast zijn praktijk als chirurgijn en vroedmeester, bekleedde deze Philippus ook het ambt van burgemeester te Nieuwenhoorn. In 1839 verscheen een boek van zijn hand getiteld ‘Barend Peperstaart of de plattelandbewoners; Karakterschetsen en tafereelen uit het dagelijksche leven (op een Zuid-Hollands Dorp)’. Als pseudoniem gebruikt hij een anagram van zijn naam: S. Boeregek. De praktijk gaat vervolgens in 1852 over in handen van Philippus’ zoon Simon Groesbeek en kleinzoon Johannes Arie Groesbeek die na de dood van zijn vader de praktijk beëindigd. Bron: http://jeroen.oostrijck.nl/ds/bewoners.html#7.
In het Nederlands Patriciaat wordt ten onrechte als derde kind uit het huwelijk De Veer-Groesbeek vermeld Samuel de Veer geb. Curaçao 25-04-1804, chirurgijn 2de kl. te Suriname, † Curaçao 18-01-1834, tr. Curaçao 28-11-1832 Jannetje Elisabeth Schotborgh geb. Curaçao 20-08-1814, ged, N.G. Curaçao 07-10-1814 (get. Gijsbert Vos Jz. en Margaretha Elizabeth Sandrock), † Bonaire (aangifte) 07-02-1882, dr. van Mathias de Mey Schotborgh en Jacoba Catharina Vos.
Deze Samuel is een buitenechtelijke zoon van Abraham de Veer, regeringscommissaris van Curaçao (1803-1804), commandant-generaal van de Noord- en Zuidkust van Hollands West-Afrika (1809-1815), gouverneur van Saba, St.-Eustatius en Saba (1817-1822), generaal-majoor en gouverneur van Suriname (1822-1828) en Elisabeth N.N. Hij werd op 22-03-1828 als zodanig geëcht.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNES WIERTS DE VEER geb. Curaçao 06-11-1802 volgt X..
 2.  JANNETJE MARTHA DE VEER geb. Curaçao 29-05-1806, ged. N.G. Curaçao 25-07-1806 (get. Jan van der Meulen en Janette Catharina van der Meulen, geb. Winkler), † Curaçao (stadsdistrict) 13-02-1877

Uit het 2de huwelijk:

 1. ANNA ELISABETH GROESBEEK geb. Curaçao 1820 volgt X..
 2.  AUGUSTA PETRONELLA GROESBEEK geb. Curaçao 28-01-1823, ged. N.G. Curaçao 05-10-1823 (get. … Dursteler, majoor der artillerie en Petronella Elisabeth gravin de Larrey), † Haarlem 25-05-1855

IX.. ANNA MARIA BOR geb. Curaçao 13-10-1803, otr. Curaçao 19-03-1819 aan hun huis (get. bg. Lodewijk Boyé en Maria Raven en br. Anna Maria Bor en Frans Rojer), † Curaçao (stadsdistrict) 05-03-1855, tr. Curaçao 04-04-1819 WILHELM ERNST HERMAN BOYÉ geb. Curaçao 31-01-1799, ged. Luth. Curaçao 08-03-1799 (get. Johan Rudolf Lauffer en Petronella Rojer, uxor), 1ste klerk bij de raad controlleur der financiën (1825), ½ eigenaar plantage Rust en Vree, † (aangifte) Bonaire 11-0-1860, zn. van Ludwig Christoph Boyé, vaandrig en adjudant van het garnizoen van de gouverneur, commandeur van Aruba en eigenaar plantages Nooitgedacht (Bovenkwartier), Princenhof, Rijkenberg en Stadsrust en Maria Raven [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA LOUISA BOYÉ geb. 04-09-1819, ged. Luth. Curaçao 14-11-1819 (get. Wilhelm Ernst Herman Boyé en Anna Maria Berg, wed. Ab. Bor)
 2. MARIA BOYÉ geb. 23-03-1825
 3.  CATHARINA ELISABETH BOYÉ † Curaçao 08-01-1826, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai 09-01-1826
 4. MARIA MARGARETHA BOYÉ geb. Curaçao 22-03-1827, † Curaçao (stadsdistrict) 04-04-1877
 5.  LODEWIJK CHRISTOFFEL BOYÉ geb. Bonaire 17-07-1831, † (aangifte) Bonaire 15-07-1916

IX.. GEERTRUIDA MARIA ROJER geb. Curaçao 08-11-1801, ged. N.G. Curaçao 06-12-1801 (get. Frans Rojer en Anna Maria Berch), † Curaçao (stadsdistrict) 19-08-1875, tr. AUGUST LEBEREGT STATIUS MULLER geb. Curaçao 11-07-1797, ged. Luth. Curaçao 22-01-1798 (get. August Leberegt Muller en Martha Derido Muller, geb. Ruel), landsdrukker (De Curaçaosche Courant) en eigenaar plantages Siberië en St.-Sebastiaan en de behuizing en gronden Carthagena, † Curaçao (stadsdistrict) 09-09-1884, zn. van Hendrik August Statius Muller en Jacomina Raven [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de A.L.S. Muller schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 49 slaven met een tegemoetkoming van P. 9.600,-.

Uit dit huwelijk:

 1. JACOMINA SOPHIA STATIUS MULLER geb. Curaçao 20-01-1825 volgt X..
 2.  CORNELIA HELENA STATIUS MULLER geb. Curaçao 04-05-1827, 1/3 eigenaar plantage St.-Joris (a) Siberie en St.-Sebastiaan (WD), † Curaçao (stadsdistrict) 23-06-1917
 3. HENDRIK AUGUST STATIUS MULLER geb. Curaçao 20-09-1829 volgt X..
 4.  ANNA MARIA CORNELIA STATIUS MULLER geb. Curaçao 27-06-1831 volgt X..
 5.  AUGUSTA GEERTRUIDA STATIUS MULLER geb. Curaçao 01-02-1834, ged. Prot. 06-04-1834 (get. Jan Hendrik Quast en Cornelia Maria Perret Gentil) volgt X..
 6. PETRONELLA WILHELMINA EMMA STATIUS MULLER geb. Curaçao (stadsdistrict) 14-08-1836, ged. Prot. Curaçao 02-10-1836 (get. Godhelp Israel Hoyer en Wilhelmina Geertruida Pletstz, geb. Tobel) 1/3 eigenaar plantage St.-Joris (a) Siberie en St.-Sebastiaan (WD), † Curaçao (stadsdistrict) 23-11-1924
 7. JANNETJE MAGDALENA STATIUS MULLER geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-04-1839, 1/3 eigenaar plantage St.-Joris (a) Siberie en St.-Sebastiaan (WD), † Curaçao (stadsdistrict) 02-07-1886
 8. ELISABETH SOPHIA LOUISA STATIUS MULLER geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-01-1842, ged. Prot. 31-07-1843 (get. Cornelis Boyé en Dorothea Elisabeth Geijsels) volgt X..
 9. ANNA SOPHIA CORNELIA STATIUS MULLER geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1843, ged. Prot. Curaçao 30-06-1845 (get. Willem Prince Jr., Frederik Anton Scholtz en Anna Sophia Muller, wed. van Heshusius) volgt X..

IX.. HERMANUS PIETER ROJER geb. 22-09-1803, ged. Luth. Curaçao 11-10-1803 (get. Cornelis Berch Rojer, Albert Kikkert, Anna Catharina Bor en Anna Maria Cornelia van Uytrecht), begr. Curaçao, plantage Daniël 05-05-1830, tr. Curaçao (stadsdistrict) 22-02-1826 WILHELMINA LESEUR geb. Curaçao 01-04-1811, ged. Luth. Curaçao 11-02-1811 (get. Bernard Leonard Rappard en Willemina Rappard), † New York 04-01-1852 dr. van Jacobus Philippus Leseur en Eva de Vries Steeling, zij tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 11-09-1833 Hendrik Willem Both Hendriksen geb. Curaçao 22-08-1810, ged. N.G. Curaçao 16-11-1810 (get. Richard Bateman Lloyd en Anna Elisabeth Lloyd, geb. Kock), procureur, gouvernementstranslateur en interpreteur voor de Franse en Engelse Taal, zn. van Willem Adriaan Both Hendriksen en Johanna Gahne [New York].

Uit het 2de huwelijk van Wilhelmina Leseur met Both Hendriksen worden vier kinderen geboren, o.a. Louise Both Hendriksen geb. St.-Thomas 1845, † Brooklyn, New York 1923 en Julia Both Hendriksen. Julia tr. de Deen Godfried Carmincke. Louise was ass.-professor Franse Taal en Letterkunde aan Smith College te Brooklyn en docent kunstgeschiedenis en architectuur aan Pratt Institute te New York. In The Brooklyn Daily Eagle New York van 06-03-1923 verscheen een necrologie over haar. Bron: http://www.fultonhistory.com.
“Miss Both-Hendricksen Dies
Miss Louise Both-Hendriksen, associate professor emeritus of history at Adelphl College, and who was widely known in educational circles as an art lecturer, died Sunday at her home, 450 Classon ave. Miss Both-Hendriksen had lectured at Adelphi for 11 years until her retirement in 1908. She was born in the Island of St. Thomas, B.W.I. and was of distinguished Dutch descent, being the daughter of Henry Both-Hendriksen and Wilhelmina Le Seur; She came to this country as a young woman and entered Packer Collegiate Institute, graduating in 1859. She then studied further in England, Holland and France, and later taught in Packer Collegiate Institute, Smith College and Vassar College, before coming to Adelphi. She was always an enthusiastic member of the Associate Alumni of Packer and has lectured before them on recent ocassions. The funeral services were held this afternoon at 2 o’clock in St. Mary’s P. E. Church, with the Rt. Rev. Frederick Burgess, D.D., Bishop of the Diocese of Long Island, officiating with the Rev. Dr. J. Clarence Jones assisting. Interment will be in Greenwood”.

IX.. CORNELIA MARIA HENDRIKS geb. 05-12-1805, ged. Luth. Curaçao 19-01-1806 (get. Abraham Bor, Anna Catharina Bor en Anna Maria Berch), tr. Curaçao 29-12-1824 JAN HENDRIK PERRET GENTIL geb. Curaçao 19-10-1800, ged. N.G. Curaçao 21-12-1800 (get. de Wel Edele Heer Jan Hendrik Hansz en mevrouw Julia Emilia Perret Gentil), † Curaçao (stadsdistrict) 10-12-1852, zn. van Claude François Frederik Perret Gentil, kapitein der inf. en Johanna Catharina Hansz [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de boedel van wijlen J.H. Perret Gentil schadeloos gesteld voor het verlies van het bezit van 13 slaven met een tegemoetkoming van P. 2.600,-.

Uit dit huwelijk:

 1. CASPAR CLAUDE FRANÇOIS FREDERIK PERRET GENTIL geb. Curaçao 10-08-1828 volgt X..
 2.  CORNELIA HELENA HENRIËTTE LOUISE PERRET GENTIL geb. 25-11-1830, ged. Prot. Curaçao 06-11-1831 (get. August Leberegt Statius Muller, de Wed. Casper Voogd geb. Perret Gentil, Gottlob Wilhelm Hellmund en …………… Raven) volgt X..
 3. CORNELIS MARINUS HENDRIKS PERRET GENTIL geb. Curaçao 07-06-1837, ged. Prot. Curaçao 07-01-1838 (get. Barend Hendrik Joosten Pletstz, Geertruida Maria Muller, geb. Rojer, Andries Anthon Munnigh en Wilhelmina Geertruida Pletsz, geb. Tobel), † Curaçao (stadsdistrict) 08-12-1862
 4. JOHANNA CATHARINA WILHELMINA PERRET GENTIL geb. 17-01-1839, ged. Prot. Curaçao 15-03-1840 (get. Godhelp Israel Hoyer CZ en Anna Maria Raven) volgt X..
 5. ABRAHAM CHARLES HENRI LOUIS PERRET GENTIL geb. Curaçao 09-12-1841, ged. Prot. Curaçao 19-10-1841 (get. Charles Baggs Debrot, Richard Raven, Anna Maria Meyer, geb. Rojer en Maria Louise de Rognon, wed. Schott) volgt X..
 6. AUGUST CAREL CASPER PIETER PERRET GENTIL geb. 26-07-1843, ged. Prot. Curaçao 05-04-1844 (get. C.F.J. Hommel en A.C.E.V. Voogd) volgt X..
 7. ANNA MARIA GEERTRUIDA CHRISTIANA PERRET GENTIL geb. Curaçao 21-07-1846, ged. Prot. Curaçao 10-10-1847 (get. Isaac Christiaan Statius van Eps, Jacomina Sophia van Eps, geb. Muller, Casper C.F.F. Perret Gentil en Cornelia H.H.L. Perret Gentil) volgt X..

IX.. ANNA MARIA BOR geb. Curaçao 03-10-1812, ged. N.G. Curaçao 14-11-1812 (get. Clement Davis, Jan Willem Goetzee, Anna Maria Bor en Cornelia Helena Hendriks), begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 122, 20-05-1894, tr. Curaçao 29-09-1830 (get. bg. Wed. Pieter Verhelst, Cornelis Gerardus Evertsz Rappard en br. Petronella Wilhelmina Goetzee, wed. Jacob Bennebroek Bor en Johannes Bor) CONSTANTIJN ROBERTUS VERHELST geb. Coro, Venezuela 10-06-1811 Bij de aanslag van ……… werd hij aangeslagen voor het bezit van 5 slaven (OAC-II 1074), koopman, † Curaçao 11-08-1850, zn. van Pieter Joseph Verhelst, chirurgijn ter koopvaardij, eigenaar plantages Rust en Vrede en Klein Piscadera (a) Weltevreden en Marianne Godefroy [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER JOSEPHUS VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1831, ged. Prot. Curaçao 02-10-1831 (get. D. Verhelst en A.M. Verhelst)
 2. JACOB BENNEBROEK VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-09-1832, ged. Prot. Curaçao 06-01-1833 (get. P. Poel en de Wed. J.B. Bor geb. Goetzee) volgt X..
 3. JAN WILLEM GOETZEE VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1834, ged. Prot. Curaçao 01-03-1835 (get. Gerard Schotborgh Czn. en Cornelia Jacoba Bor) volgt X..
 4. JOHANNES HENDRIK VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-12-1838, ged. Prot. Curaçao 14-04-1839 (geen getuigen), ongeh. in 1861, † Curaçao (stadsdistrict) 04-02-1874
 5. JOSEPH MARTINUS VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-12-1842, ged. Prot. Curaçao 02-06-1844 (get. Claas Daal en Cornelia Jacoba Bor) † Curaçao (Overzijde 2de wijk) 24-11-1855
 6. PETRONELLA WILHELMINA GOETZEE VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-09-1845, ged. Prot. Curaçao 04-01-1846 (get. Richard Raven Vegt Hzn. en Margaritha Adelaida Wallbaum) volgt X..
 7. MARIA ANNA VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-02-1848, ged. Prot. Curaçao 23-07-1848 (get. Carel Frederik Neuman en Maria Neuman), † Curaçao 08-02-1850

IX.. CORNELIA JACOBA BOR geb. 08-03-1816, ged. Luth. Curaçao 21-04-1816 (get. Johannes Bor, John H.D. Jones, Anna Petronella Emmery en Elizabeth Bor), relatie met DOMINIQUE MICHAËL VERHELST geb. Curaçao 29-09-1788, koopman, reder, wijkmeester 4de wijk Overzijde (1831-1847), † Curaçao 12-03-1853, zn. van Pieter Joseph Verhelst, chirurgijn ter koopvaardij, eigenaar plantages Rust en Vrede en Klein Piscadera (a) Weltevreden, lid van de R.K. kerkeraad Santa Anna (1789) en Marianne Godefroy, hij otr. N.G. Curaçao 24-05-1816 (get. Salomon Bulté, de Wed. Pieter Verhelst, Willem Rasmijn en Catharina Rasmijn), tr. Curaçao 09-06-1816 Anna Maria Rasmijn geb. Curaçao 08-10-1797, ged. N.G. 27-03-1798 (get. Claude François Perret Gentil en Anna Gerbrecht Hansz), † Curaçao (stadsdistrict) 06-07-1838, dr. van Willem Rasmijn en Catharina Vos ZIE VI..[Curaçao].

Uit deze relatie:

 1. SOPHIA WILHELMINA VERHELST BOR geb. Curaçao 16-01-1852, ged. Prot. 13-08-1853 (get. de wed. Goetzee), lidmaat VPG ..-04-1867, † Curaçao 22-08-1943, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder nr. 120.

IX.. NICOLAAS BOR geb. Curaçao 1809, † Curaçao (stadsdistrict) 08-07-1873, tr. Curaçao 24-05-1843 MARIA IGNEES COHEN geb. Curaçao 1812, † Curaçao (stadsdistrict) 10-09-1878, dr. van Philis Jansen [Curaçao].

Uit dit huwelijk (eerste drie kinderen erkend en gewettigd):

 1. CORNELIS ABAD BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-10-1837
 2. JOHANNES MARTIS BOR geb. Curaçao (OD 2de district) 09-08-1839
 3. BERNARDINA ABAD BOR geb. Curaçao (OD 2de district) 20-08-1842
 4. CHRISTIAAN MARTIS BOR geb. Curaçao (Buitendistrict) 26-04-1845
 5. NICOLAAS ROMULUS BOR geb. Curaçao (OD 3de district) 24-03-1848
 6. EDUARD GERARDUS BOR geb. Curaçao (OD 3de district) 13-10-1850

IX.. CORNELIS BOR geb. Curaçao 31-12-1812, eigenaar plantage Eendragt en de gronden De Beneeden Rooy, De Hoop, Indiaansche Ranche, Rust en Vrede (savaan in St.-Joris), Texel (OD), † Curaçao (2de district) 03-08-1890, tr. Curaçao 14-05-1845 MARIA IGNEES WILLEMS geb. Curaçao 29-03-1820, † Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1894, dr. van Johannes George Willems en Johanna Severina Lourensz [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd Cornelis Bor schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 9 slaven met een tegemoetkoming van P. 1.800,-.

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. MICHIEL MARTIS BOR geb. Curaçao (WD 2de district) 23-10-1838 volgt X..
 2.  JOHANNES JULIAN BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-08-1839
 3.  PAULITA NICASIA BOR geb. Curaçao 13-08-1841, † Curaçao (stadsdistrict) 23-02-1909
 4.  ARESTINA BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-01-1844 volgt X..
 5.  AMBROSINA REINETA BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-12-1847 volgt X..

IX.. MARTIJN BOR geb. Curaçao 27-07-1821, † Curaçao (stadsdistrict) 26-10-1887, tr. Curaçao 01-09-1852 JOHANNA MARTINA WILLEMS geb. Curaçao 09-01-1823, † Curaçao (stadsdistrict) 01-01-1904, dr. van Johannes George Willems en Johanna Severina Lourensz [Curaçao].

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. ESTINA IGNOGRACIA BOR geb. Curaçao 16-04-1847, † Curaçao (stadsdistrict) 04-10-1919
 2.  JOHANNES MARTINUS BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-05-1849 volgt X..
 3.  MARTINUS GILMON BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-10-1851, † Curaçao (stadsdistrict) 07-01-1877, tr. Curaçao (stadsdistrict) 03-01-1877 EULALIA LAMPER geb. Bonaire 13-12-1842, † Curaçao (2de district) 14-02-1918, dr. van Juliana Robertina Torbed
 4. FABIANA SEBASTIANA BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-01-1854, † Curaçao (stadsdistrict) 08-09-1899
 5. BARBOLINA VIRGINIE BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1855 volgt X..
 6.  PRAXEDIS DANIËL BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-07-1857, † Curaçao (stadsdistrict) 04-11-1916, tr. Curaçao 26-06-1901 ROSINDA ANGELISTA BELISSE geb. Curaçao 01-03-1874, dr. van Johanna Estella Belisse
 7. REINIER ISAAC BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-01-1860 volgt X..
 8.  PEDRITO VICTOR BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-05-1862, † Curaçao (stadsdistrict) 18-01-1864
 9.  ANITA VIRGIN BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-04-1864, † Curaçao (stadsdistrict) 17-04-1864

IX.. ANTONIO BOR geb. Curaçao 1826, tr. Curaçao 20-04-1853 JEANNETTE VIRGINIE PENSO geb. Curaçao 1835, dr. van Sebel Naar [Curaçao].

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd):

 1. MARTINUS FELIX BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-07-1854
 2. LUCRETIA ARESTINA BOR geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-11-1861
 3. EULOGIO ERNESTO BOR geb. Puerto Cabello 11-03-1872, † Curaçao (stadsdistrict) 26-11-1872

IX.. JOHANNA ELIZABETH BOYÉ geb. Curaçao 30-08-1826, † Curaçao (stadsdistrict) 14-12-1879, tr. 1ste Curaçao 14-02-1849 JOHANNES PETRUS HASSELMEYER geb. Curaçao 02-05-1811, ged. Luth. Curaçao 09-06-1811 (get. Abraham Evertsz en Anna Maria Hope), † Curaçao (stadsdistrict) 23-10-1860, zn. van Christoffel Hasselmeyer en Anna Frederika Abel, tr. 2de Curaçao 19-08-1863 MARTINUS LAST geb. Ulestraten (Limburg) 12-10-1834, zn. van Jan Last en Petronella Sivelsen [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNA MARGARETHA HASSELMEYER geb. Curaçao 17-07-1843, † Curaçao (stadsdistrict) 17-03-1854
 2. WILLEM FREDERIK HASSELMEYER geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1849, ged. Prot. Curaçao 05-12-1849 (get. Jacob F………. Columba en Anna Sophia Hasselmeyer, wed. Muller)
 3. JOHANN CONSTANTIJN HASSELMEYER geb. Curaçao 26-08-1852, ged. Prot. Curaçao 01-02-1853 (get. Richard Frederik Vegt Hzn. en Eleonora Christina Gijsbertha Mount, wed. Schüler) volgt X..
 4. JOHANNA MARGARETHA HASSELMEYER geb. Curaçao 13-08-1855, ged. Prot. Curaçao 31-08-1856 (get. Adrianus Timmer en Pieternella Cornelia Vegt, geb. Verhelst) volgt X..
 5. CHARLOTTE MARGARETHA HASSELMEYER geb. Curaçao 19-03-1858, ged. Prot. Curaçao 09-01-1859 (get. Jacobus Frederik Haayen en Johanna Maria Gerlein)

IX.. ANNA CATHARINA BRANDS geb. Curaçao 19-01-1800, ged. N.G. Curaçao 20-02-1800 (get. Jacob Bennebroek Bergh en Anna Bergh), † Curaçao (stadsdistrict) 30-11-1864, tr. JOHANNES JACOBUS GAATMAN geb. Curaçao 31-12-1789, ged. Luth. Curaçao 04-02-1790 (get. Jacobus Vos, Maria Rijninck, Gijsbert Vos en Jannette Catharina Winkler), factoor plantage Rif van zijn moeder, eigenaar plantage Klein Piscadera (a) Rafaël, † Curaçao (stadsdistrict) 21-11-1833, zn. van Johannes Carel Gaatman en Jannetta Catharina Vos, eigenaresse plantage Rif [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de Wed. J.J. Gaatman schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van 25 slaven met een tegemoetkoming van P. 5.000,-.

Uit dit huwelijk:

 1. ………………?

IX.. ANNA MARIA RINGELING ged. N.G. Curaçao 03-06-1792 (get. Robertus Samuel Brands en Neeltje Brands, geb. Plaate), † Cavendish Park, Roch Ferry-Birkenhead (Liverpool) 1885, tr. ARTHUR FREDERICK BARBAULT, kapitein en honorair majoor der inf. Britse leger, † Brits Indië

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. FRANCIS ISABELLA BARBAULT geb. 16-12-1815, ged. N.G. Curaçao 14-03-1816 (get. A. MacLaine, Lt. Col., J.P. Hood, Cornelia Willemina Ringeling en Anna Catharina Ringeling)

IX.. Mr. JAN GERARD RINGELING geb. Curaçao 02-01-1794, ged. N.G. Curaçao 10-01-1794 (get. Jan Albert Ringeling en Vrouwe Neeltje Brands, geb. Plaate), studeerde te Leiden, secretaris a.i. van het Hof van Policie en Criminele Justitie (1822), 1ste commies ter gouvernementssecretarie, gouvernementssecretaris (1824), privésecretaris van de gouverneur, post- en havenmeester te Suriname, † Amsterdam 12-09-1846, tr. St.-Eustatius 11-04-1819 (huw. ontbonden) CONSTANTIA DE VEER ged. ….. Curaçao 14-09-1804, † Paramaribo ..-06-1874, dr. van Abraham de Veer, regeringscommissaris van Curaçao (1803-1804), commandant-generaal van de Noord- en Zuidkust van Hollands West-Afrika (1809-1815), gouverneur van Saba, St.-Eustatius en Saba (1817-1822), generaal-majoor en gouverneur van Suriname (1822-1828) en Aletta Schotborgh, tr. 2de MARGARETHA CHARLOTTA DE VOS † 28-09-1869, begr. Arnhem, zij hetr. Amsterdam 08-05-1851 Daniel Friedrich Nadler ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 29-05-1791, (get. Hendrik Kuijk en Johanna Poolman), koopman, † Amsterdam 12-05-1861, zn. van Paul Friedrich Nadler en Leena Poolman en wednr. van Antonia ter Veen [Amsterdam/Paramaribo].

Na een ernstige mishandeling van zijn echtgenote in 1827 werd hij ontslagen uit zijn ambt van gouvernementssecretaris en volgde ook een echtscheiding.

Uit dit huwelijk:

 1. Zoon RINGELING geb. St.-Eustatius 13-03-1820
 2.  ABRAHAM JARMAN RINGELING geb. ……………. ..-03-1826, † Suriname 28-04-1828

IX.. ANNA CATHARINA RINGELING ged. Luth. Curaçao 22-05-1799 (get. W. Forbus en Elizabeth Aletta Berch), ged. N.G. Curaçao 23-05-1799 (get. W. Forbes en Elizabeth Aletta Berch), † Aruba 04-11-1867, otr. Curaçao 31-05-1816 (get. bg. Reinier Frederik van Raders en J.H. Bauer en br. Cornelis Ringeling en Cornelia Willemina Striddels), tr. Curaçao 16-06-1816 JACOB JARMAN geb. Amsterdam 25-04-1792, ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 04-05-1792 (get. Gerrit Jarman en Anna Gebbink), 1ste luitenant der W.I. Jagers (1814), brouwer te Breukelen-Nijenrode (1821), gezaghebber van Aruba met tit. rang van kapitein (1836), directeur gouvernementscultures (1839-1851), bij voortduring inspecteur (1851-1858), † Aruba 21-02-1859, zn. van Jacobus Jarman en Catharina Louisa Nagel [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. ALEXANDRINA LOUISA JACOBA JARMAN geb. Curaçao 31-07-1819, ged. N.G. Curaçao 15-08-1819 (get. Cornelia Wilhelmina Striddels, wed. van Cornelis Ringeling en Alexander Evertsz), † Aruba 23-07-1898
 2. CORNELIA JEANNETTE WELMOET JARMAN geb. Amsterdam 15-05-1820 volgt X..
 3.  LOUIS JARMAN geb. Breukelen-Nijenrode 05-07-1821, † Suriname (of Aruba) 26-09-1839
 4.  WILLEM JARMAN geb. Breukelen-Nijenrode 22-03-1823, kapitein der inf., † Amsterdam 14-04-1900
 5.  JAN GERARD CONSTANTINUS JARMAN geb. Breukelen-Nijenrode 15-01-1825, commies 2de kl. der posterijen (1876), zoutverkooppakhuismeester te Kembangbaoe, Soerabaja (1881), later te Lamongan, † verm. Ned.-Indië voor 1899, † Suriname (of Aruba) 26-09-1839, tr. KARSINA te Lamongan
 6. SOPHIE MARIE CATHERINE JARMAN geb. Breukelen-Nijenrode 07-11-1826 volgt X..
 7.  ANTON JARMAN geb. Breukelen-Nijenrode 31-07-1828 volgt X..
 8.  JACOBUS CORNELIS JARMAN geb. Breukelen-Nijenrode 23-02-1830, assistent-opzichter cultuur-etablissement De Hoop (1848-1853), † Aruba 24-09-1886
 9. EDUARD ELISABETH JARMAN geb. Breukelen-Nijenrode 18-11-1831 volgt X..
 10.  VERONICA HENRIËTTE JARMAN geb. Breukelen-Nijenrode 09-09-1833, † Breukelen-Nijenrode 27-07-1834
 11. JAN HENRI JARMAN geb. Breukelen 13-05-1835, † Aruba 14-01-1866

IX.. MICHAËL RÖMER geb. Curaçao 31-03-1798, ged. N.G. Curaçao 20-04-1798 (get. Michiel Römer en Cornelia Willemina Bergh, huisvr. van Carel van der Linde), eigenaar plantage Bonpais, † Curaçao (stadsdistrict) 25-11-1873, tr. Curaçao 19-07-1826 DOROTHEA WIJS geb. Curaçao 17-09-1807, † Curaçao (stadsdistrict) 16-01-1892, dr. van Jan Theodorus Wijs en Eva van Arckel, zij tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1822 Coenraad Otto Rojer, begr. Curaçao, plantage Hato 05-04-1824, zn. van Frans Rojer en Geertruida Berch (zie VI..) [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA WILHELMINA RÖMER geb. Curaçao 09-09-1827 volgt X..
 2.  ANNA CHRISTINA RÖMER geb. Curaçao 02-01-1829 volgt X..
 3.  CONSTANCIA PETRONELLA RÖMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-11-1830, † Curaçao (stadsdistrict) 01-02-1900
 4. JANNETJE THEODORA RÖMER geb. Curaçao (Middendivisie 1ste district) 25-07-1833, ged. Prot. Curaçao 01-06-1834 (get. Francis Wijs te St.-Thomas, de wed. A.A. Wijs, Johan Herman Römer en Perina Feijns Evertsz) volgt X..
 5. CONSTANTINUS THEODOOR RÖMER geb. Curaçao (Westdivisie 2de district) 05-03-1835, ged. Prot. Curaçao 09-08-1835 (get. de Wel Ed. Heer Theodorus Jutting, Mejufrouw Henriette Johanna Jutting, de Schout-bij-nacht Jan Martinus Polders en Vrouwe Johanna Elisabeth Polders, geb. Van der Hart, beiden woonachtig te Utrecht), † Curaçao (buitendistrict) 27-01-1844
 6. EVA VAN ARCKEL RÖMER geb. Curaçao (Middendivisie 2de district) 01-01-1837, ged. Prot. Curaçao 03-02-1839 (get. Alexander Evertsz en Dina Aletta Wijs), † Curaçao (stadsdistrict) 31-12-1919
 7. HENRIËTTE WILHELMINA RÖMER geb. Curaçao (Middendivisie 2de district) 30-04-1838, ged. Prot. Curaçao 03-02-1839 (get. P.J. Fock, luit.-ter-zee op Z.M. Brik ……….. en Wilhelmina Catharina Wijs) volgt X..
 8. CONSTANTINUS PETRUS RÖMER geb. Curaçao 23-08-1844, ged. Prot. Curaçao 10-08-1845 (get. Coenraad Otto Rojer, Gerardus Duykinck, Eva van Wijk, geb. Van der Dijs en Brigitta Cornelia Duykinck geb. Van der Linde Pearse)

IX.. Mr. CHRISTOPH CAREL RÖMER geb. 13-12-1800, ged. N.G. Curaçao 01-03-1801 (get. Christoph Carel van der Linde en Hermina Adriana Rojer), procureur des Konings, auditeur-militair en commissaris van politie, † Curaçao (stadsdistrict) 07-12-1835, tr. Curaçao (stadsdistrict) 07-12-1831 JOHANNA PETRONELLA DUYKINCK ged. Luth. Curaçao 15-06-1798 (get. J.C. Holthuijsen, A.A. Beutner, Johanna Holthuijsen en Petronella Duykinck), † Curaçao (stadsdistrict) 23-10-1876, dr. van Gerardus Duykinck, raad van Curaçao, luitenant der Burgerij en weesmeester en Adriana Webb, zij otr. 1ste Curaçao (aan huis) 06-03-1818 (get. bg. Isaac Johannes Rammelman Elsevier, president van het Hof van Justitie, Jannetje Webb Duykinck en br. de Heer Gerardus Duykinck en Adriana Webb, huisvr. van Gerardus Duykinck), tr. Curaçao (aan huis) 22-03-1818 Mr. Daniël Serrurier geb. Amsterdam 12-06-1788, ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 20-06-1788 (get. Daniel Serrurier), lid (1816) en president (1820) van het Hof van Justitie te Curaçao, † Curaçao 01-04-1828, begr. Prot. kerkhof Pietermaai 01-04-1828, zn. van Ds. Jan Jacob Serrurier, predikant en Johanna Tichelhoff [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CAROLINE ELISABETH RÖMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 25-10-1832, ged. Prot. Curaçao 03-03-1833 (get. de Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Mr. Rammelman Elsevier, Cornelia Wilhelmina van der Linde, wed. van wijlen Joseph Pearse, de Wel Ed. Gestr. Heer Herman Adolf Hayunga, de Hoog Wel Ed. geboren Vrouwe Johanna Martinius, echtgenote van Jonkheer Mr. Rammelman Elsevier) volgt X..  
 2. CONSTANTINUS PETRUS RÖMER geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-09-1833, ged. Prot. Curaçao 04-05-1834 (get. Michael Römer, Johan Herman Römer en Jannetje Webb Duykinck, wed. van Adam Dietsz)

IX.. JOHAN HERMAN RÖMER geb. Curaçao 13-11-1804, ged. Luth. Curaçao 06-01-1805 (get. Jacob Bennebroek van der Linde en Cornelia Catharina Römer), † Curaçao (stadsdistrict) 19-08-1853, tr. JOHANNA PETRONELLA DUYKINCK ged. Luth. Curaçao 15-06-1798 (get. J.C. Holthuijsen, A.A. Beutner, Johanna Holthuijsen en Petronella Duykinck), dr. van Gerardus Duykinck, raad van Curaçao, luitenant der Burgerij en weesmeester en en Adriana Webb en wed. van Mr. Christoph Carel Römer en eerder van Mr. Daniël Serrurier [Curaçao]. [Zie IX..].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de Wed. J.H. Römer schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van 123 slaven met een tegemoetkoming van P. 24.600,-.

IX.. BRIDGET CORNELIA VAN DER LINDE PEARSE geb. 10-02-1818, ged. N.G. Curaçao 07-04-1818 (get. John Corser, Robert Conn, Cornelia Willemina Berch, wed. Van der Linde en Jannetje Gijsbertha Jutting), tr. Curaçao 10-01-1844 GERARDUS DUYCKINCK R.N.L. geb. St.-Thomas 1818, lid van de Raad van Bestuur van Suriname, † ’s-Gravenhage 22-01-1882, zn. van Mr. Willem Webb Duyckinck en Sarah Maria Schotborgh [’s-Gravenhage].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd Duykinck schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van een slaaf met een tegemoetkoming van P. 200,-. Michiel Römer tekende (bij afwezigheid van Duykinck?).
Volgens de overlijdensadvertentie in de Curaçaosche Courant werd hij op Curaçao geboren. Het trouwregister vermeld daarentegen St.-Thomas.

Uit dit huwelijk:

 1. EMELINE WILHELMINE JOSEPHINE DUYCKINCK geb. Paramaribo 30-12-1846 volgt X..

IX.. CORNELIA WILLEMINA VAN DER LINDE geb. 24-09-1808, ged. Luth. Curaçao 14-11-1808 (get. Constantinus Petrus Römer en Cornelia Willemina van der Linde, geb. Berch), † Curaçao 11-05-1880, tr. Curaçao 22-06-1831 JAN SCHOTBORGH geb. Curaçao 21-03-1808, ged. N.G. Curaçao 10-06-1808 (get. J.B. van der Linde en J.C. Gaatman, geb. Vos), mede-eigenaar plantage Engelenberg, † Curaçao 22-06-1881, zn. van Matthias Schotborgh, districtmeester en Maria Rijninck, eigenares plantage Engelenberg [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd Jan Schotborgh schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 81 slaven met een tegemoetkoming van P. 16.200,-.

Uit dit huwelijk:

 1. MATTHIAS VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao (WD 3de district) 19-04-1832, † Curaçao (4de district) 02-03-1912
 2. JAN VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao 21-12-1833, † Curaçao 06-01-1834
 3.  JACOB BENNEBROEK VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao (WD 1ste district) 14-03-1835, ged. Prot. Curaçao 09-08-1835 (get. Henry Stephen Thomas Price en Lucretia Constantia Price, geb. Römer) [Zie IX..].
 4. MARIA CONSTANTIA SCHOTBORGH geb. Curaçao (WD 3de district) 15-11-1837, ged. Prot. Curaçao 24-02-1838 (get. J.B. Gravenhorst en de Wed. E.B. Penny, geb. Schotborgh), † Curaçao 09-04-1852
 5. ANNA SARA JEANNETTE SCHOTBORGH geb. Curaçao (WD 3de district) 12-12-1843 volgt X..
 6. JAN VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao 24-04-1845 volgt X..

IX.. ANNA MARGARETHA BERCH geb. Curaçao 1829, † Curaçao (stadsdistrict) 29-09-1871, tr. Curaçao (stadsdistrict) 19-08-1857 RIJNARDUS RÖMER geb. Curaçao 29-10-1832, † Curaçao (stadsdistrict) 17-04-1909, zn. van Jan Römer en Gijsbertha van der Linde [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA DECIEDERA RÖMER geb. Curaçao (MD 1ste district) 19-09-1861, † Curaçao (stadsdistrict) 02-06-1939, tr. Curaçao (stadsdistrict) 13-09-1905 LOUIS MARTIN CELIS MEEUW geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-11-1854, † Curaçao (stadsdistrict) 27-09-1919, zn. van Postina Meeuw
 2. VIRGINIA BEATRIZ RÖMER geb. Curaçao 11-05-1868, † Curaçao (stadsdistrict) 18-05-1896
 3.  JOHANNES CIPRIANUS RÖMER geb. Curaçao (3de district) 27-01-1870, † Curaçao (stadsdistrict) 09-01-1896

IX.. MARIA ELEONORA BERCH geb. Curaçao 20-02-1832, † Curaçao (stadsdistrict) 17-04-1892, tr. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1853 PETRUS ADOLPH RAVEN geb. Curaçao 30-05-1828, ½ eigenaar plantage De Goede Hoop (MD, 1854-), † Curaçao (stadsdistrict) 04-11-1864, zn. van Gijsbert Somer Raven en Catharina Clemencia Cratsz, tr. 2de Curaçao (3de district) 10-03-1872 RIJNARDUS RÖMER geb. Curaçao 29-10-1832, † Curaçao (stadsdistrict) 17-04-1909, zn. van Jan Römer en Gijsbertha van der Linde en wednr. van Anna Margaretha Berch [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. LEOCADIA CLEMENCIA RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-12-1854, † Curaçao (3de district) 27-03-1911
 2. DOMETHILDA WILHELMINA RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-09-1859, † Curaçao (stadsdistrict) 07-02-1909
 3. RUDOLF LEON RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-04-1862
 4.  GIJSBERT REINIER RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-06-1864, † Curaçao (stadsdistrict) 14-10-1925

IX.. MARIA FELICIE BERCH geb. Curaçao 01-05-1839, † Curaçao (stadsdistrict) 28-04-1884, tr. Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1865 EUGENIO ANTONIO MARTINEZ Y MARTINEZ geb. Caracas 06-09-1838, zn. van Juan José Martinez en Anna Martina Martinez [Puerto Cabello].

Uit dit huwelijk:

 1. ARISTIDES BRIGITO MARTINEZ Y MARTINEZ geb. Curaçao (3de district) 08-10-1866, † Curaçao (3de district) 15-10-1866
 2. JULIO GONZALO MARTINEZ Y MARTINEZ geb. Curaçao (3de district) 10-01-1868, † Curaçao (3de district) 16-01-1868
 3. DOMINGO ESTEVITO MARTINEZ Y MARTINEZ geb. Curaçao (3de district) 26-12-1868
 4.  ARISTIDES ELENO MARTINEZ Y MARTINEZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-08-1871, † Curaçao (stadsdistrict) 18-09-1877
 5. ARTURO CECILIO MARTINEZ Y MARTINEZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-11-1874, † Curaçao (stadsdistrict) 16-10-1876

IX.. HERMAN NICOLAAS BENNEBROEK EVERTSZ geb. Curaçao 14-05-1837, plantage-eigenaar te Suriname, † 26-05-1895, tr. 1ste LOUISE HENRIËTTE VAN WIJHE geb. 05-01-1839, † Paramaribo 30-07-1859, tr. 2de CORNELIA ELISABETH CONRADI geb. Curaçao (stadsdistrcit) 28-05-1841, † Paramaribo 21-02-1861, dr. van Ds. Cornelis Conradi R.N.L., predikant en Sara Geertruida de Veer, tr. 3de ’s-Gravenhage 16-09-1863 ELISABETH MARGARETHA PRAGER geb. Poerworedjo, Java 10-07-1843, † Paramaribo 25-10-1877 [Paramaribo].

Uit het 3de huwelijk:

 1. JACOB BENNEBROEK EVERTSZ geb. Veghel 1865, officier van administratie, † Hilversum 08-11-1945, tr. Amsterdam 19-01-1888 HELENA MARGARETHA THAARUP VAN TIENEN geb. Nieuwer Amstel 1867, dr. van Leonard Bernard van Tienen, ambtenaar en Wihelmina Ottolina Prager
 2. HERMAN NICOLAAS BENNEBROEK EVERTSZ geb. ’s-Gravenhage 1869, † Hilversum 06-07-1947, tr. ‘s-Gravenhage 22-11-1904 ADÈLE CATHARINA LOTSY dr. van Oswald Gerhard Lotsy en Julie Antoinette Prehn

IX.. JOHAN HENDRIK WATERS GRAVENHORST geb. Aruba 30-06-1833, ged. Prot. Aruba 02-02-1834 (get. de Wel Ed. Heer J.F.W. Gravenhorst en Mejufrouw Susanna Croes, echtgenote van …………..), gezaghebber van St.-Maarten en Bonaire, lid Hof van Justitie op Curaçao, † Curaçao 05-08-1909, tr. 1ste Curaçao 06-12-1854 MARIA FREDERIKA ELISABETH BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 03-09-1827, † Curaçao 03-10-1896, dr. van Mr. Jacob Bennebroek Gravenhorst en Welmoet Nagel, tr. 2de Curaçao 17-09-1902 JOHANNA MAGDALENA CATHARINA BROUWER geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-07-1853, ged. Prot. Curaçao 25-09-1853 (get. N. Anslijn en A.L. Gaërste), dr. van Anthony Brouwer en Magdalena Catharina Harrebomée [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA HENRIËTTE JOSEPHINE WATERS GRAVENHORST geb. Curaçao 03-10-1856 volgt X..
 2. MARIA ELISABETH ANNA SOPHIE WATERS GRAVENHORST geb. Aruba 29-04-1859 [Zie IX..].
 3. JACOB FREDERIK WATERS GRAVENHORST geb. Bonaire 09-02-1862, tr. JOHANNA DOMACASSÉ
 4. CLÉMENCE LUCRÈCE CATHERINE WATERS GRAVENHORST geb. Aruba 04-01-1864, † Curaçao 11-02-1907
 5. JOHAN HENDRIK CLEMENS GRAVENHORST geb. St.-Eustatius 24-08-1867, ambtenaar, † Curaçao ..-01-1911

IX.. CATHARINA MAGDALENA WATERS GRAVENHORST geb. Aruba 11-05-1836, † Bergeyk 05-11-1912, tr. Aruba 09-11-1859 Jhr. dr. GUILLAUME PIERRE JEAN CORNEILLE ALEXANDRE HENRI VON HOFFMANN geb. Antwerpen 08-06-1825, medisch doctor, arts Zweedse consulaat in West-Indië, arts in dienst van Nederlandse gouvernement, † Bergeijk 18-03-1907, zn. van Jhr. François Charles Isidore von Hoffmann en Marie Adriënne Jeanne van Laer [Bergeijk].  

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. FRANÇOISE ANNE CATHERINE ADRIENNE VON HOFFMANN geb. Aruba 02-09-1860
 2. Jhr. JEAN PIERRE ERNEST PIERRE CHARLES VON HOFFMANN geb. Aruba 22-09-1862

IX.. JACOBUS PETRUS CLEMENS BENNEBROEK GRAVENHORST R.M.W.O. geb. Curaçao 17-11-1829, 2de luitenant-ter-zee, havenmeester te Makassar, Semarang en Soerabaja, † Makassar 21-02-1885, tr. Makassar 21-05-1865 CECILIA HENRIËTTA ESCHAUZIER geb. Soerakarta 06-06-1845, † Batavia 31-08-1908, dr. van Luiz Juan Diego Nimicio Francisca Carassiolo Eschauzier y Terry en N.N. [Batavia].

Erkende kinderen bij de inlandse vrouw BADA:

 1. JACOB GRAVENHORST geb. Makassar 29-04-1860 stationschef Staatsspoorwegen te Batavia, † Bandoeng 04-08-1917
 2. WELMOET GRAVENHORST geb. Makassar 02-07-1861, † Batavia 16-07-1927, tr. Batavia 27-02-1880, ISAÄK ROBBERT BROUWER geb. Batavia 11-08-1855, adjunct-chef Staatsspoorwegen, † Batavia 29-10-1932
 3. HENRY WILLEM CLEMENS GRAVENHORST geb. Makassar 26-09-1862, † Bandoeng na 1924
 4.  VICTOR HUGO GRAVENHORST geb. Makassar 08-11-1864, tuinemployé suikerfabriek Poerwoasri (Kediri), † Soerabaja 07-11-1921, tr. Bangil (Pasoeroean) 18-12-1895, JULIET ALICE BLANEY DAVIDSON geb. Madioen 28-01-1874, † Amsterdam 02-05-1958, dr. van James Blaney Davidson en Maria Moens Saaimans.

Uit het huwelijk:

 1. MARIE ANGELINE GRAVENHORST geb. Makassar 24-02-1866, † Voorburg 01-10-1945, tr. Soerabaja 05-05-1888, HENRI SAMUEL ESCHAUZIER geb. Terschelling 27-04-1850, administrateur suikerfabriek Poerwoasri (Kediri), † Nice 25-10-1925, zn. van Wilhelm Samuel Louis Eschauzier en Neeltje Swart.
 2. LOUISE MELANIE GRAVENHORST geb. Semarang 14-07-1868, † Amersfoort 11-02-1938, tr. Kediri 12-03-1898, ABRAHAM WESSELS geb. Gombong (Keboemen) 20-06-1865, administrateur suikerfabriek Bogoh Kidoel (Kediri), † ’s-Gravenhage 28-09-1933, zn. van Jan Frederik Wilhelm Wessels en Johanna Dorothea Scholl van Egmond.
 3. PETRUS CLEMENS GRAVENHORST geb. Semarang 07-03-1870, employé onderneming Pasir Kenanga (Soekaboemi), † Weltevreden 02-04-1903
 4. ANNY LUCIE GRAVENHORST geb. Soerabaja 17-11-1871, † Batavia 24-02-1924, tr. Kediri 06-11-1898, PIETER PEEREBOOM VOLLER geb. Batavia 09-12-1873 administrateur onderneming Pasir Kenanga (Soekaboemi), directeur Olveh van 1879, † Heemstede 04-01-1950, zn. van Jacobus Pieter Peereboom Voller en Wilhelmina Albertine Boom.
 5. HENRY THEODOOR GRAVENHORST geb. Soerabaja 27-07-1874, chemicus suikerfabriek Tjiandjoer (Preanger Reg.), † Kediri 1922
 6. Ir. GEORGE EDWIN GRAVENHORST geb. Soerabaja 09-10-1876, mijnbouwkundig ing., hoofdingenieur Dienst van de Mijnbouw te Batavia, † Nijmegen 01-01-1940, tr. Meester Cornelis 21-01-1911, CATHARINA MARIA WICHERS geb. Probolingo 05-11-1888, dr. van Jan Jacob Wichers en Maria Aletta Louise Trip.
 7. JEANNE FRÉDÉRIQUE GRAVENHORST geb. Soerabaja 30-11-1878, † Nice 22-07-1950, tr. Kediri 21-06-1898, EUGÈNE FREDERIK GUSTAAF HARLOFF geb. Salatiga 23-02-1874, chemicus suikerfabriek Bogoh Kidoel (Kediri), † Malang 1939, zn. van Godert Hendrik Marie Harloff en Margaretha Alida Johanna Greve

IX.. JOHAN HENDRIK BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 04-10-1831, plantage-eigenaar, † Curaçao 29-04-1919, tr. Curaçao ANNA GERBRECHT HELLMUND geb. Curaçao 11-07-1839, ged. Prot. Curaçao 15-03-1840 (get. Nicolaas Rojer en Adriana Catharina Elisabeth Virginia Voogd), † Curaçao 27-12-1919, dr. van Gottlob Wilhelm Hellmund en Henriëtte Catharina Raven [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 22-05-1860, controleur Belastingen Curaçao, advocaat-generaal Hof van Justitie Curaçao, † ’s-Gravenhage 16-02-1934, tr. 1ste Curaçao 03-06-1885 MARIA ELIZABETH GORSIRA geb. Curaçao 09-10-1863, † Bonaire 02-05-1887, dr. van Pieter Gorsira en Catharina Erkelens, 2de Curaçao 07-08-1901 CONSTANCIA MATHILDA JEANNETTA BENNEBROEK VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao 24-03-1870, † ’s-Gravenhage 09-02-1941, dr. van Jacob Bennebroek van der Linde Schotborgh en Anna Sophia Henriëtte Bennebroek Forbes [Zie IX..].
 2. HENRIËTTE CATHARINA CLEMENCIA BENNBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 22-05-1863, ged. Prot. Curaçao 22-05-1865 (huisdoop, get. P.J.C. Gravenhorst en Henriette Catharina Raven, wed. Hellmund, beiden afwezig), † Curaçao 22-01-1925, tr. Bonaire ..-..1902 AREND EVERT VAN DEN BRANDHOF geb. Wijk bij Duurstede 14-06-1861, gezaghebber van Bonaire, † op zee bij schipbreuk nabij Curaçao 13-06-1910, zn. van Nicolaas en Johanna Leonardina Josephina le Mahieu [Curaçao].
 3. LUCIE WILHELMINA AUGUSTA LOUIZA BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 22-08-1868, ged. Prot. Curaçao 31-05-1876 (huisdoop, get. Wilhelm Gottlob Ferdinand Hellmund en Augusta Willemina Hellmund), † Wassenaar 08-05-1941 [Wassenaar].
 4. WILLEM JOHAN HENDRIK BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 14-10-1873, ged. Prot. Curaçao 31-05-1876 (huisdoop, get. Ernst Berend Ferdinand Hellmund en Henrietta Maria Johanna Hellmund), gouvernementsambtenaar, plantage-eigenaar, † Curaçao 08-05-1916, tr. Curaçao 04-06-1908 DOROTHEA ELISABETH GAERSTE geb. Curaçao 07-04-1882, dr. van Hendrik Gaerste en Clasina Jacoba Gaerste [Curaçao].
 5. ANNA AUGUSTA ELISABETH BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 01-09-1876, † ’s-Gravenhage 11-05-1940 [’s-Gravenhage].

IX.. LUCRETIA CORNELIA CATHARINA BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 31-10-1833, ged. Prot. Curaçao 02-03-1834 (geen get. vermeld), † Port-au-Prince, Haïti 13-04-1768, tr. Curaçao 04-06-1856 Dr. THEODORUS DE VEER geb. Curaçao 07-12-1823, ged. N.G. Curaçao 08-01-1824 (get. J.E. Lewe van Aduard, J.N. Jutting, Aletta de Veer, geb. Schotborgh en J.G. Jutting), medisch doctor, stadschrirurg en officier van gezondheid, stadsgeneesheer van Curaçao, honorair lid Koloniale Raad, † Curaçao 27-06-1882, zn. van Abraham de Veer, koopman en lid Koloniale Raad en Wilhelmina Sophia Jutting, hij tr. 2de Curaçao 20-07-1870 Sara Elisabeth Magthilda Bennebroek Forbes [zie IX..] [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. WILHELMINA SOPHIA DE VEER geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-10-1858, † Curaçao (stadsdistrict) 30-12-1859

IX.. WILLEM MELANCHTON BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 04-02-1836, ged. Prot. Curaçao 03-07-1836 (get. niet vermeld), gezaghebber van St.-Maarten en Aruba, vertrok met gezin in 1879 naar U.S.A., consul der Ned. te New York, † Brooklyn, New York 11-08-1900, tr. St.-Maarten 20-10-1859 ELIZABETH HORNE WEYMOUTH geb. St.-Kitts 13-08-1837, † Brooklyn, New York, dr. van Rev. William Taplay Weymouth en Elizabeth Horne [New York].

Uit dit huwelijk:

 1. SUSANNA ELISABETH WELMOET BENNEBROEK GRAVENHORST geb. St.-Maarten 01-08-1860, † Curaçao 14-11-1878
 2. LUCRETIA AUGUSTA CONSTANCE BENNEBROEK GRAVENHORST geb. St.-Maarten 01-11-1861
 3. JACOB WILLEM MELANCHTON BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 02-10-1864, ged. Prot. Curaçao 02-03-1865 (huisdoop, get. Jacob Bennebroek van der Linde Schotborgh en Anna Sophia Henriette Forbes)
 4. SOPHIA MARIA THEODORA BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 17-07-1866, ged. Prot. Curaçao 17-08-1870 (geen get.)
 5. JANNETJE ELISABETH HENRIËTTA BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 05-02-1870, ged. Prot. Curaçao 17-08-1870 (geen get.)
 6. JOHAN HENDRIK CLEMENS BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 29-07-1872
 7.  HENRIËTTA LOUISA FREDERICA BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 10-06-1874
 8. GEORGE EDUARD HENRY BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 20-08-1877

IX.. GEERTRUIDA ELISABETH BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 27-01-1838, ged. Prot. Curaçao 08-07-1838 (get. Coenraad Hendrik Bilgen en Geertruida Elisabeth Gravenhorst), † Amsterdam 09-11-1873, tr. Curaçao 24-11-1858 KAREL HERMAN KOENTZE geb. Curaçao 04-08-1829, kapitein 1ste kl. der korps mariniers, † Brink en Orden, Apeldoorn 10-07-1915, zn. van Pieter Koentze, stadschirurgijn en officier van gezondheid te Curaçao en Sarah Aletta Schotborgh [Apeldoorn].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd K.H. Koentze schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van een slaaf met een tegemoetkoming van P. 200,-.

Uit dit huwelijk:

 1. SARA ELIZA WELMOET KOENTZE geb. Amsterdam ..-..-1860, † Apeldoorn 27-05-1923 [Apeldoorn].

IX.. HENRIËTTE LOUISE AUGUSTINE CORNELIE BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 12-01-1840, † Nijmegen 22-10-1903, tr. ’s-Gravenhage 24-04-1867 EDWIN BERCH GRAVENHORST geb. Paramaribo 10-10-1846, ambtenaar Mij. Tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht, † Utrecht 30-01-1902, zn. van Dr. George Cornelis Berch Gravenhorst en Henriëtte Louise Auguste de Meinertzhagen [Nijmegen].

Uit dit huwelijk:

 1. EDWIN HENRY BERCH GRAVENHORST geb. ’s-Gravenhage 01-11-1868, dierenarts, plv. inspecteur Veeartsenijkundige Dienst en hoofd Keuringsdienst te Leerdam, lid Gezondheidscommissie te Gorinchem, † Baarn 03-01-1937, tr. Druten 25-01-1901 WILHELMINA CATHARINA FREDERIKS geb. Druten 07-03-1880, † Maartensdijk 14-03-1947, dr. van Andries Frederiks en Wilhelmina Catharina Smith
 2. GEORGINE HENRIËTTE BERCH GRAVENHORST geb. ’s-Gravenhage 09-03-1870, † Princenhage 20-12-1931, tr. 1ste Utrecht 20-08-1891 (huw. ontbonden) ANDREANUS PIETER HOOGENSTEIJN geb. Amsterdam 16-06-1867 gemeenteambtenaar secretarie Zeist, redacteur Utrechtse Courant, † Zeist 15-01-1948, zn. van Adrianus Pieter Hoogensteijn en Catharina Wilhelmina Pfijfers, tr. 2de Groesbeek 28-07-1913 Dr. BAUKE GONGGRIJP geb. Sneek 087-07-1867, math. doctor, leraar wiskunde HBS te Amsterdam, † Breda 20-12-1933, zn. van Geert Gonggrijp en Jeltje Akkermans [Breda].

IX.. JACOB FREDERIK THEODOOR BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 23-10-1844, ged. Prot. Curaçao 13-04-1845 (get. Theodorus Bonnom en Maria Penny uxor), koopman en kapitein-commandant der Schutterij te Zaltbommel, landeigenaar en farmer te Platte, South-Dakota, U.S.A., † Platte 03-04-1919, tr. 1ste Zaltbommel 19-09-1867 JOHANNA CATHARINA WIJNANDA VALKENBURG geb. Zaltbommel 18-08-1844, † Platte 21-10-1895, dr. van Peter Valkenburg en Johanna Gerarda Schuymer, tr. 2de Edgerton, South-Dakota 23-12-1896 LOUISE ADRIËNNE METZEL geb. Nijmegen 17-01-1849, † ’s-Gravenhage 25-08-1911, dr. van Lambertus Hendrikus Metzel en Adriënne Verhagen [Platte, South-Dakota].

Uit dit huwelijk:

 1. WELMOET BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Zaltbommel 28-07-1868
 2.  JOHANNA GERARDA ELISABETH BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Zaltbommel 24-07-1869, † Corsica, South-Dakota 29-08-1965
 3. LUCRETIA BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Zaltbommel 26-10-1871, Springfield, South-Dakota 09-01-1949, tr. Platte, South-Dakota 14-04-1904 HENRY DE BOER geb. 26-01-1872 farmer, † Springfield, South-Dakota 19-04-1945
 4. AMOENA GEERTRUI BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Amsterdam 27-05-1873, tr. Platte, South-Dakota 14-04-1916 CARL TROLL geb. Herbsen, Waldeck, Duitsland 25-05-1878 farmer, † Platte, South-Dakota 20-07-1939

IX.. CORNELIS ANTHONIUS WILHELMUS HALVERHOUT geb. Utrecht 15-04-1827, scheepsagent, tr. Breda 15-07-1857 HELENA ANTONIA MARIA ROELS geb. Kleef 18-05-1832, dr. van Albertus Jacobus Roels en Helena Antonia Maria Hallungius [Breda].

Uit dit huwelijk o.a.:

 1. ANNA SOPHIA HALVERHOUT geb. Breda 21-11-1860, † Pekalongan, Java 25-01-1889, tr. Velsen 29-03-1886 FREDERIK INGERMAN geb. Semarang 10-05-1856, geemployeerde, suikerfabrikant Midden-Java, † Haarlem 08-11-1919, zn. van Jan Pieter Ingerman en Maria Elisabeth Hartevelt. Zij zijn de ouders van schrijfster Maria Dermoût-Ingerman.
 2. HENRIËTTE CATHARINA LUISE HALVERHOUT geb. Breda 19-05-1865, tr. Velsen 30-08-1894 CAREL CLEMENS ELIAS D’ENGELBRONNER geb. ’s-Gravenhage 31-05-1865, luitenant der art., † Haarlem 21-11-1934, zn. van Carel Clemens Elias d’Engelbronner en Anna Cornelia Meinsma
 3. JACOMINA MARIA CHARLOTTA THEODORA HALVERHOUT geb. Den Helder …… 1868, tr. Velsen 29-03-1886 GEORGE FREDERIK STEINBUCH geb. Batavia ….. 1864, officier der genie, † Haarlem 21-11-1934, zn. van Frans Thomas Steinbuch en Caroline Diana Ingram
 4. WILLEM CORNELIS LEONARD GEORGE HALVERHOUT geb. Breda …… 1875, fabricagechef, tr. Wildervank 14-09-1905 CHRISTINE HINDERIKE MEIHUIZEN geb. Wildervank ……… 1832, dr. van Melchior Meihuizen en Hillechiena Wilkens

IX.. MARIA SOPHIA ELISABETH HALVERHOUT geb. Sambeek (Boxmeer) 08-10-1832, † Breda 04-04-1902, tr. Breda 15-07-1857 JOHAN HERMAN HENDRIK DOMMERS R.N.L. geb. Fort van der Capellen (Padang Bovenlanden) 04-06-1829, luitenant-generaal afk. van het wapen der inf., † ’s-Gravenhage 08-04-1911, zn. van Harm Dommers R.M.W.O., majoor der inf. O.I.L. en Maria Kern [‘s-Gravenhage].

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. ANNA SOPHIA DOMMERS geb. Breda 16-08-1858, † ’s-Gravenhage 30-01-1933, tr. ’s-Gravenhage 11-09-1878 HENDRIK LOUIS VAN DER WAARDEN geb. ’s-Gravenhage 19-06-1844, assistent-resident van Siboga (Tapanoeli), † op zee aan boord van een stoomschip tussen Siboga en Padang 06-05-1890, zn. van Christiaan Petrus van der Waarden en Hendrica Theodora Werner
 2. JOHAN HERMAN HENDRIK DOMMERS geb. Breda 08-03-1860, luintenant-kolonel tit. der Inf. O.I.L., † Ginneken 16-08-1914, tr. Soerabaja 20-07-1889 EMILIE LÉONIE ERNESTINE WEYCHARDT geb. Billiton 19-02-1869, † …………….., dr. van Heinrich Ferdinand Weychardt en Christiena Jeannetta Muller (von Czernicki)
 3. MARIA HELENA ALIDA ADRIANA DOMMERS geb. Breda 12-11-1861, † ’s-Gravenhage 04-11-1947, tr. ’s-Gravenhage 18-10-1883 WILLEM HENDRIK SCHUKKING geb. Coevorden 16-07-1860, kassier en commissionair in effecten te Zutphen, † ’s-Gravenhage 08-09-1938, zn. van Casper Leemkuil Schukking en Marie Louise Adèle van Bosstraeten
 4. WILLEM CHRISTIAAN HENDRIK DOMMERS geb. ’s-Gravenhage 19-06-1864, sergeant der inf., † Koeta Radja 09-05-1884
 5. FREDERIK ANTON ALBERT DOMMERS geb. Breda 26-11-1869, koffie-employé, † op zee aan boord van S.S. Salak op reis naar Nederland nabij Perim 27-07-1904, tr. Loemadjang (Probolingo) 07-06-1898 JOHANNA VAN ’T HOOGERHUIJS geb. Soerabaja 19-09-1877, † Malang ………., dr van Christiaan van ’t Hoogerhuijs en Helena Maria Wijl
 6. BERNARDUS IGNATIUS DOMMERS geb. Hoorn 02-07-1874, kapitein der art., † Amersfoort 20-11-1943, tr. 1ste Breda 28-04-1897 (huw. ontbonden) GEORGINE WILHELMINE FREDERICKE VAN REEDE geb. Rotterdam 05-01-1875, † ’s-Gravenhage 21-02-1945 dr. van Willem Cornelis Hendrik van Reede en Willemina Helena Filedt Kok, tr. 2de Amsterdam 15-07-1908 KATHARINA BOS geb. Nieuw-Helvoet 31-03-1889, dr. van Kornelis Bos, sergeant-majoor der Kon. Marine en Maartje Duis [’s-Gravenhage].

IX.. FREDERIK ANTON ALBERT HALVERHOUT geb. Utrecht 16-03-1842, tr. Gorinchem 28-06-1864 JOHANNA MARIA VAN AKEN geb. Gorinchem ….. 1845, dr. van Lambertus Gerardus van Aken, notaris en Maria Antonia Colthoff

IX.. ALBERT LOUIS JOHAN HALVERHOUT geb. Utrecht 29-10-1843, stationschef, later hotelhouder, † Dieren 05-07-1896, tr. Rheden 23-05-1867 JOHANNA HENDERICA ALEIDA WESTHOFF geb. Monnikendam ….. 1843, † Dieren 16-06-1909, dr. van Hendrik Westhoff en Henderica Aleida ten Broekhorst [Dieren].

IX.. HENRICUS LUDOVICUS JOSEPHUS THIEFRY geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-10-1830, ged. RK Curaçao 29-05-1831 (get. Sebastianus Castillo pro Jacobo Antonio Josepho Thiefry en Maria Louisa Thiefry), postdirecteur te Roozendaal (eervol ontslag 1858), † Amsterdam/Woubrugge (uit advertentie) 31-10-1888, tr. Rotterdam 11-01-1854 MARIA LOUIZE ENGELMAN geb. Rotterdam 09-02-1836, † Rotterdam-Kralingen 24-02-1884, dr. van Hendrik Frans Martinus Engelman en Cornelia Hakbijl

Hij kwam samen met Jan Hendrik Bennebroek Gravenhorst kort voor 18-12-1843 aan in Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA THIEFRY geb. Rotterdam 11-02-1858, † Utrecht 08-04-1933, tr. Rotterdam-Kralingen 25-11-1885 LOUIS ADRIEN ALEXANDRE LAPONDER geb. Arnhem 30-04-1858, eigenaar café-restaurant Laponder (Oude Gracht 192 Utrecht), † Utrecht 10-11-1907, zn. van Theodorus Jacobus Laponder en Henriëtte Perrin
 2. HENDRIK FRANS MARTINUS THIEFRY geb. Rotterdam 19-09-1859
 3.  HENRI LOUIS THIEFRY geb. …………. ..-..-1863, brievengaarder te Oegstgeest (eervol ontslag 1906), † Utrecht 29-01-1925

IX.. FLORE CÉLINA ADELAÏDA THIEFRY geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1834, ged. RK Curaçao 09-11-1834 (get. Jacobus Antonius Josephus Thiefry en Flora Celina Adelaïda Thiefry), tr. 1ste Utrecht 24-03-1859 Mr. PIETER DELBEEK geb. Utrecht 30-10-1831, rentenier, 2de luitenant der schutterij te Utrecht (1860), † Oer (Gendringen) 06-07-1861, zn. van Mr. Jan Carel Delbeek, grondeigenaar, heemraad van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam en Catharina Sophia Jetskea Bouricius van Idema, tr. 2de Utrecht 01-12-1864 PETRUS FRANCISCUS JOSEPHUS CROUSSE geb. Brussel ..-..-1828, kapitein Belgisch Leger, zn. van Antonius Franciscus Ghislenus Crousse en Maria Josepha Heuschling [huis Schuylenburg, Terborg].

Huis Oog in Al te Utrecht, buitenplaats van de familie Delbeek tot 1869, bron: http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/oog-in-al, foto: Utrecht, Park Oog in Al 1, 18294 (Wesselspoelder76 - Wikimedia Commons/CC-BY-SA)

Huis Oog in Al te Utrecht, buitenplaats van de familie Delbeek tot 1869, bron: http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/oog-in-al, foto: Utrecht, Park Oog in Al 1, 18294 (Wesselspoelder76 – Wikimedia Commons/CC-BY-SA)

De familie Delbeek was in de eerste helft van de 19de eeuw in het bezit van de buitenplaats Oog-in-Al in Urecht. Deze familie voegde in 1833 rechtsachter een ronde uitbouw aan het huis toe en zeven jaar later rechtsvoor nog weer een rechthoekige uitbouw. In de half-ronde erker aan de zuidzijde is een steen gemetseld door Jan Carel Delbeek jr. op 14 maart 1840. Na het overlijden van mr. J.C. Delbeek in 1869 is de inboedel, waaronder een bijzondere verzameling Oost-Indisch porselein en goud- en zilverwerk verkocht. Bron: http://www.buitenplaatseninnederland.nl/Utrecht_beschrijvingen/Utrecht_OogInAl.html
Mr. J.C. Delbeek behoorde tot de hoogstaangeslagenen in de provincie Utrecht. Zijn bezittingen bevinden zich te Utrecht, IJsselstein, Willeskop, Schalkwijk, Vreeswijk, Tull en ’t Waal, Sexbierum en Tjallebird. Bron: Utrechtsche Courant 23-05-1852.
Crousse raakte gewond in een duel met kapitein Lahuse na hem beschuldigd te hebben van plagiaat in diens werk ‘Le service des Etats major en campagne et en temps de paix’. Bron: Algemeen Handelsblad 06-12-1874.
Portret van de kinderen van Mr. J.C. Delbeek en K.S.J. Bouricius van Idema, midden links Mr. Pieter Delbeek (1830-1861), Jacobus van Koningsveld, 1850-1874 (particuliere collectie)

Portret van de kinderen van Mr. J.C. Delbeek en K.S.J. Delbeek – Bouricius van Idema, midden links Mr. Pieter Delbeek (1830-1861), Jacobus van Koningsveld, 1850-1874 (particuliere collectie)

Uit dit huwelijk:

 1. ……………?

IX.. GEORGE FREDERIK BERCH GRAVENHORST geb. Paramaribo 04-09-1843, commies dept. van Waterstaat, † ’s-Gravenhage 20-09-1900, tr. ’s-Gravenhage 19-05-1880 WILHELMINA SOPHIA TEN HAGEN geb. Amsterdam 16-01-1849, † ’s-Gravenhage 10-07-1936, dr. van Jacob ten Hagen en Matia Frederika Sophia Winckel [’s-Gravenhage].

Uit dit huwelijk:

 1. GEORGINE WILHELMINA MARIA BERCH GRAVENHORST geb. ‘s-Gravenhage 11-07-1879, † Rotterdam 09-11-1955, tr. ‘s-Gravenhage 28-06-1910 BAREND VAN WARMELO geb. Kralingen 20-05-1861, directeur N.V. Zeevaart te Rotterdam, † ‘s-Gravenhage 09-10-1941, zn. van Abraham van Warmelo en Anna Maria Erkelens, gesch. echtg. van Henriëtte Madeleine Muntendam [’s-Gravenhage].

IX.. LUCRETIA CONSTANTIA FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-06-1843, ged. Prot. Curaçao 25-02-1844 (get. Henry Stephen Thomas Price en Lucretia Constantia Römer), † Curaçao 12-12-1907, tr. Curaçao 12-10-1859 JAN HENDRIK SCHOTBORGH geb. Curaçao 18-10-1825, † Curaçao 19-04-1897, zn. van Martinus Bernardus Schotborgh, eigenaar plantage Groot-Piscadera en raad van Curaçao en Wilhelmina Gijsbertha Brands [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA HERMINA SCHOTBORGH geb. Curaçao 19-08-1860, ged. Prot. Curaçao 10-05-1865 (huisdoop, get. Klaas Schotborgh, afwezig en Wed. Martinus Beranrdus Schotborgh, geb. Brands), † ’s-Gravenhage 10-02-1940
 2. SOPHIA ELIZABETH SCHOTBORGH geb. Curaçao 13-11-1862, ged. Prot. Curaçao 10-05-1865 (huisdoop, get. William Waters Melanchton Bennebroek Forbes, afwezig en Wed. Jacob Bennbroek Forbes, geb. Price), † ’s-Gravenhage 03-12-1932
 3. EMILIA EVELINA SCHOTBORGH geb. Curaçao 21-02-1867, ged. Prot. Curaçao 18-10-1873 (huisdoop, get. Anthon Wilhelmus Schotborgh en Evelina Elisabeth Schotborgh), † Leiden 02-05-1950, tr. 1ste Curaçao 17-07-1901 JAN ERNST VAN DER MEULEN geb. Curaçao 26-10-1853, † Curaçao 29-08-1901, zn van Johan Ernst van der Meulen en Johanna de Rochemont Jutting, tr. 2de Dr. HENDRIK FERGUSON geb. Curaçao 10-08-1862, zn. van George August Laan Ferguson en Anna Constancia Kikkert
 4. JACOB FORBES SCHOTBORGH geb. Curaçao 22-05-1869, ged. Prot. Curaçao 18-10-1873 (huisdoop, get. Edward Henry Stephen Bennebroek Forbes en Sara Elisabeth Magtilda Bennebroek de Veer), † New York 11-06-1911
 5. MARTINUS FORBES SCHOTBORGH geb. Curaçao 23-05-1871, ged. Prot. Curaçao 18-10-1873 (huisdoop, get. Jacob Bennebroek van der Linde Schotborgh en Sophia Henriëtte Bennebroek Forbes), † 20-02-1920
 6. JULIA THEODORA SCHOTBORGH geb. Curaçao 28-04-1873, ged. Prot. Curaçao 18-10-1873 (huisdoop, get. Theodorus de Veer en Julia Cornelia Catharina Bennebroek Forbes), † ’s-Gravenhage 13-08-1947
 7. HERMAN SCHOTBORGH geb. Curaçao 05-04-1883, administrateur van Financiën, ad-interim van Curaçao (1927, 1929-1930 en 1933)

IX.. SARA ELISABETH MAGTHILDA BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-05-1847, † ‘s-Gravenhage 07-10-1933, tr. Curaçao 20-07-1870 Dr. THEODORUS DE VEER geb. Curaçao 07-12-1823, ged. N.G. Curaçao 08-01-1824 (get. Jhr. Jan Evert Lewe van Aduard, J.N. Jutting, Aletta de Veer, geb. Schotborgh en J.G. Jutting), medisch doctor, stadschrirurg en officier van gezondheid, stadsgeneesheer van Curaçao, honorair lid Koloniale Raad, † Curaçao 27-06-1882, zn. van Abraham de Veer, koopman en lid Koloniale Raad en Wilhelmina Sophia Jutting, hij tr. 1ste Curaçao 04-06-1856 Lucretia Cornelia Catharina Bennebroek Gravenhorst [zie IX..] [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMINA SOPHIA HERMINA ELISABETH DE VEER geb. Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1872, † ‘s-Gravenhage 07-05-1952, tr. ’s-Gravenhage 25-01-1900 ELIZA VONCK geb. Streefkerk 20-04-1858, administrateur suikerfabriek Soekodono te Probolingo, Java, zn. van Nicolaas Jan Vonck en Johanna Frederika Coomans de Ruyter en wednr. van Eugenie Caroline Elise Bouricius
 2. HELENA ADRIANA HENRIËTTE DE VEER geb. Curaçao (stadsdistrict) 21-11-1875, ged. Prot. Curaçao 10-05-1877 (kerkdoop, get. Eduard Henry Stephen Bennebroek Forbes en Elisabeth Jutting, wed. van G.A.C. Heldwier Vignon), † Oegstgeest 27-03-1945, tr. ’s-Gravenhage 30-11-1893 GERARD FERGUSON geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-07-1870, kolonel-intendant O.I.L., † ’s-Gravenhage 21-10-1949, zn. van George August Laan Ferguson, officier van gezondheid 1ste kl. en Anna Constancia Kikkert
 3. ANNA JACQUELINE DE VEER geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-10-1877, ged. Prot. Curaçao 27-10-1878 (kerkdoop, get. William Waters Melanchton Bennebroek Forbes en Anna Catharina Kip-de Veer), † ’s-Gravenhage 22-04-1951
 4. ABRAHAM THEODORUS DE VEER geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-10-1879, ged. Prot. Curaçao 06-02-1881 (kerkdoop, get. George Severijn de Veer en Wilhelmina Sophia Hermina Elisabeth de Veer), makelaar, † Denver ………, tr. Brooklyn, New York 02-10-1922 BLANCHE BROWN

IX.. ANNA SOPHIA HENRIËTTE BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-06-1848, ged. Prot. Curaçao 30-09-1849 (get. Jan Schotborgh Mz en C.W. Schotborgh, geb. van der Linde), † Curaçao 10-01-1907, tr. Curaçao 18-03-1868 JACOB BENNEBROEK VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao (WD 1ste district) 14-03-1835, ged. Prot. Curaçao 09-08-1835 (get. Henry Stephen Thomas Price en Lucretia Constantia Price, geb. Römer), † Curaçao 08-03-1903, zn. van Jan Schotborgh en Cornelia Willemina van der Linde [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd J.B. van der Linde Schotborgh schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 3 slaven met een tegemoetkoming van P. 600,-. 

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA HERMINA BENNEBROEK VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao 26-11-1868, ged. Prot. Curaçao 18-03-1876 (huisdoop, get. Jan Schotborgh Mz. en Cornelia Wilhelmina Schotborgh), † ’s-Gravenhage 27-01-1945
 2. CONSTANCIA MATHILDA JEANNETTA BENNEBROEK VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao 24-03-1870, ged. Prot. Curaçao 18-03-1876 (huisdoop, get. Edward Henry Stephen Bennebroek Forbes en Hermina Catharina Forbes), † ’s-Gravenhage 09-02-1941, tr. JACOB BENNEBROEK GRAVENHORST geb. Curaçao 22-05-1860 [Zie IX.. onder 1].
 3. HENRIËTTE JULIE BENNEBROEK VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao (5de district) 18-03-1871, ged. Prot. Curaçao 18-03-1876 (huisdoop, get. Mathias Schotborgh en Sara Elisabeth Magtilda de Veer, geb. Forbes), † ’s-Gravenhage 11-03-1944
 4. JAN WILLEM JACOB VAN DER LINDE SCHOTBORGH geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-12-1872, ged. Prot. Curaçao 18-03-1876 (huisdoop, get. Abraham Conradi en Jeannette Conradi, geb. Van der Linde Schotborgh), eigenaar plantage Savonet, tr. Bonaire 15-11-1900 JOHANNA EMILIA DEBROT geb. Bonaire 20-03-1882, dr. van Cornelis Raven Debrot en Florence Cadières
 5. THEODOOR FREDERIK SCHOTBORGH geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-12-1874, gouvernementsambtenaar, tr. Curaçao 09-08-1905 HENRIËTTTE VICTORIA SOPHIA HELLMUND geb. Curaçao (4de district) 06-03-1882, dr. van Reinhard Wilhelm Hendrik Victor Hellmund en Henriëtte Virginia Rammelman Elsevier [Zie X.. onder 4].
 6. GERARD HENRI SCHOTBORGH geb. Curaçao (5de district) 26-12-1876, † Curaçao 06-03-1948
 7.  ADELBERT CHARLES SCHOTBORGH geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-10-1886, † Aruba 16-09-1939
 8.  GEORGE ARMAND SCHOTBORGH geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1888, † 22-10-1922

IX.. JACOB CONSTANTIJN BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-10-1859, ged. Prot. Curaçao 10-05-1865 (huisdoop, get. Jan Hendrik Schotborgh en Lucretia Constantia Schotborgh, geb. Forbes), † ‘s-Gravenhage 21-07-1921, tr. Curaçao 20-01-1887 SALLY VIRGINIE JANNETJE NICOLINA SCHOTBORGH geb. Curaçao 08-05-1865, † Curaçao 08-09-1845, dr. van Henry Schotborgh en Constantia Francinette Rojer [Zie X..]. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-01-1888, † 25-10-1927, tr. JOHANNA CORNELIA BOYÉ geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1888, dr. van Wilhelm Ernst Boyé en Eva Nicolina Rojer [Zie IX..].
 2. HENRY JOHAN HERMAN BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-09-1890, † Tjimahi, Java (interneringskamp) 10-10-1945, tr. IDA ELISABETH VAN RIETSCHOTEN geb. Gombong, Java 28-05-1892, dr. van Cornelis Hendrik van Rietschoten C.M.W., R.O.N., majoor der inf. O.I.L en Anna Lucia Wilhelmina de Bank Langenhorst
 3. JEANNE SOPHIE HERMINIE BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-12-1891, tr. MATTHIAS FÜHRING geb. Curaçao 04-06-1883, † 07-07-1943, zn. van Willem Frederik Karel Führing en Nicolina Elisabeth Daal
 4. CONSTANT FRANCIS SCHOTBORGH BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1894, tr. 01-08-1923 JEANETTE WILHELMINA DEBROT geb. Bonaire 14-12-1896, dr. van Jean Jacques Debrot en Marie Antoinette Clémence Nouel
 5. LUCY CONSTANCE SALLY MARIAM BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 30-07-1897, † Curaçao 10-06-1898
 6. HERMINIE ADRIENNE BENNEBROEK FORBES geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-05-1901, tr. AUGUST LEBEREGT STATIUS MULLER geb. Curaçao 06-12-1901, zn. van Herman Statius Muller en Louise Carolina van Eps

IX.. PETRONELLA CORNELIA VERHELST geb. Curaçao 23-04-1817, ged. N.G. Curaçao 21-10-1817 (get. J.H. Eman en Perina A.C. Eman), † Curaçao (stadsdistrict) 30-11-1898, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr 87 30-11-1898, otr. Curaçao 10-09-1834 (get. bg. Philip Frederik de Haseth, Janetta Adriana Graval, wed. Hendrik Liboris Vegt en br. Dominique Michaël Verhelst en Anna Maria Rasmijn) RICHARD FREDERIK VEGT ged. Luth. Curaçao 15-12-1809 (get. Gerard Joost Siedreghtsz en Jannetje Cornelia Siedreghtsz wed. van Richard Frederik Vegt), gouvernementsambtenaar, wijkmeester 5de wijk Overzijde (1842-1851), aanspreker en administrateur doodgraversdienst der Prot. Gemeente (1846-1857), † Curaçao (stadsdistrict) 20-12-1863, zn. van Hendrik Liboris Vegt, onder-visitateur en Janetta Adriana Graval [Curaçao].

Bij de aanslag van 1828 werd hij aangeslagen voor een huis Overzijde 287 en een slaaf (OAC-II 1068, nr. 33), testament CHA 04-10-1851 nr 24.

Uit dit huwelijk:

 1. MICHIEL HENDRIK VEGT geb. Curaçao (stadsdistrict) 28-02-1837, ged. Prot. Curaçao 04-02-1838 (get. Dominicus Michael Verhelst en de Wed. Hendrik Liboris Vegt), vrijmetselaar Loge De Vergenoeging 22-12-1866, † Curaçao (stadsdistrict) 05-08-1871
 2. WILLEM FREDERIK VEGT geb. Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1839, ged. Prot. Curaçao 06-09-1840 (get. Philip Andreas Muller en Catharina Verhelst), ambtenaar van recherche (1874) volgt X..
 3. AUGUST STEPHANUS VEGT geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-03-1842, ged. Prot. Curaçao 14-05-1843 (get. Jan Frederik Haayen en Maria Catharina Rasmijn), † Curaçao (stadsdistrict) 12-04-1898, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda 12-04-1898
 4. ANNA MARIA VEGT geb. Curacao (stadsdistrict) 16-09-1844, ged. Prot. Curaçao 25-01-1846 (get. de ouders) volgt X..
 5. JANETTA ADRIANA VEGT geb. Curaçao (stadsdistrict) 09-12-1847, ged. Prot. Curaçao 23-04-1850 (get. C.F. Neuman en Jannetje Aartzkool Vegt) volgt X..
 6. CATHARINA PIETERNELLA VEGT geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-07-1849, ged. Prot. Curaçao 15-03-1851 (huisdoop, get niet vermeld) volgt X..
 7. JAN FREDERIK VEGT geb. Curaçao (stadsdistrict) 26-09-1851, ged. Prot. Curaçao 09-05-1854 (get. de ouders) volgt X..
 8. CORNELIA PIETERNELLA VEGT geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-03-1854, ged. Prot. Curaçao 15-03-1871 (huisdoop, get niet vermeld), eigenaar huis in de Joodestraat te Willemstad (2de wijk nr. 154), † Curaçao (stadsdistrict) 02-10-1906, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, grafkelder nr 87

IX.. WIL­HELMINA SOPHIA VER­HELST geb. Curaç­ao 22-07-1823, ged. N.G. Curaçao 06-10-1824 (get. Johan Marin Perret Gentil en Gerbrecht Maria Rasmijn), † Curaçao (stadsdistrict) 17-05-1906, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 122, tr. (Bs) Curaçao (3de district) 04-07-1866 (get. bg. James Jolley en Maria Catharina Verhelst en br. Willem Frederik Marugg en Antoinette Josephine Henriëtte Fliers, geb. Van Hall), tr. (Prot. Kerk) Curaçao 29-06-1866 MARTINUS MARUGG geb. Curaçao (MD 2de district) 30-09-1831, sergeant der inf., deel-eigenaar gronden Sans Souci, gereformeerd, † Curaçao (stadsdistrict) 28-05-1887, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda, zn. van Maria Sandrina Georgina Marugg en kl.zn. van Martinus Marugg, chirurgijn 2de kl. der W.I. Jagers en Anna Elisabeth Schüler [Cur­açao, Molenplein 20, Otrobanda].

W.S. Marugg-Verhelst was eigenares van de slavin Maria Petronella (Geboortereg. Slaven Colinet).

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANN MICHEL MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1851, ged. Prot. Curaçao 06-05-1855 (get. Maria Catharina Verhelst) volgt X..
 2. ERMINIA MARIA MARUGG geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-09-1855 volgt X..

IX.. WILLIAM PETRUS VERHELST geb. Curaçao 19-09-1826, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 26-10-1864, tr. Curaçao (stadsdistrict) 17-12-1851 (get. Dominique Michael Verhelst, Anna Maria Muller, Carel Frederik Neuman en Gijsbertha Elisabeth Muskus, e.v. Jens Eskildsen) ANNA MARIA NEUMAN geb. Bonaire 21-06-1816, † Curaçao (stadsdistrict) 07-06-1898, begr. Curaçao Prot. 07-06-1898, dr. van Carl Magnus Neuman, 1ste  gouvernementsopzichter te Bonaire, kapitein der Indianen en Lucia Emerencia Juhl [Curaçao/Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1852, ged. Prot. Curaçao 17-05-1854 (get. Johan Frederik Neuman Cz en Elisabeth Neuman), lidmaat VPG 23-11-1874
 2. CARL MAGNUS NEUMAN VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 19-01-1855, † Curaçao (Overzijde 5de wijk ) 22-01-1855
 3. WILLEM FREDERIK RUDOLF VERHELST geb. Curaçao 27-12-1857

IX.. PIETER JOSEPHUS VERHELST geb. Curaçao 27-07-1828, koopman, † Curaçao (stadsdistrict) 26-03-1901, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder nr. 87, tr. Curaçao (stadsdistrict) 12-09-1849 (get. bg. Dominique Michael Verhelst, Gerbrecht Maria Rasmijn en br. Carel Hendrik Herman Bergen en Maria Neuman) SOPHIA NEUMAN geb. Bonaire 08-08-1818, ged. Luth. 16-11-1820 (get. Isaac Debrot, Magdalena Gijsbertha Geijsels uxor, Dirk Carel Neuman en Johanna Maria Schreuder uxor), lidmaat VPG (lijst 1878), † Curaçao (stadsdistrict) 07-06-1908, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Vegt (nr. 87), dr. van Carl Magnus Neuman, 1ste gouvernementsopzichter te Bonaire, kapitein der Indianen en Lucia Emerencia Juhl [Curaçao/Bonaire].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd Sophia Verhelst-Neuman schadeloos gesteld voor het verlies van haar bezit van 9 slaven met een tegemoetkoming van P. 1.800,-. Haar echtgenoot verbleef op Bonaire en zij woonde te Willemstad. Haar slaven waren allen huisbedienden.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 06-12-1849, ged. Prot. Curaçao 08-08-1851 (get. Dominique Michael Verhelst en Gerbrecht Maria Rasmijn) volgt X..
 2. CAREL MAGNUS VERHELST geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-04-1851, ged. Prot. Curaçao 08-08-1851 (get. Carel Frederik Neuman en Susanna Gijsbertha Debrot) volgt X..
 3. MICHAËL ADRIANUS VERHELST geb. Bonaire 17-12-1856 volgt X..

IX.. ANNA MARIA PERRET GENTIL geb. Curaçao 08-04-1797, ged. N.G. Curaçao 12-02-1798 (get. Jan Hendrik Hansz, Elisabeth Jacoba Lijnslager, Johan Rudolf Lauffer en Petronella Lauffer, geb. Rojer), † Curaçao (stadsdistrict) 29-10-1852, tr. Curaçao (stadsdistrict) 23-03-1823 CASPER VOOGD geb. Amsterdam 30-12-1794, ged. Luth. Amsterdam 02-01-1795 (huisdoop, get. Casper Selter en Anna Jansen), 1ste schrijver en victualiemeester 2de kl. der Marine, † aan boord van Z.M. Pallas nabij de eilanden “Corve en Floris” 31-01-1831, zn. van Arend Voogd en Elizabeth Selter [Curaçao].

Met een advertentie in de krant geeft Anna Maria kennis van het overlijden van haar echtgenoot. “…aan boord van de Z.M. de korvet Pallas in het gezigt der eilanden Corve en Floris is overleeden en begraven op het eiland Wicht…” en verder “… nalatende drie kinderen welke nog te jong zyn om het zwaar verlies van hunnen dierbaren vader te bezeffen” Bron: DCC 07-05-1831.

Uit dit huwelijk:

 1. ADRIANA CATHARINA ELISABETH VIRGINIE VOOGD geb. op zee aan boord van Z.M. Zwaluw 1824 volgt X..
 2. …………………… VOOGD
 3. JOHANNA CATHARINA CORNELIA VOOGD geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-10-1830, ged. Prot. Curaçao 06-11-1831 (get. Gottlob Wilhelm Hellmund, de Wed. Schott J.A.Zn. geb. De Rognon, Cornelis Tentije te Amsterdam en Henrietta Catharina Raven) volgt X..

IX.. HENRIËTTE CATHARINA RAVEN geb. 10-05-1816, ged. N.G. Curaçao 21-07-1816 (get. Hermanus Johannes Abbring en Mevr. Anna Maria Rojer, huisvr. van Johan Christiaan Meyer), tr. Curaçao (stadsdistrict) 14-12-1831 GOTTLOB WILHELM HELLMUND geb. Curaçao 14-11-1802, † Curaçao 09-07-1863, zn. van August Wilhelm Hellmund, chirurgijn en Elisabeth Swart [Curaçao].

Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 werd G.W. Hellmund schadeloos gesteld voor het verlies van zijn bezit van 32 slaven met een tegemoetkoming van P. 6.400,-.

Uit dit huwelijk:

 1. AUGUSTA WILHELMINA HELLMUND geb. Curaçao 25-03-1832, ged. Prot. Curaçao 07-10-1832 (get. August Wilhelm Hellmund, Anna Gerbreght Hansz, wed. van Willem Raven), † Curaçao 11-12-1905
 2. WILHELM GOTTLOB FRIEDERICH HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 10-03-1834, ged. Prot. Curaçao 02-11-1834 (get. Gottlob Friedrich Lenz en Catharina Elisabeth Swart, huisvr. van August Wilhelm Hellmund) volgt X..
 3. ERNST BAREND FERDINAND HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-02-1836, ged. Prot. Curaçao 03-07-1836 (get. Johan August Ferdinand Hellmund, mejufrouw Anna Maria Raven, Barend Jan Weymar en Mevrouw Maria Spencer echtgenoot van J.A.F. Hellmund) volgt X..
 4. ELISABETH LOUISA AMALIA HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-12-1837, ged. Prot. Curaçao 19-08-1838 (get. Abraham de Veer Jzn. en Johanna Tinentia Laan Raven) volgt X..
 5. ANNA GERBRECHT HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-07-1839, ged. Prot. Curaçao 15-03-1840 (get. Nicolaas Rojer en Adriana Catharina Elisabeth Virginia Voogd) volgt IX..
 6. HENRIËTTE MARIE JOHANNE HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-03-1841, ged. Prot. Curaçao 26-09-1841 (get. J.H. Perret Gentil en J.A. de Veer), † Curaçao (stadsdistrict) 21-01-1888
 7. GUSTAAF AUGUST BODENBURG HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1842 volgt X..
 8.  CATHARINA ELISABETH ARENDCIA HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-02-1845, ged. Prot. Curaçao 01-07-1845 (get. August Wilhelm Hellmund te Lagravio, Richard Jan Frederik Christiaan Raven, Maria Louisa de Rognon, wed. van W. Schott en Augusta Wilhelmina Hellmund), † Curaçao (stadsdistrict) 11-08-1930
 9. JOHAN AUGUST HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-12-1847, ged. Prot. Curaçao 23-07-1848 (get. Willem Adrianus Kleijne en Catharina Elisabeth Hellmund), † Curaçao (stadsdistrict) 19-11-1848
 10. HENRIËTTE CATHARINA HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 05-11-1849, ged. Prot. Curaçao 31-03-1850 (get. Johanna Catharina Cornelia Voogd, Arend Isaack Carel Meyer en Josephina Antonia Petronella Meyer, geb. Rom), † Curaçao (stadsdistrict) 21-12-1896
 11. ERNESTINA SOPHIA HELLMUND geb. Curaçao (stadsdistrict) 31-07-1853, ged. Prot. Curaçao 26-03-1854 (get. Wilhelm Gottlob Frederik Hellmund, Elisabeth Louise Amalia Hellmund), † Curaçao (stadsdistrict) 14-05-1855

IX.. RICHARD JAN FREDERIK CHRISTIAAN RAVEN geb. 12-08-1819, ged. N.G. Curaçao 17-10-1819 (get. de Heer Jan Frederik Christiaan Waardenburg, Willem Sluiking en mevrouw Anna Maria Kikkert, geb. Van Uytrecht), tr. Curaçao 04-01-1843 LOUISA MARGARETHA MÖLLER geb. Curaçao 25-10-1824, ged. Luth. Curaçao 25-03-1825 (get. Paul Albert Bartholin Krog, Louisa Gerault, Peter Eskildsen en Jeannette Maria Smit, uxor), † Curaçao (stadsdistrict) 05-12-1883, dr. van Joseph Möller, scheepskapitein en Cornelia Petronella Engelbronn [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM GOTTLOB RAVEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 02-10-1843, † Curaçao (stadsdistrict) 20-03-1887

IX.. JOHANNA LACROES WALGROBE geb. Puerto Cabello, Venezuela 24-11-1819, † Curaçao (stadsdistrict) 01-11-1898, tr. Curaçao (stadsdistrict) 14-08-1844 CORNELIS PRONK HEIJNS ged. Luth. Curaçao 10-03-1805 (get. Hendrik Rogge en Maria Martha Rijnders, wed. van Herman Rogge) † Curaçao (stadsdistrict) 11-05-1866, zn. van Johan Hendrik Heijns en Isabella (Maria Sybilla) Rogge [Curaçao].

IX.. MARTHA ELISABETH WALBAUM geb. Curaçao 08-12-1829, † Curaçao (stadsdistrict) 12-03-1912, begr. Curaçao Prot. kerkhof Otrobanda grafkelder Faarup zuiddeur 12-03-1912, tr. Curaçao 28-10-1846 NILES POULSEN FAARUP geb. Denemarken 31-12-1820, kapitein op het Amerikaanse barkschip Ricot, † op zee aan boord van het Amerikaanse barkschip Ricot 25-12-1855, zn. van Poul Faarup en Catharina Folberg [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. ANNA CATHARINA FAARUP geb. Curaçao (stadsdistrict) 29-06-1849, ged. Prot. Curaçao 11-11-1849 (get. Nicolaas Rojer en E. Evertsz, wed. Rojer), † Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1924
 2. JOHANNES COENRAAD FAARUP geb. Curaçao (stadsdistrict) 27-06-1851, ged. Prot. Curaçao 02-05-1852 (get. Josef F. Hoyer en Margaretha Adelaida Wallbaum) volgt X..
 3. POUL FAARUP geb. Curaçao (stadsdistrict) 08-03-1853, ged. Prot. Curaçao 27-11-1853 (get. Jhr. Dithmar Melchior Rammelman Elsevier en Jeannette Amalia Wallbaum) volgt X..
 4. JOHANNA MAGDALENA FAARUP geb. Curaçao (stadsdistrict) 23-04-1854, , ged. Prot. Curaçao 04-07-1854 (get. Richard Raven Wz en de Wed. Walbaum) volgt X..
 5. NELLY POULINA FAARUP geb. Curaçao (stadsdistrict) 18-03-1856, ged. Prot. Curaçao 10-08-1856 (get. Johan Frederik Möller en Henrietta Elisabeth Juweel), † Curaçao (stadsdistrict) 14-11-1856

IX.. MARIA CROES geb. Aruba 17-02-1835, † Aruba 24-03-1911, tr. Aruba 18-08-1875 JOSÉ CAMELO LOPEZ geb. Casicura, Venezuela 16-07-1837, † Aruba 22-02-1912, zn. van José Camel Lopez en Maria de los Angelo Prieto [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. TEOFILO MARIA LOPEZ geb. Zazárida, Venezuela ..-..-1868, † Aruba 22-12-1942, tr. Aruba 01-10-1888 REGINA CARMELO MADURO geb. Aruba 07-09-1868, † Aruba 07-06-1914, dr. van Elizabeth Maduro, tr. 2de Aruba 29-04-1916 VERONICA MADURO geb. Aruba 30-09-1883, dr. van Nicolaas Maduro en Juliana Tromp
 2. ESILDA CARSILDA LOPEZ geb. Casicura, Venezuela 14-04-1870, tr. Aruba 23-03-1898 JACOBUS CROES geb. Aruba 21-12-1869, † Aruba 06-08-1953, zn. van François Pieter Croes en Maria Rafini
 3. TEOLINDO LOPEZ geb. Aruba 08-04-1872, † Aruba 11-12-1934, tr. Aruba 13-02-1901 CLARA CROES geb. Aruba 15-04-1881, † Aruba 10-04-1950, dr. van Leoncio Croes en Maria Louisa Maduro
 4. PORFIRIO LOPEZ geb. 06-04-1877, tr. 1ste Aruba 05-10-1911 ESTEBANA REMACLA WERLEMAN geb. Aruba 02-09-1895, † Aruba 10-01-1914, dr. van Romaldo Werleman en Maria Louisa Maduro, tr. 2de Aruba PAULINA CORRI CROES geb. Aruba 18-02-1892, † Aruba 19-05-1926, dr. van Frans Muller Croes en Mary Irausquin, tr. 3de Aruba 10-10-1928 IMELDA RASMIJN geb. Aruba 07-04-1896, dr. van Marcello Faustino Rasmijn en Abiguel Isolina Croes

IX.. WILLEM FREDERIK CROES geb. Aruba 01-05-1838, † Curaçao (stadsdistrict) 18-04-1903, tr. Aruba 07-09-1859 MAGDALENA SPECHT CROES geb. Aruba 04-11-1835, † Aruba 11-06-1886, dr. van Borchard Specht Croes en Johanna Sabina Specht [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA ELISABETH CROES geb. Aruba 16-10-1860
 2. ANNA CATHARINA CROES geb. Aruba 18-09-1863, † Aruba 03-06-1929
 3. HERMAN FREDERIK CROES geb. Aruba 1865, † Aruba 05-05-1870
 4. LUCRETIA CROES
 5. HERMAN CROES tr. NATALIA MARTINEZ [Venezuela].
 6. ROSEFINA CROES geb. Aruba 31-03-1870, † Aruba 21-06-1871
 7. ADELAIDA CROES geb. Aruba 20-12-1874, † Aruba 05-04-1876
 8. JOHAN OMAR CROES geb. Aruba 10-09-1879, werkz. Aruba Bank, † Curaçao ..-12-1963, begr. Prot. kerkhof Aruba, tr. Aruba 22-04-1908 ROSA MARIA PIETERSZ geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-10-1884, † Aruba 09-03-1922, dr. van Jean Hilarion Pietersz en Rofina Martina Frieme [Aruba].

IX.. ANNA CATHARINA CROES geb. Aruba 30-04-1841, † Aruba 05-06-1915, tr. Aruba 22-02-1867 BRUIN GOVERTSZ QUANT geb. Aruba 26-08-1833, † Aruba 18-09-1914, zn. van Simon van der Veen Quant en Johanna Catharina van der Biest [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. SIMON VAN DER VEEN QUANT geb. Aruba 31-12-1867, † Aruba 07-01-1893, tr. Aruba 30-01-1892 JOHANNA FELIPINA KUIPÉRI geb. Aruba 22-01-1872, dr. van Hermanus Esajas Nicolaas Kuipéri, landsschoolonderwijzer en Johanna Elisabeth Olivet
 2. MARIA ELIZABETH QUANT geb. Aruba 07-10-1869, † Aruba 09-05-1951, tr. Aruba 14-01-1892 JACOBO BAUTISTA ARENDS geb. Aruba 29-08-1870, † Aruba 12-08-1949, zn. van Jacob Albertsz Arends en Johanna Margaretha Wever
 3. JOHANNA CATHARINA QUANT geb. Aruba 20-05-1873, † Aruba 22-06-1949, tr. Aruba 30-01-1892 LUIS ODUBER geb. Capatarida, Venezuela 21-06-1874, † Aruba 06-02-1903, zn. van Antoine Oduber en Corina Mercelina Pinedo
 4. SUSANNA MARIA QUANT geb. Aruba 24-12-1876, † Aruba 04-02-1923, tr. Aruba 14-09-1898 LORENZO JUSTINIANO ARENDS geb. Aruba 07-09-1873, † Aruba 10-01-1921, zn. van Jacob Albertsz Arends en Johanna Margaretha Wever
 5. MATHILDA LUCRECIA QUANT geb. Aruba 30-11-1882, † Aruba 06-12-1882

IX.. ANNA MARGARETHA CROES geb. Aruba 13-09-1839, † Aruba 03-01-1924, tr. Aruba 27-02-1861 FRANS VALENTIJN CROES geb. Aruba 03-11-1840, plv.-lid Vredegerecht (1866-1869), districtmeester 1ste district Aruba (1869-1873), † Aruba 21-06-1889, zn. van Jan Pieter Croes en Sarah Zacharia Castro [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN VAN DER BIEST CROES geb. Aruba 18-06-1862
 2. FREDERICUS MARTINUS CROES geb. Aruba 17-11-1863
 3. SARAH DAMASA CROES geb. Aruba 11-12-1865, † Aruba 08-05-1893
 4. EUGÈNE THOMAS CROES geb. Aruba 21-12-1866
 5. WILLEM FREDERIK CROES geb. Aruba 25-09-1869
 6. ANNA ELIZABETH CROES geb. Aruba 02-03-1871, † Aruba 07-07-1899, tr. Aruba 28-07-1894 JAN MEINHARDT LAMPE geb. Aruba 25-09-1862, grondeigenaar, † Aruba 25-10-1907, zn. van Jurriaan Lampe en Anna Catharina Meinhardt, hij hetr. Regina Quant Eman
 7. HARMAN CROES geb. Aruba 31-12-1872
 8. JUAN ANTONIO CROES geb. Aruba 27-01-1875, tr. Aruba 23-04-1897 ANNA CATHARINA LAMPE geb. Aruba 12-01-1878, dr. van Pieter Johan Philip Lampe en Regina Quant Eman
 9. JEANETTE JASINTA CROES geb. Aruba 16-08-1876, † Aruba 15-03-1904, tr. Aruba 30-09-1897 HARMEN JAN SCHREUDER geb. Curaçao 09-02-1866, † Aruba 19-01-1932, zn. van Gerardus Hendrik Schreuder en Helena Margaretha Brunow en wednr. van Marie Catharina Zeppenfeldt, hij tr. 3de Poulina Jansen Raven
 10. HEMMI CROES geb. Aruba 16-07-1878, † Aruba 23-07-1878
 11. ELIZABETH MARIA CROES geb. Aruba 01-10-1880, tr. Aruba 28-12-1901 LEONARDO JOHAN MACABEO HENRIQUEZ geb. Aruba 01-08-1879, koopman, uitgever-redacteur Nederlands, Spaans en Papiaments weekblad El Farro te Aruba (1899-), zn. van Benjamin Titus Henriquez en Angiolina Clotilda Frigerio

IX.. HENDRIËTTE CLEMENTINA CROES geb. Aruba 21-05-1845, † Aruba 20-05-1913, tr. Aruba 20-05-1868 JAN HENDRIK CROES geb. Aruba 07-10-1830, † Aruba 10-02-1902, zn. van Jacobus Hendriksz Croes en Abigael Geertruida Croes [Aruba].

Uit dit huwelijk:

 1. CLEOTILDA CROES geb. Aruba 18-11-1868, † Aruba 29-11-1893, tr. Aruba 14-09-1892 WILLEM CROES geb. Aruba 11-09-1868, zn. van Casper Theodorus Croes en Regina Jacomina Rafini
 2. JEANETTE CROES geb. Aruba 17-10-1870, † Aruba 23-04-1910, tr. JOSÉ RASMIJN geb. Aruba 11-09-1879, † Aruba 09-05-1912, zn. van Jan Rasmijn en Helena Dania
 3. ROSEFINA CROES geb. Aruba 16-03-1872
 4. ABIGAEL ISOLINA CROES geb. Aruba 10-08-1874, † Aruba 23-05-1957, tr. Aruba 26-10-1892 MARCELLO FAUSTINO RASMIJN geb. Aruba 30-01-1872, † Aruba 13-09-1942, zn. van Johannes Cornelis Rasmijn en Cornelia Elizabeth Croes

IX.. BARBOLINA ELISABETH DE JONGH geb. Aruba 14-12-1832, † Bonaire 21-09-1908, tr. Bonaire 05-10-1853 JACOB ELLIS CRAANE geb. Bonaire 01-11-1829, † Bonaire 20-12-1905, zn. van Philip Frederik Craane en Anna Catharina de Jongh [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA CATHARINA CRAANE geb. Bonaire 20-12-1853, † Bonaire (aangifte) 02-09-1885
 2. HENRIËTTE WILHELMINA CRAANE geb. Bonaire 03-08-1856, † Bonaire (aangifte) 23-05-1905
 3. BERTHA CRAANE geb. Bonaire 13-06-1859, † Bonaire (aangifte) 24-11-1947
 4. ANNA ELISABETH CRAANE geb. Bonaire 08-03-1863, † Bonaire (aangifte) 06-12-1866
 5. PHILIP FREDERIK CRAANE geb. Bonaire 26-12-1865, † Bonaire (aangifte) 25-07-1945, tr. Bonaire 22-04-1908 APOLINA GENOVEVA DOMACASSÉ geb. Bonaire 23-07-1869, dr. van Virginie Domacassé
 6. ANNA ELISABETH CRAANE geb. Bonaire 06-09-1868, † Bonaire (aangifte) 12-11-1869
 7. ANNA MARIA CRAANE geb. Bonaire 29-09-1869, † Bonaire (aangifte) 17-08-1891
 8. LOUISA CORNELIA CRAANE geb. Bonaire 03-04-1875, † Bonaire (aangifte) 05-04-1876
 9. JAN NICOLAAS ERASMUS CRAANE geb. Bonaire 15-11-1879, tr. Bonaire 01-02-1922 LUCIE MARIE GRAVENHORST geb. Bonaire 30-04-1887, dr. van Jacob Frederik Waters Gravenhorst en Johanna Domacassé [Bonaire].

IX.. JAN NICOLAAS ERASMUS DE JONGH geb. Aruba 27-01-1837, † Bonaire (aangifte) 14-03-1906, tr. Bonaire 25-11-1891 MARIA DE LOS SANTOS QUINOÑES geb. Tucacas, Venezuela 1843, dr. van Mathia Quinoñes [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA ENRIQUETA DE JONGH geb. Tucacas, Venezuela 16-08-1872, tr. Bonaire 29-08-1894 GOTTLOB WILHELM HELLMUND geb. Bonaire 13-02-1865, † Curaçao (2de district) 29-04-1951, zn. van Ernst Barend Ferdinand Hellmund en Juliana Martina de Jongh

IX.. GIJSBERTHA DE JONGH geb. Bonaire 17-03-1839, † Bonaire (aangifte) 13-09-1900, tr. Bonaire 04-05-1864 NICOLAAS DE JONGH CRAANE geb. Bonaire 06-12-1835, † Bonaire (aangifte) 11-01-1896, zn. van Philip Frederik Craane en Anna Catharina de Jongh [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA ELISABETH CRAANE geb. Bonaire 03-12-1864, † Bonaire (aangifte) 01-03-1865
 2. WILLEM FREDERIK ERASMUS CRAANE geb. Bonaire 10-10-1866, † Bonaire (aangifte) 20-06-1924
 3. NICOLAAS DE JONGH CRAANE geb. Bonaire 07-10-1868, † Bonaire (aangifte) 29-08-1890
 4. CORNELIS CRAANE geb. Bonaire 29-04-1872, koopman, tr. Bonaire 12-12-1895 JOHANNA SOPHIA ELIZABETH JARMAN geb. Bonaire 13-10-1876, dr. van Eduard Elisabeth Jarman en Antje Leseur [Zie X.. onder 3].
 5. ANNA JOSEPHA MANUELA CRAANE geb. Bonaire 29-06-1874

IX.. BERNARDUS ANTON DE JONGH geb. Bonaire 16-12-1847, † Bonaire (aangifte) 03-10-1898, tr. Bonaire 12-01-1876 CORNELIA DOROTHEA CATHARINA HART geb. Bonaire 10-11-1849, † Bonaire (aangifte) 27-06-1904, dr. van Jan Hendrik Hart en Johanna Tenencia Raven [Bonaire].

Uit dit huwelijk:

 1. NICOLAAS JAN HENDRIK DE JONGH geb. Bonaire 11-07-1878, † Bonaire (aangifte) 17-09-1885
 2.  JOHANNA MARIA HENRIËTTE DE JONGH geb. Bonaire 15-06-1880, tr. Bonaire 31-10-1901 HERMAN JACOB CAREL BODENBURGH HELLMUND geb. Bonaire 18-11-1876, zn. van Gustaaf August Bodenburgh Hellmund en Wilhelmina Agatha Oliphant [Bonaire].

IX.. JOHAN PETRUS GROOS geb. Curaçao 29-09-1818, ged. N.G. Curaçao 20-10-1818 (get. Geertruida Groos), zeekapitein, tr. Curaçao 08-04-1840 CATHARINA MARGARETHA VAN DER DIJS geb. Curaçao 29-08-1814, ged. N.G. Curaçao 10-11-1814 (get. Willem Graval en Catharina Margaretha van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 18-07-1873, dr. van Jan van der Dijs en Catharina Elisabeth Graval [Curaçao].

In de periode 1849-1866 wordt in de Curaçaosche Courant meermaals melding gemaakt van een Kapitein J.P. Groos van de Nederlandse schoener ‘Amicitia’ en later ‘Garibaldi’ onder andere varend op New York, Havana en Suriname. Het laatste schip keert niet terug op Curaçao. In 1866 wordt gemeld dat volgens bronnen in Sto. Domingo te Havana zou zijn “binnengevallen met gebroken mast” een schoener onder Hollandse vlag. De hoop wordt uitgesproken dat het hier de Garibaldi betreft en er snel bericht volgt van Groos. Er zijn geen overlijdensakten van een J.P. Groos op Curaçao opgemaakt. Het kan daarom zowel deze J.P. als zijn oom (J.P. Groos * Cur. 1799) betreffen.       

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIS PIETER GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 13-10-1840, ged. Prot. Curaçao 08-08-1841 (get. Pieter Pletsz en Jannetje Aartszkool van der Dijs), lidmaat VPG 27-03-1857
 2. JAN VAN DER DIJS GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 11-03-1843, ged. Prot. Curaçao 20-08-1843 (get. Gerbrecht Sophia Groos)
 3. WILLEM AUGUST GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-03-1845, ged. Prot. Curaçao 11-04-1845 (get. Simon van der Dijs Jz. en Johanna Hendrietta Tromp), † jong
 4. GERBREGT SOPHIA GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 24-05-1849, lidmaat VPG (lijst 1878), † Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1911, begr. Curaçao Prot. kerkhof  PietermaaiSociëteitDe Welgezindheid deur nr. 3 07-09-1911, tr. Curaçao 15-04-1891 NICOLAAS FREDERIK VAN DER DIJS geb. Curaçao 10-04-1818, ged. N.G. Curaçao 23-05-1818 (get. Simon van der Dijs en Geertruida Hoyer, geb. Craneveldt), marktmeester (1873), † Curaçao 24-11-1899, zn. van Simon van der Dijs Jr. en Maria Jacoba Maack, hij tr. 1steCuraçao (stadsdistrict 28-01-1852 Jannetje Aartsz Kool van der Dijs geb. Curaçao 28-11-1816, † Curaçao (stadsdistrict) 23-12-1890, dr. van Jan van der Dijs en Catharina Elisabeth Graval [Curaçao]. 
 5. JANNETJE RUDOLPHINA GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 22-03-1846, ged. Prot. Curaçao 06-12-1846 (get. Pieter Kegel en Johanna Hendrietta Kegel, geb. Tromp), lidmaat VPG 26-03-1863, † Curaçao (stadsdistrict) 28-09-1920 en Catharina Elisabeth Graval
 6. WILLEM AUGUST GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 01-07-1851, ged. Prot. Curaçao 18-04-1852 (get. Nicolaas Frederik van der Dijs en Jannetje Aartszkool van der Dijs), † Curaçao (stadsdistrict) 28-05-1852 
 7. JOHANNA HENRIËTTE GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 15-10-1854, ged. Prot. Curaçao 18-11-1855 (get. Frederika Wilhelmina van der Dijs), lidmaat VPG 31-03-1871, † Curaçao (stadsdistrict) 01-07-1888, begr. Curaçao Prot. kerkhof Pietermaai grafnr. 2 
 8. CATHARINA ELISABETH GROOS geb. Curaçao (stadsdistrict) 07-09-1857, ged. Prot. Curaçao 11-09-1859 (huisdoop, get. Cornelis Pieter Groos en Margaretha Craneveldt Maack), † Curaçao (stadsdistrict) 26-07-1933 

IX.. ANNA MARIA HILLEGAART geb. Amsterdam 30-04-1828, † …………………., tr. Amsterdam 22-07-1863 JAMES JAN SEGERSTROOM geb. Amsterdam 15-03-1813, matroos 1ste kl., † ………………………., zn. van Jan Segerstroom en Angenietje Hutchinson [Amsterdam].

IX.. CHARLOTTE PETRONELLA HILLEGAART geb. Leiden 03-04-1836, † Utrecht 17-03-1922, tr. 1ste JOHANN PETER HEINRICH TESSMANN, tr. 2de Amsterdam 21-10-1880 PIETER BRUIJNS geb. Amsterdam 1800, suikermolenaar, † Amsterdam 12-02-1882, zn. van Claas Bruijns en Bappie Herfst en wednr. van Maria Anna Hesse, tr. 3de Amsterdam 13-12-1883 JAN HENDRIK DE KLERK geb. Amsterdam 1823, korenmeter, zn. van Jan Gotfried de Klerk en Sara Brieux, tr. 4de Utrecht 07-09-1898 WOUTER GERREBOUT geb. Amersfoort 29-03-1832, † Utrecht 07-04-1912, zn. van Jan Gerrebout en Johanna Ruitenberg en wednr. van Petronella Johanna Alida Straus

Uit het 1ste huwelijk:

 1. CHARLOTTE PETRONELLA TESSMAN geb. ……………… 1867, † Utrecht 14-05-1933, tr. JACOBUS PHILIPPUS VERMEULEN zn. van Gijsbertus Vermeulen en Maria Wilhelmina Philipoom

IX.. JACOBA JOHANNA HILLEGAART geb. ’s-Hertogenbosch 04-12-1839, † ……………………….., tr. Amsterdam 15-02-1865 (huw. ontbonden) DIRK AAN geb. Nieuwer Amstel 09-08-1840, schuitenvoerder, † ……………………….., zn. van Dirk Aan, schuitenvoerder en Helena Looser [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. ……………… AAN geb. ……………. voor 1865

IX.. JOHANNA MARIA HILLEGAART geb. Amsterdam 28-05-1843, , † ……………………….., tr. 1ste Amsterdam 20-01-1897 JOHANNES HERMANUS MULLER geb. Amsterdam 1852, werkman, † ………………………., zn. van Luitjen Muller en Maria Haberkoorn, tr. 2de Amsterdam 07-02-1901 TOBIAS SNEL geb. Amsterdam 18-06-1838, kleermaker, † Amsterdam 28-01-1912, zn. van Jan Snel en Elisabeth Köhler en wednr. van Wilhelmina Broers [Amsterdam].

IX.. MARIA AGATHA VUURBERG geb. Amsterdam 27-05-1835, † Utrecht 14-08-1910, tr. Amsterdam 16-05-1855 ROELOF TEKELENBURG geb. Amsterdam 25-06-1831, ambtenaar, opzichter bij de publieke werken, † Utrecht 03-11-1904, zn. van Jacobus Tekelenburg en Maria Wilhelmina Petri [Utrecht].

Uit dit huwelijk:

 1. JACOBUS TEKELENBURG geb. Amsterdam 09-10-1856, ambtenaar Staatsspoorwegen, † Utrecht 30-05-1912, tr. 1ste Amsterdam 01-12-1880 FRANÇOISE JACQUELINE PHILIPS geb. Amsterdam 1857, † Utrecht 11-08-1902, dr. van Christiaan Wilhelm François Philips en Elisabeth van Berenstein, tr. 2de Utrecht 02-07-1903 JOHANNA JACOBA OLIJKAN geb. Utrecht 18-11-1854, † Utrecht 06-03-1907, dr. van Cornelis Henricus en Christina Elisabeth Hollermann tr. 3de Utrecht 09-07-1908 ANTONIA VAN ZETTEN geb. Ommeren 1878, † De Bilt 31-01-1953, dr. van Antonie van Zetten en Elisabeth van de Vooren
 2. MARIA ELISABETH TEKELENBURG geb. Amsterdam 25-04-1860, † Utrecht 06-07-1839, tr. Amsterdam 14-12-1887 SJOERD JAN DETMAR geb. Veenendaal 18-03-1857, † Utrecht 07-06-1927, zn. van Jacob Detmar en Aletta van Dolder en wednr. van Cornelia Afina Helena Delzenne
 3. BERTRAND FRANCISCUS REINIER TEKELENBURG geb. Amsterdam 28-02-1863
 4.  JOSEPH BERTRAND TEKELENBURG geb. Utrecht 27-12-1869, † Amsterdam 04-08-1870
 5.  MARIA WILHELMINA TEKELENBURG geb. Utrecht 14-09-1871, tr. Utrecht 01-06-1899 PETRUS THOMAS GAUTIER geb. Hoorn 1876, zn. van Gerardus Nicolaas Gautier en Geertje de Graaff
 6. JAN ROELOF TEKELENBURG geb. Utrecht 10-10-1874, violist, examencommissielid Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeninging, tr. Utrecht 05-09-1895 (huw. ontbonden) ALIDA ELSJE VAN SCHAIK geb. Abcoude 01-03-1869, † Utrecht 01-11-1923, dr. van Johannes van Schaik en Maria Jongeling
 7. CAREL JAN LEOPOLD TEKELENBURG geb. Amsterdam 1877, † De Bilt 29-03-1946, tr. Utrecht 12-09-1889 JACOBA HENDRIKA HEIJL geb. Utrecht 19-03-1868, dr. van Johannes Heijl en Adriana Belia Gerarda van Rooijen
 8. BERTRAND TEKELENBURG geb. Utrecht 19-03-1878, † Utrecht 22-12-1903, tr. Utrecht 14-05-1902 ANNA MARIA VAN GESSEL geb. Ommeren 1879, dr. van Gerrit van Gessel en Anna Maria van Zetten

IX.. JOSEPH BERTRAND VUURBERG geb. Amsterdam 22-02-1838, schilder (firma J.B. Vuurberg & Zoon), makelaar in meubilair verbonden aan veilinghuis Frascati te Amsterdam (1882), † (voor 1906) …………….., tr. Amsterdam 03-07-1861 GERARDA CATHARINA SCHUT geb. Amsterdam 25-02-1832, † …………… ..-03-1906, dr. van Gerrit Schut en Anna Catharina Nieuwenhuysen [Amsterdam].

In 1864 wonen zij op Prinsengracht 302 en in 1884 op Lauriergracht 156.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA BERDINA VUURBERG geb. Amsterdam 30-06-1862, tr. Amsterdam 08-11-1906 DANIËL KORRELBOOM geb. Amsterdam 1856, evangelist, † …………. ..-09-1922, zn. van Albertus Wilhelm Korrelboom en Heintje Rutgers
 2. JOSEPH BERTRAND VUURBERG geb. Amsterdam 27-08-1863, † Amsterdam 20-09-1866
 3.  MACHIEL ADRIANUS VUURBERG geb. Amsterdam 22-09-1865, (reclame)schilder (firma J.B. Vuurberg & Zoon), tr. Amsterdam 31-07-1890 JACOBA ALIDA SCHOOR geb. Amsterdam 1861, dr. van Carel Wilhelm Schoor, kleermaker en Helena Maria de Bueger
 4. MARIA ELISABETH VUURBERG geb. Amsterdam 29-07-1868, † Amsterdam ..-06-1938
 5.  CATHARINA MARGARETHA VUURBERG geb. Amsterdam 06-08-1870
 6.  JOSEPHINA BERTINA VUURBERG geb. Amsterdam #17-08-1872, † Amsterdam 04-04-1874
 7.  JOANNA HENRICA VUURBERG geb. Amsterdam 10-01-1874, † …………. ..-10-1900

IX.. CATHARINA MARGARETHA VUURBERG geb. Amsterdam 18-05-1841, † ……………………….., tr. Amsterdam 01-12-1869 JOANNES HENRICUS OUTHUIJSEN geb. Amsterdam 1837, electricien, fabrikant en rijksleverancier van electrische en atmosferische schellen, bliksemafleiders en spreekbuizen (firma J.H. Outhuijsen), † ……………………….., zn. van Joannes Bernardus Outhuijsen en Catriena Gesiena Leske [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. HENRICUS GERARDUS OUTHUIJSEN geb. Amsterdam 1879, electricien, tr. 1ste Sloten 20-09-1907 (huw. ontbonden) WILLEMINA HELENA KOHL geb. Amsterdam 1887, dr. van Wilhelm Carl Kohl en Maria Elisabeth Tenbuss, tr. 2de Utrecht 05-12-1923 (huw. ontbonden) EMERENTIA MARIA SPRONK geb. Utrecht 15-06-1883, dr. van Cornelis Antonius Spronk en Emerentia Boompjes

IX.. HENDRIKUS WERNERUS FRANCISCUS VUURBERG geb. Amsterdam 08-11-1846, procuratiehouder, beherend vennoot agentuur- en expeditiefirma J. van der Maaden & Co., † Amsterdam 20-05-1913, tr. Utrecht 02-08-1877 HENDRIKA WILHELMINA VAN DER SCHROEFF geb. Utrecht 30-11-1849, † Amsterdam 15-09-1926, dr. van Johannes Hendricus van der Schroeff en Hendrica Cornelia Verstegen [Amsterdam].

In 1884 wonen zij op de Lange Niezel 22, in 1913 en 1926 op de Ceintuurbaan 376.

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIKA WILHELMINA VUURBERG geb. Amsterdam 18-03-1878, † Amsterdam 08-11-1924, tr. Amsterdam 12-08-1909 HENDRIK GERRITSEN geb. Amsterdam 1876, boekhouder (1909), zn. van Hendrik Gerritsen, handelsreiziger en Johanna Cornelia Mulder [Amsterdam].
 2. HENDRIKUS WERNERUS FRANCISCUS VUURBERG geb. Amsterdam 18-12-1879, leraar boekhouden, † Amsterdam 05-01-1951 [Amsterdam, Milletstraat 13].
 3. HENDRIKA CORNELIA VUURBERG geb. Amsterdam 20-05-1882, † Naarden 27-09-1961, tr. Amsterdam 12-09-1912 GERRIT JAN ITTER geb. Amsterdam 1877, kantoorbediende (1912), † Naarden 02-09-1950, zn. van Gerrit Jan Itter, winkelier en Helena Mulder [Naarden, Pr. Frederik Hendriklaan 27].
 4. JEANNETTE HENRIËTTE GUILLAUMINE VUURBERG geb. Amsterdam 23-10-1885, lerares lichamelijke oefening aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam, † Naarden 17-11-1952, tr. (na 1928) JOHANNES NICOLAAS VAN DUYL geb. Rotterdam 25-06-1887, ………………… † Rotterdam 30-11-1939, zn. van Johannes Nicolaas van Duyl en Helena Johanna Conijn en wedr. van Frederika Bernardina Pak [Naarden, Stadhouder Willem II laan 16].
 5. MARIA ELISABETH VUURBERG geb. Amsterdam 18-10-1888, tr. Amsterdam 27-12-1923 BAREND HARTSHALT geb. Nieuwer Amstel 1887, controleur der Rijksverzekeringsbank (1921), der Raad van Arbeid (1923), secretaris Nederlandsche Reisvereeniging (NVR), afd. Sneek (1930), † Sneek 16-11-1950, zn. van Klaas Hartshalt, magnetiseur en Maria Christina Sophia van Eekhout [Sneek, Julianastraat 5].

IX.. DIRK VUURBERG geb. Amsterdam 26-02-1853, diamantslijper, † Amsterdam 14-07-1929, tr. 1ste Amsterdam 16-05-1878 SOPHIA CHRISTINA SPAARGAREN geb. Amsterdam 1860, † Amsterdam ………………………… , dr. van Aart Spaargaren, diamantslijper en Sophia Christina van Lit, tr. 2de Amsterdam 08-12-1904 CORNELIA VINKELES geb. Amsterdam 1864, † Amsterdam ..-09-1933, dr. van Henriëtte Vinkeles [Amsterdam, Sumatraplantsoen 54].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA ELISABETH VUURBERG geb. Nieuwer Amstel 07-08-1878, † Deventer 20-09-1964, tr. Warmond 26-03-1913 GEORGE LODEWIJK DE WETSTEIN PFISTER geb. Haarlem 27-06-1867, directeur De Wetstein Pfister & Co., administratie kantoor te ’s-Gravenhage, kunstschilder-illustrator, † Soest 16-09-1942, zn. van Willem Cornelis de Wetstein Pfister en Anne Louise Henriëtte Wurfbain en gesch. echtg. van Louise Hermine Benjamine van der Valk [Soestdijk].
 2. SOPHIA CHRISTINA VUURBERG geb. Nieuwer Amstel 26-12-1879, tr. H……………. HOFMANN [Stuttgart].
 3. ELISABETH VUURBERG geb. Amsterdam 1881, verpleegkundige, tr. Deventer 02-10-1924 GERRIT OOSTELAAR geb. Deventer 1889, winkelier/boekhouder, † Deventer 03-12-1948, zn. van Derk Oostelaar, winkelier en Everdina Adriana Sprokkereef [Deventer]. Zij hadden verschillende joodse onderduikfamilies in hun huis aan de Paffraedstraat 25 en Spijkerboorsteeg 25 te Deventer gedurende WOII Bron: http://www.onderduikhuizenvoorjodenindeventer.nl.

IX.. CLAUDINA MARIA CHARLOTTA BONNE geb. Amsterdam 22-10-1817, † Amsterdam 13-03-1909, tr. Amsterdam 08-05-1839 GERRIT VAN COESANT geb. Amsterdam 08-02-1816, timmerman, † Amsterdam 18-09-1867, zn. van Jan van Coesant en Antje Ruijsendaal [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

 1. JAN VAN COESANT geb. Amsterdam 16-05-1840, passementwerker (1861), tr. Amsterdam 17-04-1861 JOSEPHINA SOPHIA AMBRAHAMS geb. Amsterdam 1841, dr. van Abraham Abrahams en Josephina Sophia Oostermeijer
 2. MARRITJE VAN COESANT geb. Amsterdam 18-05-1842, tr. Amsterdam 29-11-1865 BASTIAAN AUGUSTIJN ROSCHAR geb. Amsterdam 1842, smid, zn. van Bastiaan Augustijn Roschar en Antje Beekman
 3. GERRIT VAN COESANT geb. Amsterdam 20-10-1845, † Amsterdam 05-03-1846
 4.  GERRIT VAN COESANT geb. Amsterdam 04-06-1847, agent van politie, † Haarlem 29-11-1892, tr. Amsterdam 07-02-1877 TETJE LEGEMEER geb. Leeuwarden 24-12-1852, † Deventer 29-01-1930, dr. van Hendrik Vastennout Legemeer en Uilkje Stellingwerf
 5. CASPER VAN COESANT geb. Amsterdam 12-01-1850, stucadoor, tr. Amsterdam 05-08-1874 ANNA HENDRIKA MONSEES geb. Amsterdam 1851, dr. van Hendrik Monsees en Anna Kersten
 6. JACOB VAN COESANT geb. Amsterdam 20-05-1852, ambtenaar, tr. Amsterdam 27-09-1876 JANNETTA CORNELIA VERBRUGGE geb. Amsterdam 1852, dr. van Harmanus Verbrugge en Alida van Buuren
 7. CLAUDINA MARIA CHARLOTTA VAN COESANT geb. Amsterdam 21-09-1856, tr. Amsterdam 18-07-1877 HENDRIK JACOBUS BUIS geb. Amsterdam 1857, werkman (1877), zn. van Jacob Cornelis Buis en Anna Elisabeth Huijsman
 8. JOHANNES DANIEL VAN COESANT geb. Amsterdam 25-03-1859
 9.  ANTJE VAN COESANT geb. Amsterdam 02-09-1863, tr. Amsterdam 24-11-1887 ANTONIUS DOMINICUS VAN TURENHOUT geb. Amsterdam 1862, sigarenmaker, zn. van Josephus Dominicus van Tuurenhout en Maria Adriana Nelemans

IX.. BERTRAND LOUIS BONNE geb. Amsterdam 06-02-1822, schilder, tr. 1ste CAROLINA SCHRAM geb. ………..….., † …………….…, dr. van …………. Schram en …………………….., tr. 2de Amsterdam 28-07-1869 MARGARETHA HUTER geb. Amsterdam ..-..-1837, † …………………, dr. van Leendert Huter en Wilhelmina Frederica de Bruijn [Amsterdam].

Uit het 1ste huwelijk (o.a.):

 1. BERTRAND LOUIS BONNE geb. 1845, † Amsterdam ..-05-1894, schilder, tr. FILIPINA HIEZELAAR
 2. MARIA CAROLINA BONNE geb. 1847, † Amsterdam 17-05-1934, tr. WILHELMUS BERNARDUS STIKKELMAN suikerbakker
 3. CLASINA BONNE geb. 1852, tr. Nieuwer Amstel 02-12-1886 PETRUS DONK geb. Amsterdam 1867 kantoorbediende (1886), zn. van Carel Frederik Donk en Christina Barbara Stiesz

Uit het 2de huwelijk (o.a.):

 1. WILHELMINA FREDERICA BONNE geb. 1874 tr. Amsterdam 03-08-1899 JAN DOOTING geb. Amsterdam 1875, werkman, zn. van Jan Dooting en Helena Susanna Cornelissen

IX.. JOHANNES ANTONIUS BONNE geb. Amsterdam 27-04-1824, suikerbakker, tr. 1ste Amsterdam 09-05-1849 KLAZINA KIENEN geb. Veenendaal 20-11-1818, † ……………………….., dr. van Andries Kienen en Marritje ten Have, tr. 2de Amsterdam 12-09-1860 ANTJE BOCK geb. Amsterdam ..-..1819, † ………………….., dr. van Johan Pieter Bock en Hendrina van Wemen [Amsterdam].

Uit het 1ste huwelijk (o.a.):

 1. JOHANNES ANTONIUS BONNE geb. 1851, suikerbakker, zeemilicen, † ………….. ..-01-1903, tr. JACOBA MARIA HOENDERVOOGT tapster Reguliersdwarsstraat 121 te Amsterdam, † voor 1903
 2. BERTRAND LOUIS BONNE geb. 1854, glazenwasser, tr. GEERTRUIDA MARGARETHA BOEKSTAL

IX.. WILHELMINA JOHANNA BONNE geb. Amsterdam ..-..-1848, † ……………………, tr. Amsterdam 16-12-1868 JACOB ANDRIESE geb. Amsterdam ..-..-1845, tapper, † ……………………, zn. van Jacobus Andriese en Jacoba Elisabeth Simons [Amsterdam].

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. JACOBUS ANDRIESE geb. Amsterdam ..-..-1869, stucadoor, † ……………………, tr. Amsterdam 12-07-1894 JOHANNA PETRONELLA PAULINA SLATERUS geb. Amsterdam ..-..-1866, † ……………………, dr. van Wolter Slaterus en Paulina Alberdina Schuring en wed. van Dirk de Vries [……………..].
 2. FREDERIK CORNELIS WILLEM ANDRIESE geb. Amsterdam ..-..-1872, diamantslijper, † ……………………, tr. Amsterdam 10-01-1907 ELISABETH BARBARA WATERBEEK geb. Mill en St.-Hubert ..-..-1881, † ……………………, dr. van Lambertus Waterbeek en Lamberta Frankevoort [……………..].
 3. WILHELMINA JOHANNA ANDRIESE geb. Amsterdam ..-..-1875, † ……………………, tr. Amsterdam 06-10-1898 REINHOUD HERMANUS BIJMOER geb. Amsterdam ..-..-1874, vergulder, † ……………………, zn. van Johannes Petrus Bijmoer en Dina Ferron [……………..].
 4. JAN GEORGE ANDRIESE geb. Amsterdam ..-..-1887, sigarenmaker, † ……………………, tr. Amsterdam 30-11-1922 MARIA JOHANNA JACOBA SCHEERDER geb. Amsterdam ..-..-1896, † ……………………, dr. van Paulus Jacobus Scheerder en Anna Cecilia van der Veen [……………..].

IX.. CHARLOTTE PETRONELLA JEANNE SOEDEROUW geb. Amsterdam 26-01-1833, † Bussum ..-12-1918, tr. Amsterdam 24-11-1859 HENRICUS JAN DE LANGE geb. Amsterdam 17-11-1834, schilder, † Amsterdam 17-01-1905, zn. van Gerardus de Lange en Christina ter Weeme [Beerensteinerlaan 10, Bussum].

Uit dit huwelijk:

 1. CHARLOTTE PETRONELLA JEANNE DE LANGE geb. Amsterdam 19-11-1860, † Bussum ..-12-1920, tr. Amsterdam 02-08-1883 WILLEM GODFRIED WEINMAN geb. Amsterdam ..-..-1860, commissionair in effecten, † …………………, zn. van Willem Godfried Weinman, koopman en Aaltje Hert [Bussum].
 2. HENRICUS JAN DE LANGE geb. Amsterdam 21-02-1862, † jong
 3.  GERARDUS ANTONIE DE LANGE geb. Amsterdam 18-11-1863, schilder, † Hilversum 19-03-1915, tr. Amsterdam 05-07-1894 (huw. ontbonden) HERMINA BEHRENS geb. Amsterdam ..-..-1870, † …………………, dr. van Heinrich Carsten Georg Bernhard Behrens en Anna Catharina Groenevelt, tr. 2de Amsterdam 04-02-1909 FYTJE BUITENHUIS geb. Nieuwendam ..-..1874, † ……………………, dr. van Simon Buitenhuis en Geertje Steensma [Hilversum].
 4. ANTONIE GERARDUS DE LANGE geb. Amsterdam 11-05-1865

IX.. ANTHONY SOEDEROUW geb. Amsterdam 11-05-1841, fabrikant en winkelier in paraplu’s, parasols en wandelstokken, † ………………….., tr. Amsterdam 25-07-1867 DIRKJE JOHANNA HESSELINK geb. Amsterdam ..-..-1840, † ………………….., dr. van Dirk Hesselink en Gesina Johanna Siemons [Amsterdam].  

De winkel was gevestigd in de Reguliersbreestraat 47, tweede huis vanaf de Singel en later respectievelijk op nr. 56 en 18, op 06-04-1883 werd in het Algemeen Handelsblad aangekondigd dat de deliberatie over het akkoord in het faillissement van A Soederouw 19-04-1883 zal worden getekend in de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. JEANNE CLAUDINE SOEDEROUW geb. Amsterdam ..-..-1868, † Amsterdam 24-07-1887
 2.  GESINA JOHANNA SOEDEROUW geb. Amsterdam 27-11-1869, † ………………….., tr. Amsterdam 22-07-1897 ANTHONIE NICOLAAS BROUWER geb. Utrecht 17-04-1862, † ………………….., zn. van Nicolaas Gerard Brouwer en Eremina Lammerts van Bueren, gesch. echt. van Johanna Hendrika Mulder [Amsterdam].
 3. CHARLOTTE PETRONELLA JEANNE SOEDEROUW geb. Amsterdam ..-..-1874, † Amsterdam 21-01-1876
 4. GEORGE WILLEM SOEDEROUW geb. Amsterdam 17-05-1878, ambtenaar Staatsspoorwegen, † ……………….., tr. Amsterdam 22-07-1897 WILHELMINA ADRIANA CHARLOTTA RIKKERS geb. Rotterdam 19-01-1882, † ………………….., dr. van Arnoldus Leendert Jan Maarten Rikkers, ambtenaar Staatsspoorwegen en Maria Elizabeth Oosterlaan [Amsterdam].

IX.. JEANNE CLODINE MARIA SOEDEROUW geb. Amsterdam 09-12-1843, † ………………….., tr. Amsterdam 15-07-1869 CORNELIS OUDSHOORN geb. Amsterdam 13-10-1841, kantoorbediende, ambtenaar, † Amsterdam 20-11-1907, zn. van Cornelis Oudshoorn, commissionair en Anna Prins [Amsterdam].  

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA OUDSHOORN geb. Amsterdam 26-04-1873, † Amsterdam 22-01-1902, tr. Amsterdam 29-09-1898 HENDRIK JAN VAN DER WIELEN geb. Amsterdam ..-..-1866, winkelier, † …………… ..-..-1911, zn. van Janus van der Wielen en Margaretha Justina Johanna Altemeijer, hij hetr. Anna Wilhelmina van der Meij [Amsterdam].
 2. CORNELIS OUDSHOORN geb. Amsterdam 19-11-1876
 3.  JEANNE CLODINE OUDSHOORN geb. Amsterdam 25-04-1879, † Deventer 02-05-1946, tr. Amsterdam 22-12-1904 JOHAN HENDRIK KOERS geb. Wierden 12-12-1858, onderwijzer, † Amsterdam 02-02-1940, zn. van Jan Hendrik Koers en Janna Veneman [Amsterdam].
Schepen bij een stevige wind, Hermanus Koekkoek Sr., 1872

Schepen bij een stevige wind, Hermanus Koekkoek Sr., 1872

IX.. FLORIS SOEDEROUW geb. Amsterdam 21-02-1846, winkelier, †…………………………., tr. Amsterdam 24-08-1871 ELISABETH JOHANNA MARIA KOEKKOEK geb. Nieuwer-Amstel ..-..-1845, † Bloemendaal 13-02-1918, dr. van Hermanus Koekkoek, kunstschilder en Johanna Maria de Soet [Bloemendaal].

Elisabeth Koekkoek stamt uit het bekende schildersgeslacht Koekkoek. Johannes Hermanus Koekkoek (1778-1851) wordt als artistiek stamvader beschouwd en was schilder van met name romantische zee-, rivier- en strandgezichten. Zijn vier zoons Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862), Marinus Adrianus Koekkoek (1807-1868), Johannes Koekkoek (181-1831) en Hermanus Koekkoek Sr. (1815-1882) traden in het voetspoor van hun vader en ook onder hun kinderen en kleinkinderen schilderden, met name landschaps- en marinevoorstellingen.   

IX.. ENGELINA LOUISA HENRIËTTA SOEDEROUW geb. Amsterdam 03-04-1848, † Bussum 04-08-1910, tr. Amsterdam 05-06-1879 (huw. ontbonden) JOHAN COENRAAD RODE geb. Amsterdam ..-..-1858, behanger, † ………………….., zn. van Johannes Frederik Jacobus Rode en Wijnanda Helena Martels, hij hetr. Abcoude 16-08-1900 Catharina Christina Alijda Schilte geb. Rijswijk .. .. 1856, dr. van Jacobus Schilte en Alijda Anna Heijnen en gesch. echtg. van Jacobus Bartholomeus Bernardus Laboijrie [Bussum].  

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. WIJNANDA HELENA RODE geb. Amsterdam 20-10-1880, † Haarlem 24-12-1954, tr. 1ste Hilversum 29-04-1908 EMANUEL SAMSON VAN BEEVER geb. Antwerpen 28-03-1876, kunstschilder, † Laren 20-06-1912, zn. van Samson Godfried van Beever, juwelier en Rosalie Barnett, tr. 2de Laren 16-12-1919 (huw. ontbonden) CLÉMENT ANTOINE WERTHEIM AIJMES geb. Amsterdam 29-01-1895, koopman en kunsthistoricus, † ’s-Gravenhage 22-03-1972, zn. van Louis Ernest Clément Gustave Wertheim Aijmes, commissionair in effecten (firma Wertheim & Zn.) en Maria Georgina Huberta Kiderlen, hij tr 2de Amsterdam 11-11-1926 Marcelle Juliëtte Citroen geb. Amsterdam 26-09-1899, boekbindster, lid van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (1922) (Bron: Marjan Groot, Vrouwen in de Vormgeving in Nederland 1880-1940, 2007, p. 468), † (vermoord) concentratiekamp Bergen-Belsen 26-02-1945, dr. van Barend Citroen en Florentine van Leeuwen, hij tr. 3de Anna Koome geb. Krommenie 27-10-1904, † ’s-Gravenhage 04-02-1989, dr. van Hendrik Koome en Grietje van der Helm [Hilversum/Laren].
 2. ENGELINA LOUISA HENRIËTTE RODE geb. Amsterdam ..-..-1882, † Amsterdam 31-05-1883
Louis Ernst Clement Gustave Wertheim Aijmes (1856-1928), vader van Wally Moes, 1881 (particuliere collectie)

Portret van Louis Ernst Clement Gustave Wertheim Aijmes (1856-1928), vader van Clement Antoine Wertheim Aijmes, Wally Moes, 1881 (particuliere collectie)

Emanuel Samson van Beever (1876-1912), zelfportret, 1910

Zelfportret van Emanuel Samson van Beever (1876-1912), 1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1928 werd naar het ontwerp van architect H.Th. Wijdeveld in Hilversum een villa gebouwd voor de familie C.A. Wertheim Aijmes – Rode.
Villa 'De Bouw' te Hilversum, architect Wijdeveld i.o.v. familie Wertheim Aijmes - Rode

Villa ‘De Bouw’ te Hilversum, architect Wijdeveld i.o.v. de familie Wertheim Aijmes – Rode

IX.. WILLEM ADRIANUS VAN DER HUCHT geb. Soerabaja 21-11-1852, lid firma W. A. van der Hucht & Co., boekhandel en drukkerij te Djokjakarta, agent Alg Mij. van Levensverzekering en Lijfrente ald., † Djokjakarta 05-03-1917, tr. Djokjakarta 11-06-1878 ELISABETH LOUISA BREUER (mogelijk geb. Keulen), † Djokjakarta 30-04-1922, (mogelijk dr. van Caspar Breuer en C. Weeber) [Djokjakarta].

Uit dit huwelijk:

 1. ELODIE CHARLOTTE FIOSALIE VAN DER HUCHT geb. Djokjakarta 03-08-1883, † Haarlem 20- 12-1964, tr. Djokjakarta 08-09-1902 JOHAN ALBERT WIESSNER geb. Buitenzorg 06-10-1877, beheerder havenwerken laatst. te Semarang, † Haarlem 08-01-1962, zn. van Wilhelm Gustav Wiessner en Augustina Bish [Haarlem].
 2. WILHELMINA ELISABETH ADRIANA VAN DER HUCHT geb. Djokjakarta 08-02-1885, † ‘s-Gravenhage 05-04-1963, tr. Djokjakarta 27-12-1904 CORNELIS JAN LEGERSTEE geb. Madioen (Oost-Java) 03-04-1877, fabricatiechef suikerfabriek Sewoe Galoor (Wates, Djokjakarta), beheerder landbouwondern. Kebonromo (Sragen, Soerakarta), † Malang 09-07-1938, zn. van Arij Legerstee en Johanna Francisca Tappij Gielen [’s-Gravenhage].
 3. LOUISA ELISABETH WILHELMINA VAN DER HUCHT geb. Djokjakatta 24-10-1886, † Malang tussen 1950 en 1956, tr. Djokjakarta 27-11-1906 (huw. ontbonden) HENDRICUS LUDOVICUS WENNINK geb. Amsterdam 18-11-1882, administrateur suikerfabriek Wonotjatoor (Djokjakarta), † Nijmegen 05-09-1942, zn. van Willem Christoph Wennink en Margaretha Visser, hij tr. 2de Djokjakarta 29- -09-1930 Hedwig Rachel Schaier [………………..].
 4. CORNELIA ALBERTINE VAN DER HUCHT geb. Djokjakarta 08-04-1889, † ‘s-Hertogenbosch 16-12-1954, tr. Djokjakarta 18-11-1915 (huw. ontbonden) JOHANNES HERMAN KEIJMAN geb. Soerabaja 03-09-1891, planter op Java, laatst. te Poerwokerto (Midden-Java), † ‘s-Gravenhage 16-04-1961, zn. van Johannes Keijman en Egberdina Enklaar, hij tr. 2de Djokjakarta 12-12-1929 (huw. ontbonden) Jacoba Ambrosina Lichte en tr. 3de Poerwokerto 30-12-1952 Nay Sie Tan [……………..].
 5. ALBERTINA GEERTRUIDA BERTHA VAN DER HUCHT geb. Djokjakarta 12-04-1891, † ‘s-Gravenhage 03-05-1966, tr. 1ste Djokjakarta 06-04-1916 GERARD ALBERT BOGAARD geb. Pekalongan (Midden-Java) 23-09-1881, machinist 1ste kl. suikerfabriek Padokan (Djokjakarta), † Malang 03- 06-1949, zn. van Karel Bogaard en Maria Hendrika Beer, tr. 2de ‘s-Gravenhage 10-06-1953 JACOB FRANKEN geb. Amsterdam 22-02-1891, vertegenwoordiger Mij. tot voortzetting der zaken der firma Ruhaak & Co. op Java, later N.V. v.h. Ruhaak & Co. te ‘s-Gravenhage, zn. van Bernard Franken en Milca Lobatto en 1ste gesch. echtg. van Sophia Augusta Nicolitz, 2de wedr. van Woutera te Loo, 3de gesch. echtg. van Alida Catharina Elisabeth Maria Willems [’s-Gravenhage].
 6. EMMA ANNA BERTHA VAN DER HUCHT geb. Djokjakarta 01-09-1895, † Utrecht 21-09-1949, tr. Djokjakarta 18-11-1914 THEODORUS JOHANNES VAN DAM geb. Bojolali (Midden-Java) 03-04-1891, boekhouder laatst. suikerondernenming der H.V.A. te Djokjakarta, † interneringskamp Tjimahi (Bandoeng) 01-09-1945, zn. van Jacobus Petrus van Dam en Petronella Hersbach […………….].

IX.. CHARLOTTA ADRIANA WILHELMINA VAN DER HUCHT geb. Soerabaja 22-04-1854, † Semarang 31-01-1903, tr. Semarang 20-08-1874 JAN DAVID TIELMAN geb. Timor 18-09-1854, vendu-afslager te Semarang, † Semarang 31-10-1905 [Semarang].

Uit dit huwelijk:

 1. …………….?

IX.. WILLEM JAN VAN DER HUCHT geb. Hilvarenbeek 07-06-1875, beheerder zeemanshuis te Sabang (eiland Poeloe Weh, ten noorden van Sumatra), hofmeester N.V. Stoomvaart Mij. Nederland, † Amsterdam 02-11- 1956, tr. 1ste Utrecht 10-05-1899 MARIA HELENA WESTERHOUT geb. Utrecht 22-01-1876, † ‘s-Gravenhage 26-08-1943, dr. van Johannes Hendrikus Westerhout en Elisabeth Meulenbeek; tr. 2de Amsterdam 27-11-1946 DOROTHEE WILHELMINE LUISE KREIENKAMP geb. Hedem (Westfalen) 23-08-1885, dr. van Carl Wilhelm Kreienkamp en Charlotte Wilhelmine Lisette Starke en wed. van Johan Christiaan Frederik Balestra [Amsterdam].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. ADRIANUS MARINUS VAN DER HUCHT geb. Utrecht 26-03-1901, electrotechnicus te Maastricht, † Maastricht 14-06-1947, tr. Rotterdam 10-10-1929 BASTIAANTJE JOHANNA DE BIE geb. ‘s-Gravenzande 10-10-1908, † Maastricht 11-06-1973, dr. van Arie de Bie en Antoinetta Klootwijk [Maastricht].
 2. ELISABETH JULIANA VAN DER HUCHT geb. Utrecht 14-12-1902, tr. 1ste Rotterdam 25-02-1925 (huw. ontbonden) SIMON VAN DEN ENDE geb. ‘s-Gravenzande 21-04-1897, handelsagent te Hoek van Holland, † Rotterdam 04-12-1963, zn. van Adrianus van den Ende en Maria Solleveld, hij tr. 2de ‘s-Gravenhage 23-08-1940 Kaatje Tas, tr. 2de Rotterdam 30-08-1939 KAREL LODEWIJK VOORBACH geb. Schiedam 25-11-1892, sleepbootkapitein, scheepsrapporteur Dirkzwager’s Scheepsagenturen te Maassluis, † Maassluis 27-04-1963, zn. van Karel Lodewijk Voorbach en Johanna Jacoba van der Beek en wedr. van Adriana van Halewijn [Hoek Holland].

IX.. JOHANNES GERARDUS VAN DER HUCHT geb. Hilvarenbeek 15-02-1877, sergeant-majoor inf., vertegenwoordiger firma A. van Wijngaarden & Zn., bouwmaterialen- en tegelhandel te Rotterdam, † Woerden 10-03-1965, tr. Utrecht 17-06-1909 HENDRINA HILDEBRAND geb. Utrecht 18-12-1881, † Utrecht 12-07-1939, dr. van Jacob Hildebrand en Antonia Anna Fiering [………………].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA HENDRINA VAN DER HUCHT geb. Utrecht 25-03-1914, tr. Utrecht 28-10-1943 JACOB JOHANNES VAN GEERESTEIJN geb. Rotterdam 13-03-1906, procuratiehouder Industriemij. Transmark B.V. te Bussum, zn. van Jacob Johannes van Geeresteijn en Sara Hendrika Kooman en wedr. van Anna Auguste Griesdorn [Naarden].
Maria Liedermooy - ter Borch (1785-1854), Felippo Tozelli, 1800-1824 (particuliere collectie)

Portret van Maria Liedermooy – ter Borch (1787-1854), Felippo Tozelli, 1800-1824 (particuliere collectie)

Diedericus Bernhardus Liedermooy (1785-1867), Felippo Tozelli, 1800-1824 (particuliere collectie)

Portret van Didericus Bernhardus Liedermooy (1786-1867), Felippo Tozelli, 1800-1824 (particuliere collectie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.. MARIA TER BORCH geb. (van Amsterdam) 1787, † Amerongen 28-11-1854, otr. Amsterdam 05-04-1810 (bg. geref., oud 24 jr., van Eemnes Binnendijks, woont Eemnes Buitendijks, geadsisteert met zijn moeder Christina Baerselman, wed. Dirk Liedermooy, woont te Eemnes Buitendijks en br. geref., oud 23 jr., van Amsterdam, woont op de Keizersgracht, geadsisteert met consent van haar vader Thomas ter Borch, woont te Kopenhagen, eerder wednr. van Alida Pieters), tr. Eemnes Buitendijks 23-04-1810 DIDERICUS BERNHARDUS LIEDERMOOY geb. (van Eemnes Binnendijks) 1786, rijksontvanger laatst van Amerongen, Leersum en Darthuizen (eervol ontslag 1855), † Renswoude 25-04-1867, zn. van Ds. Dirk Liedermooy, predikant en Christina Baerselman [Amerongen].

Uit dit huwelijk:

 1. ELISABETH MARIA CHRISTINA LIEDERMOOY geb. Amsterdam 21-01-1811, ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 22-02-1811 (get. Thomas ter Borch en Christina Baerselman), † Renswoude 02-08-1874
 2. THOMAS LIEDERMOOY geb. Amsterdam 20-08-1813 volgt X..

IX.. JOHAN AUGUSTUS VOLKERS geb. Amsterdam 24-03-1826, zeilmaker, schuitenvoerder, † Amsterdam 12-08-1883, tr. Amsterdam 26-02-1851 KATHARINA DE MEIJER geb. Brouwershaven 29-12-1829, † Amsterdam 13-12-1871, dr. van Apollonia de Meijer, tr. 2de Amsterdam 05-02-1873 GRIETJE SCHRADER geb. Leeuwarden 04-05-1834, † Amsterdam 02-01-1909, dr. van Johannes Tiede Schrader en Pietje Jans Teysen [Amsterdam].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. CATHARINA APOLLONIA VOLKERS geb. Amsterdam 03-12-1851, † Amsterdam 08-03-1852 
 2. AUGUST JOHAN VOLKERS geb. Amsterdam 26-06-1853, † Amsterdam 04-05-1854
 3. JOHAN AUGUSTUS VOLKERS geb. Amsterdam 14-03-1855, † Amsterdam 12-06-1855
 4. AUGUSTUS JOHAN VOLKERS geb. Amsterdam 14-03-1855, † Amsterdam 09-06-1855
 5. HERMANUS THEODORUS VOLKERS geb. Amsterdam 01-08-1856, meubelmaker, † Amsterdam 13-05-1938, tr. Amsterdam 17-08-1881 SARA ELISABETH LURINK
 6. JOHAN AUGUSTUS VOLKERS geb. Amsterdam 30-05-1859, schuitenvoerder, † Amsterdam 03-10-1902, tr. 1ste Amsterdam 11-05-1881 CATHARINA CAROLINA DIDERIKA STOCKFISCH
 7. AALTJE VOLKERS geb. Amsterdam 30-05-1859, † Amsterdam 30-08-1860
 8. THEODORUS JOHAN VOLKERS geb. Amsterdam 02-03-1861, † Amsterdam 18-08-1861
 9. AUGUSTUS VOLKERS geb. Amsterdam 30-06-1862, † op zee ..-..-.…
 10. ALIDA MARIA VOLKERS geb. Amsterdam 22-01-1864, dienstbode, † Amsterdam 18-11-1946, tr. Amsterdam 10-08-1887 JACOBUS KOLDIJK geb. Amsterdam 11-12-1864, (pak)kistenmaker, † Amsterdam 07-01-1947, zn. van Jan Ernst Koldijk en Maria Johanna Osted
 11. MARIA CATHARINA VOLKERS geb. Amsterdam 21-10-1865, † Amsterdam 30-01-1866

Uit het 2de huwelijk:

 1. PETRUS AUGUST VOLKERS geb. Amsterdam 19-08-1875, † Amsterdam 18-09-1875

IX.. NINE JOSEPHINE HENDRINE NUWENDAM geb. Amsterdam 10-10-1845, † Velp 11-05-1935, tr. Rheden 21-10-1869 EMLYN PEACOCK geb. Sunderland, North England 1843, zeekapitein, gezagvoerder van het Engelse koopvaardijschip Lothair (1873), zn. van Reginald Peacock, koopman en Hannah Emlyn Smith [h. Scherpenhoff, Rheden].

“Aangetekend als ingekomen: “Nina Emlijn Peacock en Petronella Reinalde Bligh Peacock, gedoopt en aangenomen te Luik (België) 6 april 1892.” Zij woonden op het buitengoed ‘Scherpenhoff’. Nina en Petronella zijn in 1893 meerdere malen in Worth-Rheden gesignaleerd met hun schetsboeken. Een nu verdwenen boerderij, die gelegen was aan het begin van de Brinkweg en waar als laatste de familie Van ’t Hekke woonde, heeft de belangstelling getrokken van de dames. Daaruit ontstond een aquarelletje ‘De oude Karn’ – 1893. ‘De oude Karn’ was de rosmolen van de heer Groenewoud, die daar toen boerde. Het paard draaide zijn rondjes en dreef de karn aan. Het schilderijtje is er nog, maar de boerderij heeft de strijd met de tijd en niet doorgegane bouwplannen moeten opgeven en is in 1981 gesloopt. Nina Peacock is op 18 mei 1934 begraven op het tot de kerk behorende kerkhof aan de Pinkelseweg. Zij werd bijgezet in het familiegraf aldaar. Haar moeder, mevrouw Peacock-Nuwendam, werd een jaar later aldaar begraven. Het buitengoed ‘Scherpenhoff’ bestond al in 1772, want toen was: “Derkjen Janssen J.D. (= jonge dochter) geboren te Hengelo ….” Bron: http://reliwiki.nl/index.php?title=Rheden,_Dorpsstraat_51_-Dorpskerk#Uit_het_kerkelijk_leven_in_het_dorp_tussen_1750_en_1900

Uit dit huwelijk:

 1. NINE EMLYN PEACOCK geb. Rheden 1874, woont te Beilen, † Brummen 18-05-1934, begr. Rheden
 2. PETRONELLA REINALDE BLIGH PEACOCK geb. 1876, ged. Luik 06-04-1892, † 30-05-1936, begr. Rheden

IX.. MARIA AUGUSTA SEBASTIAN geb. Groningen 09-02-1835, † Amsterdam 05-05-1859, tr. Amsterdam 20-05-1858 DIRK CORDES R.O.N. geb. Amsterdam 21-07-1828, koopman, voorzitter Kamer van Koophandel te Amsterdam, lid Provinciale Staten van Noord-Holland, † Leiden 04-01-1898, zn. van Jan Herman Cordes R.O.N., lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, dijkgraaf van Amstelland en Wilhelmina Hendrika Maria Bloemen

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA AUGUSTA CORDES geb. Amsterdam 19-04-1859 volgt X..

IX.. Ir. REINIER DIRK VERBEEK geb. Maarssen 05-09-1841, mijnbouwingenieur, directeur N.V. Mijnbouwmaatschappij Salida te Painan (Sumatra), † ’s-Gravenhage 14-02-1926, tr. Padang 14-12-1869 Jkvr. ELISABETH CÉCILE VAN HOGENDORP geb. Soerabaya 06-02-1849, † ’s-Gravenhage 21-10-1935, dr. van Jhr. Karel Cecil Alexander van Hogendorp, 1ste luitenant der genie en Wilhelmina Margaretha Elisabeth van Leeuwen [’s-Gravenhage].

“De Salida-mijn, die naast goud voornamelijk zilver produceerde, bevond zich op Sumatra, 75 km ten zuiden van de stad Padang, in de omgeving van Painan. Van 1669 tot 1737 had de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) diverse malen getracht de Salidamijn te exploiteren. De gebrekkige techniek en de vele ziekten onder het personeel waren telkens weer de reden geweest om de exploitatie te staken.
Rond 1875 vermoedde de mijningenieur Reinier Dirk Verbeek, dat de mijn met moderne technieken te exploiteren zou zijn. Hij was tot die conclusie gekomen na onderzoek in de VOC-archieven in Batavia, waaruit bleek dat gebrek aan ertsen nimmer de reden was geweest. Hij vroeg een concessie aan bij het Indische gouvernement en zocht contact met investeerders in Nederland. Van 1881 tot 1884 werden onderzoekingen verricht door de Exploratiemaatschappij “Salida”, die in 1887 opging in de in Amsterdam opgerichte Mijnbouw Maatschappij Tambang Salida”. Bron: Nationaal Archief 2.20.55, Beschrijving van het archief Mijnbouw Mij. Salida.

Uit dit huwelijk:

 1. ALEXANDER DIRK REINIER VERBEEK geb. Fort de Kock, West-Sumatra 10-09-1872
 2.  WILHELMINA MARIA CAROLINA VERBEEK geb. Fort de Kock, West-Sumatra 18-12-1874

IX.. MARIA CORNELIA VERBEEK geb. Batavia 06-12-1843, † Parijs ..-09-1898, tr. Soerabaja 08-07-1869 (huw. ontbonden) RICHARD VAN LAWICK geb. Soerabaja 08-01-1841, † Rotterdam 14-09-1885, zn. van Carel Nicolaas van Lawick, oprichter en eigenaar suikerfabriek Balong Bendo en Mary Traill [Parijs].

Hun broer en zwager Prosper Henri Julius baron van Lawick (1844-1901), administrateur van de suikerfabriek van zijn vader te Soerabaja, trouwde in 1872 Wilhelmina Marie Bernardine de Sturler de Frienisberg (1844-1927). Zij waren de oom en tante van Louis Couperus. Een dochter uit hun huwelijk Mary Rika barones van Lawick (1873-1948) trouwde in 1907 met haar achterneef John Ricus Couperus R.N.L. (1853-1940), resident van Besoeki en broer van Louis Couperus.
Van Lawick (Van Lawick van Pabst) is een oud-adellijk geslacht uit de Over-Betuwe waarvan leden vanaf 1893 werden erkend te behoren tot de Nederlandse adel. In 1897 en 1898 werd voor alle dan levende, geadelde leden van de familie de titel van baron erkend. Richard overleed voor de erkenning zodat hij niet een adellijk distinctief (predikaat of titel) voerde.

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. VICTORIA DIANE VAN LAWICK geb. Amsterdam 22-02-1875, † Département Calvados vóór 1945, tr. Parijs 21-05-1899 GONTRAN RENÉ HENRI vicomte DE LABBEY DE PUNNELEY geb. Benville, Calvados 17-07-1866, † Nice 30-06-1914, zn. van Théophile Charles Alexandre vicomte de Labbey de Punneley en Valérie Angèle de Chaumontel

IX.. VICTORIA VERBEEK geb. Batavia 18-08-1848, † ……………. ..-11-1938, tr. 1ste Batavia ..-11-1877 ANDRIES HENRI STADNITSKI R.M.W.O. geb. Nijmegen 05-08-1849 1ste luitenant der inf. O.I.L., † Batavia (?) 07-03-1878, zn. van Jan Stadnitski, majoor magazijnmeesterr der art. en Henriëtte Caroline Emilie Marie Jeane Phaff, tr. 2de Haarlem 13-06-1893 Mr. HENRI MARIE JOSEPHUS FRANCKEN geb. Leiden, advocaat te Soerabaja, † Interlaken 23-08-1893, zn van Jacobus Josephus Francken en Wilhelmina Adriana Hoogstraaten en wednr. van Mathilda Albertina Verbeek [Haarlem].

IX.. JULIA ADRIANA VERBEEK geb. ’s-Gravenhage 13-06-1851, † Zutphen 07-02-1929, tr. Soerabaja 25-10-1873 MELCHIOR BOCK geb. Leiden 08-05-1843, directeur Nederlands-Indische Handelsbank en Landbouw Maatschappij, † Amsterdam 10-01-1903, zn. van Willem Cornelis Bock, apotheker en Maria Adelgonda Treub [Zutphen].

Uit dit huwelijk:

 1. W……….. D………. H……… BOCK 2de luitenant der Korps Schutterij te Semarang (eervol ontslag 1904), hoofd centrale secretariaat Normalisatieraad te Soerabaja (eervol ontslag 1940) [Weltevreden].
 2. V……….. BOCK, tr. A……… DE HAAS [Alassio, Ligurië, Italië].
 3. MARIA ALETTA JOHANNA BOCK geb. Batavia 21-01-1878, † ’s-Gravenhage 26-03-1951, tr. Baarn 09-03-1905 Jhr. GODFRIED CAREL OP TEN NOORT geb. Den Helder 16-02-1878, directeur (eervol ontslag 1926), commissaris N.V. Van Vollenhoven’s Bierbrouwerij De Gekroonde Valk te Amsterdam, † Amsterdam 29-06-1949, zn. van Jhr. Laurens Pieter Dignus op ten Noort R.N.L, Go.O.N. en Jkvr. Caroline Henriëtte von Weiler tot Poelwijk [Vorden]. Zij zijn de ouders van Julia en Laurens op ten Noort twee vooraanstaande nationaalsocialistisch politiek activisten.
 4. HÉLÈNE BOCK geb. ’s-Gravenhage ..-..-1880, tr. Amsterdam/Medan (volmacht) 23-01-1902 WILLEM HENDRIK VAN TYEN geb. Amsterdam ..-..-1871, hoofdadministrateur Deli Maatschappij te Medan, zn. van Gerrit Willem Hendrik van Tyen, commissionair in effecten en Elisabeth Maria Cornelia Boon Hartsinck [Haarlem].
 5. J…………. BOCK [Arnhem].
 6.  MÉLANIE BOCK geb. Amsterdam ..-..-1889, tr. Amsterdam 27-04-1911 JACQUES WILLEM FRANCKEN geb. Genève ..-..-1882, mede-oprichter Rubber Cultuur Maatschappij Gondang, † ’s-Gravenhage 25-01-1914, zn. van Mr. Henri Marie Josephus Francken en Mathilda Albertina Verbeek [’s-Gravenhage,]. Zij woonden in de Jan van Nassaustraat 27 in Den Haag. In de rouwadvertentie van haar moeder (1929) is M. Bock dan getrouwd met ene MOURAWIEFF en woont zij te Alassio, Ligurië, Italië.

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie